Měření délek, tlouštěk
Modul 7 - HÚL 3
Měření délek
Délka
= nejkratší vzdálenost od čela k čepu
měřená po oblém povrchu kmene.
ØPřesnost na 1 m, zaokrouhluje se
dolů.
příklad: 10,3 = 10 m
10,8 = 10 m
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
2
Měření délek
Pomůcky:
ocelové pásmo, lesnická metrovka.
Před použitím nového měřidla
je nutné je porovnat
s měřidlem ověřeným!
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
3
Měření délek
½, max 5 cm
zásek
čep
čelo
jmenovitá délka
celková délka
nadměrek
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
4
Měření délek
Nadměrek
(přídavek k délce) – povinné zvětšení rozměrů
dříví - 2% = 2cm na 1m (doporučená pravidla).
Øodlišné nadměrky musí být smluvně
odsouhlaseny mezi dodavatelem a
odběratelem.
Zásek – délka se začíná měřit v jeho polovině,
max. 5 cm.
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
5
Měření délek
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=FnUfIDmt3ao
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
6
Měření tlouštěk
Tloušťka
(průměr) – kolmá vzdálenost dvou
rovnoběžných tečen, vedených v protilehlých
bodech příčného průřezu kmene.
d
16.9.2012
7
Měření tlouštěk
Pomůcky
Průměrky
1. Dvojramenné s jedním pohyblivým
ramenem.
2. Jednoramenné.
3. Registrační.
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
8
Měření tlouštěk – požadavky na
průměrku
kvalitní a čitelná stupnice
přiložení ve
třech bodech
rameno delší než
1/2 tloušťky
rovnoběžná
ramena
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
9
Měření tlouštěk pokácených stromů
1. Pokácené stromy
ØMěří se středová tloušťka (d1/2),
zpravidla s kůrou.
Øu výřezu do 20 cm se měří jednou (oválný
průřez 2krát),
Øvýřez nad 20 cm dvakrát do kříže.
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
10
Měření tlouštěk pokácených stromů
Čepová tloušťka
Øpoužití tabulek pro zjišťování objemu musí být
odsouhlaseno s odběratelem,
Øzásady měření stejné jako u střední tloušťky.
Tyče, tyčky
Øměří se 1 m od čela.
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
11
Měření tlouštěk pokácených stromů
Pomůcky:
Ø průměrky, nejčastěji kovové, dvojramenné
(např. Šindelářova provozní).
Přesnost měření:
na 1 cm, zaokrouhlujeme vždy dolů!
Příklad:
26,3 = 26 cm
26,8 = 26 cm
V případě výrazné nepravidelnosti se tloušťka
měří před a za deformací a vypočítá se průměr.
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
12
Měření tlouštěk pokácených stromů
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=of40Sb6Z12M
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
13
Měření tlouštěk stojících stromů
2. Stojící stromy
Měří se výčetní tloušťka (d1,3) = 1,3 m od paty
stromu.
Měří se s přesností na 1 cm.
Zaokrouhluje se dle matematických pravidel!
(na rozdíl od pokácených kmenů).
Při metodě „průměrkování naplno“ se tloušťky měří
v tloušťkových stupních (přesnost 2 nebo 4 cm).
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
14
Měření tlouštěk stojících stromů
Pomůcky:
ØPrůměrky dvojramenné (dřevěné, kovové),
učebnice obr. 2, str. 11,
Øjednoramenné (kosa) – pozor na správné
odečítání tloušťky obr. 3,
Øregistrační – dvojramenná průměrka
umožňující uložení měřených dat
v elektronické podobě k dalšímu počítačovému
zpracování.
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
15
Měření tlouštěk stojících stromů
Dvojramenná průměrka
Video
http://www.youtube.com/watch?v=nyk4QdN8AFk
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
16
Měření tlouštěk stojících stromů
Jednoramenná průměrka
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=6Sf2ozPpmuc
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
17
Měření tlouštěk stojících stromů
Registrační průměrka
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=bz9_fqukDIk
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
18
Měření tlouštěk stojících stromů
Registrační průměrka
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=roDwJWMIGmc
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
19
Měření tlouštěk stojících stromů
Zjištění tloušťky z obvodu
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
20
Měření délek a tlouštěk
U harvestorových
technologiích se délka
a tloušťka měří pomocí
kácecí hlavice.
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
21
Použitá literatura a odkazy
Štipl Přemek (2000): Hospodářská úprava lesa – Dendrometrie, MTZ –
Tiskárna Lipník, a.s., 204 stran
https://www.prejimky.cz/doc/doporuen%20pravidla.pdf [14.6. 2012]
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Harvester_hf.jpg [14.6. 2012]
16.9.2012
Ing. Jiří Podhorný, pracovní verze
22
Download

Měření délek, tlouštěk