Našich
pro Porubu:
01 Do rozhodování o všech důležitých otázkách zapojíme občany
a zrealizujeme projekt „Otevřená radnice“ pro všechny, kteří
chtějí aktivně ovlivňovat veřejný život.
02 Na všech úrovních a všemi cestami budeme prosazovat naplnění
hesla „Úřad slouží občanům“.
03 Přehodnotíme nutnost výstavby parkovacích domů (např.
na ulici J. Šoupala), ale hlavně se budeme aktivně podílet
na systematickém řešení parkování v Porubě.
04 Na všech rozhodovacích úrovních budeme jednoznačně
podporovat dostavbu dopravních projektů „prodloužená
Rudná”, silnice Ostrava - Opava, „severní spoj“.
www.top09-poruba.cz
TOP 09 zve porubské občany
na předvolební akce:
Zábavné odpoledne
pro děti a jejich rodiče
(hry, zábava, soutěže, autogramiáda sportovců)
TOP projížďka s kávičkou
„londýnským Double Deckrem”
čtvrtek, 7. 10. 2010 od 15:00
05 Chceme rozvíjet tradiční silné stránky Poruby a vytvářet
předpoklady pro to, aby se Poruba stala významným
univerzitním a konferenčním centrem.
Setkání s občany
(hry, zábava, soutěže, autogramiáda sportovců)
06 Podpoříme tým pro efektivní získávání a čerpání prostředků
z dotačních programů a grantů EU, státu, kraje a města Ostravy.
čtvrtek, 14. 10. 2010 od 16:00
07 Svým voličům se zavazujeme, že s obecním majetkem budeme
Obě akce se konají u Floridy (Hlavní třída u kruh. objezdu)
hospodařit racionálně, průhledně a budeme jej efektivně
využívat a zhodnocovat.
08 Podpoříme všechny iniciativy vedoucí k udržení a vylepšení
kvality životního prostředí a potírání nešvarů, jakými jsou
nezodpovědné nakládání s odpady, poškozování obecního
majetku a nedodržování veřejného pořádku.
09 Budeme usilovat o vytvoření plnohodnotného kulturního
zařízení. Zlepšíme podmínky pro jazykové vzdělávání na
školách, volnočasové aktivity a sportovní vyžití občanů.
„Přijďte a vylosovaný
letí do nebe.”
www.top09-poruba.cz
KANDIDÁTI DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB
NAŠE PORUBA
NAŠE STAROST
NAŠE ZODPOVĚDNOST
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE
Ing. Miroslav Pelech
sportovní manažer / 49 let
10x mistr ČR v házené
Ing. Jan Urban
ekonom
39 let
Ing. Vít Vládík, Ph.D.
finanční ředitel
34 let
Ing. Michal Unzeitig
projektový manažer
28 let
Mgr. Jiří Joneš
finanční poradce
41 let
Ing. Martin Határ
marketingový
a PR poradce
28 let
Ing. arch. Milada
Baumannová
architektka
55 let
Petra Pavlíčková
vychovatelka ZŠ
37 let
MUDr. David Zeman
dětský lékař
40 let
Mgr. Alena Pustinová
specialistka exportu
28 let
Radmila Kotterbová
Ing. Ivo Chamrád
Zdeňka Velká
Jiří Kupka
Ing. Zbyněk Literák
Ing. Martin Petružela
Tomáš Häring
Květuše Mrakviová
MUDr. Jan Přibyl
Mgr. Ivo Nilius
Miroslav Legerský
David Mach
Alexander Kuba
Ing. Martin Lacina
Ing. Zdeňka Kuhnová
Kamil Kůs
Libor Bunczek
Mgr. Michaela Pomaki
Ing. Roman Marek
Petr Paleta
Ing. Věra Spanilá
Marie Exnarová
Marek Pavlačka
Jana Synková
Petr Gajdoš
Václav Petržela
David Pátík
Iveta Majkútová
Ing. Aleš Herma
Ing. Jana Stavinohová
Petr Kreis
Jan Gulas
Alena Bezecná
Jiří Příhoda
Rostislav Dobřanský
53 let
50 let
48 let
26 let
39 let
29 let
36 let
40 let
42 let
26 let
46 let
21 let
59 let
27 let
55 let
21 let
39 let
33 let
29 let
37 let
30 let
40 let
35 let
56 let
38 let
29 let
30 let
26 let
50 let
47 let
35 let
30 let
47 let
50 let
46 let
manažerka
produktový ředitel
OSVČ
jednatel
obchodní ředitel
software inženýr
obchodní ředitel
podnikatelka
stomatochirurg
export manažer
přejímací technik
student VŠ
referent zásobování
marketingový poradce
finanční poradce
realitní makléř
podnikatel
radiologická asistentka
akademický pracovník
THP, mistr
unit manager
personalistka
hokejista
knihovnice
manažer servisu
obchodní zástupce
řidič nákladní přepravy
projektový manažer
výkonný ředitel
daňový poradce
elektromechanik
realizátor zakázek
technička
ekonom
OSVČ
“Kandidáti TOP 09 v Ostravě - Porubě financují celou kampaň výhradně z vlastních zdrojů."
www.top09-poruba.cz
Download

Poruba pro volby do zastupitelsteva MO, 15. a 16. října 2010