LISTOPAD-PROSINEC 2011
ZPRÁVY ZASTUPITELSTVA
Úřední hodiny Obecního úřadu :
Pondělí
13:00
17:00 hod
Středa
13:00
17:00 hod
Telefon:
311 672 117, 311 671 618
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.chrustenice.cz
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Chodníky
Pokračování v realizaci chodníku od OÚ na konec obce bude závislé na počasí. Termín
dokončení je 31.5.2012
ROZPOČET NA ROK 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012 bude od 21.12.2011 vyvěšen na úřední desce OU a na webových
stránkách obce. Rozpočet bude schvalován na veřejném zasedání konaném dne 16.1.2012.
Peníze v rozpočtu jsou určeny především na opravu a budování nových chodníků a na
kanalizaci.
ZIMNÍ ÚDRŽBA
Přijata nová obecně závazná vyhláška o zimní údržbě, která upravuje pravidla prací při zimní
údržbě místních komunikací za účelem zajištění jejich schůdnosti a sjízdnosti v období od
1.11. do 31.3. následujícího roku.
V obci je zajištěno pluhování tak, aby byly všechny místní komunikace zprůjezdněny
do 48 hod. Žádáme všechny spoluobčany o součinnost při zimním úklidu komunikací.
Dbejte o to, aby Vaše zaparkované auto nebránilo průjezdu vozidel zimní údržby.
V případě kalamity mohou obyvatelé bydlící v problematických částech obce, zejména Na
Pecích II, parkovat v parkovacích zónách P1-Pece, P2-Lesárna a P3-Obecní úřad.
Byl proveden rozvoz inertního posypového materiálu ke kritickým místům, který je určen k
použití spoluobčany na ošetření vozovky a chodníku k přilehlé nemovitosti. Na vybraná místa
budou umístěny nádoby na posypovou sůl.
PRODEJ OBECNÍ VILY Č.P. 64
Obec Chrustenice nabízí prodej obecní vily se 4 prázdnými
byty (65,77,112 a 138 m2).
Zastavěná plocha 417 m2, pozemek 1810 m2.
Cena 5,9 mil. Kč.
Vila se prodává jako celek. Jsou přijímány žádosti i na
jednotlivé byty. Při dostatečném počtu zájemců o jednotlivé
byty nebo o objekt bude upřednostněn přímý prodej před
prodejem zprostředkovateli, např. realitní kanceláři.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (POPELNIC)
Každý týden v pondělí – celá obec (v případě nevyvezení ihned informovat OU).
Popelnice musí být označena číslem popisným a čárovým kódem „RUMPOLD“.
Pytel uložený vedle popelnice bude účtován jako druhý svoz.
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
PŘISTAVEN KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V SOBOTU – PRVNÍ SVOZ BUDE 7.1.2012.
v době od 12:00 do naplnění – max. do 15:00 (Stanoviště je „U pomníku“).
Kontejner je určen pouze pro velkoobjemový odpad, například slamníky, staré kusy nábytku
atd.
V roce 2011 již nebude kontejner přistaven.
TŘÍDĚNÝ ODPAD
Na určených stanovištích: PLASTY, PAPÍR, SKLO a BÍLÉ SKLO.
Všechny kontejnery jsou označeny nápisem druhu odpadu a barevně rozlišeny.
Prosíme spoluobčany, aby přednostně využívali kontejnery ve své lokalitě.
Na stanovišti je přísně zakázáno ukládat jakýkoliv odpad vedle kontejnerů.
OBECNÍ KNIHOVNA
15.1.2012 – od 14,30 – Krmení lesních zvířátek. Sraz u Hájovny, příp. v 14,20 u OÚ.
S sebou suché pečivo, jablka, lojové koule apod.
Více o akcích zjistíte na internetových stránkách knihovny www.knihovnachrustenice.cz
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků proběhlo ve středu 7.12.2011. Novými občánky obce Chrustenice se stali:
Zuzana Frašová, Lukáš Hasenöhrl, Michaela Anna Chlandová, Lucie Klatovská, Anna
Kliková, Ondřej Lehký, Klára Pejcharová, Hana Šíbalová, Samuel Šmíd a Julie
Urbancová.
Vzhledem k opět vysoké účasti je radostné vidět, jak se naše obec rozrůstá.
HASIČI
Členové SDH Chrustenice se omlouvají, že vzhledem k nevyhovujícím prostorům sálu
neproběhne tradiční Hasičský ples. Děkujeme za pochopení.
DOPORUČENÍ PRO MAJITELE PSŮ
Během svátečních dnů (ale platí také pro ostatní dny) doporučujeme:
1. Označení každého psa identifikační známkou.
2. Na obojek označit adresu a telefon majitele.
3. V případě zaběhnutí psa kontaktovat: Obecní úřad v místě bydliště (OÚChrustenice,
mob.: 736 203 445) a okolních obcí, Městskou policii Beroun, psí útulky (např.
Bouchalka, tel.: 312 250 498, 603 523 070, Praha – Troja,….) a veterináře.
AUTOBUSOVÝ SPOJ "CHRUSTENICE - BEROUN" 2012
Jízdní řád (pracovní dny) platný od 12.12.2011 do 10.12.2012.
CHRUSTENICE
BEROUN (aut. nádr.)
5:37
5:55
7:22
7:42
10:33 13:07 17:16
10:46 13:23 17:29
BEROUN (aut. nádr.)
CHRUSTENICE
6:55* 10:00 12:20 14:32 16:40
6:59 10:14 12:38 14:48 16:58
* jede pouze z Loděnice
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Uzavření obecního úřadu bude ve dnech 27.12. 2010 až 30.12.2011.
____________________________________________________________________________
Poslední platby jsou vybírány v hotovosti do středy 21. 12. 2011 (do 17:00 hod.)
Po tomto termínu je možné platit převodem na účet obce Chrustenice.
Číslo účtu: 0363826389/0800, var.symb.: číslo popisné
Vyúčtování poplatků za svoz komunálního odpadu (popelnice) za čtvrté čtvrtletí 2011
bude v měsíci únoru 2012.
Platby za komunální odpad a psy na rok 2012 budou přijímány až v březnu 2012.
____________________________________________________________________
Přejeme všem našim občanům
krásné a klidné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů do nového roku
2012
INZERCE
Mateřinka BIMBI BELLI nabízí celodenní péči pro děti do 6-ti let.
Celodenní stravování i spinkání po obědě. Otevřeno po-pá od 8,00 do 16,00. Možnost také
krátkodobého hlídání. Nacházíme se v krásných zrekonstruovaných prostorách ZŠ Loděnice.
Kontakt: Lucie Luciano, tel: 731 602 574, http://www.bimbibelli.cz
____________________________________________________________________________
Dodám produkty firem Amway (ekologické prací a čistící prostředky, kosmetika Artistri),
Nutrilite (doplňky stravy), "LR" (aloe vera, parfémy).
Ing. Lenka Trnková, tel.: 724 247 933
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
VÝVOZ ODPADNÍCH VOD
Robert Lhoták, Chrustenice 3, tel.: 608942464
E-mail: [email protected]
[email protected]___
Kontroly, prodej a opravy protipožárních zařízení.
Servis hasících přístrojů, hydrantů a ostatních požárně-bezpečnostních
zařízení.
Aktuálně: Plnění bombiček Soda Stream 80,Hasící přístroj do auta 250,Roman Neliba, Chrustenice 1, tel. 775 360 297
__________________________________________________________________________
Taxi Peter Krajník - Objednávky telefonicky nebo přes sms.Tel.: 776 648 851
______________________________________________________________________________________________________
Podlahářství – Petr Šuran, Chrustenice Tel.: 774 577 574
Pokládka koberců, PVC, plovoucích podlah. Předběžná kalkulace a zaměření zdarma.
_____________________________________________________________________________________________________
TEPELNÁ ČERPADLA - úspora až 60% energie za vytápění.
Značková tepelná čerpadla Stiebel Eltron a Viessmann pro vytápění a ohřev TUV.
MARUKO s.r.o., Chrustenice 26.
Tel./fax:311 672 195, mobil: 605 866 051
www.maruko.cz, e-mail: [email protected]
STROMOLEZCI
Komplexní péče o dřeviny, rizikové kácení stromů, odklízení sněhu a ledu ze střech.
Mgr. Michal Hlaváč, Masarykova 711, Rudná
Tel.: 737 383 512, www.stromolezci.cz, [email protected]
[email protected]______________________________________
Firma Drůbež – Sdružení
Telefon
311 672 691
Jan Veselý
311 672 358
Jiří Dvorský a Zuzana Prečanová
Prodejní doba: ve všech provozech prodáváme denně včetně sobot a nedělí, a to:
dopoledne
08:00 – 09:00 hod
odpoledne
16:00 – 17:00 hod
K prodeji na začátku roku 2011:
Slepičky věk 10 týdnů začátkem března budeme prodávat v Malých Přílepech
hnědé ISABROWN. Tyto slepičky budou snášet v červnu.
Začátkem dubna připravíme k prodeji hnědé ISABROWN a černé MORAVIA v provoze
Libečov. Začnou snášet v červenci.
_____________________________________________________________________________________________________
Vydává:
Obecní úřad Chrustenice, IČ 00509663, ev.č. MK ČR E 10535
Za obsah odpovídá: Ing. Radomil Urban
Zpravodaj je distribuován zdarma.
Download

Chrustos2011_11_12