CENÍK
TECHNICKÉ PŘEDPISY – TPG, TDG a TIN
Technická pravidla (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají
význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana, životní prostředí). Úzce
navazují na soustavu čes­k ých technických norem a do­pl­ňují ty oblasti, které nejsou českými technickými normami
řešeny, nebo jsou v nich obsaženy pouze v obecné rovině. Jejich tvorba a schva­lování pro­bíhá ve stejném režimu jako
u technických norem.
číslo
pravidla
TECHNICKÁ PRAVIDLA – TPG
cena
vč. 15 %
DPH
člen ČPS
vč. 15 %
DPH
platnost
od
TPG 201 01
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
240 Kč
1. 12. 2010
TPG 205 01
Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
121 Kč
1. 7. 2001
TPG 304 02
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
(nahrazují TDG 304 02 platná od 1. 3. 2007)
231 Kč
1. 2. 2012
TPG 401 01
Použití technických plynů pro plnění balonků
(nahrazují TPG 401 01 platná od 21. 6. 1993)
71 Kč
1. 6. 1999
TPG 605 02
Regulační stanice, regulační zařízení
343 Kč
1. 12. 2014
TPG 609 01
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování
a provoz (nahrazují TPG 609 01 platná od 1. 7. 2001)
140 Kč
1. 12. 2014
TPG 609 03
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky
na ověřování bezpečnosti a spolehlivost
(nahrazují TDG 609 03 platná od 1. 12. 2004)
216 Kč
1. 3. 2012
TPG 700 01
Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
(nahrazující TPG 700 01 platná od 1. 3. 2006)
117 Kč
1. 11. 2011
TPG 700 02
Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých
plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody
(nahrazují TPG 700 02 schválená 26. 4. 1994)
193 Kč
1. 3. 2009
100 Kč 1)
1. 3. 2009
TPG 700 02
– manuál
k TPG
Provedení záznamu o technické kontrole plynovodu, včetně
software pro automatický výpočet dle TPG 700 02 – Stanovení
technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí
z oceli. Diagnostické metody
TPG 700 04
Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů.
Diagnostické metody
423 Kč
TPG 700 05
Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu
po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí
179 Kč
1. 11. 2013
TPG 700 21
Čichačky pro plynovody a přípojky
(nahrazují TPG 700 21 schválená 1. 4. 1996)
63 Kč
1. 12. 2011
TPG 700 24
Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství
(nahrazují TPG 700 24 schválená 20. 9. 1996)
64 Kč
1. 12. 2011
TPG 702 01
Plynovody a přípojky z polyetylenu
(nahrazují TPG 702 01 schválená 9. 3. 1999 a TPG 702 02, vydaná
COPZ, schválená 1. 4. 1993)
231 Kč
1. 6. 2003
TPG 702 03
Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu
(nahrazují TPG 702 03 schválená 15. 4. 1997)
151 Kč
1. 8. 2005
2/2015 Copyright © GAS s. r. o.
227 Kč*)
1. 9. 2013
cena
člen ČPS
číslo
pravidla
TECHNICKÁ PRAVIDLA – TPG
TPG 702 04
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem
do 100 barů včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená dne 13. 12. 2006
s účinností od 1. 3. 2007 vč. Změny 1 schválené dne 22. 4. 2009
s účinností od 1. 1. 2010.)
151 Kč
1. 1. 2014
TPG 702 05
Kotvení plynovodních potrubí ve strmých svazích
151 Kč
1. 4. 2003
TPG 702 06
Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
131 Kč
1. 2. 2004
TPG 702 08
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním
tlakem do 5 bar včetně
150 Kč
1. 2. 2015
TPG 702 09
Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem
nad 5 bar do 40 bar včetně
135 Kč
1. 3. 2010
TPG 702 11
Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě
240 Kč
1. 12. 2008
TPG 703 01
Průmyslové plynovody
316 Kč
1. 7. 2011
TPG 704 01
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plyn­ná paliva
v budovách (včetně změny č. 1)
840 Kč
TPG 704 03
Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
120 Kč
1. 10. 2009
TPG 800 00
Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
(nahrazují TPG 800 00 schválená 16. 10. 1995)
98 Kč
1. 3. 2001
TPG 800 03
Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění
do provozu (nahrazují TPG 800 03 schválená 13. 4. 1999)
120 Kč
1. 1. 2008
TPG 807 01
Vytápění plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace, provoz
151 Kč
1. 8. 2005
TPG 807 02
Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči.
Projektování, instalace a provoz
175 Kč
1. 6. 2004
TPG 811 01
Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
115 Kč
1. 7. 2008
TPG 900 01
Názvosloví a zkratky v plynárenství
130 Kč
1. 4. 2014
TPG 901 01
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky
(včetně změny č. 1)
2 280 Kč
1. 5. 2000
TPG 902 01
Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu
225 Kč
1. 4. 2005
TPG 902 02
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
209 Kč
1. 3. 2006
TPG 905 01
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
530 Kč
1. 1. 2014
TPG 908 02
Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem
větším než 100 kW (nahrazují TPG 908 02 schválená 13. 12. 2000)
131 Kč
1. 6. 2010
TPG 913 01
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků na plynovodech
a plynovodních přípojkách
(nahrazují TPG 913 01 schválená 19. 12. 2007)
167 Kč
1. 1. 2014
TPG 918 01
Odorizace zemního plynu
(nahrazují TPG 918 01 schválená 18. 9. 2001)
138 Kč
1. 8. 2007
TPG 918 02
Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich
zkoušení
120 Kč
1. 3. 2009
TPG 920 21
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení Volba
izolačních systémů (nahrazují TPG 920 21 schválená 13. 12. 2006.)
221 Kč
1. 4. 2014
2/2015 Copyright © GAS s. r. o.
vč. 15 %
DPH
vč. 15 %
DPH
435 Kč*)
platnost
od
1. 8. 2013
Download

TPG, TDG a TIN