VZDĚLÁVÁNÍ GENERACE X A Y
SEKCE HLAVNÍ KONFERENCE
10/10/2014
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC, Sál Václava III.
9:00 – 9:10
Zdeněk Palán, AIVD ČR
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
9:10 – 9:25
Erika Konupčíková, AIVD ČR
GENERACE V ŽIVOTĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI
9:25 – 9:40
Marie Kaňková, MŠMT ČR
REKVALIFIKACE A NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO AKREDITACE
9:40 – 9:55
Petr Kazík, AHRA, AIVD ČR
GENERACE Y SE SNAD BUDE UČIT PODLE ZÁSAD 2500 LET STARÝCH!!!
9:55 – 10:10
Jana Brabcová, Grafia, AIVD ČR
TĚKAVÍ A NEKLIDNÍ – JAK NA NĚ?
10:10 – 10:25
Ilona Štorová, Age management o.s., AIVD ČR
INDEX PRACOVNÍ SCHOPNOSTI A VĚK
10:25 – 10:40
Michaela Tureckiová, Katedra inženýrské pedagogiky, MÚVS ČVUT v
Praze
ROZVÍJENÍ KOMPETENCÍ V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ANEB CO JE
ŽÁDOUCÍM VÝSLEDKEM UČENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ GENERACE Y?
10:40 – 10:55
Rostislav Řepka, Platforma spolupráce Praxe se Školami
MULTIMÉDIA
A
INOVATIVNÍ
MOBILNÍ
TECHNOLOGIE
KOMPETENTNOST VZDĚLÁVANÝCH Z POHLEDU REÁLNÉ PRAXE
ZVYŠUJÍ
Download

VZDĚLÁVÁNÍ GENERACE X A Y