Rovné šance všem
Ing. Antonín Maštalíř
Kandidát do Senátu za Ostravu-město
„Volte do Senátu
pro záchranu
pracovních míst.“
Volební program
České strany sociálně demokratické
městský obvod Petřkovice
Za další rozvoj Petřkovic
společně
Kandidátní listina
do Zastupitelstva městského
obvodu Petřkovice
— Zajistit svoz tříděného odpadu a sezónní kontejnery na trávu.
— Aktivně se podílet na likvidaci černých skládek a zamezit
vzniku dalších.
— Ve spolupráci se statutárním městem Ostrava se podílet na
dostavbě kanalizace.
— Spolupracovat s Policií ČR na potírání alkoholismu mladistvých
a jeho konzumaci na veřejných prostranstvích.
— Zajistit rekonstrukci zastávek MHD.
— Investovat do výstavby sportovně kulturního areálu,
sportovišť a dětských hřišť.
1/ David Michalík
38 let, elektromontér
2/ Ing. Radim Pracuch
37 let, Top Account Manager
3/ Bc. Robert Timko
30 let, IT technik
4/ Jan Kupec
37 let, projektant elektro
5/ Mgr. Eva Papirníková
34 let, učitelka
6/ Robert Chlapek
35 let, kuchař
— Podpořit místní školská zařízení.
— Zajistit údržbu a další investice do bytového fondu.
Slovo lídra
Davida Michalíka
Vážení občané,
právě držíte ve svých rukou volební program MO ČSSD
v Ostravě-Petřkovicích. Naši kandidáti reprezentují široké spektrum
obyvatel obce.
O vaši přízeň v nastávajících komunálních volbách se ucházíme
poprvé, a proto se nemůžeme chlubit úspěchy z let minulých.
Za mnohými z nás však jsou výsledky dlouholeté práce v místních
organizacích.
Naším cílem není jen opravovat silnice, ale přiblížit se občanům,
spolupracovat s občanskými sdruženími a pracovat ve prospěch obce.
Jsme si vědomi současné rozpočtové situace, a to jak u státního,
tak i obecního rozpočtu. Nehodláme slibovat nesplnitelné.
Reálnými prostředky chceme přispět ke spokojenosti občanů
Petřkovic a k rozvoji obce.
— Aktivně využívat možnosti čerpání dotací z fondů EU.
— Lépe a aktuálně informovat občany o přijatých rozhodnutích
samosprávných orgánů městského obvodu včetně informovanosti
prostřednictvím webových stránek.
— Zajistit aktivní spolupráci včetně finanční podpory
zájmových organizací.
— Spolupracovat na řešení dopravní situace na ulici Hlučínská.
— Zasadit se o dokončení infrastruktury v oblastech s novou
výstavbou.
— Rozšířit příhraniční spolupráci a podporovat setkávání občanů
a zájmových organizací, spolupracovat s okolními obcemi.
— Zajistit aktivní přístup nezaměstnaných při péči o vzhled a údržbu
veřejných prostranství.
7/ Jaromír Smolík
54 let, technik
8/ Lenka Konupčíková
30 let, mateřská dovolená
9/ Lukáš Gloger
21 let, student
10/ Ing. Jaroslav Bartoš, Ph.D.
58 let, technik
11/ Ing. Tomáš Mušálek
43 let, invalidní důchodce
12/ Jan Nedza
56 let, strojník
13/ Martina Chlapková
35 let, referentka
14/ Milan Rückauf
58 let, důchodce
15/ Zlata Kupcová
34 let, vedoucí pobočky
Download

Petřkovice - čssd ostrava