Izolátory, rozperky k vzdušným vedeniam
Plastové podperné dištančné izolátory
Plastové podperné dištančné izolátory sa používajú k montáži zbernicových systémov elektrických inštalácií, k montáži poistkových spodkov,
prístrojových skríň a rozvádzačov. Ich použitie je výhodné pre malú hmotnosť a rozmery oproti keramickým izolátorom. Kombinovanou montážou viacerých izolátorov sa dá zvýšiť dielektrickú pevnosť systému.
Vlastnosti izolátorov
• Dobré elektrické a mechanické vlastnosti
• Odolnosť voči vysokým teplotám okolia
• Odolnosť voči vibráciám
• Odolnosť voči korózií
Technické parametre
Menovité napätie:
Skúšobné napätie:
Prevádzková teplota:
Deformácia pri namáhaní:
Horľavosť:
Odolnosť voči oblúku:
Nasiakavosť vodou:
Obj. číslo
STS-25
STS-30-6
STS-30
STS-30-10
STS-35-6
STS-35
STS-35-10
STS-40-6
STS-40
STS-40-10
STS-51
STS-51-10
STS-51-12
STS-76
H
(mm)
25
30
30
30
35
35
35
40
40
40
51
51
51
76
1000/1500 V AC/DC
5 kV
-40 ˚C … +130 ˚C
> 200 ˚C
Samozhášavý podľa UL94-V0
> 180 s
< 0,3 %
M
(mm)
6
6
8
10
6
8
10
6
8
10
8
10
12
10
D
(mm)
24
27
27
27
28
28
28
34
34
34
29
29
29
35
B
(mm)
26,5
32,4
32,4
32,4
31,9
31,9
31,9
40,1
40,1
40,1
35,3
35,3
35,3
49,8
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60439-1
A
Hmotnosť
(mm)
(g)
9
28
10
44
10
44
10
44
8
50
8
50
8
50
10
86
10
86
10
86
13
83
13
83
13
83
16
233
Mechanická zaťažiteľnosť (N)
Tlak
Ťah
3100
2100
4300
3200
4300
3250
4300
3500
6800
4550
3800
3500
4350
3500
8350
3500
5900
5250
5950
5250
4100
4550
4850
5000
7900
3950
6000
5600
Max. uťahovací
moment (Nm)
3
3
6
10
3
6
10
3
6
10
6
10
14
10
Plastová rozperka na vzdušné vedenie
Je určená na zabezpečenie a držanie konštantnej vzdialenosti neizolovaných
vedení nízkonapäťových sietí s napätím 230 V AC/400 V AC medzi dvoma konzolami vedení. Jej používaním sa dá zabrániť skratom a prenosovým poruchám
na vedení v dôsledku poveternostných vplyvov. Je vyhotovená z plastového
materiálu, vzdialenosť vodičov je cca. 350 mm. Káble sú pripevnené k rozperke
pomocou fixačných elementov s pružinami. Materiál: Vstrekovaný polyetylén.
Max. priemer vedenia: 30 mm
Obj. číslo
LTT
Popis
Plastová rozperka
Obj. číslo
TB-1.5
TB-2
TB-2.5
Priemer pancierovej rúry
1,5"
2"
2,5"
Káblové prechodky na strechy
Slúžia na bezpečný prívod vzdušného vedenia elektrického rozvodu do pancierovej oceľovej rúry na streche budov. Súčasne slúžia ako uzávery do pancierových rúr, zabraňujú vniknutiu dažďa a vody do nej.
Spodná časť prechodiek je kužeľovitého tvaru, čo umožňuje tesné uloženie prechodiek do pancierových rúr.
Materiál: Vstrekovaný polyetylén.
MEEI TEST REPORT NO.
V-13010
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
J/13
Svorky pre izolované vzdušné vedenia
Svorky pre izolované vzdušné vedenia s izolovaným nosným neutrálnym vodičom
Zabezpečujú rýchlu a jednoduchú montáž 0,6/1 kV-ového izolovaného vzdušného vedenia
s izolovaným nosným neutrálnym vodičom, napr. typov kábla 1-AES, E-A2Y, KEVMEX-1, EX,
v zaťaženom stave pod napätím, bez nutnosti ich odpojenia od siete. Neutrálny vodič týchto
káblov je vyhotovené ako nosné lano zaťažiteľné v ťahu. Principiálnu konštrukciu týchto
káblov znázorňujú priložené obrázky.
Prídavnými žilami izolovaného vzdušného vedenia distribúcie elektriny sú často aj vodiče verejného osvetlenia. Ponúkané izolované odbočné svorky umožňujú realizáciu okrem odbočiek pre
prípojky do objektov aj odbočky pre svietidlá verejného osvetlenia.
Nosný neutrálny vodič vzdušného vedenia
Montáž svoriek je potrebné realizovať pomocou izolovaného náradia a izolovaných pomôcok,
pri dodržaní maximálnej bezpečnej vzdialenosti montéra a prísnom dodržaní príslušných predpisov bezpečnosti o ochrane a zdravia pri práci
BOZPP!
Kotviace svorky pre izolované vzdušné vedenia s nosným neutrálnym vodičom
Sú určené na pripevnenie izolovaného vzdušného vedenia s nosným neutrálnym vodičom napr. ku stĺpu, stene objektu a pod.
Oceľové lano kotviacej svorky je potrebné prevliecť cez hák alebo konzolu stabilne pripevnenej ku stĺpu resp. stene objektu.
Nosný neutrálny vodič je potrebné vložiť do otvoru kužeľovitej vložky svorky, napínanie sa realizuje vlastnou váhou vedenia.
Obj.
číslo
TSZK2-A
TSZK2-B
Prierez nosného
neutrálneho vodiča
25-70 mm2
70-120 mm2
Doporučená
zaťažiteľnosť
2,5 kN
2,5 kN
Maximálna
zaťažiteľnosť
4 kN
4 kN
a
(mm)
250
420
b
(mm)
35
55
c
(mm)
63
100
h
(mm)
162
275
Prierazná
pevnosť
4 kV
4 kV
Závesné svorky pre izolované vzdušné vedenia s nosným neutrálnym vodičom
Používajú sa na zavesenie izolovaného vzdušného vedenia s nosným neutrálnym vodičom napr. na stĺp, stenu objektu a pod.
Svorku je potrebné zavesiť na stabilne upevnený hák alebo konzolu, a neutrálny vodič vložiť do pozdĺžneho otvoru svorky.
Pre typ TSZK1-A fixácia nosného neutrálneho vodiča sa realizuje dotiahnutím plastovej skrutky závesnej svorky.
Pre typ TSZK1-B fixácia sa realizuje zacvaknutím pohyblivej západky. Spojovací kĺb umožňuje pozdĺžny pohyb závesnej svorky.
Obj.
číslo
TSZK1-A
TSZK1-B
Prierez nosného
neutrálneho vodiča
25-120 mm2
25-120 mm2
TSZK1-A
J/14
Prevedenie,
spôsob fixácie žily
Fix, skrutkový
KÍbové, zacvakávací
Doporučená
zaťažiteľnosť
12 kN
12 kN
a
(mm)
120
152
b
(mm)
83
100
c
(mm)
40
40
Prierazná
pevnosť
4 kV
4 kV
TSZK1-B
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Svorky pre izolované vzdušné vedenia
Odbočné prepichovacie svorky k izolovaným vonkajším vzdušným vedeniam
Sú určené na realizáciu odbočky z izolovaného vonkajšieho vzdušného vedenia pre prípojky prívodu elektrickej energie do objektov ako aj pre
svietidlá verejného osvetlenia. Pri montáži izolované vzdušné vedenie je pod napätím. Zvýšený stupeň bezpečnosti predstavuje vysoká hodnota prieraznej pevnosti medzi nožovými kontaktmi svorky vo vzduchu. Použitie plastovej koncovky (krytu) hlavy svorkovej skrutky znamená ďalšie zvýšenie bezpečnosti spoja ako aj jeho odolnosť voči atmosférickým vplyvom, mechanickému namáhaniu, vniknutiu vody a vlhkosti.
Galvanický spoj medzi hlavnou vetvou a odbočkou realizujú nožové kontakty svorky. Styčná plocha svorky je nanesená kontaktnou vazelínou
zaručujúcou minimálny prechodový odpor spoja. Skrutkové svorky sa doťahujú momentovým kľúčom. Pri použití typu s trhacími hlavami svorkových skrutiek použitie momentového kľúča nie je potrebné.
Vlastnosti, oblasti použitia
•
•
•
•
•
1 svorka = 1 odbočka 1 žily kábla
Realizácia prípojok (objektov, domov, atď.) z nízkonapäťového distribučného vedenia elektriny
Rýchla realizácia odbočiek pri montáži svietidiel verejného osvetlenia
Súčasné použitie ku káblom s Cu ako aj Al jadrom žíl
Pre typy káblov AYKY, AYKY-z, CYKY, 1-AES, E-A2Y, KEVMEX-1, EX
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61210
Prevedenie so svorkovými skrutkami s klasickou hlavou
Obj. číslo
TSZL4-1
TSZL4-2
TSZL4-3
TSZL4-4
Prierez žily kábla
(mm2)
Hlavnej vetvy Odbočky
16-95
10-25
70-95
70-95
120-185
16-25
70-185
70-185
Prierazná
pevnosť (kV)
Počet a typ
skrutiek
4
4
4
4
1×M8
1×M8
1×M8
2×M8
Prevedenie so svorkovými skrutkami s trhacou hlavou
Obj. číslo
TSZL6-1
TSZL6-2
TSZL6-3
TSZL6-4
Prierez žily kábla
(mm2)
Hlavnej vetvy Odbočky
16-95
4-35
70-95
70-95
120-185
10-25
120-185
70-185
Prierazná
pevnosť (kV)
Počet a typ
skrutiek
6
6
6
6
1×M8
1×M8
1×M8
2×M8
Realizácia spoja odbočnou prepichovacou svorkou
Nožové kontakty svorky po prerezaní izolácie hlavnej a odbočnej žily vedenia zabezpečujú vzájomne dokonalý galvanický spoj
s minimálnou hodnotou prechodového odporu. Ochranu voči náhodnému dotyku živej časti (3) odbočnej žily zabezpečuje plastová koncovka
svorky, ktorá je montovateľná na obidva konce svorky (1). Je možné ju premiestniť na opačný koniec svorky
podľa smeru realizácie odbočky. Svorkovú skrutku je možné vybrať zhora pri premiestnení koncovky na opačný
koniec (2). Realizovaná odbočka sa dokončuje dotiahnutím svorkovej skrutky (4).
Po správnom dotiahnutí čeľustia svorky presne dosadnú na gumovú podložku, čím zabezpečujú ochranu miesta
spoja pred koróziou. Skrutka je galvanicky nezávislá od živých častí svorky. Hodnota doporučeného uťahovacieho
momentu je uvedená na bočnej strane svorky.
K inštalácii prevedenia s trhacou hlavou skrutiek použitie momentového kľúča nie je potrebné, po dotiahnutí sa automaticky odtrhne a zaručuje
dokonalý mechanický i galvanický spoj odbočky.
1
2
3
4
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
J/15
Download

J/13 Izolátory, rozperky k vzdušným vedeniam