Frästechnik
Technologie Frézování
Fräswerkzeuge für INOX und schwer zerspanbare Materialien
Frézovací nástroje pro INOX a těžkoobrobitelné materiály
Fräswerkzeuge für INOX und schwer zerspanbare Materialien
Frézovací nástroje pro INOX a těžkoobrobitelné materiály
2
Fräswerkzeuge für INOX und schwer zerspanbare Materialien
Frézovací nástroje pro INOX a těžkoobrobitelné materiály
Hauptanwendung
• Nichtrostender austenitischer, austenitisch-ferritischer Stahl
und nichtrostender Stahlguss
• Hochwarmfeste Speziallegierungen auf der Basis von
Eisen, Nickel und Kobalt
• Titan und Titanlegierungen
Doporučené použití
• Korozivzdorné austenitické oceli, austenitické a austeniticko-ferritické
oceli, korozivzdorné lité oceli
• Vysoce-tepelně odolné oceli a speciální slitiny na bázi niklu a kobaltu
• Titan a slitiny titanu
Werkzeugausführungen
Die TiNox-Fräserreihe besteht aus 3 unterschiedlichen
Grundwerkzeugen aus Vollhartmetall sowie einer neuentwickelten
präzisionsgesinterten, runden Wendeschneidplatte:
Provedení nástrojů
TiNox-Cut frézovací nástroje obsahují 3 typy základních karbidových
nástrojů, a nově vyvinuté precizně lisované kruhové výměnné břitové
destičky.
• 4-schneidiger Schaftfräser zum Schruppen und Schlichten
• 4-schneidiger Schaftfräser mit NRF-Schrupp-Schlicht-Profil
• 5-schneidiger extra langer Schlichtfräser
• Runde Wendeschneidplatte IC8 bis IC16
Die Vollhartmetall-Schaftfräser sind mit unterschiedlichen Eckenradien
und mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr ab Lager lieferbar. Um die
maximale Einsatztiefe zu erreichen, sind die Schäfte nach der
Schneide freigesetzt. Durch die speziell aufgerauten Werkzeugschäfte
wird ein „Herausziehen“ des Werkzeuges aus dem Spannfutter
vermieden.
• 4-břité stopkové frézy pro hrubování i dokončování
• 4-břité stopkové frézy s NRF profilem hrubování-dokončování
• 5-břité extra dlouhé dokončovací frézy
• Kruhové VBD IC8, IC10, IC12, IC16
Karbidové stopkové frézy Tinox-Cut jsou k dispozici skladem s různými
typy rádiusů rohu a s vnitřním přívodem chladící kapaliny. Pro dosažení
maximální možné hloubky frézování je pracovní část frézy spolu s krčkem
odlehčena.
Speciální provedení "matného" povrchu upínací stopky frézy zajišťuje vyšší
součinitel tření při upínání a tím zvyšuje bezpečnost vůči uvolnění
a vysunutí frézy z držáku při obrábění vysokými řeznými parametry.
3
Fräswerkzeuge für INOX und schwer zerspanbare Materialien
Frézovací nástroje pro INOX a těžkoobrobitelné materiály
TiNox-Schaftfräser ohne und mit Eckenradius
und innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
TiNox stopkové frézy s rádiusem nebo bez rádiusu rohu
a s vnitřním přívodem chladící kapaliny (IKZ)
• Verschleißfestes Hartmetall-Substrat und hochwarmfeste,
glatte Beschichtung für hohe Standzeiten
• Optimierte Spannutengeometrie für den sicheren
Spanabtransport bei langspanenden, zähen Werkstoffen
• Das Werkzeug ist zum Schruppen und Schlichten
hervorragend geeignet
• Innere Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ) über zentrale Bohrung
zur sicheren Spanabfuhr
• Optimierte Schneidenausführung für ruhige,
vibrationsfreie Bearbeitung
• Otěruvzdorný karbidový substrát a vysoce tepelně odolný povlak
zajišťuje výbornou trvanlivost
• Optimalizovaná geometrie odvodových drážek pro bezpečný odvod
třísek u houževnatých materiálů dávajících dlouhé třísky
• Nástroj je velmi vhodný jak pro hrubování, tak také dokončování
• Centrální vnitřní přívod chladící kapaliny (IKZ) pro bezpečný odvod třísek
• Optimalizovaná řezná geometrie břitu pro klidné frézování bez vibrací
TiNox-Schaftfräser ohne und mit Eckenradius,
mit NRF-Schrupp-Schlicht-Profil und
innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
TiNox stopkové frézy s rádiusem nebo bez rádiusu rohu,
s NRF hrubovacím/dokončovacím profilem
a vnitřním přívodem chladící kapaliny (IKZ)
• Zähes Hartmetall-Substrat und hochwarmfeste Beschichtung
für hohe Standzeiten
• Optimierte Spannutengeometrie für den sicheren Spanabtransport
bei langspanenden, zähen Werkstoffen
• Innere Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ) über zentrale Bohrung zur
sicheren Spanabfuhr
• NRF-Schrupp-Schlicht-Verzahnung zur Reduzierung der
Schnittkräfte beim Schruppen
• Optimierte Schneidenausführung der NRF-Verzahnung für hohe
Standzeiten
• Otěruvzdorný karbidový substrát a vysoce tepelně odolný povlak
zajišťuje výbornou trvanlivost
• Optimalizovaná geometrie odvodových drážek pro bezpečný odvod
třísek u houževnatých materiálů dávajících dlouhé třísky
• Centrální vnitřní přívod chladící kapaliny (IKZ) pro bezpečný odvod třísek
• NRF hrubovací/dokončovací profil optimalizovaný pro snížení řezných sil
při hrubovacích operacích
• Optimalizovaná řezná geometrie břitu NRF pro výbornou trvanlivost
4
Fräswerkzeuge für INOX und schwer zerspanbare Materialien
Frézovací nástroje pro INOX a těžkoobrobitelné materiály
TiNox-Schaftfräser mit Eckenradius
in extra langer Schneidenausführung
TiNox stopkové frézy s rádiusem rohu
v extra dlouhém provedení řezné části
• Verschleißfestes Hartmetall-Substrat und hochwarmfeste
Beschichtung für hohe Standzeiten
• Spezielle Schneidenausführung für vibrationsarme
Schlichtbearbeitung
• Nutzbare Schneidenlängen in 3 x D und 4 x D für alle
Schlichtbearbeitungen
• Otěruvzdorný karbidový substrát a vysoce-tepelně odolný povlak
zajišťuje výbornou trvanlivost
• Speciální řezná geometrie pro nízké vibrace při dokončování
• Použitelná délka břitu 3 x D a 4 x D pro veškeré dokončovací operace
Runde Wendeschneidplatte mit Spanmulde
und spezieller Beschichtung
Kruhové výměnné břitové destičky s lamačem třísek na čele
a speciálním povlakem
• Zähe, verschleißbeständige Hartmetallsorte
• Multilayer-Beschichtung – für die Zerspanung nichtrostender
Stähle entwickelt
• In den Durchmessern IC8, IC10, IC12 und IC16 ab Lager verfügbar
• Dazugehörige Fräskörper von Durchmesser 16 mm bis 125 mm
ab Lager verfügbar
• Houževnatý a otěruvzdorný karbidový substrát
• Vícevrstvé povlakování – speciálně vyvinuto pro obrábění
korozivzdorných ocelí
• Skladem v rozměrech IC8, IC10, IC12, IC16
• K dispozici frézovací držáky od průměru 16 do 125 mm
5
TiNox-Schaftfräser Werksnorm
Firemní standard
TiNox stopkové frézy lange Ausführung
dlouhé provedení, ostrý břit
mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
s vnitřním přívodem chladící kapaliny (IKZ)
Schaft nach · Stopka dle
DIN 6535 HB
DIN 6535 HA
l2
l4
ø d1
l2
l1
ø d3
l4
ø d2
lA
Z
6
8
10
12
16
20
13
19
22
26
32
38
62
68
80
93
108
126
5,8
7,7
9,5
11,5
15,5
19,5
25
30
35
45
55
70
6
8
10
12
16
20
26
32
40
47
60
76
4
4
4
4
4
4
h10
ø d2
ø d3
ø d1
≈ lA
(DIN 6535 HB)
l1
• Alle Werkzeuge mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
• Für sichere Schruppbearbeitung sind Aufnahmen für Schäfte
nach DIN 6535 HB zu verwenden
• Andere Baumaße auf Anfrage
h6
Artikel-Nr.
Obj. číslo
2650AZ.006
2650AZ.008
2650AZ.010
2650AZ.012
2650AZ.016
2650AZ.020
Artikel-Nr.
Obj. číslo
2651AZ.006
2651AZ.008
2651AZ.010
2651AZ.012
2651AZ.016
2651AZ.020
• Všechny nástroje včetně vnitřního přívodu chladící kapaliny (IKZ)
• Pro bezpečnost při hrubovacích operacích použijte držák frézy
se stopkou dle DIN 6535 HB
• Další rozměry na požádání
lange Ausführung mit Eckenradius
dlouhé provedení s rádiusem rohu
mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
s vnitřním přívodem chladící kapaliny (IKZ)
Schaft nach · Stopka dle
DIN 6535 HA
DIN 6535 HB
r
l2
l4
ø d2
ø d3
ø d1
≈ lA
(DIN 6535 HB)
l1
ø d1
r
l2
l1
ø d3
l4
ø d2
lA
Z
6
6
8
8
10
10
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
0,5
1
1
2
2
2,5
2
2,5
3
4
2
2,5
3
4
2
2,5
3
4
13
13
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
38
38
62
62
68
68
80
80
93
93
93
93
108
108
108
108
126
126
126
126
5,8
5,8
7,7
7,7
9,5
9,5
11,5
11,5
11,5
11,5
15,5
15,5
15,5
15,5
19,5
19,5
19,5
19,5
25
25
30
30
35
35
45
45
45
45
55
55
55
55
70
70
70
70
6
6
8
8
10
10
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
26
26
32
32
40
40
47
47
47
47
60
60
60
60
76
76
76
76
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
h10
• Alle Werkzeuge mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
• Für sichere Schruppbearbeitung sind Aufnahmen für Schäfte
nach DIN 6535 HB zu verwenden
• Andere Baumaße auf Anfrage
6
h6
Artikel-Nr.
Obj. číslo
2652AZ.006005
2652AZ.006010
2652AZ.008010
2652AZ.008020
2652AZ.010020
2652AZ.010025
2652AZ.012020
2652AZ.012025
2652AZ.012030
2652AZ.012040
2652AZ.016020
2652AZ.016025
2652AZ.016030
2652AZ.016040
2652AZ.020020
2652AZ.020025
2652AZ.020030
2652AZ.020040
Artikel-Nr.
Obj. číslo
2653AZ.006005
2653AZ.006010
2653AZ.008010
2653AZ.008020
2653AZ.010020
2653AZ.010025
2653AZ.012020
2653AZ.012025
2653AZ.012030
2653AZ.012040
2653AZ.016020
2653AZ.016025
2653AZ.016030
2653AZ.016040
2653AZ.020020
2653AZ.020025
2653AZ.020030
2653AZ.020040
• Všechny nástroje včetně vnitřního přívodu chladící kapaliny (IKZ)
• Pro bezpečnost při hrubovacích operacích použijte držák frézy
se stopkou dle DIN 6535 HB
• Další rozměry na požádání
TiNox-Schaftfräser – Schnittwertempfehlungen
TiNox stopkové frézy – doporučené řezné parametry
lange Ausführung ohne und mit Eckenradius
dlouhé provedení s rádiusem, nebo bez rádiusu rohu
mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
s vnitřním přívodem chladící kapaliny (IKZ)
ae
2.1
3.1
4.1
1.1
1.2
S
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ap = 1,5 x d1
ap
ap
ae
ae = 0,25 x d1
ø d1
ae
ae = 0,1 x d1
ae = 0,2-0,3 mm
vc
m/min
fz
mm
ap
mm
vc
m/min
fz
mm
vc
m/min
fz
mm
vc
m/min
fz
mm
Schmierung
Chlazení
1.4003 / S40977
1.4021 / 420
1.4301 / 304
1.4305 / 303
1.4571 / 316TI
1.4462 / S31803
1.4410 / S32750
100 - 120
100 - 120
  60 -   80
  80 - 100
  50 -   70
  30 -   50
  20 -   40
0,0035 x d1
0,0035 x d1
0,003  x d1
0,003  x d1
0,003  x d1
0,0025 x d1
0,002  x d1
1    x d1
1    x d1
1    x d1
1    x d1
1    x d1
0,75 x d1
0,5  x d1
120 - 140
120 - 140
  80 - 100
100 - 120
  60 -   80
  40 -   60
  20 -   40
0,005  x d1
0,005  x d1
0,005  x d1
0,005  x d1
0,005  x d1
0,004  x d1
0,0035 x d1
140 - 160
140 - 160
  90 - 110
120 - 140
  70 -   90
  50 -   70
  30 -   50
0,006 x d1
0,006 x d1
0,006 x d1
0,006 x d1
0,006 x d1
0,005 x d1
0,004 x d1
160 - 180
160 - 180
100 - 120
140 - 160
  80 - 100
  60 -   80
  40 -   60
0,004  x d1
0,004  x d1
0,003  x d1
0,003  x d1
0,003  x d1
0,003  x d1
0,0025 x d1
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10%
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10%
Emulse min. 15%
Emulse min. 15%
Titan Grade 1-4
Ti5Al2,5Sn
Ti6Al4V
Ti6Al6V2Sn
Ti10V2Fe3Al
  60 -   80
  50 -   70
  40 -   60
  30 -   50
  20 -   40
0,004 
0,004 
0,003 
0,003 
0,003 
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
1   
1   
1   
1   
1   
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
100 - 120
  80 - 100
  60 -   80
  50 -   70
  40 -   60
0,006 
0,006 
0,005 
0,005 
0,004 
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
120 - 140
100 - 120
  80 - 100
  60 -   80
  50 -   70
0,007 x d1
0,007 x d1
0,006 x d1
0,006 x d1
0,005 x d1
140 - 160
140 - 160
120 - 140
100 - 120
  80 - 100
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
Emulse min. 10%
Emulse min. 10%
Emulse min. 10%
Emulse min. 10%
Emulse min. 15%
Ni 99,6
Monel 400
Hastelloy B-3
Inconel 718
Nimonic 90
Haynes 25
Stellite 6
Incoloy 800
  50 -   70
  15 -   25
  10 -   20
  10 -   20
  10 -   20
   5 -   15
   5 -   15
  10 -   20
0,004  x d1
0,003  x d1
0,0025 x d1
0,002  x d1
0,002  x d1
0,0025 x d1
0,002  x d1
0,002  x d1
1   
1   
1   
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
  60 -   80
  20 -   40
  15 -   35
  20 -   40
  15 -   35
  10 -   20
  10 -   15
  20 -   40
0,005 
0,004 
0,004 
0,004 
0,005 
0,005 
0,004 
0,004 
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
  80 - 100
  30 -   50
  25 -   45
  30 -   50
  25 -   45
  15 -   25
  15 -   20
  30 -   50
0,006 x d1
0,004 x d1
0,004 x d1
0,004 x d1
0,005 x d1
0,006 x d1
0,004 x d1
0,004 x d1
100 - 120
  40 -   60
  35 -   55
  40 -   60
  35 -   55
  25 -   35
  20 -   25
  40 -   60
0,003 
0,005 
0,005 
0,005 
0,004 
0,004 
0,004 
0,005 
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
Emulse min. 20%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Nichtrostende Stahlwerkstoffe · Korozivzdorné oceli
M
ø d1
ae
ae = 1 x d1
1.1
ap
ap = 0,5-1,0 x d1
ø d1
ap
ø d1
ap = 1,5 x d1
Umfangsfräsen
Boční frézování
ap = 1,5 x d1
Nutenfräsen
Drážkování
Spezialwerkstoffe · Speciální materiály
Titan-Legierungen · Titanové slitiny
Nickel-, Kobalt- und Eisen-Legierungen · Niklové slitiny, kobaltové slitiny a lité oceli
Alle Schnittdaten dienen nur als Orientierungshilfe und sind ggf.
auf die technischen Voraussetzungen vor Ort abzustimmen
Bearbeitungsbeispiel
Příklad použití
Všechny řezné parametry zde doporučené jsou pouze orientačními
hodnotami, které musí být upraveny na základě technických podmínek
nasazení.
Umfangsfräsen
Boční frézování
Material:
Materiál:
1.4571 – AISI 316Ti
Werkzeug:
Nástroj:
TiNox-Cut
Artikel-Nr.:
Obj. číslo:
2652AZ.012020
Kühlung:
Chlazení:
Emulsion von außen sowie innere Kühlschmierstoff-Zufuhr mit 40 bar
Externí + interní chlazení emulzí s tlakem 40 barů
Schnittdaten:
Řezné parametry:
vc = 120 m/min ≈ S = n = 3183 min-1 (ot/min)
fz = 0,06 mm ≈ vf = 764 mm/min
Axiale Zustellung:
Axiální hloubka řezu:
ap = 16 mm
Radiale Zustellung:
Radiální hloubka řezu:
ae = 2,5 mm
7
TiNox-Schaftfräser NRF
Werksnorm
Firemní standard
TiNox stopkové frézy NRF
lange Ausführung
dlouhé provedení, ostrý břit
mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
s vnitřním přívodem chladící kapaliny (IKZ)
Schaft nach · Stopka dle
DIN 6535 HB
DIN 6535 HA
l2
l4
ø d1
l2
l1
ø d3
l4
ø d2
lA
Z
6
8
10
12
16
20
13
19
22
26
32
38
62
68
80
93
108
126
5,8
7,7
9,5
11,5
15,5
19,5
25
30
35
45
55
70
6
8
10
12
16
20
26
32
40
47
60
76
4
4
4
4
4
4
h10
ø d2
ø d3
ø d1
≈ lA
(DIN 6535 HB)
l1
• Alle Werkzeuge mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
• Für sichere Schruppbearbeitung sind Aufnahmen für Schäfte
nach DIN 6535 HB zu verwenden
• Andere Baumaße auf Anfrage
h6
Artikel-Nr.
Obj. číslo
2656TZ.006
2656TZ.008
2656TZ.010
2656TZ.012
2656TZ.016
2656TZ.020
Artikel-Nr.
Obj. číslo
2657TZ.006
2657TZ.008
2657TZ.010
2657TZ.012
2657TZ.016
2657TZ.020
• Všechny nástroje včetně vnitřního přívodu chladící kapaliny (IKZ)
• Pro bezpečnost při hrubovacích operacích použijte držák frézy
se stopkou dle DIN 6535 HB
• Další rozměry na požádání
lange Ausführung mit Eckenradius
dlouhé provedení s rádiusem rohu
mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
s vnitřním přívodem chladící kapaliny (IKZ)
Schaft nach · Stopka dle
DIN 6535 HA
DIN 6535 HB
r
l2
l4
ø d2
ø d3
ø d1
≈ lA
(DIN 6535 HB)
l1
ø d1
r
l2
l1
ø d3
l4
ø d2
lA
Z
6
6
8
8
10
10
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
0,5
1
1
2
2
2,5
2
2,5
3
4
2
2,5
3
4
2
2,5
3
4
13
13
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
38
38
62
62
68
68
80
80
93
93
93
93
108
108
108
108
126
126
126
126
5,8
5,8
7,7
7,7
9,5
9,5
11,5
11,5
11,5
11,5
15,5
15,5
15,5
15,5
19,5
19,5
19,5
19,5
25
25
30
30
35
35
45
45
45
45
55
55
55
55
70
70
70
70
6
6
8
8
10
10
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
26
26
32
32
40
40
47
47
47
47
60
60
60
60
76
76
76
76
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
h10
• Alle Werkzeuge mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
• Für sichere Schruppbearbeitung sind Aufnahmen für Schäfte
nach DIN 6535 HB zu verwenden
• Andere Baumaße auf Anfrage
8
h6
Artikel-Nr.
Obj. číslo
2658TZ.006005
2658TZ.006010
2658TZ.008010
2658TZ.008020
2658TZ.010020
2658TZ.010025
2658TZ.012020
2658TZ.012025
2658TZ.012030
2658TZ.012040
2658TZ.016020
2658TZ.016025
2658TZ.016030
2658TZ.016040
2658TZ.020020
2658TZ.020025
2658TZ.020030
2658TZ.020040
Artikel-Nr.
Obj. číslo
2659TZ.006005
2659TZ.006010
2659TZ.008010
2659TZ.008020
2659TZ.010020
2659TZ.010025
2659TZ.012020
2659TZ.012025
2659TZ.012030
2659TZ.012040
2659TZ.016020
2659TZ.016025
2659TZ.016030
2659TZ.016040
2659TZ.020020
2659TZ.020025
2659TZ.020030
2659TZ.020040
• Všechny nástroje včetně vnitřního přívodu chladící kapaliny (IKZ)
• Pro bezpečnost při hrubovacích operacích použijte držák frézy
se stopkou dle DIN 6535 HB
• Další rozměry na požádání
TiNox-Schaftfräser NRF – Schnittwertempfehlungen
TiNox stopkové frézy NRF – doporučené řezné parametry
lange Ausführung ohne und mit Eckenradius
dlouhé provedení s rádiusem nebo bez rádiusu rohu
mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr (IKZ)
s vnitřním přívodem chladící kapaliny (IKZ)
ae
M
2.1
3.1
4.1
1.1
1.2
S
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ap
mm
vc
m/min
fz
mm
vc
m/min
100 - 120
100 - 120
  60 -   80
  80 - 100
  50 -   70
  30 -   50
  20 -   40
0,0045 x d1
0,0045 x d1
0,004  x d1
0,004  x d1
0,004  x d1
0,003  x d1
0,0025 x d1
1    x d1
1    x d1
1    x d1
1    x d1
1    x d1
0,75 x d1
0,5  x d1
120 - 140
120 - 140
  70 -   90
100 - 120
  60 -   80
  50 -   70
  20 -   40
0,0055 x d1
0,0055 x d1
0,006  x d1
0,005  x d1
0,006  x d1
0,004  x d1
0,0035 x d1
140 - 160
140 - 160
  90 - 110
120 - 140
  70 -   90
  60 -   80
  30 -   50
0,006 
0,006 
0,006 
0,006 
0,006 
0,004 
0,004 
0,006 
0,006 
0,005 
0,005 
0,004 
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
100 - 120
  80 - 100
  70 -   90
  50 -   70
  40 -   60
0,007 
0,006 
0,006 
0,006 
0,005 
0,0045 x d1
0,004  x d1
0,004  x d1
0,004  x d1
0,003  x d1
0,003  x d1
0,003  x d1
0,004  x d1
  80 - 100
  30 -   40
  25 -   35
  30 -   40
  25 -   35
  15 -   20
  10 -   20
  25 -   35
Alle Schnittdaten dienen nur als Orientierungshilfe und sind ggf.
auf die technischen Voraussetzungen vor Ort abzustimmen
ap = 1,5 x d1
ap
ap = 1,5 x d1
ap
fz
mm
Titan-Legierungen · Titanové slitiny
Titan Grade 1-4
  60 -   80
0,005  x d1
1    x d1
  90 - 110
Ti5Al2,5Sn
  50 -   70
0,005  x d1
1    x d1
  60 -   80
Ti6Al4V
  40 -   60
0,004  x d1
1    x d1
  60 -   80
Ti6Al6V2Sn
  30 -   50
0,004  x d1
1    x d1
  40 -   60
Ti10V2Fe3Al
  20 -   40
0,0035 x d1
1    x d1
  30 -   50
Nickel-, Kobalt- und Eisen-Legierungen · Niklové slitiny, kobaltové slitiny a lité oceli
Ni 99,6
  50 -   70
0,004  x d1
1    x d1
  60 -   80
Monel 400
  15 -   25
0,003  x d1
1    x d1
  20 -   30
Hastelloy B-3
  10 -   20
0,0025 x d1
1    x d1
  15 -   25
Inconel 718
  10 -   20
0,002  x d1
0,5  x d1
  20 -   30
Nimonic 90
  10 -   20
0,002  x d1
0,5  x d1
  15 -   25
Haynes 25
   5 -   15
0,0025 x d1
0,5  x d1
  10 -   15
Stellite 6
   5 -   15
0,002  x d1
0,5  x d1
   5 -   15
Incoloy 800
  10 -   20
0,002  x d1
0,5  x d1
  15 -   25
ø d1
ae
ae = 0,25 x d1
vc
m/min
Spezialwerkstoffe · Speciální materiály
Bearbeitungsbeispiel
Příklad použití
ae
ae = 0,4 x d1
Nichtrostende Stahlwerkstoffe · Korozivzdorné oceli
1.4003 / S40977
1.4021 / 420
1.4301 / 304
1.4305 / 303
1.4571 / 316TI
1.4462 / S31803
1.4410 / S32750
ø d1
ae
ae = 1 x d1
1.1
ap
ap = 0,5-1,0 x d1
ø d1
ap
ø d1
Umfangsfräsen
Boční frézování
ap = 1,5 x d1
Nutenfräsen
Drážkování
ae = 0,1 x d1
fz
mm
vc
m/min
fz
mm
Schmierung
Chlazení
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
160 - 180
160 - 180
110 - 130
140 - 160
  90 - 110
  70 -   90
  40 -   60
0,0065 x d1
0,0065 x d1
0,006  x d1
0,006  x d1
0,006  x d1
0,005  x d1
0,004  x d1
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10%
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10%
Emulse min. 15%
Emulse min. 15%
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
120 - 140
100 - 120
  80 - 100
  70 -   90
  60 -   80
0,008  x d1
0,007  x d1
0,0065 x d1
0,006  x d1
0,0055 x d1
Emulse min. 10%
Emulse min. 10%
Emulse min. 10%
Emulse min. 10%
Emulse min. 15%
0,005  x d1
0,0045 x d1
0,0045 x d1
0,0045 x d1
0,004  x d1
0,004  x d1
0,004  x d1
0,0045 x d1
100 - 120
  40 -   50
  35 -   45
  40 -   50
  35 -   45
  20 -   25
  15 -   25
  35 -   45
0,006  x d1
0,005  x d1
0,005  x d1
0,005  x d1
0,0045 x d1
0,0045 x d1
0,0045 x d1
0,005  x d1
Emulse min. 20%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Všechny řezné parametry zde doporučené jsou pouze orientačními
hodnotami, které musí být upraveny na základě technických podmínek
nasazení.
Zirkulares Bohrungsfräsen
Kruhově interpolační frézování otvoru
Material:
Materiál:
2.4668 – Inconel 718
Werkzeug:
Nástroj:
TiNox-Cut NRF
Artikel-Nr.:
Obj. číslo:
2658TZ.012030
Kühlung:
Chlazení:
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr mit 40 bar
vnitřní chlazení s tlakem 40 barů
Schnittdaten:
Řezné parametry:
vc = 25 m/min ≈ S = n = 663 min-1 (ot/min)
fz = 0,03 mm ≈ vf = 80 mm/min
Axiale Zustellung:
Axiální hloubka řezu:
ap = 2 mm pro Umdrehung · 2 mm na otáčku
Radiale Zustellung:
Radiální hloubka řezu:
ae = 10 mm
9
TiNox-SchaftfräserWerksnorm
TiNox stopkové frézy
Firemní standard
extra lange Ausführung mit Eckenradius
extra dlouhé provedení s rádiusem rohu
3xD
Schaft nach · Stopka dle
DIN 6535 HA
r
l2
l4
ø d2
ø d3
ø d1
≈ lA
(DIN 6535 HB)
l1
ø d1
r
l2
l1
ø d3
l4
ø d2
lA
Z
12
12
12
16
16
16
20
20
20
2,5
3
4
2,5
3
4
2,5
3
4
36
36
36
48
48
48
60
60
60
93
93
93
112
112
112
130
130
130
11,5
11,5
11,5
15,5
15,5
15,5
19,5
19,5
19,5
45
45
45
60
60
60
75
75
75
12
12
12
16
16
16
20
20
20
47
47
47
64
64
64
80
80
80
5
5
5
5
5
5
5
5
5
h10
• 3 x D Schneidenlänge
• andere Baumaße und Eckenradien auf Anfrage
extra lange Ausführung mit Eckenradius
extra dlouhé provedení s rádiusem rohu
h6
Artikel-Nr.
Obj. číslo
2654T.012025
2654T.012030
2654T.012040
2654T.016025
2654T.016030
2654T.016040
2654T.020025
2654T.020030
2654T.020040
• Řezná délka 3 x D
• Další rozměry a rádiusy rohu na požádání !
4xD
Schaft nach · Stopka dle
DIN 6535 HA
r
l2
l4
ø d2
ø d3
ø d1
≈ lA
(DIN 6535 HB)
l1
• 4 x D Schneidenlänge
• andere Baumaße und Eckenradien auf Anfrage
10
ø d1
r
l2
l1
ø d3
l4
ø d2
lA
Z
12
12
12
16
16
16
20
20
20
2,5
3
4
2,5
3
4
2,5
3
4
48
48
48
64
64
64
80
80
80
107
107
107
128
128
128
150
150
150
11,5
11,5
11,5
15,5
15,5
15,5
19,5
19,5
19,5
60
60
60
75
75
75
90
90
90
12
12
12
16
16
16
20
20
20
61
61
61
80
80
80
100
100
100
5
5
5
5
5
5
5
5
5
h10
h6
• Řezná délka 4 x D
• Další rozměry a rádiusy rohu na požádání !
Artikel-Nr.
Obj. číslo
2655T.012025
2655T.012030
2655T.012040
2655T.016025
2655T.016030
2655T.016040
2655T.020025
2655T.020030
2655T.020040
TiNox-Schaftfräser – Schnittwertempfehlungen
TiNox stopkové frézy – doporučené řezné parametry
extra lange Ausführung mit Eckenradius
extra dlouhé provedení s rádiusem rohu
Umfangsfräsen
Boční frézování
ø d1
ae
ae
ae = 0,5-1,0 mm
ae = 0,2-0,3 mm
M
2.1
3.1
4.1
1.1
1.2
S
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
1.4003 / S40977
1.4021 / 420
1.4301 / 304
1.4305 / 303
1.4571 / 316TI
1.4462 / S31803
1.4410 / S32750
ap = 4 x d1
ap
ø d1
ae
ae
ae = 0,5-1,0 mm
ae = 0,2-0,3 mm
fz
mm
vc
m/min
fz
mm
vc
m/min
fz
mm
vc
m/min
fz
mm
Schmierung
Chlazení
120 - 140
110 - 130
100 - 120
120 - 140
  80 - 100
  30 -   50
  30 -   50
0,005  x d1
0,005  x d1
0,005  x d1
0,005  x d1
0,0045 x d1
0,004  x d1
0,003  x d1
140 - 160
120 - 140
120 - 140
120 - 140
100 - 120
  40 -   60
  30 -   50
0,005  x d1
0,005  x d1
0,005  x d1
0,005  x d1
0,0045 x d1
0,004  x d1
0,003  x d1
100 - 120
  90 - 110
  80 - 100
100 - 120
  60 -   80
  20 -   40
  20 -   40
0,0045 x d1
0,0045 x d1
0,004  x d1
0,004  x d1
0,004  x d1
0,003  x d1
0,0025 x d1
120 - 140
100 - 120
100 - 120
120 - 140
  80 - 100
  30 -   50
  30 -   50
0,0045 x d1
0,0045 x d1
0,005  x d1
0,0045 x d1
0,0045 x d1
0,004  x d1
0,003  x d1
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10%
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10%
Emulse min. 15%
Emulse min. 15%
  90 - 110
  80 - 100
  70 -   90
  60 -   80
  50 -   70
0,005  x d1
0,005  x d1
0,004  x d1
0,004  x d1
0,0035 x d1
110 - 130
100 - 120
  90 - 110
  80 - 100
  70 -   90
0,005  x d1
0,005  x d1
0,004  x d1
0,004  x d1
0,0035 x d1
Emulse min. 10%
Emulse min. 10%
Emulse min. 10%
Emulse min. 10%
Emulse min. 15%
  50 -   70
  15 -   25
  10 -   20
  10 -   20
  10 -   20
   5 -   15
   5 -   15
  10 -   20
0,004 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
  60 -   80
  25 -   35
  20 -   30
  20 -   30
  20 -   30
  10 -   20
  10 -   20
  20 -   30
0,004  x d1
0,004  x d1
0,003  x d1
0,003  x d1
0,003  x d1
0,0035 x d1
0,003  x d1
0,003  x d1
Emulse min. 20%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Emulse min. 30%
Spezialwerkstoffe · Speciální materiály
Titan-Legierungen · Titanové slitiny
Titan Grade 1-4
100 - 120
0,005  x d1
120 - 140
0,005  x d1
Ti5Al2,5Sn
  90 - 110
0,005  x d1
110 - 130
0,005  x d1
Ti6Al4V
  80 - 100
0,004  x d1
100 - 120
0,004  x d1
Ti6Al6V2Sn
  70 -   90
0,004  x d1
  90 - 110
0,004  x d1
Ti10V2Fe3Al
  60 -   80
0,0035 x d1
  80 - 100
0,0035 x d1
Nickel-, Kobalt- und Eisen-Legierungen · Niklové slitiny, kobaltové slitiny a lité oceli
Ni 99,6
  60 -   80
0,005  x d1
  60 -   80
0,005  x d1
Monel 400
  25 -   35
0,004  x d1
  25 -   35
0,004  x d1
Hastelloy B-3
  20 -   30
0,004  x d1
  20 -   30
0,004  x d1
Inconel 718
  20 -   30
0,003  x d1
  20 -   30
0,004  x d1
Nimonic 90
  20 -   30
0,003  x d1
  20 -   30
0,003  x d1
Haynes 25
  10 -   20
0,0035 x d1
  10 -   20
0,004  x d1
Stellite 6
  10 -   20
0,003  x d1
  10 -   20
0,0035 x d1
Incoloy 800
  20 -   30
0,003  x d1
  20 -   30
0,003  x d1
Alle Schnittdaten dienen nur als Orientierungshilfe und sind ggf.
auf die technischen Voraussetzungen vor Ort abzustimmen
Bearbeitungsbeispiel
Příklad použití
ø d1
vc
m/min
Nichtrostende Stahlwerkstoffe · Korozivzdorné oceli
1.1
ap
ø d1
ap
ap
ap = 3 x d1
ap = 4 x d1
4xD
ap = 3 x d1
3xD
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
x d1
Všechny řezné parametry zde doporučené jsou pouze orientačními
hodnotami, které musí být upraveny na základě technických podmínek
nasazení.
Schlichten tiefer Taschen
Dokončování hluboké kapsy
Material:
Materiál:
3.7165 – Ti6Al4V
Werkzeug:
Nástroj:
TiNox-Cut Schaftfräser 4 x D
TiNox-Cut stopková fréza 4 x D dokončovací
Artikel-Nr.:
Obj. číslo:
2655T.012025
Kühlung:
Chlazení:
Emulsion von außen
Externí chlazení emulzí
Schnittdaten:
Řezné parametry:
vc = 150 m/min ≈ S = n = 3978 min-1 (ot/min)
fz = 0,048 mm ≈ vf = 763 mm/min
Axiale Zustellung:
Axiální hloubka řezu:
ap = 46 mm
Radiale Zustellung:
Radiální hloubka řezu:
ae = 0,3 mm
11
Präzisionsgesinterte, runde Wendeschneidplatten
Přesně lisované kruhové výměnné břitové destičky
IC 8 - IC 16
b
ø IC
15°
M
2.1
3.1
4.1
1.4003 / S40977
1.4021 / 420
1.4301 / 304
1.4305 / 303
1.4571 / 316TI
1.4462 / S31803
1.4410 / S32750
b
 8
10
12
16
2,6
3,6
4,5
5,5
Artikel-Nr.
Objednací číslo
9619X.08
9619X.10
9619X.12
9619X.16
vc
m/min
fz
mm/min
ap
mm
ae
mm
Schmierung
Chlazení
140 - 160
140 - 160
  60 -   80
120 - 140
  80 - 100
  60 -   80
  40 -   60
0,016 x IC
0,018 x IC
0,015 x IC
0,018 x IC
0,014 x IC
0,012 x IC
0,010 x IC
0,05 - 0,10 x IC
0,05 - 0,10 x IC
0,05 - 0,10 x IC
0,05 - 0,10 x IC
0,05 - 0,10 x IC
0,05 - 0,09 x IC
0,05 - 0,09 x IC
0,4 - 0,7 x d1
0,4 - 0,7 x d1
0,45 x d1
0,4 - 0,7 x d1
0,45 x d1
0,45 x d1
0,45 x d1
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10%
Emulse min. 10% / Luft · Vzduch
Emulse min. 10%
Emulse min. 15%
Emulse min. 15%
Nichtrostende Stahlwerkstoffe · Korozivzdorné oceli
1.1
ø IC
Berechnungsformeln · Výpočty řezných parametrů
min-1
Drehzahl n in
Otáčky v min-1 (ot/min)
Vorschub Fräsen vf in mm
Frézovací posuv vf v mm/min
vc  x  1000
n = ––––––––
[min-1] = [ot/min]
d1  x  p
Bearbeitungsbeispiele
Příklad použití
vf =fz  x  Z  x  n[mm/min]
3D Schruppen
3D Hrubování
Material:
Materiál:
1.4021 – X20Cr13
Werkzeug:
Nástroj:
Einschraubfräskörper D40 / Wendeplatte PE3 IC12
Šroubovací fréza D40 / Výměnná břitová destička PE3 IC12
Artikel-Nr.:
Obj. číslo:
9165.400404 / 9619X.12
Kühlung:
Chlazení:
Emulsion von außen sowie innere Kühlschmierstoff-Zufuhr mit 40 bar
Externí + interní chlazení chladící emulsí s tlakem 40 barů
Schnittdaten:
Řezné parametry:
vc = 140 m/min ≈ S = n = 1120 min-1 (ot/min)
fz = 0,20 mm ≈ vf = 900 mm/min
Axiale Zustellung:
Axiální hloubka řezu:
ap = 1,5 mm
Radiale Zustellung:
Radiální hloubka řezu:
ae = 28 mm
Planfräsen
Frézování povrchu
12
Material:
Materiál:
1.4301 – X5CrNi 18-20
Werkzeug:
Nástroj:
Einschraubfräskörper D25 / Wendeplatte PE3 IC10
Šroubovací fréza D25 / Výměnná břitová destička PE3 IC10
Artikel-Nr.:
Obj. číslo:
9160.250363 / 9619X.10
Kühlung:
Chlazení:
Emulsion von außen sowie innere Kühlschmierstoff-Zufuhr mit 40 bar
Externí + interní chlazení chladící emulsí s tlakem 40 barů
Schnittdaten:
Řezné parametry:
vc = 60 m/min ≈ S = n = 760 min-1 (ot/min)
fz = 0,20 mm ≈ vf = 460 mm/min
Axiale Zustellung:
Axiální hloubka řezu:
ap = 1 mm
Radiale Zustellung:
Radiální hloubka řezu:
ae = 17,5 mm
Einschraubfräskörper für runde Wendeschneidplatten
Šroubovací fréza pro kruhové výměnné břitové destičky
kompatibel
kompatibilní
ø d3
ø d1
ø d2
SW
n
max.
mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr
s vnitřním přívodem chladící kapaliny
l2
l1
IC 8
ø d1
l2
l1
SW
ø d3
ø d2
Z
16
20
20
25
25
32
32
32
43
52
52
54
10
15
15
17
13
18
18
21
M8
M10
M10
M12
2
2
3
3
3°
3°
3°
3°
40000
35000
35000
30000
ø d3
ø d2
Z
ϕ
nmax.
ϕ
Artikel-Nr.
Objednací číslo
9155.160252
9155.200322
9155.200323
9155.250323
nmax.
min-1
IC 10
ø d1
l2
l1
SW
20
25
25
32
40
32
36
36
40
40
52
58
58
64
64
15
17
17
22
22
18
21
21
29
29
M10
M12
M12
M16
M16
2
2
3
5
5
3°
3°
3°
3°
3°
45000
40000
40000
25000
25000
ø d3
ø d2
Z
ϕ
nmax.
31
29
29
M12
M16
M16
2
3
4
Artikel-Nr.
Objednací číslo
9160.200322
9160.250362
9160.250363
9160.320404
9160.400405
min-1
IC 12
ø d1
l2
l1
SW
25
32
40
36
40
40
58
64
64
17
22
22
Drehmoment-Schraubendreher
Šroubovák kroutícího momentu Torx
Griff · Držák
Klinge · Čepel
Griff · Držák
Klinge · Čepel
2 Nm
Torx T9
3 Nm
Torx T15
Artikel-Nr.
Obj. číslo
9800.01
9801.09
9800.02
9801.15
3°
3°
3°
Spannschraube
Upínací šroub VBD
für · pro
IC
 8
10
12
40000
30000
25000
Hochtemperatur-Schraubenpaste
Vysoce tepelně odolná pasta šroubů
M3 x Torx T9
M3,5 x Torx T15
M3,5 x Torx T15
Hinweis:
Sicherstellung der Lösbarkeit von Torxschrauben für Wendeschneidplatten durch leichtes
Auftragen von Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Gewinde und Senkkopf!
Artikel-Nr.
Objednací číslo
9165.250362
9165.320403
9165.400404
min-1
Artikel-Nr.
Obj. číslo
9805.305609
9805.356515
9805.356515
100 g
Artikel-Nr.
Obj. číslo
9000.000
Poznámka:
Na závit a dosedací plochu šroubů naneste prosím malou vrstvu vysoce tepelně odolné pasty
pro zajištění snadného povolení šroubů Torx po použití fréz!
13
Aufsteckfräskörper für runde Wendeschneidplatten
Nástrčná frézovací hlava pro kruhové výměnné břitové destičky
ø d3
ø d1
ø D2
DIN 138
n
max.
l2
mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr
s vnitřním přívodem chladící kapaliny
IC 10
ø d1
l2
ø d3
ø D2
Z
50
63
80
50
50
50
40
50
50
22
27
27
5
6
7
ϕ
Artikel-Nr.
Objednací číslo
9260.05005
9260.06306
9260.08007
nmax.
min-1
3°
3°
3°
22000
18000
16000
IC 12
ø d1
l2
ø d3
ø D2
Z
  50
  63
  80
100
50
50
50
56
40
50
60
78
22
27
27
32
5
6
7
8
3°
3°
3°
3°
22000
20000
18000
15000
ϕ
nmax.
Artikel-Nr.
Objednací číslo
9265.05005
9265.06305
9265.08007
9265.10008
nmax.
min-1
IC 16
ø d1
l2
ø d3
ø D2
Z
  52
  63
  80
100
125
50
50
50
56
65
40
50
60
78
90
22
27
27
32
40
4
5
6
7
8
Drehmoment-Schraubendreher
Šroubovák kroutícího momentu Torx
Griff · Držák
Klinge · Čepel
Griff · Držák
Klinge · Čepel
3 Nm
Torx T15
7,2 Nm
Torx 20
Artikel-Nr.
Obj. číslo
9800.02
9801.15
9800.05
9801.20
25000
20000
18000
15000
12000
Hochtemperatur-Schraubenpaste
Vysoce tepelně odolná pasta šroubů
M3,5 x Torx T15
M3,5 x Torx T15
M4,5 x Torx T20
Hinweis:
Sicherstellung der Lösbarkeit von Torxschrauben für Wendeschneidplatten durch leichtes
Auftragen von Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Gewinde und Senkkopf!
14
3°
3°
3°
3°
3°
Spannschraube
Upínací šroub VBD
für · pro
IC
10
12
16
Artikel-Nr.
Objednací číslo
9275.05204
9275.06305
9275.08006
9275.10007
9275.12508
min-1
Artikel-Nr.
Obj. číslo
9805.356515
9805.356515
9805.451020
100 g
Artikel-Nr.
Obj. číslo
9000.000
Poznámka:
Na závit a dosedací plochu šroubů naneste prosím malou vrstvu vysoce tepelně odolné pasty
pro zajištění snadného povolení šroubů Torx po použití fréz!
Einsatzgebiete – Material
Doporučené použití – materiály
Einsatzgebiete – Material
Doporučené použití – materiál
Stahlwerkstoffe
1.1
2.1
P
3.1
4.1
5.1
M
K
1.1
2.1
3.1
4.1
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
N
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
S
H
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Ocelové materiály
Material-Beispiele
Příklady materiálů
Material-Nummern
Materiálová čísla
C20E2C (Cq20)
S235JR (ST37-2)
10SPb20
SE360 (ST70-2)
16MnCr5
GS 25CrMo4
20MoCr3
42CrMo4
C45W
50CrMo4
X45NiCrMo4
31CrMo12
X38CrMoV5-3
X155CrMoV12-1
X40CrMoV5-1
1.1152
1.0038
1.0722
1.0070
1.7131
1.7218
1.7320
1.7225
1.1730
1.7228
1.2767
1.8515
1.2367
1.2379
1.2344
Kaltfließpressstähle,
Baustähle,
Automatenstähle, u.a.
Baustähle,
Einsatzstähle,
Stahlguss, u.a.
Einsatzstähle,
Vergütungsstähle,
Kaltarbeitsstähle, u.a.
Vergütungsstähle,
Kaltarbeitsstähle,
Nitrierstähle, u.a.
Hochlegierte Stähle,
Kaltarbeitsstähle,
Warmarbeitsstähle, u.a.
Oceli tvářené zastudena,
Konstrukční oceli,
Automatové oceli, a podobné
Konstrukční oceli,
Cementační oceli,
Lité oceli (ocelolitiny), a podobné
Cementační oceli,
Tepelně odolné oceli,
Oceli pro práce zastudena, a podobné
Tepelně odolné oceli,
Oceli pro práci zastudena,
Nitridační oceli, a podobné
Vysoce legované oceli,
Oceli pro práci zastudena,
Oceli pro práci zatepla, a podobné
≤ 1000 N/mm2
Ferritisch, martensitisch
Austenitisch
Austenitisch-ferritisch (Duplex)
Austenitisch-ferritisch hitzebeständig (Super Duplex)
Ferritické, martensitické
Austenitické
Austeniticko-ferritické (Duplex)
Austeniticko-ferritické tepelně odolné (Super Duplex)
≤ 950 N/mm2
≤ 950 N/mm2
≤ 1100 N/mm2
≤ 1250 N/mm2
X2CrTi12
X6CrNiMoTi17-12-2
X2CrNiMoN22-5-3
X2CrNiMoN25-7-4
1.4512
1.4571
1.4462
1.4410
Gusseisen mit Lamellengrafit (GJL)
Šedá litina s lamelárním grafitem (GJL)
Gusseisen mit Kugelgrafit (GJS)
Šedá litina se zrnitým grafitem (GJS)
100-250 N/mm2
250-450 N/mm2
350-500 N/mm2
500-900 N/mm2
300-400 N/mm2
400-500 N/mm2
250-500 N/mm2
500-800 N/mm2
EN-GJL-200 (GG20)
EN-GJL-300 (GG30)
EN-GJS-400-15 (GGG40)
EN-GJS-700-2 (GGG70)
GJV 300
GJV 450
EN-GJMW-350-4 (GTW-35)
EN-GJMB-450-6 (GTS-45)
EN-JL-1030
EN-JL-1050
EN-JS-1030
EN-JS-1070
≤ 200 N/mm2
≤ 350 N/mm2
≤ 550 N/mm2
Si ≤   7%
7% < Si ≤ 12%
12% < Si ≤ 17%
EN AW-AlMn1
EN AW-AlMgSi
EN AW-AlZn5Mg3Cu
EN AC-AlMg5
EN AC-AlSi9Cu3
GD-AlSi17Cu4FeMg
EN AW-3103
EN AW-6060
EN AW-7022
EN AC-51300
EN AC-46500
≤ 400 N/mm2
≤ 550 N/mm2
≤ 550 N/mm2
≤ 800 N/mm2
≤ 700 N/mm2
≤ 400 N/mm2
≤ 600 N/mm2
≤ 1400 N/mm2
E-Cu 57
CuZn37 (Ms63)
CuZn36Pb3 (Ms58)
CuAl10Ni5Fe4
CuSn8P
CuSn7 ZnPb (Rg7)
(Ampco 8)
(Ampco 45)
EN CW 004 A
EN CW 508 L
EN CW 603 N
EN CW 307 G
EN CW 459 K
2.1090
≤ 500 N/mm2
≤ 500 N/mm2
MgAl6Zn
EN-MCMgAl9Zn1
3.5612
EN-MC21120
Nichtrostende Stahlwerkstoffe
Gusswerkstoffe
Korozivzdorné oceli
Lité materiály (Litiny)
Gusseisen mit Vermiculargrafit (GJV)
Šedá litina s červovitým grafitem (GJV)
Temperguss (GTMW, GTMB)
Tvárná litina (GTMW, GTMB)
Aluminium-Legierungen
Slitiny Hliníku
Aluminium-Knetlegierungen
Tvárné slitiny hliníku
Nichteisenwerkstoffe
Neželezné kovy
Aluminium-Gusslegierungen
Lité slitiny hliníku
Kupfer-Legierungen
Reinkupfer, niedriglegiertes Kupfer
Kupfer-Zink-Legierungen (Messing, langspanend)
Kupfer-Zink-Legierungen (Messing, kurzspanend)
Kupfer-Aluminium-Legierungen (Alubronze, langspanend)
Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinnbronze, langspanend)
Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinnbronze, kurzspanend)
Slitiny mědi
Čistá měď, nízkolegované slitiny mědi
Slitiny mědi a zinku (Mosaz, dlouhá tříska)
Slitiny mědi a zinku (Mosaz, krátká tříska)
Slitiny mědi a hliníku (Alu bronzi, dlouhá tříska)
Slitiny mědi a cínu (Cínové bronzi, dlouhá tříska)
Slitiny mědi a cínu (Cínové bronzi, krátká tříska)
Kupfer-Sonderlegierungen
Speciální slitiny mědi
Magnesium-Legierungen
Magnesium-Knetlegierungen
Magnesium-Gusslegierungen
Kunststoffe
Duroplaste (kurzspanend)
Thermoplaste (langspanend)
Faserverstärkte Kunststoffe (Faseranteil ≤ 30%)
Faserverstärkte Kunststoffe (Faseranteil > 30%)
Besondere Werkstoffe
Grafit
Wolfram-Kupfer-Legierungen
Verbundwerkstoffe
Hořčíkové slitiny
Tvářené slitiny hořčíku
Lité slitiny hořčíku
Umělé hmoty - Syntetické materiály
Duroplasty (krátká tříska)
Termoplasty (dlouhá tříska)
Plasty zpevněné skleněnými vlákny (obsah vláken ≤ 30%)
Plasty zpevněné skleněnými vlákny (obsah vláken > 30%)
Speciální materiály
Grafit
Slitiny mědi a wolframu
Kompozitní materiály
Titan-Legierungen
Reintitan
Slitiny titanu
Čistý titan
Titan-Legierungen
Slitiny titanu
Nickel-, Kobalt- und Eisen-Legierungen
Reinnickel
Čistý nikl
Nickel-Basis-Legierungen
Slitiny na bázi niklu
Kobalt-Basis-Legierungen
Slitiny na bázi kobaltu
Spezialwerkstoffe
Eisen-Basis-Legierungen
Speciální materiály
Slitiny niklu, slitiny kobaltu a železa
Slitiny na bázi železa
Harte Werkstoffe
Tvrdé materiály
Hochfeste Stähle, gehärtete Stähle, Hartguss
Vysoce pevné oceli, kalená ocel, zušlechtěná ocel, tvrdé
lité oceli
≤ 600 N/mm2
≤ 800 N/mm2
≤ 1200 N/mm2
≤ 1400 N/mm2
EN-JM-1010
EN-JM-1140
Bakelit, Pertinax
PMMA, POM, PVC
GFK, CFK, AFK
GFK, CFK, AFK
500-650 N/mm2
250-380 N/mm2
C 8000 / ISEM-8
W-Cu 80/20 / W-Cu 75/25
Hylite, Alucobond
≤ 450 N/mm2
≤ 900 N/mm2
≤ 1250 N/mm2
Ti1
TiAl6V4
TiAl4Mo4Sn2
3.7025
3.7165
3.7185
≤ 600 N/mm2
≤ 1000 N/mm2
≤ 1600 N/mm2
≤ 1000 N/mm2
≤ 1600 N/mm2
≤ 1500 N/mm2
Ni 99,6
Monel 400
Inconel 718
Udimet 605
Haynes 25
Incoloy 800
2.4060
2.4360
2.4668
Weldox 1100
Hardox 550
Armox 600T
Ferro-Titanit
HSSE
1.2312
1.2344
1.2379
44 - 50 HRC
50 - 55 HRC
55 - 60 HRC
60 - 63 HRC
63 - 66 HRC
2.4964
1.4958
15
ZP20075 . DECZ   052012 Fr · Rev. B   Tištěno do PDF
EMUGE
Präzisionswerkzeuge GmbH
St. Florian, Austria
Tel. +43-7224-80001
Fax +43-7224-80004
[email protected]
www.emuge-franken.at
EMUGE U.K. Limited
Rotherham, Great Britain
Tel. +44-1709-364494
Fax +44-1709-364540
[email protected]
www.emuge-uk.co.uk
E-F Teknikk AS
Ålesund, Norway
Tel. +47-70169870
Fax +47-70169872
[email protected]
www.emuge.no
EMUGE S.A. (Pty.) Ltd.
Edenvale, South Africa
Tel. +27-11-452-8510/1/2/3/4
Fax +27-11-452-8087
[email protected]
www.emuge-franken.com
Representative for Belgium:
EMUGE-FRANKEN B.V.
Huissen, Netherlands
Tel. +31-26-3259020
Fax +31-26-3255219
[email protected]
www.emuge-franken.nl
EFT Szerszámok és Technológiák
Magyarország Kft.
Budaörs, Hungary
Tel. +36-23-500041
Fax +36-23-500462
[email protected]
www.emuge-franken.hu
EMUGE-FRANKEN Technik
Warszawa, Poland
Tel. +48-22-8796731
Fax +48-22-8796760
[email protected]
www.emuge-franken.com.pl
EMUGE-FRANKEN, S.L.
Sant Joan Despí, Spain
Tel. +34-93-4774690
Fax +34-93-3738765
[email protected]
www.emuge-franken.com
EMUGE-FRANKEN
Ferramentas de Precisão Ltda.
São Paulo, Brazil
Tel. +55-11-3805-5066
Fax +55-11-2275-7933
[email protected]
www.emuge-franken.com.br
EMUGE India Pvt. Ltd.
Pune, India
Tel. +91-20-24384941
Fax +91-20-24384028
[email protected]
www.emugeindia.com
EMUGE-FRANKEN
Repres. Permanente em Portugal
Lisboa, Portugal
Tel. +351-213146314
Fax +351-213526092
[email protected]
www.emuge-franken.com
EMUGE-FRANKEN AB
Örebro, Sweden
Tel. +46-19-245000
Fax +46-19-245005
[email protected]
www.emuge-franken.se
Representative for Canada:
EMUGE Corp.
West Boylston, USA
Tel. +1-508-595-3600
Fax +1-508-595-3650
[email protected]
www.emuge.com
EMUGE-FRANKEN S. r. l.
Milano, Italy
Tel. +39-02-39324402
Fax +39-02-39317407
[email protected]
www.emuge-franken.it
EMUGE-FRANKEN
Tools Romania SRL
Cluj-Napoca, Romania
Tel. +40-264-597600
Fax +40-364-885544
[email protected]
www.emuge.ro
RIWAG
Präzisionswerkzeuge AG
Adligenswil, Switzerland
Tel. +41-41-3756600
Fax +41-41-3756601
[email protected]
www.riwag-schweiz.ch
EMUGE-FRANKEN
Precision Tools (Suzhou) Co. Ltd.
Suzhou, China
Tel. +86-512-62860560
Fax +86-512-62860561
[email protected]
www.emuge-franken.com.cn
EMUGE-FRANKEN K. K.
Yokohamashi, Japan
Tel. +81-45-9457831
Fax +81-45-9457832
[email protected]
www.emuge.jp
OOO EMUGE-FRANKEN
Saint-Petersburg, Russia
Tel. +7-812-3193019
Fax +7-812-3193018
[email protected]
www.emuge-franken.ru
EMUGE-FRANKEN
(Thailand) Co., Ltd.
Bangkok, Thailand
Tel. +66-2-559-2036,(-8)
Fax +66-2-530-7304
[email protected]
www.emuge-franken.com
EMUGE-FRANKEN
servisní centrum, s.r.o.
Brno-Líšeň, Czech Republic
Tel. +420-544423261
Fax +420-544233798
[email protected]
www.emugefranken.cz
Representative for Luxembourg:
Dirk Gerson Otto
Büttelborn, Germany
Tel. +49-6152-910330
Fax +49-6152-910331
[email protected]
www.emuge-franken.com
EMUGE-FRANKEN
Tooling Service d.o.o.
Senta, Serbia
Tel. +381-24-817000
Fax +381-24-817000
[email protected]
www.emuge-franken.com
EMUGE-FRANKEN
Hassas Kesici Takım San. Ltd. Şti.
İstanbul, Turkey
Tel. +90-216-455-1272
Fax +90-216-455-6210
[email protected]
www.emuge-franken.com/tr/
EMUGE-FRANKEN AB
København, Denmark
Tel. +45-70-257220
Fax +45-70-257221
[email protected]
www.emuge-franken.dk
EMUGE-FRANKEN S.A. de C.V.
Querétaro, Mexico
Tel. +52-442-209-5168
Fax +52-442-209-5042
[email protected]
www.emuge-franken.com.mx
Eureka Tools Pte Ltd.
Singapore
Tel. +65-6-8745781
Fax +65-6-8745782
[email protected]
www.eureka.com.sg
EMUGE Corp.
West Boylston, USA
Tel. +1-508-595-3600
+1-800-323-3013
Fax +1-508-595-3650
[email protected]
www.emuge.com
EMUGE-FRANKEN AB
Helsinki, Finland
Tel. +35-8-207415740
Fax +35-8-207415749
[email protected]
www.emuge-franken.fi
EMUGE-FRANKEN
(Malaysia) SDN BHD
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel. +60-3-56366407
Fax +60-3-56366405
[email protected]
www.eureka.com.sg
EMUGE-FRANKEN
nástroje spol. s.r.o.
Bratislava, Slovak Republic
Tel. +421-2-6453-6635
Fax +421-2-6453-6636
[email protected]
www.emuge.sk
VIAT
Hanoi, Vietnam
Tel. +84-4-5333120
Fax +84-4-5333215
[email protected]
www.emuge-franken.com
EMUGE SARL
Saint Denis Cedex, France
Tel. +33-1-55872222
Fax +33-1-55872229
[email protected]
www.emuge.fr
EMUGE-FRANKEN B.V.
Huissen, Netherlands
Tel. +31-26-3259020
Fax +31-26-3255219
[email protected]
www.emuge-franken.nl
EMUGE-FRANKEN tehnika d.o.o.
Ljubljana, Slovenia
Tel. +386-1-4301040
Fax +386-1-2314051
[email protected]
www.emuge-franken.com
Weitere Vertriebspartner finden
Sie auf www.emuge-franken.com
Please see www.emuge-franken.com
for further sales partners
EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG
FRANKEN GmbH & Co. KG
Nürnberger Straße 96-100  ·  91207 Lauf  ·  GERMANY
Tel. +49 (0) 9123 / 186-0  ·  Fax +49 (0) 9123 / 14313
Frankenstraße 7/9a  ·  90607 Rückersdorf  ·  GERMANY
Tel. +49 (0) 911 / 9575-5  ·  Fax +49 (0) 911 / 9575-327
[email protected]
www.emuge.de
[email protected]
www.emuge-franken.de · www.frankentechnik.de
Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Download

TiNox-Cut_technologie_frezovani.pdf