Izolátory, rozpěrky k vzdušným vedením
Plastové podpěrné distanční izolátory
Plastové podpěrné distanční izolátory se používají k montáži sběrnicových systémů elektrických instalací, k montáži pojistkových spodků,
přístrojových skříní a rozváděčů. Jejich použití je výhodné pro malou hmotnost a rozměry proti keramickým izolátorům. Kombinovanou montáží
vícerých izolátorů se dá zvýšit dielektrická pevnost systému.
Vlastnosti izolátorů
• Dobré elektrické a mechanické vlastnosti
• Odolnost vůči vibracím
• Odolnost vůči vysokým teplotám okolí
• Odolnost vůči korozi
Technické parametry
Jmenovité napětí:
Zkušební napětí:
Provozní teplota:
Deformace při namáhání:
Hořlavost:
Odolnost vůči oblouku:
Nasákavost vodou:
Obj. číslo
STS-25
STS-30-6
STS-30
STS-30-10
STS-35-6
STS-35
STS-35-10
STS-40-6
STS-40
STS-40-10
STS-51
STS-51-10
STS-51-12
STS-76
1000/1500 V AC/DC
5 kV
-40 °C … +130 °C
> 200 °C
Samozhášivý podle UL94-V0
> 180 s
< 0,3 %
H
(mm)
M
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
25
30
30
30
35
35
35
40
40
40
51
51
51
76
6
6
8
10
6
8
10
6
8
10
8
10
12
10
24
27
27
27
28
28
28
34
34
34
29
29
29
35
26,5
32,4
32,4
32,4
31,9
31,9
31,9
40,1
40,1
40,1
35,3
35,3
35,3
49,8
PŘÍSLUŠNÉ NORMY
ČSN EN 60439-1
A
Hmotnost
(mm)
(g)
9
10
10
10
8
8
8
10
10
10
13
13
13
16
28
44
44
44
50
50
50
86
86
86
83
83
83
233
Mechanická zatížitelnost (N)
Tlak
Tah
3000
2000
4600
3500
4600
3500
4600
3500
5500
4300
5500
4300
5500
4300
6200
5000
6200
5000
6200
5000
6400
5250
6400
5250
6400
5250
7000
5900
Max. utahovací
moment (Nm)
3
3
6
10
3
6
10
3
6
10
6
10
14
10
Plastová rozpěrka na vzdušné vedení
Je určená pro zabezpečení a držení konstantní vzdálenosti neizolovaných vedení nízkonapěťových sítí s napětím 230 V/400 V∼ mezi dvěma konzolami vedení. Jejím používaním lze zabránit zkratům a přenosovým poruchám na vedení
v důsledku povětrnostních vlivů. Je vyhotovená z plastového materiálu, vzdálenost vodičů je cca. 350 mm.
Kabely jsou připevněné k rozpěrce pomocí fixačních elementů s pružinami.
Max. průměr vedení: 30 mm
Obj. číslo
LTT
Popis
Plastová rozpěrka
Obj. číslo
TB-1.5
TB-2
TB-2.5
Průměr pancéřové trubky
1,5"
2"
2,5"
Kabelové průchodky na střechy
Slouží pro bezpečný přívod vzdušného vedení elektrického rozvodu do
pancéřové ocelové trubky na střeše budov. Současně slouží jako uzávěry do
pancéřových trubek, zabraňují vniknutí deště a vody do ní.
Spodní část průchodek je kuželovitého tvaru, což umožňuje těsné
uložení průchodek do pancéřových trubek.
Materiál: Vstříkovaný polyetylén.
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-14338
TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00
Tel.: 00420 246 033 088, 246 033 089 • Fax: 00420 246 033 090 • [email protected] • www.traconelectric.com
J/15
Svorky pro izolované vzdušné vedení
Svorky pro izolované vzdušné vedení s izolovaným nosným neutrálním vodičem
Zabezpečují rychlou a jednoduchou montáž 0,6/1 kV-ového izolovaného vzdušného vedení
s izolovaným nosným neutrálním vodičem, např. typu kabelu 1-AES, E-A2Y, KEVMEX-1, EX,
v zataženém stavu pod napětím, bez nutnosti jejich odpojení od sítě. Neutrální vodič těchto
kabelů je vyhotoven jako nosné lano zatížitelné v tahu. Principiální konstrukci těchto kabelů znázorňují přiložené obrázky.
Přídavnými žilami izolovaného vzdušného vedení distribuce elektřiny jsou často i vodiče
veřejného osvětlení. Nabízené izolované odbočné svorky umožňují realizaci kromě odboček
pro přípojky do objektů i odbočky pro svítidla veřejného osvětlení.
Nosný neutrální vodič vzdušného vedení
Montáž svorek je potřeba realizovat pomocí izolovaného nářadí a izolovaných pomůcek, při dodržení maximální bezpečné vzdálenosti montážníka a přísném dodržení příslušných předpisů bezpečnosti o ochraně a zdraví při práci BOZPP!
Kotvící svorky pro izolované vzdušné vedení s nosným neutrálním vodičům
Jsou určeny na připevnění izolovaného vzdušného vedení s nosným neutrálním vodičem např. ke sloupu, stěne objektu a pod.
Ocelové lano kotvící svorky je potřeba provléct přes hák anebo konzolu stabilně připevněného ke sloupu resp. stěně objektu. Nosný neutrální vodič je potřeba vložit do otvoru kuželovité vložky svorky, napínání se realizuje vlastní váhou vedení.
Obj.
číslo
TSZK2-A
TSZK2-B
Průřez nosného
neutrálního vodiče
25-70 mm2
70-120 mm2
Doporučená
zatížitelnost
2,5 kN
2,5 kN
Maximální
zatížitelnost
4 kN
4 kN
a
(mm)
250
420
b
(mm)
35
55
c
(mm)
63
100
h
(mm)
162
275
Průrazná
pevnost
4 kV
4 kV
Závěsné svorky pro izolované vzdušné vedení s nosným neutrálním vodičem
Používají se na zavěšení izolovaného vzdušného vedení s nosným neutrálním vodičem např. na sloup, stěnu objektu a pod.
Svorku je potřeba zavěsit na stabilně upevněný hák anebo konzolu, a neutrální vodič vložit do podélného otvoru svorky.
Pro typ TSZK1-A fixace nosného neutrálního vodiče se realizuje dotažením plastového šroubu závěsné svorky.
Pro typ TSZK2-A fixace se realizuje zacvaknutím pohyblivé západky. Spojovací kloub umožňuje podélný pohyb závěsné svorky.
Obj.
číslo
TSZK1-A
TSZK1-B
Průřez nosného
neutrálního vodiče
25-120 mm2
25-120 mm2
Provedení,
způsob fixace žíly
Fix, šroubový
Kloubové, zacvakávací
TSZK1-A
J/16
Doporučená
zatížitelnost
12 kN
12 kN
a
(mm)
120
152
b
(mm)
83
100
c
(mm)
40
40
Průrazná
pevnost
4 kV
4 kV
TSZK1-B
TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00
Tel.: 00420 246 033 088, 246 033 089 • Fax: 00420 246 033 090 • [email protected] • www.traconelectric.com
Svorky pro izolované vzdušné vedení
Odbočné propichovací svorky k izolovaným vnějším vzdušným vedením
Jsou určeny na realizaci odbočky z izolovaného vnějšího vzdušného vedení pro přípojky přívodu elektrické energie do objektů jako i pro svítidla
veřejného osvětlení. Při montáži izolované vzdušné vedení je pod napětím. Zvýšený stupeň bezpečnosti představuje vysoká hodnota průrazné
pevnosti mezi nožovými kontaky svorky ve vzduchu. Použití plastové koncovky (krytu) hlavy svorkového šroubu znamená další zvýšení
bezpečnosti spoje jako i jeho odolnost vůči atmosférickým vlivům, mechanickému namáhání, vniknutí vody a vlhkosti. Galvanický spoj mezi
hlavní větví a odbočkou realizují nožové kontakty svorky. Styčná plocha svorky je nanesená kontaktní vazelínou zaručujíc minimální přechodový
odpor spoje. Šroubové svorky se dotahují momentovým klíčem. Při použití typu s trhacími hlavami svorkových šroubů použití momentového
klíče není potřeba.
Vlastnosti, oblasti použití
•
•
•
•
•
1 svorka = 1 odbočka 1 žíly kabelu
Realizace přípojek (objektů, domů, atd.) z nízkonapěťového distribučního vedení elektřiny
Rychlá realizace odboček při montáži svítidel veřejného osvětlení
Současné použití ke kabelům s Cu jako i Al jádrem žíl
Pro typy kabelů AYKY, AYKY-z, CYKY, 1-AES, E-A2Y, KEVMEX-1, EX
PŘÍSLUŠNÉ NORMY
ČSN EN 61210
Provedení se svorkovými šrouby s klasickou hlavou
Obj. číslo
TSZL4-1
TSZL4-2
TSZL4-3
TSZL4-4
Průřez žíly
kabelu (mm2)
Hlavní větve Odbočky
16-95
10-25
70-95
70-95
120-185
16-25
70-185
70-185
Průrazná
pevnost (kV)
Počet a typ
šroubů
4
4
4
4
1×M8
1×M8
1×M8
2×M8
Provedení se svorkovými šrouby s trhací hlavou
Obj. číslo
TSZL6-1
TSZL6-2
TSZL6-3
TSZL6-4
Průřez žíly
kabelu (mm2)
Hlavní větve Odbočky
16-95
4-35
70-95
70-95
120-185
10-25
120-185
70-185
Průrazná
pevnost (kV)
Počet a typ
šroubů
6
6
6
6
1×M8
1×M8
1×M8
2×M8
Realizace spoje odbočnou propichovací svorkou
Nožové kontakty svorky po přeřezání izolace hlavní a odbočné žíly vedení zabezpečují vzájemně dokonalý galvanický spoj s minimální hodnotou přechodového odporu. Ochranu vůči náhodnému dotyku živé části (3) odbočné žíly zabezpečuje plastová koncovka svorky, která je montovatelná na oba konce svorky (1). Je možné ji přemístit na opačný konec svorky podle směru realizace odbočky.
Svorkový šroub je možné vybrat shora při přemístění koncovky na opačný konec (2). Realizovaná odbočka se
dokončuje dotažením svorkového šroubu (4).
Po správném dotažení čelisti svorky přesně dosednou na gumovou podložku, čímž zabezpečují ochranu místa
spoje před korozí. Šroub je galvanicky nezávislý od živých částí svorky. Hodnota doporučeného utahovacího
momentu je uvedená na boční straně svorky.
K instalaci provedení s trhací hlavou šroubu použití momentového klíče není potřeba, po dotažení se automaticky odtrhne a zaručuje dokonalý
mechanický i galvanický spoj odbočky.
1
2
3
4
TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00
Tel.: 00420 246 033 088, 246 033 089 • Fax: 00420 246 033 090 • [email protected] • www.traconelectric.com
J/17
Download

J/15 Izolátory, rozpěrky k vzdušným vedením