Projekt: Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva
Část: SO 01 – Základní škola – Budova A
SO 01.2 Stavebně konstrukční řešení
Statický výpočet železobetonového schodiště
Autor :Ing.Aleš Capil
Statický výpočet a návrh výztuže průřezu železobetonové konstrukce schodiště
Návrh a nadimenzování výztuže železobetonového průřezu desky schodiště
Schodišťové ramena – nosná železobetonová monolitická deska ramen – tlouštka 160 mm
Beton C 20/25 ,výztuž R 10505
Tloušťka betonové krycí vrstvy výztuže – 20 mm
MATERIÁLY
BETON desky schodišťového ramene - C20/25(B25)…….
pevnost betonu v tlaku……….. fck= 20MPa
fck=20 MPa
fcd= fck / γc x α =20/1.5 x 1.0 = 13,33 MPa výpočtová pevnost betonu v tlaku
αcc = 1,0
η = 1,0
λ = 0,8
VÝZTUŽ : 10505.9 ( R )
fyk= 500 MPa
fyd = fyk/ γs = 500/ 1,15 = 435 MPa
γs = 1,15
εyd = fyd / Es = 435/ 200 = 2,175
ξbal1 = εcu / (εcu + εyd ) = 3,5( 3,5 + 2,175) = 0,617
Es = 200 GPa
třmínky 10505.9 ( R )
fyk= 500 MPa
fyd = fyk/ γs = 500/ 1,15 = 435 MPa
NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE
Výztuž navržena průměru d = 12mm
Tlouštka nosné železobetonové desky schodiště h = 160 mm
Účinná tlouštka desky –
d1= c + (0,5 x ø) = 20 + (0,5 x 12) = 26 mm
d = h - d1 = 160 – 26 = 134 mm
navrženo do běžného metru šířky desky ø 12 mm po 100 mm – plocha výztuže …… as1 = 1131 mm²
KONTROLA STUPNĚ VYZTUŽENÍ
asmin = 0,26 x fctm x b x d / fyk = 0,26 x 2,2 x 1,0 x 0,134 / 500 = 0,0001533 m²
as1 > asmin = 1131 > 153,3 mm² …………. vyhovuje
POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮŘEZU NA OHYB
d = h – c – 0,5xø = 160 – 20 – 0,5x12 = 134 mm
x = as1 x fyd /b x λ x η x fcd = 1131 x 0,000001x 435 x 1000/ 1,0 x 0,8 x 1,0 x 13,33 x 1000 = 0,046 m
ξ = x/d = 0,046 / 0,134 = 0,344 < ξbal1= 0,617
výpočet momentu na mezi únosnosti pro momenty ohybové na ramenech
mRd = as1 x fyd x ( d – 0,5 x λ x x ) =1131 x 0,000001x 435 x 1000 x ( 0,134 – 0,5 x 0,8 x 0,046) =56,8 KNm
mRd =56,8 KNm > cca mcd = 40 KNm
tato výztuž je navržena při obou površích železobetonové desky ramen schodiště + třmínky
na mezipodestě se lokálně pro zvýšené momenty výztuž zesílí tím,že se použijí pruty ø = 16mm R 10505.
Download

Statický výpočet a návrh výztuže průřezu