preduzeće za proizvodnju mehaničkih i elektronskih sistema
Proizvodni program
2011. godina
Sadržaj:
1. Rek ormari
2. Energetsko komandni ormani
3. Komandni ormani
4. Komandni pultovi
5. Energetski ormani
6. Razvodna kućišta
7. Kućišta za distribuciju napajanja
8. Čelična kućišta
9. Aluminijumska kućišta
10. Univerzalna kućišta
11. Plastične kasete
12. Ormarići za ključeve
13. Poštanski ormarići
14. Aluminijumska rashladna tela
15. Livena vodootporna kućišta
Srbija,18 000 Niš, Vase Albanca 10
Web: www.mehatronika.co.rs
E mail: [email protected]; Tel/Fax:+381(0) 18 220 555, 221 222; Tel:+381(0)18 537 031, 537 032
Adresa: 11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381 (0)11 347 59 57, 347 59 58
REK ORMANI
Mrežni (serija ROM)
Rek ormani mrežni (serija ROM) namenjeni su
ugradnji standardnih 19” rek kućišta ,patch
panela, aranžera kablova i ostalih dodatnih
elemenata.
Karakteristike:
- stojeća, viseća i rotirajuća varijanta
- vrata ormara providna
- izradjen od čeličnog lima
- otvori za uvod kablova sa četkicom
- otvor za ventilator (opciono)
- raster letve pomerljive po dubini
- nošenje kućišta preko raster ili kliznih letvi
- izrada u boji po zahtevu kupca
B
3
7
6
A
Prednosti:
- pogodni za montažu lakih konstrukcija
kod mrežnih sistema
- laka montaža i demontaža kućišta
- fleksibilnost pri ugradnji kućišta
zahvaljujući raster letvama
- mogućnost izmene otvaranja vrata (leva ili
desna)
2
1
Dimenzije mrežnih rek ormana visećih/rotirajućih
Veličina
A (mm)
ormana
6HE
410
9HE
543
12HE
677
15HE
810
18HE
943
B (mm)
D (mm)
450
600
600
1. postolje
2. telo
3. poklopac
4. bočna strana
5. vrata
6. raster letve
7. klizne letve
8. noseći ram
Dimenzije mrežnih rek ormana stojećih
Veličina
A (mm)
ormana
24HE
1210
27HE
1344
33HE
1610
37HE
1788
42HE
2000
B (mm)
D (mm)
D
D
5
600
600
800
800
4
Naručivanje:
ROM-
/
/
4
viseći
Dubina D:
Tip ormana: Veličina
V-viseći
rek ormana: 450,600,800
R-rotirajući 6,9,12,15,18
24,27,33,37,42
8
rotirajući
Serverski (serija ROS)
Rek ormani serverski (serija ROS) namenjeni su
ugradnji lakih i teških standardnih 19” rek kućišta,
PC računara, patch panela, aranžera kablova i
ostalih dodatnih elemenata.
Karakteristike:
- stojeća varijanta
- mogućnost montaže nogica, točkića ili
cokle
- vrata ormana providna
- telo izradjeno od čeličnog lima vareno ili
demontažno
- otvori za uvod kablova sa četkicom
- otvor za ventilator (opciono)
- raster letve pomerljive po dubini
- nošenje kućišta preko raster ili kliznih letvi
- izrada u boji po zahtevu kupca
B
3
7
Dimenzije serverskih rek ormana
Veličina
A (mm)
rek
ormana
37HE
1788
42HE
2000
B (mm)
D (mm)
800
1000
1100
6
A
Prednosti:
- pogodni za montažu teških konstrukcija
kod mrežnih sistema
- laka montaža i demontaža kućišta
- fleksibilnost pri ugradnji kućišta
zahvaljujući raster letvama
- mogućnost montaže levih ili desnih vrata
- mogućnost pristupa opremi sa svih strana
2
1
1. postolje
2. telo
3. poklopac
4. bočna strana
5. vrata
6. raster letve
7. klizne letve
8. nogice, točkići ili cokla
D
4
Naručivanje:
ROS-
/
Tip ormana: Veličina
N-nogice
rek ormana:
T-točkići
37,42
C-cokla
/
8
Dubina D:
1100
stojeći
5
Limeni (serija ROL)
Rek ormari limeni (serija ROL) namenjeni su
ugradnji rek kućišta manjih težina i dodatne
opreme.
Karakteristike:
- rotirajuća varijanta
- vrata ormana mogu biti providna ili
neprovidna
- izradjen od čeličnog lima
- nošenje kućišta preko raster ili klizni letvi
- izrada u dimenzijama i boji prema zahtevu
kupca
B
4
D
A
3
Prednosti:
- laka montaža i demontaža kućišta
- mogućnost izrade sa levim i desnim vratima
- pristup elektronskom sadržaju sa prednje ili
zadnje strane rek ormara
2
1
5
rotirajući
4. klizne letve
5. ram
1. vrata
2. omotač
3. raster letve
Dimenzije rek ormana limenih
Osnovne
širine
Širine
B
60TE
445
81TE
550
3HE
Visine
6HE 9HE
A
A
A
185
320
453
Naručivanje:
Dubina
D (mm)
/
ROL-
/
/
Dubina D:
200,250,300
Širina B:
Tip ormana: Veličina
S-stojeći
rek ormana: 445, 500
3, 6
200
250
300
Otvoreni (serija ROLO)
Rek ormani otvoreni (serija ROLO) namenjeni su
ugradnji rek kućišta kod kojih je potreban pristup
sa prednje i zadnje strane i povećano hladjenje.
4
2
Karakteristike:
- stojeća varijanta
- ormar izradjen od čeličnog lima
- lako manipulisanje opremom
- nošenje kućišta preko raster ili kliznih letvi
- izrada u dimenzijama i boji prema zahtevu
kupca
1
1. omotač
2. raster letve
3. nogice (točkići)
4. klizne letve
3
Dimenzije rek ormana limenih otvorenih
Prednosti:
- laka montaža i demontaža rek kućišta
- fleksibilnost pri ugradnji kućišta zahvaljujući
raster letvama
- pogodni za unutrašnju montažu
- laka i kompaktna konstrukcija
- pristupačna cena
Širina
B (mm)
540
Visina A(mm)
Dubina
D (mm)
6HE
9HE
12HE
320
455
586
Naručivanje:
ROLOVeličina rek ormana: 6,9,12
505
Profilni (serija ROP)
Rek ormani profilni (serija ROP) namenjeni su
ugradnji standardnih 19” rek kućišta, robusne je
gradje od čeličnih profila, a najveću primenu
imaju za ugradnju težih elemenata i rek kućišta.
Karakteristike:
- stojeća varijanta
- vrata ormana providna ili neprovidna
- noseća konstrukcija izradjena od čeličnog
profila
- raster letve fiksne
- izrada u dimenzijama i boji prema zahtevu
kupca
Prednosti:
- laka montaža i demontaža kućišta
- fleksibilnost pri ugradnji kućišta zahvaljujući
raster letvam
- mogućnost izrade sa levim, desnim vratima
ili bez vrata
- zaključavanje ormara jednom bravom u tri
tačke
B
3
7
A
6
2
1
Dimenzije rek ormana profilnih
Veličina
ormana A (mm)
12HE
700
18HE
975
24HE
1240
30HE
1505
36HE
1770
42HE
2040
B (mm)
D (mm)
546
600
1. postolje
2. noseća konstrukcija
3. poklopac
4. bočna strana
D
4
5
Naručivanje:
ROP-
/
/
Dubina D:
Tip ormana: Veličina
S-stojeći
rek ormana: 600
6,12,18,24,
30,36,42
8
stojeći
5. zadnja ploča
6. raster letve
7. klizne letve
8. nogice
Vodootporni (serija ROV)
Rek ormani vodootporni (serija ROV) namenjeni
su ugradnji standardnih 19” rek kućišta koja rade
u otežanim uslovima i zahtevaju veći stepen IP
zaštite
Karakteristike:
- stojeća i viseća varijanta
- vrata ormana mogu biti providna ili
neprovidna
- omotač izradjen od čeličnog lima
- raster letve fiksne i pomerljive po dubini
- nošenje kućišta preko raster ili kliznih letvi
- stepen zaštite IP 65
- izrada po dimenzijama i boji po zahtevu
kupca
B
Prednosti:
- laka montaža i demontaža kućišta
- fleksibilnost pri ugradnji kućišta zahvaljujući
raster letvama
- pogodni za spoljašnju montažu
- mogućnost izrade sa levim ili desnim
vratima
- zaključavanje ormara zavisno od visine sa
jednom ili dve bravice
Dimenzije vodootpornih rek ormana
Veličina
A (mm)
rek
ormana
6HE
320
9HE
455
12HE
590
15HE
720
18HE
855
B (mm)
D (mm)
4
2
A
3
1. vrata
2. omotač
3. raster letve
4. klizne letve
500
540
600
Naručivanje:
ROV-
/
/
Dubina D:
Tip ormana: Veličina
S-stojeći
rek ormana: 500,600
V-viseći
6,9,12,15,18
viseći
stojeći
D
1
Dodatni elementi ormana
Ventilatorska jedinica VJ
Tacna - slobodna TS
za horizontalnu ugradnju dva ili tri ventilatora
u rek orman (1HE)
za nošenje nestandardnih elemenata bez
fiksiranja
+
30
+
+
+
415
235
Nosač ventilatora NV
Tacna - fiksna TF
za vertikalnu ugradnju 2 ili 3 ventilatora u rek
orman (3HE)
za nošenje nestandardnih elemenata sa
fiksiranjem u rek orman
12
D
Mrežica M
Tacna - za tastaturu TT (sa kliznim letvama)
za zatvaranje zadnje strane rek ormara i
provetravanje unutrašnjosti ormana (3HE)
za nošenje tastature pri montaži u rek orman
415
Zadnja strana ZS
Fioke F
za zatvaranje rek ormana (3HE,6HE, 9HE,
12HE)
za smeštaj teških i nestandardnih elemenata
u rek orman (1-6HE)
- niska
30
D
Deflektorska jedinica DJ
za usmeravanje zagrejanog vazduha u rek
orman (1HE)
- visoka
1,2,3HE
D
D
Slepa ploča SP
Ručice (2HE, 3HE, 4HE, 6HE)
zatvaranje praznog prostora izmedju rek
kućišta (1-6HE)
za nošenje kućišta
Ventilaciona ploča VP
Kavezna matica
za provetravanje unutrašnjosti rek ormana
(1HE).
za pričvršćavanje rekova u rek orman
Nosač kablova NK
Vodjice
za smeštaj kablova u rek orman (1HE)
za montažu štampanih ploča u rekove
Nosač gotovih uredjaja NGU
Nosač kartice
za smeštaj u 19” rek orman (1-6HE)
za montažu štampanih ploča na prednje ploče
ENERGETSKO KOMANDNI ORMANI
Energetsko komandni ormani (serija KSM) su
namenjeni za ugradnju razvodnih sklopova,
energetskih i signalnih uredjaja kao i elektronskog sadržaja za kontrolu i praćenje industrijskih
procesa, saobraćajne signalizacije i rasvete.
Karakteristike:
- kućište sa nosećom pločom izradjeno od
čeličnih profila i limova
- ugradjeni elementi za zaštitu od strujnog
udara nulovanjem ili uzemljenjem
- mogućnost ugradnje standardnih 19”
kućišta
- mogućnost izrade otvora i ugradnja
instalacionog materijala
- antikorozivna zaštita sa plastifikacijom
- Izrada u boji prema zahtevu kupca
2
Prednosti:
- laka montaža i demontaža elektronskog
sadržaja
- demontažni krov za zaštitu i ventilaciju
- modularna ugradnja
- fizički razdvojen energetski od
komandnog dela
- mogućnost otvaranja vrata180o
- stepen zaštite IP 65
- zaštita sadržaja bravicama sa kljičevima
- izrada otvora na svim vratima po zahtevu
kupca
1
3
4
4
1. telo
2. krov
3. vrata komandnog dela
4. vrata energetskog dela
4
5. noseća ploča
6. obrtni ram
7. nosač kablova
8. pokretna ploča
Srbija,18 000 Niš, Vase Albanca 10
Web: www.mehatronika.co.rs
E mail: [email protected]; Tel/Fax:+381(0) 18 220 555, 221 222; Tel:+381(0)18 537 031, 537 032
Adresa: 11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381 (0)11 347 59 57, 347 59 58
KOMANDNI ORMANI
Komandni ormani su namenjeni ugradnji
elektronskog sadržaja za kontrolu i praćenje
industrijskih procesa.
Karakteristike:
- kućište sa nosećom pločom izradjeno od
čeličnih profila i limova
- ugradjeni elementi za zaštitu od strujnog
udara nulovanjem ili uzemljenjem
- standardna zaštita plastifikacijom
- izrada u dimenzijama i boji prema
zahtevu kupca
Prednosti:
- laka montaža i demontaža
- izradjeni od segmanata
- modularna ugradnja opreme
- mogućnost montaže levih ili desnih vrata
- zaštita sadržaja bravicama sa ključevima
- izrada otvora na svim vratima po zahtevu
kupca
B1
Bn
D
4
3
5
A
6
2
1
1. postolje
2. telo
3. vrata
4. poklopac
8
5. bočna starna
6. zadnja strana
7. noseća ploča
8. nogice
KOMANDNI PULTOVI
Komandni pultovi su namenjeni ugradnji
elektronskog sadržaja za kontrolu i praćenje
tehnoloških i ostalih industrijskih procesa.
3
Karakteristike:
- izradjeni od čeličnog lima
- dvodelni i trodelni
- stepen zaštite IP 54
- donji deo sa nosećom pločom
- zaštita plastifikacijom
2
Prednosti:
- laka montaža i demontaža
- ergonimski oblik delova
- leva ili desna vrata na donjem delu
- zaštita sadržaja bravicama sa kljičevima
- izrada otvora na svim vratima po zahtevu
kupca
- vertikalna komunikacija izmedju delova
pulta
1
trodelni
1. donji deo
2. srednji deo
3. gornji deo
2
dvodelni
1
Srbija,18 000 Niš, Vase Albanca 10
Web: www.mehatronika.co.rs
E mail: [email protected]; Tel/Fax:+381(0) 18 220 555, 221 222; Tel:+381(0)18 537 031, 537 032
Adresa: 11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381 (0)11 347 59 57, 347 59 58
ENERGETSKI ORMANI
Energetski ormani (serije EO) su namenjeni za
ugradnju energetskih i elektronskih upravljačkih
komponenti koje zahtevaju povećani stepen
zaštite.
Prednosti:
- laka montaža i demontaža
- instrument tabla sa vertikalnom ili
horizontalnom osom otvaranja (opciono)
- mogućnost izbora izmedju providnih ili
neprovidnih vrata
- mogućnost izrade otvora i ugradnja
instalacionog materijala (uvodnica)
- montaža na neravnim površinama
- ugradjeni elementi za zaštitu od strujnog
udara nulovanjem ili uzemljenjem
Sa dihtovanim vratima
(serija EOD)
1
4
3
2
B
Karakteristike:
- kućište sa nosećom pločom izradjeno od
čeličnog lima
- izrada levih i desnih vrata
- vrata ormara zaptivena gumom (IP 54
i IP 65)
- standardna zaštita plastifikacijom
- izrada u dimenzijama i boji prema
zahtevu kupca
5
A
6
detalj vrata
1. kućište
2. vrata
3. noseća ploča
D
4. instrument tabla
5. bravica
6. zaptivna guma
Sa nalegajućim vratima
(serija EON)
1
4
3
2
B
Karakteristike:
- kućište sa ili bez noseće ploče izradjeno
od čeličnog lima
- izrada levih i desnih vrata
- standardna zaštita plastifikacijom
- izrada u dimenzijama i boji prema
zahtevu kupca
5
A
D
4. instrument tabla
5. bravica
1. kućište
2. vrata
3. noseća ploča
detalj vrata
Sa preklapajućim vratima
(serija EOP)
1
3
2
B
Karakteristike:
- kućište sa nosećom pločom ili držačima
kablova
- izrada levih i desnih vrata
- standardna zaštita plastifikacijom
- izrada u dimenzijama i boji prema
zahtevu kupca
4
5
A
D
1. kućište
2. vrata
3. noseća ploča (opciono)
4. držač kablova (opciono)
5. bravica
detalj vrata
PREPORUČENE DIMENZIJE
Naručivanje:
EO
/
/
D
N
P
A(mm)
B(mm)
/
C(mm)
Vrata:
L-leva
D-desna
/
1-puna
2-staklo
A = 300, 400, 500, 600
Instrument tabla:
0-bez inst. table
V-vertikalna osa
H-horizont. osa
B = 300, 400, 500, 600
D = 150, 200, 250, 300
Srbija,18 000 Niš, Vase Albanca 10
Web: www.mehatronika.co.rs
E mail: [email protected]; Tel/Fax:+381(0) 18 220 555, 221 222; Tel:+381(0)18 537 031, 537 032
Adresa: 11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381 (0)11 347 59 57, 347 59 58
RAZVODNA KUĆIŠTA
Razvodne kućišta (serija RK) su namenjena
razvodu energetskih i signalnih vodova koji
zahtevaju povećani stepen zaštite.
Karakteristike:
- izradjene od čeličnog lima
- poklopac kutije zaptiven gumom (IP 65)
- ugradjeni elementi za zaštitu od strujnog
udara nulovanjem ili uzemljenjem
- nosači DIN šina ili noseća ploča
- standardna zaštita plastifikacijom
- izrada u dimenzijama i boji prema zahtevu
kupca
B
3
1
B
Preporučene dimenzije
B
C
RK-111
150
150
120
RK-221
200
200
120
RK-321
300
200
120
RK-331
300
300
120
RK-431
400
300
120
RK-441
400
400
120
RK-531
500
300
120
RK-541
500
400
120
Naručivanje:
/
RK A(mm)
/
B(mm)
C(mm)
5
4
A
A
6
C
Prednosti:
- lak pristup elektro sadržaju pri montaži i
servisiranju
- obezbedjen elektro sadržaj od prašine i vlage
- mogućnost izrade otvora i ugradnja
instalacionog materijala(uvodnica)
- montaža na neravnim površinama
1. omotač
2. gornja/donja strana
3. poklopac
2
4. nosač DIN šine
5. odstojnik
6. zavrtanj
KUĆIŠTA ZA DISTRIBUCIJU NAPAJANJA
Kućišta za distribuciju napajanja (serija KDN)
namenjene su ugradnji razvodnih komponenti za
primenu u telekomunikacijama i opštoj elektronici.
Karakteristike:
- izradjene od čeličnog lima
- ugradjeni elementi za zaštitu od strujnog
udara nulovanjem ili uzemljenjem
- ugradjene kleme za razvod kablova
- ugradjena DIN šina za smeštaj kompnenti
pomerljiva po dubini
- radni napon 48V DC i 220V AC
- standardna zaštita plastifikacijom
19”
3
Dimenzije kućišta: 19”/2HE/115
1
2
2HE
Prednosti:
- lak pristup elektro sadržaju pri montaži i
servisiranju
- na prednjoj strani otvor celom dužinom sa
mogućnošću zatvaranja pomoću plastičnih
poklopaca
- uvod kablova sa zadnje strane preko četkice
- mogućnost fiksiranja kablova posebnim
elementima
- montaža u rek ormare
4
115
5
1. poklopac
2. telo
3. zavrtanj
4. maska
5. fiksator kablova
6. četkica
7. DIN šina
8. kleme
Srbija,18 000 Niš, Vase Albanca 10
Web: www.mehatronika.co.rs
E mail: [email protected]; Tel/Fax:+381(0) 18 220 555, 221 222; Tel:+381(0)18 537 031, 537 032
Adresa: 11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381 (0)11 347 59 57, 347 59 58
ČELIČNA KUĆIŠTA
serija T
Čelična kućišta (serija T) su namenjena ugradnji
teških elemenata (trafoa, akumulatora, ...) i
horizontalnoj ugradnji štampanih ploča
C
D
B
Karakteristike:
- varena čelična noseća konstrukcija
- prednja i zadnja ploča su od aluminijuma
- zaštita plastifikacijom u boji prema
zahtevu kupca
- standardne i nestandardne dimenzije
kućišta
stona varijanta
A
B1
Prednosti:
- robusna konstrukcija
- laka montaža i demontaža kućišta
- lak pristup elektronskom sadržaju
- izrada otvora po zahtevu kupca
- mogućnost izrade ventilacionih otvora
rek varijanta
Ugradnja elemenata vrši se preko nosećih ploča ili
nosećih letvi.
C-4
15
zadnja ploča
slobodan prostor
15
15
15
B
15
noseća ploča
noseće letve
C
15
Prostor za izradu otvora:
prednja ploča
A
Naručivanje:
/
T
Varijanta:
S-stona
R-rek
TE /
Širina:
40,60,81
HE
Visina:
1,2,3,
4,5,6
/
Dubina:
175,235,295,
355,415
VISINE
ŠIRINE
OSNOVNE ŠIRINE
TE=5.08(mm)
1HE
A
B
B1
40TE
203.2
234
274
60TE
304.8
335.9
375.9
81TE
411.5
442.6
482.6
C
C1
43.6 13.6
2HE
3HE
88
58 132.4 102.4 177 147 221.4 191.4 265.8 235.8
C
C1
6HE
C1
C
C1
5HE
C
C
C1
DUBINE
4HE
C
C1
D
175
235
295
355
415
serija TM
Čelična kućišta (serija TM) namenjena je
uredjajima kod kojih je potrebna povećana zaštita
od elektromagnetnih zračenja
4
3
2
1
C
5
Karakteristike:
- izradjena su od čeličnih limova spojena
zavrtnjima
- zaštita tela kućišta elektrohemijskim
cinkovanjem
- prednja i zadnja ploča od aluminijuma
- zaštita prednje ploče plastifikovanjem u
boji prema zahtevu kupca
- standardne i nestandardne dimenzije
kućišta
D
B
stona varijanta
6
4
3
2
C
1
D
Prednosti:
- laka montaža i demontaža kućišta
- lak pristup elektronskom sadržaju
- izrada otvora po zahtevu kupca
5
B1
rek varijanta
4. zadnja strana
5. ručice
6. nogice
1. bočna strana
2. gornja / donja strana
3. prednja ploča
Prostor za izradu otvora:
prednja ploča
B1
Naručivanje:
Varijanta:
S-stona
R-rek
37
/
Dubina:
175,235,295,
355,415
Visina:
1,2,3,
4,5,6
37
C
HE
15
/
19”
15
/
TM
zadnja ploča
slobodan prostor
15
15
C1
C
Bz
VISINE
ŠIRINE
OSNOVNE ŠIRINE
TE=5.08(mm)
81TE
1HE
B
B1
Bz
442.6
482.6
408.6
C
C1
43.6 13.6
2HE
3HE
4HE
88
58 132.4 102.4 177 147 221.4 191.4 265.8 235.8
C
C1
6HE
C1
C
C1
5HE
C
C
C1
DUBINE
C
C1
D
175
235
295
355
415
Srbija,18 000 Niš, Vase Albanca 10
Web: www.mehatronika.co.rs
E mail: [email protected]; Tel/Fax:+381(0) 18 220 555, 221 222; Tel:+381(0)18 537 031, 537 032
Adresa: 11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381 (0)11 347 59 57, 347 59 58
ALUMINIJUMSKA KUĆIŠTA
serija Z
Aluminijumska kućišta (serija Z) su namenjena
ugradnji lakih elemenata i vertikalnoj ugradnji
štampanih ploča pomoću vodjica
B
Karakteristike:
- izradjena su od aluminijumskih profila i
limova spojenih zavrtnjima
- zaštita plastifikacijom u boji prema
zahtevu kupca
- standardne i nestandardne dimenzije
kućišta
rek varijanta
2
C1
A
5
1. prednja ploča
2. raster letva
3. vodjica
4. ručice
5. nogice
Prostor za izradu otvora:
prednja ploča
C-4
10
10
A
Naručivanje:
zadnja ploča
Visina:
1,2,3,
4,5,6
slobodan prostor
B-6
/
Dubina:
175,235,295,
355,415
C-5
Širina:
40,60,81
HE
10
TE /
10
Varijanta:
S-stona
R-rek
4
1
C
3
/
D
B1
Prednosti:
- laka montaža i demontaža kućišta
- lak pristup elektronskom sadržaju
- montaža vodjica štampanih ploča u
standardnom rasteru
- primena svih vrsta standardnih konektora
(DIN 41612,DIN 41617, MIL-C 21097)
- izrada kompaktne ili segmentne prednje i
zadnje ploče
- segmentne ploče mogu biti fiksirane
zavrtnjem ili rotirajuće oko horizontalne ili
vertikalne ose
- izrada otvora prema zahtevu kupca
- izrada kućišta za ugradnju na zid
Z
stona varijanta
VISINE
ŠIRINE
OSNOVNE ŠIRINE
TE=5.08(mm)
1HE
A
B
B1
40TE
203.2
234
274
60TE
304.8
335.9
375.9
81TE
411.5
442.6
482.6
C
C1
43.6 23.6
2HE
3HE
88
68 132.4 112.4 177 157 221.4 201.4 265.8 245.8
C
C1
6HE
C1
C
C1
5HE
C
C
C1
DUBINE
4HE
C
C1
D
175
235
295
355
415
serija ZM
4
3
2
8
5
1
D
C
Aluminijumska kućišta (serija ZM) namenjena su
horizontalnoj ugradnji štampanih ploča (trafoa,
akumulatora, ...) sa mogućnošću izbora izmedju
stone i rek varijante.
Karakteristike:
- izradjena su od čeličnih i aluminijumskih
limova spojena zavrtnjima
- zaštita plastifikovanjem u boji prema
zahtevu kupca
- standardne i nestandardne dimenzije
kućišta
6
stona varijanta
7
B
4
2
3
D
C
1
Prednosti:
- laka konstrukcija
- laka montaža i demontaža kućišta
- lak pristup elektronskom sadržaju
- izrada otvora po zahtevu kupca
5
rek varijanta
B1
5. ručice
6. nogice
7. noseća ploča
8. noseći ugaonik
1. omotač donji
2. omotač gornji
3. prednja ploča
4. zadnja ploča
Prostor za izradu otvora:
prednja ploča
B1
Varijanta:
S - stona
R - rek
Visina
1,2,3
36
C
10
zadnja ploča
slobodan prostor
Bz
Dubina
175,235,295
355,415
15
10
VISINE
ŠIRINE
OSNOVNE ŠIRINE
TE=5.08(mm)
B1
B
Bz
40TE
274
234
200.2
60TE
375.9
335.9
332.9
81TE
482.6
442.6
439.6
C-3
Širina
40,60,81
36
HE
10
TE
10
ZM
1
Naručivanje:
15
DUBINE
1HE
2HE
3HE
D
C
C
C
43.6
88
132.4
55
115
175
235
295
Srbija,18 000 Niš, Vase Albanca 10
Web: www.mehatronika.co.rs
E mail: [email protected]; Tel/Fax:+381(0) 18 220 555, 221 222; Tel:+381(0)18 537 031, 537 032
Adresa: 11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381 (0)11 347 59 57, 347 59 58
UNIVERZALNA KUĆIŠTA
Univerzalna kućišta (serija UK) namenjena su
smeštaju elektro sadržaja osetljivog na spoljne
uticaje ili koji pri radu emituju elektromagnetna
zračenja.
Prednosti:
- laka montaža i demontaža
- jednostavan pristup elektronskom sadržaju
- izrada otvora prema zahtevu kupca
- mogućnost montaže ručica i nogica
- izrada u dimenzijama i boji prema zahtevu
kupca
B
D
A
Školjkasta (serija UKŠ)
Karakteristike:
- izradjena od aluminijumskog omotača i
čelične konstrukcije
- horizontalna montaža štampanih ploča
- sadržaj se postavlja na noseću ploču ili
direktno na noseću konstrukciju
- stona varijanta
- moguće postavljanje ručica
B
D
A
PREPORUČENE DIMENZIJE
A = 90,130,180,260
B = 45, 65, 90,130
D = 120,180,240,300
Uklapajuća (serija UKU)
Karakteristike:
- Izra|ena od čeličnog lima
- Stona i zidna varijanta
- Moguća montaže kućišta u nizu
D
B
B
D
A
stona kućišta (serija UKUS)
A
zidna kućišta (serija UKUZ)
Profilna (serija UKP)
Karakteristike:
- Izradjena su od aluminijumskih profila i
limova
- Horizontalna i vertikalna montaža
štampanih ploča
Sa profilnim omotačem (serija UKPO)
45
- Promenljiva dubina kućišta D
- Dimenzije štampane ploče su 144xD
- Stepen zaštite (IP 54 i IP 65)
D
164
30
Sa profilnim dvodelnim omotačem
(serija UKPD)
- Promenljiva dubina kućišta D
- Dimenzije štampane ploče su 100xD
D
105
Sa profilnim stranama (serija UKPS)
B
- Promenljive dimenje kućišta su B I D
- Smeštaj štampanih ploča vertikalan
D
122
- Promenljive sve dimenzije kućišta
- Horizontalno i vertikalno postavljanje
vrste ugaonih profila:
B
Sa profilnim uglovima (serija UKPU)
a)
b)
D
A
MOGUĆNOSTI UGRADNJE KUĆIŠTA UKP
tip A
tip B
tip C
tip D
tip E
tip F
Srbija,18 000 Niš, Vase Albanca 10
Web: www.mehatronika.co.rs
E mail: [email protected]; Tel/Fax:+381(0) 18 220 555, 221 222; Tel:+381(0)18 537 031, 537 032
Adresa: 11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381 (0)11 347 59 57, 347 59 58
PLASTIČNE KASETE
Plastične kasete su namenjene za smeštaj
upravljačkog elektronskog zadržaja, a ugradjuju
se u prednje ploče ormara.
64
1 7 8
2
3
5
60
96
90
Karakteristike:
- kasete se smeštaju u otvor uredjaja
dimenzija 91x91 (91x45)
- stepen zaštite IP 65 sa prednje strane
- gabaritne mere kasete su 96x96 (96x48)
- dimenzije štampane ploče su 85xL
- zadnja strana kasete je od samogasive
plastike
9
60
96
L
90
90
42
42
26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
85+0.2
1 7 8
2
3
5
60
96
64
90
Prednosti:
- mogućnost postavljanja 28 klema u
rasteru 5.08mm
- mogućnost ugradnje 4 ili 2 štampane
ploče
- izrade prednje ploče od aluminijuma ili
pleksiglasa
- mogućnost izrade otvora na aluminijumskoj
pločici i postavljanja nosača štampanih
ploča na zahtev kupca
- mogućnost povećanja dubine kućišta
nadovezivanjem nastavaka tela na telo
kućišta
- otvori na zadnjoj strani se po ugradnji klema
mogu zatvoriti maskom otvora zadnje strane
9
60
48
L
1. telo kućišta
2. nastavak kućišta
3. zadnja strana
4. prednja pločica
5. zavrtanj aluminijumske pločice
6. maska (samolepiva folija)
7. nosač zavrtnja za fiksiranje
8. zavrtanj za fiksiranje
9. maska otvora zadnje strane
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
max 7
unutrašnjost kutija
9.5
90
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
85
85
klema
+0.2
9.5
18
90
90
38
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.08 5.08
zadnja strana
90
L
štampana pločica
ORMARIĆI ZA KLJUČEVE
Ormarići za ključeve namenjeni su za sigurno
odlaganje i pregledno čuvanje ključeva
Karakteristike:
- kućište od čeličnog lima
- veličine 235x175x60 I 235x345x60
- zatvaranje pomoću magnetne bravice
ili bravice sa ključem
- zaštita plastifikacijom
- pribor za montažu na zid
Prednosti:
- lako pronalaženje ključeva
- mogućnost odlaganja 15, 30, ili 45 ključeva
- privesci i traka za numeraciju u sklopu
ormarića
- pored osnovne, bele boje, mogućnost
izrade i u boji prema zahtevu kupca
POŠTANSKI ORMARIĆI
Poštanski ormarići namenjeni su sigurnom i
jednostavnom prijemu pošte
Karakteristike:
- kućište od čeličnog lima
- veličine 240x355x80 i 270x380x80
- zatvaranje pomoću bravice sa ključem
- zaštita plastifikacijom
Prednosti:
- jednostavna ugradnja
- mogućnost odlaganja A4 i B4 koverata
- moguće odlaganje časopisa bez savijanja
- potpuna zaštita pošte od atmosferskih
uticaja
- zaštita pošte od neovlašćenog pristupa
- plastifikacija u boji prema zahtevu kupca
Srbija,18 000 Niš, Vase Albanca 10
Web: www.mehatronika.co.rs
E mail: [email protected]; Tel/Fax:+381(0) 18 220 555, 221 222; Tel:+381(0)18 537 031, 537 032
Adresa: 11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381 (0)11 347 59 57, 347 59 58
ALUMINIJUMSKA RASHLADNA TELA
A1
A7
13
12
34
9.5
toplotna otpornost
24K/W
19
toplotna otpornost
14.5K/W
25
A2
A8
36
22
toplotna otpornost
14K/W, L=26mm
12
15
toplotna otpornost
17K/W
12
17
A3
A9
29
12
(K)
29
100
80
60
40
20
75
100
2
A4
50
37,5
12
(K)
100
80
60
40
20
12
15.5
5
8
10
12 (W)
75
100
2
A10
K/W
37,5 50
5
8
10
12 (W)
12
60
toplotna otpornost
40K/W, L=25mm
o 12.5
o 8.3
40
20
5 10 15 20 25 mm
K/W
5
128
4
3
2
36
1
98.4
23.5
14
64
6
10.
A11
K/W
5
33
5
A5
6.
0
50
100
4
3
2
1
150 mm
A6
50
100
150 mm
50
100
150 mm
A12
K/W
5
26
36
115
K/W
5
29
4
3
2
12
93
50
1
50
100
150 mm
4
3
2
1
A13
A20
K/W
2.5
34
K/W
1.0
2
127
0.8
45
1.5
1
0.5
0.2
50
A14
150 mm
100
A21
K/W
5
36
A22
75
8
100
6
4
37,5
50
5
8
10
A23
12
25
17
22
33
2
35.6
50
100
50
100
150 mm
50
100
150 mm
50
100
150 mm
50
100
150 mm
K/W
5
A24
2
4
3
2
1
17
54
150 mm
K/W
2.5
4
3
2
37
1.5
1
42
50
150mm
K/W
5
70
5
4
3
160
100
12 (W)
K/W
6
10
50
2
32
2
32
150 mm
K/W
20
14
100
80
60
40
20
A17
100
15
(K)
46
36.7
50
1.5
1
150mm
100
A15
32
150 mm
0.5
120
50
15
100
K/W
2.5
8
1
97
50
2
4
3
2
25
100
35
134
A16
0.6
0.4
0.5
1
84
50
150 mm
A25
30.5
K/W
2.5
36
2
165.1
1.5
1
0.5
81.5
100
150 mm
K/W
5
88
A26
K/W
5
110
4
3
2
34
4
3
2
1
130
1
30
35
30
2
1.5
1
0.5
114
50
A19
35
K/W
2.5
5
A18
100
50
100
150 mm
Srbija,18 000 Niš, Vase Albanca 10
Web: www.mehatronika.co.rs
E mail: [email protected]; Tel/Fax:+381(0) 18 220 555, 221 222; Tel:+381(0)18 537 031, 537 032
Adresa: 11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381 (0)11 347 59 57, 347 59 58
LIVENA KUĆIŠTA VODOOTPORNA
D
Univerzalna (serija LKV)
Prednosti:
- lak pristup elektro sadržaju pri montaži i
servisiranju
- mogućnost izrade otvora i ugradnja
odgovarajućih uvodnica
- postavljanje elemenata za ugradnju
štampanih ploča
B
Karakteristike:
- kućište je izradjeno livenjem od legure
aluminijuma (silumina)
- stepen zaštite IP 65
- zaštita plastifikacijom u boji po zahtevu
kupca
B1
C
Livena kućišta vodootporna (serija LKV)
namenjena su ugradnji i elektro sklopova pri
otežanim eksploatacionim uslovima.
A
A1
A
B
A1
B1
C
D
LKV-1
54
48
62
56
26
10
LKV-2
90
110
124
122
70
20
LKV-3
185
110
220
122
70
20
LKV-4
220
150
260
162
70
20
LKV-5
320
150
360
162
70
20
LKV-6
340
280
410
305
90
15
2
6
Kućišta sondi (serija KS)
1 4
Kućišta sondi (serija KS) su namenjena za
instalaciju različitih tipova pretvarača
neelektričnih u električne veličine koji zahtevaju
povećani stepen zaštite.
L
Karakteristike:
- kućište liveno vodootporno siluminsko sa
gumenim zaptivačem
- montaža na merni objekat direktno ili
preko merne čaure
- mogućnost izrade otvora na telu kućišta
- zaštita plastifikacijom u boji po zahtevu
kupca
- merna čaura je od mesinga ili nerdjajućeg
čelika (otvorena ili zatvorena)
Prednosti:
- jednostavan pristup elektro sadržaju
- montaža tela kućišta u najpovoljniji položaj
5
3
L
1. telo kućišta LKV-1
2. merna čaura
3. uvodnica
4. navrtka
5. merni objekat
6. merni pretvarač
Naručivanje:
KS
tip kućišta:
Z - zatvoreno
O - otvoreno
dužina čaure
L /mm/
materijal čaure:
M - mesing
C - Čelik
tip čaure:
Z - zatvorena
O - otvorena
- obrtne ručice
- espanjolete
- panel brave
- brave za ormare
- brave za fioke
- brave za staklo
- šarke
- zaptivne trake i gume
- ventilacioni elementi
- ručice
- izolatori
Ovlašćeni distributer za Srbiju:
18 000 Niš, Vase Albanca 10
Tel/Fax: +381 18 220555
+381 18 221222
11 000 Beograd, Ustanička 189/np23, TCP Konjarnik
Tel/Fax: +381 11 3475957
+381 11 3475958
www.mehatronika.co.rs
[email protected]
Download

Katalog (PDF) - Mehatronika DOO