Česká společnost pro osvětlování
Regionální skupina Ostrava
a
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Vás zvou na tradiční a jubilejní konferenci
KURZ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY XXX
SE ZAMĚŘENÍM NA ŘÍZENÍ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV
II. oznámení
Místo konání:
Hotel Dlouhé Stráně, Loučná nad Desnou, 788 11
Termín:
30.9. – 2. 10. 2013
Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, sděluje odborné veřejnosti, že se 30. září
až 2. října 2013 uskuteční v hotelu Dlouhé Stráně (Loučná nad Desnou) jubilejní konference
s mezinárodní účastí – Kurz osvětlovací techniky XXX se zaměřením na řízení osvětlovacích soustav.
Konference je určena pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory,
výrobce světelné techniky, výrobce komponentů pro světelnou techniku, orgány hygienické služby
a všechny přátele světla.
Nosná témata: :
Vnitřní osvětlení
- řízení osvětlovacích soustav s důrazem na úspory elektrické energie
- energetické audity budov (energetické štítky)
- využití nových úsporných technologií v bytových prostorech
Venkovní osvětlení
-
návrh konceptu osvětlení města z pohledu architektů
videomapping a dynamické osvětlení v urbanismu
nové trendy při navrhování architektonického osvětlení pomocí LED
LED ve venkovních průmyslových a obchodních prostorech
Veřejné osvětlení
- energetické přínosy nových technologií
- dotace na obnovu VO ve městech a obcích
- posuzování kvalitativních a kvantitativních parametrů svítidel
a osvětlovacích soustav s LED
- řízení osvětlovacích soustav s LED
- praktické zkušenosti s LED ve VO
Denní osvětlení a hygiena - požadavky hygienické služby na osvětlení při kolaudačním řízení
- měření a kontrola umělého osvětlení nejen podle nových požadavků
ČSN EN 12464-1
- denní versus umělé osvětlení z pohledu energetických úspor
Elektro
- problematika nasazování přepěťových ochran v soustavách VO
- napájení nouzového osvětlení
- inteligentní systémy řízení (KNX)
Automobilové osvětlení
-
LED v interiérových i exteriérových aplikacích
netradiční optické systémy pro klasické žárovky
aplikace nových zdrojů (OLED, elektroluminiscenční zdroje)
mechanická řešení adaptivních světlometů
Workshopy:
Dotace pro veřejné osvětlení z EU.
Vytvoření kanceláře konsorcia PROGRES 3 na podporu přeshraniční spolupráce – program EUPRO II.
ČKAIT:
Konference je ohodnocena třemi body v rámci vzdělávacího programu v projektu celoživotního
vzdělávání ČKAIT.
HYGIENA:
Konference je zařazena v akci celoživotního vzdělávání k započítání do kreditního systému podle vyhl.
423/2004 Sb.
Program:
30. 9. 2013 –
15:00 –
18:00 –
18:00 –
19:00 –
Hotel Dlouhé
18:00
19:00
19:00
24:00
Stráně
vyzvané přednášky
valná hromada ČSO
valná hromada ČSO RS Ostrava
welcome drink - řízená degustace značkových moravských vín, bowling
1. 10. 2013 –
08:30 –
09:00 –
09:30 –
Hotel Dlouhé
09:30
09:30
12:00
Stráně
prezence
slavnostní zahájení
společné nosné přednášky
krátké vstupy vystavovatelů
oběd
společné nosné přednášky
krátké vstupy vystavovatelů
sekce vnitřní osvětlení
sekce denní osvětlení a hygiena
sekce VO
workshop – dotace pro VO z EU
jubilejní společenský večer
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 18:00
19:00 –
2. 10. 2013 – Hotel Dlouhé Stráně
09:00 – 12:00
sekce elektro
workshop PROGRES 3
sekce venkovní osvětlení
sekce automobilové osvětlení
12:00 – 13:00
oběd
13:00 –
doprovodný program:
přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně
ruční papírna Velké Losiny
Doprovodný program:
Výstava osvětlovací techniky
Exkurze
- přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně včetně horní nádrže
- papírna na výrobu ručního papíru a Lázně Velké Losiny
Tradiční společenský večer s bohatším programem než normálně
Bližší informace včetně přihlášky na: www.csorsostrava.cz
Za výbor ČSO RS Ostrava Vás na kurz srdečně zve
Odborný garant:
Organizační garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: [email protected]
tel: 596 995 181, mobil: 603 862 282
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
Tel.: 608 468 956
pro nové (neregistrované) zájemce
adresu, na kterou chcete obdržet
přihlášku, zasílejte na:
e-mail: [email protected]
www.csorsostrava.cz
Download

KURZ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY XXX II. oznámení