T.C.
ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI
Trabzon Spor Lisesi Müdürlüğü
28.11.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
A.SAKA
2
3
M.KIVANÇ
Ş.SEYMEN
12-B/TAR-12
9-D/TSE-9
10-B/BİYG1
9-B/TAR-9
10-A/TAR-10
5
6
7
8
9-D/TSE-9
11-B/SPOR2
11-B/SPOR2
11-B/SPOR2
9-C/İAN-9
9
10-A/BİYG1
9-B/BİY-9
12-A/TİY-12
9-D/BİY-9
9-D/BİY-9
Y.ÇAKIR
11-A/COS34
10-B/COĞ-10
9-B/COĞ-9
12-B/COĞ-12
M.SUNGUR
9-C/FİZG1
T.CİVİL
9-B/FİZ-9
10-A/FİZG1
D.ŞAHİN
S.ÇELİK
N.ÇEBİ
12-A/İNG-12
10-A/SKİ-10
11-B/MÜZ
12-A/SSO-12
12-B/MÜZ
10-B/SPOR2
9-A/MÜZ
11-B/İNG-11
9-D/İNG-9
10-B/FİZG1
9-D/İNG-9
10-A/İNG-10
11-B/COS34
12-A/REH
10-B/BES-10
12-B/SSO-12
10-B/SKİ-10
10-B/SPOR2
10-B/SPOR2
9-D/MÜZG1
9-C/MÜZG1
10
11
12
Gün
1
A.SAKA
2
B.BOZKURT
11-A/TCİ-11
11-B/TCİ-11
3
S
a
l
ı
B.BOZKURT
9-A/TAR-9
4
Öğretmenler Bazında Toplu Program
9-C/TAR-9
4
5
9-B/TAR-9
6
M.KIVANÇ
11-B/REH
Ş.SEYMEN
Y.ÇAKIR
10-B/SFZ-10
10-A/SFZ-10
11-B/COS34
9-A/COĞ-9
7
12-B/COĞ-12
8
M.SUNGUR
T.CİVİL
D.ŞAHİN
S.ÇELİK
11-A/REH
12-A/ÖAÇ-12
9-B/İNG-9
10-B/SPOR22
9-A/FİZ-9
9-D/FİZG1
10-A/FİZG1
11-A/COS34
9
12-A/ÖAÇ-12
12-B/SPOR2
12-B/SPOR2
12-B/SPOR2
9-B/TSE-9
9-B/TSE-9
9-B/İNG-9
9-A/İNG-9
10-B/SPOR22
9-C/İNG-9
11-B/TST-11
12-B/İNG-12
12-A/EĞO-12
10-A/İNG-10
11-B/İNG-11
N.ÇEBİ
11-A/TST-11
12-A/EĞO-12
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
10-A/TAR-10
9-A/TAR-9
5
12-B/TAR-12
4
6
7
8
10-B/TAR-10
11-A/SOET
12-A/TAR-12
A.SAKA
B.BOZKURT
9
M.KIVANÇ
9-D/TSE-9
Ş.SEYMEN
Y.ÇAKIR
9-D/TSE-9
11-B/SPOR2
11-B/SPOR2
9-B/SBL-9
10-B/SFZ-10
9-B/BİY-9
11-B/SPOR2
9-B/İAN-9
M.SUNGUR
T.CİVİL
D.ŞAHİN
S.ÇELİK
9-B/MAT-9
12-A/SYO-12
12-B/İNG-12
10-B/SKİ-10
9-B/MAT-9
9-C/FİZG1
9-B/BİY-9
12-A/SYO-12
9-B/BEG-9
9-D/BEBGG
11-A/SPS-11
9-C/BİY-9
11-A/İNG-11
12-A/İNG-12
10-B/İNG-10
11-B/TST-11
12-B/EĞO-12
12-B/EĞO-12
10-B/MÜZ
12-A/RD-12
12-A/RD-12
11-B/SPS-11
9-C/BİY-9
N.ÇEBİ
10-A/MÜZ
10-A/REH
10
11
12
1
2
10-B/TAR-10
3
9-A/REH
4
5
6
7
11-A/SOET
9-C/TAR-9
M.KIVANÇ
10-A/SFZ-10
11-B/SPOR22
11-B/SPOR22
9-C/İAN-9
8
9-B/İAN-9
9
Ş.SEYMEN
Y.ÇAKIR
12-B/TİY-12
11-A/COS34
9-A/BİY-9
10-B/BİYG1
9-C/BİY-9
10-A/BİYG1
9-D/SBL-9
12-A/COĞ-12
M.SUNGUR
10-B/FİZG1
9-D/COĞ-9
10-B/SUZAYA
11-B/COS34
9-B/MAT-9
9-C/COĞ-9
9-B/COĞ-9
10-B/COĞ-10
9-B/MAT-9
9-A/FİZ-9
10-A/COĞ-10
T.CİVİL
D.ŞAHİN
S.ÇELİK
9-B/TSE-9
9-D/İNG-9
12-A/SSO-12
12-B/SPOR2
10-B/İNG-10
9-B/TSE-9
12-B/SPOR2
12-B/SPOR2
12-A/ÖAÇ-12
11-A/İNG-11
12-B/SSO-12
N.ÇEBİ
10-A/BESTG
10-A/SKİ-10
12-A/ÖAÇ-12
9-C/BEG-9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
B.BOZKURT
3
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
A.SAKA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A.SAKA
B.BOZKURT
12-A/TAR-12
9-D/TRHG1
9-D/TRHG1
11-A/TCİ-11
11-B/TCİ-11
M.KIVANÇ
Ş.SEYMEN
Y.ÇAKIR
M.SUNGUR
T.CİVİL
D.ŞAHİN
9-A/BİY-9
10-A/COĞ-10
9-B/FİZ-9
12-B/SYO-12
9-C/İNG-9
9-A/BİY-9
9-A/SBL-9
10-B/BİYG1
10-A/BİYG1
9-C/SBL-9
9-D/BİY-9
11-B/COS34
9-C/COĞ-9
9-D/COĞ-9
9-A/COĞ-9
12-A/COĞ-12
11-A/COS34
9-D/FİZG1
10-A/SUZAYA
9-B/MAT-9
9-B/MAT-9
12-B/SYO-12
11-B/SPS-11
12-B/SPOR22
12-B/SPOR22
11-A/SPS-11
9-A/BEG-9
9-C/İNG-9
S.ÇELİK
12-A/MÜZ
9-B/İNG-9
9-A/İNG-9
9-A/İNG-9
N.ÇEBİ
12-B/RD-12
11-A/TST-11
10-B/SPOR2
10-B/SPOR2
10-B/SPOR2
12-B/RD-12
9-B/MÜZ
11-A/MÜZ
T.C.
ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI
Trabzon Spor Lisesi Müdürlüğü
28.11.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9-A/TSE-9
A.ÇAPKIN
İ.ARDIÇ
A.CİHAN
9-A/TSE-9
11-A/SPOR2
10-A/SPOR2
11-A/SVB-11
10-A/SPOR2
11-A/ÖZÇ-11
10-A/SPOR2
12-A/DİN-12
9-C/HZ. H
11-A/SPOR2
11-A/SPOR2
B.DÜNDAR
11-A/ÖZÇ-11
9-C/MAT-9
12-A/TED-12
9-A/MAT-9
12-B/TED-12
9-C/MAT-9
9-A/MAT-9
12-B/TED-12
9-B/DİLANT
9-C/KKS32
9-A/HZ. H
9-D/KKS32
9-B/HZ. H
N.AYAN
12-B/DİLANT
N.ESKİCİOĞLU
M.ATA
9-C/TEG1
İ.D
11-A/FLS-11
12-A/DİLANT
9-A/TED-9
9-B/TED-9
9-B/TED-9
11-B/TED-11
11-B/TED-11
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
E.PİRSELİMOĞLU H.KAYIHAN
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
E.PİRSELİMOĞLU H.KAYIHAN
10-A/SPOR22
10-A/SPOR22
11-B/ABL-11
5
10-B/SMJ-10
7
9-D/İAN-9
6
8
9
11-A/ABL-11
10-A/SMJ-10
A.ÇAPKIN
İ.ARDIÇ
12-B/ÖAÇ-12
9-D/MAT-9
12-B/ÖAÇ-12
12-A/SPOR2
12-A/SPOR2
12-A/SPOR2
11-B/STM-11
9-C/TSE-9
9-C/TSE-9
9-D/MAT-9
A.CİHAN
B.DÜNDAR
9-C/HZ. H
9-C/REH
10-A/MATG1
10-B/MATG1
9-B/KKS32
11-A/TED-11
9-A/DIN-9
9-D/TEG1
9-A/KKS32
9-C/MAT-9
9-C/MAT-9
9-B/DIN-9
9-A/MAT-9
11-A/DIN-11
9-A/MAT-9
N.AYAN
9-D/DİNG1
11-A/TED-11
9-D/TEG1
10-B/DİLANT
N.ESKİCİOĞLU
M.ATA
İ.D
9-A/KİM-9
9-D/KİM-9
9-B/KİM-9
10-A/KİMG1
10-B/KİMG1
10-B/DİLANT
11-B/SOET
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
5
6
7
8
9
9-A/TSE-9
9-A/TSE-9
11-A/SPOR2
İ.ARDIÇ
A.CİHAN
B.DÜNDAR
10-A/MATG1
11-A/DİLANT
11-B/DIN-11
10-B/MATG1
10-A/MATG1
11-A/SPOR2
11-A/SPOR2
9-A/MAT-9
9-A/İAN-9
9-D/MAT-9
9-D/İAN-9
9-A/MAT-9
11-B/ABL-11
9-D/MAT-9
12-B/REH
9-C/DİLANT
9-A/DİLANT
9-C/KKS32
9-D/HZ. H
N.AYAN
12-A/DİLANT
10-A/TED-10
12-B/DİN-12
9-C/TEG1
10-B/TED-10
9-A/KKS32
10-B/TED-10
9-B/HZ. H
M.ATA
İ.D
9-C/KİM-9
10-A/DIN-10
10-A/TED-10
N.ESKİCİOĞLU
9-C/TEG1
9-D/KİM-9
11-B/FLS-11
12-B/DİLANT
11-A/TED-11
11
12
1
2
3
4
5
E.PİRSELİMOĞLU H.KAYIHAN
11-A/ABL-11
9-A/İAN-9
11-A/SPOR22
11-A/SPOR22
6
A.ÇAPKIN
9-C/TSE-9
İ.ARDIÇ
9-C/TSE-9
8
12-A/SPOR2
11-B/DİLANT
B.DÜNDAR
9-A/HZ. H
9-C/DİNG1
12-A/SPOR2
9-A/DİLANT
9-D/KKS32
12-B/ÖAÇ-12
9-D/DİLANT
9-B/KKS32
10-B/TED-10
11-B/SVB-11
9
A.CİHAN
10-A/TED-10
12-A/SPOR2
12-B/ÖAÇ-12
7
11-A/DİLANT
9-D/HZ. H
10-B/DIN-10
N.AYAN
9-D/TEG1
N.ESKİCİOĞLU
M.ATA
İ.D
11-B/TED-11
9-B/TED-9
9-D/REH
10-A/DİLANT
10-A/DİLANT
9-A/TED-9
11-B/SOET
9-A/TED-9
11-B/PH
11-A/PH
10
11
12
Gün
1
E.PİRSELİMOĞLU H.KAYIHAN
2
3
C
u
m
a
A.ÇAPKIN
10
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
E.PİRSELİMOĞLU H.KAYIHAN
4
A.ÇAPKIN
İ.ARDIÇ
A.CİHAN
11-A/SVB-11
10-B/MATG1
11-B/DİLANT
11-A/STM-11
11-B/SVB-11
5
10-B/REH
12-A/SPOR22
7
10-A/SPOR2
11-B/ÖZÇ-11
6
8
9
10
11
12
10-A/SPOR2
10-A/SPOR2
12-A/SPOR22
11-B/ÖZÇ-11
10-A/MATG1
10-B/MATG1
9-B/REH
9-D/MAT-9
9-D/MAT-9
9-C/MAT-9
9-C/MAT-9
9-B/DİLANT
12-A/TED-12
12-A/TED-12
9-C/DİLANT
12-B/TED-12
9-D/DİLANT
B.DÜNDAR
N.AYAN
N.ESKİCİOĞLU
10-B/KİMG1
M.ATA
İ.D
10-A/KİMG1
11-A/FLS-11
9-B/KİM-9
11-B/FLS-11
9-C/KİM-9
9-A/KİM-9
Download

T.C. ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI Trabzon Spor Lisesi Müdürlüğü