6
PAVIS
®
PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba AD 216, Notifikovaná osoba 1391
Prosecká 412/74,19000
Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci Č. 46/2006 ze dne 22. listopadu 2006
CERTIFIKÁT
VÝROBKU
č.216/C5a/2011/0157
vydaný pro
výrobce:
HZV servis s.r.o., Zdíkovská 3034/74,15000
Praha 5 - Smíchov, IČ 28941411
místo výroby:
,HZV servis s.r.o., A. Dvořáka 505, 259 01 Votice
stát původu výrobku:
Česká republika
V souladu s ustanovením § 5a odst. 1 nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády Č. 312/2005 Sb. (dále jen "nařízení vlády
č. 163/2002 Sb."), Autorizovaná osoba AO 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:
Stabilní hasicí zařízení - pěnovodní
přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku
a posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky
stanovené fechnickýmipředpisy,
které souvisejí se záKladními požadavky uvedenými ve Stavebním
technickém osvědčení Č. S-216/C5a/2011/0157 ze dne 8. listopadu 2011 (dále jen "STO").
Autorizovaná osoba AO 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické
dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňovaly požadavky stanovené ve shora
uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.
Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci Č. P-216/C5a/2011/0157
2011, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní
výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.
ze dne 15. listopadu
popis certifikovaného
Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby
výrobků výrobcem, výrazně nezmění.
Autorizovaná osoba AO 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním
systému řízení výroby v místě výroby u výrobce podle § 5a nařízení vlády Č. 163/2002 Sb.
Pokud Autorizovaná
osoba AO 216 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.
r
g
~
4.
Základní komponenty certifikovaného
~ ... ,.J
11-. ~~
/O~~NAo
..f.~
V Praze dne 15. listopadu 2011
~f'l/Us. a·8.
&0
(S)
řed~
I
g. Jaroslav Dufek
PAVUS, a.s. - AO 216
O)
výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.
Druhá strana certifikátu výrobku Č. 216/C5a/2011/0157
Stabilní hasicí zařízení - pěnovodní
Základní komponenty certifikovaného výrobku:
Pěnotvorné hubice,
model B-1, }'2" NPT, K - 43, stojatý typ a závěsný typ
Ventilová stanice s předstihovým řizením,
typ PAV 100/3 - DN 100 a PAV 150/3 - DN 150
Sprinkler se standardni
Tlakový spínač poplachu,
model PS 10-1 A, PS 10-2A
citlivostí, model TY-B
Sprinkler s vysokou citlivostí, model TY-FRB
Tlakový spínač poplachu
FF4-2, FF4-10 a FF4-16
Horizontální stranový sprinkler s prodlouženým výstřikem,
TY 3332 a TY 4332, série TY-FRB, otevírací teplota otevírací
teplota 57°C, 68 °C a 79°C, K-faktor 80 a 115
Spínač průtoku vody, model VSR (EU)
Suchý závěsný sprinkler TYCO, model HTS 1-15/5, DSP,
(TY4251), otevírací teplota 68°C, 79°C a 93°C, K-faktor 80
Poplachový zvon WMA-1
Hlavní uzavírací ventil z tvárné litiny,
model 05-47, s nevýsuvným vřetenem,
Poplachový zvon, typ 760 WMA
DN 40 až DN 300
Požární čerpadla KSB
CPKN-SX
Etanorm MX/RX, MXN/RXN
UPA
Uzavírací klapka, typ JPL, DN 50 až DN 300
Požární čerpadla Sterling Fluid Systems
Uzavírací armatura (Gate Valves) 771, 772, 773, 774
Řada Thrustream
Řada Unistream
Uzavírací armatura - motýlová klapka,
typ JMA, DN 50 až DN 300
Sprinklerové zařízení požární čerpací soustrojí Speck Pumpen
Motýlová klapka, typ JMC, pro použití mezi přírubami,
se spínačem a bez spínače, DN 50 až DN 300
Horizontální požární čerpadla,
typ Horizontal Split - Case
Mokrá ventilová stanice Tyco, typ AV-1,
DN 100, DN 150, DN 200
Sprinklerová zařízení - Požární horizontální
čerpací soustrojí NIJHUIS, typ HG1, HGT1
Mokrá ventilová stanice Victaulic, typ S/751 ,
DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 a příslušenství
Sprinklerová zařízení - Požární vertikální odstředivá čerpací
soustrojí NIJHUIS, typ VDF x
Zaplavovací ventilová stanice, model DV-S, membránový
DN 40 až DN 200
odstředivá
Požární ponorné čerpadlo EMU, typová řada K, jedno, dvou,
tří a čtyřstupňové
typ,
Zaplavovací ventilová stanice 4" (100 mm)
a 6" (150 mm), model DDX
Požární ponorné čerpadlo EMU, typová řada KM, jedno, dvou
a třístupňové
Suchá ventilová stanice DPV-1"
DN 100, DN 150
Přiměšovací zařízení FireDos FD 130-20000 PP-S, APP-S
Suchá ventilová stanice Victaulic, typ S/756,
DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 a příslušenstvi
Přiměšovací
Suchá ventilová stanice Victaulic, typ 768,
DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
a příslušenství
Přiměšovací zařízení - nádrž s vakem a přiměšovač,
MTBITP, TPW
zařízení - nádrž s vakem a přiměšovač
typ
Pěnidla certifikovaná podle Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění
nařízení vlády č. 174/1998 Sb., č. 78/1999 Sb., č. 323/2000 S~č...?4~~0
Sb, Č. 329/2002 Sb a Č. 88/2010 Sb.
Elektrická požární signalizace
není součástí systému.
A:19
)\lf\.!:>lIi
\,f\WS,a.,s
O~
\$"1""1'
-~\
I~
' ~je ~ 30. listopadu 2014.
Platnost STO č. S-216/C~~0l1~
/
ÚNMZ
1
I~;ro~
ředitel PAVUS, a.s. - AO 216
Download

CERTIFIKÁT VÝROBKU