Mgr. Sára Vybíralová
Curriculum vitae
[email protected]
+420 728 516 594
Vzdělání:
-
od 2012 :
Doktorské studium v programu co-tutelle (Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy, École des Hautes Études en Sciences Sociales –
Paris)
(Téma dizertační práce: Le motif de la trahison dans les structures
narratives de la fin du Moyen âge.)
-
2006 – 2011:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory francouzština, historie
(Mgr.)
(Téma diplomové práce: Memoáry Philippa de Commynes jako
pramen k dějinám politického myšlení a diplomatické praxe.)
-
1999 – 2005:
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové
Profesní zkušenosti:
- 2012-2013:
Lektorka firemních kurzů francouzštiny pro jazykové školy
(Skřivánek , James Cook Languages, Alfa Language School)
Překladatelská činnost: texty z oblasti metalurgie (pro Saint-Gobain
Slévárna), automobilového průmyslu (Rehau), společenských věd:
kunsthistorie, historie, etnologie (např. pro zámek Bečov),
marketingu (ESL), umělecké texty (pro umělkyni Anne-Claire
Barriga) a další .
Lektorka češtiny pro cizince v jazykové škole James Cook Languages
-
2010-2011:
Tlumočení a jazyková asistence při přípravě reportáže belgické
televize RTBF (listopad 2012)
Lektorka francouzštiny v jazykových školách a agenturách
(Jazzykovka, Skřivánek, Presto, World of Just for You)
- 2009:
Lektorka francouzštiny v jazykové škole Presto
Sezónní průvodkyně na státním hradě Karlštejn (čeština, angličtina,
francouzština)
- 2008:
Sezónní průvodkyně na státním zámku Český Krumlov (čeština,
francouzština)
Soukromé hodiny francouzštiny
Kurzy a stáže:
- 2012-2013:
Pětiměsíční výzkumný pobyt na École des Hautes Études des Sciences
Sociales v Paříži
- 2011:
Pedagogická praxe (20 hodin) na Gymnáziu Sázavská
- 2010:
Letní pracovní pobyt v buvette d´Arbey ve frankofonním Švýcarsku
(kanton Valais)
- 2008 – 2009:
Roční výměnný pobyt Erasmus na univerzitě Paris IV – Sorbonne
v Paříži
- 2006:
Dobrovolnická pomoc při archeologickém průzkumu na francouzském
hradě Couzan
Letní pracovní pobyt ve frankofonním Švýcarsku (Fribourg)
- 2004:
Intenzivní letní jazykový kurz francouzštiny (Montpellier)
Jazykové znalosti:
- francouzština:
pasivně i aktivně; zkouška DALF C2 (2012)
- angličtina:
pasivně i aktivně, jazyková zkouška úrovně B2+ na FFUK
- italština:
dobrá pasivní znalost, aktivně základy
- němčina:
základy
Osobní údaje:
-
datum narození:
27. 3. 1986
-
stav:
svobodná
-
zájmy:
literatura, literární překlad (čestné uznání v soutěži Jindřicha Levého
2011 a 2012), fotografování, film, cestování
-
řidičský průkaz skupiny B
Download

CV – Sára Vybíralová