CENÍK SLUŽEB
Provizní poradenství
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Definice klienta vhodného pro provizní poradenství
Sazba vstupních poplatků
Sazby vstupních poplatků pro trvalé pokyny s předplaceným poplatkem
Zvýhodněné sazby vstupních poplatků (pro trvalé pokyny s předplaceným poplatkem)
Přestupní poplatky
Nový sazebník od 1.4.2012
Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877, www.Fichtner.cz
1
Provizní poradenství
1. Definice klienta vhodného pro provizní poradenství
Výše příjmu rodiny klienta je min.50 000 Kč (hrubého).
Klient s finančním majetkem do výše 25 000 000 Kč.
2. Sazba vstupních poplatků
Hodnota v CZK
méně než 100 000
od 100 000 včetně
od 250 000 včetně
od 500 000 včetně
Krátkodobé fondy
1%
0,8%
0,6%
0,5%
Dluhopisové fondy
2,5%
2,25%
2%
1,75%
Akciové fondy
5%
4,5%
4%
3,5%
Určení výše poplatku:
Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku se použije hodnota součtu aktuální investované částky a
celkových aktiv klienta v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet.
3. Sazby vstupních poplatků pro trvalé pokyny s předplaceným poplatkem
Cílová částka*
Krátkodobé fondy
Dluhopisové fondy
od 180 000 včetně
0,8%
2,25%
od 250 000 včetně
0,6%
2%
od 500 000 včetně
0,5%
1,75%
*Cílová částka je =celková investovaná částka za plánovanou dobu
Akciové fondy
4,5%
4%
3,5%
Určení výše poplatku:
Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku se použije výše cílové částky bez ohledu na hodnotu celkových
aktiv klienta
4. Zvýhodněné sazby do akciových strategií při investici do 45 dní
Pokud klient uzavře námi doporučené investiční smlouvy a zainventuje první platby do 45-ti dnů od data
prezentace finančního plánu firmou Fichtner s.r.o., pak platí zvýhodněné poplatky pro akciové strategie:
Hodnota v CZK
od 180 000 včetně
od 250 000 včetně
od 500 000 včetně
Krátkodobé fondy
-
Dluhopisové fondy
-
Akciové fondy
4%
3,5%
3%
Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877, www.Fichtner.cz
2
5. Přestupní poplatky (v rámci jedné kategorie fondů)
Přestup z původních fondů klienta (námi nedoporučených)
Akciové fondy
1,00%
Dluhopisové fondy
0,50%
Přestup z námi doporučených fondů (max.však 1xročně v objemu
majetku v portfoliu)
Akciové fondy
* 0%- 0,5% p.a. z objemu majetku
Dluhopisové fondy
* 0%-0,5% p.a. z objemu majetku
Přestupní poplatky mezi kategoriemi fondů
Přestup z původních aktiv klienta (námi nedoporučených) do
akciových fondů:
Z dluhopisových fondů
2,00%
Ze životního pojištění
1,00%
Pokud klient neinvestuje pravidelně nebo jednorázově během roku, takže firmě neplyne žádná odměna za
spravování majetku, klient zaplatí při přestupu do jiného doporučeného fondu vstupní poplatek dle platného
sazebníku Fichtner s.r.o.. Max. však 0,5%p.a.z objemu majetku v portfoliu (pouze dluhopisové a akciové
strategie).
Pokud klient během roku (od počátku spolupráce) investuje pravidelně nebo vloží jednorázovou platbu, ze
které firmě plynou provize, klient zaplatí pouze rozdíl mezi došlou provizí z těchto investic a 0,5%p.a.
z objemu majetku klienta, který bude přeinvestován ( akciová a dluhopisová strategie)
Př.1
Klient má ve svém portfoliu majetek ve výši 3 000 000,-. Z toho jsou 2 000 000,- v akciové a dluhopisové
strategii. Zároveň klient pravidelně investuje 10 000,- měsíčně s poplatkem 3,5%. Během roku mu
doporučíme přesun investic z akciového fondu do dluhopisového ve výši 500 000,-.
Výpočet:
500 000,- x 0,5%=2500,120 000 (10 000,- x 12 pravidelná investice) x 3,5%= 4 200,Klient tedy v tomto případě platil 0% vstupní poplatek.
Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877, www.Fichtner.cz
3
Př.2
Pokud by klient, kterého jsme popsali v prvním příkladu neinvestoval pravidelně 10 000,- ani neinvestoval
jednorázově, pak by výše vstupního poplatku z přeinvestované částky 500 000,- bylo 0,5%= 2 500,-
Nový sazebník od 1.4.2012
Standardní sazby vstupních poplatků
Hodnota v CZK
méně než 100 000
od 100 000 včetně
od 250 000 včetně
od 500 000 včetně
Krátkodobé fondy
1%
0,8%
0,6%
0,5%
Dluhopisové fondy
2,5%
2,25%
2%
1,75%
Akciové fondy
5%
4,5%
4%
3,5%
Určení výše poplatku:
Pro přiřazení do příslušného pásma v ceníku se použije hodnota součtu aktuální investované částky a
celkových aktiv klienta v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet.
Sazby poplatků pro trvalé pokyny s předplaceným poplatkem
Cílová částka*
Krátkodobé fondy
Dluhopisové fondy
od 180 000 včetně
0,8%
2,25%
od 250 000 včetně
0,6%
2%
od 500 000 včetně
0,5%
1,75%
*Cílová částka je =celková investovaná částka za plánovanou dobu
Akciové fondy
4,5%
4%
3,5%
Slevy ze sazby poplatků pro trvalé pokyny s předplaceným poplatkem při investici do 45 dní
Podmínka pro nárok na slevu: klient uzavře námi doporučené investiční smlouvy a zainvestuje první platbu
do 45-ti dnů od data prezentace investičního plánu firmou Fichtner s.r.o.
Hodnota v CZK
od 180 000 včetně
od 250 000 včetně
od 500 000 včetně
Krátkodobé fondy
Sleva ze sazby
-
Dluhopisové fondy
Sleva ze sazby
-
Akciové fondy
Sleva ze sazby
10%
12,5%
15%
Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877, www.Fichtner.cz
4
Download

tom - Fichtner s.r.o.