AUTOMATICKÉ PRŮMYSLOVÉ KOTLE
www.kotlenabiomasu.com
založeno 1992
Proč zvolit náš výrobek?
spolehlivost
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
vlastní výrobní areál, rozsáhlé a moderní dílenské zázemí,
zavedená rodinná společnost působící od r. 1992
PŘEDSTAVENÍ SPOL.
2
individuální přístup a péče o zákazníka
zakázkový návrh, výběr vhodného řešení dle přání a možností
zákazníka, realizace a následný záruční i pozáruční servis
promyšlená konstrukce
vlastní vývoj a stálé vylepšování detailů, robustní zpracování,
použití nejmodernějších technologií ve výrobku při zachování
jednoduchosti a snadné obsluhy
vynikající dílenské zpracování
používáme moderní cnc stroje se stabilním týmem pracovníků,
vyrábíme s důrazem na zpracování detailů a celkového estetického
vnímání
rychlý servis a dostupnost náhradních dílů
ve většině případů je problém vyřešen do 24 hodin, standardně
je kotel osazen rozhraním pro vzdálenou diagnostiku systému
přes internet
přemýšlíme ekologicky
naše výrobky s rezervou splňují zákonem stanovené emisní limity
a jsou konstruovány s důrazem na minimální spotřebu el. energie
a celkový ekonomický provoz
Obsah
TEPLOVZDUŠNÉ KOTLE.....................................................8
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
TEPLOVODNÍ KOTLE ........................................................4
OBSAH
3
ZÁSOBNÍKY, DOPRAVNÍ SYSTÉMY PALIVA.......................12
MĚŘENÍ A REGULACE (MaR)...........................................16
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
TEPLOVODNÍ KOTLE
4
Automatické
teplovodní kotle:
na piliny, štěpku a drobné odřezky
Teplovodní kotle
Výkonová řada: 50kW - 6,0MW
HLAVNÍ ZNAKY:
- kompaktní zakázkové provedení
- masivní šamotová vyzdívka spalovacího prostoru s dlouhou dráhou pro dohoření
- izolační vyzdívka topeniště kotle z přesných pálených cihel
- litinový rošt s řízeným přívodem primárního vzduchu
- litinové vstupní dveře do topeniště pro inspekci a čištění
- účinná modulace výkonu kotle v závislosti na zatížení a aktuálním odběru tepla
- řídící systém SIEMENS se širokopásmovou lambda sondou a dotekovým panelem
- automatické zapalování a vypínání kotle
- ekonomický provoz, nízká spotřeba el. energie
- dlouhá životnost, minimální provozní náklady
ZÁSOBA PALIVA - SILO:
- standardní provedení kotle s provozním předzásobníkem paliva o objemu 1m3
- volitelně samonosné zásobníky do objemu 15m3
- technologie do zděných prostor - rotační vybírací systém pro palivo do 40m3
3
- chodící podlahy do 240m
- dopravní systémy jako šnekové dopravníky, hrabicové podavače, pohony,
hydroagregáty, atd.
5
TEPLOVODNÍ KOTLE
ÚČEL POUŽITÍ:
- výroba teplé vody do 105°C pro ústřední vytápění, sušení řeziva a palet v
teplovodních sušárnách, vytápění průmyslových hal a provozů a výroba TUV
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
PALIVO:
- piliny a štěpky od 10% do 50% rel. vlhkosti
Teplovodní kotle
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
Příklad uspořádání automatické teplovodní kotelny o výkonu 1MW, 105°C - 2,5BAR
- zásoba paliva s hrabicovým vybíráním na cca 100 hod. provozu
TEPLOVODNÍ KOTLE
6
1 - teplovodní kotel SZDO 1MW
2 - provozní předzásobník paliva s protipožárním oddělením
3 - dopravní cesty paliva
4 - hrabicové vybírání
5 - spalinová cesta, komín
6 - elektrorozvaděč MaR
Příklad uspořádání automatické teplovodní kotelny o výkonu 300kW, 95°C - 2,5BAR
- zásoba paliva s rotačním vybíracím systémem o f4m na cca 100 hod. provozu
1 - teplovodní kotel SZDO 300kW
2 - palivová šachta s protipožárním
oddělením
3 - šneková dopravní cesta paliva
4 - rotační vybírací systém
5 - spalinová cesta, komín
6 - elektrorozvaděč + MaR
Teplovodní kotle
Max.
teplota
Max.
přetlak
Účinnost Max. velikost částí paliva (mm)
šnek. plnění
hydraulicky
Max. rel.
vlhkost
Spotřeba
při 9MJ/kg
Max. tepl.
spalin
140-200°C
50kW
90°C
2,5bar
86%
20x30x20
-
40%
22kg/hod
100kW
105°C
2,5bar
88%
20x50x20
-
40%
45kg/hod
120-180°C
300kW
105°C
2,5bar
88%
20x50x20
-
40%
135kg/hod
120-180°C
500kW
105°C
2,5bar
88%
30x50x30
-
45%
224kg/hod
120-180°C
1000kW
105°C
2,5bar
88%
30x50x30
20x100x50
45%
448kg/hod
120-180°C
2000kW
105°C
5bar
88%
30x50x30
50x200x50
45%
896kg/hod
120-180°C
6000kW
105°C
5bar
88%
-
50x200x100
50%
2688kg/hod
120-180°C
Výkon
Hmotnost
kotle
El. příkon
na štěpku
Průměr
komínu
50kW
1120kg
1,7kW
200mm
Dn50/Pn6
100kW
2140kg
2,9kW
200mm
300kW
5800kg
3,1kW
250mm
500kW
7100kg
5,9kW
300mm
1000kW
14100kg
8,5kW
450mm
Dn125/Pn6
3200l
10,0x8,0x4,0
2000kW
22000kg
21kW
600mm
Dn200/Pn16
4700l
10,0x8,0x5,0
6000kW
42000kg
42kW
800mm
Dn250/Pn16
19600l
12,0x16,0x8,0
Vstup a výstup
topné vody
Objem
vody
Doporučená velikost
kotelny (DxŠxV)m
200l
3,3x5,0x2,0
Dn65/Pn6
800l
3,7x5,0x3,2
Dn80/Pn6
1300l
6,5x5,5x3,0
Dn100/Pn6
1800l
6,5x6,5x3,5
7
TEPLOVODNÍ KOTLE
Výkon
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
TEPLOVZDUŠNÉ KOTLE
8
Automatické
teplovzdušné kotle:
pro přímé vyhřívání sušáren spalinami
Teplovzdušné kotle pro sušárny
Výkonová řada: 150kW - 2,5MW
HLAVNÍ ZNAKY:
- masivně vyzděný a izolovaný spalovací prostor s dlouhou dráhou pro dohoření
- integrovaná směšovací komora za spalovacím prostorem kvůli automatické
regulaci teploty do sušárny
- variabilní provedení roštu podle spalovaného paliva
- volitelně vodou chlazený rošt s vlastním chladícím okruhem pro alternativní paliva
- litinové vstupní dveře do topeniště pro inspekci a čištění do všech částí kotle
- velmi rychlá odezva řídícího systému na požadavek tepla do sušárny
- řídící systém SIEMENS s dotekovým panelem a možností vzdálené správy
- volitelně automatické odpopelování pro nepřetržitý provoz
- ekonomický provoz, nízká spotřeba el. energie (např. kotel SZDO1MW pouze 2,6kW)
- dlouhá životnost, minimální provozní náklady, dlouhodobě prověřená konstrukce
- bohaté příslušentví: vpádové díly do BS6, propojovací klapkové díly z žáruodolných
materiálů, havarijní teplovody, řídící systémy pro celé sušící linky dle požadavků ....
9
TEPLOVZDUŠNÉ KOTLE
ÚČEL POUŽITÍ:
- pro instalaci do technologických celků
- vyhřívání bubnových sušáren nebo sušárenských technologií kde lze použít jako
teplonosné médium spaliny smíchané se vzduchem
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
PALIVO:
- piliny a štěpky od 10% do 50% rel. vlhkosti
Teplovzdušné kotle pro sušárny
3
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
Příklad uspořádání automatického kotle o výkonu 1MW se zásobníkem 1m
- sušící linka se sušárnou Bs6
TEPLOVZDUŠNÉ KOTLE
10
3
Příklad sestavy automatického kotle o výkonu 1,8MW se zásobníkem 10m
- včetně dohořívací komory pro prodloužení dráhy spalin a odloučení úletu
Teplovzdušné kotle pro sušárny
POPIS VYOBRAZENÍ
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Jm. výkon kotle
Možné spalované palivo
MW
Max. velikost částí paliva
Vlhkost paliva pro dosažení min. / jmen výkonu
Regulace hoření
mm
%
Regulace výkonu v kontinuálním provozu
Účinnost při min. / jmen. výkonu
Spotřeba paliva při jmen. výkonu a vlhkosti 30%
Objem provozního předzásobníku
Max. tepl. výstupních spalin do sušícího bubnu
Objemový průtok spalin přes topeniště
Max. tepl. spalin v topeništi
Celková suchá hmotnost
Hlučnost
El. napětí
Maximální el. příkon
Krytí el. částí
Prostředí dle ČSN 33 2000-3
Hmotnostní průtok spalin při min. / jm. výkonu
Průměr teplovodu pro havarijní odvod spalin
Podtlak v topeništi pro min. / jmen. výkon
%
kg/hod
m3
°C
m3/hod
°C
kg
dB
kW
IP
kg/sec
mm
Pa
1,0
1,8
nekontaminovaná dřevní hmota
piliny, štěpka, pelety, odrol
30 x 30 x 30
do 35% vlhkosti
plynulá, dle požadavku
výkonu generovaného PLC
30% jmen výkonu (min. výkon) až
100% (jmen. výkon)
88 / 86
350
630
od 1m3
550
650
12000
18500
880
950
7500
23500
75
76
3x400/230V - 50Hz
2,9
16,9
44
základní AA5 / AB5
0,39/1,05
0,702/1,89
315
315
30 / 70
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
5 - havarijní teplovod
6 - AK propoj s těsnými klapkami
7 - MaR kotle
8 - bubnová sušárna Bs6
9 - dohořívací komora
11
TEPLOVZDUŠNÉ KOTLE
1 - teplovzdušný kotel SZDO
2 - provozní předzásobník paliva
3 - technologické přisávání vzduchu
4 - zhášecí zařízení
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
ZÁSOBNÍKY
12
Zásobníky, sila,
dopravní cesty:
pro kotle a sušárny
Zásobníky, dopravní systémy
- vybírací systémy do zděných prostor investora
do průměru 5m
13
ZÁSOBNÍKY
- posuvné podlahy s hydraulickým vybíráním do
objemu 240m3 paliva
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
SORTIMENT:
3
3
- samonosné zásobníky od 3m do 60m pro rychlou montáž,
přistavení na stavbu bez nutnosti betonáže základových rámů
- třídiče paliva pro separaci nadrozměrného paliva do 25m3/hod
- šnekové dopravníky
- hydroagregáty, přímočaré pohony, senzorika, ovládání
- VÝROBKY DLOUHODOBĚ PROVĚŘENÉ TĚŽKÝM PROVOZEM
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
MĚŘENÍ A REGULACE
14
Měření a regulace:
řízení dopravních cest, kotlů, topení,
sušárenských linek, zakázkové realizace...
MaR
HLAVNÍ ZNAKY MaR:
- zakázkové provedení “na míru”
- vlastní software s možností libovolného rozšíření
- efektivní provázanost celého systému
- jednoduché a přehledné ovládání přes dotykový panel
- vzdálené ovládání přes PC, nebo chytrý telefon pomocí internetu
- ekonomický provoz, nízká spotřeba el. energie
- odolné průmyslové provedení do náročného prostředí
- používáme díly od renomovaných výrobců s bezproblémovým provozem
15
MĚŘENÍ A REGULACE
Efektivní spalování biomasy bez kvalitního řídícího systému je velice obtížné.
Celkový průběh spalování, od dopravy paliva ze zásobníku až po připojení
kouřovodu na komín, je regulován a řízen prostřednictvím mikroprocesorového
programovatelného řízení s pamětí vyvinutého firmou SIEMENS. To zohledňuje
všechny uvedené zvláštnosti zařízení a zvláště vlastnosti paliv „s dlouhým
hořením" – tj. dřeva a kůry. Parametry potřebné pro dokonalé shoření tohoto
paliva jsou neustále měřeny, vyhodnocovány a upravovány. Řízení rovněž
zachycuje měnící se stavy zatížení, včetně zbytkového kyslíku ve spalinách
pomocí širokopásmové lambda sondy BOSCH a provádí úpravu v několika
malých krocích, tedy prakticky plynule – podle aktuálního přísunu paliva a
množství spalovacího vzduchu. Vizualizace systému řízení je provedena
prostřednictvím dotekového panelu přímo u kotle, příp. osobního počítače ve
velínu, který ve spojení se softwarem námi speciálně vyvinutým pro tento
proces představuje univerzálně použitelný systém řízení pro biomasový kotel
FIEDLER se vzdáleným přístupem.
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o. 2012/13
KNOW-HOW:
20 LET ZKUŠENOSTÍ
FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o.
Nerudova 472
CZ - 384 22 Vlachovo Březí
www.kotlenabiomasu.com
+420 603 814 876
GPS: N49°04´44.54´´ E13°58´15.21´´
Doporučujeme teplovodní sušárny KOVOS
Download

3 - Kotle na biomasu