Témata školení „Základy anténní techniky“:
1. Základy anténní techniky, pasivní a aktivní prvky
2. Základy měření digitálního a analogové TV signálů
3. Návrhy řešení ITA a STA
1.část – Základy anténní techniky
 Frekvenční pásma TV, FM
o Rozdělení frekvenčních pásem
o Druhy digitálních modulací
o Co je to zpětný kanál a na co se používá

Frekvenční pásma SAT
o
o
o
o
o
o


Rozdělení satelitních pásem (L/H, V/H)
Satelitní přijímací antény
LNB, typy LNB, lokální oscilátor
Nejpoužívanější satelity, přehled satelitů
Příjem více satelitů na jednu anténu
Co je to DiSEqC
Základní pojmy:

Vysvětlení základních pojmů,
o dB, dBµV, dBmV
o zesílení, útlum
o vybuditelnost, redukce vybuditelnosti

Měřené parametry
o Úroveň, C/N, BER, MER

Minimální úrovně, signál/šum – vysvětlení
Pasivní prvky:

Koaxiální kabely, parametry, frekvenční
charakteristika kabelu


Konektory
o typy (IEC, F), v kabelových TV 5/4
o mechanické provedení

Slučovače a rozbočovače (širokopásmové)
o provedení (IEC, F)
o XGHS, XGFS, XGVS
o průchodnost pro napájení

Odbočovače
o jednoduché, vícenásobné
o terciální, trasové
o co je to průchozí a odbočovací útlum


Zakončovací odpory
Náklonové členy
o pevné, proměnné



Útlumové členy
Napájecí výhybky
Účastnické zásuvky
o typy zásuvek (TV+FM, TV+FM+SAT)
o průběžné, koncové

Laděné prvky, kanálové slučovače
o k čemu slouží, princip činnosti
Aktivní prvky:
 Anténní předzesilovač
o typ do antény nebo samostatně
o širokopásmový, pásmový, kanálový
 Domovní zesilovač
o různé typy s různým zesílením a
vybuditelností
o různé konfigurace vstupů
o možnost napájení předzesilovače
 Programovatelný zesilovač
 Linkový zesilovač
 Multipřepínač
o princip činnosti
o typy multipřepínačů
o ilustrační zapojení
 Hlavní stanice STA a TKR – vysvětlení pojmu,
z čeho se skládá
o kanálové zesilovače
o kanálové procesory
o transmodulátory digital/analog
o transmodulátory digital/digital
o příslušenství
2.část – Základy měření

měření digitálního TV signálu
o úroveň digitálního signálu
 metody měření
 doporučené hodnoty
o měření C/N
 vysvětlení C/N
 doporučené hodnoty
o měření MER
 vysvětlení principu
 doporučené hodnoty
o měření BER (CBER, VBER, registr chyb)
 vysvětlení principu
 doporučené hodnoty
o praktické ukázky jednotlivých měření na měřícím
přijímači TELEVES H45 Advance
3.část – Návrhy řešení systémů ITA a STA








DVB-T
o řešení příjmu DVB-T v STA
DVB-S
o řešení příjmu DVB-S v STA
Návrh ITA
Návrh STA s multipřepínači
Návrh STA se širokopásmovým zesilovačem
Návrh STA s programovatelným domovním zesilovačem
Návrh STA s kanálovými zesilovači
Jak vypočítat útlum domovního rozvodu?
o Příklad výpočtu
Další informace ke školení „Základy anténní techniky,
základy návrhů systému STA a ITA“ získáte na e-mailu
[email protected] nebo telefonním čísle 519 374 090.
Download

Témata školení „Základy anténní techniky“: 1.část – Základy