mĚŘICÍ TECHNIKA
TEST
TELEVES H45 Advance
Měřicí přístroj s technologií Digital Processing
Z měřicích přístrojů na českém trhu jsem si tentokrát vybral Televes H45 (typ Advance), profesionální přístroj od španělského výrobce Televes. Přístroj je připraven pro měření analogového TV a rozhlasového pozemního vysílání a pro všechny verze digitálního vysílání (DVB-S/S2, DVB-T/H, DVB-C)
včetně rozšíření pro wi-fi a GSM. Přístroj je možné zakoupit v několika verzích, které se od sebe liší
vybavením a funkcemi. Informativní článek o přístroji Televes H45 vyšel v dubnovém čísle.
Charakteristika
Televes H45 je profesionální měřicí přijímač
určený k měření parametrů analogového
a digitálního TV a rozhlasového vysílání, wi-fi
a GSM signálu. Přístroj obsahuje velké množství funkcí, které umožňují provádět mnoho
měření v oblastech spektra signálu, zobrazení
průběhu signálu, měření chybovostí digitálních signálů, zobrazení konstelačních diagramů a měření echa signálu. Pro mnoho
norem je možné zobrazit video a reprodukovat vybraný zvukový doprovod. Přístroj
dále umožňuje propojení s PC pro nastavení
přístroje a přenos měření do PC. OSD menu
zatím není v češtině – doplnění je připraveno
do další verze softwaru.
Vybavení, popis
K přístroji se dodává rozšířené příslušenství –
popruh přes krk a kolem pasu, velká brašna
na přístroj i příslušenství, popruh k brašně,
křížový šroubovák (pro výměnu baterie),
různé přechodky k F-konektoru, USB propojovací kabel, CD se softwarem (HSuite pro
Windows), SD karta 2GB, napájecí kabel do
50
SAT & DVB-T magazín duben 2010
• Measuresconfig(Nastaveníměření)
popruhů pro zavěšení přístroje. Horní část
obsahuje vstupní F-konektor pro měřený signál, konektor SCART, USB, slot pro SD paměťovou kartu, resetovací tlačítko, reproduktor
a napájecí konektor (12-14 V).
Displej je velmi dobře čitelný, navíc lze
zapnout podstatné zvýšení jasu displeje pro
dobrou viditelnost ve vnějším prostředí. Klávesnice je řešena jako promačkávací nízkozdvihová (odolnost proti prachu a vodě),
zvláštností je náhrada otočného ovladače
kruhovou dotykovou ploškou – uživatel si
brzy zvykne, lze nastavit citlivost.
Návod k obsluze je kompletně v češtině, kvalitně zpracovaný včetně barevných
obrázků. Na přiloženém CD jsou návody,
ovladač pro USB propojení a software pro
komunikaci s přístrojem.
• Equipmentconfig(Nastavenípřístroje)
Menu
auta, nabíječka, síťový kabel a uživatelský
návod. Volitelně lze dokoupit voděodolnou
montážní brašnu. Vlastní přístroj s rozměry
306x150x125 mm a hmotností 2 kg (bez
baterie) je uzpůsoben k zavěšení do úrovně
pasu nebo držení v obou rukách. Je vyroben
z černého plastu, v zadní části je výklopná
opěrka pro podepření při položení na plochu.
Na předním panelu se nachází barevný
TFT 5“ displej, indikační LED, otočný ovladač
tvořený dotykovou ploškou ve tvaru kruhu,
senzor osvětlení a mnoho ovládacích tlačítek.
Dále jsou zde tři kovová oka pro uchycení
Hlavní menu přístroje:
• TVmode(Měření)
• Analyzer(Spektrálníanalyzátor)
OSD menu je tvořeno nabídkou v levé
části obrazovky, ve které se uživatel pohybuje pomocí tlačítek se šipkami. Menu lze
zobrazit či skrýt, přejít do vyšší nebo nižší
úrovně a přejít do základní úrovně (do hlav-
DIGITÁLNÍ SATELITNÍ TV
Základní charakteristiky
• Měření pozemního TV vysílání (analog,
DVB-T, DVB-H, DVB-C)
• Měření satelitního vysílání (DVB-S, DVB-S2)
• Měření wi-fi (jen spektrum)
• Měření GSM (jen spektrum)
• Měření FM rádiového vysílání
• Analogová měření: úroveň, C/N
• Digitální měření: výkon, C/N, CBER, VBER,
MER, echa, konstelace, BCH BER, Link Margin
• Volba norem a jednotek měření
• Real-time spektrální analyzátor
• Zobrazení videa a reprodukce zvuku,
teletextový dekodér
• Analýza PID kódů v digitálním vysílání
• Konstelační diagram
• Graf echa signálu (pro DVB-T)
• Zobrazení průběhu vybrané řádky video
signálu (analog)
• Funkce automatické identifikace satelitu
• DiSEqC 1.0 a 1.2
• 5“ TFT displej
• Dávkové měření (makra)
• Ukládání logů a grafů s možností přenosu
do PC
• B aterie Li-Ion s dobou provozu více jak 4
hodiny
• USB pro update s/w a komunikaci s PC
• Pevná transportní brašna s kapsami pro
příslušenství a popruhy
• S oftware HSuite pro spolupráci s PC (OS
Windows)
ního menu). OSD menu je hodně rozsáhlé
a nikde není indikováno, ve které úrovni se
uživatel nachází. Pro pomoc je ve víku brašny
přehledný graf všech položek celého menu.
Některé vybrané funkce menu (nejpoužívanější) jsou přímo přístupné pomocí tlačítek
okolo kruhového ovladače, některá měření
jsou dostupná jen z menu. U testovaného
přístroje nebylo české menu ještě dostupné,
dodavatel češtinu připravuje do další verze
softwaru.
Varianty přístroje Televes
Základní variantou přístroje je model H45
Compact (ref. 5990) – za dostupnou cenu
poskytuje veškerá potřebná měření v běžné
anténářské praxi (pro montáže STA, ITA
a SAT). Vyšší a dražší typ H45 Advance
(ref. 5992) naplno využívá možností technologie, na které je přístroj postaven (DIGITAL
PROCESSING = digitální zpracování měřeného signálu). Základním rozdílem mezi H45
Advance a H45 Compact je rozšířený vstupní
frekvenční rozsah (5-2500 MHz), rozsáhlé
možnosti ve spektrální analýze (možnost vzorkování od 100 Hz, vertikální rozlišení od 1
dB na dílek), demodulace DVB-S2, zobrazení konstelačního diagramu, echo-analýza
DVB-T signálu.
Některé z funkcí, kterými je vybaven model
Advance, lze do Compactu doplnit pomocí
licenčního klíče, tzv. HD OPTION. Jedná se
o funkce: demodulace DVB-S2 včetně identifikace HD programů, zobrazení konstelačního
diagramu, echo analýza pro DVB-T.
Přehled variant přístroje:
■■ H45 Compact (MPEG-2)
■■ H45 Compact + HD Option
(MPEG-2 a identifikace HD)
■■ H45 Compact Full HD
(MPEG-2 a MPEG-4) … novinka
■■ H45 COMPACT CI (verze s CI rozhraním a MPEG-2) …. novinka
■■ H45 ADVANCE
(MPEG2+identifikace HD)
■■ H45 ADVANCE FULL HD (MPEG-2
a MPEG-4) … novinka
■■ H45 ADVANCE CI (verze s CI rozhraním a MPEG-2) … novinka
Praktické zkušenosti
■■ Přístroj obsahuje dva ladící režimy – dle
zvoleného kanálu nebo frekvence. V případě volby kanálu je zapotřebí správně
zvolit normu či režim (např. plán CCIR pro
analogové vysílání, nebo DVB-T pro digitální), přístroj poté měří automaticky na
vhodné frekvenci daného kanálu (např. na
nosné obrazu u analogové TV, nebo středu
kanálu u digitálního vysílání). V případě
zadání frekvence (přímo číslo nebo otočným ovladačem) je měření dle zvoleného
režimu prováděno přímo na nastavené frekvenci.
■■ Přístroj má několik zobrazení měření
– lze je volit dvěma tlačítky na předním
panelu. Základní je zobrazení spektra
(spektrální analyzátor) přes celou obrazovku s několika údaji ve spodní části – ty
je možné přepínat druhým tlačítkem. Druhé
zobrazení v levé polovině obrazovky zobrazuje video TV programu (deformované na
šířku), v pravé potom zmenšené spektrum
a měřené údaje – druhé tlačítko vypíná zobrazení videa. Třetím zobrazením je výpis
měřených parametrů, kdy jeden z nich lze
zvolit pro zobrazení větším fontem a grafickým proužkem – druhé tlačítko přepne
na zobrazení videa přes celou obrazovku
s OSD zobrazením různých parametrů.
■■ Přístroj má teletextový dekodér – zobrazí OSD teletext, a to pro všechna vysílání,
kde je teletext dostupný (např. na kanálech
České televize).
■■ Při měření jsou jednotlivé údaje doplněné jednou ze tří ikonek – vyhovuje, akceptovatelný/hraniční, nevyhovuje. Nastavení
limitů (tzv. kvalitativních profilů – max. 4)
pro zobrazení těchto ikonek je možné upravit pomocí přiloženého softwaru v počítači
a poté se nahraje do přístroje pomocí USB
kabelu.
■■ Spektrální analyzátor, který je jedním
ze základních měření u tohoto přístroje, je
řešen jiným způsobem, než je běžné u měřicích přístrojů stejné třídy. Oproti běžnému
použití superhetu s frekvenčními filtry tento
přístroj používá digitalizaci signálu na
úrovni mezifrekvence a další zpracování
již pouze digitálně. Základní volbou je číslo
kanálu nebo frekvence (lze jednoduše
přepínat), posun kurzoru je po jednotlivých
kanálech nebo změnou frekvence, span
(šířka rozmítání) lze volit 100, 200, 500
kHz – 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
MHz – 1, 1.5, 2 GHz a span full. Při přechodu přes 950 MHz dojde k automatickému přepnutí do pásma pro satelitní příjem. Rozsah měření je 5 až 2500 MHz.
Filtry RBW (šířka vstupního filtru) a VBW
(rychlost vzorkování) se mění automaticky
dle zvoleného spanu, lze je však nastavit
i ručně. Rychlost zpracování zobrazeného úseku spektra je možné nastavit na
Precizní, Normální nebo Rychlé. Zobrazit
lze vodorovnou čáru Trigger v rozmezí -118
dBm až +12 dBm (krok 1,0 dBm). Rozlišení lze nastavit i ručně na 1, 2, 5, 10 dB/
DIV. Zapnout lze mód Hold pro zachování
zobrazení maxim nebo minim signálu nebo
použít Lupu – zobrazení dvou spekter nad
sebou, spodní je spektrum v místě kurzoru se
spanem 20 MHz. Použít lze až tři kurzory,
zobrazuje se (i najednou pro všechny tři)
jejich frekvence a úroveň signálu. Obsluha
může použít funkci pro vyhledávání špiček
(peak) s volbami maximální ze zobrazených, následující, předcházející, nejnižší/
nejvyšší (od aktuální pozice) špička. Vše
pomocí vícebarevných kurzorů, ovládání
více kurzorů jen z OSD menu. Referenční
úroveň lze zvolit ručně (rozsah -128 až +22
dBm) nebo zapnout automatické nastavení
pro optimální zobrazení spektra (funguje
dobře), při přesažení zobrazitelných úrovní
vstupním signálem dojde k zčervenání stupnice úrovní.
■■ Spektrální analyzátor umožňuje zobrazit měření ve spektru signálu – nutné
vybrat z OSD menu zda analogové, digitální nebo identifikace satelitu. U analogového pozemního vysílání lze měřit úroveň nosné obrazu, odstup nosné obrazu
a zvuku, C/N – měření lze zobrazit najednou na obrazovce. Pro C/N lze zvolit šířku
pásma 1-8 MHz (včetně volby auto). Pro
digitální měření je možné opět zvolit šířku
pásma, dále zobrazit měření výkonu digitálního kanálu, C/N a BER. Při měření BER
je potřeba ručně zvolit DVB-T (lze nastavit šířku pásma, počet nosných, spektrální
inverzi, ochranný interval a offset), DVB-C
(šířka pásma, SR, konstelace, inverze),
DVB-S (šířka pásma, SR, FEC) nebo DVB-S2
(šířka pásma, SR). Pro DVB-T/C/S se zobrazí CBER a MER, pro DVB-S2 se zobrazí
BER a LKM (Link Margin). Funkce identifi-
SAT & DVB-T magazín duben 2010
51
DIGITÁLNÍ SATELITNÍ TV
TEST
Příklad OSD menu přístroje (vlevo, pro logy)
Zobrazení měřených parametrů (DVB-S)
Zobrazení statistiky o příjmu a chybně přijatých paketech (DVB-S)
Spektrální analyzátor (DVB-T)
Náhled TV programu, spektrální analyzátor
a měření (DVB-T)
Zobrazení měřených parametrů (DVB-T)
kace satelitu po chvíli vyhledávání napíše
název satelitu, na jehož transpondéru je
právě kurzor spektrálního analyzátoru –
identifikuje jen několik satelitů, které má
přístroj uloženy v seznamu.
■ U analogového pozemního TV vysílání lze zobrazit údaje jako u měření ve
spektru signálu a dále jako OSD menu na
obrazu TV programu zobrazit hodnotu
a grafický proužek C/N, úrovně, odstupu
video a zvukové nosné, nebo C/N L(6)
a dále se zobrazuje informace: číslo TV
kanálu nebo frekvence, napájení předzesilovače, kanálový plán (např. OIRT), 22
kHz, norma barvy (např. PAL B/G), frekvence nosné zvuku (např. 6,5 MHz), šířka
pásma měření a průhledný obrázek synchronizačního pulzu. OSD menu lze redukovat na zobrazení vybrané hodnoty měření
Program HSuite pro PC
52
SAT & DVB-T magazín duben 2010
nebo zcela bez OSD. Dále je možné zobrazit kterýkoliv TV řádek (jako na osciloskopu) včetně možnosti offsetu a zvětšení
(1-8x) a zobrazit OSD teletext (české znaky
chybně zobrazené).
■ V případě digitálního příjmu je
možné zobrazit okno s měřenými parametry a také OSD menu přes obraz TV
stanice s parametry MPEG. Měřené parametry se liší dle výběru digitálního příjmu:
DVB-T a DVB-S (výkon v kanálu, C/N,
CBER, VBER, MER, název sítě, názvy TV
programů a rádií), DVB-C (výkon v kanálu,
C/N, CBER, MER, název sítě, názvy TV
programů a rádií), DVB-S2 (výkon v kanálu,
C/N, LKM, BER, BCHB, MER, název sítě,
názvy TV programů a rádií). Dále je možné
zobrazit konstelační diagram s možnostmi
zvětšení vybraného
kvadrantu (kromě
DVB-S), u DVB-T lze
dále zvolit zobrazení všech nosných,
nebo jen zvolené
nosné. Pro DVB-T je
dále možné zobrazit velice důležité
měření echa (též
z vané impulsová
odezva nebo měření
o d ra z ů s igná lu
apod.) – časový
rozsah lze zvolit
4µs až 256µs (nebo
je možné nastavit
jednotky v km), úroveň je v rozsahu
0 až -25 dB. Lze
používat jeden kur-
zor a rychle přejít na echo signálu, zobrazuje se počet ech (odrazů) signálu – jen
v rámci aktuálního zobrazení na přístroji (je
potřeba vyzkoušet většinu z nich pro odhalení vzdálených i velmi blízkých odrazů
signálu).
■ Přístroj u všech digitálních měření vyhledává TV a rádia – vyhledávání není příliš
rychlé, programy lze poté přepínat a zobrazovat jejich parametry v OSD menu při
obraze přes celou obrazovku. V případě
vysílání DVB-T se jedná o vybrané měření
a dále údaje: název programu, název sítě,
SID, video/audio PID, NID, komprese a rozlišení obrazu, komprese a počet (včetně
označení) zvukových doprovodů, profil
komprese videa, poměr stran obrazu, snímková frekvence, bitová rychlost a vzorkovací kmitočet zvoleného zvuku. Zvukové
doprovody lze přepínat. V případě DVB-S/
S2 je místo NID název satelitu a místo
názvu sítě počet programů na transpondéru. Kódované programy jsou označené
mřížkou před jejich názvem.
■ Dalším digitálním měřením je statistika
chybně dekódovaných přijatých paketů
včetně doby přerušení příjmu apod.
■ Jednoduše a rychle je možné přepínat
mezi měřením pozemního a satelitního
TV vysílání a FM rozhlasem. Rychle lze
přepínat i mezi analogovým a digitálním
vysíláním.
■ Vybírat lze ze seznamu 24 předdefinovaných satelitů – zatím je není možné nijak
editovat, a to ani jejich transpondéry (ani
pomocí programu HSuite). Lze ale použít
uložení nastavení měření. Uvedené satelity umí přístroj sám identifikovat. Je možné
vybrat kombinaci polarizace a pásma nebo
zvolit vše a přístroj sám při listování trans-
pondéry provádí potřebné nastavení napětí
a 22 kHz (dle nastavení přístroje).
■■ Při měření transpondérů je potřeba ručně
přepínat DVB-S/DVB-S2, a to i v případě,
že má tyto transpondéry přístroj v seznamu
satelitů.
■■ Během satelitního měření se točily oba
větráčky po stranách přístroje na plný výkon
– jsou poměrně hlučné.
■■ Zapnout lze zvukovou indikaci úrovně
signálu.
■■ Pro zobrazení videa plus OSD menu na
SCART konektoru je potřeba použít RGB
propojení (kompozitní video funguje pouze
pro zobrazení samotného videa).
■■ Provedl jsem porovnání měření DVB-T
příjmu s přístrojem EFA-T (Rohde&Schwarz):
EFA-T Úroveň=45,8 dBm, MER=29,3 dB,
Televes: Úroveň=43,8 dBm, MER=30,6 dB.
Přístroj Televes je možné nechat u dodavatele zkalibrovat.
■■ Přístroj obsahuje mnoho dalších nastavení nejen pro příjem (napájení antény,
LNB, DiSEqC přepínač a natáčení, zobrazení, jednotky měření, předzesilovač, jazyk
OSD menu, správa napájení, nastavení displeje, citlivost kruhového ovladače, datum
a čas, SCART konektor, správa paměťové
karty atd.).
logu. Makroměření lze pojmenovat a později
editovat nebo smazat.
Funkce Scan&Log umožňuje spustit
automatické prohledání vybraných pásem
– pozemní (s volbou testu BER), satelitní.
Výsledky jsou uložené ve standardním logu.
Prohledání celého pozemního pásma (bez
BER, 3 multiplexy) a satelitu Astra 23,5°E
trvalo 3 minuty (výborný čas), vypsány jsou
všechna nalezená analogová a digitální
pozemní vysílání a digitální satelitní transpondéry. Při zapnutí volby BER pro DVB-T
a opakování měření se doba prodloužila na
4 minuty, ale nedošlo k žádné chybné interpretaci.
Funkce Instant log umožňuje vložit do
logu data aktuálního měření. Při prohlížení
logu (lze vybrat z uložených logů) je zobrazen ve výpise pod sebou seznam měřených
kanálů či transpondérů, ikonkami u každého
je označen jeho stav a při označení jednotlivých řádek jsou zobrazeny hodnoty příslušných měření. Jednotlivé logy lze mazat či
přejmenovávat.
Veškeré logy a grafy lze jednorázově přesunout na vloženou SD paměťovou kartu. Uložená data je potřeba číst pomocí programu
HSuite (je na přiloženém CD).
Ukládání měření
K přístroji je dodáván software HSuite pro
počítač – v angličtině a jen pro OS Windows. Po jeho instalaci a propojení přístroje
s PC pomocí přiloženého USB kabelu lze
stáhnout vybrané logy, uložené grafy prů-
Do přístroje Televes je možné ukládat logy
a průběhy spekter signálu a průběh měření
echa signálu (další průběhy bude možné
ukládat v některé další verzi s/w přístroje).
Logy jsou typu Makroměření, Scan&Log
a Instant Log.
Přístroj obsahuje funkci Paměť nastavení
měření – provedu měření a použité nastavení uložím. Uložit lze 250 (typ Compact)
nebo 1000 nastavení (Advance), která je
možné libovolně pojmenovat (7 znaků) a později mazat. Při satelitním měření však nebyla
uložena volba DiSEqC přepínače (chyba by
měla být odstraněna v další verzi s/w).
Funkce Makroměření umožňuje jednoduše automaticky spouštět více měření uložených funkcí Paměti nastavení měření. Nadefinovat lze až 100 makroměření, nastavení
je přizpůsobené měření více účastnických
zásuvek (včetně potřeby výměny kabelů)
a naměřené údaje automaticky ukládá do
Spolupráce s PC
Klady
Kompaktní všestranný přístroj pro měření
analogového i digitálního vysílání
Logování měření a grafů
Spolupráce s počítačem
Zápory
Nebyly zjištěny závažnější nedostatky
běhů signálu a zvolené frekvenční plány
(včetně satelitů a jejich transpondérů).
Logy je možné přejmenovat, exportovat do
Excelu, vytisknout a nově je vyhodnotit volbou jiného kvalitativního profilu přístroje.
V případě grafů je možné měnit jednotky
a používat (off-line) odečítací kurzor a graf
včetně tabulky jeho hodnot exportovat do
Excelu či vytisknout.
Pomocí HSuite je možné dále provést
nastavení vlastních kvalitativních profilů (max.
4) a ty uložit, nahrát do přístroje, stáhnout
aktuální z přístroje nebo načíst z PC. HSuit
v případě připojení k internetu také dokáže
zkontrolovat aktuálnost své verze, verze s/w
přístroje a aktuálnost frekvenčních plánů přístroje a případně je stáhnout a nahrát do přístroje. Frekvenční plány lze pouze stáhnout
z přístroje, prohlížet a exportovat do Excelu
– upravit je a nahrát do přístroje není možné,
program stahuje aktuální frekvenční plány ze
serveru výrobce.
Podporu na dobré úrovni zajišťuje dodavatel, dále ji uživatel nalezne na internetových stránkách www.antech.cz nebo www.
televes.com.
Verze zapůjčeného přístroje: H45 Advance,
Vs: 1.33, MPEG: 3.06, FPGA:2.04.00001,
Keyb: 1.01.
Technické parametry
■■ Vstupní kmitočet: 5-47 MHz (zpětný
kanál), 80-110 MHz (FM), 47-880
MHz (pozemní TV), 950-2220 MHz
(satelitní TV), 2220-2500 MHz (wi-fi),
860-950 MHz (GSM)
■■ D ynamický rozsah: 60 dB (pozemní),
55 dB (satelitní)
■■ P řesnost (standardní): ±1 dB (pozemní),
±2 dB (satelitní)
■■ Rychlost zobrazení: <100 ms
■■ Rychlost real-time měření spektra: <10
ms
■■ Rozměry: 306x150x125 mm
■■ Hmotnost (bez baterie): 2 kg
■■ Rozsah pracovních teplot: 0-40 ºC
■■ N apájení: 12-14,8 V ss, max. 42 W
(napájecí zdroj pro 100-240 V/50/60
Hz)
■■ B aterie: Lithium-Ion 7,2 V, 9000 mAh
Shrnutí
Televes H45 je profesionální, velmi kvalitní
měřicí přístroj pro měření signálů pozemního analogového i digitálního (DVB-T) vysílání, satelitního digitálního vysílání DVB-S/
S2. Je vhodný také ke kontrole FM rádií
a zobrazení spektra wi-fi a GSM. Přístroj
vyniká především digitálním zpracováním
vstupního signálu, několika možnostmi zobrazení měřených hodnot – samotný spektrální analyzátor, kombinace spektra s obrazem TV programu, nebo samotný obraz
s OSD menu s parametry přenosového
toku a videa/audia. Přístroj obsahuje i další
funkce, například pro zobrazení konstelačních diagramů, nebo pro důležité měření
echa signálu v DVB-T vysílání. Velmi dobře
je také provedena komunikace s PC (pomocí
programu HSuite), kde lze stahovat veškerá
měření a exportovat je například do Excelu
pro další zpracování. Pro zrychlení měření
lze dobře používat funkce uložení parametrů měření a automatické spouštění více
měření najednou.
Problémy v softwaru s nedostupným českým OSD menu, DiSEqC v ukládání měřených parametrů, ukládáním pouze obrázku
spektra a echa signálu a nemožností úprav
frekvenčních plánů dodavatel aktivně řeší
s výrobcem a měly by být odstraněny v dalších softwarech. Cena přístroje Televes (typ
Advance) je vyšší, pohybuje se v závislosti
na vybavení a příslušenství kolem 130 000
Kč (s DPH).
Přístroj Televes zapůjčila firma Antech
s.r.o., Břeclav.
text Richard Šimík
foto autor a Antech
SAT & DVB-T magazín duben 2010 53
Download

TELEVES H45 Advance