KONSTRUKČNÍ
KATALOG ROZVÁDĚČOVÝCH
SKŘÍNÍ
VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘEHLED KATALOGU
I
Skříně STA-N, STA-NL ................................................................................................. 6-18
II
Příslušenství STA-N, STA-NL ..................................................................................... 19-37
III
Spojování skříní STA-N, STA-NL ................................................................................ 38-39
IV
Podstavce skříní ......................................................................................................... 40-42
V
Přístrojový rošt s příslušenstvím ................................................................................ 43-45
VI
Modulární a datový systém skříní STA-N, STA-NL ..................................................... 46-54
VII
Mezidíly a přechodové díly ......................................................................................... 55-60
VIII
Propojovací mosty ...................................................................................................... 61-64
IX
Střechy ke skříním STA .............................................................................................. 65-68
X
Ovládací pulty ............................................................................................................ 69-70
XI
Rozváděčové skříně ASTRA ...................................................................................... 71-77
XII
Atypická výroba ............................................................................................................... 78
XIII
Nerezové skříně .............................................................................................................. 79
XIV
Protipožární skříně astra ................................................................................................. 80
XV
EMC skříně „Michelle“................................................................................................. 81-82
XVI
Izolátory a jejich příslušenství .................................................................................... 83-90
XVII
Klimatizace skříňových rozváděčů ............................................................................. 91-98
XVIII
Prodejní místa rozváděčových skříní ............................................................................... 99
XIX
Certifikáty ...................................................................................................................... 100
2
OBSAH
I SKŘÍNĚ STA-N, STA-NL
Obchodní informace ..........................................................................................................................6
Základní konstrukce skříní STA-N, STA-NL .......................................................................................7
Přehled vyráběných typů – dodací podmínky, přehled rozdílnosti skříní ...........................................8
Hlavní montážní rozměry skříní STA-N, STA-NL ..........................................................................9-10
Hmotnosti skříní STA-N ...................................................................................................................11
Jednodveřová skříň se zadním zákrytem (STA-N……) ...................................................................12
Dvoudveřová skříň (STA-N……2D) .................................................................................................13
Dvoukřídlá skříň se zadním zákrytem (STA-N……2K) ....................................................................14
Jednodveřová skříň se zadním zákrytem (STA-NL……) .................................................................15
Dvoudveřová skříň (STA-NL……2D) ...............................................................................................16
Dvoukřídlá skříň se zadním zákrytem (STA-NL……2K) ..................................................................17
Jednodveřová skříň se zadním zákrytem (STA-NL……) - vzor kótování .........................................18
II PŘÍSLUŠENSTVÍ STA-N, STA-NL
Dveře skříně STA-N, STA-NL .....................................................................................................19-20
Prosklení dveří.................................................................................................................................20
Víko dna (VKD…) ............................................................................................................................21
Posuvné plechy (PPS…) .................................................................................................................22
Boční zákryt (ZKB…., ZKBL….) ......................................................................................................23
Balíček se spojovacím materiálem (BAL ZKB..) ..............................................................................23
Zadní zákryt (ZKA…., ZKAL….) ......................................................................................................24
Montážní panel (MPO….) ...........................................................................................................24-25
Mezipanel montážního panelu (MMP..) ...........................................................................................25
Držák montážního panelu (DMP.) ....................................................................................................26
Kluzák (KL MPO) .............................................................................................................................26
Balíček MPO a spojovací materiál (BAL MPO) ...............................................................................26
Montážní pomůcka pro nasazování MPO (PMONT MPO..) ............................................................26
Přechodový díl (PDD...., PDDL....) ..................................................................................................27
Dělící plech (DPL....) .......................................................................................................................27
Dveřní příčka (PDV..) .......................................................................................................................27
Těsnění (IST....) ...............................................................................................................................28
Spojovací rám (RAS....) ...................................................................................................................28
Příčky (PRA.., PRB.., PRC.., PRD.., PRE..) ...............................................................................29-30
Přístrojový můstek zesílený (PMZ..) ................................................................................................30
Držák nosiče přípojnic DELTA (DND..) ............................................................................................31
Držák SONAP (DSP..) .....................................................................................................................31
Držák ochranného vodiče PE (DPE.) ..............................................................................................32
Aretace ARDV 120° levá a pravá .....................................................................................................32
Osvětlení .........................................................................................................................................33
Kapsy na výkresy (KAPSA..) ...........................................................................................................33
Závěsné oko (ZO4) ..........................................................................................................................34
Těsnění místo závěsného oka (PZ13) .............................................................................................34
Samostatně prodávané díly
Samozhášivá směs (SAM.SMĚS) ...................................................................................................34
Speciální matice (MAT.M.) ...............................................................................................................34
Panty (PANT STS, PANT STA) ........................................................................................................35
Držák bočního zákrytu (DZK) ..........................................................................................................35
Držák příčky + zákrytu (DPZ, DPRA) ..............................................................................................35
3
Zámky
Zámek s kulatými táhly ....................................................................................................................36
Zámek s plochými táhly pro jednokřídlé dveře ...........................................................................36-37
Zámek s plochými táhly pro dvoukřídlé dveře .................................................................................37
Vložky do zámků, západka ..............................................................................................................37
III SPOJOVÁNÍ SKŘÍNÍ STA-N, STA-NL
Spojování skříní STA-N, STA-NL ................................................................................................38-39
Spojovací sada (SS8) ......................................................................................................................39
Spojovací díl (SD6) ..........................................................................................................................39
Montážní spojka (MS2)....................................................................................................................39
IV PODSTAVCE SKŘÍNÍ
Podstavce skříní ..............................................................................................................................40
Podstavec montovaný (PSM) ..........................................................................................................41
Díl univerzální průchozí (PSK....) ....................................................................................................42
Podstavec PST - ATYP ....................................................................................................................42
Patky (PTK….) .................................................................................................................................42
V PŘÍSTROJOVÝ ROŠT S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Přístrojový rošt.................................................................................................................................43
Nosník přístrojového můstku (NPM..P, NPM..2P, NPM..KP) ...........................................................43
Šroub se čtyřhranem .......................................................................................................................43
Přístrojový můstek univerzální (PMU….) .........................................................................................44
Přístrojový můstek (PMK….) ...........................................................................................................44
Držák nosníku roštu (DNR.) ............................................................................................................45
Držák můstku (DMU..) .....................................................................................................................45
Krycí panely (KPVS…., KPVZ…., KPPS…., KPPZ….) ...................................................................45
VI MODULÁRNÍ A DATOVÝ SYSTÉM SKŘÍNÍ STA-N, STA-NL
Modulární systém přístrojového roštu .............................................................................................46
Nosník roštu posuvný (NRP…) .......................................................................................................46
Držák lišty (DDL) .............................................................................................................................46
Otočný rám modulární 19“ (ORN……) ............................................................................................47
Zaslepovací plech (ZPN……) ..........................................................................................................48
Otočný rám modulární 19“ s vysunutým čepem (ORV……) ............................................................49
Zaslepovací plech (ZPV……) ..........................................................................................................50
Krycí panely (KPL……, KPU……) ...................................................................................................51
Police dveří sklopná (PLC....) ..........................................................................................................51
Nosník modulární (NMO……) .........................................................................................................52
Držák nosníku modulárního 19“ (DNM 19“..) ..................................................................................52
Nosník modulární datový (NMO…..) ...............................................................................................53
Police datová perforovaná (PLD….) ................................................................................................54
Police pevná ....................................................................................................................................54
Police výsuvná (PLV....) ...................................................................................................................54
VII MEZIDÍLY A PŘECHODOVÉ DÍLY
Mezidíl (MZD……) ...........................................................................................................................55
Mezidíl s dveřmi a zámkem (MDZ……, MDZL……) ...................................................................55-56
Mezidíl s dveřmi a šrouby (MDS……, MDSL……) .....................................................................56-57
Mezidíl se zákrytem (MZK……, MZKL……) ...............................................................................57-58
Podstavec mezidílu (PSD……) ........................................................................................................58
Rohový díl (RHD……) .....................................................................................................................59
Podstavec rohového dílu (PSR……) ...............................................................................................60
4
VIII PROPOJOVACÍ MOSTY
Propojovací mosty ...........................................................................................................................61
Příruba mostu (SMX..) .....................................................................................................................61
Spojovací díl (SMC….) ....................................................................................................................62
Krajní skříň mostu (SMA….) ............................................................................................................62
Zákryt mostu a nadstavby (ZAM….) ................................................................................................63
Nadstavba (SMB……) .....................................................................................................................64
IX STŘECHY KE SKŘÍNÍM STA
Střecha jehlanová (SRJ….) .............................................................................................................65
Střecha sedlová (SRD….) ...............................................................................................................66
Střecha šikmá (SRK….) ..................................................................................................................67
Střecha ventilační (SRV….) .............................................................................................................68
X OVLÁDACÍ PULTY
Pro stojící obsluhu (DTA....) .............................................................................................................69
Pro sedící obsluhu (DTB....) ............................................................................................................70
XI ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ ASTRA
Sériová výroba - IP 65 .....................................................................................................................71
ASTRA STC, ASTRA SCTV, ASTRA SCTV 2K ..............................................................................72
ASTRA R, ASTRA R..2K, nosník roštu NPM KP.............................................................................73
ASTRA R, ASTRA R..2K, montážní panely MMP ...........................................................................74
Konstrukční nákresy skříní ASTRA ............................................................................................75-77
Montážní sada na zeď pro skříně ASTRA (MS4) ............................................................................77
XII ATYPICKÁ VÝROBA
Atypická výroba ...............................................................................................................................78
XIII NEREZOVÉ SKŘÍNĚ
Nerezové skříně ..............................................................................................................................79
XIV PROTIPOŽÁRNÍ SKŘÍNĚ ASTRA
Protipožární skříně ..........................................................................................................................80
XV EMC SKŘÍNĚ „MICHELLE“
EMC skříně „MICHELLE“ ................................................................................................................81
Útlum skříně STA-MICHELLE..........................................................................................................82
XVI IZOLÁTORY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
Izolační materiály pro fázové a ochranné sběrnice ........................................................................83
Přehled rozmístění podpěrných izolátorů ........................................................................................84
Nosič přípojnic DELTA ................................................................................................................85-87
Nosič přípojnic DELTA-COMPACT (DELTA…C) .........................................................................88-90
XVII KLIMATIZACE SKŘÍŇOVÝCH ROZVADĚČŮ
Oběhové ventilátory, topná tělesa ...................................................................................................91
Teplotní výpočet..........................................................................................................................92-93
Výpočet průtoku ..............................................................................................................................93
Nucené větrání - přehled ............................................................................................................94-95
Vytápění ..........................................................................................................................................96
Topná tělesa - přehled .....................................................................................................................97
Termostaty .......................................................................................................................................98
XVIII PRODEJNÍ MÍSTA ROZVÁDĚČOVÝCH SKŘÍNÍ
Česká republika, Slovenská republika .............................................................................................99
XIX CERTIFIKÁTY
Certifikáty CQS, IQ NET, produktové ............................................................................................100
5
I
Vážení obchodní přátelé,
firma Spálovský, a.s. Vám nabízí ucelenou typovou řadu ocelových skříní STA-N v krytí IP 55
a STA-NL v krytí IP 40 se stupněm ochrany před mechanickými nárazy IK 09. Ocelové skříně svou
moderní konstrukcí odpovídají normám ČSN.
Skříně splňují všechny základní požadavky kladené na stavbu elektrických rozvodných zařízení
nízkého napětí.
Univerzální konstrukce skříní STA-N umožňuje vytváření složitých montážních celků a vysoce
variabilní rozmístění přístrojové náplně.
Dokonalé dílenské zpracování umožňuje stavbu elektrických zařízení pro prostory nebezpečné podle
ČSN 33 2000-3, tab. 32-NM2, mimo AB1, AB2, AB8, AE6, AF2, AP2, AP3, AP4, BC4, CB4.
SPOLEČNÉ KVALITATIVNÍ ZNAKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY
• OBCHODNÍ ZÁRUKY
• PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍNÍ STA-N
Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou
úpravou – práškovou termoreaktivní barvou epoxy-polyester, 60–80 μm, odstín RAL 7032. Protikorozní odolnost je doložena atestem. V tomto
provedení jsou dodávány všechny typy bez bližší
specifikace na objednávce.
Pro prostředí venkovní, pod přístřeškem nebo
tropické vlhké s přímým slunečním zářením, jsou
skříně opatřeny vrstvou práškové termoreaktivní
barvy z čistého polyesteru, 60–80 μm, se zvýšenou odolností proti přímému slunečnímu záření.
Pro zvlášť náročné a složité prostředí lze skříně
opatřit dodatečnou základní barvou DRYZINK
s vysokým podílem zinku, 40–60 μm. Jako další
zvýšení protikorozní ochrany nabízíme galvanické zinkování včetně povrchové úpravy termoreaktivní barvou z čistého polyesteru.
Umístění skříně v těchto prostředích musí být na
objednávce uvedeno zvlášť.
Skříně STA mohou být vyrobeny:
- z nerezového plechu opatřeny vrstvou práškové
termoreaktivní barvy z čistého polyesteru
- z nerezového broušeného plechu
Firma Spálovský, a.s. ručí odběratelům za kvalitu výrobků (mimo škody způsobené neodbornou
manipulací) po dobu 24 měsíců, více viz Montážní návod.
• ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
V objednávce uveďte:
• Adresu a identifikační znaky odběratele.
• Místo určení, jméno a telefon kontaktní osoby.
• Způsob odběru a přepravy.
• Množství, typ skříní vč. objednacích čísel.
• Množství, typy příslušenství skříní vč. objednacích čísel.
• Prostředí, do kterého bude skříň montována
(viz protikorozní ochrana STA-N): např. venkovní.
• TERMÍNY DODÁVEK
Podle výkresů zákazníka je také možné provádět děrování jednotlivých dílů (dveře, zákryty,
montážní panely). U lakovaných dílů je výhodou, že se děrování provádí před povrchovou
úpravou, takže hrany otvorů jsou pak ošetřeny
lakem. Termín dodání takto upravených skříní
jsou 3 týdny.
• KRYTÍ SKŘÍNÍ STA-N
Skříně STA-N v krytí IP 55 mají atestaci z Fyzikálního zkušebního ústavu Ostrava-Radvanice.
• POSPOJOVÁNÍ
• OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA ADRESE:
Zemnící body u všech typů skříní jsou provedeny
technologií kapacitního navařování poměděnými
zemnícími šrouby. Umožňují vodivé propojení
všech kovových částí skříně. Systém pospojování je u všech typů skříní testován v EZÚ Praha.
SPÁLOVSKÝ, a.s.
Nádražní 329, 768 02 ZDOUNKY
Tel.:
573 501 415
Fax:
573 501 413
e-mail: [email protected]
6
I
ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍNÍ STA-N, STA-NL
Základní konstrukci skříní STA-N a STA-NL
tvoří svařovaný, samonosný rám, který je u
všech typů opatřen perforací v bočních sloupcích. Strop a dno skříně je opatřeno otvorem pro
průchod vodičů. Dno skříně může být dodáno
s odnímatelným víkem nebo posuvnými plechy.
Strop skříně je dodáván standardně s víkem. Pro
splnění krytí IP 55 jsou dveře, zadní a boční zákryt a víko opatřeny polyuretanovým vypěňovacím těsněním.
Sloupky skříně nesou odnímatelné boční
a zadní zákryty. Jsou perforovány otvory 10×13 mm
a průměrem 4,3 mm o rozteči 25 mm, které
umožňují uchycení přístrojových roštů, montážních panelů, perforovaných příček a pomocných
konstrukcí pro montáž přístrojů do skříně s využitím volných speciálních matic zapadajících do
otvorů v rámu a samořezných šroubů.
Jsou zavěšeny na 4 pantech a zavírají se pomocí čtyřbodového zámku. Mohou být osazeny
skleněným průzorem v krytí IP 55.
Skříň může být postavena na pryžových, kovových nebo stavitelných patkách, nebo na podstavci (str. 40-42). Pro manipulaci lze skříně vybavit 4 ks závěsných ok. Všechny typové řady
jsou konstrukčně shodné, liší se vnitřním vybavením a stupněm krytí.
Přístroje lze do skříně montovat na přístrojový
rošt, montážní panel, otočný rám, případně
jejich kombinaci. Příslušenství je shodné pro
skříně všech typových řad. Skříně je možno
kombinovat do vícedílných sestav.
Dveře skříně je možné montovat jako levé nebo
pravé. Zevnitř jsou opatřeny odnímatelnou výztuhou (pouze u skříní STA-N perforovanou).
1
2
3
4
5
6
7
1 – Dveře
2 – Výztuha dveří
3 – Těsnění dveří
4 – Strop skříně
5 – Víko
6 – Zadní zákryt
7 – Boční zákryt
8 – Montážní panel
9 – Perforovaná příčka E
10 – 4-bodový uzávěr
11 – Závěs dveří
8
9
10
11
12 – Schránka
13 – Dno skříně
14 – Patky skříně
15 – Podstavec skříně
16 – Rám skříně
12 13 14
15
16
7
I
• PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH TYPŮ – DODACÍ PODMÍNKY:
Standardní skříně (do 5 pracovních dnů):
- skříně barvy RAL 7032 standardních rozměrů kombinací:
• výška: 1800, 2000
• šířka: 600, 800, 1000, 1200
• hloubka: 300, 400, 500, 600, 800, 1000
- provedení: 1D, 2K, 2D, 2KD, 4K
Nestandardní skříně (do 10 pracovních dnů nebo dle dohody):
- skříně obsahující alespoň jeden nestandardní rozměr:
• výška: 1200, 1400, 1600, 2200
• šířka: 400, 500, 700, 900, 1100
• hloubka: 700, 900
- standardní skříně s úpravami (děrování, apod.)
- pulty uvedené v katalogu
- datové skříně
- police uvedené v katalogu
- asymetrické dvoukřídlé dveře
- jiný odstín lakování standardních skříní než RAL 7032 struktura
Atypické skříně (dle dohody):
- skříně alespoň jedním rozměrem vybočující z řady (např. šířka 750 mm)
- nestandardní skříně s úpravami (děrování, apod.)
- pulty s jinou konstrukcí, úpravy rozměrů apod.
- skříně a jiné zboží konstrukčně nezpracované
- jiný odstín lakování nestandardních a atypických skříní než RAL 7032 struktura
Uvedené termíny jsou výrobní, je nutné počítat s dobou přepravy.
Ostatní provedení skříní lze vyrobit po dohodě o technickém provedení.
• Označování skříní:
STA–N 200604
Typ skříně:
N
- krytí skříně IP 55
NL
- krytí skříně IP 40
Výška skříně v dm
Šířka skříně v dm
Hloubka skříně v dm
Přehled rozdílnosti skříní:
8
Typové řady
Krytí
Dveře
Vnitřní vybavení
STA-N
IP 55
vylamovací klika (štít)
příčky E
STA-NL
IP 40
štít
příčky E
Poznámka
I
• HLAVNÍ MONTÁŽNÍ ROZMĚRY SKŘÍNÍ STA-N, STA-NL
STA-N
A
B
C
D
E×F
G×H
P
Poznámka
220604
2110
510
300
335
370×270
500×300
1
220605
2110
510
400
435
370×370
500×400
1
220606
2110
510
500
535
370×470
500×500
2
220607
2110
510
600
635
370×570
500×600
2
220608
2110
510
700
735
370×670
500×700
2
220804
2110
710
300
335
570×270
700×300
1
220805
2110
710
400
435
570×370
700×400
1
220806
2110
710
500
535
570×470
700×500
2
220807
2110
710
600
635
570×570
700×600
2
220808
2110
710
700
735
570×670
700×700
2
220810
2110
710
900
935
570×870
700×900
2
221004
2110
910
300
335
770×270
900×300
1
221005
2110
910
400
435
770×370
900×400
1
221006
2110
910
500
535
770×470
900×500
2
221007
2110
910
600
635
770×570
900×600
2
221008
2110
910
700
735
770×670
900×700
2
221010
2110
910
900
935
770×870
900×900
2
221204
2110
1110
300
335
370×270
500×300
1
2×
221205
2110
1110
400
435
370×370
500×400
1
2×
221206
2110
1110
500
535
370×470
500×500
2
2×
221207
2110
1110
600
635
370×570
500×600
2
2×
221208
2110
1110
700
735
370×670
500×700
2
2×
200604
1910
510
300
335
370×270
500×300
1
200605
1910
510
400
435
370×370
500×400
1
200606
1910
510
500
535
370×470
500×500
2
200607
1910
510
600
635
370×570
500×600
2
200608
1910
510
700
735
370×670
500×700
2
200804
1910
710
300
335
570×270
700×300
1
200805
1910
710
400
435
570×370
700×400
1
200806
1910
710
500
535
570×470
700×500
2
200807
1910
710
600
635
570×570
700×600
2
200808
1910
710
700
735
570×670
700×700
2
200810
1910
710
900
935
570×870
700×900
2
201004
1910
910
300
335
770×270
900×300
1
201005
1910
910
400
435
770×370
900×400
1
201006
1910
910
500
535
770×470
900×500
2
201007
1910
910
600
635
770×570
900×600
2
201008
1910
910
700
735
770×670
900×700
2
201010
1910
910
900
935
770×870
900×900
2
201204
1910
1110
300
335
370×270
500×300
1
2×
201205
1910
1110
400
435
370×370
500×400
1
2×
201206
1910
1110
500
535
370×470
500×500
2
2×
201207
1910
1110
600
635
370×570
500×600
2
2×
201208
1910
1110
700
735
370×670
500×700
2
2×
180604
1710
510
300
335
370×270
500×300
1
180605
1710
510
400
435
370×370
500×400
1
180606
1710
510
500
535
370×470
500×500
2
180608
1710
510
700
735
370×670
500×700
2
9
I
• HLAVNÍ MONTÁŽNÍ ROZMĚRY SKŘÍNÍ STA-N, STA-NL
180804
1710
710
300
335
570×270
700×300
1
180805
1710
710
400
435
570×370
700×400
1
180806
1710
710
500
535
570×470
700×500
2
180807
1710
710
600
635
570×570
700×600
2
180808
1710
710
700
735
570×670
700×700
2
181005
1710
910
400
435
770×370
900×400
1
160604
1510
510
300
335
370×270
500×300
1
160605
1510
510
400
435
370×370
500×400
1
160606
1510
510
500
535
370×470
500×500
2
160608
1510
510
700
735
370×670
500×700
2
160804
1510
710
300
335
570×270
700×300
1
160806
1510
710
500
535
570×470
700×500
2
160808
1510
710
700
735
570×670
700×700
2
161004
1510
910
300
335
770×270
900×300
1
140604
1310
510
300
335
370×270
500×300
1
140606
1310
510
500
535
370×470
500×500
2
140608
1310
510
700
735
370×670
500×700
2
140804
1310
710
300
335
570×270
700×300
1
140806
1310
710
500
535
570×470
700×500
2
140808
1310
710
700
735
570×670
700×700
2
120604
1110
510
300
335
370×270
500×300
1
120606
1110
510
500
535
370×470
500×500
2
120608
1110
510
700
735
370×670
500×700
2
120804
1110
710
300
335
570×270
700×300
1
120806
1110
710
500
535
570×470
700×500
2
120808
1110
710
700
735
570×670
700×700
2
Poznámka: 2× – Skříně mají ve dně a stropu dva otvory.
G
H
55
Detail Z
A – Výška vstupního a bočního otvoru skříně
B – Šířka vstupního otvoru skříně
C – Šířka bočního otvoru skříně
D – Vzdálenost montážního panelu od vnějšího
okraje čela skříně
A
E×F – Rozměry otvoru dna (šířka × hloubka)
G×H – Rozměry otvoru stropu (šířka × hloubka)
Z
P – Počet prostupů kabelů v posuvném dně
F
Hloubka (např. 400) +25 +20 – Celková
hloubka skříně včetně dveří a zad.
Kóta 85 označuje vzdálenost čelní strany
montážního panelu od zadní strany sloupku,
nejzazší umístění montážního panelu ve skříni.
10
E
C
B
D
hloubka skříně
zákryt
+20 mm
dveře
+25 mm
I
• HMOTNOSTI SKŘÍNÍ STA-N
Typ
skříně
STA-N
220403
220404
70
80
Typ
skříně
STA-N
200403
73
82
200404
1D
(kg)
2D
(kg)
65
74
Typ
skříně
STA-N
180403
68
77
180404
1D
(kg)
2D
(kg)
61
69
Typ
skříně
STA-N
160403
63
72
160404
1D
(kg)
2D
(kg)
56
64
Typ
skříně
STA-N
140403
59
66
140404
1D
(kg)
2D
(kg)
52
59
Typ
skříně
STA-N
120403
54
61
1220404
1D
(kg)
2D
(kg)
1D
(kg)
2D
(kg)
47
53
50
56
220405
75
85
200405
71
79
180405
66
74
160405
61
69
140405
57
64
120405
52
58
220406
78
87
200406
73
82
180406
68
77
160406
64
71
140406
59
66
120406
55
61
220407
80
90
200407
76
85
180407
71
79
160407
66
74
140407
62
69
120407
57
63
220408
83
92
200408
78
87
180408
74
82
160408
69
77
140408
64
71
120408
60
66
220409
85
95
200409
81
90
180409
76
84
160409
71
79
140409
67
74
120409
62
69
220410
88
97
200410
83
92
180410
79
87
160410
74
82
140410
69
76
120410
65
71
220603
85
96
200603
79
90
180603
74
83
160603
68
77
140603
62
70
120603
56
63
220604
88
99
200604
82
92
180604
76
86
160604
71
79
140604
65
73
120604
59
66
220605
90
102
200605
85
95
180605
79
89
160605
73
82
140605
68
76
120605
62
69
220606
93
105
200606
88
98
180606
82
91
160606
76
85
140606
70
78
120606
65
72
220607
96
107
200607
90
101
180607
85
94
160607
79
88
140607
73
81
120607
67
75
220608
99
110
200608
93
104
180608
87
97
160608
82
90
140608
76
84
120608
70
77
220609
102
113
200609
96
106
180609
90
100
160609
84
93
140609
79
87
120609
73
80
220610
104
116
200610
99
109
180610
93
103
160610
87
96
140610
82
89
120610
76
83
220803
101
114
200803
94
106
180803
87
98
160803
80
90
140803
74
82
120803
67
75
220804
104
117
200804
97
109
180804
90
101
160804
83
93
140804
77
86
120804
70
78
220805
107
120
200805
100
112
180805
93
104
160805
86
96
140805
80
89
120805
73
81
220806
110
123
200806
103
115
180806
96
107
160806
89
99
140806
83
92
120806
76
84
220807
113
126
200807
106
118
180807
99
110
160807
92
102
140807
86
95
120807
79
87
220808
116
129
200808
109
121
180808
102
113
160808
95
105
140808
89
98
120808
82
90
220809
119
132
200809
112
124
180809
105
116
160809
98
108
140809
92
101
120809
85
93
220810
122
135
200810
115
127
180810
108
119
160810
101
111
140810
95
104
120810
88
96
221003
118
133
201003
110
124
181003
102
115
161003
94
106
141003
87
96
121003
79
87
221004
121
136
201004
114
127
181004
106
118
161004
98
109
141004
90
100
121004
82
91
221005
125
139
201005
117
130
181005
109
121
161005
101
112
141005
93
103
121005
85
94
221006
128
142
201006
120
133
181006
112
124
161006
104
115
141006
96
106
121006
88
97
221007
131
146
201007
123
137
181007
115
128
161007
107
118
141007
100
109
121007
92
100
221008
134
149
201008
126
140
181008
119
131
161008
111
122
141008
103
113
121008
95
104
221009
138
152
201009
130
143
181009
122
134
161009
114
125
141009
106
116
121009
98
107
221010
141
155
201010
133
146
181010
125
137
161010
117
128
141010
109
119
121010
101
110
221204
155
201204
145
181204
135
161204
125
141204
116
121204
106
221205
158
201205
148
181205
138
161205
129
141205
119
121205
109
221206
161
201206
151
181206
142
161206
132
141206
122
121206
112
221207
165
201207
155
181207
145
161207
135
141207
125
121207
116
221208
168
201208
158
181208
148
161208
138
141208
129
121208
119
Pozn.: Hmotnost skříní zahrnuje skelet skříně, dveře skříně a zadní zákryt.
11
I
(krytí IP 55, stupeň
ochrany IK 09)
JEDNODVEŘOVÁ SKŘÍŇ
se zadním zákrytem STA-N ……
Příklad objednání: STA-N 200806-0103
– výška 2000, šířka 0800, hloubka 0600
Skříň umožňuje vytváření vícedílných sestav s přístupem z obou stran.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Tuhý svařovaný rám s horním odnímatelným víkem
a spodním otvorem (podle požadavků zákazníka
lze objednat dolní odnímatelné víko nebo posuvné
plechy viz str. 21, 22).
- Přední dveře levé se zámkem s vylamovací klikou.
- Odnímatelný zadní zákryt.
- Odnímatelné příčky typ E – 2 ks (od hloubky
600 mm – 4 ks).
- Předlisované otvory ve stropu (pro transportní oka).
Boční zákryty skříně nejsou součástí dodávky
(možnost objednat viz str. 23).
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
STA-N
12
220403-0001
200403-0065
180403-0129
160403-0193
140403-0257
120403-0321
220404-0003
200404-0067
180404-0131
160404-0195
140404-0259
120404-0323
220405-0005
200405-0069
180405-0133
160405-0197
140405-0261
120405-0325
220406-0007
200406-0071
180406-0135
160406-0199
140406-0263
120406-0327
220407-0009
200407-0073
180407-0137
160407-0201
140407-0265
120407-0329
220408-0011
200408-0075
180408-0139
160408-0203
140408-0267
120408-0331
220409-0013
200409-0077
180409-0141
160409-0205
140409-0269
120409-0333
220410-0015
200410-0079
180410-0143
160410-0207
140410-0271
120410-0335
220603-0017
200603-0081
180603-0145
160603-0209
140603-0273
120603-0337
220604-0019
200604-0083
180604-0147
160604-0211
140604-0275
120604-0339
220605-0021
200605-0085
180605-0149
160605-0213
140605-0277
120605-0341
220606-0023
200606-0087
180606-0151
160606-0215
140606-0279
120606-0343
220607-0025
200607-0089
180607-0153
160607-0217
140607-0281
120607-0345
220608-0027
200608-0091
180608-0155
160608-0219
140608-0283
120608-0347
220609-0029
200609-0093
180609-0157
160609-0221
140609-0285
120609-0349
220610-0031
200610-0095
180610-0159
160610-0223
140610-0287
120610-0351
220803-0033
200803-0097
180803-0161
160803-0225
140803-0289
120803-0353
220804-0035
200804-0099
180804-0163
160804-0227
140804-0291
120804-0355
220805-0037
200805-0101
180805-0165
160805-0229
140805-0293
120805-0357
220806-0039
200806-0103
180806-0167
160806-0231
140806-0295
120806-0359
220807-0041
200807-0105
180807-0169
160807-0233
140807-0297
120807-0361
220808-0043
200808-0107
180808-0171
160808-0235
140808-0299
120808-0363
220809-0045
200809-0109
180809-0173
160809-0237
140809-0301
120809-0365
220810-0047
200810-0111
180810-0175
160810-0239
140810-0303
120810-0367
221003-0049
201003-0113
181003-0177
161003-0241
141003-0305
121003-0369
221004-0051
201004-0115
181004-0179
161004-0243
141004-0307
121004-0371
221005-0053
201005-0117
181005-0181
161005-0245
141005-0309
121005-0373
221006-0055
201006-0119
181006-0183
161006-0247
141006-0311
121006-0375
221007-0057
201007-0121
181007-0185
161007-0249
141007-0313
121007-0377
221008-0059
201008-0123
181008-0187
161008-0251
141008-0315
121008-0379
221009-0061
201009-0125
181009-0189
161009-0253
141009-0317
121009-0381
221010-0063
201010-0127
181010-0191
161010-0255
141010-0319
121010-0383
I
(krytí IP 55, stupeň
ochrany IK 09)
DVOUDVEŘOVÁ SKŘÍŇ
STA-N …... 2D
Příklad objednání: STA-N 200806 2D-0487
– výška 2000, šířka 0800, hloubka 0600
Skříň umožňuje vytváření vícedílných sestav s možností montáže dvojité přístrojové náplně s přístupem
z obou stran.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Tuhý svařovaný rám s horním odnímatelným víkem
a spodním otvorem (podle požadavků zákazníka
lze objednat dolní odnímatelné víko nebo posuvné
plechy viz str. 21, 22).
- Přední a zadní dveře levé se zámkem s vylam. klikou.
- Odnímatelné příčky typ E – 2 ks (od hloubky
600 mm – 4 ks).
- Předlisované otvory ve stropu (pro transportní oka).
Boční zákryty skříně nejsou součástí dodávky
(možnost objednat viz str. 23).
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
STA-N
220403 2D-0385
200403 2D-0449
180403 2D-0513
160403 2D-0577
140403 2D-0641
120403 2D-0705
220404 2D-0387
200404 2D-0451
180404 2D-0515
160404 2D-0579
140404 2D-0643
120404 2D-0707
220405 2D-0389
200405 2D-0453
180405 2D-0517
160405 2D-0581
140405 2D-0645
120405 2D-0709
220406 2D-0391
200406 2D-0455
180406 2D-0519
160406 2D-0583
140406 2D-0647
120406 2D-0711
220407 2D-0393
200407 2D-0457
180407 2D-0521
160407 2D-0585
140407 2D-0649
120407 2D-0713
220408 2D-0395
200408 2D-0459
180408 2D-0523
160408 2D-0587
140408 2D-0651
120408 2D-0715
220409 2D-0397
200409 2D-0461
180409 2D-0525
160409 2D-0589
140409 2D-0653
120409 2D-0717
220410 2D-0399
200410 2D-0463
180410 2D-0527
160410 2D-0591
140410 2D-0655
120410 2D-3636
220603 2D-0401
200603 2D-0465
180603 2D-0529
160603 2D-0593
140603 2D-0657
120603 2D-0720
220604 2D-0403
200604 2D-0467
180604 2D-0531
160604 2D-0595
140604 2D-0659
120604 2D-0722
220605 2D-0405
200605 2D-0469
180605 2D-0533
160605 2D-0597
140605 2D-0661
120605 2D-0724
220606 2D-0407
200606 2D-0471
180606 2D-0535
160606 2D-0599
140606 2D-0663
120606 2D-0726
220607 2D-0409
200607 2D-0473
180607 2D-0537
160607 2D-0601
140607 2D-0665
120607 2D-0728
220608 2D-0411
200608 2D-0475
180608 2D-0539
160608 2D-0603
140608 2D-0667
120608 2D-0730
220609 2D-0413
200609 2D-0477
180609 2D-0541
160609 2D-0605
140609 2D-0669
120609 2D-0732
220610 2D-0415
200610 2D-0479
180610 2D-0543
160610 2D-0607
140610 2D-0671
120610 2D-0734
220803 2D-0417
200803 2D-0481
180803 2D-0545
160803 2D-0609
140803 2D-0673
120803 2D-0736
220804 2D-0419
200804 2D-0483
180804 2D-0547
160804 2D-0611
140804 2D-0675
120804 2D-0738
220805 2D-0421
200805 2D-0485
180805 2D-0549
160805 2D-0613
140805 2D-0677
120805 2D-0740
220806 2D-0423
200806 2D-0487
180806 2D-0551
160806 2D-0615
140806 2D-0679
120806 2D-0742
220807 2D-0425
200807 2D-0489
180807 2D-0553
160807 2D-0617
140807 2D-0681
120807 2D-0744
220808 2D-0427
200808 2D-0491
180808 2D-0555
160808 2D-0619
140808 2D-0683
120808 2D-0746
220809 2D-0429
200809 2D-0493
180809 2D-0557
160809 2D-0621
140809 2D-0685
120809 2D-0748
220810 2D-0431
200810 2D-0495
180810 2D-0559
160810 2D-0623
140810 2D-0687
120810 2D-0750
221003 2D-0433
201003 2D-0497
181003 2D-0561
161003 2D-0625
141003 2D-0689
121003 2D-0752
221004 2D-0435
201004 2D-0499
181004 2D-0563
161004 2D-0627
141004 2D-0691
121004 2D-0754
221005 2D-0437
201005 2D-0501
181005 2D-0565
161005 2D-0629
141005 2D-0693
121005 2D-0756
221006 2D-0439
201006 2D-0503
181006 2D-0567
161006 2D-0631
141006 2D-0695
121006 2D-0758
221007 2D-0441
201007 2D-0505
181007 2D-0569
161007 2D-0633
141007 2D-0697
121007 2D-0760
221008 2D-0443
201008 2D-0507
181008 2D-0571
161008 2D-0635
141008 2D-0699
121008 2D-0762
221009 2D-0445
201009 2D-0509
181009 2D-0573
161009 2D-0637
141009 2D-0701
121009 2D-0764
221010 2D-0447
201010 2D-0511
181010 2D-0575
161010 2D-0639
141010 2D-0703
121010 2D-0766
13
I
(krytí IP 55, stupeň
ochrany IK 09)
DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ
se zadním zákrytem STA-N …... 2K
Příklad objednání: STA-N 200806 2K-0854
– výška 2000, šířka 0800, hloubka 0600
Skříň umožňuje vytváření vícedílných sestav s přístupem
z obou stran do míst s menším prostorem pro otvírání dveří. Křídla dveří je možno volit i nestejně velká (viz str. 19).
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Tuhý svařovaný rám s horním odnímatelným víkem
(u šířky 1200 dvě víka) a spodním otvorem (podle
požadavků zákazníka lze objednat dolní odnímatelné víko nebo posuvné plechy viz str. 21, 22, u šířky
1200 dvojnásobný počet).
- Přední dveře dvoukřídlé se zámkem s vylam. klikou.
- Odnímatelný zadní zákryt.
- Odnímatelné příčky typ E – 2 ks (od hl. 600 mm – 4 ks).
- Předlisované otvory ve stropu (pro transportní oka).
Boční zákryty skříně nejsou součástí dodávky
(možnost objednat viz str. 23).
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
STA-N
14
220603 2K-0768
200603 2K-0832
180603 2K-0896
160603 2K-0960
140603 2K-1024
120603 2K-1087
220604 2K-0770
200604 2K-0834
180604 2K-0898
160604 2K-0962
140604 2K-1026
120604 2K-1089
220605 2K-0772
200605 2K-0836
180605 2K-0900
160605 2K-0964
140605 2K-1028
120605 2K-1091
220606 2K-0774
200606 2K-0838
180606 2K-0902
160606 2K-0966
140606 2K-1030
120606 2K-1093
220607 2K-0776
200607 2K-0840
180607 2K-0904
160607 2K-0968
140607 2K-1032
120607 2K-1095
220608 2K-0778
200608 2K-0842
180608 2K-0906
160608 2K-0970
140608 2K-1034
120608 2K-1097
220609 2K-0780
200609 2K-0844
180609 2K-0908
160609 2K-0972
140609 2K-1036
120609 2K-1099
220610 2K-0782
200610 2K-0846
180610 2K-0910
160610 2K-0974
140610 2K-1038
120610 2K-1101
220803 2K-0784
200803 2K-0848
180803 2K-0912
160803 2K-0976
140803 2K-1040
120803 2K-1103
220804 2K-0786
200804 2K-0850
180804 2K-0914
160804 2K-0978
140804 2K-1042
120804 2K-1105
220805 2K-0788
200805 2K-0852
180805 2K-0916
160805 2K-0980
140805 2K-1044
120805 2K-1107
220806 2K-0790
200806 2K-0854
180806 2K-0918
160806 2K-0982
140806 2K-1046
120806 2K-1109
220807 2K-0792
200807 2K-0856
180807 2K-0920
160807 2K-0984
140807 2K-1048
120807 2K-1111
220808 2K-0794
200808 2K-0858
180808 2K-0922
160808 2K-0986
140808 2K-1050
120808 2K-1113
220809 2K-0796
200809 2K-0860
180809 2K-0924
160809 2K-0988
140809 2K-1052
120809 2K-1115
220810 2K-0798
200810 2K-0862
180810 2K-0926
160810 2K-0990
140810 2K-1054
120810 2K-1117
221003 2K-0800
201003 2K-0864
181003 2K-0928
161003 2K-0992
141003 2K-1056
121003 2K-1119
221004 2K-0802
201004 2K-0866
181004 2K-0930
161004 2K-0994
141004 2K-1058
121004 2K-1121
221005 2K-0804
201005 2K-0868
181005 2K-0932
161005 2K-0996
141005 2K-1060
121005 2K-1123
221006 2K-0806
201006 2K-0870
181006 2K-0934
161006 2K-0998
141006 2K-1062
121006 2K-1125
221007 2K-0808
201007 2K-0872
181007 2K-0936
161007 2K-1000
141007 2K-1064
121007 2K-1127
221008 2K-0810
201008 2K-0874
181008 2K-0938
161008 2K-1002
141008 2K-1066
121008 2K-1129
221009 2K-0812
201009 2K-0876
181009 2K-0940
161009 2K-1004
141009 2K-1068
121009 2K-1131
221010 2K-0814
201010 2K-0878
181010 2K-0942
161010 2K-1006
141010 2K-3401
121010 2K-1133
221203 2K-0816
201203 2K-0880
181203 2K-0944
161203 2K-1008
141203 2K-1071
121203 2K-1135
221204 2K-0818
201204 2K-0882
181204 2K-0946
161204 2K-1010
141204 2K-1073
121204 2K-1137
221205 2K-0820
201205 2K-0884
181205 2K-0948
161205 2K-1012
141205 2K-1075
121205 2K-1139
221206 2K-0822
201206 2K-0886
181206 2K-0950
161206 2K-1014
141206 2K-1077
121206 2K-1141
221207 2K-0824
201207 2K-0888
181207 2K-0952
161207 2K-1016
141207 2K-1079
121207 2K-1143
221208 2K-0826
201208 2K-0890
181208 2K-0954
161208 2K-1018
141208 2K-1081
121208 2K-1145
221209 2K-0828
201209 2K-0892
181209 2K-0956
161209 2K-1020
141209 2K-1083
121209 2K-1147
221210 2K-0830
201210 2K-0894
181210 2K-0958
161210 2K-1022
141210 2K-1085
121210 2K-1149
I
(krytí IP 40, stupeň
ochrany IK 09)
JEDNODVEŘOVÁ SKŘÍŇ
se zadním zákrytem STA-NL ……
Příklad objednání: STA-NL 200806-3922
– výška 2000, šířka 0800, hloubka 0600
Skříň umožňuje vytváření vícedílných sestav s přístupem
z obou stran.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Tuhý svařovaný rám s horním odnímatelným víkem a
spodním otvorem (podle požadavků zákazníka lze objednat dolní odnímatelné víko nebo posuvné plechy viz
str. 21, 22).
- Přední dveře levé se zámkem se štítem, neperforované výztuhy dveří.
- Odnímatelný zadní zákryt.
- Odnímatelné příčky typ E – 2 ks (od hl. 600 mm – 4 ks).
- Předlisované otvory ve stropu (pro transportní oka).
Boční zákryty skříně nejsou součástí dodávky
(možnost objednat viz str. 23).
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
STA-NL
220403-3870
200403-3903
180403-3935
160403-3967
140403-3999
120403-4031
220404-3871
200404-3904
180404-3936
160404-3968
140404-4000
120404-4032
220405-3873
200405-3905
180405-3937
160405-3969
140405-4001
120405-4033
220406-3874
200406-3906
180406-3938
160406-3970
140406-4002
120406-4034
220407-3875
200407-3907
180407-3939
160407-3971
140407-4003
120407-4035
220408-3876
200408-3908
180408-3940
160408-3972
140408-4004
120408-4036
220409-3877
200409-3909
180409-3941
160409-3973
140409-4005
120409-4037
220410-3878
200410-3910
180410-3942
160410-3974
140410-4006
120410-4038
220603-3879
200603-3911
180603-3943
160603-3975
140603-4007
120603-4039
220604-3880
200604-3912
180604-3944
160604-3976
140604-4008
120604-4040
220605-3881
200605-3913
180605-3945
160605-3977
140605-4009
120605-4041
220606-3882
200606-3914
180606-3946
160606-3978
140606-4010
120606-4042
220607-3883
200607-3915
180607-3947
160607-3979
140607-4011
120607-4043
220608-3884
200608-3916
180608-3948
160608-3980
140608-4012
120608-4044
220609-3885
200609-3917
180609-3949
160609-3981
140609-4013
120609-4045
220610-3886
200610-3918
180610-3950
160610-3982
140610-4014
120610-4046
220803-3887
200803-3919
180803-3951
160803-3983
140803-4015
120803-4047
220804-3888
200804-3920
180804-3952
160804-3984
140804-4016
120804-4048
220805-3889
200805-3921
180805-3953
160805-3985
140805-4017
120805-4049
220806-3890
200806-3922
180806-3954
160806-3986
140806-4018
120806-4050
220807-3891
200807-3923
180807-3955
160807-3987
140807-4019
120807-4051
220808-3892
200808-3924
180808-3956
160808-3988
140808-4020
120808-4052
220809-3893
200809-3925
180809-3957
160809-3989
140809-4021
120809-4053
220810-3894
200810-3926
180810-3958
160810-3990
140810-4022
120810-4054
221003-3895
201003-3927
181003-3959
161003-3991
141003-4023
121003-4055
221004-3896
201004-3928
181004-3960
161004-3992
141004-4024
121004-4056
221005-3897
201005-3929
181005-3961
161005-3993
141005-4025
121005-4057
221006-3898
201006-3930
181006-3962
161006-3994
141006-4026
121006-4058
221007-3899
201007-3931
181007-3963
161007-3995
141007-4027
121007-4059
221008-3900
201008-3932
181008-3964
161008-3996
141008-4028
121008-4060
221009-3901
201009-3933
181009-3965
161009-3997
141009-4029
121009-4061
221010-3902
201010-3934
181010-3966
161010-3998
141010-4030
121010-4062
15
I
(krytí IP 40, stupeň
ochrany IK 09)
DVOUDVEŘOVÁ SKŘÍŇ
STA-NL …... 2D
Příklad objednání: STA-NL 200806 2D-4114
– výška 2000, šířka 0800, hloubka 0600
Skříň umožňuje vytváření vícedílných sestav s možností
montáže dvojité přístrojové náplně s přístupem z obou stran.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Tuhý svařovaný rám s horním odnímatelným víkem a
spodním otvorem (podle požadavků zákazníka lze objednat dolní odnímatelné víko nebo posuvné plechy viz
str. 21, 22).
- Přední a zadní dveře levé se zámkem se štítem, neperforované výztuhy dveří.
- Odnímatelné příčky typ E – 2 ks (od hl. 600 mm – 4 ks).
- Předlisované otvory ve stropu (pro transportní oka).
Boční zákryty skříně nejsou součástí dodávky
(možnost objednat viz str. 23).
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
STA-NL
16
220403 2D-4063
200403 2D-4095
180403 2D-4127
160403 2D-4159
140403 2D-4191
120403 2D-4223
220404 2D-4064
200404 2D-4096
180404 2D-4128
160404 2D-4160
140404 2D-4192
120404 2D-4224
220405 2D-4065
200405 2D-4097
180405 2D-4129
160405 2D-4161
140405 2D-4193
120405 2D-4225
220406 2D-4066
200406 2D-4098
180406 2D-4130
160406 2D-4162
140406 2D-4194
120406 2D-4226
220407 2D-4067
200407 2D-4099
180407 2D-4131
160407 2D-4163
140407 2D-4195
120407 2D-4227
220408 2D-4068
200408 2D-4100
180408 2D-4132
160408 2D-4164
140408 2D-4196
120408 2D-4228
220409 2D-4069
200409 2D-4101
180409 2D-4133
160409 2D-4165
140409 2D-4197
120409 2D-4229
220410 2D-4070
200410 2D-4102
180410 2D-4134
160410 2D-4166
140410 2D-4198
120410 2D-4230
220603 2D-4071
200603 2D-4103
180603 2D-4135
160603 2D-4167
140603 2D-4199
120603 2D-4231
220604 2D-4072
200604 2D-4104
180604 2D-4136
160604 2D-4168
140604 2D-4200
120604 2D-4232
220605 2D-4073
200605 2D-4105
180605 2D-4137
160605 2D-4169
140605 2D-4201
120605 2D-4233
220606 2D-4074
200606 2D-4106
180606 2D-4138
160606 2D-4170
140606 2D-4202
120606 2D-4234
220607 2D-4075
200607 2D-4107
180607 2D-4139
160607 2D-4171
140607 2D-4203
120607 2D-4235
220608 2D-4076
200608 2D-4108
180608 2D-4140
160608 2D-4172
140608 2D-4204
120608 2D-4236
220609 2D-4077
200609 2D-4109
180609 2D-4141
160609 2D-4173
140609 2D-4205
120609 2D-4237
220610 2D-4078
200610 2D-4110
180610 2D-4142
160610 2D-4174
140610 2D-4206
120610 2D-4238
220803 2D-4079
200803 2D-4111
180803 2D-4143
160803 2D-4175
140803 2D-4207
120803 2D-4239
220804 2D-4080
200804 2D-4112
180804 2D-4144
160804 2D-4176
140804 2D-4208
120804 2D-4240
220805 2D-4081
200805 2D-4113
180805 2D-4145
160805 2D-4177
140805 2D-4209
120805 2D-4241
220806 2D-4082
200806 2D-4114
180806 2D-4146
160806 2D-4178
140806 2D-4210
120806 2D-4242
220807 2D-4083
200807 2D-4115
180807 2D-4147
160807 2D-4179
140807 2D-4211
120807 2D-4243
220808 2D-4084
200808 2D-4116
180808 2D-4148
160808 2D-4180
140808 2D-4212
120808 2D-4244
220809 2D-4085
200809 2D-4117
180809 2D-4149
160809 2D-4181
140809 2D-4213
120809 2D-4245
220810 2D-4086
200810 2D-4118
180810 2D-4150
160810 2D-4182
140810 2D-4214
120810 2D-4246
221003 2D-4087
201003 2D-4119
181003 2D-4151
161003 2D-4183
141003 2D-4215
121003 2D-4247
221004 2D-4088
201004 2D-4120
181004 2D-4152
161004 2D-4184
141004 2D-4216
121004 2D-4248
221005 2D-4089
201005 2D-4121
181005 2D-4153
161005 2D-4185
141005 2D-4217
121005 2D-4249
221006 2D-4090
201006 2D-4122
181006 2D-4154
161006 2D-4186
141006 2D-4218
121006 2D-4250
221007 2D-4091
201007 2D-4123
181007 2D-4155
161007 2D-4187
141007 2D-4219
121007 2D-4251
221008 2D-4092
201008 2D-4124
181008 2D-4156
161008 2D-4188
141008 2D-4220
121008 2D-4252
221009 2D-4093
201009 2D-4125
181009 2D-4157
161009 2D-4189
141009 2D-4221
121009 2D-4253
221010 2D-4094
201010 2D-4126
181010 2D-4158
161010 2D-4190
141010 2D-4222
121010 2D-4254
I
DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ
se zadním zákrytem STA-NL …... 2K
(krytí IP 40, stupeň
ochrany IK 09)
Příklad objednání: STA-NL 200806 2K-4299
– výška 2000, šířka 0800, hloubka 0600
Skříň umožňuje vytváření vícedílných sestav s přístupem
z obou stran do míst s menším prostorem pro otvírání dveří.
Křídla dveří je možno volit i nestejně velká (viz str. 19).
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Tuhý svařovaný rám s horním odnímatelným víkem (u šířky
1200 dvě víka) a spodním otvorem (podle požadavků zákazníka lze objednat dolní odnímatelné víko nebo posuvné plechy viz str. 21, 22, u šířky 1200 dvojnásobný počet).
- Přední dveře dvoukřídlé se zámkem se štítem, neperforované výztuhy dveří.
- Odnímatelný zadní zákryt.
- Odnímatelné příčky typ E – 2 ks (od hl. 600 mm – 4 ks).
- Předlisované otvory ve stropu (pro transportní oka).
Boční zákryty skříně nejsou součástí dodávky (možnost objednat viz str. 23).
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
220603 2K-4256
200603 2K-4288
180603 2K-4320
220604 2K-4257
200604 2K-4289
180604 2K-4321
220605 2K-4258
200605 2K-4290
220606 2K-4259
220607 2K-4260
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
160603 2K-4352
140603 2K-4384
120603 2K-4416
160604 2K-4353
140604 2K-4385
120604 2K-4417
180605 2K-4322
160605 2K-4354
140605 2K-4386
120605 2K-4418
200606 2K-4291
180606 2K-4323
160606 2K-4355
140606 2K-4387
120606 2K-4419
200607 2K-4292
180607 2K-4324
160607 2K-4356
140607 2K-4388
120607 2K-4420
220608 2K-4261
200608 2K-4293
180608 2K-4325
160608 2K-4357
140608 2K-4389
120608 2K-4421
220609 2K-4262
200609 2K-4294
180609 2K-4326
160609 2K-4358
140609 2K-4390
120609 2K-4422
220610 2K-4263
200610 2K-4295
180610 2K-4327
160610 2K-4359
140610 2K-4391
120610 2K-4423
220803 2K-4264
200803 2K-4296
180803 2K-4328
160803 2K-4360
140803 2K-4392
120803 2K-4424
220804 2K-4265
200804 2K-4297
180804 2K-4329
160804 2K-4361
140804 2K-4393
120804 2K-4425
220805 2K-4266
200805 2K-4298
180805 2K-4330
160805 2K-4362
140805 2K-4394
120805 2K-4426
220806 2K-4267
200806 2K-4299
180806 2K-4331
160806 2K-4363
140806 2K-4395
120806 2K-4427
220807 2K-4268
200807 2K-4300
180807 2K-4332
160807 2K-4364
140807 2K-4396
120807 2K-4428
220808 2K-4269
200808 2K-4301
180808 2K-4333
160808 2K-4365
140808 2K-4397
120808 2K-4429
220809 2K-4270
200809 2K-4302
180809 2K-4334
160809 2K-4366
140809 2K-4398
120809 2K-4430
220810 2K-4271
200810 2K-4303
180810 2K-4335
160810 2K-4367
140810 2K-4399
120810 2K-4431
221003 2K-4272
201003 2K-4304
181003 2K-4336
161003 2K-4368
141003 2K-4400
121003 2K-4432
221004 2K-4273
201004 2K-4305
181004 2K-4337
161004 2K-4369
141004 2K-4401
121004 2K-4433
221005 2K-4274
201005 2K-4306
181005 2K-4338
161005 2K-4370
141005 2K-4402
121005 2K-4434
221006 2K-4275
201006 2K-4307
181006 2K-4339
161006 2K-4371
141006 2K-4403
121006 2K-4435
221007 2K-4276
201007 2K-4308
181007 2K-4340
161007 2K-4372
141007 2K-4404
121007 2K-4436
221008 2K-4277
201008 2K-4309
181008 2K-4341
161008 2K-4373
141008 2K-4405
121008 2K-4437
221009 2K-4278
201009 2K-4310
181009 2K-4342
161009 2K-4374
141009 2K-4406
121009 2K-4438
221010 2K-4279
201010 2K-4311
181010 2K-4343
161010 2K-4375
141010 2K-4407
121010 2K-4439
221203 2K-4280
201203 2K-4312
181203 2K-4344
161203 2K-4376
141203 2K-4408
121203 2K-4440
221204 2K-4281
201204 2K-4313
181204 2K-4345
161204 2K-4377
141204 2K-4409
121204 2K-4441
221205 2K-4282
201205 2K-4314
181205 2K-4346
161205 2K-4378
141205 2K-4410
121205 2K-4442
221206 2K-4283
201206 2K-4315
181206 2K-4347
161206 2K-4379
141206 2K-4411
121206 2K-4443
221207 2K-4284
201207 2K-4316
181207 2K-4348
161207 2K-4380
141207 2K-4412
121207 2K-4444
221208 2K-4285
201208 2K-4317
181208 2K-4349
161208 2K-4381
141208 2K-4413
121208 2K-4445
221209 2K-4286
201209 2K-4318
181209 2K-4350
161209 2K-4382
141209 2K-4414
121209 2K-4446
221210 2K-4287
201210 2K-4319
181210 2K-4351
161210 2K-4383
141210 2K-4415
121210 2K-4447
STA-NL
17
I
JEDNODVEŘOVÁ SKŘÍŇ
se zadním zákrytem STA-NL ….
Příklad objednání: STA-NL 200806-3922
– výška 2000, šířka 0800, hloubka 0600
Skříň umožňuje vytváření vícedílných sestav s přístupem z obou stran.
©¤
vzor kótování
«§ª
«¤¤
©¤¤
©¤
©§ª
¥§
§¦
¥­¥¤
¨«¤
©«¤
©¤¤
©§©
ª¨©
«¥¤
18
II
PŘÍSLUŠENSTVÍ STA-N, STA-NL
• DVEŘE SKŘÍNĚ STA-N, STA-NL
Dveře jsou součástí dodávky skříně, standardně jsou namontovány jako levé se zámkem
umístěným ve sloupku (STA-N vylamovací klika, STA-NL štít) a vložkou D5. Jsou vyrobeny
z plechu tl. 1,5 mm, zevnitř vyztuženy (STA-N perforované odnímatelné výztuhy, STA-NL
odnímatelné výztuhy bez perforace) a opatřeny závěsy s úhlem otevření 120°. Dveře výšky
2000, 1800, šířky 1000 a všechny dveře výšky 2200 jsou vyrobeny z plechu tl. 2 mm.
• MOŽNÉ ZMĚNY, KTERÉ JE NUTNÉ OZNAČIT NA OBJEDNÁVCE:
- Dveře namontovat jako pravé.
- Zámek s vložkou FAB se stejným nebo rozdílným klíčem (viz str. 36) je nutné samostatně specifikovat.
- Dveře a panty 180° (pokud zákazník potřebuje dveře s úhlem otevření 180°, je nutné v objednávce napsat
PANT 180°).
- Dveře 2K s nestejnými křídly (v objednávce je nutné označit velikost křídel dveří a umístění zámku).
Dveře skříní 1K
STA-N
88
P
V
B
A
L
88
Dveře skříní 1K
STA-NL
K
88
V
B
88
88
L
A
A
A
V
L
P
A
89
B
Š
Š
A
89
L
A
89
V
B
88
K
88
Š
Š
B
A
A
88
A
B
B
A
B
A
Vylamovací klika
88
K
B
B
Dveře skříní 2K
STA-NL
88
Š
A
K
89
88
A
88
Š
B
Dveře skříní 2K
STA-N
Štít
Vylamovací klika
B
Štít
19
II
HLAVNÍ MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ SKŘÍNÍ STA-N, STA-NL
Typ skříně
Výška
dveří
Šířka
dveří
Vnitřní výška mezi
výztuhami dveří
Vnitřní šířka mezi
výztuhami dveří
Rozteč otvorů svislých
výztuh
V
Š
K
L
P
2206x
2172
592
1996
416
432
2208x
2172
792
1996
616
632
2004x
1972
392
1796
216
232
2006x
1972
592
1796
416
432
2008x
1972
792
1796
616
632
2010x
1972
992
1796
816
832
2006x 2K
1972
294
1796
116
132
2008x 2K
1972
394
1796
216
232
2010x 2K
1972
494
1796
316
332
2012x 2K
1972
594
1796
416
432
1806x
1772
592
1596
416
432
1808x
1772
792
1596
616
632
1606x
1572
592
1396
416
432
1608x
1572
792
1396
616
632
1406x
1372
592
1196
416
432
1408x
1372
792
1196
616
632
1206x
1172
592
996
416
432
1208x
1172
792
996
616
632
• PROSKLENÍ DVEŘÍ
Příklad objednání: S 1700×575
– pro skříň STA-N / NL
– výška 2000, šířka 0800
Prosklení (lepené sklo CONEX 6,4 bezpečnostní s odolností proti nárazu dle DIN 52337 PW/300)
se provádí podle požadavků zákazníka.
Pro objednávku je vhodné použít max. doporučené rozměry, které jsou uvedeny v tabulce (pokud zákazník bude požadovat větší prosklení, je nutné použít dveře bez výztuh).
Šířka
dveří
Max.
Max.
doporučená doporučená
výška otvoru šířka otvoru
pro sklo
pro sklo
Typ skříně
Výška
dveří
V
Š
B
A
2206x
2172
592
1900
2208x
2172
792
1900
Šířka
dveří
Max.
Max.
doporučená doporučená
výška otvoru šířka otvoru
pro sklo
pro sklo
Typ skříně
Výška
dveří
V
Š
B
A
375
1804x
1772
392
1500
175
575
1806x
1772
592
1500
375
2004x
1972
392
1700
175
1808x
1772
792
1500
575
2006x
1972
592
1700
375
1810x
1772
992
1500
775
2008x
1972
792
1700
575
1606x
1572
592
1300
375
2010x
1972
992
1700
775
1608x
1572
792
1300
575
2006x 2K
1972
294
1700
75
1406x
1372
592
1100
375
2008x 2K
1972
394
1700
175
1408x
1372
792
1100
575
2010x 2K
1972
494
1700
275
1206x
1172
592
900
375
2012x 2K
1972
594
1700
375
1208x
1172
792
900
575
20
II
• VÍKO DNA VKD ….
Příklad objednání: VKD 0806-3510
(krytí IP 55)
– pro skříň STA-N / NL
xx0806, šířka 0800, hloubka 0600
Standardně dodávaná skříň má otvor ve spodní části skeletu, který je možno zakrýt dvěma
způsoby. Víko se pro lepší manipulaci vkládá
zevnitř skříně.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Víko – pozinkovaný plech.
- Boční lišty – 2 ks.
- Spojovací materiál a těsnění.
Víka pro skříň šířky 1200 mm se objednávají 2×.
Rozměr dna
Označení-obj.číslo
0403
VKD 0403-15397
0404
VKD 0404-15398
0405
VKD 0405-15399
0406
VKD 0406-15400
0407
VKD 0407-15401
0408
VKD 0408-15402
0409
VKD 0409-15403
0410
VKD 0410-15404
0603
VKD 0603-15405
0604
VKD 0604-15406
0605
VKD 0605-15407
0606
VKD 0606-15408
0607
VKD 0607-15409
0608
VKD 0608-15410
0609
VKD 0609-15411
0610
VKD 0610-15412
0803
VKD 0803-15413
0804
VKD 0804-15414
0805
VKD 0805-15415
0806
VKD 0806-15416
0807
VKD 0807-15417
0808
VKD 0808-15418
0809
VKD 0809-15419
0810
VKD 0810-15420
1003
VKD 1003-15421
1004
VKD 1004-15422
1005
VKD 1005-15423
1006
VKD 1006-15424
1007
VKD 1007-15425
1008
VKD 1008-15426
1009
VKD 1009-15427
1010
VKD 1010-15428
1203
2x VKD 0603-15405
1204
2x VKD 0604-15406
1205
2x VKD 0605-15407
1206
2x VKD 0606-15408
1207
2x VKD 0607-15409
1208
2x VKD 0608-15410
1209
2x VKD 0609-15411
1210
2x VKD 0610-15412
21
II
• POSUVNÉ PLECHY
PPS ….
(krytí IP 55)
Příklad objednání: PPS 0806-3452
– pro skříň STA-N / NL
xx0806, šířka 0800, hloubka 0600
Posuvné plechy se vkládají zevnitř skříně.
Podle rozměrů kabeláže se volí otevření
posuvných plechů. Spára mezi posuvnými
plechy musí být pro provedení skříně v krytí
IP 55 utěsněna licí nenasycenou polyesterovou pryskyřicí.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Posuvné plechy – pozinkovaný plech.
- Boční lišty – 2 ks.
- Spojovací materiál a těsnění.
Víka pro skříň šířky 1200 mm se objednávají 2×.
22
Rozměr
dna
Označení-obj.číslo
Počet
prostupů
0403
PPS 0403-14987
1
0404
PPS 0404-14988
1
0405
PPS 0405-14989
1
0406
PPS 0406-14990
2
0407
PPS 0407-14991
2
0408
PPS 0408-14992
2
0409
PPS 0409-14993
2
0410
PPS 0410-14994
2
0603
PPS 0603-14995
1
0604
PPS 0604-14996
1
0605
PPS 0605-14997
1
0606
PPS 0606-14998
2
0607
PPS 0607-14999
2
0608
PPS 0608-15000
2
0609
PPS 0609-15001
2
0610
PPS 0610-15002
2
0803
PPS 0803-15003
1
0804
PPS 0804-15004
1
0805
PPS 0805-15005
1
0806
PPS 0806-15006
2
0807
PPS 0807-15007
2
0808
PPS 0808-15008
2
0809
PPS 0809-15009
2
0810
PPS 0810-15010
2
1003
PPS 1003-15011
1
1004
PPS 1004-15012
1
1005
PPS 1005-15013
1
1006
PPS 1006-15014
2
1007
PPS 1007-15015
2
1008
PPS 1008-15016
2
1009
PPS 1009-15017
2
1010
PPS 1010-15018
2
1203
2x PPS 0603-14995
1
1204
2x PPS 0604-14996
1
1205
2x PPS 0605-14997
1
1206
2x PPS 0606-14998
2
1207
2x PPS 0607-14999
2
1208
2x PPS 0608-15000
2
1209
2x PPS 0609-15001
2
1210
2x PPS 0610-15002
2
II
H
• BOČNÍ ZÁKRYT ZKB …. (krytí IP 55)
ZKBL …. (krytí IP 40)
Příklad objednání: ZKB 2006-1031
– pro skříň STA-N 20xx06
výška 2000, hloubka 0600
ZKBL 2006-1079 – pro skříň STA-N 20xx06
výška 2000, hloubka 0600
Zákryt je vyroben z ocelového plechu tl. 1,5 mm,
vkládá se do bočního rámu skříně.
V
A
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Boční zákryt.
- U zákrytu s krytím IP 55 vypěňovací
polyuretanové těsnění.
B
Balíček k bočnímu zákrytu BAL ZKB
se objednává zvlášť.
Pozn.: Pro boční zákryty ZKB s úpravou pro
montáž klimatizačních zařízení apod. je nutno
použít pro upevnění ZKB držáky DPRA (nutno
uvést v objednávce).
Hloubka H
(mm)
235
335
435
535
635
735
835
935
235
335
435
535
635
735
835
935
235
335
435
535
635
735
835
935
235
335
435
535
635
735
835
935
Výška V 2135 mm
Označení-obj.číslo
Hmot. (kg)
2203-1020
2204-1021
2205-1022
2206-1023
2207-1024
2208-1025
2209-1026
2210-1027
Výška V 1535 mm
1603-1044
1604-1045
1605-1046
1606-1047
1607-1048
1608-1049
1609-1050
1610-1051
Výška V 2135 mm
2203-1068
2204-1069
2205-1070
2206-1071
2207-1072
2208-1073
2209-1074
2210-1075
Výška V 1535 mm
1603-1092
1604-1093
1605-1094
1606-1095
1607-1096
1608-1097
1609-1098
1610-1099
7,5
10
12,6
15,1
17,7
20,3
22,8
24,5
5,5
7,4
9,2
11,1
12,9
14,8
16,7
18,5
7,5
10
12,6
15,1
17,7
20,3
22,8
24,5
5,5
7,4
9,2
11,1
12,9
14,8
16,7
18,5
Balíček se spojovacím
materiálem
BAL ZKB ..
Obsahuje příslušenství pro připevnění
1 ks ZKB ke skříni.
Detail A
Výška V 1935 mm
Hmot. (kg)
Označení-obj.číslo
ZKB
2003-1028
6,8
2004-1029
9,1
2005-1030
11,5
2006-1031
13,8
2007-1032
16,3
2008-1033
18,4
2009-1034
20,8
2010-1035
23,1
Výška V 1335 mm
1403-1052
4,9
1404-1053
6,5
1405-1054
8,1
1406-1055
9,7
1407-1056
11,4
1408-1057
13
1409-1058
14,6
1410-1059
16,2
Výška V 1935 mm
ZKBL
2003-1076
6,8
2004-1077
9,1
2005-1078
11,5
2006-1079
13,8
2007-1080
16,3
2008-1081
18,4
2009-1082
20,8
2010-1083
23,1
Výška V 1335 mm
1403-1100
4,9
1404-1101
6,5
1405-1102
8,1
1406-1103
9,7
1407-1104
11,4
1408-1105
13
1409-1106
14,6
1410-1107
16,2
Označení-obj.číslo
BAL ZKB 10-5914
BAL ZKB 8-4562
BAL ZKB 6-4560
Detail B
Výška V 1735 mm
Označení-obj.číslo
Hmot. (kg)
1803-1036
1804-1037
1805-1038
1806-1039
1807-1040
1808-1041
1809-1042
1810-1043
Výška V 1135 mm
1203-1060
1204-1061
1205-1062
1206-1063
1207-1064
1208-1065
1209-1066
1210-1067
Výška V 1735 mm
6,2
8,3
10,4
12,4
14,5
16,6
18,7
20,8
1803-1084
1804-1085
1805-1086
1806-1087
1807-1088
1808-1089
1809-1090
1810-1091
Výška V 1135 mm
1203-1108
1204-1109
1205-1110
1206-1111
1207-1112
1208-1113
1209-1114
1210-1115
6,2
8,3
10,4
12,4
14,5
16,6
18,7
20,8
4,2
5,6
7
8,4
9,8
11,2
12,5
13,9
4,2
5,6
7
8,4
9,8
11,2
12,5
13,9
Poznámka
pro boky V 2135÷1735, H 935
pro boky V 2135÷1735, H 235÷835
pro boky V 1535÷1135, H 935
pro boky V 1535÷1135, H 235÷835
23
II
Š
• ZADNÍ ZÁKRYT
Příklad objednání: ZKA 2008-1167
ZKAL 2008-1125
ZKA ….
ZKAL ….
(krytí IP 55)
(krytí IP 40)
– pro skříň STA-N 2008xx, výška 2000, šířka 0800
– pro skříň STA-NL 2008xx, výška 2000, šířka 0800
Zákryt je vyroben z ocelového plechu tl. 1,5 mm.
V
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Zadní zákryt.
- Spojovací materiál, sloužící k připevnění ke skříni.
- U zákrytu s krytím IP 55 vypěňovací polyuretanové těsnění.
Výška V 2194 mm
Šířka Š (mm)
Označení-obj.číslo
Hmot. (kg)
Výška V 1994 mm
Označení-obj.číslo
Hmot. (kg)
Výška V 1794 mm
Hmot. (kg)
Označení-obj.číslo
ZKA
398
2204-1158
11,9
2004-1165
10,8
1804-1172
9,7
598
2206-1159
17,1
2006-1166
15,6
1806-1173
14,1
798
2208-1160
22,3
2008-1167
20,4
1808-1174
18,5
998
2210-1161
27,5
2010-1168
25,2
1810-1175
22,9
1198
2212-5762
32,7
2012-5763
30,0
1812-5764
27,3
Výška V 1594 mm
Výška V 1394 mm
Výška V 1194 mm
398
1604-1179
8,6
1404-1186
7,3
1204-1193
6,2
598
1606-1180
12,6
1406-1187
11,0
1206-1194
9,5
798
1608-1181
16,6
1408-1188
14,7
1208-1195
12,8
998
1610-1182
20,6
1410-1189
18,4
1210-1196
16,1
1198
1612-5765
24,6
1412-5766
22,1
1212-5767
19,4
Výška V 2194 mm
Výška V 1994 mm
Výška V 1794 mm
ZKAL
398
2204-1116
11,9
2004-1123
10,8
1804-1130
9,7
598
2206-1117
17,1
2006-1124
15,6
1806-1131
14,1
798
2208-1118
22,3
2008-1125
20,4
1808-1132
18,5
998
2210-1119
27,5
2010-1126
25,2
1810-1133
22,9
1198
2212-5768
32,7
2012-5769
30,0
1812-5770
27,3
Výška V 1594 mm
Výška V 1394 mm
Výška V 1194 mm
398
1604-1137
8,6
1404-1144
7,3
1204-1151
6,2
598
1606-1138
12,6
1406-1145
11,0
1206-1152
9,5
798
1608-1139
16,6
1408-1146
14,7
1208-1153
12,8
998
1610-1140
20,6
1410-1147
18,4
1210-1154
16,1
1198
1612-5771
24,6
1412-5772
22,1
1212-5773
19,4
• MONTÁŽNÍ PANEL
MPO ....
Příklad objednání: MPO 2008-1671 tl. 2 mm – pro skříň STA-N nebo STA-NL 2008xx, výška 2000, šířka 0800
Montážní panel je vyroben z pozinkovaného
plechu tl. 2,5 mm nebo 2 mm, pomocí kluzáků se upevňuje do držáků montážního panelu. Pro vodivé propojení je dodávána matice
M10 a speciální mosazná podložka.
Po dohodě lze vyrobit panel z pozinkovaného
plechu tl. 3 mm. Pro bližší informace kontaktujte naši technickou kancelář.
K uchycení MPO do skříně jsou nutné držáky
DMP – samostatná položka viz str. 26.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Montážní panel.
24
B
B
Detail připevnění montážního
panelu a mezipanelu
A
II
Š
Š-55
MONTÁŽNÍ PANEL tl. 2,5 mm
Výška V 2095 mm
290
490
Označení-obj.číslo
Hmot.
(kg)
Výška V 1895 mm
Označení-obj.číslo
Hmot.
(kg)
Výška V 1695 mm
Označení-obj.číslo
Hmot.
(kg)
MPO
2204-1714
2206-1715
2004-1723
2006-1724
16,6
24,9
1804-1732
1806-1733
15
22,6
13,5
20,2
690
2208-1716
33,3
2008-1725
30,1
1808-1734
27
890
1090
2210-1717
2212-1718
41,6
50
2010-1726
2012-1727
37,7
45,3
1810-1735
1812-1736
33,7
40,5
Výška V 1495 mm
Výška V 1295 mm
Výška V 1095 mm
290
490
1604-1741
1606-1742
11,9
17,7
1404-1750
1406-1751
10,3
15,5
1204-1759
1206-1760
8,7
13,1
690
1608-1743
23,8
1408-1752
20,7
1208-1761
17,6
890
1090
1610-1744
1612-1745
29,6
35,5
1410-1753
1412-1754
25,9
31,1
1210-1762
1212-1763
22
26,5
V-50 V
12
otvor pro
uzemnění
Výška V 2095 mm
Šířka Š
(mm)
290
490
Označení-obj.číslo
Hmot.
(kg)
Výška V 1895 mm
Označení-obj.číslo
Hmot.
(kg)
Výška V 1695 mm
Označení-obj.číslo
Hmot.
(kg)
10
MPO
2204-1660
2206-1661
13,2
19,8
2004-1669
2006-1670
12
18
1804-1678
1806-1679
10,7
16,1
690
2208-1662
26,5
2008-1671
24
1808-1680
21,5
890
1090
2210-1663
2212-1664
33,1
39,8
2010-1672
2012-1673
30
36
1810-1681
1812-1682
26,9
32,3
290
490
Výška V 1495 mm
Výška V 1295 mm
Výška V 1095 mm
1604-1687
1606-1688
1404-1696
1406-1697
8,2
12,3
1204-1705
1206-1706
9,5
14,2
27,5
18
MONTÁŽNÍ PANEL tl. 2 mm
25
Šířka Š
(mm)
7
10,5
690
1608-1689
19
1408-1698
16,5
1208-1707
14
890
1090
1610-1690
1612-1691
23,7
28,5
1410-1699
1412-1700
20,6
24,8
1210-1708
1212-1709
17,5
21
• MEZIPANEL MONTÁŽNÍHO PANELU
MONTÁŽNÍ
PANEL
Šroub M10×25 pozink.
Pružná podložka 10,2 pozink.
Podložka 10,4 pozink.
Oko pocínované
Podložka speciál Ø16 pozink.
Volná matice speciál M10
MMP ..
Příklad objednání: MMP 20-5753 – pro skříň STA-N nebo STA-NL 20xxxx, výška 2000
110
110
Mezipanel je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2 mm,
umožňuje lepší využití montážní plochy v sestavách
skříní. Připevňuje se šrouby k držákům DMP.
Výška V Označení-obj.číslo
Hmot. (kg)
(mm)
MMP
2095
22-5752
6,3
1895
20-5753
5,7
1695
18-5754
5,1
1495
16-5755
4,5
1295
14-5756
3,9
1095
12-5757
3,3
V
V
A
A
Detail připevnění montážního
panelu a mezipanelu
25
II
• DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU
DMP .
držák levý
držák levý
horní horní
Příklad objednání: DMP 1-3584 sada držáků pro 1 montážní panel
Držák montážního panelu je vyroben z pozinkovaného
plechu tl. 2,5 mm a slouží k upevnění montážního panelu
do skříně.
Označení-obj.číslo
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
DMP 1-3584
- 2 dolní a 2 horní držáky pravé a levé.
- Spojovací materiál pro uchycení držáku montážního
panelu DMP a uchycení montážního panelu MPO (kluzáky, speciální matice s podložkou).
• KLUZÁK
drážka
9x14
drážka 9×14
25
25
25
25
držák
držák
levý dolní
levý dolní
Náhradní díly příslušenství.
Označení-obj.číslo
KL MPO-0046
BAL MPO
Spojovací materiál pro montážní panel MPO –
náhradní díly.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Kluzáky se spojovacím materiálem.
- Matice a podložka pro vodivé propojení.
- Spojovací materiál pro uchycení montážního panelu MPO do držáku montážního panelu DMP.
• MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO NASAZOVÁNÍ MPO
Příklad objednání: PMONT MPO 06-6171 – pro skříň hloubky 0600
Montážní pomůcka je vyrobena z pozinkovaného
plechu tl. 2,5 mm a slouží jako pomůcka pro nasazení MPO do skříně.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 2 ks montážní pomůcky.
- Spojovací materiál.
26
Označení-obj.číslo
hloubka skříně
(mm)
PMONT MPO 04-6169
400
PMONT MPO 05-6170
500
PMONT MPO 06-6171
600
PMONT MPO 08-6172
800
držák pravý
horní
otvorotvor
10×13
10x13
pro matici
M8
pro matici
M8
KL MPO
• BALÍČEK MPO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
držák pravý
horní
Označení-obj.číslo
BAL MPO-5635
PMONT MPO ..
držák
držák
pravý
dolní
pravý dolní
II
• PŘECHODOVÝ DÍL
PDD ….
PDDL ….
Příklad objednání: PDD 2002-2965
PDDL 2002-2989
Š
(krytí IP 55)
(krytí IP 40)
– pro skříně výšky 2000, šířky 0200
– pro skříně výšky 2000, šířky 0200
Přechodový díl je vyroben z plechu tl. 1,5 mm.
Používá se v sestavě skříní tam, kde se mění hloubky skříní.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY PDD:
- Přechodový díl s těsněním.
- Spojovací materiál.
Výška V
(mm)
2135
1935
1735
1535
1335
1135
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY PDDL:
- Přechodový díl.
- Spojovací materiál.
Šířka Š 97 mm
Šířka Š 197 mm
Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo
PDD
2201-2958
2202-2964
2001-2959
2002-2965
1801-2960
1802-2966
1601-2961
1602-2967
1401-2962
1402-2968
1201-2963
1202-2969
• DĚLÍCÍ PLECH
V
Šířka Š 97 mm
Šířka Š 197 mm
Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo
PDDL
2201-2982
2202-2988
2001-2983
2002-2989
1801-2984
1802-2990
1601-2985
1602-2991
1401-2986
1402-2992
1201-2987
1202-2993
DPL ….
Příklad objednání: DPL 2008-3007
H
– pro skříně výšky 2000, hloubky 0800
Dělící plech slouží k oddělení dvou skříní stojících vedle sebe, je vyroben z plechu tl. 1,5 mm,
lakovaný.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Dělící plech.
Hloubka H
(mm)
296
396
496
596
696
796
896
996
Výška V 2196 mm
Výška V 1996 mm
Výška V 1796 mm
Výška V 1596 mm
Výška V 1396 mm
Výška V 1196 mm
Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo
2203-2994
2204-2995
2205-2996
2206-2997
2207-2998
2208-2999
2209-3000
2210-3001
2003-3002
2004-3003
2005-3004
2006-3005
2007-3006
2008-3007
2009-3008
2010-3009
• DVEŘNÍ PŘÍČKA
Příklad objednání: PDV 08-4405
DPL
1803-3010
1603-3018
1804-3011
1604-3019
1805-3012
1605-3020
1806-3013
1606-3021
1807-3014
1607-3022
1808-3015
1608-3023
1809-3016
1609-3024
1810-3017
1610-3025
V
1403-3026
1404-3027
1405-3028
1406-3029
1407-3030
1408-3031
1409-3032
1410-3033
1203-3034
1204-3035
1205-3036
1206-3037
1207-3038
1208-3039
1209-3040
1210-3041
PDV ..
– pro skříně šířky 0800
Příčky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm. Slouží k uchycení přístrojů a kabeláží
na dveře z vnitřní strany. Lze je použít ve vodorovném i svislém směru. Upevňují se do výztuh
dveří. Příčky lze využít u všech typů skříní STA.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Příčka.
Délka L Rozteč P Označení-obj.číslo
(mm)
(mm)
PDV
145
245
345
445
545
645
745
845
132
232
332
432
532
632
732
832
03-4400
04-4401
05-4402
06-4403
07-4404
08-4405
09-4406
10-4407
Poznámka
pro skříně šířka xx06x 2K, (šířka dveří -Š 294)
pro skříně šířka xx04x (-Š 392), xx08x 2K (-Š 394)
pro skříně šířka xx05x (-Š 492), xx10x 2K (-Š 494)
pro skříně šířka xx06x (-Š 592), xx12x 2K (-Š 594)
pro skříně šířka xx07x, (-Š 692)
pro skříně šířka xx08x, (-Š 792)
pro skříně šířka xx09x, (-Š 892)
pro skříně šířka xx10x, (-Š 992)
Ø 4,3
25
P
L
27
II
• TĚSNĚNÍ
Příklad objednání: IST 2004-3877
IST ….
– pro skříň výšky 2000, hloubky 0400
Těsnění IST slouží k dosažení krytí IP 55 v sestavě skříní, je pryžové samolepící a dodává
se dle rozměru skříně. Těsnění IST je možno
dodat i v délkách (m).
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Těsnění IST v množství dle rozměru skříně.
300
400
500
600
700
800
900
1000
300
400
500
600
700
800
900
1000
Výška V 2200 mm
Označení-obj.číslo
2203-3868
2204-3869
2205-3870
2206-3871
2207-3872
2208-3873
2209-3874
2210-3875
Výška V 1600 mm
1603-3892
1604-3893
1605-3894
1606-3895
1607-3896
1608-3897
1609-3898
1610-3899
• SPOJOVACÍ RÁM
Příklad objednání: RAS 2008-4349
Výška V 2000 mm
Označení-obj.číslo
IST
2003-3876
2004-3877
2005-3878
2006-3879
2007-3880
2008-3881
2009-3882
2010-3883
Výška V 1400 mm
1403-3900
1404-3901
1405-3902
1406-3903
1407-3904
1408-3905
1409-3906
1410-3907
5
Výška V 1800 mm
Označení-obj.číslo
10
1803-3884
1804-3885
1805-3886
1806-3887
1807-3888
1808-3889
1809-3890
1810-3891
Výška V 1200 mm
1203-3908
1204-3909
1205-3910
1206-3911
1207-3912
1208-3913
1209-3914
1210-3915
RAS ….
– pro skříně výšky 2000, šířky 0800
Spojovací rám je vyroben z plechu tl. 1,5 mm,
lakovaný. Slouží ke spojení dvou skříní zády
k sobě.
40
Hloubka H
(mm)
š
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Spojovací rám.
Šířka Š (mm)
400
600
800
1000
1200
500
700
900
1100
400
600
800
1000
1200
500
700
900
1100
28
Výška V 2200 mm
Označení-obj.číslo
2204-4338
2206-4339
2208-4340
2210-4341
2212-4342
2205-4343
2207-4344
2209-4345
2211-4346
Výška V 1600 mm
1604-4365
1606-4366
1608-4367
1610-4368
1612-4369
1605-4370
1607-4371
1609-4372
1611-4373
Výška V 2000 mm
Označení-obj.číslo
RAS
2004-4347
2006-4348
2008-4349
2010-4350
2012-4351
2005-4352
2007-4353
2009-4354
2011-4355
Výška V 1400 mm
1404-4374
1406-4375
1408-4376
1410-4377
1412-4378
1405-4379
1407-4380
1409-4381
1411-4382
Výška V 1800 mm
Označení-obj.číslo
1804-4356
1806-4357
1808-4358
1810-4359
1812-4360
1805-4361
1807-4362
1809-4363
1811-4364
Výška V 1200 mm
1204-4383
1206-4384
1208-4385
1210-4386
1212-4387
1205-4388
1207-4389
1209-4390
1211-4391
V
A
Detail A
II
• PŘÍČKY
PRA .., PRB .., PRC .., PRD .., PRE ..
Příklad objednání: PRA 06-0651 pro skříň hloubky 0600
PRB 06-0669 pro skříň šířky 0600
PRC 06-0687 pro skříň hloubky 0600
PRD 06-0703 pro skříň hloubky 0600
PRE 06-0719 pro skříň hloubky 0600
Příčky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu: PRA, PRC tl. 2 mm; PRB, PRD, PRE tl. 1,5 mm.
Slouží k uchycení přístrojového vybavení a pomocných konstrukcí do skříně. U příčky typu D
a E je perforace pouze ze dvou stran.
Typ A
Označení-obj.číslo
L
PRA 03-0648
195
PRA 04-0649
295
PRA 05-0650
395
PRA 06-0651
495
PRA 07-0652
595
PRA 08-0653
695
PRA 09-0654
795
PRA 10-0655
895
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY TYP
A:
- Příčka.
- 2 ks držáku příčky DPRA.
- Spojovací materiál.
Ø 4,3
13
10
25
25
L
50
Držák DPRA
Typ B – umísťuje se na
šířku skříně
Označení-obj.číslo
L
PRB 03-0666
255
PRB 04-0667
355
PRB 05-0668
Typ C
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Označení-obj.číslo
L
TYP B:
PRC 03-0684
199
TYP C:
- Příčka.
PRC 04-0685
299
- Příčka.
455
PRC 05-0686
399
PRB 06-0669
555
PRC 06-0687
499
PRB 07-0670
655
PRC 07-0688
599
PRB 08-0671
755
PRC 08-0689
699
PRB 09-0672
855
PRC 09-0690
799
PRB 10-0673
955
PRC 10-0691
899
PRB 11-0674
1055
PRB 12-0675
1155
25
50
L
25
80
L
8
29
II
Typ D
Typ E
Označení-obj.číslo
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY
L
L
PRE 03-0716
198
TYP E:
- Příčka.
PRD 03-0700
198
PRD 04-0701
298
- Příčka.
PRE 04-0717
298
PRD 05-0702
398
PRE 05-0718
398
PRD 06-0703
498
PRE 06-0719
498
PRD 07-0704
598
PRE 07-0720
598
PRD 08-0705
698
PRE 08-0721
698
PRD 09-0706
798
PRE 09-0722
798
PRD 10-0707
898
PRE 10-0723
898
L
40
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Označení-obj.číslo
TYP D:
L
44
25
25
• PŘÍSTROJOVÝ MŮSTEK ZESÍLENÝ
Příklad objednání: PMZ 08-4596
PMZ ..
– pro skříň šířky 0800
Můstek PMZ je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2 mm a slouží pro montáž jističů přívodních polí, tlumivek, transformátorů, apod.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 1 ks můstku.
29
9
30
Označení-obj.číslo
Délka A
Rozteč B
PMZ 04-4592
365
335
PMZ 05-4593
465
435
PMZ 06-4594
565
535
PMZ 07-4595
665
635
PMZ 08-4596
765
735
PMZ 09-4597
865
835
PMZ 10-4598
965
935
PMZ 11-4599
1065
1035
PMZ 12-4600
1165
1135
44
104
B
12
A
II
• DRŽÁK NOSIČE PŘÍPOJNIC DELTA
Příklad objednání: DND 08-4583
DND 08/05-4589
DND 08/04-6012
DND ..
– pro skříň šířky 0800 a hloubky 0600 až 1000
– pro skříň šířky 0800 a hloubky 0500
– pro skříň šířky 0800 a hloubky 0400 až 1000
Držák nosiče přípojnic DELTA je vyroben
z pozinkovaného plechu tl. 3 mm a slouží
k připevnění nosiče přípojnic DELTA. Otvory
12×18 umožňují posouvání držáků DELTA
o sílu materiálu sběrnicového systému.
otvor
Ø 11
otvor
12×18
50
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 1 ks držáku.
Označení-obj.číslo
B
35
Délka A
Rozteč B
DND 04-4579
365
335
DND 05-4580
465
435
DND 06-4581
565
535
DND 07-4582
665
635
DND 08-4583
765
735
DND 09-4584
865
835
DND 10-4585
965
935
DND 11-4586
1065
1035
DND 12-4587
1165
1135
A
otvor
Ø 11
otvor
12×18
DND ..
35
50
40
B
A
držák pro skříně hloubky 500 mm
DND 06/05-4588
558
535
DND 08/05-4589
758
735
DND 10/05-4590
958
935
DND 12/05-4591
1158
1135
DND ../05
558
535
DND 08/04-6012
758
735
DND 10/04-6013
958
935
DND 12/04-6014
1158
1135
B
30
Pozn.: Držák nosiče přípojnic DELTA-COMPACT
lze montovat pouze do držáku nosiče přípojnic
Delta DND../04, tzn. do hloubek skříní od 400 mm.
• DRŽÁK SONAP
otvor
12×18
50
držák pro skříně hloubky 400 mm
DND 06/04-6011
45
otvor
Ø 11
DND ../04
A
Držák nosičů přípojnic
DELTA-COMPACT
35
DSP ..
Příklad objednání: DSP 08-4574
– pro skříň šířky 0800
Držák SONAP je vyroben z pozinkovaného
plechu tl. 3 mm a slouží k montáži příchytek
SONAP pro kabely.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 1 ks držáku.
Označení-obj.číslo
Délka A
Rozteč B
DSP 04-4570
365
335
DSP 05-4571
465
435
DSP 06-4572
565
535
DSP 07-4573
665
635
DSP 08-4574
765
735
DSP 09-4575
865
835
DSP 10-4576
965
935
DSP 11-4577
1065
1035
DSP 12-4578
1165
1135
otvor
otvor
12×18
12x18
B
B
35
35
A
A
35
35
31
II
• DRŽÁK OCHRANNÉHO VODIČE PE
DPE .
Držák ochranného vodiče DPE je vyroben
z pozinkovaného plechu tl. 3 mm, slouží
k uchycení ochranné sběrnice a současně
zajišťuje vodivé propojení skříně. Držák je
v provedení levém DPE L a pravém DPE P
a upevňuje se na nastřelené šrouby M8×25 na
dno skříně.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Držák.
- Spojovací materiál.
Označení-obj.číslo
DPE L-4424
12
1, 2, 3
8
4
DPE P-5607
1 – Šroub M10×25 pozink.
2 – Pružná podložka Ø 10,2 pozink.
3 – Podložka Ø 10,5 pozink.
4 – Dno skříně
5 – Šrouby M8×25 nastřelené na dno skříně
6 – Matice M8 mosazná
7 – Podložka Ø 8,4 pozink.
8 – Držák ochranného vodiče (pravý, levý)
9 – Podložka Ø 8,4 pozink.
10 – Pružná podložka Ø 8,2 pozink.
11 – Matice M8 pozink.
12 – Sběrnice PE (PEN)
Pozn.:
Položky č.: 1, 2, 3 a 12 nejsou součástí dodávky.
6, 7
5
9, 10, 11
• ARETACE ARDV 120˚ LEVÁ A PRAVÁ
Aretace dveří zajišťuje dveře v otevřené poloze při práci na zařízení. Držák se montuje na
boční perforaci skříně a vodítko aretace na
výztuhu dveří.
1
4
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Aretace se spojovacím materiálem.
Označení-obj.číslo
ARDV 120L-5915
ARDV 120P-5916
Pozn.: Vodorovná výztuha dveří není perforovaná. Je proto nutné vodítko aretace
přiložit na výztuhu dveří, označit si otvor a následně jej vyvrtat.
32
2 3
1 – Šrouby k montáži na dveře
2 – Vodítko
3 – Páka
4 – Šrouby k montáži na skelet
5 – Držák (pravý nebo levý)
5
II
• OSVĚTLENÍ
Držák světla a držák spínače se montují
na příčku typu B, na ně se montuje svítidlo
a spínač. Kovové části jsou z pozinkovaného
plechu.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Samostatně objednané díly včetně 6 ks
klecové matice MAT.M6-0051 dle tabulky.
Pozn.: Příčka typu B se objednává samostatně (viz str. 29) podle velikosti
(šířky) skříně.
K montáži je vhodné použít 6 ks klecových matic MAT.M6-0051.
Označení-obj.číslo
Název
DKS-4901
držák koncového spínače
KS-0053
koncový spínač
DSV ZS1015-4897
držák světla
ZS1015-0054
světlo
MAT.M6-0051
matice klecová
• KAPSY NA VÝKRESY
1
2
5
3
4
1 – Příčka typu B
2 – Držák světla
3 – KS (koncový spínač)
4 – Držák spínače
5 – Svítidlo
KAPSA ..
Kapsa slouží k ukládání dokumentace. Je
vyrobena z plastu nebo z ocelového plechu
a zinkovaná.
Připevňuje se na dveře:
- plastová (pomocí oboustranné samolepící
pásky)
- oceloplechová (na příčky PDV - viz s. 27)
215
Plastové
35
153
240
12
175
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Plastová schránka na výkresy včetně oboustranné samolepící pásky, plechová schránka
včetně spojovacího materiálu.
Pozinkované
Označení-obj.číslo
Kapsa A3-15058
Kapsa A4-15057
Kapsa A4-4889
Kapsa A5-4890
Poznámka
pozink. plech
plast
33
II
• ZÁVĚSNÉ OKO
ZO4
Závěsná oka jsou galvanicky pozinkována
a slouží pro manipulaci se skříní.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 4 ks závěsného oka.
- 4 ks výztuh rohu.
- Spojovací materiál.
Detail upevnění
závěsného oka ve skříni.
Označení-obj.číslo
ZO4-4894
• TĚSNĚNÍ MÍSTO ZÁVĚSNÉHO OKA
PZ13
Sériová skříň má ve stropu skříně prolisy. Pokud dojde k jejich odstranění (stejným způsobem jako u prolisů sloužících ke spojení
skříní – ostrým sekáčkem úderem na můstek) a zákazník nechce
závěsná oka nechat na skříni, je možné k zaslepení otvoru použít
pryžovou záslepku.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 1 ks pryžové záslepky.
Označení-obj.číslo
PZ13-0036
SAMOSTATNĚ PRODÁVANÉ DÍLY
• SAMOZHÁŠIVÁ SMĚS
SAM. SMĚS
Slouží k utěsnění spodního prostoru s posuvnými plechy dna s kabeláží rozváděče NN v krytí
IP 55. V objednávce je nutné označit počet a rozměr skříní, které budou takto upraveny.
Návod je součástí dodávky.
Jedna sada balení umožní utěsnění dna skříně s PPS XX84 nebo XX85.
Označení-obj.číslo
SAM.SMĚS-0033
• SPECIÁLNÍ MATICE
MAT. M.
Označení-obj.číslo
provedení
pro
otvor
tl.
plechu
MAT.M5-0042
klecová, čtvercový otv.
9×9
1,7-2,5
MAT.M6-0043
klecová, čtvercový otv.
9×9
1,7-2,5
MAT.M6-0044
klecová, čtvercový otv.
9×9
2,6-3,5
MAT.M8-0045
klecová, čtvercový otv.
12×12
0,7-1,6
MAT.M8-0046
klecová, čtvercový otv.
12×12
1,7-3,1
MAT.M10-0047
klecová, čtvercový otv.
12×12
1,8-3,1
MAT.M6-0051
klecová, obdélníkový otv.
13×10
1,7-2,5
MAT.M6-4903
nástrčná, obdélníkový otv.
13×10
1,7-2,5
MAT.M8-4904
nástrčná, obdélníkový otv.
13×10
1,7-2,5
klecová
(čtvercový otvor)
RAPID
NÁSTRČNÁ
34
klecová
(obdélníkový otvor)
VOLNÁ
II
• PANTY
PANT STS, PANT STA
• Pant pro skříně STA-N(L) – úhel otevření 120°
Označení-obj.číslo
Součástí dodávky
PANT STS-5087
Pant, trubička a kolík
PANT STS+SM-5088
Pant, trubička, kolík a spoj. materiál
7,5
18
Ø
40
90
7,5
25
16,5
2
,4
Ø6
22
• Pant pro skříně STA v provedení roku 1998
Označení-obj.číslo
Součástí dodávky
PANT STA-5085
Pant, trubička a kolík
PANT STA+SM-5086
Pant, trubička, kolík a spoj. materiál
7
12
40
90
25,5
Ø
7,5
28
66
8,4
2
32
• DRŽÁK BOČNÍHO ZÁKRYTU
DZK
Označení-obj.číslo
Součástí dodávky
DZK-6024
Držák zákrytu skříní ST..(náhradní díl)
• DRŽÁK PŘÍČKY A + ZÁKRYTU
DPZ, DPRA
Označení-obj.číslo
Součástí dodávky
DPZ-5919
Držák příčky A a bočního zákrytu
(náhradní díl)
DPZ+SM-6213
Držák příčky A a bočního zákrytu se
spoj. materiálem, možná náhrada
za BAL ZKB v případě montáže
klimatizační jednotky na boční zákryt,
objednává se 10×, 8× nebo 6×
DPRA+SM-5098
Držák příčky A se spoj. materiálem
(náhradní díl pro příčku A)
35
II
ZÁMKY
• ZÁMEK S KULATÝMI TÁHLY
(IP 55)
SAMOSTATNÉ POLOŽKY
9
Označení-obj.číslo
Součástí dodávky
Pozice
Vylamovací
klika
ŠTÍT-0214
Klika vylamovací pro půlcylindrickou vložku,
s adaptérem pro jazyk a kulatá táhla
Vložka půlcylindrická doppelbart 5 do vylamovací
kliky
Vložka půlcylindrická stejný klíč JK FAB
(včetně 2ks klíče)
Vložka půlcylindrická různý klíč
(včetně 2ks klíče) -vložka E1 se dodává bez klíče
Štít
VLOŽKA-0117
Vložka cylindrická doppelbart 5 do štítu
ADAPT-0181
Adaptér pro jazyk a kulatá táhla
5
JAZYK-0185
Jazyk H 27
6
TK-H20-5151
Táhlo kulaté horní pro skříň výšky 2000 mm
7
4
TK-H18-6190
Táhlo kulaté horní pro skříň výšky 1800 mm
7
3
TK-D20-5152
Táhlo kulaté dolní pro skříň výšky 2000 mm
8
TK-D18-6189
Táhlo kulaté dolní pro skříň výšky 1800 mm
8
VODÍTKO-0189
Vodítko kulatého táhla
9
VLOŽKA-0120
VLOŽKA-0119
2
7
1
2
6
2
2
3
8
4
KLÍČ-0089
Klíč doppelbart 5
10
KLÍČ-0092
KLÍČ-0093
Klíč stejný JK FAB (náhradní)
Klíč různý (náhradní)
11
11
5
25
100
VLOŽKA-0122
1
50
VK/KT-0251
Štít
Montážní otvor
KOMPLETNÍ SESTAVA ZÁMKU
Označení-obj.číslo
Součástí dodávky
ZÁM/KT/VK20-6191
Klika vylamovací s adaptérem, jazyk, táhlo horní a dolní (výška skříně 2000 mm),
2× vodítko -BEZ VLOŽKY
ZÁM/KT/VK18-6192
Klika vylamovací s adaptérem, jazyk, táhlo horní a dolní (výška skříně 1800 mm),
2× vodítko -BEZ VLOŽKY
ZÁM/KT/ŠT20-6193
Štít, vložka doppelbart 5 + klíč, adaptér, jazyk, táhlo horní a dolní
(výška skříně 2000 mm), 2× vodítko
ZÁM/KT/ŠT18-6194
Štít, vložka doppelbart 5 + klíč, adaptér, jazyk, táhlo horní a dolní
(výška skříně 1800 mm), 2× vodítko
• ZÁMEK S PLOCHÝMI TÁHLY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
SAMOSTATNÉ POLOŽKY
Označení-obj.číslo
Součástí dodávky
Pozice
VK/PT-0252
Klika vylamovací pro půlcylindrickou vložku,
pro táhl. zámek
1
VK/PT-VIS.ZÁMEK, 1K-18063
Klika vylamovací pro půlcylindrickou vložku,
pro táhlový zámek, jednokřídlé dveře,
pro visací zámek (otv. 7,5 mm)
VLOŽKA-0119
ŠTÍT-0214
VLOŽKA -0117
TZÁM-0171
TP20-6026
TP18-6027
VODÍTKO-6203
ZÁPADKA-0368
ZÁPADKA+SM-5146
KLÍČ-0089
KLÍČ-0092
KLÍČ-0093
36
5
1
2
2
2
2
3
4
5
7
7
9
12
12
10
11
11
5
.
4
25
3
100
VLOŽKA-0120
Vložka půlcylindrická doppelbart 5 do
vylamovací kliky
Vložka půlcylindrická stejný klíč JK FAB
(včetně 2ks klíče)
Vložka půlcylindrická různý klíč
(včetně 2ks klíče) -vložka E1 se dodává bez klíče
Štít
Vložka cylindrická doppelbart 5 do štítu
Táhlový zámek
Táhlo ploché 1K pro skříň výšky 2000 mm
Táhlo ploché 1K pro skříň výšky 1800 mm
Vodítko plochého táhla (2-dílná sestava)
Západka plochého táhla
Západka plochého táhla + spojovací materiál
Klíč doppelbart 5
Klíč stejný JK FAB (náhradní)
Klíč různý (náhradní)
9
7
50
VLOŽKA-0122
Vylamovací
klika
Štít
Montážní
otvor
II
KOMPLETNÍ SESTAVA ZÁMKU
Označení-obj.číslo
Součástí dodávky
ZÁM/PT1K/VK20-6195
Klika vylamovací, táhlový zámek, 2× táhlo (výška skříně 2000 mm),
4× vodítko, 4× západka -BEZ VLOŽKY
ZÁM/PT1K/VK18-6196
Klika vylamovací, táhlový zámek, 2× táhlo (výška skříně 1800 mm),
4× vodítko, 4× západka -BEZ VLOŽKY
ZÁM/PT1K/ŠT20-6197
Štít, vložka doppelbart 5 + klíč, táhlový zámek, 2× táhlo
(výška skříně 2000 mm), 4× vodítko, 4× západka
ZÁM/PT1K/ŠT18-6198
Štít, vložka doppelbart 5 + klíč, táhlový zámek, 2× táhlo
(výška skříně 1800 mm), 4× vodítko, 4× západka
• ZÁMEK S PLOCHÝMI TÁHLY PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
SAMOSTATNÉ POLOŽKY
VK/PT-0253
VK/PT-VIS. ZÁMEK, 2K-18064
VLOŽKA-0122
VLOŽKA-0120
VLOŽKA-0119
ŠTÍT-0214
VLOŽKA-0117
TZÁM-0172
TP20 2K-6182
TP18 2K-6183
VODÍTKO-6203
ZÁPADKA-0368
ZÁPADKA+SM-5146
KLÍČ-0089
KLÍČ-0092
KLÍČ-0093
Vylamovací
klika
Pozice
Klika vylamovací pro půlcylindrickou vložku,
pro táhl. zámek
Klika vylamovací pro půlcylindrickou vložku,
pro táhlový zámek, dvoukřídlé dveře,
pro visací zámek (otv. 7,5 mm)
Vložka půlcylindrická doppelbart 5 do
vylamovací kliky
Vložka půlcylindrická stejný klíč JK FAB
(včetně 2ks klíče)
Vložka půlcylindrická různý klíč
(včetně 2ks klíče) -vložka E1 se dodává bez klíče
Štít
Vložka cylindrická doppelbart 5 do štítu
Táhlový zámek
Táhlo ploché 2K pro skříň výšky 2000 mm
Táhlo ploché 2K pro skříň výšky 1800 mm
Vodítko plochého táhla (2-dílná sestava)
Západka plochého táhla
Západka plochého táhla + spojovací materiál
Klíč doppelbart 5
Klíč stejný JK FAB (náhradní)
Klíč různý (náhradní)
1
7
9
5
2
1
2
2
2
3
4
5
7
7
9
12
12
10
11
11
5
.
4
3
25
100
Součástí dodávky
50
Označení-obj.číslo
(IP 55)
Štít
Montážní
otvor
KOMPLETNÍ SESTAVA ZÁMKU
Označení-obj.číslo
Součástí dodávky
ZÁM/PT2K/VK20-6199
Klika vylamovací, táhlový zámek, 2× táhlo (výška skříně 2000 mm),
6× vodítko, 4× západka -BEZ VLOŽKY
ZÁM/PT2K/VK18-6200
Klika vylamovací, táhlový zámek, 2× táhlo (výška skříně 1800 mm),
4× vodítko, 4× západka -BEZ VLOŽKY
ZÁM/PT2K/ŠT20-6201
Štít, vložka doppelbart 5 + klíč, táhlový zámek, 2× táhlo
(výška skříně 2000 mm), 6× vodítko, 4× západka
ZÁM/PT2K/ŠT18-6202
Štít, vložka doppelbart 5 + klíč, táhlový zámek, 2× táhlo
(výška skříně 1800 mm), 4× vodítko, 4× západka
• VLOŽKY DO ZÁMKŮ
• ZÁPADKA
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Vložka se dvěma klíči (E1 dodávaná bez klíčů).
10
4
11
12
2
37
III
SPOJOVÁNÍ SKŘÍNÍ STA-N, STA-NL
Všechny typy skříní STA lze stavebnicově
sestavovat podle potřeb zákazníka (obrázky
ukazují některé možné varianty).
• V sestavách lze použít:
- Mezidíl (jeho různé modifikace), podstavec
mezidílu.
- Rohový díl, podstavec rohového dílu.
- Přechodový díl.
- Dělící plech.
- Spojovací rám.
• Pro spojování skříní lze použít:
- Spojovací sadu pro předlisované otvory ve
sloupcích skříně.
- Spojovací díl.
- Montážní spojku.
Pro montážní celek skříně s krytím IP 55 je
nutné mezi jednotlivé skříně nalepit pryžové
těsnění (IST), které se objednává samostatně
viz str. 28.
800
300
800
Mezidíl
MZD
200
600
800
Přechodový
díl PDD
Zákryt
boční ZKB
Mezidíl
s dveřmi MDZ
Zákryt
zadní ZKA
Příklad montáže skříní s rohovým dílem.
Zešikmení rohového dílu umožňuje namontovat skelet skříně přímo (bez použití mezidílu).
600
38
800
600
Rohový
díl
RHD
800
660
660
III
Příklad montáže skříní se spojovacími rámy.
Zadní strana skeletu má lem stejně jako přední strana, proto není možné skříně montovat
přímo zády k sobě. Doporučuje se použít spojovací rám.
800
600
40
600
800
Spojovací
rám RAS
Spojení SS8
Spojení SD6
Spojení MS2
směr zasouvání
středového klínu
• SPOJOVACÍ SADA
SS8
Spojovací sada se používá pro přímé spojení skříní přes předlisované otvory ve sloupcích skříně. Prolisy se odstraní ostrým sekáčkem, úderem na můstek prolisu.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Spojovací materiál.
• SPOJOVACÍ DÍL
Označení-obj.číslo
SS8-6151
SD6
Spojovací díl je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 3 mm a slouží ke spojení a vyztužení skříní
před transportem v šesti místech (nahoře, dole a uprostřed – vpředu a vzadu).
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
SD6
- 6 ks spojovacích dílů.
• MONTÁŽNÍ SPOJKA
SD6+SM
- 6ks spojovacích dílů.
- Spojovací materiál.
Označení-obj.číslo
SD6-4568
SD6+SM-6149
MS2
Montážní spojka je vyrobena z pozinkovaného plechu tl. 2 mm a skládá se z postranních klínů
a středového klínu. Montážní spojka se používá pro spojování skříní osazených montážním panelem (při montáži v rozvodnách).
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 2 ks montážních spojek.
- Spojovací materiál.
Označení-obj.číslo
MS2+SM-4569
39
IV
PODSTAVCE SKŘÍNÍ
Podstavec se vyrábí ve výškách V=100, 200 mm jako montovaný, ostatní rozměry budou dodávány v atypickém provedení jako svařovaný kus (viz PST).
- montovaný podstavec nabízí možnost variability jednotlivých dílů
- rohový díl podstavce je vyroben z plechu tl. 2,5 mm, díl univerzální z plechu tl. 1,5 mm
- ke skříni je připevněn šrouby M8×20 (součást dodávky)
- lakován barvou RAL 7022, epoxy-polyester, struktura
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY PODSTAVCE (v mm)
HMOTNOST PODSTAVCE (v kg)
Š
H
A
B
C
D
mm
mm
mm
mm
mm
0403
400
300
336
236
0404
400
400
336
336
0405
400
500
336
0406
400
600
0407
400
0408
400
0409
Provedení
40
Podstavec výšky V = 100 mm
V
100
200
mm
kg
kg
320
220
4
7
320
320
5
7
436
320
420
5
8
336
536
320
520
6
9
700
336
636
320
620
7
10
800
336
736
320
720
7
11
400
900
336
836
320
820
8
12
0410
400
1000
336
936
320
920
8
13
0603
600
300
536
236
520
220
6
8
0604
600
400
536
336
520
320
6
9
0605
600
500
536
436
520
420
7
10
0606
600
600
536
536
520
520
7
11
0607
600
700
536
636
520
620
8
12
0608
600
800
536
736
520
720
8
13
0609
600
900
536
836
520
820
9
14
0610
600
1000
536
936
520
920
9
14
0803
800
300
736
236
720
220
7
10
0804
800
400
736
336
720
320
8
11
0805
800
500
736
436
720
420
8
12
0806
800
600
736
536
720
520
9
13
0807
800
700
736
636
720
620
9
14
0808
800
800
736
736
720
720
10
15
0809
800
900
736
836
720
820
10
15
0810
800
1000
736
936
720
920
11
16
1003
1000
300
936
236
920
220
8
12
1004
1000
400
936
336
920
320
9
13
1005
1000
500
936
436
920
420
9
14
1006
1000
600
936
536
920
520
10
15
1007
1000
700
936
636
920
620
10
16
1008
1000
800
936
736
920
720
11
16
1009
1000
900
936
836
920
820
12
17
1010
1000
1000
936
936
920
920
12
18
1203
1200
300
1136
236
1120
220
10
14
1204
1200
400
1136
336
1120
320
10
15
1205
1200
500
1136
436
1120
420
11
16
1206
1200
600
1136
536
1120
520
11
17
1207
1200
700
1136
636
1120
620
12
17
1208
1200
800
1136
736
1120
720
12
18
1209
1200
900
1136
836
1120
820
13
19
1210
1200
1000
1136
936
1120
920
13
20
Podstavec výšky V = 100 a 200 mm
montovaný
Podstavec výšky V = 200 mm
IV
• PODSTAVEC MONTOVANÝ PSM
VÝŠKA 100
Příklad objednání: podstavec pro skříň xx0806, rozměry podstavce: výška 100, šířka 0800, hloubka 0600
NESMONTOVANÝ PODSTAVEC JE NUTNÉ OBJEDNAT: RZM 10-14025, PSM 1008-13771, PSM 1006-13769
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- RZM 10-14025, obsahuje: 4 rohy + spojovací materiál
- PSM 1008-13771, obsahuje: 2 díly univerzální, pro rozměr 800 mm
- PSM 1006-13769, obsahuje: 2 díly univerzální, pro rozměr 600 mm
VÝŠKA 200
Příklad objednání: podstavec pro skříň xx0806, rozměry podstavce: výška 200, šířka 0800, hloubka 0600
NESMONTOVANÝ PODSTAVEC JE NUTNÉ OBJEDNAT: RZM 20-14026, PSM 1008-13771, PSM 1006-13769
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- RZM 20-14026, obsahuje: 4 rohy + spojovací materiál
- 2× PSM 1008-13771, obsahuje: 2×2 díly univerzální, pro rozměr 800 mm
- 2× PSM 1006-13769, obsahuje: 2×2 díly univerzální, pro rozměr 400 mm
PSM 10xxxx
DÍL UNIVERZÁLNÍ PODSTAVCE PSM
Šířka Š nebo
hloubka H
(mm)
300
Označení-obj.číslo
400
1004-13767
500
1005-13768
600
1006-13769
700
1007-13770
800
1008-13771
900
1009-13772
1000
1010-13773
1100
1011-13774
1200
1012-13775
PSM
1003-13766
ROHY PODSTAVCE PSM
Výška V (mm)
UNIVERZÁLNÍ DÍL
ROH
PSM 20xxxx
Označení-obj.číslo
RZM
100
10-14025
200
20-14026
41
IV
DÍL UNIVERZÁLNÍ PRŮCHOZÍ
Příklad objednání: PSK 1006-14574
PSK ....
– pro skříň xxxx06, rozměry podstavce: výška 100 nebo 200, hloubka 0600
Díl univerzální průchozí se používá pro průchod kabelů podstavci PSM.
PSK 10xxxx
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 2 univerzální díly PSK.
UNIVERZÁLNÍ
DÍL PRŮCHOZÍ
Výška V
(mm)
Hloubka H
(mm)
Označení-obj.číslo
30
300
1003-14571
30
400
1004-14572
30
500
1005-14573
30
600
1006-14574
30
700
1007-14575
30
800
1008-14576
30
900
1009-14577
30
1000
1010-14578
30
1100
1011-14579
30
1200
1012-14580
PSK
PSK 20xxxx
UNIVERZÁLNÍ
DÍL
ROH
30
40
PROFIL DÍLU
PSK
UNIVERZÁLNÍ
DÍL
ROH
UNIVERZÁLNÍ
DÍL PRŮCHOZÍ
• PODSTAVEC PST - ATYP
- Podstavec je svařovaný z ocelového plechu tl. 2 mm, vyrábí se ve výškách V = 50, 100, 150,
200, 250 mm pro všechny vyráběné typy skříní STA-N.
- Doplňuje výšku skříně.
- Ke skříni je připevněn šrouby M8×16 (součást dodávky).
- Podstavec PST v barvě RAL 7022 (černá) nebo dle přání zákazníka.
Podstavce výšky
V = 50 a 100 mm
s pevnými stěnami
• PATKY
Podstavce výšky
V = 150, 200 a 250 mm
s pevnými stěnami nebo
s odnímatelnými čelními víky
PTK ....
Skříň může stát na 4 kovových, pryžových
nebo stavitelných patkách, zvláště pak pro
provedení dna skříně s víkem, kdy nemůže
stát přímo na podlaze.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 4 ks patek.
- Spojovací materiál, sloužící k připevnění ke
skříni.
M8
40
Kovová,
stavitelná
60
Označení-obj.číslo
PTK 4 KOV-4564
PTK 4 PRYŽ-4565
PTK 4 STAV-4566
Ø 53
42
Pryžová,
kovová
25
Ø 58
Ø 8,4
V
PŘÍSTROJOVÝ ROŠT S PŘÍSLUŠENSTVÍM
• PŘÍSTROJOVÝ ROŠT
Přístrojový rošt je jednou z možností pro montáž přístrojů do skříní STA-N, STA-NL. Skládá
se z jednotlivých dílů, které se objednávají
samostatně.
B
• Jedná se o:
- Krycí panely pro IPXX/20 (KP)
- Nosník přístrojového můstku (NPM)
- Držák můstku (DMU)
- Přístrojový můstek (PMU, PMK)
- Držák nosníku roštu (DNR1)
Detail A
Držák nosníku přístroj.
můstku (DNR)
Detail B
Provedení držáku
můstku (DMU)
A
• NOSNÍK PŘÍSTROJOVÉHO MŮSTKU NPM .. P, NPM .. 2P, NPM .. KP
Příklad objednání: NPM 20 P-3157
– pro skříň výšky 2000
Nosník přístrojového můstku je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2 mm a dodává se ve
třech provedeních. Pro vodivé propojení je
opatřen otvorem.
P – Perforovaný z jedné strany
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 1 ks nosníku.
7 Označení-obj.číslo
Výška V
NPM 22 P-3156
2145
NPM 20 P-3157
1945
NPM 18 P-3158
1745
NPM 16 P-3159
1545
NPM 14 P-3160
1345
NPM 12 P-3161
1145
2P – Perforovaný z obou stran
Detail A
Spodní ukončení nosníku NPM:
25
V
Ø10
16
20
55
Označení-obj.číslo
Výška V
NPM 22 2P-3168
2145
NPM 20 2P-3169
1945
NPM 18 2P-3170
1745
NPM 16 2P-3171
1545
NPM 14 2P-3172
1345
NPM 12 2P-3173
1145
KP – Pro krycí panely
Provedení P
Provedení 2P
• ŠROUB SE ČTYŘHRANEM
Provedení KP
A
Označení-obj.číslo
Výška V
NPM 22 KP-3162
2145
NPM 20 KP-3163
1945
NPM 18 KP-3164
1745
NPM 16 KP-3165
1545
1345
1145
Označení-obj.číslo
provedení
NPM 14 KP-3166
ŠR.M6×16-0211
DIN 603
NPM 12 KP-3167
43
V
• PŘÍSTROJOVÝ MŮSTEK UNIVERZÁLNÍ PMU ….
Příklad objednání: PMU 0607-3185
– pro skříň šířky 0600, výška můstku 070
Přístrojový můstek je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2 mm a dodává se v sedmi výškových a devíti šířkových rozměrech. Pro spojení
s nosníkem přístrojového můstku NPM nebo
držákem můstku DMU je vhodné použít šroub
se čtyřhranem M6×16, který je možno samostatně doobjednat.
drážka 7
Š
V
20
D
C
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Přístrojový můstek.
Výška V 55 mm
Výška V 70 mm
Výška V 100 mm Výška V 120 mm Výška V 150 mm Výška V 170 mm Výška V 200 mm
Šířka Rozteč Rozteč D 25 mm Rozteč D 25 mm Rozteč D 50 mm Rozteč D 75 mm Rozteč D 100 mm Rozteč D 125 mm Rozteč D 150 mm
Š
C
(mm) (mm) Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo
PMU
284
384
266
366
0405-3174
0505-3175
0407-3183
0507-3184
0410-3192
0510-3193
0412-3201
0512-3202
0415-3210
0515-3211
0417-3219
0517-3220
0420-3228
0520-3229
484
466
0605-3176
0607-3185
0610-3194
0612-3203
0615-3212
0617-3221
0620-3230
584
566
0705-3177
0707-3186
0710-3195
0712-3204
0715-3213
0717-3222
0720-3231
684
666
0805-3178
0807-3187
0810-3196
0812-3205
0815-3214
0817-3223
0820-3232
784
766
0905-3179
0907-3188
0910-3197
0912-3206
0915-3215
0917-3224
0920-3233
884
866
1005-3180
1007-3189
1010-3198
1012-3207
1015-3216
1017-3225
1020-3234
984
1084
966
1066
1105-3181
1205-3182
1107-3190
1207-3191
1110-3199
1210-3200
1112-3208
1212-3209
1115-3217
1215-3218
1117-3226
1217-3227
1120-3235
1220-3236
• PŘÍSTROJOVÝ MŮSTEK
Příklad objednání: PMK 0612-3266
PMK ….
– pro skříň šířky 0600, výška můstku 120
Přístrojový můstek je vyroben z pozinkovaného
plechu tl. 2 mm a dodává se v sedmi výškových
a devíti šířkových rozměrech. Můstky se k nosníkům připevňují šrouby M6×12 nebo svorníky
(pro vyložení můstku) s maticemi.
otvor
Ø 7
Š
V
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Přístrojový můstek.
20
D
Pro různé výšky el. přístrojů lze můstky
od nosníků oddálit svorníky M6.
C
Výška V 50 mm
Výška V 70 mm
Výška V 100 mm Výška V 120 mm Výška V 150 mm Výška V 170 mm Výška V 200 mm
Šířka Rozteč Rozteč D 25 mm Rozteč D 50 mm Rozteč D 75 mm Rozteč D 100 mm Rozteč D 125 mm Rozteč D 150 mm Rozteč D 175 mm
Š
C
(mm) (mm) Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo
PMK
290
390
266
366
0405-3237
0505-3238
0407-3246
0507-3247
0410-3255
0510-3256
0412-3264
0512-3265
0415-3273
0515-3274
0417-3282
0517-3283
0420-3291
0520-3292
490
466
0605-3239
0607-3248
0610-3257
0612-3266
0615-3275
0617-3284
0620-3293
590
566
0705-3240
0707-3249
0710-3258
0712-3267
0715-3276
0717-3285
0720-3294
690
666
0805-3241
0807-3250
0810-3259
0812-3268
0815-3277
0817-3286
0820-3295
790
766
0905-3242
0907-3251
0910-3260
0912-3269
0915-3278
0917-3287
0920-3296
890
866
1005-3243
1007-3252
1010-3261
1012-3270
1015-3279
1017-3288
1020-3297
990
1090
966
1066
1105-3244
1205-3245
1107-3253
1207-3254
1110-3262
1210-3263
1112-3271
1212-3272
1115-3280
1215-3281
1117-3289
1217-3290
1120-3298
1220-3299
44
V
• DRŽÁK NOSNÍKU ROŠTU
DNR .
• DRŽÁK MŮSTKU
Označení: DNR 1-4416 – sada držáků pro 1 přístrojový rošt
Držák nosníku roštu je vyroben z plechu tl.
3 mm, galvanicky pozinkován a slouží k upevnění přístrojového roštu do skříně.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 4 ks držáků.
- Spojovací materiál pro uchycení držáku do
skříně.
Příklad objednání: DMU 05-4420 – pro všechny typy skříní;
vzdálenost PMU od čelní strany NPM je
stavitelná v rozmezí od 70 do 90 mm.
Držák můstku je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 3 mm a slouží k oddálení PMU od NPM.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 1 ks držáku.
DNR 1-4416
1 sada
Délka L Označení-obj.číslo
M8
• KRYCÍ PANELY
držák můstku
10, 15
25
drážka
9×18
Popis
drážka
7×10
L
25
Označení-obj.číslo
DMU ..
50
DMU 05-4420
100
DMU 10-4421
150
DMU 15-4422
L
drážka
7×60
držák
můstku 05
drážka
7×34
KPVS …., KPVZ …., KPPS …., KPPZ ….
Krycí panely jsou vyrobeny z plastu MEPLA tl. 2 mm, s atestem pro použití v elektrických rozváděčích a dodávají se ve výškách V = 50, 150, 300 a 450 mm. Krycí panely se dodávají bez výřezu nebo s výřezem. Výřez může být zaslepen posuvnými krycími záslepkami. Šířka záslepek
je modulární a dá se upravit zalamováním po 9 mm.
Výška V 150 mm
Šířka
Šířka
Počet
panelu výřezu modulů otvory na šrouby
rychloupínací zámky
A (mm) B (mm)
TE
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
KPVS 0615-0266
KPVZ 0615-0270
484
360
20
KPVS 0815-0267
KPVZ 0815-0271
684
558
31
KPVS 1015-0268
KPVZ 1015-0272
884
756
42
KPVS 1215-0269
KPVZ 1215-0273
1084
954
53
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Krycí panel.
TE – počet modulů, 1 modul = 17,5 mm
46
B
Otevřená
poloha
A
V
Pro objednávku používejte typové označení
(příklad):
KP XX 06 15
Označení krycích panelů
Typ panelu:
P – plný
V – s výřezem
Uchycení panelu k nosníku:
S – samořeznými šrouby
Z – rychloupínacím zámkem
Šířka skříně Š v cm
Výška panelu H v cm
TE = B
17,5
Pro atypické rozměry KP je možno dodat plastový materiál MEPLA
v rozměru 1000×2000×2 mm. Materiál lze ohýbat za studena.
Šířka
panelu
A (mm)
484
684
884
1084
484
684
884
1084
484
684
884
1084
484
684
884
1084
Výška V 50 mm
otvory na šrouby
rychloupínací zámky
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
KPPS 0605-0286
KPPZ 0605-0290
KPPS 0805-0287
KPPZ 0805-0291
KPPS 1005-0288
KPPZ 1005-0292
KPPS 1205-0289
KPPZ 1205-0293
Výška V 150 mm
KPPS 0615-0274
KPPZ 0615-0294
KPPS 0815-0275
KPPZ 0815-0295
KPPS 1015-0276
KPPZ 1015-0296
KPPS 1215-0277
KPPZ 1215-0297
Výška V 300 mm
KPPS 0630-0278
KPPZ 0630-0298
KPPS 0830-0279
KPPZ 0830-0299
KPPS 1030-0280
KPPZ 1030-0300
KPPS 1230-0281
KPPZ 1230-0301
Výška V 450 mm
KPPS 0645-0282
KPPZ 0645-0302
KPPS 0845-0283
KPPZ 0845-0303
KPPS 1045-0284
KPPZ 1045-0304
KPPS 1245-0285
KPPZ 1245-0305
Označení-obj.číslo
RUKP-1430
TAB.MEPLA-0307
Popis
zámek rychloupínací pro krycí panel (1ks)
tabule Mepla 1000×2000×2 mm (2m2) - 1 ks
45
VI
MODULÁRNÍ A DATOVÝ SYSTÉM SKŘÍNÍ STA-N, STA-NL
• MODULÁRNÍ SYSTÉM PŘÍSTROJOVÉHO ROŠTU
Je tvořen nosníky roštu NRP, držáky DIN lišt DDL, DIN lištami a krycími panely (viz str. 45).
• NOSNÍK ROŠTU POSUVNÝ
Příklad objednání: NRP 20 S-3301
NRP …
– pro skříň výšky 2000
Nosník roštu posuvný je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2 mm. Slouží k variabilnímu
uchycení DIN lišt, dle použitého přístroje. Ke
skříni se připevňuje pomocí držáků nosníku
roštu DNR 1.
Detail B
Držák DIN lišty - DDL
A
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 1 ks nosníku.
B
Detail A – provedení S
S – Otvory na šrouby pro uchycení KP
Označení-obj.číslo
Výška V
NRP 22 S-3300
2145
NRP 20 S-3301
1945
NRP 18 S-3302
1745
NRP 16 S-3303
1545
NRP 14 S-3304
1345
NRP 12 S-3305
1145
80×8
rozteč 50
Ø4
rozteč 25
Detail A – provedení Z
Výška V
NRP 22 Z-3306
2145
NRP 20 Z-3307
1945
NRP 18 Z-3308
1745
NRP 16 Z-3309
1545
NRP 14 Z-3310
1345
NRP 12 Z-3311
1145
80×8
rozteč 50
Ø 10
rozteč 25
40
10
Označení-obj.číslo
20
Z – Otvory pro rychloupínací zámky
k uchycení KP
2
• DRŽÁK DIN LIŠTY
100
DDL
Držák DIN lišty je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2 mm. Slouží ke snadné montáži DIN lišt
do přístrojového roštu. Lišta DIN se připevňuje k držáku pomocí samořezných šroubů do plechu.
Držák lišty se přichytí k nosníku pomocí matice a šroubu M6×16.
Spojovací materiál není součástí dodávky držáku, je nutné jej
objednat samostatně.
otvory
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 1 ks držáku DDL.
46
Ø 3,2
Označení-obj.číslo
DDL-4567
VI
• OTOČNÝ RÁM MODULÁRNÍ 19"
ORN ......
Příklad objednání: ORN 2006 19"/39HE-3313 – pro skříň výšky 2000 a šířky 0600 (max. využitý vnitřní prostor)
ORN 06 19"/08HE-3382
– pro skříň různé výšky a šířky 0600 (pokud chce zákazník ORN namontovat, musí
uvést rozměrový náčrt, k uchycení je nutné použít příčky PRA)
ORN 2208 19"/39HE-3319 – pro skříň výšky 2000 a šířky 0800, rám je v krajní levé nebo pravé poloze
Otočný rám je vyroben z plechu tl. 2 mm, perforovaný z obou stran a galvanicky pozinkovaný. Slouží k
montáži 19" mechaniky vyžadující přístup ze zadní
strany.
490
465
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Otočný rám s nosnými lištami.
- Spojovací materiál.
Výška V
(mm)
Šířka Š 600 mm
Šířka Š 800 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
V+85
V
ORN
2025
2206 19"/43HE-3312
2208 19"/43HE-3318
1825
2006 19"/39HE-3313
2008 19"/39HE-3319
1625
1806 19"/34HE-3314
1808 19"/34HE-3320
1425
1606 19"/30HE-3315
1608 19"/30HE-3321
1225
1406 19"/25HE-3316
1408 19"/25HE-3322
1025
1206 19"/21HE-3317
1208 19"/21HE-3323
465
06 19"/08HE-3382
08 19"/08HE-3386
815
06 19"/16HE-3383
08 19"/16HE-3387
1165
06 19"/24HE-3384
08 19"/24HE-3388
1515
06 19"/32HE-3385
08 19"/32HE-3389
Šířka Š 1000 mm
Šířka Š 1200 mm
2025
2210 19"/43HE-3324
2212 19"/43HE-3330
1825
2010 19"/39HE-3325
2012 19"/39HE-3331
1625
1810 19"/34HE-3326
1812 19"/34HE-3332
1425
1610 19"/30HE-3327
1612 19"/30HE-3333
1225
1410 19"/25HE-3328
1412 19"/25HE-3334
1025
1210 19"/21HE-3329
1212 19"/21HE-3335
465
10 19"/08HE-3390
12 19"/08HE-3394
815
10 19"/16HE-3391
12 19"/16HE-3395
1165
10 19"/24HE-3392
12 19"/24HE-3396
1515
10 19"/32HE-3393
12 19"/32HE-3397
Š-40
80
Detail A
A
47
VI
• ZASLEPOVACÍ PLECH
ZPN ......
Příklad objednání: ZPN 2008 19"/39HE-4618 pro ORN 2008 19"/39HE-3319
– pro skříň výšky 2000 a šířky 0800
Zaslepovací plech je vyroben z plechu tl. 1,5 mm,
lakovaný nebo pozinkovaný. Používá se pro otočný rám ORN ve skříni šířky 800 a 1000 mm.
Š
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Zaslepovací plech.
- Spojovací materiál.
Lakovaný RAL 7032
Šířka P 200 mm
Výška V
(mm)
Šířka P 400 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
ZPN
2025
2208 19"/43HE-4620
2210 19"/43HE-4621
1825
2008 19"/39HE-4618
2010 19"/39HE-4619
1625
1808 19"/34HE-4616
1810 19"/34HE-4617
1425
1608 19"/30HE-4612
1610 19"/30HE-4613
1225
1408 19"/25HE-4610
1410 19"/25HE-4611
1025
1208 19"/21HE-4606
1210 19"/21HE-4607
465
08 19"/08HE-4602
10 19"/08HE-4603
815
08 19"/16HE-4604
10 19"/16HE-4605
1165
08 19"/24HE-4608
10 19"/24HE-4609
1515
08 19"/32HE-4614
10 19"/32HE-4615
V
Pozinkovaný plech
Šířka P 200 mm
Šířka P 400 mm
Výška V
(mm)
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
2025
2208 19"/43HE-4238
2210 19"/43HE-4248
1825
2008 19"/39HE-4239
2010 19"/39HE-4249
1625
1808 19"/34HE-4240
1810 19"/34HE-4250
1425
1608 19"/30HE-4241
1610 19"/30HE-4251
1225
1408 19"/25HE-4242
1410 19"/25HE-4252
1025
1208 19"/21HE-4243
1210 19"/21HE-4253
465
08 19"/08HE-4244
10 19"/08HE-4254
815
08 19"/16HE-4245
10 19"/16HE-4255
1165
08 19"/24HE-4246
10 19"/24HE-4256
1515
08 19"/32HE-4247
10 19"/32HE-4257
Zaslepovací plech ZPN
ZPN
V případě umístění otočného
rámu ORN v horní nebo spodní
části, je nutné jej montovat na
příčky PRC.
Příčky PRC se objednávají
zvlášť.
Příklady umístění ORN
48
V případě umístění otočného rámu
ORN ve střední části, je nutné jej
montovat na příčky PRA.
Příčky PRA se objednávají
zvlášť.
VI
• OTOČNÝ RÁM MODULÁRNÍ 19" s vysunutým čepem
ORV ......
Příklad objednání: ORV 2006 19"/39HE-3337
– pro skříň výšky 2000 a šířky 0600 (max. využitý vnitřní prostor)
ORV 06 19"/08HE-3398
– pro skříň různé výšky a šířky 0600 (pokud chce zákazník ORV namontovat, musí
uvést rozměrový náčrt, k uchycení je nutné použít příčky PRA)
Otočný rám je vyroben z plechu tl. 2 mm, perforovaný z obou stran a galvanicky pozinkovaný.
Slouží k montáži 19" mechaniky vyžadující přístup ze zadní strany.
465
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Otočný rám s nosnými lištami.
- Spojovací materiál.
Výška V
(mm)
490
Šířka Š 600 mm
Šířka Š 800 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
V+85
V
ORV
2025
2206 19"/43HE-3336
2208 19"/43HE-3342
1825
2006 19"/39HE-3337
2008 19"/39HE-3343
1625
1806 19"/34HE-3338
1808 19"/34HE-3344
1425
1606 19"/30HE-3339
1608 19"/30HE-3345
1225
1406 19"/25HE-3340
1408 19"/25HE-3346
1025
1206 19"/21HE-3341
1208 19"/21HE-3347
465
06 19"/08HE-3398
08 19"/08HE-3402
815
06 19"/16HE-3399
08 19"/16HE-3403
1165
06 19"/24HE-3400
08 19"/24HE-3404
1515
06 19"/32HE-3401
75
P
08 19"/32HE-3405
Šířka Š 1000 mm
Šířka Š 1200 mm
2025
2210 19"/43HE-3348
2212 19"/43HE-3354
1825
2010 19"/39HE-3349
2012 19"/39HE-3355
1625
1810 19"/34HE-3350
1812 19"/34HE-3356
1425
1610 19"/30HE-3351
1612 19"/30HE-3357
1225
1410 19"/25HE-3352
1412 19"/25HE-3358
1025
1210 19"/21HE-3353
1212 19"/21HE-3359
465
10 19"/08HE-3406
12 19"/08HE-3410
815
10 19"/16HE-3407
12 19"/16HE-3411
1165
10 19"/24HE-3408
12 19"/24HE-3412
1515
10 19"/32HE-3409
12 19"/32HE-3413
120
Š-40
80
Detail A
A
49
VI
• ZASLEPOVACÍ PLECH
ZPV ......
Příklad objednání: ZPV 2008 19"/39HE-4638 pro ORV 2008 19"/39 HE-3343
– pro skříně výšky 2000 a šířky 0800
Zaslepovací plech je vyroben z plechu tloušťky
1,5 mm, lakovaný nebo pozinkovaný. Používá
se pro otočný rám s vysunutým čepem ve skříni
šířky 800 a 1000 mm.
Š
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Zaslepovací plech.
- Spojovací materiál.
Lakovaný RAL 7032
Šířka P 215 mm
Šířka P 415 mm
Výška V
(mm)
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
2025
2208 19"/43HE-4641
2210 19"/43HE-4642
1825
2008 19"/39HE-4638
2010 19"/39HE-4639
1625
1808 19"/34HE-4636
1810 19"/34HE-4637
1425
1608 19"/30HE-4632
1610 19"/30HE-4633
1225
1408 19"/25HE-4630
1410 19"/25HE-4631
1025
1208 19"/21HE-4626
1210 19"/21HE-4627
465
08 19"/08HE-4622
10 19"/08HE-4623
815
08 19"/16HE-4624
10 19"/16HE-4625
1165
08 19"/24HE-4628
10 19"/24HE-4629
1515
08 19"/32HE-4634
10 19"/32HE-4635
Pozinkovaný plech
Zaslepovací plech ZPV
Šířka P 215 mm
Výška V
(mm)
Šířka P 415 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
ZPV
50
V
ZPV
2025
2208 19"/43HE-4258
2210 19"/43HE-4268
1825
2008 19"/39HE-4259
2010 19"/39HE-4269
1625
1808 19"/34HE-4260
1810 19"/34HE-4270
1425
1608 19"/30HE-4261
1610 19"/30HE-4271
1225
1408 19"/25HE-4262
1410 19"/25HE-4272
1025
1208 19"/21HE-4263
1210 19"/21HE-4273
465
08 19"/08HE-4264
10 19"/08HE-4274
815
08 19"/16HE-4265
10 19"/16HE-4275
1165
08 19"/24HE-4266
10 19"/24HE-4276
1515
08 19"/32HE-4267
10 19"/32HE-4277
VI
• KRYCÍ PANELY
KPL ......, KPU …...
A
Příklad objednání: KPL 19"/01 HE-4498 – pro všechny typy skříní
Krycí panel profil U a L je vyroben z plechu tl.
1,5 mm ve více možných variantách:
- pozinkovaný plech
- lakovaný plech RAL 7032
- lakovaný plech, odstín RAL po dohodě
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Krycí panel.
Detail A
482
V
provedení U
provedení L
Lakovaný RAL 7032
Výška V
(mm)
Pozinkovaný plech
Profil L
Profil U
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
KPL
Výška V
(mm)
Profil L
Profil U
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
KPU
KPL
KPU
43,5
88
19"/01HE-4498
19"/02HE-4502
19"/01HE-4500
19"/02HE-4503
43,5
88
19"/01HE-4497
19"/02HE-4501
19"/01HE-4499
19"/02HE-4504
132,5
19"/03HE-4507
19"/03HE-4508
132,5
19"/03HE-4531
19"/03HE-4509
177
19"/04HE-4511
19"/04HE-4512
177
19"/04HE-4510
19"/04HE-4513
221,5
19"/05HE-4515
19"/05HE-4516
221,5
19"/05HE-4514
19"/05HE-4517
266
19"/06HE-4521
19"/06HE-4522
266
19"/06HE-4519
19"/06HE-4520
310,5
19"/07HE-4523
19"/07HE-4524
310,5
19"/07HE-4525
19"/07HE-4526
355
19"/08HE-4530
19"/08HE-4529
355
19"/08HE-4527
19"/08HE-4528
399,5
443,5
19"/09HE-5475
19"/10HE-5476
19"/09HE-5479
19"/10HE-5480
399,5
443,5
19"/09HE-5473
19"/10HE-5474
19"/09HE-5477
19"/10HE-5478
• POLICE DVEŘÍ SKLOPNÁ
Příklad objednání: PLC 0830-5106
PLC ....
– pro dveře 1K šířky 0800 nebo 2K 0800
Police dveří sklopná je vyrobena
z plechu tl. 1,5 mm, lakovaná.
Slouží jako pomocná police
při otevření dveří.
L
Sestava
Š
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Police s aretacemi
a spojovacím materiálem.
Označení-obj.číslo
PLC
0330-5101
0430-5102
Š×L (mm)
Označení-obj.číslo
PLC
Š×L (mm)
190×300
290×300
0345-5109
0445-5110
0530-5103
390×300
0545-5111
390×450
0630-5104
490×300
0645-5112
490×450
190×450
290×450
0730-5105
590×300
0745-5113
590×450
0830-5106
690×300
0845-5114
690×450
0930-5107
1030-5108
790×300
890×300
0945-5115
1045-5116
790×450
890×450
51
VI
• NOSNÍK MODULÁRNÍ
NMO ......
Příklad objednání: NMO 20 19"/43HE-3361 – pro skříň výšky 2000 (max. využitý vnitřní prostor)
NMO 19"/08HE-5078
– pro skříň různé výšky, umístění si určuje zákazník, k uchycení
do skříně je nutné doobjednat příčky (viz str. 29, 30)
Nosník modulární je vyroben z pozinkovaného
plechu tl. 2 mm, perforovaný z obou stran. Slouží k umístění 19" mechaniky do skříně šířky
600 mm za pomocí držáku DNR, do širších
skříní za pomocí DNM.
50
22
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Nosník modulární.
V
Označení-obj.číslo
Výška V
NMO 22 19"/48HE-3360
2145
NMO 20 19"/43HE-3361
1945
NMO 18 19"/39HE-3362
1745
NMO 16 19"/34HE-3363
1545
NMO 14 19"/30HE-3364
1345
NMO 12 19"/25HE-3365
1145
NMO
19"/08HE-5078
375
NMO
19"/16HE-5079
725
NMO
19"/24HE-5080
1075
NMO
19"/32HE-5081
1450
perforace: 9×9
rozteč: HE 44, 45 mm
32
9
HE = 44,45 mm
Pozn.: Do skříně se upevňují pomocí držáku
nosníku roštu DNR (viz str. 45).
• DRŽÁK NOSNÍKU MODULÁRNÍHO 19"
Příklad objednání: DNM 19"08-5540
DNM 19" ..
– pro skříň šířky 0800 mm
Držák nosníku modulárního je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2,5 mm, perforace slouží
k umístění 19" modulárního nosníku vpravo,
uprostřed a vlevo.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Držák nosníku modulárního
(sada obsahuje 2ks: horní a dolní).
Označení-obj.číslo
Délka A
Rozteč B
DNM 19"07-5539
665
635
DNM 19"08-5540
765
735
DNM 19"09-5541
865
835
DNM 19"10-5542
965
935
DNM 19"11-5543
1065
1035
DNM 19"12-5544
1165
1135
drážka
9×18
drážka
9×14
465
B
35
35
Sestava
52
A
VI
• NOSNÍK MODULÁRNÍ DATOVÝ
Příklad objednání: NMO 20 19"/43HE-6156
NMO ......
– pro skříň výšky 2000 mm (max. využitý vnitřní prostor)
Nosník modulární datový je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, perforovaný. Slouží
k umístění 19" mechaniky a polic do skříně šířky 600 mm za pomocí držáku DNR.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Nosník modulární datový.
50
19,5
22
Označení-obj.číslo
Výška V
NMO 22 19"/48HE-6155
2145
NMO 20 19"/43HE-6156
1945
NMO 18 19"/39HE-6157
1745
NMO 16 19"/34HE-6158
1545
NMO 14 19"/30HE-6159
1345
NMO 12 19"/25HE-6160
1145
NMO
19"/08HE-6161
375
NMO
19"/16HE-6162
725
NMO
19"/24HE-6163
1075
NMO
19"/32HE-6164
1450
perforace: 9×9
rozteč: HE 44, 45 mm
připojení: 9×32
V
Sestava
53
VI
• POLICE DATOVÁ PERFOROVANÁ
Příklad objednání: PLD 19"/06-6176
PLD ....
– pro nosník modulární datový 19" a hloubku skříně 0600
Police datová perforovaná je vyrobena z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Police datová perforovaná.
H
Označení-obj.číslo
PLD
H (mm)
160
19"/04-6174
260
19"/05-6175
360
19"/06-6176
460
19"/07-6177
560
465
19"/08-6178
660
482
19"/09-6179
760
19"/10-6180
860
44
19"/03-6173
• POLICE PEVNÁ
Příklad objednání: Police se objednávají dle půdorysu skříně, šířka/hloubka
50
rozteč perforace sloupků
hloubka skříně -50
Police pevná je vyrobena z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm
Montuje se na peforaci skříně.
šířka skříně -30
Police datová výsuvná je vyrobena
z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm.
482
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Police datová výsuvná včetně
plnovýsuvu
H (mm)
19"/025-19620
250
19"/035-19621
350
Pozn.: Je možná výroba uzavřeného provedení výsuvné police.
22
PLV
250 (350)
Označení-obj.číslo
465
šířka skříně -30
54
44
– pro nosník modulární a modulární datový
31,75
Příklad objednání: PLV 19"/025-19620
PLV ....
250 (350)
• POLICE VÝSUVNÁ
VII
MEZIDÍLY A PŘECHODOVÉ DÍLY
• MEZIDÍL MZD ……
Příklad objednání: MZD 200206-2259 – výška 2000, šířka 0200, hloubka 0600
Mezidíl je vyroben z plechu tl. 1,5 mm, lakovaný. Používá se k doplnění sestav skříní.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Mezidíl.
Šířka Š 100 mm
Výška V 2200 mm
Výška V 2000 mm
Výška V 1800 mm
Výška V 1600 mm
Výška V 1400 mm
Výška V 1200 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
220103-2200
200103-2208
180103-2216
160103-2224
140103-2232
120103-2240
220104-2201
200104-2209
180104-2217
160104-2225
140104-2233
120104-2241
220105-2202
200105-2210
180105-2218
160105-2226
140105-2234
120105-2242
220106-2203
200106-2211
180106-2219
160106-2227
140106-2235
120106-2243
220107-2204
200107-2212
180107-2220
160107-2228
140107-2236
120107-2244
220108-2205
200108-2213
180108-2221
160108-2229
140108-2237
120108-2245
220109-2206
200109-2214
180109-2222
160109-2230
140109-2238
120109-2246
220110-2207
200110-2215
180110-2223
160110-2231
140110-2239
120110-2247
MZD
Šířka Š 200 mm
220203-2248
200203-2256
180203-2264
160203-2272
140203-2280
120203-2288
220204-2249
200204-2257
180204-2265
160204-2273
140204-2281
120204-2289
220205-2250
200205-2258
180205-2266
160205-2274
140205-2282
120205-2290
220206-2251
200206-2259
180206-2267
160206-2275
140206-2283
120206-2291
220207-2252
200207-2260
180207-2268
160207-2276
140207-2284
120207-2292
220208-2253
200208-2261
180208-2269
160208-2277
140208-2285
120208-2293
220209-2254
200209-2262
180209-2270
160209-2278
140209-2286
120209-2294
220210-2255
200210-2263
180210-2271
160210-2279
140210-2287
120210-2295
• MEZIDÍL S DVEŘMI A ZÁMKEM
MDZ …...
MDZL …...
Příklad objednání: MDZ 200306-2337
– výška 2000, šířka 0300, hloubka 0600
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Mezidíl s namontovanými levými dveřmi.
- Víko dna se samořeznými šrouby.
- Provedení MDZ má vylamovací kliku s vložkou D5, těsnění.
- Provedení MDZL má štít s vložkou D5, bez
těsnění.
Mezidíl je vyroben z plechu tl. 1,5 mm, lakovaný. Používá se k doplnění sestav skříní. Z boku
může být uzavřen bočním (dovnitř mezidílu)
nebo zadním (vně mezidílu) zákrytem.
(krytí IP 55)
(krytí IP 40)
Výška V 2200 mm Výška V 2000 mm Výška V 1800 mm
Hloubka H
Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo
(mm)
MDZ
300
220303-2326
200303-2334
180303-2342
400
220304-2327
200304-2335
180304-2343
500
220305-2328
200305-2336
180305-2344
600
220306-2329
200306-2337
180306-2345
700
220307-2330
200307-2338
180307-2346
800
220308-2331
200308-2339
180308-2347
900
220309-2332
200309-2340
180309-2348
220310-2333
200310-2341
180310-2349
1000
H
H
300
V
Výška V 1600 mm Výška V 1400 mm Výška V 1200 mm
300
160303-2350
140303-2358
120303-2366
400
160304-2351
140304-2359
120304-2367
500
160305-2352
140305-2360
120305-2368
600
160306-2353
140306-2361
120306-2369
700
160307-2354
140307-2362
120307-2370
800
160308-2355
140308-2363
120308-2371
900
160309-2356
140309-2364
120309-2372
1000
160310-2357
140310-2365
120310-2373
0'=
55
VII
Hloubka H
(mm)
Výška V 2200 mm
Výška V 2000 mm
Výška V 1800 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
H
MDZL
300
220303-2430
200303-2438
180303-2446
400
220304-2431
200304-2439
180304-2447
500
220305-2432
200305-2440
180305-2448
600
220306-2433
200306-2441
180306-2449
700
220307-2434
200307-2442
180307-2450
800
220308-2435
200308-2443
180308-2451
900
220309-2436
200309-2444
180309-2452
1000
220310-2437
200310-2445
180310-2453
H
Výška V 1600 mm
Výška V 1400 mm
Výška V 1200 mm
300
160303-2454
140303-2462
120303-2470
400
160304-2455
140304-2463
120304-2471
500
160305-2456
140305-2464
120305-2472
600
160306-2457
140306-2465
120306-2473
700
160307-2458
140307-2466
120307-2474
800
160308-2459
140308-2467
120308-2475
900
160309-2460
140309-2468
120309-2476
1000
160310-2461
140310-2469
120310-2477
• MEZIDÍL S DVEŘMI A ŠROUBY
300
V
0'=/
MDS …...
(krytí IP 55)
MDSL …... (krytí IP 40)
Příklad objednání: MDS 200306-2489 – výška 2000, šířka 0300, hloubka 0600
Mezidíl je vyroben z plechu tl. 1,5 mm, lakovaný. Používá se k doplnění sestav skříní. Z boku
může být uzavřen bočním (dovnitř mezidílu)
nebo zadním (vně mezidílu) zákrytem.
Výška V 2200 mm
Hloubka H
Označení-obj.číslo
(mm)
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Mezidíl s namontovanými levými dveřmi, zajištěnými šrouby.
- Víko dna se samořeznými šrouby.
- Provedení MDS má těsnění.
- Provedení MDSL nemá těsnění.
Výška V 2000 mm
Výška V 1800 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
H
MDS
56
300
220303-2478
200303-2486
180303-2494
400
220304-2479
200304-2487
180304-2495
500
220305-2480
200305-2488
180305-2496
600
220306-2481
200306-2489
180306-2497
700
220307-2482
200307-2490
180307-2498
800
220308-2483
200308-2491
180308-2499
900
220309-2484
200309-2492
180309-2500
1000
220310-2485
200310-2493
180310-2501
H
Výška V 1600 mm
Výška V 1400 mm
Výška V 1200 mm
300
160303-2502
140303-2510
120303-2518
400
160304-2503
140304-2511
120304-2519
500
160305-2504
140305-2512
120305-2520
600
160306-2505
140306-2513
120306-2521
700
160307-2506
140307-2514
120307-2522
800
160308-2507
140308-2515
120308-2523
900
160309-2508
140309-2516
120309-2524
1000
160310-2509
140310-2517
120310-2525
300
V
MDS ......
VII
Výška V 2200 mm
Hloubka H
Označení-obj.číslo
(mm)
Výška V 2000 mm
Výška V 1800 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
H
MDSL
300
220303-2574
200303-2582
180303-2590
400
220304-2575
200304-2583
180304-2591
500
220305-2576
200305-2584
180305-2592
600
220306-2577
200306-2585
180306-2593
700
220307-2578
200307-2586
180307-2594
800
220308-2579
200308-2587
180308-2595
900
220309-2580
200309-2588
180309-2596
1000
220310-2581
200310-2589
180310-2597
H
Výška V 1600 mm
Výška V 1400 mm
Výška V 1200 mm
300
160303-2598
140303-2606
120303-2614
400
160304-2599
140304-2607
120304-2615
500
160305-2600
140305-2608
120305-2616
600
160306-2601
140306-2609
120306-2617
700
160307-2602
140307-2610
120307-2618
800
160308-2603
140308-2611
120308-2619
900
160309-2604
140309-2612
120309-2620
1000
160310-2605
140310-2613
120310-2621
• MEZIDÍL SE ZÁKRYTEM
300
V
MDSL ......
MZK ..….
(krytí IP 55)
MZKL …... (krytí IP 40)
Příklad objednání: MZK 200306-2633 – výška 2000, šířka 0300, hloubka 0600
Mezidíl je vyroben z plechu tl. 1,5 mm, lakovaný. Používá se k doplnění sestav skříní. Z boku
může být uzavřen bočním (dovnitř mezidílu)
nebo zadním (vně mezidílu) zákrytem.
Výška V 2200 mm
Hloubka H
Označení-obj.číslo
(mm)
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Mezidíl s namontovaným zákrytem.
- Víko dna se samořeznými šrouby.
- Provedení MZK má těsnění.
- Provedení MZKL nemá těsnění.
Výška V 2000 mm
Výška V 1800 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
H
MZK
300
220303-2622
200303-2630
180303-2638
400
220304-2623
200304-2631
180304-2639
500
220305-2624
200305-2632
180305-2640
600
220306-2625
200306-2633
180306-2641
700
220307-2626
200307-2634
180307-2642
800
220308-2627
200308-2635
180308-2643
900
220309-2628
200309-2636
180309-2644
1000
220310-2629
200310-2637
180310-2645
H
Výška V 1600 mm
Výška V 1400 mm
Výška V 1200 mm
300
160303-2646
140303-2654
120303-2662
400
160304-2647
140304-2655
120304-2663
500
160305-2648
140305-2656
120305-2664
600
160306-2649
140306-2657
120306-2665
700
160307-2650
140307-2658
120307-2666
800
160308-2651
140308-2659
120308-2667
900
160309-2652
140309-2660
120309-2668
1000
160310-2653
140310-2661
120310-2669
300
V
MZK ......
57
VII
Výška V 2200 mm
Výška V 2000 mm
Výška V 1800 mm
Hloubka H
Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo
(mm)
MZKL
220303-2718
200303-2726
180303-2734
300
220304-2719
200304-2727
180304-2735
400
220305-2720
200305-2728
180305-2736
500
220306-2721
200306-2729
180306-2737
600
220307-2722
200307-2730
180307-2738
700
220308-2723
200308-2731
180308-2739
800
220309-2724
200309-2732
180309-2740
900
220310-2725
200310-2733
180310-2741
1000
H
Výška V 1600 mm
Výška V 1400 mm
Výška V 1200 mm
160303-2742
140303-2750
120303-2758
300
160304-2743
140304-2751
120304-2759
400
160305-2744
140305-2752
120305-2760
500
160306-2745
140306-2753
120306-2761
600
160307-2746
140307-2754
120307-2762
700
160308-2747
140308-2755
120308-2763
800
160309-2748
140309-2756
120309-2764
900
160310-2749
140310-2757
120310-2765
1000
• PODSTAVEC MEZIDÍLU
H
300
V
MZKL ......
PSD ......
Příklad objednání: PSD 100206-3623 – výška 100, šířka 0200, hloubka 0600
Podstavec mezidílu je svařovaný z plechu tl. 2 mm, lakovaný RAL 7022 (černá) nebo dle požadavku
a nemá otvor v žádné obvodové straně. Slouží ke zvýšení mezidílu. Jeho součástí je zemnící šroub.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Podstavec mezidílu.
- Spojovací materiál pro připevnění k mezidílu.
Hl.
H
(mm)
Výška V 50 mm
300
400
500
600
700
800
900
1000
050103-3588
050104-3589
050105-3590
050106-3591
050107-3592
050108-3593
050109-3594
050110-3595
Hl.
H
(mm)
Výška V 50 mm
300
400
500
600
700
800
900
1000
050203-3596
050204-3597
050205-3598
050206-3599
050207-3600
050208-3601
050209-3602
050210-3603
Hl.
H
(mm)
Výška V 50mm
300
400
500
600
700
800
900
1000
050303-3604
050304-3605
050305-3606
050306-3607
050307-3608
050308-3609
050309-3610
050310-3611
58
Šířka Š 98 mm
Výška V 150 mm Výška V 200 mm
Označení-obj.číslo
PSD
100103-3612
150103-3636
200103-3660
100104-3613
150104-3637
200104-3661
100105-3614
150105-3638
200105-3662
100106-3615
150106-3639
200106-3663
100107-3616
150107-3640
200107-3664
100108-3617
150108-3641
200108-3665
100109-3618
150109-3642
200109-3666
100110-3619
150110-3643
200110-3667
Šířka Š 198 mm
Výška V 100 mm Výška V 150 mm Výška V 200 mm
Označení-obj.číslo
100203-3620
150203-3644
200203-3668
100204-3621
150204-3645
200204-3669
100205-3622
150205-3646
200205-3670
100206-3623
150206-3647
200206-3671
100207-3624
150207-3648
200207-3672
100208-3625
150208-3649
200208-3673
100209-3626
150209-3650
200209-3674
100210-3627
150210-3651
200210-3675
Šířka Š 298 mm
Výška V 100mm Výška V 150mm Výška V 200mm
Označení-obj.číslo
100303-3628
150303-3652
200303-3676
100304-3629
150304-3653
200304-3677
100305-3630
150305-3654
200305-3678
100306-3631
150306-3655
200306-3679
100307-3632
150307-3656
200307-3680
100308-3633
150308-3657
200308-3681
100309-3634
150309-3658
200309-3682
100310-3635
150310-3659
200310-3683
Výška V 100 mm
Výška V 250 mm
250103-3684
250104-3685
250105-3686
250106-3687
250107-3688
250108-3689
250109-3690
250110-3691
H
Š
Výška V 250 mm
250203-3692
250204-3693
250205-3694
250206-3695
250207-3696
250208-3697
250209-3698
250210-3699
V
Výška V 250mm
250303-3700
250304-3701
250305-3702
250306-3703
250307-3704
250308-3705
250309-3706
250310-3707
V
H
Š
VII
• ROHOVÝ DÍL
B
RHD ……
A
Příklad objednání: RHD 200606-19450
– výška 2000, šířka 0600, hloubka 0600
Rohový díl je vyroben z plechu tl. 1,5 mm (sloupky skeletu tl.
2 mm), lakovaný.
Slouží jako díl v montážní sestavě skříní. Výchozí rozměry
rohového dílu jsou hloubky obou bočních skříní. Rohový díl
je otevřený ze všech stran, opatřený montážní perforací na
sloupích. Součástí dodávky jsou 2 ks zákrytu, kterými se rohový díl uzavře při konečné montáži v sestavě. Ve dně jsou
otvory pro montáž podstavce, ve stropu jsou otvory zaslepené těsněním PZ13, je možné doobjednat závěsná oka.
V
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Rohový díl.
- 2 ks zákrytů s držákem a spojovacím materiálem
- 6 ks těsnění PZ13 (otvory stropu)
Podstavec rohového dílu se objednává samostatně
(viz str. 60).
Rozměr RHD 200606 ............................................ A = 660
B = 660
Výška V 2200 mm Výška V 2000 mm Výška V 1800 mm Výška V 1600 mm Výška V 1400 mm Výška V 1200 mm
A
Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo Označení-obj.číslo
(mm)
RHD
B
(mm)
220403-19408
200403-19440
180403-19472
160403-19504
140403-19536
120403-19568
460
360
220404-19409
200404-19441
180404-19473
160404-19505
140404-19537
120404-19569
460
460
220405-19410
200405-19442
180405-19474
160405-19506
140405-19538
120405-19570
460
560
220406-19411
200406-19443
180406-19475
160406-19507
140406-19539
120406-19571
460
660
220407-19412
200407-19444
180407-19476
160407-19508
140407-19540
120407-19572
460
760
220408-19413
200408-19445
180408-19477
160408-19509
140408-19541
120408-19573
460
860
220409-19414
200409-19446
180409-19478
160409-19510
140409-19542
120409-19574
460
960
220410-19415
200410-19447
180410-19479
160410-19511
140410-19543
120410-19575
460
1060
220603-19416
200603-19448
180603-19480
160603-19512
140603-19544
120603-19576
660
360
220605-19417
200605-19449
180605-19481
160605-19513
140605-19545
120605-19577
660
560
220606-19418
200606-19450
180606-19482
160606-19514
140606-19546
120606-19578
660
660
220607-19419
200607-19451
180607-19483
160607-19515
140607-19547
120607-19579
660
760
220608-19420
200608-19452
180608-19484
160608-19516
140608-19548
120608-19580
660
860
220609-19421
200609-19453
180609-19485
160609-19517
140609-19549
120609-19581
660
960
220610-19422
200610-19454
180610-19486
160610-19518
140610-19550
120610-19582
660
1060
220803-19423
200803-19455
180803-19487
160803-19519
140803-19551
120803-19583
860
360
220805-19424
200805-19456
180805-19488
160805-19520
140805-19552
120805-19584
860
560
220807-19425
200807-19457
180807-19489
160807-19521
140807-19553
120807-19585
860
760
220808-19426
200808-19458
180808-19490
160808-19522
140808-19554
120808-19586
860
860
220809-19427
200809-19459
180809-19491
160809-19523
140809-19555
120809-19587
860
960
220810-19428
200810-19460
180810-19492
160810-19524
140810-19556
120810-19588
860
1060
221003-19429
201003-19461
181003-19493
161003-19525
141003-19557
121003-19589
1060
360
221005-19430
201005-19462
181005-19494
161005-19526
141005-19558
121005-19590
1060
560
221007-19431
201007-19463
181007-19495
161007-19527
141007-19559
121007-19591
1060
760
221009-19432
201009-19464
181009-19496
161009-19528
141009-19560
121009-19592
1060
960
221010-19433
201010-19465
181010-19497
161010-19529
141010-19561
121010-19593
1060
1060
220505-19434
200505-19466
180505-19498
160505-19530
140505-19562
120505-19594
560
560
220507-19435
200507-19467
180507-19499
160507-19531
140507-19563
120507-19595
560
760
220509-19436
200509-19468
180509-19500
160509-19532
140509-19564
120509-19596
560
960
220707-19437
220709-19438
200707-19469
200709-19470
180707-19501
180709-19502
160707-19533
160709-19534
140707-19565
140709-19566
120707-19597
120709-19598
760
760
760
960
220909-19439
200909-19471
180909-19503
160909-19535
140909-19567
120909-19599
960
960
59
VII
• PODSTAVEC ROHOVÉHO DÍLU
PSR ……
Příklad objednání: PSR 100606-3750 – výška 0100, šířka 0600, hloubka 0600
Podstavec rohového dílu je svařovaný z ocelového plechu tl. 1,5 mm, lakovaný RAL 7022
(černá). Slouží ke zvýšení rohového dílu. Jeho
součástí je zemnící šroub.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Podstavec rohového dílu.
- Spojovací materiál sloužící k připojení k rohovému dílu.
B
A
V
Výška V 50 mm
Výška V 100 mm
Výška V 150 mm
Výška V 200 mm
Výška V 250 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
A
(mm)
B
(mm)
050403-3708
100403-3740
150403-3772
200403-3804
250403-3836
460
360
050404-3709
100404-3741
150404-3773
200404-3805
250404-3837
460
460
050405-3710
100405-3742
150405-3774
200405-3806
250405-3838
460
560
050406-3711
100406-3743
150406-3775
200406-3807
250406-3839
460
660
050407-3712
100407-3744
150407-3776
200407-3808
250407-3840
460
760
050408-3713
100408-3745
150408-3777
200408-3809
250408-3841
460
860
050409-3714
100409-3746
150409-3778
200409-3810
250409-3842
460
960
050410-3715
100410-3747
150410-3779
200410-3811
250410-3843
460
1060
050603-3716
100603-3748
150603-3780
200603-3812
250603-3844
660
360
050605-3717
100605-3749
150605-3781
200605-3813
250605-3845
660
560
050606-3718
100606-3750
150606-3782
200606-3814
250606-3846
660
660
050607-3719
100607-3751
150607-3783
200607-3815
250607-3847
660
760
050608-3720
100608-3752
150608-3784
200608-3816
250608-3848
660
860
050609-3721
100609-3753
150609-3785
200609-3817
250609-3849
660
960
050610-3722
100610-3754
150610-3786
200610-3818
250610-3850
660
1060
PSR
60
050803-3723
100803-3755
150803-3787
200803-3819
250803-3851
860
360
050805-3724
100805-3756
150805-3788
200805-3820
250805-3852
860
560
050807-3725
100807-3757
150807-3789
200807-3821
250807-3853
860
760
050808-3726
100808-3758
150808-3790
200808-3822
250808-3854
860
860
050809-3727
100809-3759
150809-3791
200809-3823
250809-3855
860
960
050810-3728
100810-3760
150810-3792
200810-3824
250810-3856
860
1060
051003-3729
101003-3761
151003-3793
201003-3825
251003-3857
1060
360
051005-3730
101005-3762
151005-3794
201005-3826
251005-3858
1060
560
051007-3731
101007-3763
151007-3795
201007-3827
251007-3859
1060
760
051009-3732
101009-3764
151009-3796
201009-3828
251009-3860
1060
960
051010-3733
101010-3765
151010-3797
201010-3829
251010-3861
1060
1060
050505-3734
100505-3766
150505-3798
200505-3830
250505-3862
560
560
050507-3735
100507-3767
150507-3799
200507-3831
250507-3863
560
760
050509-3736
100509-3768
150509-3800
200509-3832
250509-3864
560
960
050707-3737
100707-3769
150707-3801
200707-3833
250707-3865
760
760
050709-3738
100709-3770
150709-3802
200709-3834
250709-3866
760
960
050909-3739
100909-3771
150909-3803
200909-3835
250909-3867
960
960
VIII
PROPOJOVACÍ MOSTY
Propojovací most slouží k propojení sběrnicového systému skříní STA-N v rozvodnách NN.
Konstrukce a povrchová ochrana jsou stejné jako u skříní STA-N. Konstrukce mostu je
uzpůsobena pro montáž nosičů přípojnic DELTA nebo podpěrných izolátorů. Konstrukce
mostu je rozebiratelná.
H
Š
ZAM
L
SMA
ZAM
H
SMC
SMA
• Rámy skříní propojovacího mostu a jejich
odnímatelná víka jsou opatřena šrouby pro
ochranné spojení.
• Skříně propojovacího mostu jsou rozebíratelné, nemají dno, sběrnice lze vkládat shora.
Most lze po smontování zakrýt víky shora
a zezadu, spojovací díl zespodu.
• Délka střední skříně propojovacího mostu
(rozpětí) je podle dispozic rozvodny, rozměry
krajních skříní mostu podle použitých skříní
STA-N.
• PŘÍRUBA MOSTU
ZAM
275
ZAM
300
SMX ..
Příklad objednání: SMX 06-5121
– šířka 0600
Příruba mostu je řešena jako svařený rám
s odnímatelným spodním držákem a doplněný
závěsnými oky. Slouží všude tam, kde je rozpětí mostu větší než 2 m a k vytvoření mostu
je pak nutné použít dvě spojovací skříně SMC.
Závěsná oka slouží k upevnění celého mostu
do stropu rozvodny.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Příruba mostu.
- Spojovací materiál k připojení k mostu.
Šířka Š 400 mm
Šířka Š 800 mm
Šířka Š 1200 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
SMX
04-5520
Šířka Š 600 mm
06-5121
08-5521
12-5523
Šířka Š 1000 mm
Š
10-5522
50
61
VIII
• SPOJOVACÍ DÍL
Příklad objednání: SMC 0611-3966
SMC….
– šířka 0600, délka 1100
Skříň je řešena stavebnicovým systémem.
Bočnice jsou vyrobeny z plechu tl. 1,5 mm
a lakovány. Příčky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 2 mm.
Š
L
275
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 2 ks bočnice.
- 4 ks příčky mostu.
- 3 ks příčky typu C (od rozměru L 1700 – 5 ks).
- Spojovací materiál.
Hloubka H
(mm)
Šířka Š 400 mm
Šířka Š 600 mm
Šířka Š 800 mm
Šířka Š 1000 mm
Šířka Š 1200 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
SMC
1100
0411-3956
0611-3966
0811-3976
1011-3986
1211-5510
1200
0412-3957
0612-3967
0812-3977
1012-3987
1212-5511
1300
0413-3958
0613-3968
0813-3978
1013-3988
1213-4879
1400
0414-3959
0614-3969
0814-3979
1014-3989
1214-5513
1500
0415-3960
0615-3970
0815-3980
1015-3990
1215-5514
1600
0416-3961
0616-3971
0816-3981
1016-3991
1216-5515
1700
0417-3962
0617-3972
0817-3982
1017-3992
1217-5516
1800
0418-3963
0618-3973
0818-3983
1018-3993
1218-5517
1900
0419-3964
0619-3974
0819-3984
1019-3994
1219-5518
2000
0420-3965
0620-3975
0820-3985
1020-3995
1220-5519
• KRAJNÍ SKŘÍŇ MOSTU
Příklad objednání: SMA 0604-3925
SMA ….
– šířka 0600, hloubka 0400
Š
Skříň je řešena stavebnicovým systémem.
Bočnice jsou vyrobeny z plechu tl. 1,5 mm
a lakovány. Příčky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 2 mm.
H
300
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- 2 ks bočnice.
- 4 ks příčky mostu.
- 1 ks příčky typu C.
- Spojovací materiál.
Hloubka H
(mm)
50
Šířka Š 400 mm
Šířka Š 600 mm
Šířka Š 800 mm
Šířka Š 1000 mm
Šířka Š 1200 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
SMA
62
300
0403-3916
0603-3924
0803-3932
1003-3940
1203-3948
400
0404-3917
0604-3925
0804-3933
1004-3941
1204-3949
500
0405-3918
0605-3926
0805-3934
1005-3942
1205-3950
600
0406-3919
0606-3927
0806-3935
1006-3943
1206-3951
700
0407-3920
0607-3928
0807-3936
1007-3944
1207-3952
800
0408-3921
0608-3929
0808-3937
1008-3945
1208-3953
900
0409-3922
0609-3930
0809-3938
1009-3946
1209-3954
1000
0410-3923
0610-3931
0810-3939
1010-3947
1210-3955
VIII
• ZÁKRYT MOSTU A NADSTAVBY
Příklad objednání: ZAM 0603-4014
ZAM ….
– šířka 0600, hloubka (výška) 0300
Zákryt je vyroben z plechu tl. 1,5 mm a lakován.
Pro mosty a nadstavby se objednává zvlášť,
protože je mnoho možných variant uspořádání. Např.: pro konkrétní obrázek mostu na
str. 61 je nutné objednat 6 ks ZAM….
Š
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Zákryt.
- Spojovací materiál.
Hloubka H
(mm)
Šířka Š 398 mm
Šířka Š 798 mm
Šířka Š 1198 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
ZAM
298
0403-3996
0803-4032
1203-4068
398
0404-3997
0804-4033
1204-4069
498
0405-3998
0805-4034
1205-4070
598
0406-3999
0806-4035
1206-4071
698
0407-4000
0807-4036
1207-4072
798
0408-4001
0808-4037
1208-4073
898
0409-4002
0809-4038
1209-4074
998
0410-4003
0810-4039
1210-4075
1098
0411-4004
0811-4040
1211-5524
1198
0412-4005
0812-4041
1212-5525
1298
0413-4006
0813-4042
1213-4882
1398
0414-4007
0814-4043
1214-5526
1498
0415-4008
0815-4044
1215-5527
1598
0416-4009
0816-4045
1216-5528
1698
0417-4010
0817-4046
1217-5529
1798
0418-4011
0818-4047
1218-5530
1898
0419-4012
0819-4048
1219-5531
1998
0420-4013
0820-4049
1220-5532
Šířka Š 598 mm
Šířka Š 998 mm
298
0603-4014
1003-4050
398
0604-4015
1004-4051
498
0605-4016
1005-4052
598
0606-4017
1006-4053
698
0607-4018
1007-4054
798
0608-4019
1008-4055
898
0609-4020
1009-4056
998
0610-4021
1010-4057
1098
0611-4022
1011-4058
1198
0612-4023
1012-4059
1298
0613-4024
1013-4060
1398
0614-4025
1014-4061
1498
0615-4026
1015-4062
1598
0616-4027
1016-4063
1698
0617-4028
1017-4064
1798
0618-4029
1018-4065
1898
0619-4030
1019-4066
1998
0620-4031
1020-4067
63
H
VIII
• NADSTAVBA
SMB……
Příklad objednání: SMB 100606-4107 – výška 100, šířka 0600, hloubka 0600
Nadstavba se dá použít všude tam, kde je potřebné nadstavit výšku skříně nebo ji lze vložit
mezi skříň a most. Nadstavba je svařovaná
z plechu tl. 1,5 mm a lakovaná. S použitím
těsnění IST 10×5 je možné dosáhnout krytí
IP 55.
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Nadstavba.
- Spojovací materiál k připojení ke skříni (pokud je uvedeno v objednávce jak bude skříň
smontována).
Horní zákryt je nutné objednat zvlášť (viz
str. 63).
Výška V 100
Šířka Š 400 mm
Šířka Š 800 mm
Hloubka H
(mm)
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
300
100403-4096
100803-4112
400
100404-4097
100804-4113
500
100405-4098
100805-4114
600
100406-4099
100806-4115
700
100407-4100
100807-4116
800
100408-4101
100808-4117
900
100409-4102
100809-4118
1000
100410-4103
100810-4119
Šířka Š 600 mm
Šířka Š 1000 mm
300
100603-4104
101003-4120
400
100604-4105
101004-4121
500
100605-4106
101005-4122
600
100606-4107
101006-4123
700
100607-4108
101007-4124
800
100608-4109
101008-4125
900
100609-4110
101009-4126
1000
100610-4111
101010-4127
Šířka Š 400 mm
Šířka Š 800 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
SMB
V
Výška V 200
Výška V 150
Hloubka H
(mm)
H
Š
Hloubka H
(mm)
Šířka Š 400 mm
Šířka Š 800 mm
Označení-obj.číslo
Označení-obj.číslo
SMB
SMB
300
150403-4128
150803-4144
300
200403-4160
200803-4176
400
150404-4129
150804-4145
400
200404-4161
200804-4177
500
150405-4130
150805-4146
500
200405-4162
200805-4178
200406-4163
200806-4179
600
150406-4131
150806-4147
600
700
150407-4132
150807-4148
700
200407-4164
200807-4180
800
150408-4133
150808-4149
800
200408-4165
200808-4181
900
150409-4134
150809-4150
900
200409-4166
200809-4182
150410-4135
150810-4151
1000
200410-4167
200810-4183
1000
64
Šířka Š 600 mm
Šířka Š 1000 mm
Šířka Š 600 mm
Šířka Š 1000 mm
300
150603-4136
151003-4152
300
200603-4168
201003-4184
400
150604-4137
151004-4153
400
200604-4169
201004-4185
500
150605-4138
151005-4154
500
200605-4170
201005-4186
600
150606-4139
151006-4155
600
200606-4171
201006-4187
700
150607-4140
151007-4156
700
200607-4172
201007-4188
800
150608-4141
151008-4157
800
200608-4173
201008-4189
900
150609-4142
151009-4158
900
200609-4174
201009-4190
1000
150610-4143
151010-4159
1000
200610-4175
201010-4191
IX
STŘECHY KE SKŘÍNÍM STA
• STŘECHA JEHLANOVÁ
Příklad objednání: SRJ 0608-3054
SRJ ….
– pro skříně šířky 0600, hloubky 0800
Jehlanová střecha je svařovaná z ocelového plechu tl. 1,5 mm, lakovaná polyesterovou barvou
(venkovní provedení).
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Střecha.
- Spojovací materiál.
H
Š
50
50
29
25
šířka skříně
hloubka skříně
hloubka včetně
dveří a zákrytu
Šířka střechy Š 500 mm
Hloubka
střechy H
(mm)
Šířka střechy Š 900 mm
Označení-obj.číslo
Rozměr
stropu
Označení-obj.číslo
400
0403-3042
43
500
0404-3043
600
Šířka střechy Š 1300 mm
Rozměr
stropu
Označení-obj.číslo
Rozměr
stropu
0803-3057
83
1203-3068
123
44
0408-3047
84, 48
1204-3069
124
0405-3044
45
0805-3058
85
1205-3070
125
700
0406-3045
46, 64
0608-3054
86, 68
1206-3071
126
800
0407-3046
47
0807-3059
87
1207-3072
127
900
0408-3047
48, 84
0808-3060
88
1208-3073
128
1000
0409-3048
49
0809-3061
89
1209-3074
129
1100
0410-3049
410, 104
0810-3062
810, 108
1210-3075
1210
SRJ
Šířka střechy Š 700 mm
Šířka střechy Š 1100 mm
400
0603-3050
63
1003-3063
103
500
0406-3045
64, 46
0410-3049
104, 410
600
0605-3051
65
1005-3064
105
700
0606-3052
66
0610-3056
106, 610
800
0607-3053
67
1007-3065
107
108, 810
900
0608-3054
68, 86
0810-3062
1000
0609-3055
69
1009-3066
109
1100
0610-3056
610, 106
1010-3067
1010
65
IX
• STŘECHA SEDLOVÁ
Příklad objednání: SRD 0806-3095
SRD ….
– pro skříně šířky 0800, hloubky 0600
Sedlová střecha je z ocelového plechu tl. 1,5 mm, lakovaná polyesterovou barvou (venkovní
provedení).
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Střecha.
- Spojovací materiál.
H
Š
25
25
50
54
šířka skříně
hloubka skříně
hloubka včetně
dveří a zákrytu
Šířka střechy Š 450 mm
Šířka střechy Š 850 mm
Hloubka
střechy H
(mm)
Označení-obj.číslo
Rozměr
stropu
Označení-obj.číslo
450
0403-3076
43
550
0404-3077
650
750
Šířka střechy Š 1250 mm
Rozměr
stropu
Označení-obj.číslo
Rozměr
stropu
0803-3092
83
1203-3108
123
44
0804-3093
84
1204-3109
124
0405-3078
45
0805-3094
85
1205-3110
125
0406-3079
46
0806-3095
86
1206-3111
126
850
0407-3080
47
0807-3096
87
1207-3112
127
950
0408-3081
48
0808-3097
88
1208-3113
128
1050
0409-3082
49
0809-3098
89
1209-3114
129
1150
0410-3083
410
0810-3099
810
1210-3115
1210
SRD
Šířka střechy Š 650 mm
66
Šířka střechy Š 1050 mm
450
0603-3084
63
1003-3100
103
550
0604-3085
64
1004-3101
104
650
0605-3086
65
1005-3102
105
750
0606-3087
66
1006-3103
106
850
0607-3088
67
1007-3104
107
950
0608-3089
68
1008-3105
108
1050
0609-3090
69
1009-3106
109
1150
0610-3091
610
1010-3107
1010
IX
• STŘECHA ŠIKMÁ
Příklad objednání: SRK 0806-3135
SRK ….
– pro skříně šířky 0800, hloubky 0600
Šikmá střecha je z ocelového plechu tl. 1,5 mm, lakovaná polyesterovou barvou (venkovní
provedení).
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Střecha.
- Spojovací materiál.
Š
H
25
25
Šířka střechy Š 450 mm
Rozměr
stropu
Označení-obj.číslo
390
0403-3116
43
490
0404-3117
590
690
hloubka skříně
Šířka střechy Š 850 mm
Označení-obj.číslo
20
hloubka včetně
dveří a zákrytu
šířka skříně
Hloubka
střechy H
(mm)
23
Šířka střechy Š 1250 mm
Rozměr
stropu
Označení-obj.číslo
Rozměr
stropu
0803-3132
83
1203-3148
123
44
0804-3133
84
1204-3149
124
0405-3118
45
0805-3134
85
1205-3150
125
0406-3119
46
0806-3135
86
1206-3151
126
790
0407-3120
47
0807-3136
87
1207-3152
127
890
0408-3121
48
0808-3137
88
1208-3153
128
SRK
990
0409-3122
49
0809-3138
89
1209-3154
129
1090
0410-3123
410
0810-3139
810
1210-3155
1210
Šířka střechy Š 650 mm
Šířka střechy Š 1050 mm
390
0603-3124
63
1003-3140
103
490
0604-3125
64
1004-3141
104
590
0605-3126
65
1005-3142
105
690
0606-3127
66
1006-3143
106
790
0607-3128
67
1007-3144
107
890
0608-3129
68
1008-3145
108
990
0609-3130
69
1009-3146
109
1090
0610-3131
610
1010-3147
1010
67
IX
• STŘECHA VENTILAČNÍ
SRV ....
(krytí IP 43)
Příklad objednání: Střechy se objednávají dle půdorysu skříně, SRV - šířka/hloubka
Ventilační střecha je svařovaná z ocelového plechu tl. 1,5 mm, lakovaná polyesterovou barvou
(venkovní provedení).
Š-5
Š
68
H
Š-H
60
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Ventilační střecha.
- Spojovací materiál.
- Těsnění.
X
OVLÁDACÍ PULTY
Ovládací pulty jsou určeny pro řídící a kontrolní systémy výrobních linek, velínů a monitorovacích pracovišť. Jsou vyráběny (z ocelového plechu tl. 1,5–2 mm – dle typu a velikosti pultu,
RAL 7032) na zakázku ve dvou základních typech. U pultů šířky 1000 a 1200 mm jsou dveře spodní části ve dvoukřídlém provedení. Ovládací pulty nelze vzhledem k jejich konstrukci postavit přímo
na podlahu, nutno použít podstavec nebo patky, popřípadě instalovat pult nad kabelový kanál.
• PRO STOJÍCÍ OBSLUHU
DTA .....
(krytí IP 55)
Příklad objednání: DTA 08 MPO-4198 – šířka 0800, ve spodní skříni posuvný montážní panel
DTA 08 NPM-4207 – šířka 0800, ve spodní skříni posuvný nosník přístrojového můstku
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Spodní skříň pultu s montážním panelem
nebo nosníkem přístrojového můstku (podle
konkrétní objednávky) a zadním odnímatelným krytem.
- Horní skříň s aretací ovládacího panelu a zadním odnímatelným krytem.
- Obě skříně jsou opatřeny jazýčkovými zámky
s vložkou D5 (je možná i vložka FAB se stejným nebo různým klíčem).
- VKD, PPS nejsou součástí dodávky pultů. Možnost objednání viz str. 21, 22 (VKD, PPS).
Označení-obj.číslo
400
DTA 04 MPO-4196
DTA 04 NPM-4205
600
DTA 06 MPO-4197
DTA 06 NPM-4206
800
DTA 08 MPO-4198
DTA 08 NPM-4207
1000
DTA 10 MPO-4199
DTA 10 NPM-4208
1200
DTA 12 MPO-4200
DTA 12 NPM-4209
A
A
550
MPO
Označení-obj.číslo
B
558
vstupní otvor
Šířka
Š (mm)
558
vstupní otvor
B
C
600
550
MPO
5
vstup 50
ní ot
270
400
370
15°
vor
270
600
550
vstupní otvor
600
15
400
24
580
52
120
A-A
600
B-B
69
X
• PRO SEDÍCÍ OBSLUHU
DTB .....
(krytí IP 55)
Příklad objednání: DTB 08 MPO-4216 – šířka 0800, ve spodní skříni posuvný montážní panel
DTB 08 NPM-4225 – šířka 0800, ve spodní skříni posuvný nosník přístrojového můstku
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Spodní skříň pultu s montážním panelem
nebo nosníkem přístrojového můstku (podle
konkrétní objednávky) a zadním odnímatelným krytem.
- Prostřední skříň s aretací ovládacího panelu.
- Horní skříň s aretací ovládacího panelu, vnitřní svislou perforovanou výztuhou a zadním
odnímatelným krytem.
- Všechny skříně jsou opatřeny jazýčkovými
zámky s vložkou D5 (je možná i vložka FAB
se stejným nebo různým klíčem).
- VKD, PPS nejsou součástí dodávky pultů. Možnost objednání viz str. 21, 22 (VKD, PPS).
Označení-obj.číslo
400
DTB 04 MPO-4214
DTB 04 NPM-4223
600
DTB 06 MPO-4215
DTB 06 NPM-4224
800
DTB 08 MPO-4216
DTB 08 NPM-4225
1000
DTB 10 MPO-4217
DTB 10 NPM-4226
1200
DTB 12 MPO-4218
DTB 12 NPM-4227
303
vstupní otvor
A
A
558
NPM
Označení-obj.číslo
B
558
vstupní otvor
Šířka
Š (mm)
558
vstupní otvor
B
15
24
200
466
rozteč otv. NPM
C
400
531
vstupní otvor
270
370
570
180
5°
270
558
vstupní otvor
600
600
C
(24)
400
120
15
A-A
817
52
B-B
70
570
XI
ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ ASTRA
Spálovský, a.s. nabízí typovou řadu ocelových skříní ASTRA v krytí IP 65 se stupněm
ochrany před mechanickými rázy IK 09. Skříně ASTRA jsou vhodné pro široké spektrum
elektrických rozváděčů, které jsou určeny pro povrchovou montáž. Dokonalé dílenské
zpracování umožňuje použití pro prostory vnitřní, venkovní i pro prostory nebezpečné dle
ČSN 33 2000-3, tab. 32 – NM2 s výjimkou AB1, AB2, AB8, AE6, AF2, AP2, AP3, AP4, BC4,
CB4. Skříně ASTRA jsou ve shodě s normou EN 62208.
• SÉRIOVÁ VÝROBA – IP 65
Skříně ASTRA jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm třídy DC01. Ke skříním
STC/STCV je standardně dodáván montážní panel z pozinkovaného plechu tloušťky 2,5 mm,
který je přichycen prostřednictvím svorníků M8 s distancí 15 mm od zadní stěny skříně. Ke
skříním STCR jsou standardně dodávány nosníky roštu (2ks) pro přístrojový rošt, který je
možno osadit přístrojovými můstky PMU, PMK, krycími panely KPPZ, KPVZ, viz. str. 45, kde
dané příslušenství je rozměrově shodné. Dveře skříní jsou vybaveny jazýčkovými zámky (do
výšky 900 mm) nebo tříbodovým rozvorovým zámkem a jsou opatřeny polyuretanovým vypěňovacím těsněním. Skříně jsou dodávány s pravolevými závěsy dveří a průchodkovým víkem
dle tabulky. Skříně ASTRA jsou standardně dodávány s povrchovou úpravou – polyesterový
termoreaktivní lak v odstínu RAL 7032.
Přehled sériově vyráběných rozměrů skříní ASTRA je uveden v tabulkách viz.str. 72-74.
Skříň STC/STCV
Skříň STC/STCV otevřená
71
XI
ASTRA STC
ASTRA STCV
ASTRA STCV 2K
(skříň bez víka, hloubka 150 mm), IP 65, IK 09
(skříň s víkem, 200, 250, 300 mm), IP 65, IK 09
(skříň s víkem, 2křídlá), IP 55, IK 09
Obsah balení kompletní skříně (příklad objednání) :
- STCV 0806020-7746 (1ks), MPP 0806-4542 (1ks), BAL MPP-6519 (1ks)
Montážní panel MPP, balíček se spojovacím materiálem pro MPP
Skříň STC/STCV
Označení-obj.číslo
STC 0303015-3264
STCV 0303020-7728
STC 0403015-3266
STCV 0403020-7729
STC 0404015-3268
STCV 0404020-7730
STCV 0406025-7731
STC 0504015-3271
STCV 0504020-7732
STCV 0504025-7733
STCV 0505020-7734
STCV 0505025-7735
STC 0604015-3274
STCV 0604020-7736
STCV 0604025-7737
STC 0605015-3280
STCV 0605020-7738
STCV 0605025-7739
STCV 0606020-7740
STCV 0606025-7741
STCV 0606030-7841
STCV 0608020-7742
STCV 0608025-7743
STCV 0610020 2K-7770
STCV 0610025 2K-7771
STCV 0705020-7744
STCV 0705025-7745
STCV 0806020-7746
STCV 0806025-7747
STCV 0806030-7748
STCV 0808020-7749
STCV 0808025-7750
STCV 0808030-7751
STCV 0810025 2K-7772
STCV 0810030 2K-7773
STCV 1006020-7752
STCV 1006025-7753
STCV 1006030-7754
STCV 1008020-7755
STCV 1008025-7756
STCV 1008030-7757
STCV 1010025 2K-7774
STCV 1010030 2K-7775
STCV 1206020-7842
STCV 1206025-7758
STCV 1206030-7759
STCV 1208025-7760
STCV 1208030-7761
STCV 1210025 2K-7776
STCV 1210030 2K-7777
STCV 1306025-7762
STCV 1306030-7763
STCV 1308025-7764
STCV 1308030-7765
STCV 1506025-7766
STCV 1506030-7767
STCV 1508025-7768
STCV 1508030-7769
V
sklad.
výška
skříň
skříně
S
S
S
S
S
S
X
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
X
X
X
X
S
S
S
S
S
S
S
S
X
X
X
S
S
X
S
S
X
X
S
S
S
S
S
X
X
S
X
X
X
S
S
X
X
300
300
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
800
800
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
1500
1500
1500
1500
Š
H
šířka hloubka
skříně skříně
300
300
300
300
400
400
600
400
400
400
500
500
400
400
400
500
500
500
600
600
600
800
800
1000
1000
500
500
600
600
600
800
800
800
1000
1000
600
600
600
800
800
800
1000
1000
600
600
600
800
800
1000
1000
600
600
800
800
600
600
800
800
150
200
150
200
150
200
250
150
200
250
200
250
150
200
250
150
200
250
200
250
300
200
250
200
250
200
250
200
250
300
200
250
300
250
300
200
250
300
200
250
300
250
300
200
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
Balíček se spojovacím
materiálem pro MPP
Montážní panely MPP
A
B
C
D
210
210
310
310
310
310
310
410
410
410
410
410
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
610
610
710
710
710
710
710
710
710
710
910
910
910
910
910
910
910
910
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1210
1210
1210
1210
1410
1410
1410
1410
210
210
210
210
310
310
510
310
310
310
410
410
310
310
310
410
410
410
510
510
510
710
710
910
910
410
410
510
510
510
710
710
710
910
910
510
510
510
710
710
710
910
910
510
510
510
710
710
910
910
510
510
710
710
510
510
710
710
160
160
260
260
260
260
260
360
360
360
360
360
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
560
560
660
660
660
660
660
660
660
660
860
860
860
860
860
860
860
860
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1160
1160
1160
1160
1360
1360
1360
1360
222
222
222
222
322
322
522
322
322
322
422
422
322
322
322
422
422
422
522
522
522
722
722
922
922
422
422
522
522
522
722
722
722
922
922
522
522
522
722
722
722
922
922
522
522
522
722
722
922
922
522
522
722
722
522
522
722
722
Rozptyl
V1
tep. Označení-obj.číslo výška
[W] *1)
MP
18
21
22
25
28
31
49
32
36
40
43
48
36
41
45
43
48
53
56
61
68
71
78
73
81
53
58
67
73
75
78
85
94
105
116
75
83
92
97
107
118
134
148
132
100
111
131
145
166
181
110
122
144
159
130
145
171
188
MPP 0303-4532
MPP 0303-4532
MPP 0403-4533
MPP 0403-4533
MPP 0404-4534
MPP 0404-4534
MPP 0406-4540
MPP 0504-4535
MPP 0504-4535
MPP 0504-4535
MPP 0505-4537
MPP 0505-4537
MPP 0604-4536
MPP 0604-4536
MPP 0604-4536
MPP 0605-4538
MPP 0605-4538
MPP 0605-4538
MPP 0606-4541
MPP 0606-4541
MPP 0606-4541
MPP 0608-4548
MPP 0608-4548
MPP 0610-10226
MPP 0610-10226
MPP 0705-4539
MPP 0705-4539
MPP 0806-4542
MPP 0806-4542
MPP 0806-4542
MPP 0808-4549
MPP 0808-4549
MPP 0808-4549
MPP 0810-10227
MPP 0810-10227
MPP 1006-4544
MPP 1006-4544
MPP 1006-4544
MPP 1008-4551
MPP 1008-4551
MPP 1008-4551
MPP 1010-10228
MPP 1010-10228
MPP 1206-4545
MPP 1206-4545
MPP 1206-4545
MPP 1208-4552
MPP 1208-4552
MPP 1210-10229
MPP 1210-10229
MPP 1306-4546
MPP 1306-4546
MPP 1308-4553
MPP 1308-4553
MPP 1506-4547
MPP 1506-4547
MPP 1508-4554
MPP 1508-4554
250
250
350
350
350
350
350
450
450
450
450
450
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
650
650
750
750
750
750
750
750
750
750
950
950
950
950
950
950
950
950
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1250
1250
1250
1250
1450
1450
1450
1450
Š1
šířka
MP
Označení-obj.číslo
250
250
250
250
350
350
550
350
350
350
450
450
350
350
350
450
450
450
550
550
550
750
750
950
950
450
450
550
550
550
750
750
750
950
950
550
550
550
750
750
750
950
950
550
550
550
750
750
950
950
550
550
750
750
550
550
750
750
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
*1) Rozptyl tepelné energie stanoven výpočtem dle IEC 60890 za těchto podmínek: skříň je připevněna zády ke zdi, skříň nemá ventilační
otvory, skříň nemá vodorovné přepážky, oteplení uvnitř skříně je 20 K ve 3/4 výšky skříně
Poznámka: S - skladový typ skříně
X - skříně dodávaně dle dohodnutého termínu
72
XI
ASTRA R
ASTRA R ..2K
(skříň s víkem + rošt), IP 65, IK 09
(skříň s víkem + rošt, 2křídlá), IP 65, IK 09
Obsah balení kompletní skříně (příklad objednání):
- STCR 0807520-7789 (1ks), NPM 08KP-10273 (2ks), BAL NPM-10278 (1ks)
Nosník roštu NPM KP 2 ks, balíček se spojovacím materiálem pro NPM
Nosník roštu
NPM KP 1 ks
Skříň STCR
Označení-obj.číslo
STCR 05055020-7778
STCR 05055025-7779
STCR 06055020-7780
STCR 06055025-7781
STCR 06075020-7782
STCR 06075025-7783
STCR 06095020 2K-7810
STCR 06095025 2K-7811
STCR 07055020-7784
STCR 07055025-7785
STCR 08055020-7786
STCR 08055025-7787
STCR 08055030-7788
STCR 08075020-7789
STCR 08075025-7790
STCR 08075030-7791
STCR 08095025 2K-7812
STCR 08095030 2K-7813
STCR 10055020-7792
STCR 10055025-7793
STCR 10055030-7794
STCR 10075020-7795
STCR 10075025-7796
STCR 10075030-7797
STCR 10095025 2K-7814
STCR 10095030 2K-7815
STCR 12055025-7798
STCR 12055030-7799
STCR 12075025-7800
STCR 12075030-7801
STCR 12095025 2K-7816
STCR 12095030 2K-7817
STCR 13055025-7802
STCR 13055030-7803
STCR 13075025-7804
STCR 13075030-7805
STCR 15055025-7806
STCR 15055030-7807
STCR 15075025-7808
STCR 15075030-7809
V
sklad.
výška
skříň
skříně
X
X
S
S
X
X
X
X
X
X
S
S
X
X
S
X
X
X
X
S
X
X
S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
500
500
600
600
600
600
600
600
700
700
800
800
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
1500
1500
1500
1500
Š
H
šířka hloubka
skříně skříně
550
550
550
550
750
750
950
950
550
550
550
550
550
750
750
750
950
950
550
550
550
750
750
750
950
950
550
550
750
750
950
950
550
550
750
750
550
550
750
750
200
250
200
250
200
250
200
250
200
250
200
250
300
200
250
300
250
300
200
250
300
200
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
Balíček se spojovacím
materiálem pro NPM
A
B
C
D
E
Rozptyl
tep.
[W] *1)
Označení-obj.číslo
V1
výška
NPM
Označení-obj.číslo
410
410
510
510
510
510
510
510
610
610
710
710
710
710
710
710
710
710
910
910
910
910
910
910
910
910
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1210
1210
1210
1210
1410
1410
1410
1410
460
460
460
460
660
660
860
860
460
460
460
460
460
660
660
660
860
860
460
460
460
660
660
660
860
860
460
460
660
660
860
860
460
460
660
660
460
460
660
660
360
360
460
460
460
460
460
460
560
560
660
660
660
660
660
660
660
660
860
860
860
860
860
860
860
860
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1160
1160
1160
1160
1360
1360
1360
1360
472
472
472
472
672
672
872
872
472
472
472
472
472
672
672
672
872
872
472
472
472
672
672
672
872
872
472
472
672
672
872
872
472
472
672
672
472
472
672
672
490
490
490
490
690
690
890
890
490
490
490
490
490
690
690
690
890
890
490
490
490
690
690
690
890
890
490
490
690
690
890
890
490
490
690
690
490
490
690
690
46
51
52
57
67
74
70
77
57
63
63
69
70
73
81
89
100
110
70
78
86
91
101
111
127
140
93
104
123
136
157
172
102
113
135
150
120
134
161
177
NPM 05 KP-10270
NPM 05 KP-10270
NPM 06 KP-10271
NPM 06 KP-10271
NPM 06 KP-10271
NPM 06 KP-10271
NPM 06 KP-10271
NPM 06 KP-10271
NPM 07 KP-10272
NPM 07 KP-10272
NPM 08 KP-10273
NPM 08 KP-10273
NPM 08 KP-10273
NPM 08 KP-10273
NPM 08 KP-10273
NPM 08 KP-10273
NPM 08 KP-10273
NPM 08 KP-10273
NPM 10 KP-10274
NPM 10 KP-10274
NPM 10 KP-10274
NPM 10 KP-10274
NPM 10 KP-10274
NPM 10 KP-10274
NPM 10 KP-10274
NPM 10 KP-10274
NPM 12 KP-10275
NPM 12 KP-10275
NPM 12 KP-10275
NPM 12 KP-10275
NPM 12 KP-10275
NPM 12 KP-10275
NPM 13 KP-10276
NPM 13 KP-10276
NPM 13 KP-10276
NPM 13 KP-10276
NPM 15 KP-10277
NPM 15 KP-10277
NPM 15 KP-10277
NPM 15 KP-10277
475
475
575
575
575
575
575
575
675
675
775
775
775
775
775
775
775
775
975
975
975
975
975
975
975
975
1175
1175
1175
1175
1175
1175
1275
1275
1275
1275
1475
1475
1475
1475
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
BAL NPM-10278
*1) Rozptyl tepelné energie stanoven výpočtem dle IEC 60890 za těchto podmínek: skříň je připevněna zády ke zdi, skříň nemá ventilační
otvory, skříň nemá vodorovné přepážky, oteplení uvnitř skříně je 20 K ve 3/4 výšky skříně
Poznámka: S - skladový typ skříně
X - skříně dodávaně dle dohodnutého termínu
Skříň STCR – montáž NPM a MPP
Montážní detail skříně ASTRA
Š
E
(šířka skříně)
550
490
750
690
950
890
A
A
Montážní rozměr skříně ASTRA
E
Š
ŘEZ A-A
73
XI
ASTRA R
ASTRA R ..2K
(skříň s víkem + rošt), IP 65, IK 09
(skříň s víkem + rošt, 2křídlá), IP 65, IK 09
Obsah balení kompletní skříně (příklad objednání):
- STCR 0807520-7789 (1ks), MPP 0807-12040 (1ks), BAL MPP-6519 (1ks)
Montážní panely MPP, balíček se spojovacím materiálem pro MPP
Skříň STCR
Označení-obj.číslo
STCR 05055020-7778
STCR 05055025-7779
STCR 06055020-7780
STCR 06055025-7781
STCR 06075020-7782
STCR 06075025-7783
STCR 06095020 2K-7810
STCR 06095025 2K-7811
STCR 07055020-7784
STCR 07055025-7785
STCR 08055020-7786
STCR 08055025-7787
STCR 08055030-7788
STCR 08075020-7789
STCR 08075025-7790
STCR 08075030-7791
STCR 08095025 2K-7812
STCR 08095030 2K-7813
STCR 10055020-7792
STCR 10055025-7793
STCR 10055030-7794
STCR 10075020-7795
STCR 10075025-7796
STCR 10075030-7797
STCR 10095025 2K-7814
STCR 10095030 2K-7815
STCR 12055025-7798
STCR 12055030-7799
STCR 12075025-7800
STCR 12075030-7801
STCR 12095025 2K-7816
STCR 12095030 2K-7817
STCR 13055025-7802
STCR 13055030-7803
STCR 13075025-7804
STCR 13075030-7805
STCR 15055025-7806
STCR 15055030-7807
STCR 15075025-7808
STCR 15075030-7809
V
sklad.
výška
skříň
skříně
X
X
S
S
X
X
X
X
X
X
S
S
X
X
S
X
X
X
X
S
X
X
S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
500
500
600
600
600
600
600
600
700
700
800
800
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
1500
1500
1500
1500
Š
H
šířka hloubka
skříně skříně
550
550
550
550
750
750
950
950
550
550
550
550
550
750
750
750
950
950
550
550
550
750
750
750
950
950
550
550
750
750
950
950
550
550
750
750
550
550
750
750
Balíček se spojovacím
materiálem pro MPP
Montážní panely MPP
200
250
200
250
200
250
200
250
200
250
200
250
300
200
250
300
250
300
200
250
300
200
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
A
B
C
D
E
410
410
510
510
510
510
510
510
610
610
710
710
710
710
710
710
710
710
910
910
910
910
910
910
910
910
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1210
1210
1210
1210
1410
1410
1410
1410
460
460
460
460
660
660
860
860
460
460
460
460
460
660
660
660
860
860
460
460
460
660
660
660
860
860
460
460
660
660
860
860
460
460
660
660
460
460
660
660
360
360
460
460
460
460
460
460
560
560
660
660
660
660
660
660
660
660
860
860
860
860
860
860
860
860
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1160
1160
1160
1160
1360
1360
1360
1360
472
472
472
472
672
672
872
872
472
472
472
472
472
672
672
672
872
872
472
472
472
672
672
672
872
872
472
472
672
672
872
872
472
472
672
672
472
472
672
672
490
490
490
490
690
690
890
890
490
490
490
490
490
690
690
690
890
890
490
490
490
690
690
690
890
890
490
490
690
690
890
890
490
490
690
690
490
490
690
690
Rozptyl
tep. Označení-obj.číslo
[W] *1)
V1
výška
MP
Š1
šířka
MP
Označení-obj.číslo
MPP 05055-10234
MPP 05055-10234
MPP 06055-10235
MPP 06055-10235
MPP 06075-10236
MPP 06075-10236
MPP 06095-10237
MPP 06095-10237
MPP 07055-10238
MPP 07055-10238
MPP 08055-10239
MPP 08055-10239
MPP 08055-10239
MPP 08075-10240
MPP 08075-10240
MPP 08075-10240
MPP 08095-10241
MPP 08095-10241
MPP 10055-10242
MPP 10055-10242
MPP 10055-10242
MPP 10075-10243
MPP 10075-10243
MPP 10075-10243
MPP 10095-10244
MPP 10095-10244
MPP 12055-10245
MPP 12055-10245
MPP 12075-10246
MPP 12075-10246
MPP 12095-10247
MPP 12095-10247
MPP 13055-10248
MPP 13055-10248
MPP 13075-10249
MPP 13075-10249
MPP 15055-10250
MPP 15055-10250
MPP 15075-10251
MPP 15075-10251
450
450
550
550
550
550
550
550
650
650
750
750
750
750
750
750
750
750
950
950
950
950
950
950
950
950
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1250
1250
1250
1250
1450
1450
1450
1450
500
500
500
500
700
700
900
900
500
500
500
500
500
700
700
700
900
900
500
500
500
700
700
700
900
900
500
500
700
700
900
900
500
500
700
700
500
500
700
700
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
BAL MPP-6519
46
51
52
57
67
74
70
77
57
63
63
69
70
73
81
89
100
110
70
78
86
91
101
111
127
140
93
104
123
136
157
172
102
113
135
150
120
134
161
177
*1) Rozptyl tepelné energie stanoven výpočtem dle IEC 60890 za těchto podmínek: skříň je připevněna zády ke zdi, skříň nemá ventilační
otvory, skříň nemá vodorovné přepážky, oteplení uvnitř skříně je 20 K ve 3/4 výšky skříně
Poznámka: S - skladový typ skříně
X - skříně dodávaně dle dohodnutého termínu
Skříň STCR – montáž NPM a MPP
Montážní detail skříně ASTRA
Š
E
(šířka skříně)
550
490
750
690
950
890
A
A
Montážní rozměr skříně ASTRA
74
E
Š
ŘEZ A-A
XI
• ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNE ASTRA
Řez skříní STCV
Š
Š -75
37,5
25
V
H
37,5 H -100
37,5
25
2,5
15
H
Š
Rozteče upevňovacích otvorů ASTRA
Montážní panel skříně ASTRA
Š
B
Š1
45
H
20
B
20
45
45
A
A
C
V1
A
10
A
A-A
45
B
45
V
R11
14
D
75
XI
• ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNE ASTRA
¶
¶¡ª¤
œ§¤
¸
§¤
¦¤
êâÝèâl”ßyèÕ
Detail dveří skříně ASTRA (jazýčkový zámek)
·
À
µ
·
22
Á
Á ª
¦ķ ¦¤ ķ¦¤
¥¦
¤¤
¤
Ø
¤¤
¬
55
©¤
20,2
œ¸
,7
«©
21
vnitřní kóta
¶
¶¡­«
œª«
¥¦¤
§¤
¦¤
êâÝèâl”ßyèÕ
Detail dveří skříně ASTRA (rozvorový zámek)
·£¦
¦ ¬«
ķ¦ ¤¤
Áª¦¤¤¤
¤¥ ¨ķ
Á¦
·
L
µ
·
50
100
38
©¤
Á
Á ª
¦ì ¦¤ 즤
¥¦
¤¤
¤¤
¤¬
¨
10,5
«©
25
76
XI
• ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNE ASTRA
Upevnění skříně ASTRA
Detail místa pro připojení
ochranného vodiče skříně ASTRA
> šroub M8×20
> mosazná matice M8 nebo kontaktní
pojistná podložka typ P
> 2× podložka kovová zinkovaná Ø 8,5
šroub pro
upevnění
skříně*
podložka
kovová
Ø 6,5*
podložka
pryžová
Ø 6,5
šroub pro
upevnění panelu
M8×30
> podložka pružná zinkovaná Ø 8,1
> mosazná matice M8
* není součástí dodávky
• Montážní sada na zeď pro skříně ASTRA
MS4
Montážní sada MS4 se používá v případě,
není-li možná montáž přes upevňovací
otvory v zádech skříně.
Označení-obj.číslo
12
12
50
1 sada
Ø
50
90
31
20,5
MS 4 -10279
33
77
XII
ATYPICKÁ VÝROBA
Pro maximální přizpůsobení výrobků požadavkům zákazníků nabízí společnost Spálovský, a.s.
dodávku atypicky upravených skříní.
Tyto skříně vychází z konstrukčního zpracování skříní STA nebo Astra a jsou upravovány na
základě konkrétních požadavků a podkladů zákazníků. Naši technici uvítají, když od zákazníků
dostanou atypický rozváděč v elektronické výkresové podobě ve formátu DWG, PDF apod.
Předností těchto skříní je hlavně výroba montážních otvorů, děrování, prosklení atd. „před“
samotným lakováním skříně, aby nedocházelo k narušení povrchové úpravy. Povrchovou úpravu
standardně provádíme práškovou termoreaktivní barvou RAL 7032.
Příklady atypických úprav skříní:
- Provedení v různých rozměrech, s dělenými dveřmi, sestavy skříní.
- Provedení děrování pro vývodky, přístroje, ventilaci PŘED lakováním.
- Provedení prosklení, vnitřních dveří, montáž stříšky.
- Provedení lakování v různých barevných odstínech RAL, popřípadě provedení zvýšené
protikorozní ochrany nástřikem se zvýšeným podílem zinku – drýzink.
- Provedení zapuštěné skříně pro zazdění.
78
XIII
NEREZOVÉ SKŘÍNĚ
Při použití skříní v prostředí s vysokými nároky na hygienu a ochranu proti korozi nabízí
společnost Spálovský, a.s. výrobu skříní z ušlechtilé oceli - NEREZ, jakost 17241,
DIN 1.4301.
Takto vyrobené skříně dodáváme ve dvou variantách:
- NEREZ broušená - matné provedení, sváry opracovány broušením, plochy baleny v originální fólii.
- NEREZ lakovaná - nerez ocel je dále lakována barvou RAL, různými odstíny.
V tomto nerezovém provedení nabízíme celý sortiment standardních skříní jak STA, tak skříní
ASTRA, dále pak i různá atypická provedení skříní dle požadavků zákazníka a zadání.
Nerezové skříně
79
XIV
PROTIPOŽÁRNÍ SKŘÍNĚ ASTRA
Oceloplechové elektroměrové rozvodnice do zdi s protipožární odolností EW, EI
Zapuštěné oceloplechové rozváděčové skříně určené pro montáž do zdi v protipožární
odolnosti EW nebo EI. Je možné dodat i kouřotěsné provedení EI-S.
Rozvodnice jsou zhotoveny z ocelového plechu tl. 1,3 mm, se zapuštěnými dveřmi, skrytými
závěsy dveří a s povrchovou úpravou v odstínu RAL 7032. Po dohodě možné provést i v jiném
odstínu RAL.
Skříně jsou dodávány v provedení dle přístrojové náplně a požadavků zákazníka.
Provedení:
- S montážním panelem (zinkovaný ocelový plech tl. 2,5 mm).
- S přístrojovým roštem (2× nosník přístrojového můstku, možnost uchycení přístrojových
můstků s DIN lištami a plastových krycích panelů). Můstky a krycí panely nejsou součástí
dodávky, po dohodě je možné jejich dodání.
- S rámečkem a navařenou elektroměrovou vanou (dle přístrojové náplně a požadavků
zákazníka).
Skříně jsou osazeny zámky D5, provedení na elektroměr - zámky s vnitřním čtyřhranem
6 × 6 mm.
80
XV
EMC SKŘÍNĚ „MICHELLE“
Elektromagnetická kompatibilita
Bouřlivý rozvoj elektrotechniky a elektroniky přinesl mimo jiné také problémy související
s elektromagnetickými rušivými vlivy a odolností elektrických zařízení a jejich sestav vůči tomuto rušení. Schopnost elektrického zařízení fungovat uspokojivě v daném prostředí se nazývá
elektromagnetická kompatibilita (EMC). Nejviditelnější a zároveň nejsložitější situace nastávají
u elektrických instalací v budovách a v případech působení výkonových elektromagnetických
polí.
Elektromagnetická kompatibilita je elektrotechnický interdisciplinární obor, jehož cílem je udržet
přijatelnou kvalitu tzv. elektromagnetického prostředí. Jednou cestou je zvýšení odolnosti citlivějšího zařízení a druhou cestou pak snížení úrovně škodlivého vyzařování rušícího systému.
Opatření je třeba přijmout již ve fázi vývoje zařízení, neboť dodatečné zásahy do zařízení jsou
nejen méně účinné, ale hlavně zbytečně drahé.
Společnost Spálovský, a.s. proto přistoupila, dle norem ISO 9001, k vývoji vlastní skříně, kde
technické parametry a její „EMC“ odolnost jsou zkoušeny ve VOP-026 Šternberk, s.p., divize
VTÚPV Vyškov.
Technické parametry :
- Skříň pro použití jako samostatně stojící s bočnicemi o rozměrech:
(v 2000, š 600/800, hl 500/600 mm).
- Skelet skříně galvanicky zinkovaný.
- EMC těsnění lamelové – pružinové/pěnové.
- Max. krytí IP 55.
- Montáž dveří – pravé/levé.
- Zámek „komfort,“ rozvorový.
- Tlumení 60 dB.
- Frekvence 30-1000 MHz.
Příslušenství :
- Příslušenství je shodné
se skříněmi STA-N, STA-NL
(MPO, NPM, PMK, včetně
spojovacího materiálu).
81
XV
Útlum skříně STA – MICHELLE 30 MHz – 200 MHz
120
100
Útlum (dB)
80
60
40
20
0
30
50
70
90
110
130
150
170
190
f (MHz)
Dynamika
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Útlum skříně STA – MICHELLE 200 MHz – 1000 MHz
100
90
80
Útlum (dB)
70
60
50
40
30
20
10
0
200
300
400
500
600
700
800
f (MHz)
Dynamika
82
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
900
1000
XVI
IZOLÁTORY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
• IZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO FÁZOVÉ A OCHRANNÉ SBĚRNICE
Označení-obj.číslo
Výška
(mm)
Hmotnost
(g)
Min.
Max.
Provozní
Pevnost
provozní provozní
napětí
v tahu
teplota
teplota
(V)
(kN)
(°C)
(°C)
Pevnost
v ohybu
(kN)
Dotaho- Vnitřní
Vnější
Odolnost
vací
průrazné průrazné
proti
moment
napětí
napětí
hoření
(N/m)
(kV)
(kV)
PA 30 M8-0311
30
92
800
–40
+130
10
8
3,6
20
10
UL 94-VO
PA 30 M10-0312
30
88
800
–40
+130
10
8
3,6
20
10
UL 94-VO
PA 40 M8-0319
40
120
1000
–40
+130
12
8
3,6
20
10
UL 94-VO
PA 40 M10-0320
40
118
1000
–40
+130
12
8
3,6
20
10
UL 94-VO
PA 40 M12-0321
40
116
1000
–40
+130
12
8
3,6
20
10
UL 94-VO
PA 50 M8-0316
50
144
1000
–40
+130
14
5
3,6
30
20
UL 94-VO
PA 50 M10-0317
50
142
1000
–40
+130
14
5
3,6
30
20
UL 94-VO
PA 50 M12-0318
50
140
1000
–40
+130
14
5
3,6
30
20
UL 94-VO
PA 40 M8-0319
40
100
1000
–40
+130
12
10
3,6
12
12
UL 94-VO
PA 40 M10-0320
40
100
1000
–40
+130
12
10
3,6
12
12
UL 94-VO
PA 40 M12-0321
40
100
1000
–40
+130
12
10
3,6
12
12
UL 94-VO
30–50
M8 nebo M10, M12
Šestihran klíč 41 mm
M8 nebo M10, M12
PA 40 M10
Šroub M8 (M10, M12) s podložkou
Nulová sběrnice
Podpěrný izolátor
Rám skříně
83
XVI
• PŘEHLED ROZMÍSTĚNÍ PODPĚRNÝCH IZOLÁTORŮ
PI
Uvedené hodnoty platí pouze pro přípojnicové
systémy s jedním měděným vodičem v každé
fázi montovaným na plocho. Tabulka je optimalizována pro ploché vodiče obdélníkového průřezu s tloušťkou od 5 do 10 mm.
PI – Podpěrný izolátor PROFIX
SB – Sběrnice (pásovina)
ŠR – Šroub M8 nebo M10
(podle typu izolátoru)
X – Vzdálenost izolátorů
Y – Fázová rozteč
SB
ŠR
X
Y
Y
TABULKY URČUJÍCÍ VZDÁLENOST IZOLÁTORŮ (X)
SYSTÉM 60 mm (Y)
I dyn (kA)
Šířka pásoviny
v mm
10
20
30
40
30
800
800
700
500
40
800
800
800
650
500
Šířka pásoviny
v mm
10
20
30
40
50
30
800
800
800
600
40
1000
1000
1000
800
700
50
1000
1000
1000
1000
60
1000
1000
1000
1000
80
1000
1000
1000
10
20
50
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
800
600
550
800
700
550
500
1000
800
600
500
480
250
280
30
40
50
60
70
80
90
100
750
SYSTÉM 100 mm (Y)
I dyn (kA)
SYSTÉM 150 mm (Y)
Šířka pásoviny
v mm
I dyn (kA)
30
800
800
800
40
1000
1000
1000
800
50
1000
1000
1000
1000
800
800
700
60
1000
1000
1000
1000
1000
900
800
700
80
1000
1000
1000
1000
1000
900
800
700
600
500
100
1000
1000
1000
1000
1000
900
800
700
600
500
Šířka pásoviny
v mm
10
20
30
40
50
70
80
90
100
30
800
800
800
800
40
1000
1000
1000
1000
900
50
1000
1000
1000
1000
1000
900
800
60
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
80
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
700
600
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
700
600
120
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
700
600
800
SYSTÉM 185 mm (Y)
84
I dyn (kA)
60
XVI
• NOSIČ PŘÍPOJNIC DELTA
Příklad objednání: D110/230-0319 (1 sada)
• SOUČÁSTÍ DODÁVKY:
- Plastový výlisek těla nosníku (2 ks).
- Kovový svorník SV 230 nebo SV 270 (2 ks).
TECHNICKÁ DATA
POUŽITÍ
Nosiče přípojnic DELTA jsou určeny pro stavbu
přípojnicových systémů v elektrických rozvodných zařízeních nízkého napětí do 1000 V.
Slouží k montáži a pevnému uchycení přípojnicových systémů ke konstrukci rozvodného zařízení.
Jsou určeny pro montáž do vnitřního prostředí
s provozní teplotou od –40 do +130 °C.
Jednoduchá konstrukce výrobku umožňuje jeho
rychlou a snadnou montáž, současně zajišťuje
vysokou provozní spolehlivost a bezpečnost provozu energeticky náročných rozvodných zařízení.
KONSTRUKCE VÝROBKU
Fázová rozteč
120 mm
Hmotnost sestavy vodiče
1500 g
Provozní napětí
1000 V
Provozní teplota
–40 až +130 °C
Dovolené zatížení v ohybu
0,6 kN
Dovolené zatížení v tahu
20 kN
Kritické zatížení v tahu
40 kN
Vnější průrazné napětí
20 kN
Odolnost proti hoření
UL 94-VO
Barva výrobku
šedá RAL 7032
DELTA kompletní (standartní dodávka)
Poznámka
D110/230-0319
DELTA 110 + SV 230
D210/230-0321
DELTA 210 + SV 230
D310/230-0323
DELTA 310 + SV 230
Svorník samostatný (dle požadavku)
Označení-obj.číslo
Nosič přípojnic DELTA je vyráběn v třídrážkovém
provedení pro uložení tří vodičů ve fázi pod typovým označením DELTA 310, ve dvoudrážkovém
a jednodrážkovém provedení s typovým označením DELTA 210 a DELTA 110.
Výrobek se vyznačuje vysokou mechanickou,
elektrickou a tepelnou odolností.
SV270-0326
ROZMĚR SBĚRNIC PRO MONTÁŽ SVORNÍKŮ
Rozměr sběrnic
Z
Doporučený typ svorníku nosiče
40×10
160
SV 230
50×10
170
SV 230
60×10
180
SV 230
PLASTOVÉ DRŽÁKY SBĚRNIC DELTA
– Plastový držák
– Sběrnice
– Svorník
– Matice
– Doporučená montážní rozteč
– Fázová rozteč 120 mm
– Výška systému včetně matic
PD
80×10
200
SV 230
100×10
220
SV 270
120×10
240
SV 270
SV
MA
SB
Z
PD
SB
SV
MA
X
Y
Z
Označení-obj.číslo
375
Y
X
85
XVI
• TABULKA č. 1
STANOVENÍ ROZTEČE X (měděné vodiče, volné vedení bez vytvoření vodičových svazků)
I ks (kA)
I kdyn (kA)
počet
vodičů
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
17
40
63
84
105
132
154
176
198
220
242
průřez vodiče
doporučené hodnoty rozteče (X) mezi nosiči DELTA v mm
40×10
I
1000
800
600
500
400
300
250
230
200
40×10
II
1000
900
550
400
300
250
230
200
180
40×10
III
1000
900
600
500
400
300
250
230
200
50×10
I
1000
900
700
500
400
300
250
230
200
180
150
50×10
II
1000
900
650
500
350
300
250
230
200
180
150
50×10
III
1000
900
700
500
400
300
250
230
200
180
150
60×10
I
1000
900
700
600
400
350
300
250
200
180
150
60×10
II
1000
1000
700
500
400
350
300
250
200
180
150
60×10
III
1000
1000
850
600
500
400
350
250
200
180
150
80×10
I
1000
900
800
600
500
400
300
250
200
180
150
80×10
II
1000
1000
800
600
500
400
300
250
200
180
150
80×10
III
1000
1000
900
700
500
400
350
250
200
180
150
100×10
I
1000
1000
900
750
500
400
350
250
200
180
150
100×10
II
1000
1000
1000
800
500
400
350
250
200
180
150
100×10
III
1000
1000
1000
800
500
400
350
250
200
180
150
120×10
I
1000
1000
1000
800
500
450
350
250
200
180
150
120×10
II
1000
1000
1000
800
500
450
350
300
250
200
150
120×10
III
1000
1000
1000
900
600
500
400
300
250
200
150
• TABULKA č. 2
STANOVENÍ ROZTEČE X (měděné vodiče, s vytvořením vodičových svazků)
I ks (kA)
I kdyn (kA)
počet
vodičů
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
17
40
63
84
105
132
154
176
198
220
242
průřez vodiče
86
doporučené hodnoty rozteče (X) mezi nosiči DELTA v mm
40×10
II
1000
1000
700
550
450
350
300
250
200
40×10
III
1000
1000
900
700
500
400
300
250
200
50×10
II
1000
1000
800
550
500
400
350
250
200
180
150
50×10
III
1000
1000
900
700
500
450
350
250
200
180
150
60×10
II
1000
1000
900
700
500
450
350
250
200
180
150
60×10
III
1000
1000
1000
800
500
450
350
250
200
180
150
80×10
II
1000
1000
1000
800
500
450
400
300
250
200
150
80×10
III
1000
1000
1000
800
500
450
400
300
250
200
150
100×10
II
1000
1000
1000
1000
800
500
400
300
250
200
150
100×10
III
1000
1000
1000
1000
800
500
400
300
250
200
150
120×10
II
1000
1000
1000
1000
800
500
400
300
250
200
150
120×10
III
1000
1000
1000
1000
800
500
400
300
250
200
150
XVI
• TABULKA č. 3
STANOVENÍ ROZTEČE X (hliníkové vodiče, volné vedení bez vytvoření vodičových svazků)
I ks (kA)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
počet
vodičů
17
40
63
84
105
132
154
176
198
40×10
I
1000
800
500
400
300
40×10
II
1000
550
350
250
200
40×10
III
1000
650
400
300
250
50×10
I
1000
800
550
400
330
250
50×10
II
1000
650
400
300
250
200
50×10
III
1000
700
500
350
300
230
60×10
I
1000
900
650
450
350
280
250
60×10
II
1000
700
500
370
300
230
200
60×10
III
1000
900
550
400
350
250
230
80×10
I
1000
900
700
500
400
300
250
230
80×10
II
1000
900
600
450
300
280
250
220
80×10
III
1000
1000
700
500
400
330
280
250
100×10
I
1000
1000
800
550
450
350
300
250
200
100×10
II
1000
1000
700
550
450
350
300
250
200
100×10
III
1000
1000
800
600
500
400
350
250
200
120×10
I
1000
1000
800
600
500
400
300
250
200
120×10
II
1000
1000
800
600
500
350
300
250
200
120×10
III
1000
1000
900
700
500
400
300
250
200
I kdyn (kA)
průřez vodiče
doporučené hodnoty rozteče (X) mezi nosiči DELTA v mm
• TABULKA č. 4
STANOVENÍ ROZTEČE X (hliníkové vodiče, s vytvořením vodičových svazků)
I ks (kA)
počet
vodičů
I kdyn (kA)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
17
40
63
84
105
132
154
176
198
220
průřez vodiče
doporučené hodnoty rozteče (X) mezi nosiči DELTA v mm
40×10
II
1000
900
550
400
300
250
230
40×10
III
1000
900
600
500
350
300
250
230
50×10
II
1000
900
600
450
350
300
250
225
50×10
III
1000
1000
700
500
400
300
250
230
200
60×10
II
1000
1000
700
500
400
330
250
225
200
60×10
III
1000
1000
800
600
500
400
300
250
200
180
80×10
II
1000
1000
800
600
500
400
300
250
200
180
200
200
180
80×10
III
1000
1000
900
600
500
400
350
250
200
180
100×10
II
1000
1000
900
600
550
450
350
250
200
180
100×10
III
1000
1000
1000
800
600
500
400
300
250
200
120×10
II
1000
1000
1000
800
600
500
400
300
250
200
120×10
III
1000
1000
1000
900
600
500
400
300
250
200
• TABULKA č.5 a č.6
DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČÍCH - dovolené proudové zatížení (A)
(Platí pro natřené a vodorovně vedené vodiče)
Teplota přípojnic 85 °C
Tabulka
č.5
Teplota přípojnic 85 °C
Tabulka
č.6
teplota uvnitř rozváděče 35 °C, ON 35 7102
teplota uvnitř rozváděče 65 °C, ON 35 7102
materiál
vodiče
Měděné přípojnice
Hliníkové přípojnice
počet vodičů ve fázi
materiál
vodiče
Měděné přípojnice
počet vodičů ve fázi
počet vodičů ve fázi
Hliníkové přípojnice
počet vodičů ve fázi
rozměr
I
II
III
I
II
III
rozměr
I
II
III
I
II
III
40×10
1055
1790
2640
830
1410
2075
40×10
664
1130
1660
523
890
1310
50×10
1275
2170
3060
1020
1730
2450
50×10
800
1365
1925
640
1080
1535
60×10
1490
2530
3580
1190
2000
2860
60×10
935
1590
2240
750
1270
1800
80×10
1930
3080
4440
1550
2480
3580
80×10
1215
1940
2800
975
1580
2220
100×10
2330
3730
5125
1880
3000
4140
100×10
1465
2340
3220
1180
1890
2600
120×10
2730
4370
5730
2215
3530
4650
120×10
1710
2720
3600
1400
2240
2940
87
XVI
• NOSIČ PŘÍPOJNIC DELTA – COMPACT
DELTA ... C
DELTA 110C, DELTA 210C, DELTA 305C
Systém je určen pro stavbu přípojnicových systémů s fázovou roztečí 100 mm.
Nabízíme nový vysoce kompaktní systém, který je navržen pro montáž sběrnicových systémů v NN rozvodných zařízení do 1000 V s jmenovitým proudem do 3700 A a zkratovou odolností do 220 kA.
Vlastnosti systému DELTA – C
• Příznivá cena
• Dobrý pracovní výkon
• Vysoká provozní odolnost
• Minimální počet dílů
• Jednoduchá a rychlá montáž
• Tuhý nekovový skelet
• Pevná fázová rozteč 100 mm
• Dovoluje montáž sběrnic tl. 5 mm a 10 mm
• Systém DELTA 305C šetří až 40 % mědi
• Díky menším rozměrům snižují hmotnost
a cenu zařízení
• Pohodlně se vejde do skříní s hloubkou 400 mm
TECHNICKÁ DATA VÝROBKU
Šířka nosiče
272 mm
Montážní rozteč svorníků
100 mm
Fázová rozteč vodičů
100 mm
Dovolené zatížení v tahu
16 kN
Kritické zatížení v tahu
22 kN
Hmotnost sestavy nosiče
1100 g
Jmenovité výdržné napětí
12 kV
Jmenovité provozní napětí
1200 V
Provozní teplota
–40 °C až +30 °C
Odolnost proti hoření
UL94 – V0
Nosnost sestavy
80 kg
Síla utažení matic výrobků
15 N/m
Krytí
IP 00
Použití a montáž výrobků
Výrobek je určen ke konstrukci přípojnicových systémů v rozvodných zařízeních NN do 1000 V. Tělo
nosiče DELTA – C je vyrobeno z vysoce odolného plastu, který zajišťuje výrobku mechanickou pevnost do 130 °C. Tuhý nosník umožňuje dokonalé uchycení svisle orientovaných měděných vodičů
o síle 5 a 10 mm. Stažení nosníků a jejich uchycení ke konstrukci je řešeno pomocí dvou šroubů M10
s roztečí 100 mm. Šrouby procházejí dvojicí izolačních a distančních trubic, které vymezují sevření
měděných vodičů. Jejich výška se mění s výškou použitých vodičů, a proto musí být specifikovány
v každé objednávce.
Hustota montáže nosičů DELTA – C je stanovena výrobcem podle mechanického a zkratového zatížení celého systému. Doporučené hodnoty jsou uvedeny u každého typu výrobku v tabulkách č. 1 – 5.
U nosičů DELTA 210C a DELTA 305C doporučujeme vodiče v každé fázi opakovaně propojit šrouby,
čímž dojde k vytvoření vodičových svazků, vyztužení systémů a zajištění požadované zkratové odolnosti deklarované výrobcem. Nosič DELTA 110C je určen pro použití jednoho vodiče ve fázi o síle
10 mm, u nosiče DELTA 210C je dovoleno použití dvou vodičů ve fázi o síle 10 mm.
Nosič DELTA 305C je určen k montáži jednoho, dvou nebo tří vodičů o síle 5 mm. Systém nosičů
DELTA 305C zajišťuje lepší chlazení vodičů, a tím umožňuje zvýšení proudového zatížení systémů
až o 40 %. Tak lze dosáhnout snížení hmotnosti měděných vodičů a výrobních nákladů.
Systém DELTA – Compact se šířkou pouhých 272 mm šetří místo v rozvodných zařízeních a je vhodný pro montáž do skříní s hloubkou 400 mm.
Certifikáty
Výrobek je certifikován EZÚ, Pod Lisem 129, 170 08 Praha.
Zkušební protokol: 502959-01/01
Číslo certifikátu: 1051155
Datum certifikace: 1. 12. 2005
88
XVI
Delta 110C – měděný vodič 1×10 mm
Tabulka č. 1 – Rozteče nosičů DELTA 110C dle požadované zkratové odolnosti
Ic kA ef. 1s
Ic kA dyn.
1×30×10
1×40×10
1×50×10
1×60×10
1×80×10
1×100×10
1×125×10
10
17
800
900
1000
1000
1000
1000
1000
20
40
700
800
900
900
900
1000
1000
30
63
600
600
700
700
800
900
1000
40
84
400
450
500
600
600
750
800
50
105
300
350
400
400
500
500
500
60
132
225
300
300
350
350
350
350
70
154
200
250
250
300
300
300
300
80
176
175
200
200
200
200
200
200
90
198
175
175
175
175
175
175
175
100
220
150
150
150
150
150
150
150
Delta 210C – měděné vodiče 2×10 mm
Tabulka č. 2 – Rozteče nosičů DELTA 210C dle požadované zkratové odolnosti,
s vytvořením vodičových svazků
Ic kA ef. 1s
Ic kA dyn.
2×30×10
2×40×10
2×50×10
2×60×10
2×80×10
2×100×10
2×125×10
10
17
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
20
40
900
900
900
1000
1000
1000
1000
30
63
700
700
800
900
900
1000
1000
40
84
600
600
600
700
800
900
1000
50
105
300
350
400
450
500
500
500
60
132
250
300
300
350
350
350
350
70
154
200
250
300
300
300
300
300
80
176
175
200
200
200
200
200
200
90
198
175
175
175
175
175
175
175
100
220
150
150
150
150
150
150
150
Delta 305C – měděný vodič 1×5 mm
Tabulka č. 3 – Rozteče nosičů DELTA 305C dle požadované zkratové odolnosti
Ic kA ef. 1s
Ic kA dyn.
1×30×5
1×40×5
1×50×5
1×60×5
1×80×5
1×100×5
1×125×5
10
17
700
800
900
1000
1000
1000
1000
20
40
350
400
450
500
550
650
700
30
63
250
300
350
400
450
500
550
40
84
200
225
275
300
325
375
400
50
105
150
175
200
200
225
225
225
60
132
100
125
140
140
140
140
140
70
154
100
125
125
125
125
125
125
Delta 305C – měděné vodiče 2×5 mm
Tabulka č. 4 – Rozteče nosičů DELTA 305C dle
požadované zkratové odolnosti, s vytvořením vodičových svazků
Ic kA ef. 1s
Ic kA dyn.
2×30×5
2×40×5
2×50×5
2×60×5
2×80×5
2×100×5
2×125×5
10
17
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
20
40
500
550
600
700
800
900
1000
30
63
350
450
500
550
600
650
700
40
84
250
300
350
400
450
500
600
50
105
200
200
250
300
300
300
400
60
132
150
200
200
250
250
250
300
70
154
150
150
200
200
200
200
200
Delta 305C – měděné vodiče 3×5 mm
Tabulka č. 5 – Rozteče nosičů DELTA 305C dle požadované zkratové
odolnosti, s vytvořením vodičových svazků
Ic kA ef. 1s
Ic kA dyn.
3×30×5
3×40×5
3×50×5
3×60×5
3×80×5
3×100×5
3×125×5
10
17
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
20
40
600
700
800
900
1000
1000
1000
30
63
400
500
600
650
700
800
900
40
84
350
400
450
500
550
600
700
50
105
250
300
300
350
400
450
500
60
132
200
200
250
300
300
350
400
70
154
150
200
200
250
300
300
350
80
176
150
150
200
250
250
250
250
90
198
150
150
150
200
200
200
200
89
XVI
• OBJEDNÁVKA VÝROBKU
Příklad objednání pro sběrnice šířky 40 mm:
D110C-0327 (1 pár)
DS40 + SM-0352 (1 pár)
Konstrukce výrobku vyžaduje uvést vždy výšku
vodiče pro který bude systém použit.
• SESTAVA OBSAHUJE:
- 2 ks plastových výlisků DELTA.
- 2 ks distančních trubek.
- 2 ks šroubů M10.
- 2 ks matice M10 a ploché podložky.
DELTA (1 pár)
Označení-obj.číslo
Poznámka
D110C-0327
DELTA 110C
D210C-0328
DELTA 210C
D305C-0329
DELTA 305C
Distanční trubky a uvedený spojovací materiál
je dodáván i jako montážní sada DS .. + SM.
Distanční trubky
a spojovací materiál (1 pár)
Označení-obj.číslo
Poznámka
DS30+SM-0351
DS 30 + SM
DS40+SM-0352
DS 40 + SM
DS50+SM-0353
DS 50 + SM
DS60+SM-0354
DS 60 + SM
DS80+SM-0355
DS 80 + SM
DS100+SM-0356
DS 100 + SM
DS120+SM-0357
DS 120 + SM
S
PD
SB
MA
Z
100
PLASTOVÉ DRŽÁKY
SBĚRNIC COMPACT
100
X
90
PD
SB
S
MA
X
Z
– Plastový držák
– Sběrnice
– Šroub M10
– Matice M10
– Doporučená montážní rozteč
– Výška systému
XVII
KLIMATIZACE SKŘÍŇOVÝCH ROZVÁDĚČŮ
• OBĚHOVÉ VENTILÁTORY
• TOPNÁ TĚLESA
Užití ventilátoru k vytvoření oběhu vzduchu
uvnitř rozváděčové skříně rozloží rovnoměrně
teplotu, a tím chrání horká místa před poškozením.
Existují dva důvody pro užití topných těles:
• NUCENÉ VĚTRÁNÍ
• Zabránění kondenzaci vodních par.
Ventilátory jsou konstruovány k výměně velkého množství tepla vyvíjeného komponenty
uvnitř rozváděčové skříně. Tím se prodlužuje
životnost těchto komponentů při zajištění jejich
správné funkce po celou dobu životnosti.
Ventilátory lze snadno nainstalovat, za provozu potřebují minimální údržbu.
Díky vysokému stupni krytí IP jsou určeny pro
použití v průmyslu.
Druhý jev může být příčinou zkratu, předčasné
oxidace kontaktů, koroze kovových částí a zvláště skříně a může významně omezit životnost
elektrických a elektronických komponent.
Kondenzace vzniká, když teplota rychle klesne
pod hodnotu rosného bodu. Tomu se dá předejít
prostým udržováním teploty uvnitř skříně několik
stupňů nad teplotou okolí.
Tvar topných těles zajišťuje při dodržení instalačních doporučení rovnoměrné a rychlé ohřátí
skříně.
• DOPORUČENÍ PRO INSTALACI
• Vyhřívání skříně rozváděče, když okolní teplota
je příliš nízká pro správnou funkci přístrojů.
Ventilátor je vhodné umísťovat do spodní části
rozváděčové skříně.
• VÝMĚNÍKY VZDUCH/VZDUCH
• VÝMĚNÍKY VZDUCH/VODA
• KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
Při nutnosti použít výměníky nebo chladící jednotky je nutná osobní nebo telefonická dohoda.
91
XVII
• TEPLOTNÍ VÝPOČET
Teplotní rozvaha, kdy tepelný výkon vyzářený komponenty uvnitř skříně je porovnán s výkonem
prostupujícím stěnami skříně, je užita pro výpočet oteplení dosaženého uvnitř skříně bez použití
jakéhokoli klimatizačního zařízení. Na základě výsledku lze stanovit, zda je takové zařízení
nutné, a to s ohledem na teplotu okolí a požadovanou teplotu uvnitř skříně.
1. VÝPOČET POVRCHU SKŘÍNĚ (TEPLOSMĚNNÉ PLOCHY):
Poloha skříně
PŘÍKLAD:
Vzorec pro výpočet povrchu S (m2)
Dle CEI 890
V = výška; Š = šířka; H = hloubka
Skříň
přístup ze všech stran
S = 1,8 × V × (Š + H) + 1,4 × Š × H
V = 2000
umístěná u stěny
S = 1,4 × Š × (V + H) + 1,8 × H × V
Š = 800
na konci řady
S = 1,4 × H × (V + Š) + 1,8 × Š × V
H = 400
na konci řady a zády u stěny
S = 1,4 × V × (Š + H) + 1,4 × Š × H
Typ instalace:
uprostřed řady
S = 1,8 × Š × V + 1,4 × Š × H + H × V
umístěná u stěny
uprostřed řady a zády u stěny
S = 1,4 × Š × (V + H) + H × V
uprostřed řady, zády u stěny
a uzavřená shora
S = 1,4 × Š × V + 0,7 × Š × H + H × V
m2
S=
S = 4,13 m2
2. ZTRÁTOVÝ VÝKON:
Tepelný výkon vyzářený komponenty uvnitř skříně se získá součtem tep. výkonů jednotlivých komponent.
Komponenty vyzáří 800 W
Pd =
W
Pd = 800 W
Maximální teplota okolí
Temax =
°C
Temax = 35 °C
Minimální teplota okolí
Temin =
°C
Temin = 15 °C
Průměrná relativní vlhkost
Hr =
%
Hr
= 70 %
Teplota rosného bodu
Tr =
°C
Tr
= 29 °C
3. CHARAKTERISTIKA OKOLNÍHO VZDUCHU:
Teplotní podmínky okolí:
4. POŽADOVANÉ VNITŘNÍ PRŮMĚRNÉ TEPLOTY:
Tyto jsou závislé na typu komponent a na okolním vzduchu.
Maximální vnitřní teplota
Tsmax =
°C
Tsmax = 40 °C
Minimální vnitřní teplota
Tsmin =
°C
Tsmin = 29 °C
Maximální rozdíl mezi teplotou rosného bodu
a minimální teplotou zaručující správnou funkci komponent.
5. VÝSLEDNÁ TEPLOTA UVNITŘ SKŘÍNĚ BEZ JAKÉHOKOLI KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ:
Max. předpokládaná teplota
Timax = Pd + Temax
K×S
Timax =
°C
Timax = 70 °C
Min. předpokládaná teplota
Timin = Pd + Temin
K×S
Timin =
°C
Timin = 50 °C
Nutno použít chlazení
Není nutno použít topení
Pd - ztrátový výkon (W)
K - koeficient pro materiál skříně
Lakované oceloplechové skříně
5,5
Polyesterové skříně
3,5
Nerezové skříně
3,7
Hliníkové skříně
12
92
XVII
6. POROVNÁNÍ MEZI TEPLOTOU VYPOČÍTANOU Ti A TEPLOTOU POŽADOVANOU Ts:
Ts min < Ti min
Ts min > Ti min
Ts max < Ti max
Ts max > Ti max
Klimatizace není třeba,
Klimatizace je třeba:
Klimatizace je třeba:
Klimatizace není třeba,
pro rovnoměrné rozložení
topení
větrání - ventilátor - výměník -
pro rovnoměrné rozložení
chladící jednotka
teploty je možný vnitřní
oběh.
1. Trvalý provoz
Psyst = K×S (Tsmin – Temin) – Pd
teploty je možný vnitřní
oběh.
Psyst = Pd – K×S (Tsmax – Temax)
2. Přerušovaný provoz
Příklad
Psyst = K×S (Tsmin – Temin)
Psyst = 800 – 5,5 × 4,13 × (40–35) 690 W
VÝBĚROVÁ TABULKA PRO KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
TEPLOTNÍ PODMÍNKY
ŘEŠENÍ
Zabránění tvorbě horkých
Instalace oběhového
míst.
ventilátoru uvnitř skříně
VÝHODY
NEVÝHODY
Ekonomické řešení, nepotřebuje
Relativně malé množství
údržbu, snadná montáž,
odváděného tepla.
IP zůstane zachováno.
Teplota požadovaná uvnitř
Větší rozměr skříně.
skříně, Ts max je nejméně
o 5 °C vyšší než maximální
teplota okolí.
Ts max ≥ Te max + 5 °C
Instalace větracích mřížek.
Instalace ventilátoru.
Ekonomické řešení, nepotřebuje
Relativně malé množství
údržbu, snadná montáž,
odváděného tepla,
IP zůstane zachováno.
větší rozměry
Ekonomické řešení, nepotřebuje
Relativně malé množství
nepotřebuje údržbu,
odváděného tepla,
snadná montáž.
IP se poruší.
Ekonomické řešení, snadná
Kontrola filtrů kvůli
montáž, relativně velké množství
zachování účinnosti.
odváděného vzduchu,
je možné ovládat teplotu.
Instalace výměníku
Snadná montáž, IP zůstane
Nutnost nižší okolní teploty,
vzduch/vzduch.
zachováno, standardně dodávané
výměna filtrů.
ovládací zařízení.
Okolní teplota je nižší
Vytápění pomocí topných
Ekonomické, spolehlivé,
Spotřeba energie,
než požadovaná teplota
těles.
teplota ve skříni může být
zabírá prostor uvnitř skříně.
regulována.
pro dané zařízení.
Vytápění pomocí topných
Ekonomické, spolehlivé,
Spotřeba energie,
zabírá prostor uvnitř skříně.
Nebezpečí kondenzace
těles pro udržení teploty
relativní vlhkost uvnitř skříně
vodních par.
nad teplotou rosného bodu.
může být regulována.
• VÝPOČET PRŮTOKU
Proudění potřebné k odvedení tepla vypočteného při teplotní kalkulaci:
D=
Psyst
Tsmax – Temax
× 3,1 (m3/h)
Příklad:
D=
690 × 3,1
40 – 35
430 (m3/h)
Toto proudění musí vytvořit ventilační sestava: ventilátor (motor, filtr, vstupní mřížka) + výstupní
mřížka s filtrem.
93
94
3
38
65
obj. číslo náhradní jemný filtr
obj. číslo náhradní standardní filtr
• FILTRY
obj. číslo
Hmotnost (kg)
• VÝSTUPNÍ MŘÍŽKY
FR - filtr, MO - montážní otvor
OM - ochranná vnitřní mřížka
PS - připojovací svorkovnice
SS - stěna skříně, VM - venkovní mřížka
Barva:
RAL 7032 - standartní
RAL 7035 - na objednání
(kromě 21300 - černá)
Provozní teplota –10 °C až +50 °C
Hmotnost (kg)
–
S 21308 / NSYCAF108 balené množství: 10
S 21303 / NSYCAG108LP
0,06
0,69
–
S 87916 / NSYCAF92 balené množství: 5
S 87910 / NSYCAG92LPF
0,126
0,6
39
11
17
Jmenovitý výkon (V/A)
Úroveň hluku (db (A))
70
230 V/ 50 Hz
IP 54
IP 20
230 V/ 50 Hz
S 87900 / NSYCVF38M230PF
S 21300 / NSYCVF65M230PF
Jmenovitý proud (mA)
Jmenovité napětí (V/Hz)
Volný průtok vzduchu (m /h)
Krytí
obj.číslo
• VENTILÁTORY
NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S 87924 / NSYCAF125T balené množství: 5
S 87917 / NSYCAF125 balené množství: 5
S 87911 / NSYCAG125LPF
0,126
0,735
49
18
115
230 V/ 50 Hz
85
IP 54
S 87901 / NSYCVF85M230PF
S 87925 / NSYCAF223T balené množství: 5
S 87918 / NSYCAF223 balené množství: 5
S 87912 / NSYCAG223LPF
0,46
1,75
55
18
120
230 V/ 50 Hz
165
IP 54
S 87902 / NSYCVF165M230PF
95
46
55
1,75
Jmenovitý výkon (V/A)
Úroveň hluku (db (A))
Hmotnost (kg)
S 87918 / NSYCAF223 balené množství: 5
S 87925 / NSYCAF223T balené množství: 5
obj. číslo náhradní standardní filtr
obj. číslo náhradní jemný filtr
• FILTRY
obj. číslo
Hmotnost (kg)
• VÝSTUPNÍ MŘÍŽKY
FR - filtr, MO - montážní otvor
OM - ochranná vnitřní mřížka
PS - připojovací svorko vnice
SS - stěna skříně, VM - venkovní mřížka
S 87912 / NSYCAG223LPF
0,46
250
Barva:
RAL 7032 - standartní
RAL 7035 - na objednání
(kromě 21300 - černá)
Provozní teplota –10 °C až +50 °C
230 V/ 50 - 60 Hz
Jmenovitý proud (mA)
250
Jmenovité napětí (V/Hz)
IP 54
Volný průtok vzduchu (m3/h)
S 87903 / NSYCVF300M230PF
Krytí
obj.číslo
• VENTILÁTORY
NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S 87926 / NSYCAF291T balené množství: 5
S 87919 / NSYCAF291 balené množství: 5
S 87913 / NSYCAG291LPF
0,755
3
69
70
260
230 V/ 50 - 60 Hz
562
IP 54
S 87904 / NSYCVF560M230PF
S 87926 / NSYCAF291T balené množství: 5
S 87919 / NSYCAF291 balené množství: 5
S 87913 / NSYCAG291LPF
0,755
3
71
155
600
230 V/ 50 - 60 Hz
838
IP 54
S 87905 / NSYCVF850M230PF
S 87913 / NSYCAG291LPF
0,755
–
S 21309 / NSYCAF228R balené množství: 5
5,8
85
230 V/ 50 - 60 Hz
400
IP 54
S 21305 /
NSYCVF575M230MF
Montáž a průchod vzduchu
stropního
ventilátoru
STROPNÍ VENTILÁTOR
XVII
• VYTÁPĚNÍ
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
DOPORUČENÍ PRO INSTALACI
• Žebrované hliníkové tělo.
• Povrchová teplota do 75 °C při teplotě okolí –5 °C.
• Tělesa jsou dodávána s DIN lištou pro jejich uchycení.
• 500 mm dlouhý přívodní kabel v silikonové izolaci
(s výjimkou tělesa o výkonu 400 W s ventilátorem,
které je dodáváno s připojovací svorkovnicí).
• Instalujte několik těles o nízkém výkonu do
spodní části rozváděčové skříně.
• Dodržte 10 cm bezpečnostní zónu okolo topného tělesa.
• Neinstalujte žádné objemné zařízení nad topné
těleso, mohlo by bránit přirozenému proudění.
• Neinstalujte žádné teplotně závislé zařízení
svisle nad topné těleso.
• Při použití více těles, musí být tyto zapojeny
paralelně, sériové zapojení není možné.
• Jestliže je to možné, instalujte topné těleso vertikálně pro podpoření přirozeného proudění.
PODMÍNKY SPRÁVNÉHO PROVOZU
• Musí být provozovány ve spojení s hygrotermem
nebo termostatem pro řízení relativní vlhkosti nebo
teploty uvnitř rozváděčové skříně.
• Rozváděčová skříň musí být utěsněna proti vnikání
okolního vzduchu.
• Instalujte ochranné elektrické zařízení na napájení
tělesa.
TEPLOTA ROSNÉHO BODU
Teplota rosného bodu je minimální teplota, pod
kterou dochází ke kondenzaci vodních par.
• VÝPOČET VÝKONU
Relativní vlhkost (%)
Celkový výkon topení potřebný pro udržení požadované teploty je dán ztrátovým výkonem skříně při
daném rozdílu teplot: Psyst (viz str. 93).
Výběr topného tělesa nebo topných těles je dán
porovnáním s touto hodnotou.
Vyberte jedno nebo více topných těles, jejichž celkový výkon je právě nad požadovanou hodnotou.
Teplota okolí (°C)
20
25
30
35
40
45
50
55
40
6
11
15
19
24
28
33
37
50
9
14
19
23
28
32
37
41
60
12
17
21
26
31
36
40
45
70
14
19
24
29
34
38
43
48
80
16
21
26
31
36
41
46
51
90
18
23
28
33
38
43
48
53
100
20
25
30
35
40
45
50
55
Tabulka pro výpočet výkonu pro malé rozváděčové skříně (vnější povrch ≤ 1 m2)
Příklad (1):
S = 0,9 m2, Δt = 20 ˚C, z grafu
P = 95 W (ΔT = Tsmin – Temin),
vhodný typ je tedy 100 W.
Tabulka pro výpočet výkonu pro ostatní rozváděčové skříně
Příklad (2):
S = 8,7 m2, Δt = 20 ˚C, z grafu
P = 950 W (ΔT = Tsmin – Temin),
2 tělesa 400 W + 1 těleso 150 W
v paralelním zapojení.
96
XVII
• TOPNÁ TĚLESA
Výkon
obj.číslo
Napětí, frekvence (V)
10 W
20 W
50 W
100 W
S 17501 / NSYCR10WU2
S 17502 / NSYCR20WU2
S 17506 / NSYCR55WU2
S 17509 / NSYCR100WU2
110 - 250, AC
110 - 250, AC
110 - 250, AC
110 - 250, AC
Proud záběrový (A)
0,8
0,5
1,5
2,4
Proud nominální (A)
0,06
0,09
0,24
0,4
Dvojitá izolace
ano
ano
ano
ano
Technol.*
PTC
PTC
PTC
PTC
50×50×25
70×50×25
140×70×50
140×70×50
IP
20
20
20
20
Hmotnost (kg)
0,1
0,12
0,5
0,5
1
1
1
1
150 W
250 W + ventilátor
350/550** W
S 17515 / NSYCR150WU2
S 17531 /
NSYCR250W230VV
S 17526 /
NSYCRP1W230VTVC
Rozměry (mm)
Balené množství
Výkon
obj.číslo
Napětí, frekvence (V)
110 - 250, AC
230, AC
230, AC
Proud záběrový (A)
4,5
1,2
7,5/8,5
Proud nominální (A)
0,65
1,2
1,5/2,4
Dvojitá izolace
ano
ne
ano, tř.2
Technol.*
PTC
odporová + ventilátor
PTC + ventilátor
+ ochran. termostat
Rozměry (mm)
220×70×50
250×80×80
IP
20
20
20
Hmotnost (kg)
0,8
1,3
1,1
1
1
1
Balené množství
165×100×124
Pozn.:
Jmenovitý proud jističů nebo pojistek příslušných k topným tělesům by měl být alespoň 1,5 násobkem záběrového
proudu tělesa.
* Teplota dosahovaná na povrchu topných těles je 75 °C při okolní teplotě – 5 °C.
** Výkon volí uživatel způsobem zapojení.
97
XVII
• TERMOSTATY
• Termostat s rozpínacím kontaktem
(obj. číslo S 87561 / NSYCCOTHC)
Určený pro vypínání topných těles v okamžiku, kdy teplota uvnitř
rozváděčové skříně přesáhne nastavenou hodnotu. Termostat zabraňuje přehřátí vnitřku skříně během ohřívacího procesu. Zároveň
se zvyšuje životnost topných těles.
Krytí
Rozsah nastavení
IP 20
0 až 60 °C
Maximální spínaný proud
2A při 250V AC
Rozměry
60×33×43 mm
Hmotnost
Upevnění
40 g
zacvaknutím na DIN lištu
2 = připojení top. tělesa
• Termostat se spínacím kontaktem
(obj. číslo S 87562 / NSYCCOTHO)
Určený pro spínání ventilátoru v okamžiku, kdy teplota uvnitř rozváděčové skříně přesáhne nastavenou maximální hodnotu. Termostat reguluje teplotu uvnitř skříně tak, že ventilátor vhání dovnitř
chladný okolní vzduch. Výsledkem je prodloužená životnost ventilátoru a také filtry zůstávají déle čisté.
Krytí
Rozsah nastavení
IP 20
0 až 60 °C
Maximální spínaný proud
2A při 250V AC
Rozměry
60×33×43 mm
Hmotnost
Upevnění
40 g
zacvaknutím na DIN lištu
2 = připojení ventilátoru
Termostaty obj. č. 87561 a 87562 mohou být nainstalovány společně v jedné skříni k ohřívání
a předcházení kondenzaci během chladného období a ke chlazení během teplého období.
Rozdíl mezi teplotou, při které je vypínáno topné těleso a teplotou, kdy je spínán ventilátor, musí
být minimálně 20 °C.
• Termostat se spínacím a rozpínacím kontaktem
Krytí
Rozsah nastavení
IP 20
10 až 60 °C
Maximální spínaný proud
5A při 250V AC spínací (ventilátor)
(obj. číslo S 87558 / NSYCCOTHI)
10A při 250V AC rozpínací (topení)
Rozměry
50×67×44 mm
Hmotnost
Upevnění
100 g
zacvaknutím na DIN lištu
2 = připojení top. tělesa
3 = připojení ventilátoru
• Hygroterm
(obj. číslo S 17559 / NSYCCOHYT230VID)
Toto zařízení měří nezávisle teplotu a relativní vlhkost uvnitř skříně. K zapnutí topného tělesa
dojde při překročení jedné ze dvou nastavených teplot: teplota se zvýší a relativní vlhkost poklesne. Hygroterm by měl být umístěn v horní části skříně minimálně 0,5 m od topného tělesa.
Hygroterm spíná
od 50 do 90 % relativní vlhkosti
(nastavitelné)
Technická specifikace
spotřeba 12 mA
Teplotní rozsah
0 až 60 °C
Doba odezvy
okolo 60 sekund
Napětí
230V, 50/60 Hz
Maximální spínaný proud
8 A při 230 V
Indikátor stavu
optický
Rozměry
Upevnění
50×67×43 mm
zacvaknutím na DIN lištu
98
připojení topného tělesa,
signalizace apod.
XVIII
PRODEJNÍ MÍSTA ROZVÁDĚČOVÝCH SKŘÍNÍ
Česká republika
SPÁLOVSKÝ, A.S.
Antonín Kozubík
Kamil Holub
Petr Gottwald
•
Tel.: +420 605 201 775
Tel.: +420 605 201 756
Tel.: +420 573 501 442
Nádražní 329
768 02 Zdounky
Tel.: +420 573 501 415
Fax: +420 573 501 413
e-mail: [email protected]
www.spalovsky.cz
Velkoobchody - konsignační sklady
Jiří Hrachovský ELHRA
Pod bání 8/2146
180 00 Praha 8
Tel.: +420 605 295 895
M & D ELEKTRO, s.r.o.
Čáslavská 50
537 01 Chrudim
Tel.: +420 496 638 257
Zdeněk Hejl – HERO
Plzeňská 111
337 01 Rokycany
Tel.: +420 371 725 569
•
Velkoobchodní síť
Aspera spol. s r.o.
EDHAL s.r.o.
ELEKTRAM spol. s r.o.
ELEKTROCENTRUM trading spol. s r.o.
ELEKTRO S.M.S. s.r.o.
ELFETEX, spol. s r.o.
ELKAS, spol. s r.o.
ELKOV ELEKTRO a.s.
i-center, s.r.o.
JAKUB a.s.
Jakub Elexmayer s.r.o.
JANČA V.M. s.r.o.
K8V ELEKTRO s.r.o.
Rexel CZ s.r.o.
SBS ENERGY s.r.o.
Rudolfov vč. poboček
Vrchlabí
Hradec Králové vč. poboček
Olomouc vč. poboček
České Budějovice vč. poboček
Plzeň vč. poboček
Praha vč. poboček
Blansko vč. poboček
Brno vč. poboček
Nový Bor vč. poboček
Košťany vč. poboček
Valašské Meziříčí
Praha vč. poboček
Brno vč. poboček
Šenov u Nového Jičína vč. poboček
Slovenská republika
SPÁLOVSKÝ SLOVAKIA, S.R.O.
Michal Jonas
Stará Vajnorská cesta 4
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4446 1739
Fax: +421 2 4445 2749
e-mail: [email protected]
www.spalovsky.sk
99
XIX
CERTIFIKÁTY
100
Download

sta, astra - Spálovský, as