Učebnice pro 1. ročník (školní rok 2014 / 2015)
Všeobecně vzdělávací předměty (platí pro všechny studijní obory školy):
Český jazyk a literatura
Český jazyk pro 1. r. SOŠ
Marie Čechová, Vlastimil Styblík a kol., (SPN)
(+ učebnice literatury a čítanka – oznámí vyučující CJL na začátku září)
Anglický jazyk
zajistí škola hromadně se slevou na začátku září
(částka cca 600,- Kč)
Německý jazyk
zajistí škola hromadně se slevou na začátku září
(částka cca 600,- Kč)
SPV (Dějepis)
Dějepis pro SOŠ
Vratislav Čapek, Jaroslav Pátek (nakl. Scientia)
Matematika
Matematika 1, Matematika 2 pro střední školy a studijní obory SOU
Calda, Odvárko
Fyzika
Fyzika pro střední školy 1
Lepil
Chemie a ekologie
učebnice zapůjčí škola
Učebnice pro odborné předměty:
Studijní obor STROJÍRENSTVÍ
Studijní obor ELEKTROTECHNIKA
Technické kreslení
Technické kreslení
Petr Fořt, Jaroslav Kletečka
Technické kreslení
Technické kreslení
Petr Fořt, Jaroslav Kletečka
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie 1
Hluchý a kol.
Základy elektrotechniky
Elektrotechnika I (+ doporučena Elektrotechnika III – příklady)
A. Blahovec
(Předmět Základy elektrotechniky se vyučuje i ve 2. ročníku,
kdy bude potřeba učebnice Elektrotechnika II)
Mechanika
není potřeba učebnice
ICT (Výpočetní technika)
není potřeba učebnice
Download

Učebnice pro I_ročník.pdf