ANALOGOVÉ DOMOVNÍ TELEFONY
Nejjednodušší řešení
pro Váš domov
Základní způsob kontroly
vstupu do objektů
Systémy 4+n
nebo 1+n
Funkce interkomu a možnost
diskrétní konverzace
6
V-236
H-64
Š-100
Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, (bílý)
1133/1
Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 1 servisní tl., (bílý)
1133/35A
Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 1 servisní tl., (bílý), 1+n
PŘÍSLUŠENSTVÍ
1133
1133/1
1133/50
Souprava pro stolní provedení 1133
1133/55
Sada tlačítek do 1133/1 (10 ks)
9854/54
Přídavný reproduktor do 1133
1132/53
Modul pro nastavení hlasitosti vyzvánění do tel. 1133
DOMOVNÍ
VIDEOTELEFONY
1133
ANALOGOVÉ
DOMOVNÍ TELEFONY
TELEFON 1133
DIGITÁLNÍ SYSTÉMY
TELEFON 1134
V-225
H-48
Š-90
1133 + 1133/50
1134/1A
Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, regulace hlasitosti (vypnutí) vyzvánění,
1 servisní tl., (bílý)
TLAČÍTKOVÉ PANELY
1134/35A
Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, regulace hlasitosti (vypnutí) vyzvánění
1+n, (bílý)
Pozn: Pro telefon 1134 se již nedodávají přídavná tlačítka 1134/55
TELEFON 1140
V-225
H-40
1134/1A
1140/1
Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 1 servisní tl., (bílý)
1140/12
Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 10 přídavných tlačítek, (bílý)
1140/41
Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 3 přídavná tlačítka, (černý)
1140/42
Domovní telefon, tlačítko pro odemykání, 3 přídavná tlačítka, (barva platina)
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
ELEKTRICKÉHO ZÁMKU
Š-80
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Souprava pro stolní provedení 1140/12
1140/53
Modul pro nastavení hlasitosti vyzvánění do telefonu 1140
1140/55
Sada tlačítek do 1140/1, (8 ks)
1140/56
Modul s vypínačem a 2 LED pro 1140/1
9854/55
Přídavný bzučák do telefonu 1140, 12Vstř.
VÝROBKY GROTHE
1140/41
Souprava pro stolní provedení 1140/1
1140/51
TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ
1140/1
1140/50
1140/42
SESTAVY
1140/12
1140/12 + 1140-51
7
ANALOGOVÉ
DOMOVNÍ TELEFONY
SOUPRAVY DOMOVNÍCH TELEFONŮ
1133/301
Souprava domovního telefonu pro 1 účastníka,
tel. 1133/1, zdroj 786/11, panel 1145
1133/302
Souprava domovního telefonu pro 2 účastníky,
tel. 1133/1, zdroj 786/11, panel 1145
DOMOVNÍ
VIDEOTELEFONY
1133/312
Souprava domovního telefonu pro 2 účastníky s interkomem,
tel. 1133/1, zdroj 786/15, panel 1145
1133/301
1122/501
Souprava domovního telefonu pro 1 účastníka,
NOVÉ
tel. 1133/1, zdroj 9000/230, panel 1122 MIKRA - 1 nebo 2 tlačítka
1122/31
Souprava 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka,
NOVÉ
tel. 1134 bílý, zdroj 9000/230, panel MIKRA 1122
1122/61
Souprava 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka,
NOVÉ
tel. 1134 HANDS-FREE bílý, zdroj 9000/230, panel MIKRA 1122
DIGITÁLNÍ SYSTÉMY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
1133/302
TLAČÍTKOVÉ PANELY
1122/1
Tlačítkový panel MIKRA s hlasovou jednotkou 4+n,
1 nebo 2 tlačítka, IP 44
1122/60
Instalační krabice s rámečkem pro panel MIKRA
1129/52
Přídavný telefon k soupravě 1122/31
1122/62
Přídavný telefon HANDS-FREE do soupravy 1122/61
1133/1
Domovní tel. s tl. pro odemykání, 1 servisní tl., bílý
1133/50
Souprava pro stolní provedení 1133
93081
Elektrický zámek TO 5400, ~/=8-12V (0,7A), stavitelná západka
93082
Elektrický zámek s momentovým kolíkem TO 5411,
~/=8-12V, stavitelná západka
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
Pozn: Kompletní přehled souprav na str. 48.
1133/312
1133/302
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
ELEKTRICKÉHO ZÁMKU
1133/1
786/11
1145
TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ
1122/501
1133/312
1133/1
786/15
VÝROBKY GROTHE
1145
7
1122/501
1122/60
1133/1
1122 Mikra
SESTAVY
5
5
4+1
Přídavný telefon
1133/1
4+2
2
2
9000/230
1122/501
8
ANALOGOVÉ
DOMOVNÍ TELEFONY
1122/31 (61)
(1134 HANDS-FREE)
1122 Mikra
1134
9000/230
2
2
2
DOMOVNÍ
VIDEOTELEFONY
1
1122/31
PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMŮ DOMOVNÍCH TELEFONŮ
786/11
786/13
Zdroj 230 V, 28 VA pro systémy DT, 3 DIN moduly
Zdroj 230 V, 28 VA pro systémy DT s rozliš. vyzváněním,
DIGITÁLNÍ SYSTÉMY
6 DIN modulů
1122/61
786/15
Zdroj 230 V, 28 VA s rozliš. vyzváněním, integr. relé, 6 DIN modulů
787/1
Generátor vyzváněcího tónu, 4 DIN moduly
787/2
Generátor vyzváněcího tónu, 4 DIN moduly, (1+n)
788/22
Miniaturní relé pro zesílení vyzváněcího tónu,
(umístění do dom. telefonu)
Relé pro zesílení vyzváněcího tónu, 12Vstř., 3 DIN moduly
788/58
Relé pro přepínání až 4 tl. panelů telefonního systému, 6 DIN modulů
1131/4
Sada diod pro interkomový systém, (10 ks)
9000/230
Zdroj 230V, 18VA, 3 DIN moduly
9854/40
Elektronický bzučák, 12Vstř.
9854/41
Bzučák pro systémy domovních telefonů
9854/42
Přídavný třítónový gong, (napájení 9V baterií)
9854/52
Přídavný bzučák do domovního telefonu, 12Vstř.
14160
Transformátor (bezpečnostní) GT1990,
~12/24V (5,2/2,6A), 5 DIN modulů
9000/230
786/11
9854/41
9854/42
VÝROBKY GROTHE
788/51
TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ
1134 HANDS-FREE
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
ELEKTRICKÉHO ZÁMKU
Relé pro přepínání 2 tl. panelů, 6 DIN modulů
788/52
TLAČÍTKOVÉ PANELY
1122/31
788/51
SESTAVY
9
ANALOGOVÉ
DOMOVNÍ TELEFONY
ZDROJE A HLASOVÉ JEDNOTKY PRO SYSTÉMY DOMOVNÍCH TELEFONŮ:
SYSTÉM
TYP PANELU
HLAS.
JEDNOTKA
komunikace
DOMOVNÍ
VIDEOTELEFONY
4+n
1145
1145/500
925, AV
1128/500
1129
925, AV
1158
1145
925, AV
1158
1+n
DIGITÁLNÍ SYSTÉMY
Komunikace s tlačítkovým panelem
786/11
786/15
1128/510
9000/230
nelze
integrovaná
1158/67
1035/67
integrovaná
786/11
786/15
9000/230
nelze
9000/230
nelze
PŘÍDAVNÝ MODUL
786/15
14160
788/51
786/15
14160
788/51
14160, 788/51
1158/74
1035/25
1158/74
Komunikace s tlačítkovým panelem
a interkomová funkce mezi účastníky
1133/1, 1140/12
1133, 1134
NAPÁJECÍ ZDROJ (RELÉ)
komunikace
komunikace,
+ interkom
přepínání 2 panelů
4+(n-2)
5+n
5+n
5
5+n
4+(n-1)
TLAČÍTKOVÉ PANELY
5+n
5
HLAS. J.
1145/500
HLAS. J.
1145/500
5+n
4+n
5+n
786/11
9+n
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
ELEKTRICKÉHO ZÁMKU
786/15
9+n
2
2
TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ
Komunikace s automatickým přepínáním
2 tlačítkových panelů
Komunikace s tlačítkovým panelem (1+n)
Poznámka: v systému 1+n nelze realizovat funkci interkomu
1133, 1134
2
5
1133/35A, 1134/35
4+(n-2)
4+(n-1)
VÝROBKY GROTHE
5
O
5
4+n
HLAS. J.
1128/500
7+n
O
786/15
HLAS. J.
1128/500
O
O
7+n
HLAS. J. 1145/67 + MODUL 1158/74
9000/230
SESTAVY
2
2
2
2
Požadované průřezy vodičů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet – www.urmet.cz, www.urmet.sk
10
V-195
H-40
Š-88
752/33
ANALOGOVÉ
DOMOVNÍ TELEFONY
INTERKOM 752
HANDS-FREE interkom,
1 tl. pro komunikaci, 1 tl. pro odemykání, 1 tl. servisní (bílý)
Instalační krabice pro 752/33 pro zapuštěnou montáž
752/20
Zdroj 110/230V, 28VA, 9 DIN modulů
TLAČÍTKOVÝ PANEL
752/33
Modul s mikrofonem, 1 modul 1145
1145/71
Modul s mikrofonem, 1 tlačítko pro vyzvánění, 1 modul 1145
1145/72
Modul s mikrofonem, 2 tlačítka pro vyzvánění, 1 modul 1145
1145/75
Modul s reproduktorem, 1 modul 1145
Pozn: tento systém nelze kombinovat se systémy domovních telefonů 4+N
1145/72
DIGITÁLNÍ SYSTÉMY
1145/70
DOMOVNÍ
VIDEOTELEFONY
752/60
1145/75
Přepážkové zapojení
752/33
752/33
752/33
O
O
O
752/20
1145/72 + 1145/75
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
ELEKTRICKÉHO ZÁMKU
O
TLAČÍTKOVÉ PANELY
Komunikace s tlačítkovým panelem
752/20
TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ
VÝROBKY GROTHE
SESTAVY
Požadované průřezy vodičů jsou uvedeny v podrobné technické dokumentaci Urmet – www.urmet.cz, www.urmet.sk
11
Download

ANALOGOVÉ DOMOVNÍ TELEFONY