ZÁZNAMOVÝ ARCH
Název školy
Základní škola Uničov, U Stadionu 849
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2961
Číslo a název šablony klíčové aktivity
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
Název vzdělávací sady
Ruský jazyk
Označení materiálu
Název
vzdělávacího
materiálu
Typ
aplikace
Ověření
ve třídě
Datum
ověření
VY_32_INOVACE_RJ_01
Dny v týdnu
pdf
9.A
20. 11.
2012
VY_32_INOVACE_RJ_02
Ve škole
pdf
9.A
29. 11.
2012
VY_32_INOVACE_RJ_03
Jak pojedeme
pdf
9.A
22. 1. 2013
VY_32_INOVACE_RJ_04
Dopravní
prostředky
pdf
9.A
29. 1. 2013
Anotace materiálu
Pracovní list je možné zařadit v úvodu hodiny jako motivační prvek. Zaměřuje
se na opakování a procvičování základních pojmů. Kartičky jsou určeny
k opakování a práci ve dvojicích.
Pracovní list slouží k procvičování slovní zásoby. Zaměřuje se na opakování a
procvičování základních pojmů. Kartičky jsou určeny k opakování a práci ve
dvojicích.
Materiál je určen k práci s textem; zaměřuje se na porozumění čteného textu,
na schopnost orientace v textu a vyhledávání základních informací. Vede žáky
k přesným formulacím.
Materiál (domino) slouží k procvičení a prohloubení slovní zásoby z oblasti
dopravních prostředků.
Jméno
vyučujícího
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
VY_32_INOVACE_RJ_05
Měsíce
pdf
9.A
7. 2. 2013
VY_32_INOVACE_RJ_06
Sloveso „moci“
pdf
9.A
28. 2. 2013
VY_32_INOVACE_RJ_07
Kdy se setkáme
pdf
9.A
7. 3. 2013
VY_32_INOVACE_RJ_08
Infinitivní tázací
věty
pdf
9.A
21. 3. 2013
VY_32_INOVACE_RJ_09
Nakupujeme
pdf
9.A
4. 4. 2013
VY_32_INOVACE_RJ_10
V obchodním
centru
pdf
9.A
5. 4. 2013
VY_32_INOVACE_RJ_11
Ovoce a zelenina
pdf
9.A
16. 4. 2013
VY_32_INOVACE_RJ_12
Povolání I.
pdf
9.A
19. 4. 2013
VY_32_INOVACE_RJ_13
Povolání II.
9.A
26. 4. 2013
9.A
2. 5. 2013
9.A
7. 5. 2013
9.A
16. 5. 2013
pdf
pdf
VY_32_INOVACE_RJ_14
Kolik je hodin
VY_32_INOVACE_RJ_15
Hudba
pdf
pdf
VY_32_INOVACE_RJ_16
Jazyků je mnoho
Pracovní list slouží k upevňování a procvičování názvů měsíců.
Pracovní list je možné zařadit v úvodu hodiny jako motivační prvek. Zaměřuje
se na opakování a procvičování tvarů slovesa moci.
Pracovní list slouží k procvičování a upevňování učiva. Vede žáky k orientaci
v textu, k rozvíjení komunikačních schopností.
Pracovní list slouží k procvičování a upevňování učiva. Vede žáky ke
schopnosti zvládat řečové situace při orientaci v cizím městě – sestavit otázku.
Hra Domino slouží k procvičování nové slovní zásoby. Žáci pracují ve dvojicích.
Pracovní list již zpracovávají samostatně. Významy nových slov si hledají a
ověřují ve slovnících nebo na nástěnné tabuli.
Pracovní list je zaměřen na práci s textem, pochopením jeho obsahu a
schopnosti žáka orientovat se v textu, odpovídat na dotazy týkající se obsahu
článku. V druhé části si žáci procvičují časování a užívání slovesa
KOUPIT/KUPOVAT.
Hra Domino slouží k procvičování nové slovní zásoby. Žáci pracují ve dvojicích.
Pracovní list již zpracovávají samostatně. Významy nových slov si hledají a
ověřují ve slovnících nebo na nástěnné tabuli.
Pracovní list slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby. Uvědomuje si
pravidla pro přechylování v Rj a mezinárodní termíny.
Hru s kartičkami Domino je vhodné zařadit v úvodu hodiny a poté využít
pracovní list.
Pracovní listy vedou žáky k užívání gramaticky správných tvarů, k upevnění
slovní zásoby z oblasti názvů povolání.
Pracovní list slouží k procvičování a upevňování učiva. Vede žáky ke
schopnosti zvládat řečové situace – získat požadovaný údaj, odhadovat
význam nových slov a spojení.
Hra Domino slouží k procvičování nové slovní zásoby. Žáci pracují ve dvojicích.
Pracovní list již zpracovávají samostatně. Významy nových slov si hledají a
ověřují ve slovnících.
Materiál je zaměřen na osvětlení vzniku a rozvoje jazyků indoevropské
skupiny, do které patří společně s jazyky slovanskými i ruský jazyk. Na podobě
daných slov základní slovní zásoby si žáci dokážou a ověří jejich společný
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
pdf
VY_32_INOVACE_RJ_17
Zvířata
VY_32_INOVACE_RJ_18
Moskva
VY_32_INOVACE_RJ_19
Co jíme
VY_32_INOVACE_RJ_20
Jaký ti koupíme
dárek
pdf
pdf
9.A
17. 5. 2013
9.A
21. 5. 2013
9.A
7. 6. 2013
9.A
11. 6. 2013
pdf
základ.
Samostatně pracují s překladovými slovníky daných jazyků. Výslovnost slov je
třeba pod vedením vyučujícího vzájemně zkontrolovat, doplnit.
(Lze využít i v hodinách Čj, Aj a Nj, nutno však žákům přiložit tabulku
s azbukou.)
Materiál je určen k upevnění a rozšíření slovní zásoby.
Hru Zvířecí domino hrají žáci ve dvojicích, pracovní list je určen k samostatné
práci.
Materiál je určen k upevnění a rozšíření slovní zásoby, k práci s textem.
Materiál je určen k upevnění a rozšíření slovní zásoby.
Hru Domino hrají žáci ve dvojicích, pracovní list je určen k samostatné práci.
Materiál je zaměřen na rozvoj produktivních řečových dovedností – psaní,
mluvení, práci se slovníkem. Žáci si uvědomují, jak jsou svým okolím
ovlivnitelní při rozhodování, ujasňují si svůj hodnotový žebříček.
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Mgr. Svatava
Rutarová
Download

Seznam dokončených materiálů sady Ruský jazyk