OA a VOŠE Mladá Boleslav
Školní rok 2014/2015
Studijní obor - EKONOMICKÉ LYCEUM
SEZNAM učebnic potřebných pro 1. ročník - základní učebnice
Předmět Učebnice
ČJL
ANJ
Český jazyk pro SŠ - mluvnice
Český jazyk pro SŠ - cvičebnice
ČJ pro SŠ - komunikace a sloh
Literatura - přehled SŠ učiva (1. - 4.roč.)
Obsahy a rozbory děl k literatuře
Čítanka 1
VĚTŠINA učebnic ČJ je na celé 4 roky!
Třídy 1.A, 1.B
Autor
Vydal
Martinec a kol.
FRAUS
kolektiv
FRAUS
Hoffmanová
FRAUS
kolektiv
kolektiv
Slanař
Vyuka.cz, Třebíč
NEW OPPORTUNITTES
Cena **
škola, indiv
škola, indiv
škola, indiv
šk, burza, ind
šk, burza, ind
šk, burza, ind
Vyuka.cz, Třebíč
Vyuka.cz, Třebíč
Longman
Způsob
-
škola, indiv
--- dle jazykové úrovně skupiny - určí a objedná přímo vyučující začátkem září !
NEJ
DIREKT 1 - NEU
!!!
kolektiv
(učebnice a pracovní sešit s CD)
učebnice bude objednána hromadně se slevou !!!
Klett, Praha
škola, indiv
SPA
Učebnice současné španělštiny - 1.díl
Computer Press
šk, burza, ind
RUJ
Raduga po novomu 1 - učebnice
Raduga po novomu 1 - pracovní sešit
Fraus
Fraus
škola, indiv
škola, indiv
DEJ
Dějepis pro SOŠ
POZOR ZMĚNA - byly jiné učebnice !!!
kolektiv
SPN
šk, burza, ind
ZEM
Zeměpis
a) Regionální aspekty svět. hosp.
b) Globální geog. aspekty svět. hosp.
Atlasy doporučí vyučující na začátku září
Baar
Baar
NČGS
NČGS
Boček a kol.
Prometheus
šk, burza, ind
Bušek a kol.
Prometheus
šk, burza, ind
Odvárko
Prometheus
šk, burza, ind
Hudcová
Prometheus
šk, burza, ind
Doporučeno - Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ
Prometheus
šk, burza, ind
FYZ
Fyzika pro SŠ - 1
Fyzika pro SŠ - 2
Lepil a kol.
Lepil a kol.
Prometheus
Prometheus
šk, burza, ind
šk, burza, ind
BIO
Odmaturuj z biologie
kolektiv
autorů
nakladatelství
Didaktis
šk, burza, ind
Klínský
Klínský
EDUKO
EDUKO
škola, indiv
škola, indiv
Klatovský
Computer Media
šk, burza, ind
MAT
Matematika pro gymnázia - Rovnice a
nerovnice
Matematika pro gymnázia - Základní
poznatky z matematiky
Matematika pro gymnázia - Funkce
Sbírka úloh z matematiky pro SŠ, SOU a
nástavbové studium
EKO
bude objednáno hromadně !!!
Ekonomika 1 pro OA a SOŠ
Ekonomika 2 pro OA a SOŠ
vydání 2013
IKT
WORD 2010 nejen pro školy
PEKO
učebnice v 1.ročníku není požadována
Macíková
** cenu lze najít na internetu, uvedeme aktuální cenu v září před objednáním
-
zajistí
přímo
vyučující
v září
Download

Učebnice EL