-1Seznam používaných učebnic pro 1.ročník čtyřletého studia - rok 2012/2013
Český jazyk a literatura:
1. Český jazyk pro střední školy, Mluvnice, Fraus-Martinec, Tušková, Zimová
2. Český jazyk pro střední školy, Komunikace a sloh, Fraus-Ježková, Vaňková…
3. nebo ČJ a komunikace pro SŠ, Didaktis učebnice a pracovní sešit
( vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku)
4. Literatura 19. a poč. 20.století ,V. Prokop - od romantiků po buřiče
5. Čítanka k Literatuře 19. a poč. 20. století – Vladimír Prokop
( vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku školního roku)
319,219,140+120,150,95,-
Anglický jazyk:
1. Maturita Solutions
(vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku šk. roku podle rozřazení )
650,-
Francouzský jazyk:
1. Quartier libre 1, Klett. ( vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku šk. roku podle rozřazení )
700,-
Německý jazyk:
1. Direkt neu 1 ( vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku šk. roku podle rozřazení )
345,-
Španělský jazyk:
1. Aventura 1 ( vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku)
500,-
Ruský jazyk:
1. RADUGA I.díl ( vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku šk. roku podle rozřazení )
2. Rj pro samouky (bude zajištěno přes vyučující )
390,390,-
Dějepis:
1. Dějiny pravěku a starověku – J. Souček
2. České dějiny I. (1.díl) – Z. Beneš, J. Petráň, SPL Práce
3. Atlas světových dějin – pravěk- středověk – 1.díl – Kartografie Praha
229,244,-
Zeměpis:
1. Atlas světa (až do 4.ročníku )
k dispozici školní
2. Příroda a lidé Země – Bičík,I.- Janský, B.; ČGS – Praha 2001
295,169,-
Matematika:
1. Základní poznatky z matematiky - L. Bušek a kol., Prométheus ( 3.upr. vydání – dotisk 2001 )
2. Rovnice a nerovnice - L. Boček a kol., Prométheus ( 3.přepr. vydání – 2000-2001 )
3. Sbírka úloh pro SŠ – výrazy, rovnice,… - F. Janeček, Prométheus
4. Matematika (sbírka úloh - příprava k maturitě a ....) - Jindra Petáková, Prometheus
112,115,114,230,-
Fyzika:
1. Fyzika pro gymnázia - Mechanika - M. Bednařík, Prométheus - 3. vydání ( nově přepracované )
2. Sbírka úloh z fyziky pro SŠ - Lepil, Bednařík, Široká, Prométheus
3. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ
136,232,130,-
Chemie:
1. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1.díl – J. Honza, A. Mareček, nakladatelství Olomouc
98,-
Biologie:
1. Biologie pro střední školy gymnazijního typu – FIN ( až do 3. ročníku )
(nutno zakoupit poslední vydání – tj. 8.a výše )
Výtvarná výchova :
1. Kapitoly z dějin výtv.umění pro výuku dějin umění na SŠ - V.Prokop ( až do 2.ročníku )
360,-
95,-
-2Hudební výchova :
1. Zpěvník – Já, písnička – 2.díl ( žlutý ) ( až do 4. ročníku )
2. Učebnice pro gymnázia – 1.díl – A. Charalambidis
Základy společenských věd :
1. Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2004 ( až do 4. ročníku )
85,135,-
190,-
-3Seznam používaných učebnic pro 2.ročník čtyřletého studia – rok 2012/2013
Český jazyk:
1. Český jazyk pro střední školy, Mluvnice, Fraus-Martinec, Tušková, Zimová
319,2. Český jazyk pro střední školy, Komunikace a sloh, Fraus-Ježková, Vaňková…
219,( z I.roč. - vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku)
3. Čítanka k Literatuře v kostce III – M.Sochorová, Fragment ( po domluvě s vyučujícím buď 2., nebo 4.)
4. Přehled světové literatury 20. století, Vladimír Prokop
5. Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století – Vladimír Prokop( vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku
školního roku)
6. Čítanka k Přehledu české literatury 20. století – Vladimír Prokop( vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku
školního roku)
Cizí jazyky: výběr určí vyučující dle pokročilosti skupiny
1. Angličtina – Maturita Solutions ( bude zajištěno přes vyučující )
1. Francouzština Connexions 1.
1. Španělština – AVENTURA 1
1. Němčina – Direkt 2.díl
1. Ruština – 1. RADUGA I.díl ( vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku šk. roku)
2. Rj pro samouky (bude zajištěno přes vyučující )
700,500,390,390,-
Občanská nauka :
1. Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2004 ( až do 4. ročníku )
Dějepis:
1. Beneš: Dějiny středověku
2. České dějiny I. Z. Beneš, J. Petráň SPL Praha
3. Atlas světových dějin –1.díl + 2.díl, Kartografie Praha
Zeměpis:
1. Regionální zeměpis světadílů - Bičík,I.- Brinke,J.; Česká geografická společnost 2000;
2. Atlas světa
3. Česká republika – Holeček a kol., ČGS + Atlas ČR
Matematika:
1. Odvárko: Funkce – Prometheus ( Dotisk 3.uprav. vydání – 2001 )
2. Odvárko: Goniometrie – Prometheus ( Dotisk 3.uprav. vydání – 2001 )
3. J. Petáková: Příprava k maturitě a k přij. zkouškám na VŠ ( viz 1. Ročník )
4. F. Janeček : Sbírka úloh pro SŠ
5. Pomykalová - Planimetrie ( Dotisk 3.uprav. vydání – 2001 )
229,244,-
169,137,-
152,106,-
115,-
Fyzika:
1. Bartuška: Molekulová fyzika a termika – Prométheus ( nově přepracované 4.vydání )
2. Lepil: Mechanické kmitání a vlnění – Prométheus ( nově přepracované 3.vydání )
3. Lepil: Elektřina a magnetismus – Prométheus ( nově přepracované 5.vydání )
4. Sbírka úloh z fyziky pro SŠ - Lepil, Bednařík, Široká, Prométheus
128,99,144,232,-
Chemie:
1. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. a 2. díl – J. Honza, A. Mareček, nakladatelství Olomouc
2. Chemie Názvosloví organických sloučenin – Mareček, Honza, PROTON, Brno
80,-
Biologie:
1. Biologie pro střední školy gymnazijního typu – FIN ( až do 3. ročníku )
- (nutno zakoupit poslední vydání – tj. 8.a výše )
Hudební výchova :
1. Učebnice pro gymnázia – 2.díl – A. Charalambidis
-4Seznam používaných učebnic pro 3. ročník čtyřletého studia - rok 2012/2013
Český jazyk:
1.Český jazyk pro střední školy, Mluvnice, Fraus-Martinec, Tušková, Zimová
319,2. Český jazyk pro střední školy, Komunikace a sloh, Fraus-Ježková, Vaňková…
219,( z II.roč. - vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku)
3. Čítanka k Literatuře v kostce III – M.Sochorová, Fragment ( po domluvě s vyučujícím buď 2., nebo 4.)
4. Přehled světové literatury 20. století, Vladimír Prokop
5. Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století – Vladimír Prokop( vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku
školního roku)
6. Čítanka k Přehledu české literatury 20. století – Vladimír Prokop( vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku
školního roku)
Cizí jazyky:výběr určí vyučující dle pokročilosti skupiny
1.Anglický jazyk - Maturita Solutions Intermediate ( bude zajištěno přes vyučující )
1. Německý jazyk - DIREKT II., Klett, DIREKT III., Klett.
1. Francouzský jazyk – Quartier libre 2,Klett ( vyučující zajistí učebnice)
Francouzština F1 – maturitní příprava, INFOA
1. Ruština – 1. RADUGA I.díl ( vyučující zajistí učebnice a prodej na počátku šk. roku)
2. Rj pro samouky (bude zajištěno přes vyučující )
1. Španělština – AVENTURA 1/2
700,600,390,390,-
Občanská nauka:
1. Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2004 ( až do 4. ročníku )
Dějepis :
1. Hroch - Dějiny novověku
2. České dějiny II.- Kvaček, SPL Praha
3. Atlas světových dějin –1.díl + 2.díl, Kartografie Praha
229,244,-
Zeměpis seminář:
1. Atlas světa - školní
Matematika:
1. Kočandrle - Analytická geometrie ( dotisk 2.vydání – 2001 )
2. Pomykalová – Stereometrie
3. J. Petáková - Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám
4. Calda – Komplexní čísla (do vol. předmětu – 3.ročník )
5. Janeček - Výrazy, rovnice, nerovnice
Fyzika:
1. Elektřina a magnetismus – Lepil – Prométheus ( 5.přepracované vydání )
2. Sbírka úloh z fyziky pro SŠ - Lepil, Bednařík, Široká – Prométheus
3. Fyzika mikrosvěta – Štoll – Prométheus ( 3.přepracované vydání )
4. Optika – Lepil - Prométheus ( 3.přepracované vydání )
5. Bartuška – Speciální teorie relativity ( 3.přepracované vydání )
6. Astrofyzika – G.Macháček, Prométheus
Chemie:
1. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 3. díl – J. Honza, A. Mareček - nakladatelství Olomouc
Biologie:
1. Biologie pro střední školy gymnazijního typu – FIN ( až do 3. ročníku )
- (nutno zakoupit poslední vydání – tj. 8.a výše )
115,115,106,-
144,120,126,78,125,-
-5-
Seznam používaných učebnic pro 4. ročník čtyřletého studia – rok 2012/2013
Český jazyk:
1. Čítanka k Literatuře v kostce IV – M.Sochorová, Fragment (po domluvě s vyučujícím)
2. Český jazyk pro střední školy, Mluvnice, Fraus-Martinec, Tušková, Zimová
3. Český jazyk pro střední školy, Komunikace a sloh, Fraus – Ježková, Vaňková..
319,219,-
Cizí jazyky: výběr určí vyučující dle pokročilosti skupiny
1. Anglický jazyk - Maturita Solution ( bude zajištěno přes vyučující )
1. Německý jazyk - Direkt II., Direkt III.
1. Ruský jazyk – Ruský jazyk pro samouky
1. Španělský jazyk – AVENTURA 2
1. Latina – Latina pro střední školy, Fortuna 2005.
1. Francouzský jazyk – Connexions 2
Občanská nauka:
1. Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2004
2. Filozofická čítanka – B. Jirsová – SM, Praha 11994, 1.vydání
Dějepis:
1. Kuklíkovi, Dějiny 20. Století
2. České dějiny II.- Kvaček, SPL Praha
3. Atlas světových dějin 1. a 2.díl, Kartografie Praha
Matematika:
1. Hrubý, Kubát : Diferenciální a integrální počet – Prométheus ( volitelný předmět )
2. J. Petáková : Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ
3. J. Mulačová, E. Pešková : Matematika ( pouze doporučeno )
4. Odvárko - Posloupnosti a řady
5. Calda – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika ( dotisk 4.upraveného vydání – 2000 )
Deskriptivní geometrie
1. Maňásková E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie
Zeměpis seminář
1. Atlas světa - školní
1. Příroda a lidé země - ČGS
229,244,-
115,-
104,112,-
-6-
Seznam používaných učebnic pro osmileté studium – prima - 2012/2013
Český jazyk
1. Český jazyk pro 6.roč. ZŠ - Krausová, Těršová , Fraus
Čítanka pro 6.roč. a primu - Lederbuchová, Beránková, Fraus
Anglický jazyk 1
1. Way to Win, FRAUS (zajistí vyučující)
Německý jazyk 1
1.Wir I., Klett
Matematika
1. Matematika - RNDr.Jiří Herman,Ph.D., Prométheus
J. Herman: Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií, Prométheus
- úvodní opakování
- kladná a záporná čísla
- dělitelnost
- osová a středová souměrnost
Dějepis
1. Dějiny pravěku a starověku – Helena Mandelová a kol.
Výchova k občanství:
1. Občanská výchova 6 a Rodinná výchova 6 – D.Janošková, M.Ondráčková, A. Čečilová, Fraus
Přírodopis
1. Přírodopis pro 6.r. ZŠ a primu víceletého gymnázia, Fraus
2. Pracovní sešity ( vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku)
Zeměpis
1. Zeměpis pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia, Fraus 2004
Atlas světa ( až do 4.ročníku )
Hudební výchova
1. A. Charalambidis : HV pro 6.ročník ZŠ - SPN
Výtvarná výchova
1. Průvodce dějinami výtvarného umění
-7Seznam používaných učebnic pro osmileté studium – sekunda - 2012/2013
Český jazyk
1. Český jazyk pro 7.roč. ZŠ a sekundu - Krausová-Těršová, Fraus
2. Čítanka pro 7.roč. ZŠ a sekundu– Lederhachová, Beránková, Fraus
Anglický jazyk
1.Ben Wetz, ADVENTURES Elementary, Oxford 2007 (zajistí vyučující)
Německý jazyk
1. Wir I.
2. Wir II.
Ruský jazyk
1. РАДЧGA 1.díl
Španělský jazyk
1. AVENTURA 1 ( vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku )
Matematika
1. Matematika - RNDr.Jiří Herman,Ph.D., Prometheus
Dějepis
1. Dějiny středověku a počátků novověku – H. Mandelová
Výchova k občanství:
1. Občanská výchova 7 a Rodinná výchova 7 – D. Janošková, M. Ondráčková, H. Marková, J.Šebková, D. Čábalová,
Fraus
Fyzika
1. Fyzika 6,učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,Karel Rauner,nakladatelství Fraus
Fyzika,pracovní sešit,s přílohou Přehled učiva,Karel Rauner,Fraus. Studenti si platí
2. Fyzika 7,učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Karel Rauner,nakladatelství Fraus (2.pololetí)
Fyzika 7 ,pracovní sešit,Karel Rauner, Fraus, Studenti si platí sami
Přírodopis
1. Přírodopis pro 7.roč. ZŠ a sekundu víceletého gymnázia, Fraus
2. Pracovní sešity ( vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku)
Zeměpis
1. Zeměpis pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia, Fraus 2005
2. Atlas světa - školní
Hudební výchova
1. A. Charalambidis: HV pro 7. ročník ZŠ - SPN
Výtvarná výchova
1. Průvodce dějinami výtvarného umění – 1.díl, Šamšula – Adamec – Bláha a spol.
-8Seznam používaných učebnic pro osmileté studium – tercie - 2012/2013
Český jazyk
1. Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 – Fraus Plzeň
2. L. Lederbuchová, M. Stehlíková: Čítanka 8 – Fraus Plzeň
Matematika
J. Herman a kol.: Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Prométheus
- rovnice a nerovnice
- kruhy a válce
- úměrnosti
- geometrické konstrukce
- výrazy 2
Fyzika
1. Fyzika 8,učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Karel Rauner,nakladatelství Fraus
Fyzika 8 ,pracovní sešit,Karel Rauner, Fraus, Studenti si platí sami
Zeměpis
1. Zeměpis 8, Fraus 2006
2. Česká republika – sešitový Atlas pro ZŠ; 2.vydání; Kartografie Praha 1994,1995 (M.Holeček,A.Götz)
3. Atlas světa - školní
Biologie
1. T. Hejda, D. Markvartová - Přírodopis 8, Fraus 2006
2. Pracovní sešity ( vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku)
Německý jazyk
1. Wir 1. a 2.díl - ( zajistí vyučující na začátku roku )
Anglický jazyk
1. Adventures Pre-Intermediate - ( zajistí vyučující na začátku roku )
Španělský jazyk
1. AVENTURA 1 ( vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku )
Chemie
1. Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 8, Fraus
2. Pracovní sešity ( vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku)
Dějepis
1. Helena Mandelová – Dějiny novověku
Občanská výchova
1. D. Janošková, M.Ondráčková : Občanská výchova 8 s blokem rodinná výchova, Fraus Plzeň
Hudební výchova
1. A. Charalambidis: HV pro 8.ročník, SPN
Výtvarná výchova
1. Průvodce dějinami výtvarného umění - 2. a 3.díl, Šamšula – Adamec – Bláha a spol.
-9Seznam používaných učebnic pro osmileté studium – kvarta - 2012/2013
Český jazyk
1. Český jazyk 9 – Z. Krausová, M. Pašková Fraus Plzeň
2. Čítanka 9 – L. Lederbuchová, M. Stehlíková, Fraus Plzeň
Matematika
1. J. Herman a kol.: Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Prométheus
- rovnice a jejich soustavy
- funkce
- podobnost a funkce úhlu
- jehlany a kužely
Fyzika
1. Fyzika 9, K. Raunner - Fraus
Zeměpis
1. Zeměpis pro 9. ročník – Fraus 2007
2. Atlas světa
Biologie
1. Přírodopis 9 Milada Švecová, Dobroslav Matějka, Fraus
2. Pracovní sešity ( vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku)
Německý jazyk
1. Wir 2.díl
Anglický jazyk
1. Adventures Preintermediate - ( zajistí vyučující na začátku roku )
Španělský jazyk
1. AVENTURA 1 ( zajistí vyučující na začátku roku )
Chemie
1 Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia 9 ( FRAUS, Doulík, Škoda, Jodas, Bieliková, Kolková )
2. Pracovní sešity stejného názvu si děti pořizují ( vyučující zajistí učebnice a prodej na začátku školního roku)
Dějepis
1. Dějiny 20. století – H. Mandelová
Občanská výchova
1. Občanská výchova 9 a Rodinná výchova 9 – D. Janošková, M. Ondráčková, H. Marková, J. Šebková, D. Čábalová,
Fraus
Hudební výchova
1. A. Charalambidis: HV pro 9. ročník ZŠ – SPN
Výtvarná výchova
1. Průvodce dějinami výtvarného umění – 4. a 5.díl, Šamšula – Adamec – Bláha a spol.
Download

Příloha *.pdf