F E D ER A TI O N DE S A SSO C IA T IO N S
D E S U I S S E R O M A N D E
B AT I İ SV İ ÇR E T ÜRK
F E D ER AS YO NU
T U R Q U E S
D ER N E K L E Rİ
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİYLE İLGİLİ
BİLGİ NOTU
1.
Yurtdışındaki çeşitli merkezlerde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri
çerçevesinde, Cenevre Başkonsolosluğun görev bölgesini oluşturan Cenevre,
Friburg, Neuchatel, Valais ve Vaud Kantonlarında ikamet eden, seçmen kütüğüne
kayıtlı vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde kurulacak sandıklarda
oylarını kullanmaları mümkündür.
1.Tur Oylama
Tarih : 31 Temmuz Perşembe – 3 Ağustos 2014 Pazar
Yer
: “l’Ecole des Franchises, Route des Franchises 54, 1203 Cenevre”
2.Tur Oylama
Tarih : 17 Ağustos Pazar-20 Ağustos 2014 Çarşamba
Yer
2.
: “l’Ecole des Franchises, Route des Franchises 54, 1203 Cenevre”
Yurtdışı seçmen kütüğü listeleri 2 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saati ile (TSİ)
08.00’de (https://www.ysk.gov.tr/) adresinden ilan edilecektir. Seçmenlerin Kütüğe
kayıtlı olup olmadıklarını https://www.ysk.gov.tr adresindeki “Yurtdışı Seçmen
Sorgulama” ekranından kontrol etmesi gerekmektedir.
Görev bölgemizde mukim, seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurtdışı olmasına
rağmen, yurtdışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme
veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen vatandaşlarımızın 9 Temmuz 2014
Çarşamba TSİ 17.00’ye kadar Başkonsolosluğumuza şahsen başvurarak yaptırmaları
mümkündür. 02 Temmuz-09 Temmuz 2014 tarihleri arasında sadece ŞAHSEN
başvurular kabul edilebilecektir.
3.
Yurtdışı
seçmen
kütüğüne
kayıtlı
vatandaşlarımızın
seçim
tarihlerinde
oy
kullanabilmeleri için internet üzerinden randevu almaları gerekmektedir. “SEÇSİS Oy
Verme Günü Belirleme Sistemi’nde (https://www.ysk.gov.tr/) oy verilecek gün ve
saat dilimi seçilebilecektir.
Fédération des Associations Turques de Suisse Romande
9, Rue de Crissier CP 648 - 1020 Renens / Suisse
E-mail: [email protected]; Fax: 021 566 71 83
İnternet Üzerinden Randevu:
21 Temmuz 2014 (TSİ 08.00) ile 25 Temmuz 2014 (TSİ 17.00) tarihleri
arasında yapılabilecektir.
OY VERMEK İÇİN RANDEVU ALMAYAN SEÇMENLERE SİSTEM OTOMATİK
OLARAK RANDEVU VERECEK VE OY KULLANMA İŞLEMLERİ SADECE
RANDEVUNUN VERİLDİĞİ GÜN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKTİR.
RANDEVUSUZ OY KULLANILMASI VEYA ALDIĞI RANDEVU GÜNÜ GELEMEYEN SEÇMENLERİMİZİN BİR BAŞKA GÜN OY KULLANMASI MÜMKÜN
OLMAYACAKTIR.
4.
Vatandaşlarımızın oy kullanmaya gelirken T.C. kimlik numaralarını gösteren nüfus
cüzdanlarını veya T.C. kimlik numaralarını gösteren pasaportlarını MUTLAKA
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
5.
Diğer
taraftan,
vatandaşlarımızın
Cenevre’de
kurulacak
sandıklarda
oy
kullanmalarının yanı sıra, yukarıda belirtilen tarihlerde gümrük kapılarımızda aşağıda
kayıtlı tarihlerde oy kullanmaları da mümkündür:
Gümrüklerde birinci tur oy verme işlemi : 26 Temmuz - 10 Ağustos 2014
Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi
: 17 Ağustos - 24 Ağustos 2014
ÖNEMLI: Oy verme prosedürlerin değişmesi ihtimalinde Cenevre Başkonsolosluğun verdiği bilgiler
geçerlidir.
2
Download

Cumhurbaskanligi seçimleri - bilgi notu - 2