XITH SYMPOSIUM ON THE
BOHEMIAN REFORMATION AND RELIGIOUS PRACTICE
UNDER THE AUSPICES OF
THE COLLEGIUM EUROPAEUM
OF THE FACULTY OF ARTS OF THE CHARLES UNIVERSITY
AND
THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY OF THE ACADEMY OF SCIENCES
OF THE CZECH REPUBLIC
ACADEMIC CONFERENCE CENTRE
JILSKÁ 1/HUSOVA 4A PRAHA 1
PRAHA 1
18 - 20 JUNE 2014
PROGRAMME
WEDNESDAY, 18 JUNE 2014
8h30 Registration and payment of fees
9h00 Opening: Doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (Dean of the Faculty of Arts of the Charles
University Prague) and PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (Director of the Institute of
Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic)
Session I: Across the Bohemian Reformation
Moderator: David HOLETON
9h15 Phillip Haberkern: The Curse of Charisma: On Routinization and the Bohemian
Reformation
9h45 Petr Hlaváček: Právník Konrad Konhofer (†1452) jako odpůrce Jana Husa a české
reformace
10h15 Nicolas Richard: L’épilogue hussite au Concile de Trente? Quelques remarques sur les
positions des théologiens tridentins au sujet du calice et de l’union de Bohême, et sur
leur réception
10h45 Discussion
11h00 Coffee
Session II: Towards Offensive Warfare
Moderator: Thomas FUDGE
11h15 Jan Volek: Contra Wiclefistorum, Hussitorum ceterorumque hereticorum: The
Organization of the First Crusade against the Hussites in 1420
11h45 Martin Pjecha: From Protecting 'God’s Law' to Spreading Faith and
Vengeance: Human Agency and the Shift towards Offensive Warfare in the Hussite
Discourse
12h15 Discussion
12h30 Luncheon
Session III: Teaching of Hus´s Teachers and Friends
Moderator: Zdeněk DAVID
14h00 Stephen Lahey: The Development of Stanislaus of Znojmo’s Thought I: The Realism of
De Universalibus
14h30 Ota Pavlíček: Scutum fidei: Vliv teologie a církevních koncilů na vyobrazení štítu víry a
odpovídající povaha štítu víry u vybraných myslitelů včetně prvních představitelů
husitství
15h00 Discussion
15h15 Coffee
1
Session IV: Hus´s Influence and its Opponents
Moderator: Pavel KOLÁŘ
15h45 Fergus Butler-Gallie: Beyond Peter Payne: The influence of Hus on Oxford
16h15 Jaroslav Havrlant: Jan Hus a pět vyvolených měst
16h45 Vít Hlinka: Jan Hus jako apokalyptický nepřítel v traktátu “Prophete mortui sunt”
mistra Ruperta
17h15 Discussion
17h30 Tea
18h30 Concert – Glass of wine – Presentation (New Town Hall, Karlovo náměstí 1/23)
THURSDAY 19 JUNE
Moderator: Ota PAVLÍČEK
Session V: The Thought of Jan Hus I
9h00 Reid S. Weber: ‘This should clean the Temple:’ Jan Hus, Genre, and the Papal Schism
9h30 Ole Fredrik Kullerud: Zmrtvýchvstání v literárním díle Jana Husa
10h00 Dan Török: Ideál prvotní církve v díle Jana Husa a v počátcích české reformace
10h30 Discussion
10h45 Coffee
Session VI: The Thought of Jan Hus II
Moderator: Peter MORÉE
11h00 Thomas Fudge: Fornication and “Silent Sin” in Jan Hus’s Výklad desatera
11h30 Martin Dekarli: Veřejná obrana jedné odsouzené knihy – Jan Hus a Wyclifův traktát De
Trinitate
12h00 Discussion
12h15 Luncheon
Session VII: The Thought of Jan Hus and His Preparation for the Council of Constance
Moderator: Stephen LAHEY
13h30 Jana Nechutová: Sermones de pace
14h00 Jan Odstrčilík: Two Latin translations of the Czech Sunday Postilla of Jan Hus
14h30 Lisa Scott: Safe Passage: Assurances of Security and Travel to Assemblies during the Reign of
Wenceslas IV
15h00 Discussion
15h15 Coffee
Session VIII: Liturgy I
Moderator: David HOLETON
15h30 Barry F. H. Graham: The Sixth Centenary of Hus’s Death and the Liturgy
16h00 Jiří Žůrek: Jan Hus, dědic české země podle utrakvistických graduálů 16. století
16h30 Discussion
Session IX: Liturgy II
Moderator: Jiří ŽŮREK
16h45 Pavel Kolář: Pramen eucharistické modlitby v Pravidle služebností církevních Tobiáše
Závorky Lipenského
17h15 Matthias Thiele: Liturgie hodin v Agendě České z roku 1581
17h45 Discussion
Session X: Utraquist Iconography
Moderator: Phillip HABERKERN
18h00 Martina Šárovcová: Jan Táborský z Klokotské Hory o Janu Husovi. K cenzurním
zásahům v utrakvistických hudebních rukopisech
18h30 Discussion
2
FRIDAY 20 JUNE
Session XI: LATER INTERPRETATION OF JAN HUS
Moderator: Phillip HABERKERN
9h00 Zdeněk V. David: The Views of Hus and Utraquism in the Bohemian Catholic
Enlightenment
9h30 Pierre Cunnington: La France et le royaume de Bohême après le concile de Bâle : des
perceptions de l’étranger au prisme des récits de voyageurs
10h00 Peter Morée: Inventing a Tradition: The Remembrance of Jan Hus in the 19th and 20th
Centuries
10h30 Discussion
10h45 Coffee
Session XII: Music
Moderator: Hana VLHOVÁ-WÖRNER
11h00 Eliška Baťová: Opomíjený pramen husitského zpěvu doby poděbradské
11h30 Jan Baťa: Hudební kultura pražských luteránů v době předbělohorské
12h00 Vladimir Maňas: Lutheran Liturgy in Moravia at the Turn of the Sixteenth and
Seventeenth Centuries
12h30 Discussion
12h45 Luncheon
Session XIII: Liturgy III
Moderator: Jan BAŤA
14h00 David Holeton: The Hymns of the Jistebnice Kancional
14h30 Hana Vlhová-Wörner: Složitá otázka provenience Jistebnického kancionálu
15h00 Discussion
15h15 Coffee
15h30 Panel Discussion
16h00 Business Meeting / Closing
19h00-21h45 Drinks Party and Buffet
3
Download

Program - Collegium Europaeum