ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
PŘIHLÁŠKA
Národní konference s mezinárodní účastí
Kurz osvětlovací techniky XXVIII
Jméno a příjmení:
S HLAVNÍM ZAMĚŘENÍM
_________________________
Fakturační adresa:
Název firmy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________
Sídlo:
ulice:
__________________
obec:
__________________
PSČ:
__________________
IČ:
__________________
tel.:
__________________
DIČ:
__________________
mobil:
__________________
e-mail:
__________________
NA MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE
VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A
INFORMATIKY
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ
REGIONÁLNÍ SKUPINA OSTRAVA
Závazně objednávám ubytování:
Hotel Dlouhé Stráně, 788 11 Kouty nad Desnou
nocleh se snídaní z 11. 10. 2010 na 12. 10. 2010
jednolůžkový (690 Kč)
dvoulůžkový (540 Kč)
pořádají ve dnech
nocleh se snídaní z 12. 10. 2010 na 13. 10. 2010
jednolůžkový (690 Kč)
dvoulůžkový (540 Kč)
snídaně bude formou švédského stolu
Závazně objednávám stravování:
12. 10. 2010 - oběd (120 Kč)
ano
ne
13. 10. 2010 - oběd (120 Kč)
ano
ne
Partneři akce:
časopis „SVĚTLO“, FCC PUBLIC
ČKAIT
PTD Muchová, s.r.o.
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
11. 10. – 13. 10. 2010
Národní konferenci s mezinárodní účastí
s výstavou světelné techniky
KURZ OSVĚTLOVACÍ
TECHNIKY XXVIII
KOUTY NAD DESNOU
HOTEL DLOUHÉ STRÁNĚ
www.csorsostrava.cz
Místo konání:
HOTEL DLOUHÉ STRÁNĚ
788 11 Kouty nad Desnou
Tel.: 583 235 133
www.dlouhestrane.hotel-cz.com
Komu je konference určena:
Konference je určena pro projektanty, architekty,
provozovatele osvětlovacích soustav, investory,
výrobce svítidel, výrobce komponentů pro
světelnou techniku, orgány hygienické služby
a všechny přátele světla.
11. 10. 2010 – Hotel Dlouhé Stráně
15:00 – 18:00 vybrané přednášky
18:00 – 19:00 Valná hromada ČSO Ostrava
19:00 – 20:00 Welcome drink
12. 10. 2010 – Hotel Dlouhé Stráně
08:30 – 09:30 prezence
09:00 – 09:30 slavnostní zahájení
09:30 – 12:00 společné nosné přednášky
prezentace vystavovatelů
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:30 společné nosné přednášky
prezentace vystavovatelů
14:45 – 18:00 sekce elektro
sekce hygiena
sekce venkovní osvětlení
19:00 –
společenský večer
13. 10. 2010 – Hotel Dlouhé Stráně
09:00 – 12:00 sekce vnitřní osvětlení
sekce veřejné osvětlení
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 –
doprovodný program:
přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně
ruční papírna Velké Losiny
Nosná témata:
• regulace a řízení moderních světelných
zdrojů v interiérech
• interiérové osvětlení a světelné diody
• energetické audity budov
• osvětlování venkovních pracovních
prostorů
• architektonické hledisko venkovního
osvětlování (využití LED)
• rušivé světlo
• problematika jasových poměrů na
vozovkách
• použití svítidel veřejného osvětlení s
moderními světelnými zdroji v praxi
• osvětlování nepřehledných a nebezpečných
míst na veřejných komunikacích
• palčivá témata v hygieně, která stále
zůstávají
• legislativa v hygieně
• zpětné vlivy osvětlovacích soustav
• netradiční způsoby napájení osvětlovacích
soustav
Odborný garant:
Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
e-mail: [email protected]
mobil: 603 862 282
Pořadatel:
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ
REGIONÁLNÍ SKUPINA OSTRAVA
17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava
IČ: 64626776 ČSO DIČ: CZ64626776
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Ostrava
1646577399/0800
IBAN: CZ84 0800 0000 0016 4657 7399
SWIFT: GIBACZPX
Ubytování a strava se platí na recepci hotelu.
Potvrzuji zaplacení
účastnického poplatku, sborníku:
- účastnického poplatku
- sborníku
2 000,- Kč
600,- Kč
Ceny jsou včetně DPH 20%
CELKEM
_ _ _ _,- Kč
Datum _ _ _ _ _ _ _ Podpis: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poplatek byl uhrazen dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z účtu č. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
na účet č. 1646577399/0800, variabilní symbol
2010, konstantní symbol 0308, specifický
symbol IČ firmy, SWIFT: GIBACZPX,
IBAN: CZ84 0800 0000 0016 4657 7399
Daňový doklad bude vystaven po úhradě.
Variabilní symbol konference: 2010
Email: [email protected]
URL: www.csorsostrava.cz
Ubytování a strava se platí na recepci hotelu.
Účastnický poplatek: 2000 Kč včetně DPH 20%
Sborník:
_______________
razítko a podpis
600 Kč včetně DPH 20%
Při neúčasti vložné nevracíme, avšak účastníkům
se zaplaceným vložným sborník zašleme zdarma.
Úhradu proveďte do 15. 09. 2010
Termín odevzdání přihlášek: 15. 09. 2010
Čitelně vyplněnou přihlášku zašlete do 15.09.2010
na adresu organizačního garanta:
Ing. Ivana Sokanská,
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
Tel.: 608 468 956
Email: [email protected]
Download

Kurz osvětlovací techniky XXVIII - přihláška (pdf)