PRODEJ
Vážení zákazníci, dodavatelé odpadů,
RECYKLÁTŮ, STRUSKY
cena platná do 1. 1. – 30. 6. 2014
dovolujeme si Vám nabídnout následující druhy materiálu, které za příznivé ceny prodáváme v areálech Frýdecké skládky, a.s.
AREÁL RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA V PANSKÝCH NOVÝCH DVORECH:
betonové recykláty 0-16mm
betonové recykláty 16-32 mm
betonové recykláty 32-125 mm
struska 0 – 8 mm
struska 8 – 16 mm
struska 16 – 32 mm
struska 32 – 63 mm
žlutý písek 0 – 2 mm
štěrk 0 - 22 mm
recyklovaná zemina
150,- Kč/t
190,- Kč/t
150,- Kč/t
280,- Kč/t
280,- Kč/t
260,- Kč/t
210,- Kč/t
290,- Kč/t
350,- Kč/t
40,- Kč/t
zásypy potrubí, kabelů, pod dlažby
zpevněné plochy, obslužné komunikace
zpevněné plochy, obslužné komunikace
zásypy potrubí, kabelů, pod dlažby
zimní posyp komunikací, pod dlažby1
zpevněné plochy, obslužné komunikace
zpevněné plochy, obslužné komunikace
zásypy potrubí, kabelů, pod dlažby
betonování, drenáže
zahradnické a terénní úpravy, zásypy
AREÁL KOMPOSTÁRNY V BRUZOVICÍCH:
zeminový substrát
kompost
330,- Kč/t
zahradnické úpravy, zakládání trávníků
330,- Kč/t
zahradnické úpravy, zakládání trávníků
mulčovací kůra smrková 0 – 100 mm
2 150,- Kč/t
zahradnické úpravy
štěrk 0 - 4 mm
350,- Kč/t
betonování,
žlutý písek 0 – 2 mm
290,- Kč/t
zásypy potrubí, kabelů, pod dlažby
okrasný štěrk 16 – 32, 32-63 mm
750,- Kč/t
zahradnické úpravy
 cena uvedena bez DPH a do vyprodání zásob, nakládka zajištěna 6:30 – 14:00
 v případě potřeby zajistíme přepravu (možnost vytížení vozidel dovážejících odpad ! tel. 558 44 00 66)
 podrobnější informace na tel.: 558 44 00 77, 603 881 671, kompostárna Bruzovice tel. 736 770 814
Download

ceník prodávaných materiálů 2014