0
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T1
M.j.
Transformovna stožárová do 100 kVA Koncová
4301
XG01
CI28x3
BB39x5
BB31x4
XC02
BF54
na 1 betonovém sloupu 9/20 kN, základní provedení
V SMP 4301 je zahrnuto:
Sestava ES 11111108 pro TS do 100 kVA obsahuje:
konzoly (VN, pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí
a transformátoru), propojení transformátoru a pojistek VN
propojovacím vedením  10 Al vč. proudového spoje,
ukončení a zapojení propojovacího vedení, kompletní
svodovou trubku a kompletní uzemnění konstrukce
Ukončení a zapojení vodičů
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
Upevnění konzole pojistek a svodové trubky páskou B 205 na sloup
Deska betonová pod betonový sloup
Betonový sloup 9/20 kN
sd
Pro montáž otočeného provedení je nutné doplnit 3ks izol.
VPA a 1ks můstku (bez možnosti venkovních vývodů NN).
4331
4333
XG16
Můstek izolátoru VPA pro otočné provedení
ks
XG11+BB31x5
XG12
Vývodová trubka na venkovní vedení NN
Vývodová trubka 7m, včetně upevnění
Další vývodová trubka 7m
ks
ks
XG13+BB31x5
XG14
Pro vodič 1-AES
Vývodová trubka 7m, včetně krytu, ohebné trubky a upevnění
Další vývodová trubka 7m, včetně krytu a ohebné trubky
ks
ks
Konzola pro upevnění holých vodičů NN
Konzola NN TS přímá
Konzola NN TS 45°
Konzola NN TS 90°
ks
ks
ks
XG20
XG18
XG19
TS do 100 kVA Koncovou je nutné doplnit:
- transformátorem
- pojistkami VN dle IEC
- konzolou skříně SMS
- skříní SMS
- rozváděčem RST
- propojovacím kabelem NN
- vývodovým kabelem NN v případě vývodu venkovním vedením NN
- uzemněním v zemi
- deskami betonovými před rozváděč NN
- zemními pracemi
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T2
M.j.
Stožárová transformovna do 100 kVA Koncová
4302
XG01
CI28x3
BB39x5
BB31x4
XC02
BL52
na 1 betonovém sloupu 10,5/15 kN, základní provedení
V SMP 4302 je zahrnuto:
Sestava ES 11111108 pro TS do 100 kVA obsahuje:
konzoly (VN, pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí
a transformátoru), propojení transformátoru a pojistek VN
propojovacím vedením  10 Al vč. proudového spoje,
ukončení a zapojení propojovacího vedení, kompletní
svodovou trubku a kompletní uzemnění konstrukce
Ukončení a zapojení vodičů
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
Upevnění konzole pojistek a svodové trubky páskou B 205 na sloup
Deska betonová pod betonový sloup
Betonový sloup 10,5/15 kN
sd
Pro montáž otočeného provedení je nutné doplnit 3ks izol.
VPA a 1ks můstku (bez možnosti venkovních vývodů NN).
4332
4334
4335
XG16
Můstek izolátoru VPA pro otočné provedení
ks
XG11+BB31x7
XG12
Vývodová trubka na venkovní vedení NN
Vývodová trubka 7m, včetně upevnění
Další vývodová trubka 7m
ks
ks
XG13+BB31x7
BB42x2
XG14+ BB42x2
Pro vodič 1-AES
Vývodová trubka 7m, včetně krytu, ohebné trubky,
distančních spon a upevnění
Další vývodová trubka 7m, včetně krytu a ohebné trubky
XG20
XG18
XG19
Konzola pro upevnění holých vodičů NN
Konzola NN TS přímá
Konzola NN TS 45°
Konzola NN TS 90°
ks
ks
ks
ks
ks
TS do 100 kVA Koncovou je nutné doplnit:
- transformátorem
- pojistkami VN dle IEC
- konzolou skříně SMS
- skříní SMS
- rozváděčem RST
- propojovacím kabelem NN
- vývodovým kabelem NN v případě vývodu venkovním vedením NN
- uzemněním v zemi
- deskami betonovými před rozváděč NN
- zemními pracemi
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T3
M.j.
Stožárová transformovna do 100 kVA Koncová
4303
XG012
CI28x3
BB39x5
BB31x4
XC02x2
BL28
na 2 betonových sloupech 9/15 kN, základní provedení
V SMP 4303 je zahrnuto:
Sestava ES 11111110 pro TS do 100 kVA obsahuje:
konzoly (VN, pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí
a transformátoru), propojení transformátoru a pojistek VN
propojovacím vedením  10 Al vč. proudového spoje,
ukončení a zapojení propojovacího vedení, kompletní
svodovou trubku a kompletní uzemnění konstrukce
Ukončení a zapojení vodičů
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
Upevnění konzole pojistek a svodové trubky páskou B 205 na sloup
Deska betonová pod betonový sloup
Betonový sloup 2x 9/15 kN
sd
Pro montáž otočeného provedení je nutné doplnit 3ks izol.
VPA a 1ks můstku (bez možnosti venkovních vývodů NN).
4331
4333
XG16
Můstek izolátoru VPA pro otočné provedení
ks
XG11+BB31x5
XG12
Vývodová trubka na venkovní vedení NN
Vývodová trubka 7m, včetně upevnění
Další vývodová trubka 7m
ks
ks
XG13+BB31x5
XG14
Pro vodič 1-AES
Vývodová trubka 7m, včetně krytu, ohebné trubky a upevnění
Další vývodová trubka 7m, včetně krytu a ohebné trubky
ks
ks
Konzola pro upevnění holých vodičů NN
Konzola NN TS přímá
Konzola NN TS 45°
Konzola NN TS 90°
ks
ks
ks
XG20
XG18
XG19
TS do 100 kVA Koncovou je nutné doplnit:
- transformátorem
- pojistkami VN dle IEC
- konzolou skříně SMS
- skříní SMS
- rozváděčem RST
- propojovacím kabelem NN
- vývodovým kabelem NN v případě vývodu venkovním vedením NN
- uzemněním v zemi
- deskami betonovými před rozváděč NN
- zemními pracemi
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T4
M.j.
Stožárová transformovna do 100 kVA Koncová
4304
XG012
CI28x3
BB39x5
BB31x4
XC02x2
BL57
na 2 betonových sloupech 10,5/15 kN, základní provedení
V SMP 4304 je zahrnuto:
Sestava ES 11111110 pro TS do 100 kVA obsahuje:
konzoly (VN, pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí
a transformátoru), propojení transformátoru a pojistek VN
propojovacím vedením  10 Al vč. proudového spoje,
ukončení a zapojení propojovacího vedení, kompletní
svodovou trubku a kompletní uzemnění konstrukce
Ukončení a zapojení vodičů
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
Upevnění konzole pojistek a svodové trubky páskou B 205 na sloup
Deska betonová pod betonový sloup
Betonový sloup 2x 10,5/15 kN
sd
Pro montáž otočeného provedení je nutné doplnit 3ks izol.
VPA a 1ks můstku (bez možnosti venkovních vývodů NN).
4332
4334
4335
XG16
Můstek izolátoru VPA pro otočné provedení
ks
XG11+BB31x7
XG12
Vývodová trubka na venkovní vedení NN
Vývodová trubka 7m, včetně upevnění
Další vývodová trubka 7m
ks
ks
XG13+BB31x7
BB42x2
XG14+ BB42x2
Pro vodič 1-AES
Vývodová trubka 7m, včetně krytu, ohebné trubky
distančních spon a upevnění
Další vývodová trubka 7m, včetně krytu a ohebné trubky
XG20
XG18
XG19
Konzola pro upevnění holých vodičů NN
Konzola NN TS přímá
Konzola NN TS 45°
Konzola NN TS 90°
ks
ks
ks
ks
ks
TS do 100 kVA Koncovou je nutné doplnit:
- transformátorem
- pojistkami VN dle IEC
- konzolou skříně SMS
- skříní SMS
- rozváděčem RST
- propojovacím kabelem NN
- vývodovým kabelem NN v případě vývodu venkovním vedením NN
- uzemněním v zemi
- deskami betonovými před rozváděč NN
- zemními pracemi
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T5
M.j.
Stožárová transformovna do 100 kVA Průchozí
4305
XG011
BL211
CI28x3
DX92
XC02
BB39x5
BB31x6
na 1 betonovém sloupu 10,5 m základní provedení bez
možnosti venkovních vývodů VN, bez sloupu
V SMP 4305 je zahrnuto:
Sestava ES 11111102 pro TS do 100 kVA Průchozí obsahuje:
konzoly (svislého odpínače 25 kV Flb, pojistkového spodku
IEC s omezovači přepětí a transformátoru), propojení
transformátoru a pojistek VN propojovacím vedením
 10 Al vč. proudového spoje, ukončení a zapojení
propojovacího vedení, kompletní svodovou trubku
a kompletní uzemnění konstrukce
Svislý odpínač 25 kV Flb se zháš. růžky vč. táhla
Ukončení a zapojení vodičů
Body kulový zkratový přímý Ø20 M12
Deska betonová pod betonový sloup
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
Upevnění konzole svislého odpínače 25 kV, konzole
pojistek a svodové trubky páskou B 205 na sloup
Pro montáž otočeného provedení TS bez možnosti venkovních
vývodů NN je nutné doplnit jedním kusem podpěrného izolátoru.
Pro připojení TS – základního i otočného provedení na
venkovní vedení s konzolou Pařát je nutné dále doplnit
boční nosník BN Pařát II vč. podpěrného izolátoru.
Šablonu vodiče podél nosného ramena konzoly rohové nebo
koncové s izolovaným ramenem pro dosedání ptactva
je nutno doplnit kryty pro ochranu ptactva.
TS do 100 kVA Průchozí je nutné doplnit:
- transformátorem
- propojení odpínače a pojistek vodiči vč. ukončení a zapojení
- pojistkami VN dle IEC
- propojovacím kabelem NN
- rozváděčem RST
- konzolou skříně SMS
- skříní SMS
- deskami betonovými před skříní rozváděče NN
- betonovým sloupem 10,5 m min 6 kN dle výpočtu
výsledného tahu vodičů na podpěrný bod
- uzemněním v zemi
- zemními pracemi
sd
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T6
M.j.
Stožárová transformovna do 100 kVA Průchozí
4306
XG011
BL212
CI28x3
DX92
XC02
BB39x6
BB31x7
BK50
na 1 betonovém sloupu 12 m základní provedení bez
možnosti venkovních vývodů VN, bez sloupu
V SMP 4306 je zahrnuto:
Sestava ES 11111102 pro TS do 100 kVA Průchozí obsahuje:
konzoly (svislého odpínače 25 kV Flb, pojistkového spodku
IEC s omezovači přepětí a transformátoru), propojení
transformátoru a pojistek VN propojovacím vedením
 10 Al vč. proudového spoje, ukončení a zapojení
propojovacího vedení, kompletní svodovou trubku
a kompletní uzemnění konstrukce
Svislý odpínač 25 kV Flb se zháš. růžky vč. táhla
Ukončení a zapojení vodičů
Body kulový zkratový přímý Ø20 M12
Deska betonová pod betonový sloup
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
Upevnění konzole svislého odpínače 25 kV, konzole pojistek a
svodové trubky páskou B 205 na sloup
Provozní žebřík
Pro montáž otočeného provedení TS bez možnosti venkovních
vývodů NN je nutné doplnit jedním kusem podpěrného izolátoru.
Pro připojení TS – základního i otočného provedení na
venkovní vedení s konzolou Pařát je nutné dále doplnit
boční nosník BN Pařát II vč. podpěrného izolátoru.
Šablonu vodiče podél nosného ramena konzoly rohové nebo
koncové s izolovaným ramenem pro dosedání ptactva
je nutno doplnit kryty pro ochranu ptactva.
TS do 100 kVA Průchozí je nutné doplnit:
- transformátorem
- propojení odpínače a pojistek vodiči vč. ukončení a zapojení
- pojistkami VN dle IEC
- propojovacím kabelem NN
- rozváděčem RST
- konzolou skříně SMS
- skříní SMS
- deskami betonovými před skříní rozváděče NN
- betonovým sloupem 12 m min 6 kN dle výpočtu
výsledného tahu vodičů na podpěrný bod
- uzemněním v zemi
- zemními pracemi
sd
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T7
M.j.
Stožárová transformovna ST do 400 kVA Koncová
4311
XG02
CI28x3
BB39x5
BB31x4
XC02
BF54
na 1 betonovém sloupu 9/20 kN, základní provedení
V SMP 4311 je zahrnuto:
Sestava ES 11111109 pro TS do 400 kVA obsahuje:
konzoly (VN, pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí
a transformátoru), propojení transformátoru a pojistek VN
propojovacím vedením  10 Al vč. proudového spoje, ukončení
a zapojení propojovacího vedení, kompletní svodovou trubku
a kompletní uzemnění konstrukce
Ukončení a zapojení vodičů
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
Upevnění konzole pojistek a svodových trubek páskou B 205 na sloup
Deska betonová pod betonový sloup
Betonový sloup 9/20 kN
sd
Pro montáž otočeného provedení je nutné doplnit 3ks izol.
VPA a 1ks můstku (bez možnosti venkovních vývodů NN).
4331
4333
XG16
Můstek izolátoru VPA pro otočné provedení
ks
XG11+BB31x5
XG12
Vývodová trubka na venkovní vedení NN
Vývodová trubka 7m, včetně upevnění
Další vývodová trubka 7m
ks
ks
XG13+BB31x5
XG14
Pro vodič 1-AES
Vývodová trubka 7m, včetně krytu, ohebné trubky a upevnění
Další vývodová trubka 7m, včetně krytu a ohebné trubky
ks
ks
Konzola pro upevnění holých vodičů NN
Konzola NN TS přímá
Konzola NN TS 45°
Konzola NN TS 90°
ks
ks
ks
XG20
XG18
XG19
TS do 400 kVA Koncovou je nutné doplnit:
- transformátorem
- pojistkami VN dle IEC
- konzolou skříně SVS - U nebo SVS-V
- skříní SVS - U nebo SVS-V
- rozváděčem RST
- propojovacími kabely NN
- vývodovými kabely NN v případě vývodů venkovním vedením NN
- uzemněním v zemi
- deskami betonovými před rozváděč NN
- zemními pracemi
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T8
M.j.
Stožárová transformovna ST do 400 kVA Koncová
4312
XG02
CI28x3
BB39x5
BB31x4
XC02
BL52
na 1 betonovém sloupu 10,5/15 kN, základní provedení
V SMP 4312 je zahrnuto:
Sestava ES 11111109 pro TS do 400 kVA obsahuje:
konzoly (VN, pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí
a transformátoru), propojení transformátoru a pojistek VN
propojovacím vedením  10 Al vč. proudového spoje, ukončení
a zapojení propojovacího vedení, kompletní svodovou trubku
a kompletní uzemnění konstrukce
Ukončení a zapojení vodičů
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
Upevnění konzole pojistek a svodových trubek páskou B 205 na sloup
Deska betonová pod betonový sloup
Betonový sloup 10,5/15 kN
sd
Pro montáž otočeného provedení je nutné doplnit 3ks izol.
VPA a 1ks můstku (bez možnosti venkovních vývodů NN).
4332
4334
4335
XG16
Můstek izolátoru VPA pro otočné provedení
ks
XG11+BB31x7
XG12
Vývodová trubka na venkovní vedení NN
Vývodová trubka 7m, včetně upevnění
Další vývodová trubka 7m
ks
ks
XG13+BB31x7
BB42x2
XG14+ BB42x2
Pro vodič 1-AES
Vývodová trubka 7m, včetně krytu, ohebné trubky,
distančních spon a upevnění
Další vývodová trubka 7m, včetně krytu a ohebné trubky
XG20
XG18
XG19
Konzola pro upevnění holých vodičů NN
Konzola NN TS přímá
Konzola NN TS 45°
Konzola NN TS 90°
ks
ks
ks
ks
ks
TS do 400 kVA Koncovou je nutné doplnit:
- transformátorem
- pojistkami VN dle IEC
- konzolou skříně SVS - U nebo SVS-V
- skříní SVS - U nebo SVS-V
- rozváděčem RST
- propojovacími kabely NN
- vývodovými kabely NN v případě vývodů venkovním vedením NN
- uzemněním v zemi
- deskami betonovými před rozváděč NN
- zemními pracemi
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T9
M.j.
Stožárová transformovna ST do 400 kVA Koncová
4313
XG022
CI28x3
BB39x5
BB31x4
XC02x2
BL28
na 2 betonovch sloupech 9/15 kN, základní provedení
V SMP 4313 je zahrnuto:
Sestava ES 11111111 pro TS do 400 kVA obsahuje:
konzoly (VN, pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí
a transformátoru), propojení transformátoru a pojistek VN
propojovacím vedením  10 Al vč. proudového spoje, ukončení
a zapojení propojovacího vedení, kompletní svodovou trubku
a kompletní uzemnění konstrukce
Ukončení a zapojení vodičů
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
Upevnění konzole pojistek a svodových trubek páskou B 205 na sloup
Deska betonová pod betonový sloup
Betonový sloup 2x 9/15 kN
sd
Pro montáž otočeného provedení je nutné doplnit 3ks izol.
VPA a 1ks můstku (bez možnosti venkovních vývodů NN).
4331
4333
XG16
Můstek izolátoru VPA pro otočné provedení
ks
XG11+BB31x5
XG12
Vývodová trubka na venkovní vedení NN
Vývodová trubka 7m, včetně upevnění
Další vývodová trubka 7m
ks
ks
XG13+BB31x5
XG14
Pro vodič 1-AES
Vývodová trubka 7m, včetně krytu, ohebné trubky a upevnění
Další vývodová trubka 7m, včetně krytu a ohebné trubky
ks
ks
Konzola pro upevnění holých vodičů NN
Konzola NN TS přímá
Konzola NN TS 45°
Konzola NN TS 90°
ks
ks
ks
XG20
XG18
XG19
TS do 400 kVA Koncovou je nutné doplnit:
- transformátorem
- pojistkami VN dle IEC
- konzolou skříně SVS - U nebo SVS-V
- skříní SVS - U nebo SVS-V
- rozváděčem RST
- propojovacími kabely NN
- vývodovými kabely NN v případě vývodů venkovním vedením NN
- uzemněním v zemi
- deskami betonovými před rozváděč NN
- zemními pracemi
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T10
M.j.
Stožárová transformovna ST do 400 kVA Koncová
4314
XG022
CI28x3
BB39x5
BB31x4
XC02x2
BL57
na 2 betonovch sloupech 10,5/15 kN, základní provedení
V SMP 4314 je zahrnuto:
Sestava ES 11111111 pro TS do 400 kVA obsahuje:
konzoly (VN, pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí
a transformátoru), propojení transformátoru a pojistek VN
propojovacím vedením  10 Al vč. proudového spoje, ukončení
a zapojení propojovacího vedení, kompletní svodovou trubku
a kompletní uzemnění konstrukce
Ukončení a zapojení vodičů
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
Upevnění konzole pojistek a svodových trubek páskou B 205 na sloup
Deska betonová pod betonový sloup
Betonový sloup 2x 10,5/15 kN
sd
Pro montáž otočeného provedení je nutné doplnit 3ks izol.
VPA a 1ks můstku (bez možnosti venkovních vývodů NN).
4332
4334
4335
XG16
Můstek izolátoru VPA pro otočné provedení
ks
XG11+BB31x7
XG12
Vývodová trubka na venkovní vedení NN
Vývodová trubka 7m, včetně upevnění
Další vývodová trubka 7m
ks
ks
XG13+BB31x7
BB42x2
XG14+ BB42x2
Pro vodič 1-AES
Vývodová trubka 7m, včetně krytu, ohebné trubky
distančních spon a upevnění
Další vývodová trubka 7m, včetně krytu a ohebné trubky
XG20
XG18
XG19
Konzola pro upevnění holých vodičů NN
Konzola NN TS přímá
Konzola NN TS 45°
Konzola NN TS 90°
ks
ks
ks
ks
ks
TS do 400 kVA Koncovou je nutné doplnit:
- transformátorem
- pojistkami VN dle IEC
- konzolou skříně SVS - U nebo SVS-V
- skříní SVS - U nebo SVS-V
- rozváděčem RST
- propojovacími kabely NN
- vývodovými kabely NN v případě vývodů venkovním vedením NN
- uzemněním v zemi
- deskami betonovými před rozváděč NN
- zemními pracemi
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2013
ZMP
Předmět
montáže
T11
M.j.
Použití TS pro 630 kVA je pouze výjimečné na odchylku od TNS, týmu standardizace
technologie. Pro výkon 630 kVA se přednostně používají vnitřní TS.
Stožárová transformovna ST do 630 kVA
4321
na 2 betonových sloupech 10,5/15 kN, základní provedení
a s možností vývodů na venkovní vedení NN
sd
V SMP 4321 je zahrnuto:
XG03
Sestava ES 11111117 pro TS do 630 kVA obsahuje:
konzoly (VN, pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí
a transformátoru), propojení transformátoru a pojistek VN
propojovacím vedením  10 Al vč. proudového spoje, ukončení
a zapojení propojovacího vedení, kompletní svodovou trubku
a kompletní uzemnění konstrukce
CI28x3
Ukončení a zapojení vodičů
BB39x5
Upevnění uzemnění páskou B 133 na sloup
BB31x4
Upevnění konzole pojistek a svodových trubek páskou B 205 na sloup
XC02x2
Deska betonová pod betonový sloup
BL57
Betonový sloup 2x 10,5/15 kN
Pro montáž otočeného provedení je nutné doplnit 3ks izol.
VPA a 1ks můstku (bez možnosti venkovních vývodů NN).
4332
4334
4335
XG16
Můstek izolátoru VPA pro otočné provedení
ks
XG11+BB31x7
XG12
Vývodová trubka na venkovní vedení NN
Vývodová trubka 7m, včetně upevnění
Další vývodová trubka 7m
ks
ks
Pro vodič 1-AES
Vývodová trubka 7m, včetně krytu, ohebné trubky a upevnění
ks
Další vývodová trubka 7m, včetně krytu a ohebné trubky
ks
Konzola NN TS přímá, pro jedno vedení holými vodiči
ks
XG13+BB31x7
BB42x2
XG14+ BB42x2
XG17
Pozn.: Izolované vodiče lze ukončit na konzolu NN
nebo kotevními prvky určené pro tyto vodiče.
TS do 630 kVA je nutné doplnit:
- transformátorem
- pojistkami VN dle IEC
- konzolou skříně SVS-V
- skříní SVS-V
- rozvaděčem RST
- propojovacími kabely NN
- vývodovými kabely NN v případě vývodů venkovním vedením NN
- uzemněním v zemi
- deskami betonovými před rozváděč NN
- zemními pracemi
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
01/2004
ZMP
Předmět
montáže
T12
M.j.
4141
4143
4145
4147
Věžová transformovna základní provedení – bílá barva fasády
koncová – stavební část
ks
koncová – technologická část
ks
průběžná – stavební část
ks
průběžná – technologická část
ks
4149
Příplatek na jinou barvu fasády
ks
4151
4152
4153
4154
4155
4156
Střecha
vysoký jehlan, krytá asfaltovým šindelem - červeným
vysoký jehlan, krytá asfaltovým šindelem – hnědým
nízký jehlan, krytá plechem FeZn
šikmá, krytá plechem FeZn
vysoký jehlan, krytá taškovou krytinou
plochá s atikou krytina Waterfin PV
ks
ks
ks
ks
ks
ks
4158
Doprava dvěma vozidly Sloupárny Majdalena
(uvádět jednoduchou vzdálenost tam i zpět, cena „km“ je za
obě vozidla)
km
Věžová transformovna, typ VT do 1 x 630 kVA
Sloupárny Majdalena a podle TNS ECR se ve
standardním provedení skládá:
ze stavební části obsahující:
- pozinkované oplechování
- pozinkované dveře s výstražnou tabulkou, zvenku
opatřené madlem, zevnitř klikou, větrací žaluzie,
- bílá barva fasády nad dveřmi na fasádě logo ECR,
- zakotvení vodičů VN
- dodávka panelu a dlažby kolem VT
- konzola omezovačů (u průběžné VT 2x)
- montáž VT
z technologické části obsahující:
- výplňová deska s průchodkami VN
- výplňová deska se žaluziemi
- výplňová deska skleněná
- pojistkové spodky IEC (bez dodávky pojistek) včetně vnitřního
propojení VN
- u průběžné VT svislý odpínač (s ručním pohonem) s držáky pojistek
VN a se zkratovacími kulovými body, včetně vnitřního propojení VN
- elektroinstalace
- vnitřní uzemnění
- skříň SVS-VZ
- stěnová kabelová průchodka NN
Vydáno:
Název oddílu:
05/2007
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
PMP
SMP
Strana:
ZMP
Předmět
montáže
T13
M.j.
Součástí specifikace VT není:
- hloubení základové jámy o rozměrech 3,5 x 3,5 x 1,2 m
- zajištění autojeřábu o nosnosti minimálně 16 t
- dodávka cca 1m3 podsypového materiálu (písek, drť 8 – 16 mm)
- vnější uzemnění
- rozváděč s horním přívodem (objednává se samostatně v MTZ)
- spojovací vedení VN pojistka – trafo
- spojovací vedení NN trafo – rozváděč
- distribuční transformátor včetně spojovacího materiálu
- omezovače přepětí VN (u průběžné VT 2x)
- pojistkové patrony VN dle IEC
- smršťovací trubice 3M
- propojovací vedení NN mezi rozváděčem a venkovním vedením
- přívodní a vývodová vedení
4114
XC08x5, BT30x3
CI28x6
Spojovací vedení VN pojistka - trafo
sd
4115
CD21x10,5
CD22x3,5
CI601x8
XN01x8+XB07x8
Spojovací vedení trafo - rozváděč NYY 4x240 mm2,
vč. ukončení
sd
4116
CD21x10,5
CI601x6
XN02x6+XB07x6
Rozšíření spojovací vedení trafo-rozváděč NYY 3x240 mm2,
vč. ukončení
sd
Držák ES vedení NN pro kabel NAYY 4x95 do TS
Držák ES vedení NN pro kabel NAYY 4x150 do TS
ks
ks
Konzola pro upevnění holých vodičů NN na TS
Konzola ES NN TS V, vč. izolátorů
ks
Konzola ES NN TS V 30°, vč. izolátorů
ks
Konzola pro upevnění AES vodičů NN na TS
Armatura ES kotevní NN TS V
ks
XM24
XM25
2001
BH36+BI25x3
BI26
2002
BH37+BI25x3
BI26
BH38
CU32
Adaptér ES k omezovači přepětí na TS
adaptér se použije místo držáku bleskojistek na stávající TS
v případě náhrady keram. bleskojistek za plast. omezovače VN
ks
Vydáno:
Název oddílu:
05/2007
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
T14
SPECIFIKACE VĚŽOVÁ TS KONCOVÁ - MAJDALENA
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel projektové dokumentace
5. Dodavatel transformovny
Sloupárna Majdalena s.r.o.
Věžová TS stavebnicová betonová do 1x630 kVA , typ VT Sloupárny Majdalena s.r.o. dle TNS ECZR:
Stavební část:
Technologická část:
 pozinkované oplechování
 výplňová deska s průchodkami VN
 pozinkované dveře s výstražnou tabulkou, zvenku
 výplňová deska se žaluziemi
opatřené s madlem, zevnitř klikou, větrací žaluzie
 výplňová deska skleněná
 bílá barva fasády, nad dveřmi na fasádě logo ECR
 pojistkové spodky IEC (bez dodávky pojistek), včetně
 zakotvení vodičů VN
vnitřního propojení VN
 dodávka panelu a dlažby kolem VT
 elektroinstalace
 konzola omezovačů
 vnitřní uzemnění
 montáž VT
 skříň SVS-VZ
 stěnová kabelová průchodka NN a zemnící průchodka
Upřesnění vybraných položek ve standardním řešení:
Technický obsah specifikace
*
Směr přívodního vedení VN,
případně vývodová venkovní
nebo kabelového vedení NN je
nutné vyznačit šipkami:
V ..................................... dne .................
Vypracoval: .................... .........................
Rozváděč NN
Typ střechy
Barva fasády
Věžová transformovna základní provedení koncová
- základní připojení VN
Věžová transformovna základní provedení koncová
- opačné připojení VN
VN venkovní vedení
Věžová transformovna otočené provedení koncová
- základní připojení VN
Věžová transformovna otočené provedení koncová
- opačné připojení VN
NN kabelové vedení
Stěnová kabelová průchodka NN (s ucpávkami) - pod rozváděčem 1x
NN venkovní vedení
Stěnové kabelové průchodky NN (s ucpávkami) - pod rozváděčem a ve stěně dveří 2x
bílá
šedá
okrová
zelená
jiná (nutné specifikovat)
vysoký jehlan, krytá asfaltovým šindelem - červeným
vysoký jehlan, krytá asfaltovým šindelem - hnědým
vysoký jehlan, krytá taškovou krytinou
plochá, s atikou krytina Waterfin PV
nízký jehlan, krytá plechem FeZn
šikmá, krytá plechem FeZn
* Požadované zaškrtněte X
Součástí dodávky transformovny VT není:
 distribuční transformátor včetně spojovacího materiálu
 hloubení základové jámy
 omezovače přepětí VN
 zajištění autojeřábu o nosnosti minimálně 16t
 pojistkové patrony VN dle IEC
 dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)
 smršťovací trubice 3M
 vnější uzemnění
 propojovací vedení NN mezi rozváděčem a venkovním vedením
 rozváděč s horním přívodem (objednává se samostatně v MTZ)
 přívodní a vývodová vedení
 propojovací vedení VN pojistka-trafo
 propojovací vedení NN rozváděč-trafo
Vydáno:
Název oddílu:
05/2007
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
T15
SPECIFIKACE VĚŽOVÁ TS PRŮBĚŽNÁ - MAJDALENA
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel projektové dokumentace
5. Dodavatel transformovny
Sloupárna Majdalena s.r.o.
Věžová TS stavebnicová betonová do 1x630 kVA, typ VT Sloupárny Majdalena s.r.o. dle TNS ECZR:
Stavební část:
Technologická část:
 pozinkované oplechování
 výplňová deska s průchodkami VN
 pozinkované dveře s výstražnou tabulkou, zvenku
 výplňová deska se žaluziemi
opatřené s madlem, zevnitř klikou, větrací žaluzie
 výplňová deska skleněná
 bílá barva fasády, nad dveřmi na fasádě logo ECR
 svislý odpínač (s ručním pohonem) s držáky pojistek VN a se
 zakotvení vodičů VN
zkratovacími kulovými body, včetně vnitřního propojení VN
 dodávka panelu a dlažby kolem VT
 elektroinstalace
 konzola omezovačů 2x
 vnitřní uzemnění
 montáž VT
 skříň SVS-VZ
 stěnová kabelová průchodka NN a zemnící průchodka
Upřesnění vybraných položek ve standardním řešení:
Technický obsah specifikace
*
Směr přívodního vedení VN,
případně vývodová venkovní
nebo kabelového vedení NN je
nutné vyznačit šipkami:
V ..................................... dne .................
Vypracoval: .................... .........................
Rozváděč NN
Typ střechy
Barva fasády
Věžová transformovna základní provedení průběžná
Věžová transformovna otočené provedení průběžná
Stěnová kabelová průchodka NN (s ucpávkami) - pod rozváděčem 1x
VN venkovní vedení
Stěnové kabelové průchodky NN (s ucpávkami) - pod rozváděčem a ve stěně dveří 2x
NN kabelové vedení
bílá
šedá
NN venkovní vedení
okrová
zelená
jiná (nutné specifikovat)
vysoký jehlan, krytá asfaltovým šindelem - červeným
vysoký jehlan, krytá asfaltovým šindelem - hnědým
vysoký jehlan, krytá taškovou krytinou
plochá s atikou krytina Waterfin PV
nízký jehlan, krytá plechem FeZn
šikmá, krytá plechem FeZn
* Požadované zaškrtněte X
Součástí dodávky věžové transformovny není:
 distribuční transformátor včetně spojovacího materiálu
 hloubení základové jámy
 omezovače přepětí VN 2x(sd)
 zajištění autojeřábu o nosnosti minimálně 16t
 pojistkové patrony VN dle IEC
 dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)
 smršťovací trubice 3M
 vnější uzemnění
 rozváděč s horním přívodem (objednává se samostatně v MTZ)  propojovací vedení NN mezi rozváděčem a venkovním vedením
 propojovací vedení VN pojistka-trafo
 přívodní a vývodová vedení
 propojovací vedení NN rozváděč-trafo
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
4166
41661
4167
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
ZMP
Předmět
montáže
Bloková transformovna Betonbau podle TNS ECZR
– pro distribuci
typ UK 1700/23 s vnější obsluhou – stavební část
(vč.ploché střechy)
typ UK 1700/23 s vnější obsluhou – technologická část
T16
M.j.
ks
ks
typ UKL 3119 s vnější obsluhou – stavební část
(vč.ploché střechy)
typ UKL 3119 s vnější obsluhou – technologická část
ks
ks
4170
typ UKL 3024 s vnější obsluhou – stavební část
(vč.ploché střechy)
typ UKL 3024 s vnější obsluhou – technologická část
4171
4172
4174
4175
typ UF 3048 s vnitřní obsluhou, vč. střechy vanové DV – stavební část
typ UF 3048 s vnitřní obsluhou – technologická část
Střecha sedlová 30 Bobrovka pro UF 3048 - příplatek
Střecha sedlová 40 Bobrovka pro UF 3048 - příplatek
ks
ks
ks
ks
4177
4178
4192
4193
typ UF 3054 s vnitřní obsluhou, vč. střechy vanové DV – stavební část
typ UF 3054 s vnitřní obsluhou – technologická část
Střecha sedlová 30 Bobrovka pro UF 3054 - příplatek
Střecha sedlová 40 Bobrovka pro UF 3054 - příplatek
ks
ks
ks
ks
41941
41942
41943
41945
41946
Doprava blokové TS Betonbau Praha
typ UK 1700
UKL 3119
UKL 3024
UF 3048
UF 3054
ks
ks
ks
ks
ks
4168
4169
ks
ks
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
ZMP
Předmět
montáže
Betonová transformovna BETONBAU Praha
a podle TNS ECZR se ve standardním provedení skládá:
ze stavební části obsahující:
- ucpávky a ostatní příbal
- hliníkové dveře, větrací žaluzie
- montáž transformovny
- barva soklu tmavošedá č. 1508
- barva fasády podle specifikace
z technologické části obsahující:
- propojovací vedení VN a NN
- elektroinstalace
- vnitřní uzemnění
- rozváděč NN RST dle specifikace (vypsat PMP)
- kompaktní rozváděč SF6 VN dle specifikace (vypsat PMP)
- manipulace a montáž rozváděčů VN a NN
Součástí dodávky není:
- hloubení základové jámy
- dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)
- dodávka dlažby kolem stanice
- vnější uzemnění
- distribuční transformátor a pojistky VN
- systémová víka Hauff technik včetně smršťovacích trubic
a tlakové ucpávky pro kabel VN a NN
T17
M.j.
Vydáno:
Název oddílu:
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
T18
SPECIFIKACE KIOSKOVÉ TS - BETONBAU
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel projektové dokumentace
5. Dodavatel transformovny
Betonbau Praha, s.r.o.
Betonová transformovna do 1x400 kVA pro distribuci, typy Betonbau, standardní provedení dle TNS ECZR:
Stavební část:
Technologická část:
 ucpávky a ostatní příbal
 propojovací vedení VN a NN
 hliníkové dveře, větrací žaluzie
 elektroinstalace
 montáž transformovny
 vnitřní uzemnění
 barva soklu tmavošedá 1508
 rozváděč NN RST 0663-VH
- dle specifikace

Upřesnění vybraných položek ve standardním řešení:
kompaktní rozváděč SF6 VN
-dle specifikace
*
Technický obsah specifikace
Bloková TS typ UK 1700/23 L s vnější obsluhou, vč. ploché střechy
Barva fasády
Bloková TS typ UK 1700/23 R s vnější obsluhou, vč. ploché střechy
bílá
BB 4720
šedá
BB 1510
okrová BB 4705
zelená BB 3609
jiná (nutné specifikovat dle vzorníku)
* Požadované zaškrtněte X
1700 (L)
Směr přívodních kabelů VN,
a vývodových kabelů NN je
nutné vyznačit šipkami:
VN
NN
1700 (R)
Součástí dodávky transformovny není:






hloubení základové jámy
dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)
dodávka dlažby kolem stanice
vnější uzemnění
distribuční transformátor a pojistky VN
systémová víka Hauff technik včetně smršťovacích trubic a tlakové ucpávky pro kabel VN a NN
Přílohou této specifikace musí být: - výseč mapy 1:50 000, situace 1:1000 nebo podobné měřítko
- elektrické schéma zapojení silových obvodů a rozváděčů
- specifikace dodávek rozváděčů
V ................................. … dne .......... ……
Vypracoval: ................ ...................... ……
Vydáno:
Název oddílu:
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
T19
SPECIFIKACE KIOSKOVÉ TS - BETONBAU
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel projektové dokumentace
5. Dodavatel transformovny
Betonbau Praha, s.r.o.
Betonová transformovna do 1x630 kVA pro distribuci, typy Betonbau, standardní provedení dle TNS ECZR:
Stavební část:
Technologická část:
 ucpávky a ostatní příbal
 propojovací vedení VN a NN
 hliníkové dveře, větrací žaluzie
 elektroinstalace
 montáž transformovny
 vnitřní uzemnění
 barva soklu tmavošedá 1508
 rozváděč NN RST 1099-H, RST 0663-VH - dle specifikace
Upřesnění vybraných položek ve standardním řešení:

Technický obsah specifikace
kompaktní rozváděč SF6 VN
- dle specifikace
*
Bloková TS typ UKL 3119 L s vnější obsluhou , vč. ploché střechy
Bloková TS typ UKL 3119 R s vnější obsluhou, vč. ploché střechy
Bloková TS typ UKL 3024 L s vnější obsluhou , vč. ploché střechy
Barva fasády
Bloková TS typ UKL 3024 R s vnější obsluhou , vč. ploché střechy
bílá
BB 4720
šedá
BB 1510
Směr přívodních kabelů VN,
a vývodových kabelů NN je
nutné vyznačit šipkami:
VN
NN
okrová BB 4705
zelená BB 3609
jiná (nutné specifikovat dle vzorníku)
* Požadované zaškrtněte X
3119 L
3119 R
3024 L
Součástí dodávky transformovny není:






hloubení základové jámy
dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)
dodávka dlažby kolem stanice
vnější uzemnění
distribuční transformátor a pojistky VN
systémová víka Hauff technik včetně smršťovacích trubic a tlakové ucpávky pro kabel VN a NN
Přílohou této specifikace musí být: - výseč mapy 1:50 000, situace 1:1000 nebo podobné měřítko
- elektrické schéma zapojení silových obvodů a rozváděčů
- specifikace dodávek rozváděčů
V ................................. … dne .......... ……
Vypracoval: ................ ...................... ……
3024 R
Vydáno:
Název oddílu:
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
SPECIFIKACE KIOSKOVÉ TS - BETONBAU
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel projektové dokumentace
5. Dodavatel transformovny
Betonbau Praha, s.r.o.
Betonová transformovna do 2x630 kVA pro distribuci, typy Betonbau, standardní provedení dle TNS ECZR:
Technologická část:
Stavební část:
 ucpávky a ostatní příbal
 propojovací vedení VN a NN
 hliníkové dveře, větrací žaluzie
 elektroinstalace
 montáž transformovny
 vnitřní uzemnění
 barva soklu tmavošedá 1508
 rozváděč NN RST 1099-L a -P - dle specifikace
 kompaktní rozváděč SF6 VN - dle specifikace
Upřesnění vybraných položek ve standardním řešení:
Technický obsah specifikace
*
Bloková TS typ UF 3048 s vnitřní obsluhou
Barva fasády
Bloková TS typ UF 3054 s vnitřní obsluhou
bílá
BB 4720
šedá
BB 1510
Směr přívodních kabelů VN,
a vývodových kabelů NN je
nutné vyznačit šipkami:
VN
NN
3048
okrová BB 4705
zelená BB 3609
jiná (nutné specifikovat dle vzorníku)
Střecha vanová DV
Střecha sedlová 30° Bobrovka
3054
Střecha sedlová 40° Bobrovka
* Požadované zaškrtněte X
Součástí dodávky transformovny není:
 hloubení základové jámy
 dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)
 dodávka dlažby kolem stanice
 vnější uzemnění
 distribuční transformátor a pojistky VN
 systémová víka Hauff technik včetně smršťovacích trubic a tlakové ucpávky pro kabel VN a NN
Přílohou této specifikace musí být: - výseč mapy 1:50 000, situace 1:1000, nebo podobné měřítko
- elektrické schéma zapojení silových obvodů a rozváděčů
- specifikace dodávek rozváděčů
V ................................. dne ..............
Vypracoval: ................ ......................
T20
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
ZMP
Předmět
montáže
T21
M.j.
Bloková transformovna EEIKA podle TNS ECZR
– pro distribuci
typ PET Mini 300d (L,R) s vnější obsluhou, vč. střechy
s mírným sklonem – stavební část
typ PET Mini 300d (L,R) s vnější obsluhou – technologická část
ks
ks
4206
4207
4208
4209
4210
typ PET Standard 350d(L) s vnitřní obsluhou, vč. střechy
s mírným sklonem – stavební část
typ PET Standard 350d(L) s vnitřní obsluhou – technologická část
Střecha valbová šindel pro Pet 350d(L) - doplatek
Střecha valbová taška pro Pet 350d(L) - doplatek
Střecha sedlová šindel pro Pet 350d(L) - doplatek
Střecha sedlová taška pro Pet 350d(L) - doplatek
ks
ks
ks
ks
ks
ks
42311
42321
Doprava blokové TS EEIKA
typ Pet Mini 300d
Pet Standard 350d
ks
ks
4201
4202
4205
Vydáno:
Název oddílu:
SMP
PMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
ZMP
Předmět
montáže
T22
M.j.
Betonová transformovna EEIKA
a podle TNS ECZR se ve standardním provedení skládá:
ze stavební části obsahující:
- ucpávky a ostatní příbal
- hliníkové dveře, větrací žaluzie
- omítka akrylátová v drásaném provedení zrnitosti 1,5 – 2 mm
- montáž transformovny
- barva soklu tmavošedá
- barva fasády podle specifikace
z technologické části obsahující:
- propojovací vedení VN a NN
- elektroinstalace
- vnitřní uzemnění
- revizní zpráva, napěťová zk., trafosvorky, tabulky, schéma, koberec
- rozváděč NN RST dle specifikace - (vypsat PMP)
- kompaktní rozváděč SF6 VN dle specifikace - (vypsat PMP)
- manipulace a montáž rozváděčů VN a NN
Součástí dodávky není:
- hloubení základové jámy
- dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)
- dodávka dlažby kolem stanice
- vnější uzemnění
- distribuční transformátor a pojistky VN
- systémová víka Hauff technik včetně smršťovacích trubic
a tlakové ucpávky pro kabel VN a NN
Vydáno:
Název oddílu:
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
T23
SPECIFIKACE KIOSKOVÉ TS – EEIKA - PET
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel projektové dokumentace
5. Dodavatel transformovny
EEIKA Brno, s.r.o.
Betonová transformovna do 1x630 kVA pro distribuci, typy PET®, standardní provedení dle TNS ECZR:
Stavební část:
Technologická část:
 ucpávky a ostatní příbal
 propojovací vedení VN a NN
 hliníkové dveře, větrací žaluzie
 elektroinstalace
 omítka v drásaném provedení zrnitosti 1,5-2 mm
 vnitřní uzemnění
 montáž transformovny
 revizní zpráva, napěťová zkouška, trafosvorky, tabulky,
 barva soklu tmavošedá
schéma, koberec
 prohlídka staveniště, montážní četa
 rozváděč NN RST 1099-H, RST 0663-VS - dle specifikace
 kompaktní rozváděč SF6 VN
- dle specifikace
Upřesnění vybraných položek ve standardním řešení:
Směr přívodních kabelů VN, a
Technický obsah specifikace
*
vývodových kabelů NN je nutné
®
vyznačit šipkami a doplnit počtem.
Bloková TS typ PET Mini 300d (L) s vnější obsluhou vč. střechy
VN
s mírným sklonem
NN
®
Bloková TS typ PET Mini 300d (R) s vnější obsluhou vč. střechy
s mírným sklonem
®
Barva fasády
Zvláštní provedení – k objednávce nutno přiložit PD
bílá
Kiesel 18
šedá
Graphit 14
PET Mini 300d (L)
okrová Gobi 13
zelená Amazonas 14
jiná (nutné specifikovat dle vzorníku)
* Požadované zaškrtněte X
Součástí dodávky transformovny není:






hloubení základové jámy
dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)
dodávka dlažby kolem stanice
vnější uzemnění
distribuční transformátor a pojistky VN
systémová víka Hauff technik včetně smršťovacích trubic a tlakové ucpávky pro kabel VN a NN
PET® Mini 300d (R)
Přílohou této specifikace musí být: - výseč mapy 1:50 000, situace 1:1000 nebo podobné měřítko
- elektrické schéma zapojení silových obvodů a rozváděčů
- specifikace dodávek rozváděčů
- při zvláštním provedení TS doložit celkovou projekt. dokumentaci
V ................................. … dne .......... ……
Vypracoval: ................ ...................... ……
Vydáno:
Název oddílu:
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
T24
SPECIFIKACE KIOSKOVÉ TS – EEIKA - PET
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel projektové dokumentace
5. Dodavatel transformovny
EEIKA Brno, s.r.o.
Betonová transformovna do 1x630 kVA pro distribuci, typy PET®, standardní provedení dle TNS ECZR:
Stavební část:
Technologická část:
 ucpávky a ostatní příbal
 propojovací vedení VN a NN
 hliníkové dveře, větrací žaluzie
 elektroinstalace
 omítka akrylátová v drásaném provedení zrnitosti 1,5-2 mm
 vnitřní uzemnění
 montáž transformovny
 revizní zpráva, napěťová zkouška, trafosvorky, tabulky,
 barva soklu tmavošedá
schéma, koberec
 prohlídka staveniště, montážní četa
 rozváděč NN RST 1099, RST 0663-VS - dle specifikace
 kompaktní rozváděč SF6 VN
-dle specifikace
Upřesnění vybraných položek ve standardním řešení:
Technický obsah specifikace
*
®
Bloková TS typ PET Standard 350d (L) s vnitřní obsluhou
Barva fasády
Zvláštní provedení – k objednávce nutno přiložit PD
bílá
Kiesel 18
šedá
Graphit 14
Směr přívodních kabelů VN, a
vývodových kabelů NN je nutné
vyznačit šipkami a doplnit počtem:
VN
NN
Umístění svodu okapu vyznačit
v příslušném rohu kroužkem.
okrová Gobi 13
zelená Amazonas 14
jiná (nutné specifikovat dle vzorníku)
PET® Standard 350d (L)
Typ střechy
Pultová s mírným sklonem
Valbová – kanadský šindel
Valbová - taška
Sedlová - kanadský šindel
Větrací
žaluzie
Sedlová - taška
Zadní stěna
Boční stěna
Pouze ve dveřích
Součástí dodávky transformovny není:
* Požadované zaškrtněte X
 hloubení základové jámy
 dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)
 dodávka dlažby kolem stanice
 vnější uzemnění
 distribuční transformátor a pojistky VN
 systémová víka Hauff technik včetně smršťovacích trubic a tlakové ucpávky pro kabel VN a NN
Přílohou této specifikace musí být: - výseč mapy 1:50 000, situace 1:1000 nebo podobné měřítko
- elektrické schéma zapojení silových obvodů a rozváděčů
- specifikace dodávek rozváděčů
- při zvláštním provedení TS doložit celkovou projektovou dokumentací
V ................................. … dne .......... ……
Vypracoval: ................ ...................... ……
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2013
ZMP
4131
4132
4135
4136
DG 451
DG 452
DG 472
DG 475
DG 473
DG 476
DG 474
DG 477
Předmět
montáže
T25
M.j.
Kiosková transformovna 22/0,4 kV do 630 kVA
- stavební část
TKč
Kiosková transformovna 22/0,4 kV do 630 kVA
- technologická část
TKč
Kiosková transformovna 22/0,4 kV do 2x630 kVA
- stavební část
TKč
Kiosková transformovna 22/0,4 kV do 2x630 kVA
- technologická část
TKč
Kompaktní rozváděč SF6 VN pro transformovny (Dodávky)
Siemens 8DJH (na paprsek) zapojení ET
ks
Siemens 8DJH zapojení RRS
ks
GA 2K 1TS –dvě kabelové odbočky a jedna
transformátorová odbočka
GA 3K 1TS –tři kabelové odbočky a jedna transformátorová
odbočka
GA 2K 2TS –dvě kabelové odbočky a dvě transformátorové
odbočky
GAE 3K 2TS –tři kabelové odbočky a dvě transformátorové
odbočky
Siemens RRR – (odběratelský) tři kabelové odbočky
GA 2K 1KG – dvě kabelové odbočky a podélná spojka přípojnic
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Součástí dodávky Kompaktních rozváděčů VN je ovládací
páka a indikátor napětí.
DG 461
DG 4611
DG 462
DG 4621
DG 463
DG 464
DG 465
DG 467
DG 468
T dts.doc
Modulární rozváděč SF6 VN pro transformovny (Dodávky)
GAE 1K – modul pole pro připojení kabelového vedení
GAE 2K – modul pole pro připojení kabelového vedení
GAE 1TS – modul pole vývodu na transformátor
GAE 2TS – modul pole vývodu na transformátor
GAE 1KG – modul pole podélné spojky
GAE 1KG 2K-modul pole podélné spojky a dvě kab.odbočky
GAE 3K – (odběratelský) modul pole pro připojení
kabelového vedení a podélné spojky
Ormazabal příslušenství ovládací páka a indikátor napětí
Příprava pro omezovač přepětí v modul. rozv. (pro 1 vývod)
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Vydáno:
Název oddílu:
03/2013
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
T26
SPECIFIKACE KOMPAKTNÍHO ROZVÁDĚČE VN - SIEMENS
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel projektové dokumentace
5. Dodavatel rozváděče
SIEMENS s.r.o., Technická 15, 616 00 Brno
Kompaktní rozváděč VN s izolací plynem SF6, typy Siemens, výběr provedení rozváděčů dle TNS ECZR:
Technické parametry:
 jmenovité napětí :
25 kV
 jmenovitý krátkodobý proud : 16 kA/1s max.
 jmenovitý proud :
400 A
 jmenovitý dynamický proud : 40 kA max.
Dodávka spojená s rozváděčem:
 násuvný indikátor napětí
 ruční ovládací páky
Rozměry rozváděče [ mm ]
Typ rozváděče
šířka x hloubka x výška
8DJH, zap. RRR - tři kabelové odbočky
930 x 775 x 1400
8DJH, zap. RRS - dvě kabelové odbočky a podélná spojka přípojnic vpravo
8DJH, zap. ET - jedna transformátorová odbočka s pojistkami a přívodní pole
se zkratovačem (TS na paprsku UK1700/23)
Doplnění specifikace
vývodový kabel
3 x 70 mm2
1050 x 775 x 1400
860 x 775 x 1400
vývodový kabel
3 x 150 mm2
vývodový kabel
3 x 240 mm2
počet vývodových kabelů
Standardní propojovací kabel trafo - rozváděč VN je používán AXEKVCEY 3 ( 1 x 70 mm2 )
Součástí dodávky rozváděče není:
 pojistkové patrony VN dle IEC
V ................................. ………. dne .. ……
Vypracoval: ................ ...................... ……
Poznámka: volitelná jednopólová schémata zapojení rozváděče
Zapojení:
8DJH, zap. RRR
8DJH, zap. RRS
T dts.doc
Počet ks
8DJH, zap. ET
Vydáno:
Název oddílu:
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2012
T27
SPECIFIKACE KOMPAKTNÍHO ROZVÁDĚČE VN – ORMAZABAL
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel projektové dokumentace
High Energy s.r.o., Žižkova 1494/9, 148 00 Praha 4
5. Dodavatel rozváděče
Kompaktní rozváděč VN s izolací plynem SF6, typy Ormazabal, výběr provedení rozváděčů dle TNS ECZR:
Technické parametry:
 jmenovité napětí :
25 kV
 jmenovitý krátkodobý proud :
20 kA/1s max.
 jmenovitý proud :
630A
 jmenovitý dynamický proud :
50 kA max.
Rozměry rozváděče [ mm ]
šířka x hloubka x výška
Typ rozváděče
GA 2K 1TS - dvě kabelové odbočky a jedna transformátorová odbočka
980 x 700 x 1400
GA 3K 1TS - tři kabelové odbočky a jedna transformátorová odbočka
1380 x 700 x 1400
GA 2K 2TS – dvě kabelové odbočky a dvě transformátorové odbočky
1380 x 700 x 1400
GAE 3K + GAE 2TS – tři kabelové odbočky a dvě transf. odbočky
1780 x 700 x 1400
GA 2K 1KG - dvě kabelové odbočky a podélná spojka přípojnic
980 x 700 x 1400
vývodový kabel
3 x 240 mm2
vývodový kabel
3 x 150 mm2
Doplnění specifikace
Počet ks
propojovací kabel na propojovací kabel na
trafo
trafo
3 x 70 mm2
3 x 35 mm2
počet vývodových kabelů
Poznámka
Standardní propojovací kabel trafo - rozváděč VN je používán AXEKVCEY 3 ( 1 x 70 mm2)
Součástí dodávky rozváděče není:
 pojistkové patrony VN dle IEC
V ................................. ….……. dne . …….
Vypracoval: ................ ...................... …….
Poznámka: volitelná jednopólová schémata zapojení rozváděče
VÝVOD
VÝVOD
VÝVOD
VÝVOD
VÝVOD
VÝVOD
VÝVOD
1
2
VÝVOD
VÝVOD
3
Vydáno:
Název oddílu:
05/2012
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
T28
SPECIFIKACE MODULÁRNÍHO ROZVÁDĚČE VN - ORMAZABAL
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel projektové dokumentace
High Energy s.r.o., Žižkova 1494/9, 148 00 Praha 4
5. Dodavatel rozváděče
Modulární rozváděč VN s izolací plynem SF6, typy Ormazabal, výběr provedení rozváděčů dle TNS ECZR:
Technické parametry:
 jmenovité napětí :
25 kV
 jmenovitý krátkodobý proud :
20 kA/1s max.
 jmenovitý proud :
630A
 jmenovitý dynamický proud :
50 kA max.
Rozměry rozváděče [ mm ]
šířka x hloubka x výška
Typ rozváděče
GAE 1K - modul pole pro připojení jednoho kabelového vedení
350 x 725 x 1400
GAE 2K - modul pole pro připojení dvou kabelových vedení
800 x 725 x 1400
GAE 1TS - modul pole vývodu na jeden transformátor
400 x 725 x 1400
GAE 2TS - modul pole vývodu na dva transformátory
800 x 725 x 1400
GAE 1KG – modul pole podélné spojky
L*
P*
Počet
Ks
350 x 725 x 1400
GAE 3K – modul pole pro připojení kabelového vedení nebo podélné spojky
980 x 700 x 1400
GAE 1KG 2K – modul pole podélná spojka přípojnic a dvě kabelové odbočky
980 x 700 x 1400
Příslušenství: ovládací páka a indikátor napětí
-
1
Vypište sestavu (příklad 1K 1K 1K 1KG 1TS 3K):
* Požadované označit X
Doplnění specifikace
vývodový kabel
3 x 150 mm2
vývodový kabel
3 x 240 mm2
propojovací kabel na propojovací kabel na
trafo
trafo
3 x 70 mm2
3 x 35 mm2
počet vývodových kabelů
Poznámka
Standardní propojovací kabel trafo - rozváděč VN je používán AXEKVCEY 3 ( 1 x 70 mm2)
Součástí dodávky rozváděče není:
 pojistkové patrony VN dle IEC
V ................................. ….……. dne . …….
Vypracoval: ................ ...................... …….
Poznámka: volitelná jednopólová schémata zapojení rozváděče
GAE 1K
GAE 1TS
LEVÉ (PRAVÉ)
GAE 1KG
VÝVOD
VÝVOD
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
ZMP
Předmět
montáže
T29
M.j.
Transformátory 22/0,4 kV s Cu vinutím (Dodávky)
50 kVA
100 kVA
160 kVA
250 kVA
400 kVA
630 kVA
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Doprava do 2 ks transformátoru, (vč. manipulace
a přeprava transformátoru po staveništi)
km
DE56
DE57
DE58
Montáž transformátoru na stožárové TS
do 160 kVA
do 400 kVA
do 630 kVA
ks
ks
ks
DE19
DE20
DE21
DE22
DE23
Montáž transformátoru do vnitřní TS
100 kVA
160 kVA
250 kVA
400 kVA
630 kVA
ks
ks
ks
ks
ks
DX96
DX97
Zkratování pro vnitřní transformovny
pro transformátory 25 – 160 kVA – svorník M12
pro transformátory 250 – 630 kVA – svorník M16
sd
sd
Pojistkové patrony VN dle IEC
2 A – 3 ks
4 A – 3 ks
6 A – 3 ks
10 A – 3 ks
16 A – 3 ks
20 A – 3 ks
sd
sd
sd
sd
sd
sd
DX03
DX07
DX09
DX11
DX13
DX15
DX01
4341
4342
4343
4344
4345
4346
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
03/2012
CS91x3
CS92x3
CS93x3
CS94x3
CS95x3
CS96x3
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
1517
ZMP
CU11x3
CU19
1511
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
CU18+CU42x3
Předmět
montáže
Omezovač přepětí VN, včetně montáže
10 kA, venkovní
M.j.
- 3 ks
Svorka C pro průchozí připojení omezovače
k vodiči AlFe-TS věžová
Omezovač přepětí VN, vč. mont., pro rozváděč VN SF6
T30
sd
ks
- 3 ks
sd
DG06
DG07
Skříně a další komponenty pro rozváděče RST
(Energetika Servis Č.B. nebo Energetické strojírny Brno),
vč. montáže na konstrukci
SMS
(š. = 610 x hl. = 600 x v. = 1135 mm),
s ochranným krytem kabelů (š.250x h.150x v.850 mm)
SVS-U (š. = 1090 x hl. = 600 x v. = 1135 mm),
s ochranným krytem kabelů (š.550x h.150x v.850 mm)
SVS-P (š. = 1050 x hl. = 575 x v. = 1180 mm), bez krytu
Kryt kabelového prostoru pro skříň SVS-P
SVS-V (š. = 1460 x hl. = 575 x v. = 1625 mm),
s ochranným krytem kabelů (š.1150x h150x v850 mm)
SVS-KZ (š. = 1090 x hl. = 330 x v. = 1090 mm)
SVS-VZ (š. = 1460 x hl. = 430 x v. = 1580 mm)
XG21
XG22
XG23
Konzola pro skříň - SMS, vč. montáže
- SVS-U
- SVS-V
ks
ks
ks
DG22
Stojany ST pro rozváděče RST
ST–MN pro rozváděč RST 0663 pro TS s vnější obsluhou
ks
DG23
ST–MK pro rozváděč RST 0663 pro TS s vnitřní obsluhou
ks
DG211
ST–VN pro rozváděč RST 1099 pro TS s vnější obsluhou
ks
DG21
ST–VK pro rozváděč RST 1099 pro TS s vnitřní obsluhou
ks
DG212
ST–VK12 pro rozváděč RST 1099-12 vývodů pro TS s vnitřní obsluhou ks
DG213
ST–VN12 pro rozváděč RST 1099-12 vývodů pro TS s vnější obsluhou ks
DG01
DG03
DG04
DG11
DG05
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Vydáno:
Název oddílu:
12/2011
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
T31
Označování rozváděčů a vybraná provedení pro ECZR r. 2011.
Rozváděče se označují písmeny RST a kombinací znaků
Způsob značení:
První znak udává jmenovitý proud
přípojnic:
01 .......100 A
02 .......160 A
06 .......630 A
10 .....1 000 A
RST – XX
XX / X
X
X
X
Druhý znak označuje hlavní jistič
podle jeho jmenovitého proudu:
04 .........
40 A
10 ......... 100 A
16 ......... 160 A
25 ......... 250 A
40 ......... 400 A
63 ......... 630 A
99 ......... 1 000 A
Třetí znak určuje způsob jištění vývodů:
0 - bez jištění
4 - pojistkový odpínač
Čtvrtý znak určuje počet vývodů
Pátý znak určuje způsob měření elektrické energie:
0 - bez měření spotřeby elektřiny, bez MTP
2 - MTP cejchované pro nepřímé měření spotřeby
3 - MTP pro měření zatížení
Šestý znak určuje číslo schématu zapojení podle tabulky č. 1 nebo č. 2 v textu.
Bude-li výjimečně požadovaná výroba rozváděče jiného zapojení, než je uvedeno
v této TNS, použije se označení ”0” a požadované schéma zapojení bude přílohou
k objednávce.
Příklad specifikace rozváděče:
RST - 0663/4535 pro skříň SVS-U podle PNE 35 7149
Význam specifikace: Rozváděč RST s přípojnicemi do 630 A, hlavní jistič 630 A, pojistkové
odpínače na vývodech, 5 vývodů, MTP pro měření zatížení, schéma č. 5
Vydáno:
12/2011
Název oddílu:
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
T32
Vybraná schéma standardně používaná u rozváděčů NN pro ECZR r. 2011.
Schéma zapojení pro DISTRIBUCI:
A
č. 5
2 až 8 vývodů
s pojistkovými odpínači do 400 A
č. 0*
2 vývody
s pojistkovými odpínači do 400 A
* Poznámka: Schéma č. 0 platí pouze rozváděče do 160 A
Pro informaci:
Schéma zapojení pro ODBĚRATELE:
Wh
VArh
č. 4
2 až 5 vývodů
s pojistkovými odpínači do 400 A
Wh
VArh
č. 7*
* Poznámka:
bez jištění vývodu
Schéma č. 7 platí pouze rozváděče do 100 A
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
ZMP
Předmět
montáže
T33
M.j.
DX39
Rozváděče pro transformovny, vč. montáže
Distribuční rozváděče
RST 0216/4200 do skříně SMS
RST 0663/4535 do skříně SVS-U, P, KZ
RST 0663/4535-VH do stojanu ST-MN
RST 0663/4535-VS do stojanu ST-MN, MK
RST 1099/4835 do skříně SVS-V, -VZ, do stojanu ST-VK, VN
RST 1099/4835H do skříně SVS-VZ, do stojanu ST-VK, VN
RST 1099/4835-L s podélním dělením vč. lišt. odpojovače 1000A
a zkratových propojek ZP3/1000 - levá část do stojanu ST-VK
RST 1099/4835-P s podélním dělením - pravá část do stojanu ST-VK
DX391
Rozvaděč pouze na odchylku od standardu:
RST 1099/41235 do stojanu ST-VK12, ST-VN12
DX311
DX33
DX331
DX332
DX34
DX35
DX38
ks
ks
ks
ks
ks
ks
sd
sd
sd
Typ RST 0216, 0663 a RST 1099/… je bez spouště
Rozváděče jsou od výrobce standardně osazovány:
- u rozváděčů RST 02 pouze 2 ks poj. odpínačů 160 A
- u rozváděčů RST 06 pouze 3 ks poj. odpínačů 400 A
- u rozváděčů RST 10 pouze 4 ks poj. odpínačů 400 A
- u rozváděče RST 10 (12 vývodů) pouze 8 ks poj. odp. 400 A
Požadovaný počet osazovaných vývodů a další doplnění se
zajistí následujícími PMP.
DX40
2403
RST - xxxx/xxxx atypické provedení
Použití rozváděče jiného zapojení je pouze výjimečné na
zvláštní povolení ECR, týmu standardizace technologie.
Schéma zapojení je přílohou v PD a k objednávce.
CU03x3+CH31
Omezovač přepětí NN pro rozváděč NN RST
DX71
DX72
Pojistkový lištový odpínač 400A
Pojistkový lištový odpínač 2x160A+adaptér
sd
sd
DX77
DX73
DX74
DX75
DX76
Spoušť pro jistič BD 250 NE 305, 160 A
Spoušť pro jistič BH 630, 250A
“
630A
Spoušť pro jistič BL 1000, 630A
“
1000A
ks
ks
ks
ks
ks
U všech rozváděčů jsou pro vývodové kabely u poj. odpínačů 400 A
osazeny V svorky a u poj. odpínačů 160 A P svorky (do 95 mm2).
- 3 ks
TKč
sd
Vydáno:
Název oddílu:
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
12/2014
T34
SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE NN
1. Číslo a název stavby
2. Místo stavby
3. Investor
4. Zpracovatel PD
5. Dodavatel rozváděče
Doplňuje výkres
Rozváděč NN RST
(požadované
zaškrtněte)
č.v.:
Stojan (požadované zaškrtněte)
Skříň (požadované zaškrtněte)
SMS
SVS-U
SVS-P
SVS-KZ
SVS-V
SVS-VZ
ST-MN
ST-MK
ST-VK
ST-VN ST-VK12 ST-VN12
0216/4200
0663/4535
0663/4535-VH
0663/4535-VS
1099/4835
1099/4835-H
1099/4835-P
1099/4835-L
1099/41235
ATYP *:
doplňte RST
doplňte skříň
doplňte stojan
Požadované označit X, * doplňuje výkres
Název doplňkového zařízení
(není součástí dodávky-je třeba doplnit v rozpočtu)
P.č.
1.
Omezovače přepětí (viz ECZR-TNS-SDS-04 4811.00) (sd)
2.
Pojistkový odpínač 400 A (sd)
3.
Pojistkový odpínač 2 x 160 A + adaptér (sd)
4.
Nadproudová spoušť (ks)
5.
Kryt ke skříni SVS-P (550x150x1200 mm)
SE-BD-0160-DTVE
SE-BH-0250-DTVE
SE-BH-0630-DTVE
SE-BL-J0630-DTVE
(požadované
zaškrtněte)
SE-BL-J1000-DTVE
Poznámka:
Z výroby jsou standardně osazovány:
- u rozváděčů RST 02 pouze 2 ks poj. odpínačů 160 A (max. 4 pozice 4x160A nebo kombinace s poj. odpínačem 400 A)
- u rozváděčů RST 06 pouze 3 ks poj. odpínačů 400 A (max. 5 pozic)
- u rozváděčů RST 10 pouze 4 ks poj. odpínačů 400 A (max. 8 pozic)
- u rozváděčů RST 10 pouze 8 ks poj. odpínačů 400 A (max. 12 pozic)
Vyplněná specifikace rozváděče NN RST je přílohou PD. Vyplněnou specifikaci bude předávat pracovník Regionálního engineeringu
příslušnému referentovi Logistiky – oddělení nákupu pro objednání, s uvedením termínu odebrání.
Dodavatele rozváděče NN RST doplní útvar Logistiky - oddělení nákupu.
Termín odebrání z MTZ ………...
V ................................. …..... dne ..... ………...
Vypracoval: ………………………………
Vydáno:
Název oddílu:
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
11/2013
PMP
SMP
VÝKON
stroje
Předmět
ZMP
montáže
T35
M.j.
XG32
Propojovací kabely NN – CYKY, pro stožárové TS
trafo-rozváděč, vč. ukončení kabelovými oky
- pro TS do 100 kVA
4x70 mm2
(7,5 m) trafo do 100 kVA vč.
sd´
XG33
XG34
- pro TS do 400 kVA
4x150 mm2
2x4x150 mm2
(7,5 m)
(7,5 m)
trafo 100 a 160 kVA
trafo 250 a 400 kVA
sd
sd
XG35
- pro TS do 630 kVA
3x4x150 mm2
(7,5 m)
trafo 630 kVA
sd
STRANA 22 kV
STRANA 0,4 kV
PROPOJOVACÍ VEDENÍ NN
stožárová
transformovna
[ mm2 ]
vnitřní
transformovna
[ mm2 ]
In
pojistka VN
In
jistič NN
[A]
[A]
[A]
[A]
25
0,7
2
36
40
CYKY 4 x 70
50
1,3
2
72
80
CYKY 4 x 70
63
1,7
2
92
100
CYKY 4 x 70
100
2,6
4
145
160
CYKY 4 x 70 *
CYKY 4 x 150 *
160
4,2
6
231
250
CYKY 4 x 150
250
6,6
10
361
400
CYKY 2 x 4 x 150
YY 4 x 240
400
10,5
16
578
630
CYKY 2 x 4 x 150
YY 7 x 240
630
16,6
20
910
1000
CYKY 3 x 4 x 150
YY 7 x 240
[ kVA ]
* dle typu TS
4381
4382
CE06x12
CE08x12
4384
4385
CE06x13,5
CE08x13,5
Vývodové kabely NN - NAYY pro stožárové TS a TSB
rozváděč-venkovní vedení NN, vč. napojení
pro sloup EPV 9
4x 95 mm2
(12 m)
pro TS do 100 a 400 kVA
2
4x150 mm
(12 m)
pro TS 400 kVA
sd
sd
pro sloup EPV 10,5
4x 95 mm2
(13,5 m)
2
4x150 mm
(13,5 m)
sd
sd
pro TS 100, 400 a 630 kVA
pro TS 400 a 630 kVA
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2013
ZMP
Předmět
montáže
T36
M.j.
PMP pro stávající zařízení – opravy a rekonstrukce
4013
4015
4357
DE50
DE52+XC05x4
XC03x4
Opětná montáž příhradové TS
Usazení kotevních šroubů v základě PTS - 4 ks
Betonové patky pro PTS - 4 ks
ks
sd
sd
XG51+BB31x2
Konzola skleněných pojistek VN s omezovači přepětí
- na betonový sloup, vč. upevnění
pro rekonstrukce TS s výkonem transformátoru max. do 160 kVA
ks
Stavitelná konstrukce pro skleněné pojistky VN s omez. přepětí
- na ocelový U profil, vč. upevnění
pro rekonstrukce TS s výkonem transformátoru max. do 160 kVA
(kde již dříve byly použity skleněné pojistky)
ks
XG52+BB31x2
Pojistkový spodek pro pojistky VN IEC s omezovači přepětí
- na betonový sloup, vč. upevnění
pro rekonstrukce TS do 400 kVA, přímo na sloup
ks
XG54
Pojistkový spodek pro pojistky VN IEC s omezovači přepětí
- pro rekonstrukce TS do 630 kVA, (TS rozkročená) na konzoly
ks
XG56
Pojistkový spodek pro pojistky VN IEC s omezovači přepětí
- na PTS, vč. upevnění do 630 kVA
ks
XG61
Propojovací vedení mezi pojistkami VN a transformátorem,
nebo pro průchozí TS mezi odpínačem a pojistkami VN
vč. propoj.ved.  10 Al, proud. spoje., ukon. a zapoj. propoj. ved.
sd
XG53
4358
4349
CS84x3
XG43
XG44
XG45
Adaptér pro pojistky VN - 3 ks
Propojovací kabely NN – CYKY, pro TSB
trafo-rozváděč, vč. ukončení kabelovými oky
(9 m)
”
100 a 160 kVA
4x150 mm2
2x4x150 mm2
(9 m)
”
250 a 400 kVA
2
3x4x150 mm
(9 m)
”
630 kVA
sd
sd
sd
sd
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
ZMP
Předmět
montáže
T37
M.j.
XG71
XG72
XG73
Vývodové a svodové trubky pro PTS, TS a TSB, vč. upevnění
Vývodová trubka NN Z PTS
Vývodová trubka NN D PTS
Vývodová trubka pro izolované vodiče NN PTS
ks
ks
ks
XG75
Svodová trubka 2x63 NN PTS
ks
4401
4402
4403
XG81+BB39x2
XG82+BB39x2
XG83+BB39x2
Svodová trubka 1x63 NN TS 100 kVA
Svodová trubka 2x63 NN TS 400 kVA
Svodová trubka 3x63 NN TS 630 kVA
sd
sd
sd
4405
4406
4407
4408
XG85+BB39x3
XG86+BB39x5
XG87+BB39x3
XG88+BB39x5
Svodová trubka krátká 2x63 NN TSB
Svodová trubka dlouhá 2x63 NN TSB
Svodová trubka krátká 3x63 NN TSB
Svodová trubka dlouhá 3x63 NN TSB
sd
sd
sd
sd
Ukončení vodičů na pojistkách VN na stož. TS
50 mm2, M12 pro 35 AlFe 6, 42/7 AlFe, nebo JIV 50
70 mm2, M12 pro 50 AlFe 6 nebo JIV 70
95 mm2, M12 pro 70 AlFe 6, 70/11-1 AlFe
ks
ks
ks
BL31
BL32
BL33
CX52
CX54
Jističe pro doplňování stávajících rozváděčů, vč. montáže
IJ L
6 A s krytem
16 A
ks
ks
Vývodové jističe pro rozváděč RST NN, vč. montáže
CX967
CX968
Jistič BC 160 NT 305 – 100 - D
Jistič BC 160 NT 305 – 160 - D
ks
ks
CX965
DX79
Jistič BH 630 NE 305 – bez spouště
Spoušť pro vývodový jistič BH 630, 400 A
ks
ks
Hlavní jističe pro rozváděč RST NN, vč. montáže
CX961
CX962
CX963
CX964
CX965
DX77
DX73
DX74
Jistič BC 160 NT 305 – 34 - E
Jistič BC 160 NT 305 – 69 - E
Jistič BC 160 NT 305 – 87 - E
Jistič BD 250 NE 305 - bez spouště
Jistič BH 630 NE 305 – bez spouště
Spoušť pro jistič BD 250 NE 305, 160 A
Spoušť pro jistič BH 630, 250A
“
630A
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Vydáno:
Název oddílu:
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
05/2014
PMP
SMP
ZMP
4371
CX97+CT27
DX75
DX76
Předmět
montáže
T38
M.j.
Jistič BL 1000 SE305 – bez spouště
ks
Spoušť pro jistič BL 1000, 630 A
“
1000 A
ks
ks
CX95
Stykač
DE53
DE55
Montáž skříně rozváděče
Montáž rozváděče do skříně
ks
ks
Demontáž technologické části zděné TS
Rozbourání zděné TS, včetně odvozu do 6 km
ks
ks
Uzemňovací vedení
Uzemňovací vedení na povrchu - 30 x 4 FeZn
Spojení páskových zemničů šrouby (2 ks M8x30)
Svorka SR 02 (pas - pas) - materiál
SR 03 (pas - lano) - materiál
m
ks
ks
ks
4901
4905
DQ02
DQ59
DQ53
DQ54
25 A
ks
Vydáno:
Název oddílu:
PMP
SMP
Strana:
TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA,
KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA
08/2014
ZMP
Předmět
montáže
T39
M.j.
Nová zařízení jsou již budována bezúdržbovou technologií.
Pro nátěry stávajících zařízení se použijí následující
projektové normy, které zajistí rozpočtovou i materiálovou
část.
Nátěry a odstíny barev se řídí dle TNS ECZR.
BU46
BU47
BJ81
BJ82
Odrezivění, 1x základní a 1x vrchní nátěr
- vodou ředitelnou barvou
(použití v případě legislativního požadavku na
minimalizaci ekologické zátěže)
příhradové TS, konstrukce a skříně
- na zemi
- ve výšce
konstrukce NN, kabelové skříně a pod.
- na zemi
- ve výšce
m2
m2
m2
m2
BU48
BU49
Odrezivění, 1x základní a 2x vrchní nátěry
- syntetickou barvou
příhradové TS, konstrukce a skříně
- na zemi
- ve výšce
m2
m2
BU431
BU441
Odrezivění, 1x základní a 1x vrchní nátěry
- syntetickou barvou pro pozinkované konstrukce
stožáry a konstrukce VN - na zemi
- ve výšce
m2
m2
DX21
DX22
Mobilní trafostanice
Usazení MTS na stavbě, bez zapojení
Doprava MTS na stavbu a zpět z příslušné Regionální správy
ks
km
Download

TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ, KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ