Hudební agentura CMC-SERVIS K.Vary
spolupráce - Svaz důchodců ČR – MO K.Vary
pozváni – široká veřejnost a partneři z K.Varů - KV-SENior , Obec Slováků, Kluby vojenských důchodců aj.
akce
SENIORŮM PRO RADOST
společenský sál
odpoledne ve 14 – 17 hodin
dechovky KARLOVARKA a STAROČESKÁ MUZIKA
a populár DUO SYMPATICA a SOLO MARACAS aj.
POZOR! PRODLOUŽENO !!!
Díky rostoucí návštěvnosti a zájmu
„tanečky“ prodlužujeme.
Další termíny
neděle 15.12.2013
sobota 8.2.2014
sobota 11.1.2014
sobota 22.2.2014
sobota 25.1.2014
a potom - pravidelně - podle návštěvnosti
každou 2.sobotu
Občerstvení zajištěno!
PRO
ŠIROKOU
VEŘEJNOST
Vstupné 50,-Kč
Pravidelná setkání přátel a příznivců tradiční muziky a dobré zábavy.
Oslavte s námi - narozeniny, svátky, jubilea apod.
Přivítáme pamětníky zábav v Poštovním dvoře, Národním domě, Panelárně, ve Dvorech aj.
Připomeneme kapely - Rájenka, Lázeňka, Moserovka, Thermálka, Laděnka, Kaolinka aj.
K tomu :
13.15 možnost prohlídky Alžbětiných lázní
15.00 kontrolní měření tlaku
16.00 kontroly zraku
(zdarma)
Download

Taneční večery v lázních