Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Katedra histórie
Medzinárodná vedecká konferencia
Každodennosť 19. a 20. storočia
17. marca 2015
Program konferencie
8.30 - 9.00 registrácia účastníkov (Akropola, Hodžova ulica 1, 3. poschodie)
9.00 - 9.15 príhovor dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre
prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc.
Otvorenie konferencie
1. blok
Moderuje : Adriana Kičková
09.15 - 09.30 Kuchařské knihy jako historický pramen, možnosti jejich
interpretace
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Ústav historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice
09.30 - 9.45 Josefa Křížková, Náprstková - všední život služebné
PhDr. Milena Secká, CSc.
Národní Muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur,
Praha
09.45 - 10.00 Služobníctvo v retrospektíve historických a spoločenských
kontextov z pohľadu etnológie
Doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10.00 - 10.15 Proměny životního stylu v zrcadle reklamy
Doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.
Historický ústav, Akademie Věd České republiky, Praha
10.15 - 10.30 Výuka katechismu - každodennost kněze a žáka ve druhé polovině
19. století
Mgr. Hana Stoklasová, PhD.
Ústav historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice
10.30 - 10.45 Každodenní život na venkovské faře v 19. století
Mgr. Jana Stráníková, PhD.
Ústav historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice
10.45 - 11.00 Každodenní život malého delikventa za první světové války
Mgr. Martina Halířová, PhD.
Ústav historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice
11.00 - 11.15 Organizovanie dievčat v Hlinkovej mládeži - modelové mesto Nitra
Mgr. Nina Sozanská
Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
11.15 - 11.30 Medzi politikou a každodennosťou: filmové premietania v Nitre
1939- 1944
Alena Mikulášová, PhD. Miroslav Palárik, PhD.
Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
11.30 - 12.00 diskusia k prvému bloku
12.00 - 13.00 prestávka na obed
2. blok
Moderuje : Nina Sozanská
13.00 - 13.15 Módne časopisy v socialistickom Československu
Zuzana Šidlíková, PhD.
Centrum výskumu, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
13.15 - 13.30 Každodennosť vo vidieckej škole
Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13.30 - 13.45 Realita poskytovania zdravotnej starostlivosti o deti v
medzivojnovom období
PhDr. Anna Falisová, CSc.
Historický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
13.45 - 14.00 Výučba odborných škôl pre ženské povolania
PhDr. Adriana Kičková, PhD.
Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
14.00 - 14.15 Každodennosť a fenomén modernizácie v nomádskom prostredí
20. storočia
Doc. PhDr. Marwan Al - Absi, CSc.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
14.15 - 14.30 Zahaľovanie žien - ideál a prax v dejinnom úseku 20. storočia
PhDr. Eva Al - Absiová, PhD.
Jazykové centrum, Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
14.30 - 14.45 Semiotizácia každodennosti 19. a 20. storočia v umeleckom obraze
(selektívna rekognoskácia)
Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Ústav umeleckej a literárnej komunikácie, Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
14.45 - 15.00 Záhradkárske osady, chatári a chalupári ako fenomény urbanizácie
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.00 - 15.15 Ľudový tanec v obciach východného Horehronia v kontexte
historických a spoločenských zmien 19. a 20. storočia a jeho
podoby v súčasnosti
Mgr. Peter Hrabovský
Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.15 - 16.00 diskusia k druhému bloku
16.00 Záver konferencie
Download

Program - FF - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre