IMPERIUS TAB 10 LT MT7010
9,7” DUAL CORE ANDROID 4.1 TABLET PC
IMPERIUS TAB 10 MT7011
Návod k obsluze
Úvod
Děkujeme vám za zakoupení tabletu se systémem Android 4.1, který je vybaven dvěma kamerami, HDMI výstupem. Přečtěte si prosím tuto příručku před použitím přístroje.
CZ
Obsah balení
Vyhledávač Google
Zobrazit aplikace
Ztišit Hlasitost
■tablet
■síťový adaptér AC 220V
■kabel microUSB -> USB
(pro funkci OTG)
■Návod k obsluze
Přední
kamera
Celkový pohled
Přední panel
2
Zpět
Zpět
Domů
Naposled použité aplikace
Zapnutí
Boční pohled
Stiskněte a podržte tlačítko „power“, dokud se neobjeví
na obrazovce ikona Android.
CZ
Reproduktor
Vstup sluchátek
Slot pro microSD
Výstup HDMI
Vstup napájení
USB port (přístup k
úložišti prostřednictvím PC)
Po načtení systému se zobrazí následující obrazovka.
USB port s funkcí
OTG (pro připojení
Flash disku, myši,
klávesnice, atd.)
Tlačítko Power
3
Posuňte ikonu zámku vpravo pro odemknutí obrazovky. Chcete-li zamknout obrazovku, krátce stiskněte tlačítko „Power“.
Stiskněte tlačítko „Zobrazit aplikace“ pro zobrazení nainstalovaných aplikací.
Vypnutí
CZ
Stiskněte a podržte tlačítko „Power“ po dobu 2 sekund,
vyberte „power off“ a stiskněte tlačítko „OK“.
Používání zařízení
Doporučujeme nejprve nastavit WiFi připojení k internetu, poté zřízení účtu Google pro používání Google
Play a dalších.
Používání kamery
Zobrazit kameru,
přední / zadní
Stiskněte a podržte
pro zaostření, uvolněte spoušť
Režim kamera
4
Režim fotoaparát
Prohlížení médií
Můžete použít Explorer k otevření vybraného souboru,
soubor bude otevřen s příslušnou aplikaci.
CZ
Využití funkce USB OTG
Připojte USB OTG adaptér, poté připojte USB zařízení
do adaptéru (myš, klávesnice, flash Memory Stick, atd.).
Specifikace a vzhled přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Technická pomoc je k dispozici na www.media-tech.eu.
5
CZ
6
Download

imperius tab 10 lt mt7010 imperius tab 10 mt7011 - Media