GRAFIA, s.r.o., SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Pozvánka na rekvalifikační kurz
Obsluha CNC obráběcích strojů
Kurz je akreditovaný MŠMT a je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace před
autorizovanou osobou.
Obsah kurzu:







Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek při práci na CNC
strojích
Orientace v normách a technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC
strojích
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti
povrchu
Modifikace programů pro CNC stroje
Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC
strojů
Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů
Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů
Rozsah kurzu:


50 hodin teoretické výuky
150 hodin praktické výuky
Termín konání: 13. 4. - 31. 7. 2015
(2 - 3 dny v týdnu 8:00 – 16:30 h.)
Místo konání:
Plzeň
Cena kurzu:
34 500,- Kč/1 osobu
Cena zkoušky:
5 000,- Kč/1 osobu
Kontakty: [email protected], tel.: 774 48 48 59, 377 22 77 01
Další informace:
Download

Obsluha CNC obráběcích strojů (.pdf)