INSTALAČNÍ NÁVOD
SYSTÉMU VERTIS KERN
POZOR!
Před provedením aktualizace, prosím, nabijte smartphone. Během aktualizace budou ze
smartphonu smazána všechna data a obsah vestavěné paměti. Vyjměte, prosím, ze zařízení
paměťovou kartu, v opačném případě může být během aktualizace na kartě nezávisle na
velikosti nanesen diskový oddíl s velikostí 700 MB. Aplikaci k aktualizování spusťte na počítači
se systémem Windows. Nedoporučuje se používání portů eSATA/USB nebo USB 3.0.
1. Zkontrolujte model zařízení, nachází se např. na jeho spodní části nebo na obalu
zařízení. POZOR! Použití softwaru k jinému modelu může fungovat nesprávně
nebo zařízení trvale poškodit.
2. Prosím, stáhněte si a rozbalte zazipované soubory – Ovladače –
MS_USB_ComPort_Driver_exe_v1.1032.1.zip , System – OV-Kern_Czech_Soft.zip.
A Software – FlashTool_exe_v5.1432.00.zip.
3. Následně spusťte aplikaci Flash_tool.exe.
4. Prosím, vyberte funkce SCATTER-LOADING z katalogu např. Vertis Kern →
SUPERCON60A_11B_BB.cfg
5. Okno programu k přidání souboru s obrázkem softwaru, nezavírejte ho.
6. Prosím otevřete funkci OPTIONS a ujistěte se, že jsou zvoleny volby:

USB Download/Readback a Format FAT (Auto) …

Format FAT (Auto) … → označíme Format FAT a potvrdíme tlačítkem OK.

Backup and Restore (No action) … → funkci změníme na Backup →
Download/Format → Restore
7. Ujistíme se, že je zařízení vypnuto. Držíme funkční tlačítko umístěné nad tlačítkem se
zeleným sluchátkem a připojíme zařízení k počítači s pomocí microUSB kabelu -> USB.
8. Počítač v ten okamžik detekuje zařízení. Operační systém navrhne automatickou
instalaci zařízení. Můžeme ukázat na katalog s ovladači nebo vypnout systémové
funkce, přejít do katalogu s ovladači a spustit aplikaci InstallDriver.exe. Ovladače se
instalují
automaticky.
9. Po instalování ovladačů odpojte zařízení od počítače.
10. Následně v programu vyberte funkci DOWNLOAD
11. Prosím, připojte zařízení znovu k počítači. Program začne s reinstalací systému.
12. Po jejím ukončení lze program zavřít a zařízení odpojit od počítače.
[email protected]
www.overmax.pl
Download

INSTALAČNÍ NÁVOD SYSTÉMU VERTIS KERN