Dvoustupňové regulátory tlaku plynu
Dvoustupňové regulátory tlaku plynu EKB-10, EKB-25
Dvoustupňové regulátory tlaku plynu EKB-10 a EKB-25, které byly vyvinuty na základě dlouholetých
zkušeností s využitím nejmodernějších technologických a výrobních postupů skloubily svou
konstrukcí požadavky na přesnost regulace, ale především na bezpečnost. Regulátory jsou
certifikovány dle harmonizovaných evropských norem ČSN EN 12 279.
Regulační část snižuje ve dvou stupních vstupní tlak na hodnotu výstupního tlaku a průtoku,
který je konstantní a nezávislý na kolísání vstupního tlaku v celé jeho šíři (0,01-,05 MPa).
Bezpečnostní část regulátorů tvoří následující prvky:
- Pojistný ventil: Zabezpečuje při tlakových rázech, popřídapě poruše, svým otevřením snížení vstupního tlaku na přijatelnou hranici.
- Nezávislý bezpečnostní uzávěr pro vzestup i pokles tlaku: Při výpadku systému, velkých tlakových rázech, popřípadě poškození,
nevratně uzavře průtok plynu regulátorem a tím ochraní spotřebiče, ale i spotřebitele.
- Omezovač maximálního průtoku: V připadě zvýšení průtoku nad stanovenou mez uzavře průtok plynu regulátorem
Regulátor se vyznačuje:
- vysokým komfortem regulace
- nadstandardními berpečnostními prvky
- malými rozměry
- nízkou hmostností
EKB-10/50-I a EKB-25/G26-I přímé provedení
Standardní provedení je identické s regulátory řady KHS. Stavební délka i typ připojení jsou shodné.
Příp. rozměry A-166 vstupní vnější G5/4A a výstupní G5/4A
EKB-10/51-L rohové provedení
Rohové připojení je určeno k instalacím s vyššími požadavky na umístění. Stavební rozměr je
standardní a u tohoto tipu připojení umožňuje výstupní šroubení přímé připojení na plynoměr.
Přip. rozměry A-103 mm, B-60 mm vstupní převlečná matice G3/4 a výstupní G3/4.
EKB-10/20-U ,,U" provedení
Velmi progresivní typ připojení umožňující minimalizovat požadovaný prostor na umístění.
Přip. rozměry A-70 mm vstupní převlečná matice G3/4 a výstupní G5/4.
Zařazení: B/II
Regulační třída: AC10
Teplota okolí: -20°C až +60°C
Tř. pásem uzavíracího tlaku: SZ 20
Tř. uzavíracího tlaku:
Horní pásmo BH 10
Dolní pásmo BH 25
Praha, Středočeský,
Plzeňský, Karlovarský,
Ústecký a Liberecký kraj
Slovensko + produkty:
výměníky a VZT jednotky
Vysočina, Zlínský, Jihomoravský
a Jihočeský kraj
Olomoucký, Pardubický,
Moravskoslezský
a Královohradecký kraj
Tomáš Hronek
obchodně technický zástupce
tel.: +420 730 891 891
e-mail: [email protected]
Ing. Jan Novotný
obchodně technický zástupce
tel.: +420 777 777 224
e-mail: [email protected]
Michal Škvařil
obchodně technický zástupce
tel.: +420 776 186 783
e-mail: [email protected]
tomáš Ondráček
obchodně technický zástupce
tel.: +420 734 256 724
e-mail: [email protected]
4heat s.r.o. | Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, Česká republika | tel.: +420 513 035 275 | fax: +420 246 013 254 | e-mail: [email protected]
www.4heat.cz
RG/2MC
FRG/2MC
Obr
PLYNOVÝ REGULÁTOR TLAKU
V souladu se směrnicí plynu
schválený
II 2G - II 2D
0051
0497
1.hliníkový uzávěr
2.regulační šroub
3.nastavovací pružina
4.komín/trychtýř/nálevka
5.ozubená podložka
6.bezpečnostní membrána
7.šrouby upevňující vstup
8.příruba
9.středový kolík
10.hlavní část
11.filtrační ústrojí
12.tlakový čep
13.podložka těsnění
14.dno
15.šrouby upevňující dno
16.spodní těsnící O-kroužek
17.uzávěr
18.těsnící místo
19.senzorová trubice
20.vyrovnávací membrána
21.horní disk membrány
22.provozní membrána
23.spodní disk membrány
24.protiprachový uzávěr
25.centrální středová matice
26.podložka pružiny
CZ
POPIS
Regulační pružina data
Uzavírací regulátor tlaku plynu (RG/2MC) nebo filtrový regulátor (FRG/2MC)
INSTALACE
Rozměry v
Kód pružiny
Připojení
A
B
DN 15
120
194
DN 20
120
194
DN 25
120
194
DN 32
160
245
DN 40
160
245
DN 50
160
245
DN 65
290
465
DN 80
310
472
DN 100
350
504
Rozměry v
Připojení
Nastavení (mbar)
MO-0402
1,5x29x85x10
DN 15 - DN 20 - DN 25
10 ÷ 28
MO-0500
1,6x29x115x12
DN 15 - DN 20 - DN 25
18 ÷ 40
MO-0825
2,2x29x100x12
DN 15 - DN 20 - DN 25
40 ÷ 110
MO-0900
2,5x29x140x18,5
DN 15 - DN 20 - DN 25
110 ÷ 150
MO-0970
2,5x29x155x16
DN 15 - DN 20 - DN 25
150 ÷ 200
MO-0800
2x29x140x16
DN 32 - DN 40 - DN 50
13 ÷ 23
MO-0850
2,2x29x140x18
DN 32 - DN 40 - DN 50
20 ÷ 36
MO-0970
2,5x29x155x16
DN 32 - DN 40 - DN 50
33 ÷ 58
MO-1000
3x29x140x18
DN 32 - DN 40 - DN 50
55 ÷ 100
MO-1370
3,5x29x125x14
DN 32 - DN 40 - DN 50
90 ÷ 190
MO-1100
4,5x70x200x14,5
DN 65 - DN 80
13 ÷ 27
MO-1200
5x70x210x13,5
DN 65 - DN 80
22 ÷ 50
MO-1400
6x70x200x10,5
DN 65 - DN 80
50 ÷ 130
MO-1400 + MO-1800
6x70x200x10,5 + 5,5x54,5x195x12,5
DN 65 - DN 80
110 ÷ 200
MO-1100
4,5x70x200x14,5
DN 100
15 ÷ 27
MO-1200
5x70x210x13,5
DN 100
27 ÷ 55
MO-1400
6x70x200x10,5
DN 100
55 ÷ 130
MO-1400 + MO-1800
6x70x200x10,5 + 5,5x54,5x195x12,5
DN 100
130 ÷ 200
Regulátor je v souladu se Směrnicí 94/9/CE (Směrnice ATEX 100 a) jako zařízení skupiny II, kategorie 2G a jako zařízení skupiny II,
kategorie 2D, z tohoto důvodu je vhodná instalace v zónách 1 a 21 (vedle zón 2 a 22), jak je klasifikováno v příloze I směrnice 99/92/
EC. Regulátor není vhodný pro použití v zónách 0 a 20, jak je klasifikováno v již zmíněné směrnici 99/92/EC.
Chcete-li určit kvalifikaci a rozšíření nebezpečných zón, podívejte se na normu EN 60079-10.
Zařízení, pokud jsou při instalaci a servisu respektovány všechny podmínky a technické pokyny tohoto dokumentu, není zdrojem
specifických nebezpečí: zejména během normálního fungování, se předpokládá, že k emisím hořlavých látek do atmosféry regulátorem
dochází zřídka.
Regulátor může být nebezpečný blízko k němu stojícím jiným zařízením pouze v případě poškození provozní membrány nebo
bezpečnostní membrány: pouze v tomto případě je regulátor zdrojem emisí pokračujícího stupně výbušné atmosféry a tak může
vzniknout nebezpečná zóna 0, jak je definováno ve směrnici 99/92/EC.
In conditions of particularly critic installation (places not protected, lack of servicing, lacking availability of ventilation) and, especially in
presence, close to the regulator, of potential sources of primer and/or dangerous devices during the normal working because susceptible
to origine electric arcs or sparks, it is necessary to value before the compatibility between the regulator and these devices.
V podmínkách zejména krizové instalace (místa nejsou chráněna, nedostatek servisu, chybí možnost větrání), a to hlavně v přítomnosti
(v blízkosti regulátoru) potenciálních zdrojů vznícení a / nebo nebezpečných zařízení, které jsou náchylné ke vzniku elektrických
oblouků nebo jisker, je třeba zhodnotit kompatibilitu regulátoru s těmito zařízeními.
VAROVÁNÍ: veškerá instalace / údržba musí být prováděna kvalifikovaným personálem.
•
Přívod plynu musí být před instalací uzavřen.
•
Regulátor je normálně instalován před uživatelem. Musí být instalován s šipkou (na těle (10)), směrem k uživateli.
Může být instalován v libovolné poloze, ale je výhodnější instalace s pružinou (3) ve svislé poloze (viz. Obr. 1 a 2).
Mimo regulátor na výstupu, je kontrolní tlakový kohout (12) pro ovládání regulace tlaku.
•
Při instalaci dbejte na to, aby se nečistoty nebo zbytky kovů nedostaly do zařízení.
•
Je-li zařízení se závitem, zkontrolujte, že potrubní závit není příliš dlouhý, příliš dlouhý závit může zničit tělo zařízení
při šroubování na místo. Nepoužívejte pružinové pouzdro jako páku při šroubování na místo, použijte příslušný
•
Pokud je zařízení s přírubou zkontrolujte, že vstupní a výstupní protipříruby jsou dokonale rovnoběžné, aby se zabránilo
zbytečnému mechanickému namáhání na těle přístroje. Také odhadněte potřebný prostor pro těsnění. Jestliže je otvor po
uložení těsnění příliš široký, nesnažte se ji uzavřít o více než utažení šroubů zařízení.
•
Vždy zkontrolujte, zda je systém po instalaci plynotěsný.
UKÁZKA INSTALACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SM řada pákový ON / OFF ventil
MVB/1 uzavírací ventil maximálního výstupního tlaku
FM řada plynový filtr
RG/2MC řada regulátor tlaku
MVS/1 pojistný ventil
Páka pro dálkové SM ON / OFF ovládání ventilů
bez
odpadního
vzduchu
celkový počet otáček
uživatel
trubka
TECHNICKÁ DATA
Obr
1.hliníkový uzávěr
2.regulační šroub
3.nastavovací pružina
4.komín/trychtýř/nálevka
5.ozubená podložka
6.bezpečnostní membrána
7.šrouby upevňující komín/
trychtýř/nálevku
8.příruba
9.středový kolík
10.tělo/základní/hlavní část
11.filtrační jednotka
12.tlakový kohout
13.podložka těsnění
14.dno
15.šrouby upevňující dno
16.spodní těsnící O-kroužek
17.teflonový kroužek
18.vedení uzávěru
19.senzorová trubice
20.vyrovnávací membrána
21.horní disk membrány
22.provozní membrána
23.spodní disk membrány
24.protiprachový uzávěr
25.centrální středová matice
26.podložka pružiny
Kapacita schéma regulátory s filtrem
Kapacita schéma regulátory s filtrem (FRG/2MC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Použití
Teplota prostředí
Max. povrchová teplota
Min. provozní tlak
Max. provozní tlak
Třída přesnosti P2 (AC)
Uzavírací tlaková třída (SG)
Mechanická pevnost/síla
Hodnocení filtru
Třída filtrace
Závitové spoje Rp
Přírubové spoje PN 16
: neagresivní plyny tří rodin (suché plyny)
: -15 ÷ +60 °C
: 60 °C
: 500 mbar
: 1 bar
: 10
: 30
: Group 2 (according to EN 13611:2007)
: 50 m
: G 2 (according to EN 779)
: (DN 15 ÷ DN 50) according to EN 10226
: (DN 65 ÷ DN 100) according to ISO 7005
KALIBRACE
Před spuštěním systému dejte pozor, aby standardní regulační pružina vyhovovala potřebnému regulačnímu tlaku. Po odstranění
uzávěru (1), nakalibrujte regulátor (2) na minimum (zcela vyšroubovaný), potom spusťte systém a kontrolujte regulační tlak
zašroubujte regulátor (2) na požadovaný tlak.
VYPNUTÍ PROVOZU
Odšroubujte uzávěr (1) a zašroubujte regulátor (2) až do konce.
SERVIS / ÚDRŽBA
Před demontáží zařízení se ujistěte, uvnitř není stlačený plyn.
Kontrola nebo výměna membrány: (viz. Obr. 1 a 2) odšroubujte upevňující šrouby (7) a vyndejte komín/trychtýř/nálevku, sundejte
bezpečnostní membránu (6), odšroubujte středovou matku (25), která fixuje provozní membránu (22) (mezi dvěma disky) ke
středovému kolíku (9). Smontujte stejně v opačném pořadí, dávejte pozor, aby jste při utahování středové matky (25) nepřehodily/
neobrátily membrány zastavte disk (21) na membráně (22) volnou rukou.
Kontrola filtračního ústrojí (11) na závitovém těle/hlavní části: (viz. Obr. 1) odšroubujte upevňující šrouby (15) a sundejte
spodní kryt (14). Vyndejte filtrační složku (11), očistěte ji vodou a mýdlem, vyfoukejte ji stlačeným vzduchem nebo ji v případě
potřeby vyměňte. Namontujte ji zpět na původní pozici dle návodu (viz.obr.níže). Namontujte spodní kryt (14), ujistěte se, že středový
kolík (9) je vycentrován do spodního otvoru (14).
Kontrola filtračního ústrojí na přírubovém těle: (viz. Obr. 2) odšroubujte upevňující šrouby (15) a sundejte spodní kryt (14).
Vyjměte filtrační složku (11), očistěte ji vodou a mýdlem, vyfoukejte ji stlačeným vzduchem nebo ji v případě potřeby vyměňte.
Namontujte ji zpět na původní pozici a ujistěte se při montáži spodního krytu (14), že je filtr (11) umístěn uvnitř speciálních vodítek/
drážek spodního krytu (14) (viz.obr.níže). Při montáži spodního krytu (14) věnujte pozornost teflonovému kroužku (17), musí být
umístěn uvnitř speciálních vodítek/drážek (18).
Výše že operace musí být prováděny pouze kvalifikovanými techniky.
POHLED: přírubové těleso bez dna
POHLED: závitové tělo bez dna
Filtrování vedení orgánů
Filtrování vedení orgánů
1)
metan
1)
metan
2) vzduch
2)
vzduch
3) plyn
3)
plyn
4) LPG
4)
LPG
Filtrování orgán musí být
uvedeny v těchto vedení
Filtrování orgán musí být
uvedeny v těchto vedení
Download

regulatory tlaku plynu.pdf