Czech holidays
Váš partner pro lázně a wellness
Několik praktických rad před cestou: Obsah
Vážení
a milí zákazníci,
připravili jsme pro Vás poptávaný katalog lázeňských pobytů a wellness
pobytů pod označením „Lázně &
Wellness 2013“. V naší široké a inovované nabídce najdete pobyty
v tuzemských lázeňských místech,
stejně tak jako ve všech významných
lázeňských místech Slovenska a Maďarska.
Nabídku pro r. 2013 jsme koncipovali s ohledem na aktualizovanou
novelu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se upravují podmínky pro čerpání komplexní
lázeňské péče a příspěvkové lázeňské péče od 1. 10. 2012. I přes zachování této zdravotní péče je
pravděpodobné, že někteří stávající
klienti zdravotních pojišťoven nebudou moci léčbu čerpat v tomto režimu. Proto jsme připravili pestrou
paletu lázeňských pobytů pro samoplátce a věříme, že z naší nabídky si může každý pro sebe vybrat
vhodný lázeňský léčebný pobyt.
Naši rozšířenou nabídku, neustále
aktualizovanou o řadu zlevněných
pobytů, najde na www.lazne.net.
Kromě lázeňských pobytů jsme pro
Vás připravili opětovně celou řadu
wellness pobytů v lázeňských místech a v několika u Vás oblíbených
wellness hotelích.
Podstatně širší nabídku a prezentaci
dalších wellness pobytů, vč. permanentně aktualizované nabídky, najdete na prodejním portále
www.wellness-hotel.cz.
Přejeme Vám, abyste pro sebe objevili kouzlo lázeňské dovolené či kratších wellness pobytů. Přesvědčte se,
že takto prožité dny Vám pomohou
k načerpání duševních a fyzických
sil, k potřebnému odpočinku a regeneraci i k upevnění Vašeho zdraví.
I. Charakteristika pobytů:
III. Před cestou
A. lázeňské pobyty s lékařskou konzultací nebo
vyšetřením: při této službě budete konzultováni
ve věci Vašeho zdravotního stavu a bude Vám založena léčebná karta, kterou budete předkládat pro
čerpání jednotlivých procedur. Při léčebných pobytech je vhodné předložit lékařskou zprávu, resp. se
před nástupem doporučuje konzultovat vhodnost
budoucí léčby s Vaším ošetřujícím lékařem. Vybavte
se, prosím, před pobytem léky, které užíváte, a informujte o jejich užívání lázeňského lékaře. Případné
poskytnutí léků není zahrnuto v ceně pobytu.
Lázeňský lékař stanoví Váš individuální léčebný
plán, a to při zohlednění Vašeho momentálního
zdravotního stavu, kontraindikací, atd.
B. lázeňské a wellness pobyty bez lékařské
konzultace nebo vyšetření: u těchto pobytů
budete čerpat služby, které nevyžadují výkon lázeňského lékaře. V tomto případě je na Vašem zodpovědném zvážení, zda považujete za vhodné v závislosti na Vašem zdravotním stavu tyto služby čerpat,
resp. zda považujete za nutné celou záležitost předem konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.
• V ceně pobytu není zahrnuto cestovní pojištění.
Velmi rádi Vám zprostředkujeme cestovní pojištění České pojišťovny, zahrnující také pojištění
stornování zájezdu.
• Czech holidays - cestovní kancelář s.r.o. je podle
zákona č. 159/1999 Sb. pojištěna na pojištění
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
(doklad obdržíte při podpisu cestovní smlouvy)
• Cestovní aj. doklady: před cestou prosím zkontrolujte, zda s sebou vezete občanský průkaz
(cestovní pas), průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, voucher, event. lékařskou zprávu a doklady
o cestovním pojištění (pokud bylo Vámi uzavřeno).
• Charakter pobytů je zaměřen na léčbu či relaxaci
a odpočinek. Proto doporučujeme přijmout již
předem tuto filozofii a na místě si prožít uvolnění,
klid a čas pro sebe, plně se oddávat procedurám
a zklidňujícím aktivitám. Doporučujeme proto
zvážit všechny Vámi plánované aktivity předem,
vč. turistických výletů apod., které by mohly narušovat zklidňující charakter pobytu.
Pro oba druhy pobytů platí:
• Pobyty dětí: naše nabídka neobsahuje lázeňské
pobyty určené výhradně dětem. Doprovod dětí
během pobytu je však většinou možný s tím, že
převážná část lázeňských zařízení neposkytuje
procedury dětem do určitého věku – vesměs do
15 let a současně je omezen přístup dětí do
bazénů, zvláště s termální vodou. Pokud tyto informace nenajdete přímo v katalogu, obraťte se, prosím, na Czech holidays – cestovní kancelář, s.r.o.,
rádi Vám podáme bližší informace. Opakem jsou
mnohé wellness pobyty z naší nabídky, které mají
vytvořeny speciální programy pro pobyty s dětmi,
avšak i zde mohou platit různá omezení.
• Souhlas s čerpáním služeb: mnozí provozovatelé lázní (netýká se vesměs wellness hotelů)
mohou od Vás vyžadovat lékařskou zprávu nebo
Vaše „čestné prohlášení“, kterým stvrzujete Váš
souhlas s vhodností procedur, které budete
během pobytu absolvovat.
• Obecné kontraindikace, stavy nevhodné pro
absolvování lázeňské péče: – viz Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR – č. 58/1997 Sb.: infekční
nemoci, všechny nemoci v akutním stádiu, klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, stavy po hluboké trombóze (do 3 měsíců po
odeznění nemoci), stavy po povrchové tromboflebitidě (do 6 týdnů po odeznění nemoci), labilní
diabetes mellitus, profuzní krvácení všeho druhu,
kachexie všeho druhu, zhoubné nádory, epilepsie,
fáze psychóz a duševní poruchy, závislost na alkoholu a na návykových látkách, nemocní odkázaní
na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, inkontinence moče a stolice, nehojící se kožní defekty
jakéhokoliv původu, hypertenze, těhotenství
IV. Vlastní pobyt
Czech holidays – cestovní kancelář s.r.o. neodpovídá za event. krácení služeb z důvodu Vašeho
momentálního zdravotního stavu a jejich nečerpání nemůže být žádným způsobem kompenzováno, ani být předmětem reklamačního řízení.
II. Doprava
Přejeme Vám hodně příjemných
chvil a prožitků během Vaší lázeňské
dovolené či wellness pobytů.
Czech holidays – cestovní kancelář
Váš partner
pro lázně a wellness
2
Všechny pobyty jsou vypsány s vlastní dopravou.
Pokud budete mít zájem cestovat hromadnou
dopravou (vlakem, autobusem, letadlem), rádi Vám
budeme nápomocni při zjištění vhodného spojení.
Jízdenky pro přepravu nezajišťujeme. Většina ubytovacích objektů v lázních zajišťuje transfery klientů
z nádraží, event. letiště. Tyto služby Vám můžeme
také zajistit (na vyžádání, za příplatek).
V případě cesty autem uvádíme možnosti pro parkování – viz. jednotlivé popisy. Bližší informace, vč.
ceny za parkování (platba na místě) obdržíte
v Pokynech na cestu, které Vám budou zaslány společně s poukázkou na služby (voucher).
• Ve většině ubytovacích zařízení platí, že Váš pokoj
Vám bude přidělen v den příjezdu nejdříve ve
14 hod. Jsou ale také programy, kdy je třeba dostavit se již dříve (vesměs do 12 hod.), neboť už
odpoledne se poskytují první procedury (pokoj
vám bude přidělen po obědě – obvykle po
14 hod.)
• Poslední den pobytu je třeba vyklidit pokoj do 10
hod. – pokud není v programu uvedeno jinak
(odchylky řeší lázeňské či hotelové řády, které prosím akceptujte v plném rozsahu, pokud není
v programu nebo v Pokynech na cestu stanoveno
jinak).
• Rozpis procedur a časy jejich čerpání jsou plně
v režii jednotlivých poskytovatelů služeb, kteří rádi
na místě vyhoví dle kapacitních možností Vašim
individuálním požadavkům. Při nástupu budete
vybaveni léčebnou kartou či rozpisem wellness
procedur. Tento doklad je třeba předložit před čerpáním každé procedury. Je vhodné se k proceduře dostavit s cca 10-5 min. předstihem (resp.
dle pokynů na kartě / rozpisu procedur).
• Pobyt Vašich zvířecích miláčků je v jednotlivých
zařízeních upraven lázeňským či hotelovým
řádem – v popisech objektů uvádíme pro Vaši orientaci možnosti, zdali je pobyt zvířat možný (za
poplatek na místě), či zdali není povolen. Ceny za
pobyt zvířat Vám sdělíme rádi na vyžádání.
• Většina lázeňských zařízení upravuje také režim
pro kuřáky, které prosíme o pochopení pro množství omezení (některá zařízení jsou zcela nekuřácká, v některých zemích platí zákonná úprava
kouření ve veřejných prostorách).
• Lázeňské a místní taxy/pobytové poplatky:
příslušné místní samosprávy určují podmínky pro
vybírání lázeňské a místní taxy/pobytových
poplatků. Pokud nejsou zahrnuty v ceně ubytování, je vyhláškou stanovena nutnost úhrady až
na místě u provozovatele ubytování v místní
měně (na místě obdržíte detailní informace, vč.
regulí osvobození od placení – děti, důchodci
apod.). V popisech uváděná výše poplatků za
osobu a den je pouze informativní (v Kč nebo
v Euro), neboť samosprávné orgány mohou
měnit výši poplatku v průběhu r. 2013.
• Cennosti: pokud k vybavení pokoje nepřísluší trezor, doporučujeme uložit Vaše cenné věci do
hotelových trezorů v recepci.
Další konkrétní informace Vám zašleme v „Pokynech na cestu“ společně s odbavením na cestu
(voucher). Seznamte se, prosím, s našimi Všeobecnými smluvními podmínkami, které jsou nedílnou
součástí našeho katalogu.
Česko
– lázně a wellness
Bechyně
Bohdaneč
Bělohrad
Františkovy Lázně
Janské Lázně
Jáchymov
Jeseník
Karlovy Vary
Konstantinovy Lázně
Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
Teplice v Čechách
Třeboň
Velichovky
Vráž
str. 04
str. 05
str. 06-07
str. 08-10
str. 11
str. 12-13
str. 14-15
str. 16-20
str. 21
str. 22
str. 23-26
str. 27-32
str. 33
str. 34-37
str. 38
str. 39
str. 40-41
str. 42
str. 43
Česko
– wellness
Harrachov
Nové Hrady
str. 44
str. 45
Slovensko
– lázně a wellness
Bojnice
Dudince
Lúčky
Nový Smokovec
Piešťany
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Sliač
Smrdáky
Trenčianské Teplice
Turčianské Teplice
Velký Meder
Vyšné Ružbachy
str. 46
str. 47-48
str. 49
str. 50
str. 51-53
str. 54
str. 55
str. 56
str. 57
str. 58-61
str. 52-63
str. 64
str. 65
Maďarsko
– lázně a wellness
Budapešť
Bük
Eger
Györ
Hajdúszoboszló
Harkány
Hévíz
Mosonmagyaróvár
Sárvár
Zalakaros
str. 66
str. 67-69
str. 70
str. 71
str. 72
str. 73
str. 74-77
str. 78-79
str. 80-82
str. 83
Všeobecné
smluvní podmínky
str. 84
www.wellness-hotel.cz
Czech holidays
Váš partner pro lázně a wellness
Hledáte vhodný
dárek, který potěší?
Rodinným příslušníkům,
přátelům, obchodním
partnerům, třídnímu učiteli,
zasloužilým spolupracovníkům,
jubilantům – k narozeninám,
k výročí svatby či k odchodu
do penze, novomanželům,
nebo pro jinou příležitost?
Věnujte dárkový
poukaz na
lázeňský pobyt!
Czech holidays - cestovní kancelář s.r.o.
pro Vás u České pojištovny ochotně sjedná
následující typy cestovního pojištění TURISTA:
Typ pojištění: Tuzemsko
Cestovní pojištění
u České pojišťovny
Pojistné za balíček pojištění na osobu a den
V zájmu rozšíření našich služeb si Vám dovolujeme zprostředkovat
také cestovní pojištění, které Vám umožní cestovat za odpočinkem
v klidu a s pocitem bezpečí. Když se na cestách dostanete do nesnází,
díky cestovnímu pojištění České pojišťovny nezůstanete bez pomoci.
Pojištění pokrývá celou řadu rizik - úraz, náhlé onemocnění, odcizení
zavazadel i nechtěně způsobené škody.
Předpokládáme, že jedním z důvodů k uzavření pojištění bude pojištění pro případ storna cesty. Doporučujeme uzavřít jej zároveň s rezervací, nejpozději však 10 dní před nástupem Vaší cesty. Pojištění
storna cesty lze uzavírat pouze v kombinaci celého balíčku
pojištění, nikoliv samostatně.
Uzavření pojištění má charakter smlouvy a jako takové se řídí smluvními podmínkami České pojišťovny.
10,- Kč
Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt
(horní hranice pojistného plnění v Kč 15 000,- Kč) 75,- Kč
Typ pojištění: Evropa
Pojistné za balíček pojištění na osobu a den
22,- Kč
Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt
(horní hranice pojistného plnění v Kč 15 000,- Kč) 75,- Kč
Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt
(horní hranice pojistného plnění v Kč 20 000,- Kč) 100,- Kč
Pojistné za pojištění storna cesty na osobu a pobyt
(horní hranice pojistného plnění v Kč 30 000,- Kč) 150,- Kč
Vysvětlivky ke zkratkám: 1/2 – dvoulůžkový pokoj • 1/1 – jednolůžový pokoj • po, út, st, čt, pá, so, ne – první dvě písmena z názvu dne v týdnu.
Fotodokumentace 2013:
archív Czech holidays, Lázně Bechyně s.r.o., Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Anenské
slatinné lázně, a.s., Lázně Františkovy lázně a.s., CPI Hotels, a.s., Státní léčebné lázně, s.p.
Janské Lázně, Léčebné lázně Jáchymov a.s., Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Imperial
Karlovy Vary a.s., Richmond a.s., Lázeňský hotel Thermal - Thermal-F, a.s., Lázeňská Léčebna
Mánes Karlovy Vary, LDT Panorama CZ a.s., Konstatinovy Lázně a.s., Lázně Libverda a.s.,
Lázně Luhačovice a.s., TEKOO REALITY s.r.o. – Wellness a Spa Hotel Augustiánský dům
Luhačovice, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Hotel Krakonoš s.r.o., Hotel Olympia
Mariánské Lázně, RICHARD STAR, s.r.o., Lázně Mšené a.s., LAPOD s.r.o. Poděbrady, Lázně
Felicitas s.r.o., Lázně Poděbrady, a. s., TICO IFC a.s. – Hotel Bellevue Tlapák Poděbrady,
Lázně Teplice nad Bečvou, a.s., Lázně Teplice v Čechách a.s.,Lázně Velichovky a.s., Lázně
Aurora s.r.o., Bertiny Lázně Třeboň s.r.o.,Lázně Hotel Vráž s.r.o., Wellness hotel Svornost
www.lazne.net
Harrachov, Rezidence Nové Hrady a.s.,Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Dudince a.s., Hotel Flora
Dudince, Kúpele Lúčky a.s., Kúpele Nový Smokovec a.s., Slovenské liečebné kúpele
Piešťany a.s., Hotel Park Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, Liečebné
termálne kúpele, a.s. Sklené Teplice, Kúpele Sliač, a.s. – Hotel Palace, Prírodné liečebné
kúpele Smrdáky, Slovenské liečebné kúpele a.s Trenčianské Teplice, Hotel MOST SLÁVY
– Trenčianské Teplice, Palace a.s.-Hotel Na Baračke Trenčianské Teplice, Slovenské liečebné
kúpele Turčianské kúpele a.s. Velký Meder – Hotel Thermal Varga, Danubius Group
Budapest, Hunguest Hotels Budapest, Greenfield Hotel Golf & SPA Buk, Gyogyszálló Zrt.
Harkány - Thermal Hotel Harkány, Hotel Garden Kft.-Lotus Therme Hévíz,
Mosonmagyaróvár – Termál Hotel Aqua, Club Eldorádo Kft. Mosonmagyaróvár, Hotel
Spirit Thermal Spa Sárvár, Hotel Park Inn Sárvár, Hotel Karos Spa Zalakaros.
3
Lázně Bechyně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Jihočeské lázně Bechyně najdete v malebném údolí řeky Lužnice, asi 20 km od města Tábor.
Nejstarší tištěný záznam o existenci lázní pochází z r. 1730, avšak k faktickému rozvoji lázeňství zde dochází až
během 19. století. Novodobá éra začíná r. 1992, kdy postupně dochází k rekonstrukci a modernizaci celého
areálu lázní. Velkou předností lázní je nejen péče poskytovaná na vysoké úrovni, ale také malebná jihočeská
krajina.
Indikace: nemoci pohybového ústrojí, kožní nemoci
Léčivé zdroje: hlavním léčivým zdrojem je rašelina (slatina), pocházející z nedalekých Komárovských blat.
Léčebné metody: peloidní procedury (slatinné koupele a zábaly), vodoléčebná terapie (přísadové koupele,
bazén, vířivá koupel), elektroléčba (galvanická lázeň, čtyřkomorová lázeň, ultrazvuk, solux aj.), masáže (klasické,
reflexní, podvodní), aplikace tepla a chladu (kryoterapie, parafin), léčebný tělocvik, reflexní terapie.
Lázeňský hotel OLGA ****
Program BECH 01
„RELAX“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování
Poloha: centrální ubytovací a lázeňský s plnou penzí, 1x lékařskou konzultaci,
objekt lázní, nachází se v parku na klid- 1x skupinové cvičení v tělocvičně, 2x planém okraji města.
vání, 2x koupel celkovou perličkovou,
Popis hotelu: hotel s celkovou kapaci- 1x koupel celkovou přísadovou, 1x vířivou
tou 328 lůžek ve dvoulůžkových poko- koupel, 1x léčebný tělocvik v bazénu,
jích, jakož i luxusních apartmánech. 1x masáž zad, 1x masáž aromatickou čásV hotelu: recepce, přijímací kancelář, tečnou, 1x masážní terapeutické lehátko
společenská hala s denním barem, nástupní den: individuálně
ordinace lékařů, balneologická část s re- první služba: oběd (při pobytu po habilitačně-plaveckým bazénem, sau- so), event. večeře (při pobytu od ne)
nou, vířivkou, parní lázní. V objektu je
výtah. Ve všech lázeňských objektech
Program BECH 02
„POBYT SENIOR“
platí zákaz kouření.
Vybavení pokoje: standardní dvou- Cena programu zahrnuje: 7x ubytolůžkové pokoje, moderně a účelně vání s plnou penzí, 1x lékařskou konzulzařízeny, disponují příslušenstvím (spr- taci, 1x masáž aromatickou částečnou,
cha, WC), SAT-TV, telefonem, rádio-bu- 1x masáž zad, 2x vířivou koupel, 1x koupel slatinnou + suchý ovin, 2x koupel
díkem a lednicí.
Stravování: je poskytováno v lázeňském celkovou perličkovou, 2x inhalaci,
domě JANA – Modrý salonek, cca 50 m 1x parafínový zábal, 2x aromaterapii
od hotelu, kat. standard plus, snídaně for- mechanickou, 2x léčebný tělocvik v bamou švédských stolů, oběd a večeře - 3- zénu. Dále poznávací vycházku po Bechyni, vstup na hudební večer
chodové menu vč. nápoje.
Procedury poskytované hotelem: nástupní den: individuálně
veškeré lázeňské služby, tj. rehabilitace první služba: oběd (při pobytu po –
a plavání v bazénu (32 °C), koupele sla- so), event. večeře (při pobytu od ne)
tinné, perličkové, vířivé aj., masáže, zábaly, finská a turecká sauna, elektro- Program BECH 03
„BOLAVÁ ZÁDA“
a magnetoterapie, plynové injekce, in- Cena programu zahrnuje: 7x ubytování
halace aj.
s plnou penzí, 1x lékařskou konzultaci,
Poznámka: Parkování na nehlídaném 3x slatinnou koupel, 1x klasickou masáž
parkovišti v areálu za poplatek Kč 50,- částečnou, 2x perličkovou koupel, 1x pří/den. Pobyt s domácími zvířaty není sadovou koupel, 1x cvičení v bazénu,
možný. Pobyty nejsou vhodné pro děti.
2x skupinové cvičení na míčích, 1x paraDalší služby: kadeřnictví, pedikúra, fínový zábal, 2x laser, 2x plavání, 2x vířivou
půjčovna a úschovna jízdních kol, půj- koupel skupinovou, 1x individuální těločovna knih a časopisů, praní a žehlení cvik, 2x aromatickou masáž částečnou,
prádla aj. - vše za poplatek na místě.
1x masážní terapeutické lehátko
Program BECH 04 „LÉČEBNÝ POBYT CLASIC“
Cena programu zahrnuje: 7 x ubytování s plnou penzí,1x vstupní lékařskou
prohlídku, cca 3 procedury denně dle
předpisu lékaře
nástupní den: individuálně
první služba: oběd (při pobytu po so), event. večeře (při pobytu od ne)
Program BECH 05
„REDUKCE“
Cena programu zahrnuje: 14x ubytování s plnou penzí, 2x lékařskou konzultaci, 12x vibrační plošinu, 6x skupinový
léčebný tělocvik, 12x plavání, 4x lymfodrenáž přístrojovou, 12x rotoped,
2x masáž aromatickou částečnou,
4x parní aromatickou saunu, 2x aquaaerobic, 2x estetické formování postavy,
4x koupel celkovou přísadovou
nástupní den: individuálně
první služba: oběd (při pobytu po so), event. večeře (při pobytu od ne)
Program BECH 06
„CHVÍLE ODPOČINKU“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, přípitek na přivítání,
1x vstupenku na taneční večer, 1x bylinnou koupel, 1x částečnou aromamasáž, 1x masáž zad, 2x plavání, 2x vířivku,
1x masážní terapeutické lehátko
nástupní den: individuálně (do 15 hod.)
první služba: večeře
Program BECH 07
„MALÝ RELAX“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s plnou penzí, 1x poukázku na kávu,
1x balíček Bechyňských lázeňských
oplatek, 1x částečnou klasickou masáž,
1x celkovou aromamasáž, 1x plavání,
nástupní den: individuálně
1x skupinovou vířivou koupel, 1x přísaprvní služba: oběd (při pobytu po - dovou relaxační koupel, 1x cvičení v baso), event. večeře (při pobytu od ne)
zénu, 1x masážní terapeutické lehátko,
4
1x mechanoterapii
nástupní den: individuálně (do 17 hod.)
první služba: večeře
Program BECH 08
„BEAUTY“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s plnou penzí, 2x solárium 10 min,
2x plavání, 1x koupel přísadovou relaxační, 1x částečnou aromamasáž,
1x podvodní masáž, 2x parafínový zábal,
2x vibrační plošinu, 2x mechanoterapii,
2x skupinovou vířivou koupel, 1x aromaterapii mechanickou, 1x aquaaerobic,
1x kosmetické ošetření obličeje, krku
a dekoltu
nástupní den: individuálně (do 17 hod.)
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu - Kč 15,-/os./den)
OLGA
Kategorie
10.1.-20.12.13
BECH 01 1/2 standard
9.570,1/1 standard
12.300,BECH 02 1/2 standard
9.975,1/1 standard
12.705,BECH 03 1/2 standard
11.970,1/1 standard
14.700,BECH 04 1/2 standard
12.740,1/1 standard
15.470,BECH 05 1/2 standard
24.135,1/1 standard
29.595,BECH 06 1/2 standard
5.690,1/1 standard
7.640,BECH 07 1/2 standard
5.995,1/1 standard
7.555,BECH 08 1/2 standard
7.290,1/1 standard
8.850,-
www.wellness-hotel.cz
Lázně Bohdaneč
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Městečko Lázně Bohdaneč leží v polabské nížině 8 km severozápadně od Pardubic a má cca 3 000 obyvatel.
Lázeňská historie sahá do r. 1897, kdy zdejší rodák Jan Veselý začal využívat blízká bohatá ložiska rašeliny k léčebným účelům. V roce 1913 byl uveden do provozu nově vystavěný pavilon Gočár a byly zřízeny sluneční
a vzdušné lázně. Léčebné lázně Bohdaneč a.s. jsou od roku 1992 akciovou společností, která navázala na téměř
stoletou tradici léčení pohybového ústrojí. Poslední roky přinesly dokončení výstavby balneoprovozu, rekonstrukci pavilónů a další modernizace. Lázně leží v nadmořské výšce 218 m.n.m.
Léčivé zdroje: léčebné lázně Bohdaneč a.s. mají dva přírodní léčivé zdroje: slatinu, která se nachází v nedalekém okolí, a minerální vodu – hluboký artézský vrt, který byl pojmenován "Panenka".
Léčebné metody: slatinné a přísadové koupele (sirné, bylinkové, relaxační), podvodní masáže, skotské střiky,
vířivé koupele, elektroléčba, plynové injekce, skupinová a individuální rehabilitace, masáže (klasické, reflexní,
horkými lávovými kameny, Shiatsu, aromamasáže, thajské masáže), saunu, páru, whirlpool aj.
Indikace: zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózy, vertebrogenní syndromy, Bechtěrevova choroba,
poúrazové, předoperační, pooperační a bolestivé stavy pohybového aparátu.
Program BOH 01
„AKTIVNÍ SENIOR“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, lékařskou konzultaci, 1x perličkovou nebo vířivou
koupel s bylinnou přísadou + suchý
zábal, 1x částečnou klasickou masáž,
1x rašelinové obklady, 1x suchou uhličitou koupel, 1x Koré – solná jeskyně,
2x volné plavání v bazénu
nástupní den: individuálně (od 12 hod.;
pokoje jsou k dispozici od 14 hod.)
první služba: oběd
Lázeňský pavilon Veselý *** Lázeňský pavilon Jubilejní ***
Poloha: pavilon Veselý tvoří vstupní
budovu do celého areálu, kterého je
nedílnou součástí. S ostatními pavilony
je propojen kolonádou.
Popis lázeňského pavilonu: v pavilonu
se nachází vstupní hala, ubytovací kancelář, recepce, kolonáda, kavárna/bar, tělocvična, solná jeskyně, stejně tak jako
balneologická a ubytovací část (výtah).
Vybavení pokoje: více jak 102 moderních pokojů kat. standard: sprcha, WC,
SAT-TV, telefon a lednice. Za příplatek
lze rezervovat pokoje kat. PLUS, které
mají navíc sedací soupravu, internetové připojení, trezor, zapůjčení županu a volný vstup do sauny, vířivky.
Stravování: v jídelně areálu (spojovací
chodba), snídaně - bufet, obědy jako
3 chodové a večeře jako 2 chodové menu
(možnost výběru ze 3 menu) + ovocný
a zeleninový bufet, moučníky (pouze
k obědu), teplé a studené nápoje. Možnost
výběru stravy pro diabetiky (ze 2 menu).
Poloha: pavilon Jubilejní se nachází
v centrální části areálu a s ostatními objekty je propojen krytou, v zimě vyhřívanou kolonádou.
Popis lázeňského pavilonu: v pavilonu se nachází tzv. kolonáda, jídelny,
dále ordinace lékařů, ambulance, rozpis procedur, tělocvična a ubytovací
části (výtahy).
Vybavení pokoje: celkem 105 pokojů
kat. standard, z toho 5 jednolůžkových,
všechny se sprchou, WC, SAT-TV, telefonem, ledničkou.
Stravování: v jídelně areálu (spojovací
chodba), snídaně - bufet, obědy jako
3 chodové a večeře jako 2 chodové
menu (možnost výběru ze 3 menu) +
ovocný a zeleninový bufet, moučníky
(pouze k obědu), teplé a studené nápoje. Možnost výběru stravy pro diabetiky (ze 2 menu).
Procedury poskytované lázněmi: veškeré procedury jsou poskytovány v jednotlivých pavilonech lázní, které jsou propojeny krytou, v zimě vyhřívanou kolonádou. Z léčebných procedur se poskytují: elektroléčba, procedury s využitím
tepla a chladu (kryoterapie, parafín, rašelinové obklady), rehabilitační cvičení,
speciální techniky (plynové injekce, přístrojová lymfodrenáž), aj.
Z wellnessových procedur jsou v nabídce různé druhy masáží (čokoládová, medová), zábaly z mořských řas, anticelulitidní zábal, amma-masáž aj. V areálu se
nachází vyhřívaný krytý plavecký bazén, solná jeskyně, sauna, pára, whirlpool.
Poznámka: Pavilony jsou součástí celého propojeného komplexu budov, ve
kterém je dále restaurace, kavárna, kosmetika, pedikúra, kadeřnictví a možnost
zapůjčení a úschovy kol (za poplatek). Parkování za areálem lázní (za poplatek).
Pobyt domácích zvířat není povolen. V objektech platí zákaz kouření. Lékařská
služba a zdravotní služba - non-stop.
www.lazne.net
vířivou koupel s přísadou máty a kosodřeviny + suchý zábal, 1x celkovou klasickou masáž, 1x Koré – solná jeskyně,
1x finskou saunu nebo 1x whirlpool,
volný vstup do bazénu (ve vyhrazených hodinách)
nástupní den: ne, po, út (od 16 hod.)
první služba: večeře
Program BOH 06
„VÍKEND XXL“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí,1x perličkovou nebo
vířivou koupel s přísadou máty a kosoProgram BOH 02
„REKONDICE“ dřeviny + suchý zábal, 1x celkovou klaCena programu zahrnuje: 7x ubyto- sickou masáž, 1x Koré – solná jeskyně,
vání s plnou penzí, vstupní lékařské vy- 1x finskou saunu nebo 1x whirlpool,
šetření, 1x perličkovou nebo vířivou volný vstup do bazénu (ve vyhrazekoupel + suchý zábal, 1x Kneippovu ných hodinách)
bylinnou koupel + suchý zábal, 2x čás- nástupní den: st – so (od 16 hod.)
tečnou klasickou masáž, 1x LTV – indi- první služba: večeře
viduální rehabilitaci, 1x slatinný zábal
v zábalové vaně, 2x LTV – skupinové Program BOH 07 „RELAX PRO KAŽDÉHO“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytocvičení v bazénu, 2x volné plavání
nástupní den: individuálně (od 12 hod.; vání s polopenzí, posouzení zdravotního stavu - prohlídka,1x Kneippovou
pokoje jsou k dispozici od 14 hod.)
bylinnou koupel + suchý zábal, 1x suprvní služba: oběd
chou uhličitou koupel, 1x částečnou
Program BOH 03
„ZVÝHODNĚNÝ klasickou masáž, 1x částečnou aromaBOHDANEČSKÝ VÍKEND“ masáž, 1x sedativní masáž obličeje,
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- 1x Koré – solnou jeskyni, volný vstup
vání s polopenzí,1x perličkovou nebo ví- do bazénu (ve vyhrazených hodinách)
řivou koupel s bylinnou přísadou + suchý nástupní den: individuálně (od 14 hod.)
zábal, 1x částečnou klasickou masáž, první služba: večeře
1x Koré – solná jeskyně, 1x finskou saunu,
páru, 1x whirlpool, volný vstup do bazénu (ve vyhrazených hodinách)
Cena za osobu a program v Kč
nástupní den: ne, po, út (od 16 hod.)
(cena neobsahuje lázeňskou taxu – Kč 15,-/os./noc)
první služba: večeře
LP Jubilejní
3.1.-1.4.13 1.4.-1.11.13
LP Veselý Kategorie 1.11.-20.12.13
Program BOH 04 „BOHDANEČSKÝ VÍKEND“ BOH 01 1/2 standard 7.640,9.040,1/1 standard 9.040,- 10.440,Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí,1x perličkovou nebo ví- BOH 02 1/2 standard 8.640,- 10.040,1/1 standard 10.040,- 11.440,řivou koupel s bylinnou přísadou + suchý
2.970,zábal, 1x částečnou klasickou masáž, BOH 03 1/2 standard 2.570,1/1 standard 2.970,3.390,1x Koré – solná jeskyně, 1x finskou saunu,
3.300,páru 1x whirlpool, volný vstup do bazénu BOH 04 1/2 standard 2.860,1/1 standard 3.300,3.760,(ve vyhrazených hodinách)
BOH 05 1/2 standard 3.495,4.090,nástupní den: st - so (od 16 hod.)
1/1 standard 4.090,4.710,první služba: večeře
BOH 06 1/2 standard 3.885,4.545,1/1 standard 4.545,5.235,Program BOH 05 „ZVÝHODNĚNÝ VÍKEND XXL“
7.030,Cena programu zahrnuje: 3x ubyto- BOH 07 1/2 standard 6.030,1/1 standard 7.030,8.030,vání s polopenzí,1x perličkovou nebo
Pozn.: Příplatek za plnou penzi Kč 140,- / den
5
Lázně Bělohrad
lázeňské pobyty
Lázně Bělohrad se nacházejí v malebném podkrkonošském kraji. Historie lázní
sahá do r. 1872, avšak skutečný počátek lázeňské léčby se datuje r. 1885, kdy pruská
hraběnka Anna z Asseburgu provedla první pokusy s léčivými účinky místní rašeliny. Lázeňské městečko skýtá optimální podmínky pro prožití klidných dnů.
Léčivé zdroje: přírodním léčivým zdrojem lázní je slatinná sirnoželezitá rašelina
vysoké kvality. Výrazný vliv na celkový průběh léčby mají i účinky příznivého
podhorského klimatu.
Léčebné metody: k hlavním patří slatinné procedury. Dále se zde aplikuje řada
koupelí – přísadové, perličkové, vířivé a Kneippovy, různé druhy masáží – klasická, reflexní či podvodní, individuální cvičení s terapeutem, elektroterapie jako
je ultrazvuk, laser nebo magnetoterapie, různé wellness a beauty procedury aj.
Indikace: nemoci pohybového ústrojí (revmatické choroby, bolesti páteře,
Bechtěrevova choroba, artrózy, kořenové syndromy, stavy po úrazech a ortopedických operacích apod.), nemoci nervové, nemoci kožní a gynekologické
nemoci.
Program BEL 01
„KLASIK LIGHT“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařské
vyšetření s EKG, 2 procedury denně na
základě doporučení lékaře a aktuálního
zdravotního stavu pacienta
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program BEL 02
Lázeňský hotel Grand ***
Hotel Anna Marie ***
Poloha: hotel Grand představuje
hlavni budovou lázeňského areálu, nachází se v jeho centrální části.
Popis hotelu: v hotelu s bezbariérovým přístupem je hlavní recepce, společná jídelna pro všechny hotely, dvě
kavárny, letní terasa, kulturní sál. V hotelu jsou ordinace lékařů a komplexní
lázeňský provoz. Na hotel navazuje 20ti
metrový bazén s vyhřívanou vodou.
Celková kapacita hotelu je 87 lůžek.
Vybavení pokoje: pokoje kat. standard s koupelnou (sprcha, WC) jsou vybaveny lednicí, telefonem, SAT-TV,
trezorem, internetem (za poplatek).
Stravování:. v hotelové jídelně – snídaně - bufet, oběd a večeře – výběr
z 5ti druhů jídel, možnost dietní stravy.
Procedury poskytované hotelem:
Lázeňská rehabilitační klinika je zaměřena na léčbu pohybového aparátu, je
vedená 8 zkušenými lékaři, 22 školenými fyzioterapeuty a 10 profesionálními maséry a zajišťuje non-stop
lékařskou službu. Hlavní léčivý zdroj –
sirnoželezitá slatinná rašelina se používá ke koupelím, zábalům a obkladům,
dále se poskytuje vodoléčba (hydromasážní, vířivé, střídavé nožní, přísadové, uhličité aj. koupele, podvodní
masáže), parafínové zábaly, kryoterapie,
rehabilitační cvičení v bazénu, elektroléčba (ultrazvuk, léčba elektrickými
proudy, léčba elektromangenickými
poly, laser, fototereapie), individuální
a skupinové cvičení, masáže (klasické,
reflexní, baňkové) a další speciální
léčby (lymfodrenáže, plynové injekce,
suché uhličité koupele, inhalace aj.).
Poloha: hotel Anna Marie je součásti
Lázeňské rehabilitační kliniky, jedná se
o samostatný ubytovací objekt. S hotelem Grand je hotel propojen nadzemní
krytou lávkou.
Popis hotelu: hotel Anna Marie je moderní budova, otevřená v r. 1995
s vlastní recepcí. Celková kapacita hotelu je 96 lůžek.
Vybavení pokoje: příjemně zařízené
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
s koupelnou (sprcha/WC), ledničkou
a telefonem. Pro náročné jsou připraveny prostorné apartmány.
Stravování: je poskytováno v jídelně
v budově Grand – viz. popis hotelu
Grand.
Procedury poskytované hotelem:
v hotelu Anna-Marie jsou poskytovány
služby – sauna, kadeřnictví, pedikúra.
Na lázeňské procedury je nutno docházet do hotelu Grand, resp. do Lázeňské rehabilitační kliniky – viz popis
hotelu Grand.
6
„KLASIK“
Hotel Janeček ***
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařské
Poloha: hotel leží naproti hotelu vyšetření s EKG, 3 procedury denně na
Grand, se kterým je propojen nad- základě doporučení lékaře a aktuálního
zemní lávkou.
zdravotního stavu pacienta
Popis hotelu: hotel byl kompletně zre- nástupní den: individuálně
konstruován v roce 2002. K dispozici první služba: večeře
jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, celková kapacita je 65 lůžek.
Program BEL 03
„NATUR“
Vybavení pokoje: standardně vyba- Cena programu zahrnuje: 7x ubytovené pokoje s koupelnou (sprcha, WC), vání s polopenzí, 1x lékařskou konzultelefonem a ledničkou.
taci včetně EKG, 2x klasickou masáž
Stravování: je poskytováno v jídelně částečnou ruční (15 min.), 2x perličkohotelu Grand – viz. popis hotelu Grand. vou nebo přísadovou koupel + suchý
Procedury poskytované hotelem: na ovin, 2x individuální léčebnou tělesnou
lázeňské procedury nutné docházet do výchovu (30 min.), 2x rašelinový zábal
hotelu Grand, resp. do Lázeňské rehabi- + suchý ovin, 1x skupinový LTV v balitační kliniky – viz. popis hotelu Grand. zénu včetně hydroterapie, 1x rašelinový obklad
Poznámka: platí pro všechny hotely – nástupní den: individuálně
Grand, Anna Marie, Janeček: Parkování první služba: večeře
je možné v přilehlých ulicích zdarma
nebo za poplatek na hlídaném parkovišti Spa resortu Tree of Life****. Domácí
zvířata nejsou povolena. Internet za poplatek. Lázeňská rehabilitační klinika dále
nabízí tyto aktivity: minigolf, půjčovna
kol a koloběžek, tenis, pétanque, sauna.
Cena za osobu a program v Kč (neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os/noc)
Grand, Anna Marie, Janeček
02.01.-01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-01.10.13
Kategorie
01.10.-20.12.13
BEL 01
1/2 standard
5.900,6.150,6.400,1/1 standard
7.400,7.650,7.900,BEL 02
1/2 standard
6.650,6.900,7.150,1/1 standard
8.150,8.400,8.650,BEL 03
1/2 standard
8.610,8.960,9.310,1/1 standard
10.710,11.060,11.410,BEL 04
1/2 standard
8.960,9.310,9.660,1/1 standard
11.060,11.410,11.760,Pozn.: Příplatek za plnou penzi: Kč 120,- /oběd
Program BEL 04
„RELAX“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x lékařskou konzultaci
včetně EKG, 2x klasickou masáž částečnou ruční, 2x perličkovou nebo přísadovou koupel + suchý ovin, 2x uhličitou
koupel plynnou, 2x rašelinový obklad +
suchý ovin, 2x skupinové kondiční cvičení v bazénu včetně hydroterapie
(30 min.), 2x individuální inhalaci O2
(50 min.), 1x speciální přístrojovou masáž
– hydrojet, 2x parafínový zábal na ruce
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
www.wellness-hotel.cz
Lázně Bělohrad
wellness pobyty
Spa resort Tree of Life ****
Poloha: resort má ideální polohu, leží
v těsné blízkosti jezera a je obklopen
krásnou okolní přírodou. Spa resort
Tree of Life**** je součástí areálu Lázní
Bělohrad a.s.
Popis resortu: hotel nabízí ideální
kompozici všech služeb pod jednou
střechou. Prostorné kolonádní chodby
jsou otevřeny do hotelových zahrad
a spojují jak ubytovací a stravovací část
tak i prostor všech terapií. Prostorná recepce s lobby barem komunikuje s bufetovým restaurantem Vernissage s letní
terasou. Hotel nabízí i zážitkový restaurant Romantica, kde najdete skvělé
menu a bohatou vinotéku s víny z celého světa. Moderní balneologická část
resortu dokáže poskytnout komplexní
balneologické služby. K dispozici je dále
bazén, Exotic Spa a Beauty spa (pedikúra, manikúra, kosmetická ošetření).
Hotel nabízí i dětský koutek, zábavné
a animační programy pro děti. V ubytovací části na Vás čeká 64 prostorných
pokojů (3 bezbariérové) a 6 velkých
apartmánů. Najdete zde i konferenční
místnosti a prostory pro jednání. Resort
nabízí množství volnočasových aktivit,
za využití infrastruktury celého areálu
Lázní Bělohrad a.s.: chodníček šesti
smyslů, minigolf, zapůjčení kola, pronájem tenisových kurtů, možnost návštěvy velkého plaveckého bazénu
v nedaleké Lázeňské klinice aj.
Vybavení pokoje: pokoje kat. de luxe
jsou klimatizované s koupelnou
(vana/sprcha), WC, SAT-TV, vysoušečem
vlasů, minibarem, internetem - za poplatek, telefonem, trezorem. Každý pokoj
má vlastní balkon. Dále jsou k dispozici
apartmány - prostorné a komfortní ubytování (na vyžádání - za příplatek).
Všechny pokoje jsou nekuřácké.
Stravování: v hotelovém restaurantu Vernissage - snídaně, oběd i večeře - bufet.
Procedury poskytované resortem:
diagnostika, rekondiční cvičení (cvičení
v bazénu, hydro-masáže), koupele (vířivé,
Annamariánské uhličité, regenerační
www.lazne.net
Program BEL 05
„LÁZNĚ NA ZKOUŠKU“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytopřísadové, aj.), masáže (reflexní, klasické, vání s polopenzí, výběr procedur
podvodní, aroma masáž, Hamam- v hodnotě Kč 600,-/noc, denně volný
masáž, manuální lymfodrenáž, Scen Tao vstup do hotelového bazénu a Exotic
– masáž horkými kameny, čokoládové Spa (mimo Rassulbad a Hamam), zaaj.), zábaly (přírodní rašelinové, parafi- půjčení županu, parkování pro 1 auto
nové, aj.), přístrojová regenerace, kyslí- nástupní den: ne, po, út, st
ková a inhalační terapie, speciální první služba: večeře
ošetření (Starvac - přístrojová modelace
problémových partií, Pneuven - přístro- Program BEL 06 „LÁZEŇSKÝ VÍKEND“
jová lymfodrenáž, Exilis - ultrazvuková li- Cena programu zahrnuje: 2x ubytování
posukce, Lymfoven - ošetření celulitidy s polopenzí, 1x přírodní slatinný obklad,
a obezity, Hydro-Jet aj.), peeling 1x přírodní slatinný zábal, 1x klasickou
(Hamam-peeling), aj.
masáž částečnou, 1x hydromasážní kouK wellnessovým procedurám se využívá pel, 1x oxygenoterapii, 1x parafínový
přírodní kosmetiky BABOR (kosmetické zábal rukou, 3x pitnou kúru, denně volný
ošetření pleti, těla, manikúra, pedikúra vstup do hotelového bazénu a Exotic Spa
aj.). Ceremony of Gold (ošetření pravým (mimo Rassulbad a Hamam), zapůjčení
zlatem) nebo Caviar Power (ošetření ka- županu, parkování pro 1 auto
viárovým komplexem proti stárnutí), nástupní den: pá
patří k nejluxusnějším procedúrám.
první služba: večeře
Exotic Spa nabízí volný vstup (pro
„LUXUSNÍ DÁREK
osoby starší 12 let) do saunového světa Program BEL 07
PRO MUŽE“
vč. Laconium (suché teplo 55 °C), Whirpool (podvodní masáž tryskami 37- Cena programu zahrnuje: 2x ubyto40 °C) a bazén s masážními tryskami. vání s plnou penzí, 1x kosmetické ošetVstup do Rassulbad (orientální parní ření s masáží obličeje - BABOR,
1x hydromasážní koupel, 1x Hydro – Jet,
lázně) a Hamam - za poplatek.
Poznámka: Parkování na hlídaném 1x celkovou klasickou masáž, 1x tělovou
parkovišti u hotelu - v ceně pobytu. aromamasáž, 1x Rassulbad, 1x oxygenoPobyt domácích zvířat - pouze na vy- terapii, 3x pitnou kúru, denně volný
hrazených pokojích (za poplatek). vstup do hotelového bazénu a Exotic
Hotel je nekuřácký, kouření je možné Spa (mimo Rassulbad a Hamam), zapůjpouze na venkovních letních terasách. čení županu, parkování pro 1 auto.
nástupní den: individuálně
první služba: oběd
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Tree of Life
02.01.-01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-01.10.13
Kategorie
01.10.-20.12.13
BEL 05
1/2 de luxe
3.800,3.800,3.800,1/1 de luxe
4.900,4.900,4.900,BEL 06
1/2 de luxe
4.990,6.090,6.590,1/1 de luxe
6.090,7.190,7.690,BEL 07,08
1/2 de luxe
6.140,7.240,7.740,1/1 de luxe
7.240,8.340,8.840,BEL 09
1/2 de luxe
8.300,9.900,10.400,1/1 de luxe
10.500,12.100,12.600,BEL 10
1/2 de luxe
14.700,18.000,18.990,1/1 de luxe
18.000,21.300,22.290,-
Program BEL 08
„LUXUSNÍ DÁREK
PRO ŽENY“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s plnou penzí, 1x kosmetické ošetření s kolagenovou maskou – BABOR,
1x tělovou aromamasáž, 1x regenerační přísadovou koupel, 1x liftingový
tělový zábal + SOFT PACK, 1x Rassulbad, 1x oxygenoterapii, 3x pitnou kúru,
denně volný vstup do hotelového bazénu a Exotic Spa (mimo Rassulbad
a Hamam), zapůjčení županu, parkování pro 1 auto.
nástupní den: individuálně
první služba: oběd
Program BEL 09
„VŠEDNÍ DNY“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x částečnou klasickou masáž, 1x tělovou aromamasáž,
1x přírodní rašelinový zábal, 1x pedikúru De Luxe, 1x Rassulbad, 5x pitnou
kúru, denně volný vstup do hotelového bazénu a Exotic Spa (mimo Rassulbad a Hamam), zapůjčení županu,
parkování pro 1 auto.
nástupní den: ne, po
první služba: večeře
Program BEL 10
„ZBAVTE SE BOLESTI
ZAD A KLOUBŮ“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s plnou penzí, 1x vstupní konzultaci a doporučení, 1x hydromasážní
koupel, 1x regenerační přísadovou
koupel, 2x částečnou klasickou masáž,
1x Hydro – Jet, 3x individuální cvičení,
2x oxygenoterapii, 2x přírodní slatinný
obklad, 2x parafínový zábal rukou,
4x přístrojovou regeneraci, 3x cvičení
v bazénu + hydromasáže, 7x pitnou
kúru, denně volný vstup do hotelového bazénu a Exotic Spa (mimo Rassulbad a Hamam), zapůjčení županu,
parkování pro 1 auto.
nástupní den: individuálně
první služba: oběd
7
Františkovy Lázně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Světově proslulé Františkovy Lázně, součást tzv. Lázeňského trojúhelníku v Západních Čechách, byly založeny na podnět chebského občana a městského lékaře
dr. Bernharda Adlera. Město Františkovy Lázně bylo budováno plánovitě, výsledkem
je jedinečný architektonický a urbanistický celek, který doplňují parky a lesoparky
na rozloze 200 ha. Františkovy Lázně leží v nadmořské výšce cca 440 m, mají mírné
klima.
Léčivé zdroje: podstatou lázeňské léčby je užívání místních přírodních léčivých
zdrojů - minerálních vod, léčebných plynů, slatiny a klimatu.
Léčebné metody: uhličité koupele, plynové uhličité koupele, plynové injekce, slatinné koupele a zábaly, perličková koupel, vířivá koupel, vodoléčba, masáže (klasické,
reflexní, podvodní), léčebná tělesná výchova, elektroterapie včetně magnetoterapie
Indikace: onemocnění srdce a krevního oběhu, nemoci pohybového aparátu,
gynekologická onemocnění včetně neplodnosti; následná péče po onkologických
onemocněních.
Program FL H 01
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s plnou penzí, pitnou kúru (minerální pramen přímo v hotelu), vstupní
a výstupní lékařské vyšetření (kontrolní
dle potřeby), 15 léčebných procedur
dle předpisu lékaře, denně volný vstup
do hotelového rehabilitačního bazénu,
sauny a páry, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: oběd
Pozn.: nelze kombinovat s jinými typy
pobytů
Spa & Kur Hotel Harvey ****
Poloha: Spa & Kur hotel Harvey ****
leží na samém okraji lázeňské zóny,
v klidném a tichém prostředí u centrálního lesoparku, přitom jen pár kroků
od lázeňského centra Františkových
Lázní.
Popis lázeňského hotelu: v citlivě zrekonstruované neoklasistické budově
na vás čeká prvotřídní servis čtyřhvězdičkového hotelu. Hotel disponuje
nonstop recepcí, restaurací s nabídkou
domácí, lokální i mezinárodní kuchyně,
letní terasou, barem, salonkem s kapacitou 60 míst, wellness barem a 2 výtahy. Je ideální volbou pro lázeńský či
relaxační pobyt, neboť nabízí kompletně vybavené balneo centrum a lékařský dohled 24 hod. denně, velký
bazén s vířivkou a masážními tryskami,
fitness centrum, saunu, kadeřnictví,
kosmetiku, pedikúru, manikúru. K dalším hotelovým službám patří úschovna zavazadel, směnárna, praní
a žehlení prádla, čistírna, sekretářské
služby, zajištění taxi, transferů, průvodcovských služeb aj. Internetové pokrytí
je ve veřejných prostorách, restauraci
a baru zdarma. Hotel je nekuřácký (povoleno pouze v baru a v restauraci).
Celková kapacita hotelu je 75 pokojů
(45 dvoulůžkových, 13 jednolůžkových,
13 dvoulůžkových superior, 4 apartmány)
Vybavení pokoje: všechny pokoje kategorie standard jsou vybaveny koupelnou se sprchou/vanou, WC,
vysoušečem vlasů, SAT-TV, telefonem,
internetovým připojením (zdarma), minibarem, setem na přípravu kávy a čaje,
8
„SENIORSKÝ POBYT
V HOTELU HARVEY“
žehlícím setem, pracovním stolem, balkonem nebo terasou. K dispozici jsou
za příplatek pokoje kat superior
a apartmány. Některé pokoje jsou kuřácké.
Stravování: v hotelové restauraci: snídaně - bufet, obědy a večeře - menu
s možností výběru ze 3 variant (možnost dietní stravy).
Procedury poskytované lázeňským
hotelem: masáže (klasické, podvodní,
reflexní, lávovými kameny, medové, čokoládové, aromamasáže), koupele (uhličité, vířivé, perličkové, přísadové),
zábaly (slatinné, parafínové, fango),
magnetoterapie, elektroléčba, fyzioterapie, ultrazvuk, lymfodrenáž, oxygenoterapie, uhličité obálky, inhalace,
plynové a vitamínové injekce, skupinové cvičení
Poznámka: Parkování je možné na
vlastním hlídaném parkovišti za poplatek 75,- Kč/den. Pobyt domácích zvířat
není povolen.
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Harvey
2.1.-1.4.13 1.4.-20.12.13
Kategorie
FL H 03 1/2 standard
3.200,- 3.200,1/1 standard
3.300,- 3.300,FL H 04 1/2 standard
3.700,- 3.700,1/1 standard
3.800,- 3.800,FL H 05 1/2 standard
3.700,- 4.400,FL H 06 1/2 standard
4.200,- 4.900,-
Program FL H 02
„TÝDEN
NA ZOTAVENOU – RELAX“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, malé překvapení na
pokoji, pitnou kúru (minerální pramen
přímo v hotelu), lékařské vyšetření,
12 procedur za pobyt na základě lékařského vyšetření, denně volný vstup do
hotelového wellness centra s bazénem,
saunou a párou, zapůjčení županu
nástupní den: ne
první služba: oběd
Pozn.: nelze kombinovat s jinými typy
pobytů
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Harvey
02.01.- 01.04.13 01.04. – 01.05.13 01.05.-01.10.13
Kategorie
01.10. – 20.12.13
FL H 01
1/2 standard
6.790,7.290,7.590,1/1 standard
7.290,7.790,8.090,FL H 02
1/2 standard
11.400,12.225,12.225,1/1 standard
11.400,12.475,12.475,-
Program FL H 03
„ZVÝHODNĚNÝ
WELLNESS VÍKEND V HOTELU HARVEY“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování
s plnou penzí, 1x přípitek na přivítanou,
pitnou kúru (minerální pramen přímo
v hotelu), 1x částečnou klasickou masáž,
1x perličkovou koupel, 1x parafínový
zábal na ruce, 2 hodiny uvolnění v hotelovém Wellness centru (bazén s protiproudem, sauna), zapůjčení županu
nástupní den: ne - st
první služba: oběd
Pozn.: nelze kombinovat s jinými typy
pobytů
Program FL H 04
„WELLNESS
VÍKEND V HOTELU HARVEY“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování
s plnou penzí, 1x přípitek na přivítanou,
pitnou kúru (minerální pramen přímo
v hotelu), 1x částečnou klasickou masáž,
1x perličkovou koupel, 1x parafínový
zábal na ruce, 2 hodiny uvolnění v hotelovém Wellness centru (bazén s protiproudem, sauna), zapůjčení županu
nástupní den: pá
první služba: oběd
Pozn.: nelze kombinovat s jinými typy
pobytů
Program FL H 05
„PRODLOUŽENÝ
POBYT ROMANTIK“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování
s plnou penzí (z toho 1x romantickou večeři při svíčkách), přípitek na přivítanou,
ovocnou mísu na pokoji, pitnou kúru (minerální pramen přímo v hotelu), 1x částečnou aromatickou masáž, 1x aromatickou
koupel, 1x fango zábal, 1x parafínový zábal
na ruce, 2x 2 hod. vstup do hotelového
bazénu a sauny, zapůjčení županu
nástupní den: ne, po, út
první služba: oběd
Pozn.: nelze kombinovat s jinými typy
pobytů
Program FL H 06
„PRODLOUŽENÝ
VÍKENDOVÝ POBYT ROMANTIK“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování
s plnou penzí (z toho 1x romantickou večeři při svíčkách), přípitek na přivítanou,
ovocnou mísu na pokoji, pitnou kúru (minerální pramen přímo v hotelu), 1x částečnou aromatickou masáž, 1x aromatickou
koupel, 1x fango zábal, 1x parafínový zábal
na ruce, 2x 2 hod. vstup do hotelového
bazénu a sauny, zapůjčení županu
nástupní den: čt
první služba: oběd
Pozn.: nelze kombinovat s jinými typy
pobytů
www.wellness-hotel.cz
Františkovy Lázně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program FL P 03
„VÍKENDOVÝ BALÍČEK
DO FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ“
Program FL P 01
Spa & Kur Hotel Praha ***
Poloha: hotel je situován přímo
v centru lázní, naproti centrálnímu lázeňskému parku, vedle Městského divadla, jen pár kroků od lázeňského dění
na kolonádě.
Popis lázeňského domu: hotel má
vlastní non-stop recepci, která zajišťuje
mj. prodej drobného zboží, zapůjčení
vysoušeče vlasů, žehličky, županu aj.
Recepce Vám dále zajistí pronájem kol,
vstupenky do divadla, rezervaci golfového či tenisového hřiště. V přízemí
najdete moderní restauraci, společenskou místnost s možností bezplatného
připojení na internet, kuřácký salon,
vlastní balneo-centrum, vč. bazénu
s protiproudem. Hotel má k dispozici
výtahy, kadeřnický a kosmetický salon,
vč. pedikúry a manikúry. V prvním patře
domu je velká sluneční terasa s lehátky.
V suterénu domu je pro hosty malé fitness a kulečníkové stoly. V některých
programech Spa & Kur Hotel Praha je
zahrnut vstup do Aquafora - viz popis
str. 10. Každý pátek se pořádá taneční
večer v hotelové restauraci. Celková
kapacita je 79 pokojů.
Vybavení pokoje: všechny pokoje
jsou nekuřácké, kategorie standard:
koupelna se sprchou/vanou a WC, SATTV, telefon s přímou provolbou, lednice
a trezor, některé s balkonem.
Stravování: v restauraci, snídaně bufet, obědy a večeře - menu s možností výběru 3 variant (možnost dietní
stravy).
Procedury poskytované lázeňským
domem: přímo v domě jsou ordinace
lékařů a vlastní balneo-provoz, který je
zaměřen na léčbu onemocnění krevního oběhu, srdce a pohybového aparátu (uhličité koupele, podvodní
masáže, cvičení v bazénu, slatinné
zábaly, parafinové zábaly, fango zábaly,
klasické masáže, reflexní masáže, lymfodrenážní masáže, elektroterapie, individuální léčebný tělocvik, skupinový
tělocvik, suché CO2 koupele, kyslíková
terapie, vasotrain, inhalace, vitamínové
a plynové injekce, pitná kúra z vlastního vrtu minerálního pramene, masáž
lávovými kameny, aroma masáž, masáž
plosky nohou a další).
Poznámka: Parkování je možné na
vlastním parkovišti (kamerový systém
ostrahy - za poplatek). Pobyt domácích
zvířat není povolen.
www.lazne.net
„TÝDENNÍ
RELAXAČNÍ POBYT“
Program FL P 05 „RELAX PRO KAŽDÉHO 3“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- s polopenzí, 1x lázeňské oplatky, pitnou
vání s plnou penzí, sklenku sektu na uví- kúru, 4 procedury během pobytu (1x klatanou, pitnou kúru, 1x částečnou sickou nebo reflexní masáž, 1x slatinný
klasickou nebo reflexní masáž, 1x celotě- zábal nebo fango zábal, 1x parafinový
lovou vířivou nebo uhličitou nebo perlič- zábal rukou, 1x uvolňující bylinnou koupel),
kovou koupel, 1x parafínový zábal rukou volný vstup do hotelového bazénu s pronebo suchou uhličitou koupel, volný tiproudem, 1x taneční večer v hotelové
vstup do hotelového bazénu s protiprou- restauraci (pouze pátek), zdarma připojení
dem, taneční večer v hotelové restauraci kWiFi ve společenských prostorách, zapůj(pouze pátek), zdarma připojení k WiFi ve čení županu na dobu pobytu
nástupní den: čt nebo individuálně
společenských prostorách
první služba: večeře
nástupní den: pá nebo individuálně
Pozn.: max. délka pobytu - 3 noci. Pro poprvní služba: oběd
Pozn.: max. délka pobytu - 2 noci. Pro po- byty s nástupním dnem od neděle do
byty s nástupním dnem od neděle do úterý platí sleva Kč 500,- za osobu a pobyt.
středy platí sleva Kč 500,- za osobu a pobyt.
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, sklenku sektu při
příjezdu a ovocný košík na pokoji, pitnou kúru, 10 procedur dle konzultace
s lékařem, volný vstup do hotelového
bazénu s protiproudem, 1x taneční
večer v hotelové restauraci (pouze
pátek), zdarma připojení k WiFi ve společenských prostorách
Program FL P 04
„PRODLOUŽENÝ
nástupní den: ne
DÁMSKÝ VÍKEND“
první služba: oběd
Cena programu zahrnuje: 3x ubytoPozn.: max. délka pobytu - 7 nocí.
vání s polopenzí, sklenku sektu při příjezdu a ovocný košík na pokoji, pitnou
Program FL P 02
„TÝDENNÍ RELAX kúru, 1x částečnou klasickou nebo rePRO SENIORY“ flexní masáž, 1x parafínový zábal rukou,
Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- 1x fango zábal nebo slatinný zábal,
vání s plnou penzí, pitnou kúru, 2x čás- 1x celotělovou vířivou nebo uhličitou
tečnou klasickou masáž, 2x vířivou koupel, volný vstup do hotelového bakoupel na nohy, 1x fango zábal, 1x sla- zénu s protiproudem, taneční večer
tinný zábal, 4x parafínový zábal rukou, v hotelové restauraci (pouze pátek),
1x celotělovou vířivou koupel, volný zdarma připojení k WiFi ve společenvstup do hotelového bazénu s proti- ských prostorách
proudem, 1x vstup na 90 min. do Aqua- nástupní den: čt nebo individuálně
fora, 1x taneční večer v hotelové první služba: večeře
restauraci (pouze pátek), zdarma připo- Pozn.: max. délka pobytu - 3 noci. Pro pojení k WiFi ve společenských prostorách byty s nástupním dnem od neděle do
nástupní den: ne
úterý platí sleva Kč 500,- za osobu a pobyt.
první služba: oběd
Pozn.: max. délka pobytu - 7 nocí.
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Hotel Praha
03.01.-01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-01.10.13
Kategorie
16.11.-20.12.13 01.10.-16.11.13
FL P 01
1/2 standard
7.220,7.920,8.320,1/1 standard
8.360,9.060,9.410,FL P 02
1/2 standard
7.400,8.100,8.500,1/1 standard
8.450,9.150,9.900,FL P 03
1/2 standard
2.760,2.760,2.760,1/1 standard
3.100,3.100,3.100,FL P 04, 05
1/2 standard
3.100,3.600,3.700,1/1 standard
3.550,4.050,4.300,FL P 06
1/2 standard
3.200,3.700,3.900,FL P 07
1/2 standard
4.990,4.990,4.990,1/1 standard
4.990,4.990,4.990,-
Program FL P 06
„PRODLOUŽENÝ
VÍKEND PRO ZAMILOVANÉ“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování
s plnou penzí, sklenku sektu při příjezdu
aovocný košík na pokoji, pitnou kúru, 1xčástečnou klasickou nebo reflexní masáž, 1x celotělovou vířivou nebo uhličitou koupel,
1xfango zábal nebo slatinný zábal, 1xparafínový zábal rukou, volný vstup do hotelového bazénu sprotiproudem, taneční večer
v hotelové restauraci (pouze pátek), zdarma
připojení k WiFi ve společenských prostorách, zapůjčení županu na dobu pobytu
nástupní den: čt nebo individuálně
první služba: oběd
Pozn.: max. délka pobytu - 3 noci. Pro pobyty s nástupním dnem od neděle do
úterý platí sleva Kč 500,- za osobu a pobyt.
Program FL P 07 „RELAX PRO KAŽDÉHO 5“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování
s polopenzí, 1x horký nebo studený nápoj
a koláč se šlehačkou v hotelové restauraci,
pitnou kúru, 8 procedur během pobytu
(1xklasickou nebo reflexní masáž, 1xmasáž
špičkovým masážním křeslem s diagnostikou, 1x perličkovou koupel, 1x slatinný
zábal nebo fango zábal, 3xparafinový zábal
rukou, 1x uvolňující bylinnou koupel pro
pány a pleť regenerující ovesnou koupel
pro dámy), volný vstup do hotelového bazénu s protiproudem, 1x taneční večer
vhotelové restauraci (pouze pátek), zdarma
připojení k WiFi ve společenských prostorách, zapůjčení županu na dobu pobytu
nástupní den: ne nebo individuálně
první služba: večeře
Pozn.: max. délka pobytu - 5 nocí.
Poznámka pro všechny programy:
Jednotlivé programy nelze kombinovat s jinými typy pobytů. Varianty procedur jsou zvoleny předem
odborným personálem dle kapacitních možností balneoprovozu.
9
Františkovy Lázně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Společnost Lázně Františkovy Lázně a.s. svým hostům garantuje
lázeňskou léčbu „Františkolázeňská léčebná kúra“.
Lázeňský hotel Pawlik ****/***S
Poloha: hotel leží u lesoparku (naučná
stezka) a díky vlastní zahradě je obklopen zelení a každý ocení jeho velmi
klidnou polohu, přičemž všechna významná místa, vč. kolonády jsou velmi
lehce pěšky dosažitelná.
Popis lázeňského hotelu: vlastní hotelová budova je propojena s Aquaforem – světem vody a relaxace, kam
mají hosté volný přístup (3 vnitřní a 2
venkovní bazény s vodními atrakcemi,
vířivkami, tobogánem, skluzavkami),
Fitforem – fitness & wellness centrem
a podzemní chodbou dále s Císařskými
lázněmi. Tím bylo dosaženo unikátnosti tohoto komplexu, který nabízí
komplexní sortiment hotelových, lázeňských, wellness i doprovodných služeb. Hotelová recepce Vás potěší svým
servisem (nabídka kulturních a výletních programů, denní tisk, praní a žehlení prádla, možnost zapůjčení DVD
přehravače aj.). V hotelu se dále nachází
výtahy, hotelový bar, 2 kavárny, celkem
3 jídelny, salón, sál pro společenské
a kulturní akce, koncertní sál v Císařských lázních, kongresový salonek, knihovna, dětský koutek s baby sitting,
kadeřnictví, pedikúra a kosmetika a internetový koutek. Na letní terase hotelu
jsou pořádány taneční večery. Ke sportovnímu vyžití patří beach volejbal, fitness koutek, půjčovna jízdních kol
a nordic walking holí aj. Celková kapacita je 148 jedno- a 111 dvoulůžkových
pokojů a 3 apartmá, přibližně polovina
pokojů má balkon.
Vybavení pokoje: všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou - vana nebo
sprcha, WC, LCD SAT-TV, minibar, rádio
a telefon, trezor, WiFi – připojením, a to
v kat. Standard a Komfort (hlavní budova) a dále Economy a Economy Plus
(ve *** části hotelu). Odlišnost kategorií
je v umístění, výhledu a velikosti pokojů. V naší nabídce jsou pro Váš výběr
zastoupeny všechny kategorie.
Stravování: v jídelnách hotelu: snídaně, oběd a večeře jsou nabízené formou rautových stolů a show kitchen.
Procedury poskytované lázeňským
hotelem: přímo v hotelu jsou ordinace
lékařů, celodenní zdravotnická služba
a poskytují se zde tyto procedury: slatinné zábaly, uhličité koupele, plynové
injekce, vodoléčba, masáže, dále fyzikální
léčby (parafínové zábaly, magnetotera-
10
pie, nejrůznější formy elektroléčby), fyzioterapie (pohybová léčba, reflexní léčba)
a speciální procedury (manuální a přístrojová lymfodrenáž, kryoterapie).
Poznámka: Komplex disponuje několika parkovišti (omezená kapacita – za
poplatek). Pobyt domácích zvířat není
možný.
Program FL 03
„WELLNESS VÍKEND
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH“
Cena programu zahrnuje: přípitek na
přivítanou, 2x ubytování s polopenzí,
neomezený vstup do Aquafora, 1x částečnou masáž zad, 1x relaxační vířivou
koupel s perličkou, 1x volný vstup na taneční večer, zvýhodněný vstup na kulturní akce
nástupní den: individuálně
první služba: přípitek na přivítanou,
večeře
Program FL 01
„ LEHKÁ LÉČEBNÁ
KÚRA RELAX“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x lékařskou prohlídku,
10 procedur dle předpisu lékaře a aktuálního zdravotního stavu (např. slatinnou
koupel nebo slatinný zábal, uhličitou
koupel, relaxační aromamasáž, klasickou
částečnou masáž, parafinový zábal, perličkovou koupel s aromapřísadou, vířivou
koupel apod.), 1x volný vstup na taneční
večer, zvýhodněný vstup na kulturní
akce, neomezený vstup do Aquafora
nástupní den: ne, nebo individuálně
první služba: večeře
„FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ
LÉČEBNÁ KÚRA“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, vstupní a výstupní
lékařské vyšetření, 18 léčebných procedur dle předpisu lékaře a aktuálního
zdravotního stavu, neomezený vstup
do Aquafora
nástupní den: ne, nebo individuálně
první služba: oběd
posl.služba: snídaně
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
FL 01
02.01.-10.03.13 10.03.-12.05.13
Kategorie
17.11.-18.12.13 06.10.-17.11.13
LH Pawlik
1/2 Economy
8.060,9.410,(vedl.budova) 1/1 Economy
8.060,9.410,LH Pawlik
1/2 Economy plus
8.400,9.580,(vedl.budova) 1/1 Economy plus
8.400,9.580,LH Pawlik
1/2 Standard
9.070,10.420,1/1 Standard
9.740,11.420,-
12.05.-06.10.13
10.420,10.420,11.090,11.090,11.930,13.100,-
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
FL 02
02.01.-10.03.13 10.03.-12.05.13 12.05.-06.10.13 17.11.-18.12.13
Kategorie
06.10.-17.11.13
LH Pawlik 1/2 Economy
9.450,11.550,12.810,10.010,(vedl.budova)1/1 Economy
9.450,11.550,12.810,10.010,LH Pawlik 1/2 Economy plus 9.800,11.900,13.650,10.360,(vedl.budova)1/1 Economy plus 9.800,11.900,13.650,10.360,LH Pawlik 1/2 Standard
10.640,12.950,14.700,11.200,1/1 Standard
11.690,14.210,16.100,12.110,-
Program FL 05
„WELLNESS BEAUTY“
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
FL 03
02.01.-20.12.13
Kategorie
LH Pawlik
1/2 Standard
3.780,1/1 Standard
4.030,LH Pawlik
1/2 Komfort
4.080,1/1 Komfort
4.280,-
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítanou, 4x ubytování s polopenzí,
1x kosmetiku*, 1x klasickou částečnou
masáž zad a šíje, 1x perličkovou koupel
s aromapřísadou, 1x parafinový zábal
na ruce, 1x pedikúru, 1x kadeřníka (mytí
a fénování), 1x hodinu cvičení ve fitness
& wellness studiu FITFORUM, 1x mísu
s čerstvým ovocem, neomezený vstup
Program FL 04
„WELLNESS VITAL“ do Aquafora, zapůjčení županu,
Cena programu zahrnuje: přípitek na 1x volný vstup na taneční večer, zvýpřivítanou, 3x ubytování s polopenzí, ne- hodněný vstup na kulturní akce
omezený vstup do Aquafora, 1x částeč- nástupní den: ne – doporučená, jinak
nou masáž lávovými kameny, individuálně
1x relaxační vířivou koupel s perličkou, první služba: přípitek na přivítanou,
2x parafinový zábal na ruce, 1x volný večeře
vstup na taneční večer, 1x volný vstup na poznámka: *Kosmetika zahrnuje základní
minigolf (pouze v sezóně), zvýhodněný ošetření pleti, odlíčení, úprava obočí, přívstup na kulturní akce
prava na hloubkové čištění do 10 min.,
nástupní den: individuálně
hloubkové čištění, masáž obličeje, krku,
první služba: přípitek na přivítanou, dekoltu, přiložení masky, ošetření pleťovečeře
vým krémem, ošetření kosmetikou KeenBONUS: Při pobytu neděle až čtvrtek well a Germaine De Capuccini
je 1 noc zdarma.
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
FL 04
02.01.- 20.12.13
Kategorie
LH Pawlik
1/2 Standard
5.450,1/1 Standard
5.830,LH Pawlik
1/2 Komfort
5.880,1/1 Komfort
6.200,-
Program FL 02
Program FL 06
„WELLNESS ACTIVE“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, fitness (denně neomezený vstup do Fitfora), aerobic (denně
neomezený vstup na všechna aerobní
cvičení ve Fitforu), 1x částečnou masáž
lávovými kameny, 1x klasickou částečnou masáž zad a šíje, 1x relaxační vířivou
koupel s perličkou, 1x parafinový zábal
na ruce, neomezený vstup do Aquafora,
3 hodiny sauny/pobyt, 1x volný vstup
na taneční večer, zvýhodněný vstup na
kulturní akce
nástupní den: ne, nebo individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
FL 06
02.01.- 20.12.13
Kategorie
LH Pawlik
1/2 kat. Standard 10.650,1/1 kat. Standard 11.530,LH Pawlik
1/2 kat. Komfort 11.400,1/1 kat. Komfort 12.280,-
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
FL 05
02.01.- 20.12.13
Kategorie
LH Pawlik
1/2 kat. Standard
7.350,1/1 kat. Standard
7.850,LH Pawlik
1/2 kat. Komfort
7.850,1/1 kat. Komfort
8.350,-
www.wellness-hotel.cz
Janské Lázně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Janské Lázně leží v oblasti Krkonošského národního parku, v nadmořské
výšce 670 m n. m., na úpatí Černé hory (1300 m). Lázně jsou současně
i významným rekreačním, turistickým a sportovním centrem Krkonoš.
Teplý pramen pod Černou horou byl dle kroniky objeven již v r. 1006
Janem z Chockova, po němž byl i pojmenován jako pramen Janův.
Léčivé zdroje: termální voda - zdrojem je Janův a Černý pramen o teplotě 27 °C. Touto vodou je napájen velký a malý bazén. V malém bazénu
je voda přihřívána na teplotu 36 °C.
Léčebné metody: léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie (biolampa,
magnetoterapie, parafín, zábaly, masáže, oxygenoterapie aj.), balneoterapie (termální bazén), ergoterapie
Indikace: choroby nervového a pohybového ústrojí, nervosvalová onemocnění
Lázeňský hotel Terra ***
Program JL 01
„OZDRAVNĚ-RELAXAČNÍ
PROGRAM“
Program JL 03
„REKONDIČNÍ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytoPoloha: lázeňský hotel Terra leží v samot- Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- vání s plnou penzí, 3x cvičení a 3x planém centru lázeňské části města, jedná vání s plnou penzí, 3x cvičení a 3x plavání vání v rehabilitačním bazénu,
se o jeden z objektů Státních léčebných v rehabilitačním bazénu, 3x klasickou čás- 3x klasickou částečnou masáž, 3x eleklázní Janské Lázně, státní podnik.
tečnou masáž, 3x elektroléčbu nebo sku- troléčbu nebo skupinové cvičení v těPopis hotelu: vlastní objekt je propojen pinové cvičení v tělocvičně (příp. locvičně (příp. v malém bazénu),
spojovací chodbou s Lázeňským v malém bazénu), 2x perličkovou koupel 3x perličkovou nebo uhličitou koupel,
2x plynovou injekci
domem a Janským dvorem, jakož i s re- nástupní den: ne
habilitačním bazénem, disponuje uby- první služba: oběd (od 13 – 14 hod.) nástupní den: ne
první služba: oběd (od 13 – 14 hod.)
tovací kapacitou cca 70 lůžek a výtahem.
Vybavení pokoje: moderně zařízené
dvoulůžkové pokoje standard se spr- Program JL 02
Program JL 04
„PROGRAM
„LÉČEBNÝ
chou nebo vanou, WC, SAT-TV, telefoNA REDUKCI VÁHY“
LÁZEŇSKÝ POBYT“
nem, rádiem, lednicí a trezorem.
Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- Cena programu zahrnuje: 14x ubytoStravování: v hotelové jídelně - snídaně vání s plnou penzí, 1x lékařskou vání s plnou penzí, vstupní prohlídku
- bufet, obědy a večeře - 3chodové menu vstupní prohlídku, 3-4 procedury lékařem, pohovor s osobním trenérem
- možnost výběru (možnost dietní stravy). denně dle předpisu lékaře (mimo ne- a nutričním terapeutem, analýzu tělesProcedury poskytované lázněmi: děle a svátků)
ného složení, denně cca 2 regenerační
jsou poskytovány v Lázeňském domě nástupní den: ne
procedury + 2 hod. kondičního tréa Janském dvoře, resp. v rehabilitačním první služba: oběd (od 13 – 14 hod.)
ninku (mimo ne), parkování
bazénu, při využití léčivého zdroje – ternástupní den: ne
málních pramenů. Balneoterapie zahrprvní služba: oběd (od 13 – 14 hod.)
nuje cvičení v termálním bazénu, vodní
aerobik, perličkové, vířivé a uhličité koupele, skotské střiky, aj. procedury. Dále
jsou poskytovány: fyzikální terapie (biotronová lampa, horské slunce, laser,
magnetoterapie, stimulace el. proudy,
ultrazvuk, parafin, zábaly, masáže aj.), léčebná tělesná výchova (rehabilitační
cvičení dle různých metodik), doplňkové terapie (dechová gymnastika, polohování, elektrický chodník aj.).
Poznámka: Ubytování v jednolůžkových pokojích je možné v depandanci
Evropa - cca 5 min. chůze od lázeňského centra po hlavní komunikaci.
Parkování na vyhrazených místech
lázní (za poplatek). Pobyt domácích zvířat není povolen.
www.lazne.net
Program JL 05
„LÁZEŇSKÝ POBYT
– PRO KAŽDÝ VĚK“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s plnou penzí, 2x rehabilitační
bazén, 2x Nordic Walking, 2x parafín na
ruce, 2x perličkovou koupel, 1x rašelinový zábal, 1x masáž zad a šíje
nástupní den: ne
první služba: oběd (od 13 – 14 hod.)
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
LD Terra
7.1.-27.4.13 27.4.-28.9.13
Kategorie 29.9.-7.12.13
JL 01
1/2 standard
7.500,- 8.550,1/1 standard
8.690,- 9.740,JL 02
1/2 standard
7.945,- 8.995,1/1 standard
9.135,- 10.185,JL 03
1/2 standard
8.365,- 9.415,1/1 standard
9.555,- 10.605,JL 04
1/2 standard 18.830,- 20.930,1/1 standard 21.210,- 23.310,JL 05
1/2 standard
4.250,- 4.850,1/1 standard
4.650,- 5.250,-
11
Lázně Jáchymov
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázně Jáchymov leží asi 21 km severně od Karlových Varů v malebném údolí Krušných
hor, odkud pochází i pojmenování (Údolí sv. Jáchyma). Historie města Jáchymov je
velmi bohatá, zejména díky nalezištím nerostných surovin, hlavně pak stříbra, které
se zde těžilo již od 16. století. Jáchymovský Thal -Thaler, neboli Tolar jako stříbrná mince
výraznou měrou přispěl k věhlasu tohoto města. Lázně se právem označují za první
radonové lázně na světě.
Léčivé zdroje: léčivé radonové vody o teplotě 29 - 36 °C, které se přivádí do balneprovozů v lázeňských domech. Jedná se o prameny Curie, C1, Běhounek a Agricola.
Léčebné metody: balneologické procedury (radonové aj. koupele), rehabilitace (cvičení v bazénu), fyzikální terapie (elektro-, magneto-, kryoterapie aj.), masáže (reflexní,
podvodní, lymfodrenáže), vodoléčba (vířivé a perličkové masáže, skotské střiky), vč.
ostatních speciálních terapií (akupunktura, oxygenoterapie, suché CO2 koupele aj.).
Indikace: nemoci pohybového aparátu (artrózy, revma, Bechtěrevova choroba), stavy
po úrazech a operacích, nemoci periferního nerovového systému (neuritida, neuralgie), kloubní komplikace, dna, osteoporosa.
Lázeňský hotel Radium Palace ****
Poloha: elegantní pětipatrová budova
ve stylu vídeňského neoklasicismu se
rozprostírá uprostřed rozsáhlého lesoparku.
Popis hotelu: kromě ubytování, stravování a léčení nabízí spoustu možností trávení volného času: letní terasu
s výhledem do parku, prosklenou klimatizovanou kavárnu, velký společenský sál, koncertní sál nebo stylový
taneční bar. Dále je klientům k dispozici
kosmetika, pedikúra, kadeřnictví, knihovna a business centrum. Součástí
hotelových služeb je úschovna kol
a lyží, služba programové specialistky,
bazén (90 min. v Malém vodním světě),
zapůjčení županu a internetový koutek
pro hosty hotelu zdarma.
Vybavení pokoje: v hotelu je několik
kategorií a to od standard, Kat. I. A, de
Luxe, Superior, Superior Plus až po
apartmány Prémium a Madame Curie.
Rozdílnost kategorií je dána polohou,
rozměrem i vnitřním vybavením pokoje. V rámci kategorie Apartmán Prémium, Madame Curie a Superior Plus
je stravování v Modré restauraci. Generelně pokoje všech kategorií disponují
vanou nebo sprchou, WC, vysoušečem
vlasů, SAT-TV, lednicí/minibarem, trezorem a telefonem. K dispozici je hostům
zapůjčení županu.
Stravování: v hotelové jídelně, snídaně - bufet, oběd a večeře jako menu
- výběr.
Procedury poskytované hotelem:
komplexní balneologický servis přímo
v objektu - viz léčebné metody.
Poznámka: Parkoviště s obsluhou
u objektu (za poplatek). Pobyt domácích zvířat není povolen (výjimky po
dohodě). Zdravotní služba nonstop.
Lázeňský hotel Akademik Běhounek ***
Poloha: nepřehlédnutelnou dominantu lázní najdete nad jáchymovským
údolím.
Popis hotelu: pro svou prostornost,
vzdušnost a jedinečný výhled do údolí
Krušných hor se budova stala oblíbeným místem mnoha návštěvníků. Nabízí ubytování, stravování i léčení pod
jednou střechou. Klientům je k dispozici
letní terasa, lobby-bar, společenský sál,
salonky, recepce, knihovna, kadeřnictví,
kosmetika, pedikúra, komplexní balneo-centrum, fitness-centrum, bazén,
sauna. Hosté hotelu mají 30 min. denně
Program JACH 01
„WELLNESSOVÉ
POKUŠENÍ“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x hydroxeur, 1x částečnou masáž, 1x vstup do solné jeskyně
(Lázeňské centrum Agricola), 1x fitness
(Lázeňské centrum Agricola), 1x čokoládvé fondue v kavárně Radium Palace
nástupní den: individuálně, mimo so
první služba: večeře
Program JACH 02
„RELAX EXKLUSIV“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí v pokoji kat. standard
– I.A, 1x radonovou koupel, 1x částečnou masáž, 1x podvodní masáž, 1x perličkovou koupel, 1x suchou uhličitou
koupel, 1x multimasáž, 1x oxygenoterapii, 3x solnou jeskyni (v LC Agricola),
1x aquagymnastiku
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
12
volný vstup do hotelového bazénu.
Vybavení pokoje: standardní pokoje
Kat. I. A jsou vybaveny balkonem, sprchou, WC, vysoušečem vlasů, SAT-TV,
lednicí a telefonem.
Stravování: v hotelové jídelně, snídaně, oběd a večeře - bufet.
Procedury poskytované hotelem:
komplexní balneologický servis přímo
v objektu - viz léčebné metody.
Poznámka: Parkoviště s obsluhou
u objektu (za poplatek). Pobyt domácích zvířat není povolen (výjimky po
dohodě). Zdravotní služba nonstop.
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
Program / Hotel
2.1.-1.4.13 1.4.-7.12.13
Kategorie
JACH 01 1/2 Kat. I A
2.220,- 2.520,RADIUM 1/1 Kat. I A
2.660,- 2.960,PALACE
JACH 02 1/2 Kat. I A
5.400,x
A.Běhounek 1/1 Kat. I.A
6.180,x
JACH 02 1/2 Kat. I A
5.460,- 5.460,Radium 1/1 Kat. I.A
6.330,- 6.330,Palace
www.wellness-hotel.cz
Lázně Jáchymov
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázeňské centrum Agricola
Lázeňský hotel Curie ***
Lázeňský dům Praha ***
Garnihotel Astoria ***
Poloha: přímo v centru Jáchymova,
pár kroků od autobusové zastávky se
nachází komplex tří lázeňských zařízení
Curie – Praha – Elektra.
Popis lázeňského komplexu: budovy
jsou propojeny v jednotný celek, takže
hosté mohou čerpat všechny služby
včetně lázeňské a lékařské péče, aniž
by opustili budovu. K dispozici je také
kavárna, letní terasa, denní bar, salonky,
kulečník, internet, recepce s nepřetržitou službou, směnárna, knihovna, kadeřnictví, kosmetika a pedikúra.
Vybavení pokoje: všechny pokoje v kategorii I. A jsou vybaveny koupelnou, WC,
SAT-TV, ledničkou, telefonem a trezorem.
Stravování: v restauraci Curie, snídaně,
oběd a večeře formou bufetu.
Procedury poskytované lázeňským
komplexem: v budově jsou poskytovány komplexní zdravotnické služby a léčebné procedury-viz léčebné metody.
Poznámka: parkoviště s obsluhou
u objektu (za poplatek). Pobyt domácích zvířat není povolen (výjimky po
dohodě). Zdravotní služba nonstop.
Poloha: lázeňský dům se nachází
přímo v centru lázeňské části města Jáchymova nedaleko Kulturního domu.
Popis lázeňského domu: budovy jsou
propojeny v jednotný celek, takže
hosté mohou čerpat všechny služby
včetně lázeňské a lékařské péče, aniž
by opustili budovu. K dispozici je také
kavárna, letní terasa, denní bar, salonky,
kulečník, internet, recepce s nepřetržitou službou, směnárna, knihovna, kadeřnictví, kosmetika a pedikúra.
Vybavení pokoje: všechny pokoje
v kategorii I. A jsou vybaveny koupelnou, WC, SAT-TV, ledničkou a telefonem.
Stravování: v hotelové jídelně, snídaně - bufet, oběd a večeře jako menu
- výběr.
Procedury poskytované lázeňským
domem: procedury jsou poskytovány
v LH Curie
Poznámka: parkoviště s obsluhou
u objektu (za poplatek). Pobyt domácích zvířat není povolen (výjimky po
dohodě). Zdravotní služba nonstop.
Poloha: hotelový komplex tří budov
uprostřed lázeňského parku, naproti
Lázeňskému centru Agricola.
Popis Garnihotelu: kromě ubytování
je zde zajištěno také stravování. Hostům je k dispozici recepce v Lázeňském
centru Agricola.
Vybavení pokoje: pokoje I.A kategorie
s koupelnou, WC, SAT-TV, internetem,
ledničkou a telefonem.
Stravování: v hotelové restauraci - snídaně, oběd a večeře - bufet.
Procedury poskytované Garnihotelem: komplexní zdravotnické služby
a léčebné procedury poskytuje Lázeňské centrum Agricola.
Poznámka: Parkování na hlídaných
parkovištích v areálu lázní (za poplatek).
Pobyt domácích zvířat není povolen
(výjimky po dohodě).
Leží v srdci lázní a od svého vzniku až do
současnosti nepřetržitě poskytuje komplexní zdravotnické služby a léčebné
procedury: radonové koupele, podvodní
masáže, perličkové, vířivé a bylinné koupele, skotské střiky, rehabilitační cvičení
v bazénu, skupinový nebo individuální
tělocvik, klasické či reflexní masáže, uhličité koupele a elektroléčbu.
V nabídce jsou i volně prodejné procedury: kúra v solné jeskyni, thajská a shiatsu
masáž, masáž horkými kameny, podvodní masáž, klasická masáž částečná,
ruční lymfodrenáž, vířivá koupel, perličková koupel, koupel přísadová, solárium
a fitness-centrum. Součástí komplexu je
Aquacentrum, které nabízí bazénovou
část (plavecký bazén, whirlpool, dětský
bazének, Kneippův chodník, spirálová
skluzavka, rehabilitační bazének, odpočinková zóna s lehátky a venkovní terasa)
a saunovou část s ochlazovacími sprchami a lehátky.
K příjemnému posezení mezi procedurami zve kavárna ve druhém patře.
V sousedství lázeňské budovy se nachází
vyšetřovací ústav, ve kterém je prováděna RTG diagnostika a terapie a zároveň
jsou zde umístěny centrální laboratoře.
Program JACH 07
„VITAL POBYT
– REGENERACE PRO KAŽDÝ VĚK“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování
Program JACH 05
„VITAL POBYT s polopenzí v pokoji kat. standard – I. A,
– AKTIVNÍ REGENERACE“ 1xradonovou koupel, 1x částečnou masáž,
Cena programu zahrnuje: 6x ubyto- 1x perličkovou koupel, 1x bylinkovou kouvání s polopenzí v pokoji kat. standard – pel, 1x oxygenoterapii, 1x solnou jeskyni,
I. A,1x radonovou koupel, 1x částečnou 1x malé občerstvení, 2x suchou uhličitou
Program JACH 03
„TRADIČNÍ JÁCHYMOVSKÁ KÚRA“
masáž, 1x bylinkovou koupel, 1x uhliči- koupel, od 1.4. 2013 navíc 1x saunu,
Cena programu zahrnuje: 12x ubytování s plnou penzí v pokoji kat. standard – I.A.,
tou koupel, 1x podvodní masáž, 1x sol- 1x aquagymnastiku, 1x návštěvu kina
1x vstupní lékařské vyšetření vč. laboratorních testů, 1x závěrečné vyšetření vč. lékařnou jeskyni, 1x saunu, 1x návštěvu kina nástupní den: nejvhodnější po
ské zprávy, až 25 procedur týdně (včetně radonových koupelí) na doporučení lékaře.
první služba: večeře
nástupní den: nejvhodnější po
nástupní den: individuálně mimo so
první služba: oběd
první služba: večeře
Program JACH 08 „VITAL POBYT – BEAUTY“
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
Cena
programu zahrnuje: 6x ubytoProgram JACH 06 „VITAL POBYT – AQUA“
JACH 03
02.01.-01.04.13 01.04.-01.06.13 01.06.-01.10.13 15.11.-07.12.13
vání
s
polopenzí
v pokoji kat. standard –
Cena programu zahrnuje: 6x ubytoKategorie
01.10.-15.11.13
vání s polopenzí v pokoji kat. standard I. A, 1x bylinkovou koupel, 1x reflexní
Astoria
1/2 Kat. I A
14.760,15.120,15.600,14.280,– I. A, 6x Aquacentrum včetně sauny na masáž plosky nohy, 1x uhličitou koupel,
1/1 Kat. I A
16.080,17.280,18.120,16.080,90 min., 3x podvodní masáž, 3x solnou 1x aroma-masáž, 1x saunu, 1x kosmetiku
Praha
1/2 Kat. I A
15.720,16.200,17.160,15.240,nebo kadeřnictví, 1x pedikúru, 1x manijeskyni, 1x návštěvu kina
1/1 Kat. I A
17.520,18.960,19.920,17.520,kúru, 1x perličkovou koupel s přísadou,
nástupní
den:
nejvhodnější
po
Curie
1/2 Kat. I A
17.040,16.920,17.760,16.560,od 1.4. 2013 navíc 1x solárium, 1x aquaprvní služba: večeře
1/1 Kat. I A
18.840,19.200,20.280,18.840,gymnastiku, 1x malé občerstvení
A.Běhounek 1/2 Kat. I A
17.400,18.480,19.440,17.400,nástupní den: nejvhodnější po
1/1 Kat. I A
20.640,21.600,22.920,20.640,první služba: večeře
Radium 1/2 Kat. I A
17.640,18.720,19.680,17.640,Palace
1/1 Kat. I A
21.120,22.080,23.640,21.120,Cena za osobu a program v Kč
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
JACH 05, 06
02.01.-01.04.13
JACH 07, 08
02.01.-07.12.13
Program JACH 04
„RELAX KLASIK“ Cena za osobu a program v Kč
Kategorie
Kategorie
Cena programu zahrnuje: 3x ubyto- (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
Astoria
1/2 Kat. I A
5.460,Astoria
1/2 Kat. I A
5.460,02.01.-07.12.13
vání s polopenzí v pokoji kat. standard JACH 04
1/1 Kat. I A
6.120,1/1 Kat. I A
6.120,Kategorie
– I.A, 1x solnou jeskyni (v LC Agricola),
Praha
1/2 Kat. I A
5.940,Praha
1/2 Kat. I A
5.940,1/2 Kat. I A
3.720,1x radonovou koupel, 1x částečnou Praha
1/1 Kat. I A
6.840,1/1 Kat. I A
6.840,1/1 Kat. I.A
4.260,masáž, 1x suchou uhličitou koupel,
Curie
1/2 Kat. I A
6.360,Curie
1/2 Kat. I A
6.360,1/2 Kat. I A
4.110,1x oxygenoterapii, 1x aquagymnastiku. Curie
1/1 Kat. I A
7.500,1/1 Kat. I A
7.500,1/1 Kat. I.A
4.620,nástupní den: individuálně
A.Běhounek 1/2 Kat. I A
6.540,A.Běhounek 1/2 Kat. I A
6.540,A.Běhounek 1/2 Kat. I A
4.530,první služba: večeře
1/1 Kat. I A
7.740,1/1 Kat. I A
7.740,1/1 Kat. I.A
5.310,Radium
1/2 Kat. I A
6.660,Radium
1/2 Kat. I A
6.660,Radium
1/2 Kat. I A
4.620,Palace
1/1 Kat. I A
7.980,Palace
1/1 Kat. I A
7.980,Palace
1/1 Kat. I.A
5.490,-
www.lazne.net
13
Priessnitzovy léčebné lázně – Jeseník
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Priessnitzovy léčebné lázně leží na svazích Studničního vrchu, asi 2 km od
města Jeseník, v nejsevernějším výběžku Slezska a Moravy. Za svou existenci a proslulost vděčí lázně Vincenzi Priessnitzovi, zakladateli vodoléčby, který v roce 1822 založil na Gräfenbergu první vodoléčebný ústav.
Léčivé zdroje: na svazích Studničního vrchu vyvěrá ze země na 80 registrovaných a pojmenovaných pramenů. Balneopark - areál s vodními procedurami pod širým nebem.
Léčebné metody: lázeňská léčba je založena na využití přírodních léčivých zdrojů, kombinovaných s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. Kromě léčebného tělocviku, elektroléčby a vodoléčby
jsou pro Priessnitzovy léčebné lázně typické: Priessnitzova pohybová terapie, Priessnitzovy koupele, inhalace, elektrospánek, muzikoterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, lymfodrenáže, plynové injekce, světloléčba,
arteterapie, computerová kineziologie a postupy myoskeletární medicíny.
Indikace: nemoci horních a dolních cest dýchacích – netuberkulózní
a onkologická onemocnění. Dále poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní
sekrecí, duševní poruchy a nemoci kožní.
Lázeňský léčebný dům Priessnitz ***
Poloha: lázeňský dům Priessnitz tvoří
dominantu širokého okolí.
Popis lázeňského domu: hlavní lázeňská secesní budova byla postavena
v roce 1910 podle projektu vídeňského
architekta Bauera. K dispozici je recepce s nepřetržitým provozem, výtahy, 3 jídelny, kavárna, denní bar,
společenské prostory, ošetřovna, ordinace lázeňských lékařů. V roce 2010
bylo zprovozněno nové moderní balneocentrum, které nabízí tradiční procedury (koupele v dřevěných vanách,
Priessnitzův chodníček, sauny - finská,
parní, aromasauna), moderní wellness
(vany, vířivky, whirpool, skotské střiky),
Beauty studio (kosmetika, manikúra,
pedikúra, lymfodrenáže), individuální
techniky (zábaly, masáže), bazén s vířivkou. V celém areálu Priessnitzových
léčebných lázní není dovoleno kouřit,
s výjimkou vyhrazených míst. V areálu
Priessnitzových léčebných lázní a.s. byl
v srpnu 2010 nově vybudován unikátní
Balneopark, který svým pojetím navazuje na tradiční vodoléčebnou metodu
Vincenze Priessnitze. Hosté zde najdou
Priessnitzovy přírodní lázně horních
a dolních končetin, Priessnitzovu lavičku, střiky, sprchu či terasy pro odpočinek i cvičení.
Vybavení pokoje: ubytování s celkovou
kapacitou 251 lůžek. Dvou- a jednolůžkové pokoje kat. standard jsou vybaveny
sprchou nebo vanou, WC, minibarem,
SAT-TV, telefonem. Z větší části mají balkon. Apartmány - na vyžádání za příplatek.
Stravování: v jídelně lázeňského
domu - výběrová strava (snídaně a večeře jako bufet, oběd výběr z více
druhů menu), možnost dietní či vegetariánské stravy.
Léčebné procedury poskytované lázeňským domem: masáže (klasické, lávovými kameny, medové, reflexní,
energetické, aromamasáže), zábaly (parafínové, rašelinové, z černého jílu,
aromatické, anticeluitidní, medovomléčný), koupele (aromatická, se solí
z Mrtvého moře, perličková, bylinná,
vířivá, pěnivá, vinná, s květy růže, s mandlovými květy), obklady, tradiční východní
medicína (Shiat-tsu, thajská masáž
nohou, baňkování, akupunktura), vodoléčebné procedury, myostimulace, ultrazvuk, ergoterapie, Sluneční lázně,
inhalace.
Poznámka: Pobyt domácích zvířat
není možný. Parkování na vymezených
parkovištích nedaleko LD (za poplatek).
Lázeňský léčebný dům J. Ripper ***
Poloha: zrekonstruovaná budova stojící v klidném prostředí centra lázeňského areálu.
Popis lázeňského domu: hostům je
k dispozici výtah, jídelna s 50 místy
u stolů a recepce s nepřetržitým provozem. Vstup do objektu je bezbariérový
(2 pokoje pro handicapované hosty).
Vybavení pokoje: celkem 87 lůžek,
z čehož je 15 jedno- a 29 dvoulůžkových
pokojů a 4 apartmá. Standardní pokoje
jsou vybaveny koupelnou a WC, SAT - TV,
telefonem a minibarem. Většina pokojů
je s balkonem a nabízí jedinečný výhled
na celé horské panoráma Jeseníku.
Stravování: v jídelně lázeňského
domu, výběrová strava (snídaně jako
bufet, oběd či večeře jako výběr z více
druhů menu), možnost dietní či vegetariánské stravy.
Léčebné procedury poskytované lázeňským domem: lázeňské procedury jsou poskytovány v lázeňském
domě Priessnitz.
Poznámka: Pobyt domácích zvířat
není možný. Parkování na vymezených
parkovištích nedaleko LD (za poplatek).
Lázeňský léčebný dům Bezruč ***
Poloha: léčebný dům je centrálně položen v areálu lázní.
Popis lázeňského domu: nově zrekonstruovaná budova s kapacitou ubytování 89 lůžek ve 33 dvou a 23
jednolůžkových pokojích. Vstup do objektu je bezbariérový a z uvedeného
počtu pokojů jsou dva pokoje upraveny
pro handicapované hosty. Hostům je
k dispozici výtah, společenská místnost,
jídelna, recepce s nepřetržitým
14
provozem, ošetřovna, ordinace, inhalatorium.
Vybavení pokoje: standardní pokoje
jsou vybaveny sprchou a WC, vysoušečem vlasů, SAT-TV, telefonem a minibarem. Převážná většina pokojů má
balkon s výhledem na hřeben Hrubého
Jeseníku.
Stravování: v jídelně lázeňského
domu, výběrová strava (snídaně jako
bufet, oběd či večeře jako výběr z více
druhů menu), možnost dietní či vegetariánské stravy.
Léčebné procedury poskytované lázeňským domem: Přímo v budově je
lékař, ošetřovna a inhalace. Zbývající
procedury se podávají v lázeňském
domě Priessnitz.
Poznámka: Pobyt domácích zvířat
není možný. Parkování na vymezených
parkovištích nedaleko LD (za poplatek).
UPOZORNĚNÍ: V období září 2012 duben 2013 probíhá modernizace lázeňských objektů (Jubilejní vila, Hudební
altán, alej, parkoviště) a zatraktivnění celého areálu Priessnitzových lázní. Uvedené rekonstrukční práce probíhají
mimo dosah lázeňských domů, vyjma
obnovy aleje. Možný dopad hlučnosti
stavebních prací se bude týkat max. klientů ubytovaných v LD Priessnitz (Nová
budova). Všechny služby budou poskytovány v plném rozsahu
www.wellness-hotel.cz
Priessnitzovy léčebné lázně – Jeseník
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program JES 01
„LÉČEBNĚ
PREVENTIVNÍ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, lékařské vyšetření, léčebné procedury v hodnotě Kč
350,-/noc sestavené odborným lékařem dle aktuálního zdravotního stavu
pacienta
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn.: Pobyt možno prodloužit na 6
nebo 7 nocí
Program JES 02
„TRADIČNÍ
PRIESSNITZOVA KÚRA“
Program JES 03
„LÁZEŇSKÝ POBYT
PRO SENIORY“
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
JES 01
8.1.-28.4.13 28.4.-27.10.13
Kategorie 27.10.-9.12.13
RIPPER, 1/2 standard
5.200,- 6.000,BEZRUČ 1/1 standard
5.900,- 6.500,PRIESSNITZ 1/2 standard
5.650,- 6.350,1/1 standard
6.350,- 7.350,-
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
JES 02
8.1.-28.4.13 28.4.-27.10.13
Kategorie 27.10.-9.12.13
RIPPER, 1/2 standard
7.290,- 8.410,BEZRUČ 1/1 standard
8.270,- 9.110,PRIESSNITZ 1/2 standard
7.920,- 8.900,1/1 standard
8.900,- 10.300,-
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
JES 03
8.1.-28.4.13 28.4.-27.10.13
Kategorie 27.10.-9.12.13
RIPPER, 1/2 standard
7.380,- 8.500,BEZRUČ 1/1 standard
8.360,- 9.200,PRIESSNITZ 1/2 standard
8.010,- 8.990,1/1 standard
8.990,- 10.390,-
Program JES 05
Program JES 06
„ROMANTIKA PRO DVA“
Program JES 04
„AKTIVNĚ ZA ZDRAVÍM“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytoCena programu zahrnuje: 7x ubyto- Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- vání se snídaní, lékařské vyšetření,
vání s polopenzí, lékařské vyšetření, vání s polopenzí, lékařské vyšetření, 2x bazén, 1x klasickou masáž částeč1x sloupkovou korekční a plovoucí 1x perličkovou koupel s bylinkami, nou, 1x koupel se solí z Mrtvého moře,
techniku, 1x Priessnitzovu pololázeň 1x bylinkovou koupel celkovou, 1x víři- 1x rašelinový zábal
jednofázovou, 1x reflexní masáž plosky vou koupel s rašelinovým extraktem, nástupní den: individuálně
nohy, 1x perličkovou koupel s bylin- 2x parafín, 2x zábal z jílu kloubní malý první služba: ubytování
kami, 1x rašelinový zábal, 2x Priessnit- max. 4 lokality, 2x klasickou masáž čászovu pohybovou terapii, 2x klasickou tečnou, 1x reflexní masáž plosky nohy,
masáž částečnou, 3x bazén
1x kyslíkovou terapii dle Ardenne,
nástupní den: individuálně
1x bazén
první služba: večeře
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
JES 04
8.1.-28.4.13 28.4.-27.10.13
Kategorie 27.10.-9.12.13
RIPPER, 1/2 standard
2.790,- 3.270,BEZRUČ 1/1 standard
3.210,- 3.570,PRIESSNITZ 1/2 standard
3.060,- 3.480,1/1 standard
3.480,- 4.080,-
„ÚLEVA OD BOLESTI
ZAD A KLOUBŮ“
Program JES 07 „POHLAZENÍ PRO DÁMY“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí (z toho 1x romantickou večeři při svíčkách), 1x společný
whirlpool + suchou masážní vanu
Aquai, 1x masáž lávovými kameny,
1x koupel s květy růže pro dámu,
1x koupel v pivním extraktu pro pána
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 3x ubytoCena programu zahrnuje: 3x ubyto- vání s polopenzí, 1x koupel s květy
vání s polopenzí, lékařské vyšetření, růže, 1x aromatickou masáž, 1x masáž
1x Priessnitzovu pohybovou terapii, lávovými kameny, 1x aromatický tělový
1x koupel vířivou s rašelinovým extrak- zábal Gernetic s mořskými řasami,
tem, 1x klasickou masáž částečnou, 1x Sofiino pohlazení (koupel a obličejová maska)
1x rašelinový zábal
nástupní den: individuálně
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x hydromasážní
vanu, 1x masáž lávovými kameny částečnou, 1x koupel v pivním extraktu,
1x energetickou masáž hlavy, 1x bazén
s vířivkou
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
JES 05
8.1.-28.4.13 28.4.-27.10.13
Kategorie 27.10.-9.12.13
RIPPER, 1/2 standard
3.100,- 3.410,BEZRUČ
PRIESSNITZ 1/2 standard
3.250,- 3.540,-
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
JES 06
8.1.-28.4.13 28.4.-27.10.13
Kategorie 27.10.-9.12.13
RIPPER, 1/2 standard
3.205,- 3.685,BEZRUČ 1/1 standard
3.625,- 3.985,PRIESSNITZ 1/2 standard
3.475,- 3.895,1/1 standard
3.895,- 4.495,-
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
JES 07
8.1.-28.4.13 28.4.-27.10.13
Kategorie 27.10.-9.12.13
RIPPER, 1/2 standard
4.750,- 5.220,BEZRUČ 1/1 standard
5.490,- 5.940,PRIESSNITZ 1/2 standard
4.980,- 5.410,1/1 standard
5.620,- 6.070,-
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
JES 08
8.1.-28.4.13 28.4.-27.10.13
Kategorie 27.10.-9.12.13
RIPPER, 1/2 standard
3.940,- 4.410,BEZRUČ 1/1 standard
4.680,- 5.130,PRIESSNITZ 1/2 standard
4.170,- 4.600,1/1 standard
4.810,- 5.260,-
www.lazne.net
Program JES 08
„POHODA PRO PÁNY“
15
Lázně Karlovy Vary
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Město léčivých pramenů, bohaté historie, překrásné architektury a přírody leží v údolí říčky Teplá, na jejím soutoku s Ohří. Město bylo založeno
roku 1350 českým králem a římským císařem Karlem IV. Rozvoj města byl
vždy spjat s léčivými účinky místních léčivých pramenů. Od počátku
19. století je voda karlovarských pramenů užívána také k pitným kúrám.
Karlovy Vary mají nadmořskou výšku 370 m, okolní vrchy i přes 640 m,
klima je podhorské.
Léčivé zdroje: z přibližně 100 pramenů různé vydatnosti je 12 pramenů
zachyceno, jejich teplota je 42 °C až 72 °C, nejznámější pramen Vřídlo
tryská až do výše 15 metrů. Kromě minerální vody se dále využívá oxid
uhličitý a rašelina z naleziště Krásno u Karlových Varů.
Léčebné metody: koupele, tepelné procedury, masáže, vodoléčba, fyziatrie, léčebná tělesná výchova, pitná kúra
Indikace: nemoci trávicího ústrojí, nemoci metabolické, nemoci pohybového ústrojí
Spa Resort Sanssouci ****
Poloha: jedinečný komplex v jihovýchodní části karlovarského lázeňského
území s výhledem do údolí říčky Teplá.
Popis resortu: sestává se ze dvou objektů lázeňských hotelů (Green House
a Blue House) a Balneo-Centra Mercedes. V každém z hotelů je hostům k dispozici hotelová restaurace, kavárna,
lobby bar, kongresové sály a dále pak
společně kadeřnictví, Beauty-centrum,
zdarma dětský koutek, baby sitting (za
poplatek), WiFi ve společenských prostorách a sportovní zázemí: minigolf,
stolní tenis, fitness, blízké Sportcentrum Imperial (tenisové kurty, fitness
centrum, aerobik, spinning, aj.) a Indoor Golf Imperial (2 Full Swing simulátory se šesti světovými hřišti,
4 driving-range a putting green).
Vybavení pokoje: celková kapacita je
337 pokojů. Kategorie standard: koupelna - sprcha/vana, WC, vysoušeč
vlasů, župan, SAT-TV, telefon s přímou
Program KV S 01 „RELAXAČNÍ PROGRAM“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
volbou, trezor, minibar, internet-kabel na přivítanou, 7x ubytování s polo(zdarma). Pokoje s balkonem - na vyžá- penzí, denně karlovarskou pitnou kúru,
dání. Hotel disponuje dále pokoji kat. 1x vstupní lékařské vyšetření, 10 proceSuperior, Suite, Deluxe Suite (na vyžá- dur za pobyt dle lékaře, denně volný
vstup do bazénu, vířivky a sauny (ve vedání - za příplatek).
Stravování: v hotelové restauraci černích hodinách),
Charleston nebo Melody (dle ubyto- nástupní den: individuálně
vání), snídaně, obědy a večeře - bufet první služba: večeře
(možnost dietní stravy).
Procedury poskytované resortem: Program KV S 02
„VITAL SPA“
balneocentrum MERCEDES je propojené Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
s oběma hotely podzemní chodbou. na přivítanou, 10x ubytování s poloK vybavení patří bazén, whirpool, léčebné penzí, denně karlovarskou pitnou kúru,
vodní atrakce, pára a sauna, solárium, flo- 1x vstupní lékařské vyšetření, 24 hod.
ating, hydroxer, Kneippův chodník. Ke asistence zdravotní sestry, průměrně
komplexní léčbě se využívá karlovarská 13 procedur za týden dle lékaře, denně
minerální voda (koupele, irigace, výpla- volný vstup do bazénu, vířivky a sauny
chy), bahenní zábaly, elektroterapie, fyzi- (ve večerních hodinách), zdarma jízoterapie, různé druhy masáží a mnoho denku MHD – autobusová linka č. 2
dalších procedur, vč. wellnessových.
nástupní den: individuálně
Poznámka: Parkování v hotelové garáži první služba: večeře
a na parkovišti (za poplatek). Pobyt domácích zvířat je možný (za poplatek).
Program KV S 03
„KOMPLEXNÍ
LÁZEŇSKÁ PÉČE PREMIUM“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítanou, 14x ubytování s plnou
penzí, denně karlovarskou pitnou kúru,
1x vstupní (vč. laboratorního), kontrolní
a výstupní lékařské vyšetření, 24 hod.
asistence zdravotní sestry, až 36 procedur za pobyt dle lékaře, denně volný
vstup do bazénu, vířivky a sauny (ve večerních hodinách), zdarma jízdenku
MHD – autobusová linka č. 2
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program KV S 04
„VITAL“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na uvítanou, 2x ubytování s polopenzí,
denně karlovarskou pitnou kúru, 2 procedury za pobyt, denně volný vstup do
bazénu, vířivky a sauny (ve večerních
hodinách)
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Sanssouci
11.01.-15.03.13 15.11.-20.12.13 15.03.-25.04.13 25.04.-15.10.13
Kategorie
15.10.-15.11.13
KV S 01
1/2 standard
9.240,10.290,13.230,14.700,1/1 standard
11.590,12.500,15.440,16.910,KV S 02
1/2 standard
x
17.860,22.060,24.160,1/1 standard
x
21.000,25.200,27.300,KV S 03
1/2 standard
21.510,23.520,29.400,32.340,1/1 standard
26.210,27.940,33.820,36.760,KV S 04
1/2 standard
2.880,x
x
x
1/1 standard
3.510,x
x
x
16
www.wellness-hotel.cz
Lázně Karlovy Vary
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Parkhotel Richmond ****
Poloha: hotel leží v klidné části Karlových Varů na břehu říčky Teplá, obklopen klasickým anglickým parkem.
Popis hotelu: jedná se o typickou neoklasicistní budovu, původně lázeňské
Café Schönbrunn, jehož historie sahá
do 30. let 19. století. Příjemnou atmosféru pro pobyt klientů spoluvytváří stylově zařízená restaurace, kavárna s letní
terasou. K dispozici je několik výtahů.
Hotelové balneocentrum, vč. bazénu,
sauny a fitness-centra, garantuje hodnotný relaxační pobyt ve velmi příjemném prostředí s individuálním
přístupem personálu. V hotelu dále najdete kadeřnický salon, kosmetiku, manikúru a pedikúru, půjčovnu kol
a nabídku dalších turistických služeb.
Celková kapacita hotelu je 116 pokojů.
Vybavení pokoje: hotel disponuje
různými druhy pokojů, naše nabídka
zahrnuje pokoje kategorie standard,
které jsou moderně zařízené, mají sprchu, WC, telefon, SAT-TV, minibar a trezor. Zapůjčení županu.
Program KV R 01
„LÉČENÍ NA ZKOUŠKU“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí (na vyžádání dietní
strava), 1x vstupní lékařskou prohlídku
vč. lékařské zprávy, 2x denně lázeňská
procedura dle lékaře mimo neděle,
volný vstup do bazénu a sauny, karlovarskou pitnou kúru
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program KV R 02
„ANTISTRESOVÝ
PROGRAM“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí (na vyžádání dietní
strava), 1x vstupní lékařskou prohlídku
vč. lékařské zprávy, 2x částečnou aromatickou masáž, 2x koupel perličkovou nebo bylinnou, 3x skupinovou
léčebnou gymnastiku, 3x oxygenoterapii, 2x podvodní masáž, volný vstup do
bazénu a sauny, karlovarskou pitnou
kúru
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
www.lazne.net
Program KV R 05
„TÝDENNÍ
DETOXIKAČNÍ KÚRA“
Program KV R 08
„PRO NI A PRO NĚHO“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytoStravování: v hotelové restauraci, sní- Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- vání s plnou penzí, 1x perličkovou koudaně, oběd a večeře - bufet.
vání s plnou penzí, 1x vstupní lékařské pel, 1x klasickou celkovou masáž, volný
Procedury poskytované hotelem: vyšetření, 2x skotský střik, 2x klasickou vstup do bazénu a sauny a dále: dámhotel zajišťuje lázeňské služby pro částečnou masáž, 2x perličkovou koupel, ský program (1x hloubkové čistění pleti,
komplexní léčbu: koupele - perličkové, 2x přístrojovou lymfodrenáž dolních 1x peeling obličeje, krku a dekoltu,
uhličité, vířivé, podvodní, hydroxeur, končetin, 2x lymfodrenáž obličeje, 2x su- 1x individuální masáž obličeje, 1x indiskotské střiky, dále masáže - klasické, chou uhličitou lázeň, karlovarskou pit- viduální zábal obličeje); pánský proreflexní, či zábaly - slatinný, parafínový, nou kúru, volný vstup do bazénu a sauny gram (1x hydroxeur)
nástupní den: po – pá
jakož i další - elektroterapii, magneto- nástupní den: individuálně
první služba: večeře
terapii, léčebnou gymnastiku, lymfod- první služba: večeře
Pozn.: možno objednávat 3 týdny před
renáž (Lymfoven), suchou uhličitou
koupel, pneumopunkturu, inhalaci, Program KV R 06
„PROGRAM začátkem pobytu
skupinovou léčebnou gymnastiku,
PRO SENIORY“
vodní gymnastiku, fitness, individuální Cena programu zahrnuje: 10x ubyto- Program KV R 09
„ZIMNÍ RELAX“
léčebnou gymnastiku aj. Širokou pa- vání s plnou penzí (redukční dieta), Cena programu zahrnuje: 4x ubytoletu wellness-procedur představují 1x vstupní lékařskou prohlídku vč. lé- vání s plnou penzí, 2x perličkovou kounapř. masáže - aromatické, horkými ka- kařské zprávy, 1x lékařskou konzultaci pel, 1x bylinnou koupel, 2x klasickou
meny, reflexní masáž plosky nohou, během pobytu, 3x léčebnou skupino- částečnou masáž, 1x dle výběru: rebylinná koupel, akupunktura, akupunk- vou gymnastiku, 2x pneumopunkturu, flexní masáž nohou nebo obličejovou
tura laserem aj., vč. kosmetických 4x perličkovou nebo uhličitou koupel, masáž se zábalem nebo aromatickou
(za použití zn. ALCINA).
4x částečnou klasickou masáž, 8x oxy- částečnou masáž, volný vstup do baPoznámka: Parkování na hlídaném genoterapii, karlovarskou pitnou kúru, zénu a sauny
parkovišti u hotelu (za poplatek). Pobyt volný vstup do bazénu a sauny
nástupní den: individuálně
domácích zvířat je možný (za poplatek). nástupní den: individuálně
první služba: večeře
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
Program KV R 03
„TÝDEN PRO KRÁSU“
Program KV R 07 „REDUKČNÍ PROGRAM“ (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
10.1.-10.3.13 10.3.-15.11.13
Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- Cena programu zahrnuje: 14x ubyto- Richmond
Kategorie 15.11.-20.12.13
vání s plnou penzí (dietní strava), vání s plnou penzí (redukční dieta),
3.625,- 4.475,1x hloubkové čištění, 1x peeling obli- 1x vstupní lékařskou prohlídku, vč. la- KV R 08 1/2 standard
1/1 standard
4.375,- 4.750,čeje, krku a dekoltu, 2x individuální boratorního testu a lékařské zprávy,
4.700,x
masáž obličeje, 2x individuální zábal 10x léčebnou gymnastiku, 6x lymfod- KV R 09 1/2 standard
1/1 standard
6.150,x
obličeje, 2x parafínový zábal rukou, renáž (Lymfoven), 4x podvodní masáž,
1x aromatickou částečnou masáž, 4x klasickou částečnou masáž, 4x skot2x klasickou částečnou masáž, 2x per- ské střiky, karlovarskou pitnou kúru,
ličkovou nebo bylinnou koupel, volný vstup do bazénu a sauny
1x hydroxeur, karlovarskou pitnou kúru, nástupní den: individuálně
volný vstup do bazénu a sauny
první služba: večeře
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
Richmond
10.01.-15.03.13 15.03.-25.04.13 25.04.-30.09.13
Program KV R 04 „POBYT PRO DIABETIKY“
Kategorie
15.11.-20.12.13 30.09.-15.11.13
Cena programu zahrnuje: 7x ubytoKV R 01
1/2 standard
10.350,12.250,13.700,vání s plnou penzí (dietní strava),
1/1 standard
13.525,15.125,17.525,1x vstupní lékařskou prohlídku vč. laboKV R 02
1/2 standard
10.475,12.400,13.850,ratorního vyšetření, 3x perličkovou
1/1 standard
13.675,15.300,17.700,nebo uhličitou koupel, 2x vířivou
KV R 03
1/2 standard
10.700,12.675,14.150,koupel, 3x léčebnou skupinovou gym1/1 standard
13.975,15.625,18.100,nastiku, 2x pneumopunkturu, 2x klasicKV R 04
1/2 standard
10.800,12.800,14.300,kou částečnou masáž nebo podvodní
1/1 standard
14.125,15.800,18.275,masáž, 2x suchou uhličitou koupel, karKV R 05
1/2 standard
11.100,13.150,14.675,lovarskou pitnou kúru, volný vstup do
1/1 standard
14.525,16.225,18.775,bazénu a sauny
KV R 06
1/2 standard
15.875,18.800,21.000,nástupní den: individuálně
1/1 standard
20.750,23.200,26.875,první služba: večeře
KV R 07
1/2 standard
21.150,25.075,28.000,1/1 standard
27.675,30.925,35.800,-
17
Lázně Karlovy Vary
wellness pobyty
Program KV J 01
„DEN PRO SEBE“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítanou, 1x oběd (3 chody),
1x Thermarium 1,5 hod. (whirlpool,
sauna, aroma-kabina, infra-kabina,
solná komora), 1x klasickou masáž zad
a šíje, 1x reflexní masáž plosky nohy,
1x kosmetické ošetření (odlíčení pleti,
úprava obočí, peeling obličeje, masáž
obličeje, krku a dekoltu, aplikace
masky, hydratace, závěrečné ošetření
krémem), zapůjčení županu a trepek.
nástupní den: individuálně
první služba: přípitek na přivítanou
Wellness Hotel Jean de Carro ****
Poloha: hotel s jedinečným výhledem
na Vřídelní kolonádu a její okolí leží
přímo v srdci lázeňského centra Karlových Varů.
Popis hotelu: hotel zajišťuje svým hostům komplexní servis. Nevšední kulinářské zážitky poskytuje hotelový
restaurant, v těsném sousedství recepce najdete Lobby bar. Letní terasa
a grill terasa skýtají nádherný výhled na
lázeňskou zónu. V hotelu i v pokojích je
k dispozici WiFi připojení zdarma.
Vybavení pokoje: hotel nabízí celkem
30 standardně zařízených hotelových
pokojů a junior suite, vybavených telefonem a SAT-TV. V junior suitech najdete
dále halu, šatnu, prostorný obývací pokoj
a ložnici, nechybí samozřejmě koupelna,
minibar, SAT-TV a telefon. K dispozici jsou
18
Program KV J 05
„ČOKOLÁDOVÝ SEN“
Cena programu zahrnuje: 1x čokoládový přípitek na uvítanou – horká čokoláda, 3x ubytování s polopenzí, vč.
čokoládového dezertu, 2x Thermarium
1,5 hod. (whirlpool, sauna, aroma
kabina, infra kabina, solná komora),
1x čokoládovou masáž (30 min.) s čokoládovým tělovým zábalem (30 min.),
zapůjčení županu a trepek
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program KV J 06 „DOKONALÁ RELAXACE“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytoProgram KV J 02
„CANDELLA RELAX“ vání s polopenzí, 3x Thermarium
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek 1,5 hod. (whirlpool, sauna, aroma-sprna uvítanou, 2x ubytování s polopenzí cha, infra-kabina, solná komora), 1x re(tříchodové menu), 1x kávu a dezert, flexní masáž plosky nohou s minerální
1x Thermarium 1,5 hod. (whirlpool, koupelí, 1x částečnou masáž zad a šíje,
sauna, aroma kabina, infra kabina, 1x částečnou masáž dle vlastního výsolná komora), 1x candella masáž ce- běru, zapůjčení županu a trepek
lého těla (relaxační masáž svíčkou), za- nástupní den: individuálně
půjčení županu a trepek
první služba: večeře
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program KV J 07
„WELLNESS STORY“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytoProgram KV J 03
„FIT FOR JOB“ vání s polopenzí, 3x Thermarium
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- 1,5 hod. (whirlpool, sauna, aroma-sprvání s polopenzí, 1x Thermarium cha, infra-kabina, solná komora), 1x čás1,5 hod. (whirlpool, sauna, aroma-ka- tečnou masáž dle vlastního výběru,1x
bina, infra-kabina, solná komora), 1x re- reflexní masáž plosky nohou s mineflexní masáž plosky nohy s minerální rální koupelí, 1x klasickou celkovou
koupelí, 1x klasickou částečnou masáž masáž, 1x masáž horkými kameny
(90 min.), zapůjčení županu a trepek
zad a šíje, zapůjčení županu a trepek
nástupní den: individuálně
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
první služba: večeře
župany a trepky. Ze všech pokojů je
jedinečný výhled na lázeňské panorama
Karlových Varů.
Stravování: v hotelové restauraci: snídaně - bufet, obědy a večeře - menu
o 3 chodech (resp. dle pogramu).
Procedury poskytované hotelem:
součástí vybavení hotelu je také Wellness-centrum Thermarium, které nabízí
široký výběr relaxačních procedur: nejrůznější druhy masáží, lymfodrenáž, rašelinový zábal, saunu, whirlpool,
infrakabinu, solnou komoru a aromasprchu.
Poznámka: Parkování na parkovišti
přímo u hotelu -nutná rezervace předem, nebo na parkovišti cca 300 m od
„SEN PRO DVA“
hotelu (obě varianty za poplatek). Pobyt Program KV J 04
Cena
programu
zahrnuje:
1x přípitek
domácích zvířat je možný (za poplatek).
na přivítanou, 1x láhev sektu a ovocný
košík pro dva (na pokoji při příjezdu),
2x ubytování v pokoji kat. Junior Suite
s polopenzí (3-chodové romantické
menu při svíčkách), 1x Thermarium
1,5 hod. (whirlpool, sauna, aroma-kabina, infra-kabina, solná komora),
1x částečnou masáž dle výběru, zapůjčení županu a trepek
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Jean de Carro
4.1.-21.4.13 21.4.-16.10.13
Kategorie 16.10.-20.12.13
KV J 01 bez ubytování 1.950,- 1.950,.KV J 02 1/2 standard
3.740,- 4.160,1/1 standard
4.140,- 4.560,KV J 03 1/2 standard
3.960,- 4.380,1/1 standard
4.560,- 4.980,KV J 04 1/2 Junior Suite 4.060,- 4.480,KV J 05 1/2 standard
5.700,- 6.330,1/1 standard
6.600,- 7.230,KV J 06 1/2 standard
8.900,- 9.950,1/1 standard 10.400,- 11.450,KV J 07 1/2 standard 12.800,- 14.270,1/1 standard 14.900,- 16.370,Pozn.: Příplatek za Junior suite: Kč 300,-/pokoj/noc
Příplatek za plnou penzi: Kč 200,-/osoba/den
www.wellness-hotel.cz
Lázně Karlovy Vary
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program KV TH 01
„RELAXAČNÍ
BALÍČEK 7=6“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
prohlídku, 5 procedur dle doporučení
lékaře na pobyt, pitnou kúru dle doporučení lékaře, volný vstup do vnitřního
hotelového bazénu, whirlpool, fitness,
Kneippův chodník, zapůjčení županu
a trepek
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn.: program neobsahuje městskou
taxu Kč 15,-/os./noc, hradí klient na recepci v den příjezdu.
Hotel Thermal ****
Poloha: známý čtyřhvězdičkový hotel
leží v centru Karlových Varů na kraji lázeňské zóny, nedaleko parku Antonína
Dvořáka a kolonády a nabízí nádherný
výhled do lázeňského centra či na termální bazén, vestavěný do svahu.
Popis hotelu: plně klimatizovaný bezbariérově přístupný hotel s celkovou
kapacitou 260 pokojů nabízí hostům
non-stop recepci se směnárnou a trezorem, výtahy, restauraci „Tulip“, lobby
bar „Bon Café“, vinárnu, kadeřnický
salón, manikúru, pedikúru, kosmetický
salón, obchůdky a kasino. K hotelu
patří i velký venkovní termální bazén
(50 x 17 m) o teplotě 26 °C, (od listopadu do března mimo provoz) s prostornou terasou a lehátky k zapůjčení,
fitness centrum, kuželník. V dubnu
2012 nově otevřené balneo-wellness
centrum nabízí řadu lázeňských procedur. K dispozici je hostům vnitřní relaxační bazén s protiproudem (16 x
5,5 m), parní lázeň, suchá finská sauna,
infrasauna, Kneippův chodník, whirlpool. Vnitřní bazén je pro hosty
zdarma, venkovní za poplatek. Hosté
mohou využít pokojový servis, praní
prádla, půjčovnu aut a placenou hotelovou dopravu. Hotel zároveň disponuje největším kongresovým centrem
na západ od Prahy.
Vybavení pokojů: všechny pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou/sprchou a WC, minibarem, trezorem, vysoušečem vlasů, telefonem, SAT-TV,
radiem a připojením k internetu WiFi.
K dispozici jsou župany a froté trepky.
V dalším se pokoje dělí na kategorie:
Standard – pokoje s výhledem na
bazén, bez balkónu (v naší nabídce)
www.lazne.net
Program KV TH 02
Standard City View – pokoje s výhledem na město, balkón (za příplatek)
Comfort – pokoje s výhledem na
bazén, bez balkónu, Pay-TV, připojení
k internetu v pokoji zdarma (v naší nabídce)
Comfort City View – pokoje s výhledem
na město, balkón, Pay-TV, připojení k internetu v pokoji zdarma (za příplatek).
Stravování: v hotelové restauraci
„Tulip“, snídaně, obědy a večeře - bufet
s českými a mezinárodními specialitami i dietní stravou.
Procedury poskytované v hotelu:
v hotelovém balneo-provozu: lékařská
prohlídka, termální a léčebné koupele
(perličkové, uhličité, přísadové), skotské
střiky, whirlpool, podvodní masáže,
suché uhličité koupele, klasické masáže, reflexní masáže, anticelulitidní
masáž, elektroterapie, magnetoterapie,
léčebný tělocvik, plavání, skupinový
vodní tělocvik, nordic walking, peloidní
obklady, parafínové rukavičky, inhalace,
přístrojové lymfatické drenáže, pneumopunktura, kyslíková terapie, hydrocolon, wellness procedury (medová
masáž, masáž horkými kameny, čokoládová masáž se zábalem apod.).
Poznámka: Parkování na hlídaném
parkovišti nebo v garážích (za poplatek). Pobyt domácích zvířat možný po
domluvě (za poplatek). Při příjezdu budete požádáni o složení depozitu ve
výši Kč 2.500,-, který slouží jako vratná
záloha na extra služby (konzumace minibaru, telefonní hovory, internet, volně
prodejné procedury atd.) Nebude-li
důvod čerpat depozit, bude Vám vrácen zpět při odjezdu. Depozit je také
možné garantovat kreditní kartou.
„VÍKENDOVÝ
POBYT V THERMALU“
Program KV TH 04
„WELLNESS
BALÍČEK THERMAL“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování v pokoji kat comfort s polopenzí
(z toho 1x večeři a la carte v Lobby
baru), 2x celotělovou koupel, 1x celkovou masáž klasickou, 1x parní lázeň,
volný vstup do vnitřního hotelového
bazénu, whirlpool, fitness, Kneippův
chodník, zapůjčení županu a trepek,
městskou taxu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program KV TH 05
„WELLNESS
BALÍČEK THERMAL PLUS“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování se snídaní, 1x večeři, 1x sladké překvapení v Lobby Baru, 1x klasickou
částečnou masáž, volný vstup do vnitřního hotelového bazénu, whirlpool, fitness, Kneippův chodník, zapůjčení
županu a trepek, městskou taxu
nástupní den: pá
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování v pokoji kat comfort s polopenzí
(z toho 2x večeři a la carte v Lobby
baru), 1x podvodní masáž, 1x celotělovou koupel, 1x masáž dle výběru (celková aromaterapeutická, čokoládová,
masáž horkými kameny nebo medová), 1x parní lázeň, 1x suchou finskou saunu, volný vstup do vnitřního
hotelového bazénu, whirlpool, fitness,
Program KV TH 03 „THERMAL BALÍČEK 5=4“ Kneippův chodník, zapůjčení županu
Cena programu zahrnuje: 5x ubyto- a trepek, městskou taxu
vání s polopenzí, 1x klasickou částeč- nástupní den: individuálně
nou masáž, 1x perličkovou koupel, první služba: večeře
1x vířivou koupel, volný vstup do vnitřního hotelového bazénu, whirlpool, fit- Cena za osobu a program v Kč
ness, Kneippův chodník, zapůjčení (cena obsahuje městskou taxu – pokud není uvedeno jinak)
Thermal
4.1.-1.4.13 1.4.-28.6.13
županu a trepek, městskou taxu
Kategorie 1.11.-20.12.13 7.7.-1.11.13
nástupní den: individuálně
KV TH 01 1/2 standard
8.190,- 11.900,první služba: večeře
1/1 standard 10.780,- 13.300,KV TH 02 1/2 standard
3.100,- 3.650,1/1 standard
3.750,- 4.500,KV TH 03 1/2 standard
6.470,- 8.270,1/1 standard
7.130,- 8.970,KV TH 04 1/2 comfort
6.780,- 7.830,1/1 comfort
8.280,- 9.630,KV TH 05 1/2 comfort
7.740,- 8.790,1/1 comfort
9.240,- 10.590,-
19
Lázně Karlovy Vary
Lázeňská léčebna Mánes ***
Poloha: léčebna je situována v malebné části Karlových Varů, na okraji lázeňského území. Její poloha nabízí
možnost relaxace a procházek v klidném prostředí přilehlých lesů a parků.
Od centra města a kolonády je vzdálena cca 10 minut pěší chůze, lze využít
městskou dopravu, která má zastávku
přímo u hotelu.
Popis léčebny: léčebnu tvoří komplex
5-ti objektů. Budovy Mánes I., Mánes II.
a budova Čapek jsou vzájemně propojeny. Klient má tak zajištěn komplexní
servis a pohodlí „pod jednou střechou“.
V hlavní zrekonstruované budově
Mánes I. se nachází recepce s nepřetržitým provozem a doplňkovým prodejem. Restaurace ve spodním podlaží
nabízí širokou nabídku jídel s možností
dietního stravování, dle individuálního
přístupu ke klientovi. Budova Mánes I. je
propojena s budovou Čapek denní kavárnou s letní terasou. V objektu Čapek
je k dispozici ordinace lékaře, rozpis
procedur, masérna, wellness centrum,
manikúra a kosmetika. Na budovu
Mánes I. navazuje budova Mánes II., kde
je soustředěn balneologický komplex,
elektroléčba, sauna a dětská herna. Ve
všech budovách jsou výtahy. Hostům je
k dispozici kulturní manažer, který zajišťuje výlety, exkurze, kulturní akce, služby
knihovny a pravidelné taneční večery.
Klienti mohou využít zdarma internet –
WiFi připojení, úschovnu kol, půjčení
společenských her, žehlících potřeb. Za
Program KV M 01
poplatek je půjčení holí Nordic walking,
praní prádla a žehlení, fitness. Léčebna
je zcela nekuřácká.
Vybavení pokoje: budova Mánes II.:
standardně vybavené pokoje mají
k dispozici vanu, WC, SAT-TV, telefon
s přímou volbou, minibarem (na vyžádání – se slevou)
Budova Mánes I.: kategorie superior
(v naší nabídce), budova po rekonstrukci. Pokoje jsou vybaveny novým
nábytkem, koupelnou se sprchou
a WC, vysoušečem vlasů, hotelovou
kosmetikou, telefonem, SAT-TV, radiobudíkem, minibarem a trezorem.
Budova Čapek: kategorie Lux (na vyžádání – za příplatek), všechny pokoje
jsou vybaveny stylovým masivním nábytkem, koupelnou se sprchou a WC,
vysoušečem vlasů, hotelovou kosmetikou, županem, pantoflemi, telefonem,
SAT-TV, radiobudíkem, minibarem
a trezorem.
Stravování: v restauraci Mánes I., snídaně - bufet, oběd a večeře - menu
(výběr z více variant, možnost dietní
stravy), salátový bufet.
Procedury poskytované léčebnou:
komplexní lázeňská péče - hydroterapie
(podvodní masáže, perličkové a uhličité
koupele, skotské střiky), masáže, zábaly,
elektroterapie, léčebná gymnastika aj.
a nově vybudované wellness centrum.
Poznámka: Parkování je možné v areálu léčebny (za poplatek). Pobyt psů
malé rasy je možný (za poplatek).
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
Mánes
23.01.-01.04.13
01.04.-01.05.13 01.05.-01.10.13
Kategorie
01.11.-20.12.13
01.10.-01.11.13
KV M 01
1/2 superior
5.330,5.950,6.290,1/1 superior
5.930,7.760,8.090,KV M 02
1/2 superior
7.390,8.400,9.070,1/1 superior
9.490,10.500,11.170,KV M 03
1/2 superior
7.870,8.780,9.260,1/1 superior
9.970,10.880,11.360,KV M 04
1/2 superior
8.060,9.070,9.740,1/1 superior
10.160,11.170,11.840,KV M 05
1/2 superior
8.400,10.750,11.420,1/1 superior
10.500,12.850,13.520,KV M 06
1/2 superior
2.110,2.350,2.500,1/1 superior
2.710,2.950,3.090,KV M 07
1/2 superior
3.790,4.230,4.470,1/1 superior
4.690,5.120,5.360,KV M 08
1/2 superior
3.980,4.420,4.660,1/1 superior
5.190,5.620,5.860,-
20
lázeňské pobyty & wellness pobyty
„LÁZEŇSKÝ POBYT
PRO SENIORY“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
prohlídku, 4x koupel (perličková, uhličitá, suchá uhličitá, v minerální soli),
2x masáž (částečná klasická, reflexní),
1x dárek (1x týdenní autobusovou jízdenku MHD), karlovarskou pitnou kúru,
zapůjčení trekkingových holí
nástupní den: po
první služba: večeře
Program KV M 02
Program KV M 06
„VÍKEND PRO DVA“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
prohlídku, 1x koupel v minerální vodě,
1x aromamasáž částečnou, karlovarskou pitnou kúru, 1x dárek na pokoj
(láhev sektu)
nástupní den: pá
první služba: večeře
„RELAXAČNÍ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x dárek (tradiční karlovarskou sůl), 1x vstupní lékařskou
prohlídku, 1x léčebnou proceduru
denně (po-so), karlovarskou pitnou kúru.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program KV M 03 „JAK SE KROTÍ NADVÁHA“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, 1x vstupní a 1x výstupní lékařskou prohlídku s edukační
konzultací, konzultaci s nutriční terapeutkou, 3x skupinový léčebný tělocvik,
2x skupinové cvičení na formování postavy, 3x bazén, 3x saunu, 3x skotský
střik, 2x perličkovou nebo uhličitou
koupel, 2x klasickou částečnou masáž,
1x exkurzi do Muzea Jana Bechera, karlovarskou pitnou kúru.
nástupní den: po
první služba: večeře
Program KV M 04
Program KV M 07
„BEAUTY PROGRAM“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na uvítanou, 3x ubytování s polopenzí,
1x vstupní lékařskou prohlídku, 1x částečnou masáž lávovými kameny,
1x perličkovou koupel, 1x celkovou
aroma-masáž, 1x parafínové rukavičky,
1x dárek na pokoj (karlovarská kosmetika), karlovarskou pitnou kúru, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
„ZDRAVÍ Z LÁZNÍ“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x přípitek na přivítanou, 1x vstupní lékařskou prohlídku,
2 léčebné procedury v pracovní den
(po-so), karlovarskou pitnou kúru, zapůjčení trekkingových holí
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program KV M 05
„KOMPLEXNÍ
LÉČEBNÝ PROGRAM“
Program KV M 08 „KARLOVARSKÁ SIESTA“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytoCena programu zahrnuje: 7x ubyto- vání s polopenzí, 1x kávu se zákuskem
vání s plnou penzí, 1x kávu se zákuskem nebo pohárem,1x vstupní lékařskou
nebo pohárem,1x vstupní lékařskou pro- prohlídku, 1x klasickou masáž částečhlídku, 3x léčebnou proceduru denně nou, 1x koupel perličkovou, 1x pod(po-so), z toho 1x hlavní a 2x vedlejší pro- vodní masáž, 1x parafínové rukavičky,
1x dárek na pokoj (lázeňské oplatky),
ceduru, karlovarskou pitnou kúru.
karlovarskou pitnou kúru
nástupní den: individuálně
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
první služba: večeře
www.wellness-hotel.cz
Konstantinovy Lázně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Konstantinovy Lázně leží ukryty uprostřed lesů v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. První
zmínka o výskytu minerální vody na území dnešních Konstantinových Lázní je ze začátku 16. století. Svoje
jméno jim dal majitel okolního panství kníže Konstantin z Löwensteinu, který lázně roku 1837 zakoupil. Od té
doby se staly Konstantinovy Lázně centrem pacientů postižených kardiovaskulárními chorobami a jejich stálým
cílem je udržení si tradiční pověsti menších lázní v nádherném a tichém prostředí, pověsti lázní s vysokou lékařskou odborností a výbornými léčebnými výsledky. Současně však lázně nabízejí mnoho programů zaměřené
na kratší relaxaci a wellness
Léčivé zdroje: léčivé minerální vody s vysokým obsahem volného kysličníku uhličitého, výjimečné čisté ovzduší.
Léčebné metody: uhličité koupele, podkožní plynové injekce, suché uhličité koupele, vířivé koupele, perličkové koupele, čtyřkomorové lázně, iontoforéza, diadynamické proudy, phyaction, Träbertovy proudy, ultrazvuk, krátkovlnná diatermie, horské slunce a solux, léčebná tělesná výchova,
inhalace, parafínové zábaly, klasické masáže, reflexní masáže, individuální rehabilitace, měkké techniky a rehabilitace po centrálních mozkových
příhodách, přístrojové lymfodrenáže, oxygenoterapie. Jako doplněk k léčbě slouží Solná jeskyně a severská chůze s holemi (Nordic Walking).
Indikace: hlavní: stavy po infarktu myokardu, operacích srdce, aorty a velkých cév, ischemická choroba srdeční, stavy po operaci srdečních vad,
stavy po operacích varixů, hypertenzní nemoc.
Vedlejší: choroby pohybového systému, výměny látkové (diabetes mellitus) a dýchacího ústrojí.
Program KONST 01
„ZDRAVÍ V LÁZNÍCH“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x pohovor s lázeňským lékařem, 4x léčebnou proceduru
(dle konzultace lékaře), 4x základní
vstup do Wellness centra (2 hod.), 20%
sleva na zakoupení procedur na místě
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program KONST 02 „TÝDEN PRO SENIORY“
Lázeňský hotel Jirásek ***
Poloha: hotel leží cca 300 m od Lázeňského domu Prusík a 500 m od centra
Konstantinových Lázní.
Popis lázeňského hotelu: budova je
vybavena recepcí (9-17 hod., prodej
dárkových a upomínkových předmětů), restaurací s kavárnou a letní terasou, salónkem s internetovým
bezdrátovým připojením WiFi, rehabilitačním bazénem, půjčovnou jízdních
kol a holí Nordic Walking. Hotel má
výtah a bezbariérový přístup. Za hotelem je vybudováno speciální hřiště na
pétanque, součástí tohoto prostoru je
grilovací zákoutí.
Vybavení pokoje: 24 dvoulůžkových
a 4 jednolůžkové pokoje kat. standard
- se sprchou, WC, TV, ledničkou, rádiem,
telefonem. Některé pokoje mají balkon.
Stravování: přímo v hotelové restauraci:
snídaně - bufet, obědy a večeře výběr
z menu.
Léčebné procedury poskytované lázeňským hotelem: lázeňské procedury
jsou podávány v lázeňském domě Prusík - viz Léčebné metody. Od léta 2010
je za LD Prusík nově otevřeno Wellness
centrum ve kterém je hostům k dispozici krytý bazén (10 x 15 m), vířivky,
Kneippovy chodníčky, sauna (finská
a aroma), pára, posilovna s kardiozónou,
koupele, zábaly, masáže (celková, částečná, aromatická, baňková, čokoládová,
masáž lávovými kameny).
Poznámka: Nehlídané parkování u hotelu (zdarma). Pobyt domácích zvířat
není možný.
www.lazne.net
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x pohovor s lázeňským lékařem, 1x laboratorní vyšetření,
1x vizitu, 1x EKG, 1x uhličitou koupel,
Poloha: penzion leží vedle hotelu Jirá1x klasickou masáž, 1x podvodní
sek, asi 280 m od lázeňského domu
masáž, 1x solnou jeskyni, 1x vycházku
Prusík a 400 m od lázeňského centra.
s průvodcem do turisticky atraktivního
Popis penzionu: dvoupatrová budova
okolí Konstantinových Lázní, 20% sleva
slouží pouze pro ubytování hostů. Rena zakoupení procedur na místě
cepce je společná s hotelem Jirásek,
nástupní den: individuálně
který nabízí i další svoje zázemí.
první služba: večeře
Vybavení pokoje: 16 dvoulůžkových
pokojů kat. standard se sprchou a WC,
Program KONST 03
„LÁZEŇSKÁ KÚRA“
TV, ledničkou, rádiem a telefonem.
Cena
programu
zahrnuje:
14x ubytoStravování: v hlavní budově ústavu
Prusík, snídaně - bufet, obědy a večeře vání s polopenzí, 1x pohovor s lázeň- menu o 2 chodech vč. salátového bu- ským lékařem, 1x laboratorní vyšetření,
1x vizitu, 1x EKG, 10x velkou lázeňskou
fetu (výběr ze tří hlavních jídel).
Léčebné procedury poskytované proceduru, 10x malou lázeňskou propenzionem: lázeňské procedury jsou ceduru, vycházku s průvodcem do
podávány v lázeňském domě Prusík - turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní, 20% sleva na zakoupení
viz popis hotelu Jirásek.
Poznámka: Nehlídané parkování u ho- procedur na místě
telu Jirásek (zdarma). Pobyt domácích nástupní den: individuálně
první služba: večeře
zvířat není možný.
Lázeňský penzion Palacký ***
Pozn.: Celý komplex lázní se nachází
ve velmi klidném lázeňském lesoparku
a tvoří ho několik samostatně stojících
budov. Hlavní budovou je Komplexní
léčebný ústav Prusík, který poskytuje
kompletní balneologické služby a také
stravování v centrální jídelně pro
všechny hosty z penzionů, vč. námi nabízeného LP Palacký. V Lázeňském hotelu Jirásek se nachází rehabilitační
bazén a k dispozici je také zázemí
tohoto hotelu (restaurace, kavárna,
terasa).
Program KONST 04
„WELLNESS
VÍKENDOVÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 2x základní vstup do
Wellness centra (2 hod.), 1x solnou jeskyni, 20% sleva při zakoupení procedur
ve Wellness centru
nástupní den: pá nebo individuálně
první služba: večeře
Program KONST 05
„WELLNESS
PRODLOUŽENÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x masáž se zábalem,
3x základní vstup do Wellness centra
(2 hod.), 20% sleva na zakoupení procedur na místě
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program KONST 06
„WELLNESS
TÝDENNÍ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x masáž se zábalem,
1x aroma koupel, 5x základní vstup do
Wellness centra (2 hod.), 20% sleva na
zakoupení procedur na místě
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
Jirásek, Palacký
10.1.-1.05.13 1.5.-1.11.13
Kategorie 1.11.-20.12.13
KONST 01 1/2 standard
5.300,- 6.600,1/1 standard
6.350,- 7.650,KONST 02 1/2 standard
5.900,- 7.500,1/1 standard
6.950,- 8.550,KONST 03 1/2 standard 12.900,- 14.800,1/1 standard 15.000,- 16.900,KONST 04 1/2 standard
1.500,- 1.900,1/1 standard
1.800,- 2.200,KONST 05 1/2 standard
2.300,- 2.900,1/1 standard
2.750,- 3.350,KONST 06 1/2 standard 4.700,- 6.100,1/1 standard
5.750,- 7.150,-
21
Lázně Libverda
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Libverda - bývalé šlechtické sídlo Clam-Gallasů jsou dnes moderní a všestranné lázně
s celoročním využitím. Nacházejí se v malebném podhůří severního úpatí Jizerských
hor v nadmořské výšce 424 m.n.m. na pomezí Čech, Německa a Polska ve vzdálenosti
25 km od Liberce, obklopené smíšenými lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají její klimatický charakter. Pro aktivní odpočinek je v areálu lázní k dispozici minigolf,
moderně vybavené fitnesscentrum, tenisové kurty a rehabilitační bazén.
Léčivé zdroje: libverdská kyselka - minerální voda hydrogenuhličitanovo-hořečnatovápenaté typu, která se využívá pro uhličité koupele a pitnou kúru.
Léčebné metody: uhličitá koupel, perličková koupel, vířivá koupel, skotský střik, střídavé
nožní koupele, podvodní masáž, aromatizovaná koupel, rašelinové obklady, plynové injekce, inhalace, oxygenoterapie, parafínové zábaly, klasické masáže, aromaterapeutická
masáž celého těla, reflexní masáže, individuální léčebný tělocvik, mobilizace páteře, skupinový tělocvik, cvičení v bazénu, ergometrický trénink, chodecký trénink, elektroléčba
Indikace: onemocnění srdce, cév, krevního oběhu, onemocnění pohybového aparátu, vedlejší léčené indikace jsou především poruchy látkové
výměny (diabetes mellitus) a poruchy neurotické, duševní a psychosomatické.
Penzion Frýdlant ****
Poloha: penzion je umístěn v nejhezčí
části lázeňského parku, vedle restaurace Valdštejn. Svým interiérem uspokojí požadavky i náročné klientely.
Popis penzionu: penzion má charakter loveckého zámečku a disponuje kapacitou 22 lůžek. Pro relaxaci můžete
využít saunu, whirlpool a solárium
přímo v budově.
Vybavení pokoje: pokoje kat. superior
(6 dvoulůžkových, 3 třílůžkové a 1 jednolůžkový pokoj s věžičkou), všechny
s koupelnou, WC, SAT-TV, rádiem, vysoušečem vlasů, telefonem, trezorem
(za poplatek) a minibarem.
Stravování: v lázeňské jídelně Ostrava
(pokud není v programu uvedeno
jinak), snídaně, oběd a večeře – bufet
(v zimním období servírovaná strava)
Léčebné procedury poskytované
penzionem: na procedury se dochází
do blízkých lázeňských domů - viz léčebné metody.
Poznámka: Parkování u hotelu Nový
dům (nutná rezervace, za poplatek).
Pobyt domácích zvířat není povolen.
Hotel Nový dům ***
Poloha: největší objekt lázní leží přímo
v lázeňském parku.
Popis hotelu: budova z r. 1986 slouží
jako centrální recepce pro všechny
ubytovací objekty. Jedná se o moderně
vybavený hotel, ve kterém je denní bar,
dva výtahy, recepce, servisní středisko
pro hosty, vyhlídková terasa, zimní zahrada, fitness-centrum. V hotelu se poskytují vybrané procedury. Celková
kapacita je 167 pokojů (vybrané pokoje
ve 2. patře pro handicapované, ve 2.8.patře je wifi-připojení - za poplatek,
na všech pokojích možnost zapůjčení
minibaru - za poplatek, apartmány mají
v ceně).
Vybavení pokoje: pokoje kat. standard: koupelna/WC, SAT-TV, vysoušeč
vlasů, rádio, telefon, minibar (za poplatek), trezor (za poplatek). K dispozici
jsou i apartmány (za příplatek)
Stravování: v lázeňské jídelně Ostrava
(pokud není v programu uvedeno
jinak), snídaně, oběd a večeře - bufet.
(v zimním období servírovaná strava)
Léčebné procedury poskytované
hotelem: v hotelu se nachází část léčebného a rehabilitačního provozu
a fitnesscentrum. Na ostatní procedury
Program LIB 01
„LÁZEŇSKÝ POBYT se dochází do blízkých lázeňských
ŠITÝ NA MÍRU“ domů - viz léčebné metody.
Cena programu zahrnuje: 14x ubyto- Poznámka: Parkování před hotelem
vání s plnou penzí, léčebnou pitnou (při včasné rezervaci a za poplatek).
kúru, 1x vstupní lékařskou prohlídku, Pobyt domácích zvířat není povolen.
20 léčebných procedur dle lékařské
prohlídky, internetové připojení, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně (ve 12 hod.) Program LIB 03
„LÁZEŇSKÉ LÍBÁNKY
první služba: oběd
NEJEN PRO NOVOMANŽELE“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytoProgram LIB 02
„VÍKENDOVÝ vání se snídaní na pokoj, 2x romanticPOBYT V LÁZNÍCH“ kou večeři při svíčkách (4 chody +
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- láhev vína), 1x detoxikační rituál
vání s polopenzí, 1x konzultaci léčeb- (med/čoko), 1x masáž lávovými kaného plánu u lékaře, 2 léčebné meny, 1x konzultaci léčebného plánu
procedury za pobyt, 1x tenis nebo mi- u lékaře, 1x whirlpool a saunu (2 hod.)
nigolf nebo fitness (1 hod.), internetové a láhev sektu jako bonus, internetové
připojení, zapůjčení županu
připojení, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
první služba: večeře
22
Hotel INN ***
Program LIB 04
Poloha: hotel se nachází přímo nad
kolonádou v blízkosti lázeňské jídelny.
Popis hotelu: zrekonstruovaný hotel,
který má výtah a v přízemí budovy naleznete kulečníkový stůl (v recepci hotelu
Nový dům jsou k zapůjčení tága a koule).
Vybavení pokoje: jednolůžkové,
dvoulůžkové pokoje kat. standard (SATTV, koupelna, WC, vysoušeč vlasů, telefon a minibar). Pokoje v prvním patře
mají společnou terasu. K dispozici jsou
i apartmány (za příplatek).
Stravování: v lázeňské jídelně Ostrava
(pokud není v programu uvedeno
jinak), snídaně, oběd a večeře - bufet.
(v zimním období servírovaná strava)
Léčebné procedury poskytované
penzionem: na procedury se dochází
do blízkých lázeňských domů - viz léčebné metody.
Poznámka: Parkování u hotelu
zdarma. Pobyt domácích zvířat není
povolen.
„ODPOČINEK
PRO TĚLO A DUŠI“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x konzultaci léčebného plánu u lékaře, 1x zábal
v banánových listech, 1x podvodní
masáž, 1x thajskou olejovou masáž,
1x aroma koupel, 1x tenis nebo minigolf nebo fitness (1 hod.), internetové
připojení, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program LIB 05
„WELLNESS RELAXACE“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x konzultaci léčebného plánu u lékaře, 1x klasickou
masáž částečnou, 1x aroma koupel,
1x tělový peeling, 1x termoterapii,
1x uhličitou koupel, 1x tenis nebo minigolf nebo fitness (1 hod.), 1x poukaz
na kávu a moučník, internetové připojení, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
Lázeňský dům
03.01.-15.03.13 15.03.-01.05.13
Kategorie
22.11.-20.12.13 25.10.-22.11.13
LIB 01
1/2 standard
17.330,17.330,Nový dům, INN 1/1 standard
19.990,19.990,Frýdlant, apt. 1/2 superior
18.730,18.730,Nový dům, INN 1/1 superior
21.390,21.390,LIB 02
1/2 standard
1.890,1.980,Nový dům, INN 1/1 standard
2.270,2.360,Frýdlant, apt. 1/2 superior
2.540,2.620,Nový dům, INN 1/1 superior
2.920,3.000,LIB 03
1/2 standard
3.570,3.780,Nový dům, INN 1/2 superior
3.785,3.990,Frýdlant, apt.
Nový dům, INN
LIB 04
1/2 standard
3.855,4.230,Nový dům, INN 1/1 standard
4.425,4.800,Frýdlant, apt. 1/2 superior
4.170,4.545,Nový dům, INN 1/1 superior
4.740,5.115,LIB 05
1/2 standard
4.260,4.500,Nový dům, INN 1/1 standard
5.020,5.260,Frýdlant, apt. 1/2 superior
4.700,4.920,Nový dům, INN 1/1 superior
5.460,5.680,Pozn.: Program LIB 01 k prodeji od 01.02.2013
01.05.-25.10.13
17.330,19.990,18.730,21.390,2.250,2.630,2.890,3.270,4.130,4.345,-
4.635,5.205,4.965,5.535,4.920,5.680,5.360,6.120,-
www.wellness-hotel.cz
Lázně Luhačovice
wellness pobyty
Leží na jižní Moravě, asi 20 km jihovýchodně od Zlína. Rozkládají se v údolí, jehož nadmořská výška je minimálně 250 m n. m. Východní a jihovýchodní část okolí lázní Luhačovice je součástí Chráněné krajinné oblasti
Bílé Karpaty. Význam lázní Luhačovic je spojen s 300 letou tradicí lázeňské léčby, která místu vtiskla neopakovatelnou atmosféru výjimečné architektury lázeňských domů (dílo slovenského architekta Dušana Jurkoviče,
jenž se nechal inspirovat lidovou architekturou Valašska). Neopakovatelný kolorit lázeňské architektury společně s překrásnými parky a množstvím pramenů a fontán tvoří z Luhačovic skutečnou perlu moravských lázní.
Léčivé zdroje: léčba je založena na využití přírodních léčivých zdrojů a příznivého klimatu v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. Na území Luhačovic vyvěrá 16 hydrouhličitano-chloridosodných kyselek a jeden sirný pramen. Minerální vody obsahují z kationtů zejména sodík a v menším
množství vápník a hořčík. Z aniontů je obsažen nejvíce chlor, kyselina uhličitá, dále brom, jód a z rozpuštěných
plynů ve značném objemu volný oxid uhličitý. Teplota vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 až 12 °C. Nejznámějšími minerálními prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a pramen Dr. Šťastného.
Léčebné metody: pitná kúra, minerální koupele, inhalace, perličková koupel, vířivá a Hubbardova lázeň, skotský střik, parní a horkovzdušná lázeň, střídavé nožní koupele, klasické, reflexní a podvodní masáže, galvanická
lázeň, čtyřkomorová lázeň, krátkovlnná a mikrovlnná diatermie, diadynamické a Träbertovy proudy, ultrazvuk,
solux a horské slunko, parafínový obklad, plynové injekce, vasotrain, magnetoterapie, sauna, léčebný tělocvik
individuální a skupinový, cvičení v bazénu, terénní léčba.
Indikace: onemocnění dýchacího ústrojí, oběhového a trávicího ústrojí, poruchy trávení a nechutenství, nemoci
z poruch výměny látkové, cukrovka a obezita, poruchy pohybového aparátu, bolestivé syndromy šlach, úponů a kosterních svalů, mimokloubní revmatismus, bolestivé syndromy páteře, nemoci onkologické, nemoci nervové.
Spa & Wellness Hotel Alexandria ****
Poloha: hotel se nachází přímo
v centru města. Stylový a noblesní
hotel nabízí svým hostům po rozsáhlé
rekonstrukci prvotřídní služby čtyřhvězdičkového hotelu.
Popis hotelu: hotel s celkem 56 pokoji
a 1 apartmá poskytuje komfortní ubytování, skvělé gastronomické služby
v hotelové restauraci s letní terasou
i v nočním klubu. Hotel nabízí služby lázeňské i wellnessové ve vlastním moderním zázemí vč. bazénu, beauty
centra a fitnessu.
Vybavení pokoje: nekuřácké pokoje
mají sprchu a WC, vysoušeč vlasů, SATTV, telefon, minibar, trezor a bezplatné
kabelové připojení na internet. Některé
pokoje mají balkon.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně a večeře - bufet. Možnost obědů
ve Francouzské restauraci výběrem z jídelního lístku.
Léčebné procedury poskytované
hotelem: minerální koupele v přírodní
uhličité vodě, hydromasáže a uvolňující
masáže. Hotelové wellness s bazénem
s protiproudem, masážními tryskami
a masážní lavicí nabízí též využití whirlpoolu a Kneippova chodníku. Termoterapie je aplikována ve 4 keramických
lázních (bylinková, solná, parní a laconium) a ve finské sauně či v arabské
lázni rasul. Nerušené soukromí nabízí
prostor privátního wellnessu. Součástí
nabídky hotelu je též centrum Beauté,
kde se používá exkluzivní řada produktů přírodní kosmetiky. Odpočinek
nabízí relaxační zóny s lehátky a tichou
hudbou.
Poznámka: Parkování na krytém parkovišti cca 100 m (za poplatek). Pobyt
domácích zvířat není povolen. Předpokládaná provozní doba hotelu je 02.01.15.12.13.
Program LUH 01 „WELLNESS NA ZKOUŠKU“
Program LUH 03 „OCHUTNÁVKA WELLNESS“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x wellness masáž dle
vlastního výběru (25 min.), volný vstup
do wellnesscentra hotelu s bazénem,
whirlpoolem a saunami, volný vstup
do fitness centra, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně, mimo so
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x přírodní uhličitou
koupel (15 min.), 1x hydromasážní koupel (20 min.), 1x relaxační masáž éterickým olejem (25 min), 1x wellness
masáž dle vlastního výběru (25 min.),
volný vstup do wellnesscentra hotelu
s bazénem, whirlpoolem a saunami,
volný vstup do fitness centra, zapůjčení
Program LUH 02 „VÍKEND V ALEXANDRII“ županu
Cena programu zahrnuje: 3x ubyto- nástupní den: ne
vání s polopenzí, 1x relaxační bublinko- první služba: večeře
vou koupel (15-20 min.), 1x wellness
masáž dle vlastního výběru (25 min.),
1x Rasul – orientální očistnou kúru
v parní lázni (25 min.) pro pár nebo rašelinový obklad (15 min.) pro jednotlivce, volný vstup do wellnesscentra
hotelu s bazénem, whirlpoolem a saunami, volný vstup do fitness centra, zapůjčení županu
nástupní den: čt
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
Alexandria
02.01.-17.03.13 17.03.-12.05.13 12.05.-15.09.13
Kategorie
17.11.-15.12.13 15.09.-17.11.13
LUH 01
1/2 standard
3.890,4.250,4.790,1/1 standard
3.890,4.250,4.790,LUH 02
1/2 standard
6.645,7.185,7.995,1/1 standard
6.645,7.185,7.995,LUH 03
1/2 standard
6.630,7.130,8.010,1/1 standard
6.630,7.130,8.010,-
www.lazne.net
23
Lázně Luhačovice
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázeňský hotel
Jurkovičův dům ****
Lázeňský hotel
Palace ****
Hotel Dům Bedřicha
Smetany ****
Hotel Garni
Jestřabí ***
Poloha: unikátní objekt architektury lidové secese Dušana S. Jurkoviče leží
v centru lázní, uprostřed parku v těsné
blízkosti lázeňské kolonády.
Popis hotelu: zmodernizovaný lázeňský hotel nabízí: recepci, směnárnu,
odvoz zavazadel, praní prádla, kadeřnictví, lobby bar, terasu a stylovou restauraci a komplexní balneoprovoz vč.
bazénu, sauny a whirlpoolu. Celková
kapacita hotelu je 50 pokojů.
Vybavení pokoje: pokoje kat. standard mají stylový nábytek a trámové
stropy. Jsou vybaveny sprchou, WC,
SAT - TV, vnitřním informačním okruhem, telefonem, bezplatným připojením na internet, minibarem a trezorem.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně a večeře - bufet, oběd - výběru
z menu (možnost dietní a vegetariánské stravy).
Léčebné procedury poskytované
hotelem: hotel poskytuje komplexní
lázeňské a lékařské služby. K dispozici
je vyhřívaný bazén s masážním programem, whirlpool, sauna, klasické a podvodní masáže, inhalace, elektroléčba,
aromaterapie. Zvláštností jsou uhličité
koupele ve „zlaté vaně“.
Poznámka: Parkování u Lázeňského
divadla cca 150 m od hotelu (za poplatek). Pobyt domácích zvířat není povolen. Internet ve společenských
prostorách a na pokojích zdarma.
Předpokládaná provozní doba hotelu
je 13.01.-15.12.13.
Poloha: LH Palace najdete v centru
města Luhačovice, nedaleko kolonády
a lázeňského parku.
Popis hotelu: lázeňský hotel nabízí
hostům dvě hotelové restaurace, letní
terasu, salonky, příjemné posezení v taneční kavárně nebo denním a nočním
baru. Mezi hotelové služby patří kadeřnictví a holičství, kosmetický salon, knihovna, obsluha na pokojích, směnárna,
odvoz zavazadel a praní prádla. Celková kapacita hotelu je 134 pokojů.
Vybavení pokoje: pokoje kat. standard jsou vybaveny koupelnou s vanou
nebo sprchovým koutem, WC, SAT-TV
s vnitřním informačním okruhem,
internetovým připojením, telefonem
s možností přímé volby, trezorem, minibarem, vysoušečem vlasů.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně - bufet, oběd a večeře - menu se
salátovým a kompotovým bufetem
(možnost dietní a vegetariánské stravy).
Léčebné procedury poskytované hotelem: ve vlastních balneo-zařízeních
hotel poskytuje služby lékaře a lázeňské
procedury k léčbě dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu i pohybového aparátu: uhličité koupele, inhalace,
vodoléčebné procedury, klasické, podvodní a reflexní masáže, slatinné obklady a další speciální terapii. K dispozici
je fitness a relaxační centrum s vyhřívaným bazénem, saunou a soláriem.
Poznámka: Parkování na parkovišti před
hotelem nebo na městském parkovišti
cca 200 m od hotelu (za poplatek). Pobyt
domácích zvířat není povolen. Internet
ve společenských prostorách a na pokojích zdarma. Předpokládaná provozní
doba hotelu je 02.01.-15.12.13.
Poloha: hotel v secesním stylu je situován v centru lázeňského areálu, v krásném a tichém lázeňském parku.
Popis hotelu: hotelová restaurace,
denní bar s letní terasou, salonky, směnárna, výtah, internetový koutek, odvoz
zavazadel, centrální trezor (zdarma).
Celková kapacita hotelu je 36 pokojů.
Vybavení pokoje: pokoje kat. standard: koupelna s vanou nebo sprchou,
WC, SAT - TV, minibar, telefon, vysoušeč
vlasů.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně - bufet, obědy a večeře - menu se
salátovým a kompotovým bufetem
(možnost dietní a vegetariánské stravy).
Léčebné procedury poskytované
hotelem: služby lékaře a léčebné procedury jsou poskytovány v okolních lázeňských objektech (lázeňský hotel
Jurkovičův dům nebo Lázeňská poliklinika - viz Léčebné metody).
Poznámka: Parkování u Lázeňské polikliniky cca 300 m (za poplatek). Pobyt
domácích zvířat není povolen. Internet
ve společenských prostorách zdarma.
Předpokládaná provozní doba hotelu
je 27.01.-15.12.13.
Poloha: Hotel Garni Jestřabí leží v klidném lázeňském parku v blízkosti kolonády a lázeňských zařízení.
Popis hotelu: stylově vybavené interiéry recepce, baru, jídelny i pokojů podtrhují historický ráz budovy.
Další služby: výtah, internetový koutek, odvoz zavazadel, praní prádla. Celková kapacita hotelu je 33 pokojů.
Vybavení pokoje: stylově zařízené pokoje kat. standard respektující charakter
stavby (střešní okna ve vyšších patrech)
s příslušenstvím, TV, trezorem, telefonem, minibarem a vysoušečem vlasů.
Stravování: v restauraci hotelu, snídaně
- bufet, ve Společenském domě (cca
500 m) jsou podávány obědy a večeře menu se salátovým a kompotovým bufetem, (možnost dietní a vegetariánské
stravy).
Léčebné procedury poskytované
hotelem: služby lékaře a léčebné procedury jsou poskytovány v okolních lázeňských
objektech
(Lázeňská
poliklinika - viz Léčebné metody).
Poznámka:
Parkování u Lázeňské polikliniky cca
150m (za poplatek). Pobyt domácích zvířat není povolen. Internet ve společenských prostorech zdarma.Předpokládaná
provozní doba hotelu je 27.01.-15.12.13.
Program LUH 04 „PRODLOUŽENÝ VÍKEND
S LÁZEŇSKÝM PROGRAMEM“
Program LUH 05
„KRÁTKÁ RELAXACE“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytoCena programu zahrnuje: uvítací vání s polopenzí, 1x přírodní uhličitou
láhev vína, 3x ubytování s polopenzí, koupel, 1x koupel s přísadou vonné
1x předpis procedur lékařem, 1x pří- esence, 1x perličkovou koupel, 1x čátečrodní uhličitou koupel, 2x inhalaci nou masáž éterickým olejem, 1x masáž
přírodní uhličité vody nebo 2x oxyge- pomerančovým krémem, 3x oxygenonoterapii (30 min.), 3x lázeňskou proce- terapii (30 min.), 2x bazén (60 min.) (pro
duru (1x velkou a 2x malou proceduru), klienty Jurkovičova domu: 1x aromatedenně pitnou kúru luhačovických léči- rapie pro dámy a 1x masážní křeslo pro
pány), denně pitnou kúru luhačovických
vých pramenů.
léčivých pramenů.
nástupní den: výhradně čt
nástupní den: výhradně ne
první služba: večeře
první služba: večeře
24
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
LUH 04
02.01.-17.03.13 17.03.-12.05.13 12.05.-15.09.13
Kategorie
17.11.-15.12.13 15.09.-17.11.13
Jestřabí
1/2 standard
3.955,4.325,5.315,1/1 standard
4.390,4.850,6.155,B. Smetana 1/2 standard
4.660,5.150,6.350,1/1 standard
5.425,6.050,7.640,Palace
1/2 standard
5.665,6.275,6.905,1/1 standard
6.955,7.745,8.540,Jurkovič. dům 1/2 standard
6.220,6.680,7.430,1/1 standard
7.630,8.210,9.185,Pozn.: při pobytu v hotelu Jurkovičův dům je v ceně volný vstup do bazénu a whirlpoolu a zapůjčení županu.
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
LUH 05
02.01.-17.03.13 17.03.-12.05.13 12.05.-15.09.13
Kategorie
17.11.-15.12.13 15.09.-17.11.13
Jestřabí
1/2 standard
4.405,4.725,5.940,1/1 standard
5.045,5.425,7.020,B. Smetana 1/2 standard
4.925,5.425,6.860,1/1 standard
5.765,6.405,8.320,Palace
1/2 standard
5.345,5.845,7.360,1/1 standard
6.345,7.005,8.980,Jurkovič. dům 1/2 standard
6.265,6.825,8.100,1/1 standard
7.505,8.245,9.920,Pozn.: při pobytu v hotelu Jurkovičův dům je v ceně volný vstup do bazénu a whirlpoolu a zapůjčení županu.
www.wellness-hotel.cz
Lázně Luhačovice
lázeňské pobyty
Program LUH 06
„POBYT PRO SENIORY“
Program LUH 09
„TÝDEN PRO ZDRAVÍ“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x předpis procedur lékařem, 1x velkou a 4x malou proceduru dle předpisu lékaře, BONUS: 5x individuální
inhalaci minerální vody, denně pitnou kúru luhačovických léčivých pramenů
nástupní den: ne
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x konzultaci s lékařem,
6x velkou a 6x malou proceduru dle předpisu lékaře, denně pitnou kúru luhačovických léčivých pramenů
nástupní den: ne
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
LUH 06
02.01.-17.03.13 17.03.-12.05.13
Kategorie
17.11.-15.12.13 15.09.-17.11.13
Jestřabí
1/2 standard
5.895,6.310,1/1 standard
7.015,7.535,B. Smetana 1/2 standard
6.805,7.535,1/1 standard
8.275,9.250,Palace
1/2 standard
7.540,8.270,1/1 standard
9.290,10.300,-
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
LUH 09
02.01.-17.03.13 17.03.-12.05.13 12.05.-15.09.13
Kategorie
17.11.-15.12.13 15.09.-17.11.13
Jestřabí
1/2 standard
7.095,7.610,9.470,1/1 standard
8.215,8.835,11.360,B. Smetana 1/2 standard
8.005,8.835,11.080,1/1 standard
9.475,10.550,13.635,Palace
1/2 standard
8.740,9.570,11.955,1/1 standard
10.490,11.600,14.790,Jurkovič. dům 1/2 standard
10.350,11.285,13.250,1/1 standard
12.520,13.770,16.435,Pozn.: při pobytu v hotelu Jurkovičův dům je v ceně volný vstup do bazénu a whirlpoolu a zapůjčení županu.
Předpokládaná provozní doba hotelů: viz popis hotelů
Program LUH 07
12.05.-15.09.13
8.090,9.980,9.700,12.255,10.575,13.410,-
„MÁLÁ LÁZEŇSKÁ KÚRA“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x předpis procedur lékařem, 3x velkou a 3x malou lázeňskou proceduru dle předpisu lékaře, denně pitnou kúru luhačovických léčivých pramenů
nástupní den: ne
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
LUH 07
02.01.-17.03.13 17.03.-12.05.13 12.05.-15.09.13
Kategorie
17.11.-15.12.13 15.09.-17.11.13
Jestřabí
1/2 standard
5.965,6.390,8.170,1/1 standard
7.085,7.615,10.060,B. Smetana 1/2 standard
6.875,7.615,9.780,1/1 standard
8.345,9.330,12.335,Palace
1/2 standard
7.610,8.350,10.655,1/1 standard
9.360,10.380,13.490,Jurkovič. dům 1/2 standard
9.220,10.065,11.950,1/1 standard
11.390,12.550,15.135,Pozn.: při pobytu v hotelu Jurkovičův dům je v ceně volný vstup do bazénu a whirlpoolu (1 hod.) a zapůjčení
županu. Při pobytu v hotelech Dům B. Smetany, Jestřábí 3x vstup do bazénu a whirlpoolu v Centrálních lázních
(3x 1 hod.)
Program LUH 08
„DOVOLENÁ V LUHAČOVÍCÍCH S LÁZEŇSKÝM PROGRAMEM“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x předpis procedur lékařem, 3x velkou a 2x malou proceduru dle vlastního výběru z možných (velké procedury - uhličité koupele či rašelinové obklady (oboje max. 2x týdně), koupele
s přísadami, hydromasáže, malé procedury - koupele (perličkové, vířivé, nožní),
masáže (klasické nebo éterickým olejem), parafínové obklady, inhalace, oxygenoterapie, aromaterapie, BONUS: 1x přírodní uhličitou koupel nebo 1x vstup do wellness centra v hotelu Alexandria (2 hod. mezi 17 – 21 hod.), denně pitnou kúru
luhačovických léčivých pramenů
nástupní den: ne
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
LUH 08
02.01.-17.03.13 17.03.-12.05.13 12.05.-15.09.13
Kategorie
17.11.-15.12.13 15.09.-17.11.13
Jestřabí
1/2 standard
6.065,6.500,8.290,1/1 standard
7.185,7.725,10.180,B. Smetana 1/2 standard
6.975,7.725,9.900,1/1 standard
8.445,9.440,12.455,Palace
1/2 standard
7.710,8.460,10.775,1/1 standard
9.460,10.490,13.610,Jurkovič. dům 1/2 standard
9.320,10.175,12.070,1/1 standard
11.490,12.660,15.255,Pozn.: při pobytu v hotelu Jurkovičův dům je v ceně volný vstup do bazénu a whirlpoolu a zapůjčení županu.
Předpokládaná provozní doba hotelů: viz popis hotelů
www.lazne.net
Program LUH 10
„LÉČEBNÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, vstupní a výstupní lékařské
vyšetření, sestavení individuálního léčebného programu, 7x velkou a 14x malou
léčebnou proceduru, denně pitnou kúru luhačovických léčivých pramenů
nástupní den: ne
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
LUH 10
02.01.-17.03.13 17.03.-12.05.13 12.05.-15.09.13
Kategorie
17.11.-15.12.13 15.09.-17.11.13
Jestřabí
1/2 standard
9.065,9.660,11.585,1/1 standard
10.395,10.885,13.475,B. Smetana 1/2 standard
9.975,10.885,13.195,1/1 standard
11.515,12.600,15.750,Palace
1/2 standard
10.710,11.620,14.070,1/1 standard
12.425,13.650,16.905,-
Program LUH 11
„LÉČEBNÝ POBYT INTENSIV“
Cena programu zahrnuje: 9x ubytování s polopenzí, vstupní, kontrolní a výstupní lékařské vyšetření, laboratorní vyšetření, sestavení individuální léčebného
programu, 7x velkou a 14x malou léčebnou proceduru, 5x inhalaci minerální
vody, denně pitnou kúru luhačovických léčivých pramenů.
nástupní den: doporučený pá (nejpozději do 14 hod.) první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
LUH 11
02.01.-17.03.13 17.03.-12.05.13 12.05.-15.09.13
Kategorie
17.11.-15.12.13 15.09.-17.11.13
Palace
1/2 standard
12.240,13.280,16.080,1/1 standard
14.240,15.600,19.320,U PROGRAMU LUH 11 SLEVA 10% VE VYBRANÝCH TERMÍNECH:
29.03.-07.04.,26.04.-05.05.,03.05.-12.05.,05.07.-14.07.,25.10.-03.11.2013. Přesná cena na vyžádání.
25
Lázně Luhačovice
wellness pobyty
Wellness Hotel Augustiniánský dům **** superior
Poloha: nejluxusnější Wellness hotel
na Moravě se nachází v klidné vilové
čtvrti, nedaleko lázeňské kolonády
a sportovních zařízení (tenisové kurty,
minigolfové hřiště).
Popis hotelu: objekt z r. 1904 byl v začátku r. 2010 znovuotevřen po celkové
rekonstrukci jako moderní Wellness &
Spa Hotel Augustiniánský dům ****superior. Součástí hotelu je Kaple sv. Tomáše (jedna z nejvýznamnějších
památek Luhačovic). Hotel o 5 podlažích (výtah) má lobby bar s recepcí, hotelovou restauraci s nabídkou zážitkové
gastronomie, letní terasy z obou stran
hotelu, dále pak konferenční sál a salonek. Chloubou hotelu je moderní wellness centrum, které obsahuje solnou
parní lázeň, mentolovou parní lázeň,
bylinkovou a finskou saunu, jakož i relaxační místnost, dále whirlpool, bazén
s protiproudem, masážní sprchy a ledovou studnu. Celková kapacita hotelu
je 26 pokojů různých kategorií. Hotel je
zcela nekuřácký (kuřácký salonek) a je
Program LUH AUG 01
„ROMANTICKÝ
POBYT NA 2 NOCI“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování
se snídaní, 1x 5-ti chodové degustační
menu, 1x láhev sektu, exklusivní dekorace
z lístků růží na pokoji, 1x romantickou Augustiánskou koupel, denně volný vstup
do bazénu a Wellness centra (solná
a mentolová parní lázeň, bylinková a finská sauna, relaxační místnost, whirlpool,
masážní sprchy, ledová studna, fontána),
zapůjčení županu, parkování
nástupní den: ne – st
první služba: večeře
Program LUH AUG 02 „MIMOVÍKENDOVÉ
WELLNESS“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek na
přivítanou, 2x ubytování s polopenzí,
denně volný vstup do bazénu a Wellness
centra (solná a mentolová parní lázeň, bylinková a finská sauna, relaxační místnost,
whirlpool, masážní sprchy, ledová studna,
fontána), zapůjčení županu, parkování
nástupní den: ne - st
první služba: večeře
BONUS: bezplatné využití Wellness centra
a bazénu i v den odjezdu do 16 hod.
26
Program LUH AUG 05
„VÍKENDOVÉ
WELLNESS“
Program LUH AUG 08
„WELLNESS DNY“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
plně pokryt internetem (pokoje, konfe- Cena programu zahrnuje: 1x přípitek na přivítanou, 4x ubytování s polopenzí,
renční sál). V nabídce hotelu je množ- na přivítanou, 2x ubytování s polo- 1x Augustiniánskou koupel pro 2 osoby
ství sportovních aktivit - mimo hotel: penzí, denně volný vstup do bazénu s bylinnou přísadou, mystickou hudbou
tenis, stolní tenis, minigolf, víceúčelová a Wellness centra (solná a mentolová a skleničkou sektu, 1x relaxační masáž
hřiště.
parní lázeň, bylinková a finská sauna, (30 min.), denně volný vstup do bazénu
Vybavení pokoje: veškeré pokoje jsou relaxační místnost, whirlpool, masážní a Wellness centra (solná a mentolová
vybaveny klimatizací, koupelnou (spr- sprchy, ledová studna, fontána), zapůj- parní lázeň, bylinková a finská sauna, relaxační místnost, whirlpool, masážní sprcha/vana, WC, vysoušeč vlasů), LCD TV, čení županu, parkování
chy, ledová studna, fontána), zapůjčení
bezplatným internetovým připojením, nástupní den: pá
županu, parkování
telefonem, minibarem, trezorem a žu- první služba: večeře
panem. (pokoje kat. superior, suite BONUS: bezplatné využití Wellness centra nástupní den: individuálně
první služba: večeře
a apartmá - na vyžádání za příplatek). a bazénu i v den odjezdu do 16 hod.
Stravování: v hotelové restauraci: snídaně - bufet, večeře - servírovaná - o 3 Program LUH AUG 06 „BEAUTY WOMAN
Program LUH AUG 09
„TOP MANAGER“
chodech (výběr z více menu) + saláVÍKEND“ Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
tový bufet, v neděli jsou pořádány slav- Cena programu zahrnuje: 1x přípitek na přivítanou a občerstvení, 3x ubytonostní gala-večeře.
na přivítanou – Augustiniánský koktejl, vání se snídaní, 1x exotickou tělovou
Wellness procedury poskytované 2x ubytování se snídaní, 1x relaxační ri- péči TRIBAL (80 min.), 1x protistresovou
hotelem: viz. popis hotelu
tuál 3 vůní (80 min.), 1x omlazující péče masáž hlavy (50 min.), 1x reflexní terapii
Poznámka: Parkování na parkovišti Sv. Moniky (50 min.), denně volný nohou a rukou (50 min.), 1x relaxační
v areálu hotelu (monitorované kame- vstup do bazénu a Wellness centra masáž (50 min.), denně volný vstup do
rovým systémem) - zdarma. Pobyt do- (solná a mentolová parní lázeň, bylin- bazénu a Wellness centra (solná a menmácích zvířat je možný pouze po ková a finská sauna, relaxační místnost, tolová parní lázeň, bylinková a finská
domluvě (za poplatek).
whirlpool, masážní sprchy, ledová sauna, relaxační místnost, whirlpool,
studna, fontána), zapůjčení županu, masážní sprchy, ledová studna, fontána),
zapůjčení županu, parkování
parkování
nástupní den: ne - út
nástupní den: pá
první služba: večeře
první služba: večeře
Program LUH AUG 03
„BEAUTY WOMAN
POBYT „
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítanou – Augustiniánský koktejl,
2x ubytování se snídaní, 1x relaxační rituál 3 vůní (80 min.), 1x omlazující péče
Sv. Moniky (50 min.), denně volný vstup
do bazénu a Wellness centra (solná
a mentolová parní lázeň, bylinková a finská sauna, relaxační místnost, whirlpool,
masážní sprchy, ledová studna, fontána),
zapůjčení županu, parkování
nástupní den: ne – st
první služba: večeře
Program LUH AUG 04
„ROMANTICKÝ
VÍKEND NA 2 NOCI“
Cena programu zahrnuje:2x ubytování se
snídaní, 1x 5-ti chodové degustační menu, 1x
láhev sektu, exklusivní dekorace z lístků růží
na pokoji, 1x romantickou Augustiánskou
koupel, denně volný vstup do bazénu aWellness centra (solná a mentolová parní lázeň,
bylinková a finská sauna, relaxační místnost,
whirlpool, masážní sprchy, ledová studna,
fontána), zapůjčení županu, parkování
nástupní den: pá
první služba: večeře
Program LUH AUG 07
„PRODLOUŽENÝ
WELLNESS POBYT“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítanou, 3x ubytování s polopenzí, 1x Augustiniánskou koupel pro
2 osoby s bylinnou přísadou, mystickou hudbou a skleničkou sektu, denně
volný vstup do bazénu a Wellness
centra (solná a mentolová parní lázeň,
bylinková a finská sauna, relaxační
místnost, whirlpool, masážní sprchy, ledová studna, fontána), zapůjčení županu, parkování
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Augustiniánský dům
02.01.-20.12.13
Kategorie
LUH AUG 01 1/2 classic
3.430,LUH AUG 02 1/2 classic
3.650,1/1 classic
3.650,LUH AUG 03 1/2 classic
3.990,1/1 classic
5.420,LUH AUG 04 1/2 classic
4.290,LUH AUG 05 1/2 classic
4.350,1/1 classic
4.350,LUH AUG 06 1/2 classic
4.990,1/1 classic
6.780,LUH AUG 07 1/2 classic
6.350,1/1 classic
6.350,LUH AUG 08 1/2 classic
6.850,1/1 classic
6.850,LUH AUG 09 1/2 classic
7.190,1/1 classic
9.580,-
www.wellness-hotel.cz
Mariánské Lázně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Nejmladší západočeské lázeňské město Mariánské Lázně vzniklo počátkem 19. století v údolí, ve
kterém vyvěrá mnoho léčivých pramenů. Systematickým zkoumáním léčivých účinků pramenů
v Mariánských Lázních se začal zabývat až koncem 18. stol. ordinář tepelského kláštera Dr. Jan
Josef Nehr. V r. 1805 postavil u Křížového pramene první zděný dům v Mariánských Lázních pro
lázeňské hosty, nazvaný Zlatá koule. Za finanční podpory opata Karla Kašpara Reitenbergera
vzniklo z nehostinného bažinatého údolí v letech 1817 - 1823 půvabné parkové město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami - dodnes nazývané – Mariánské Lázně.
Mariánské Lázně leží v nadmořské výšce 630 m, klima je mírné podhorské.
Léčivé zdroje: všechny zde vyvěrající léčivé prameny jsou studené kyselky, jejichž teplota kolísá mezi 7 a 10 °Celsia. Relativně vysoký je obsah dvojmocného železa (10 - 40 mg/l). Okolnost, že tyto tak rozdílné prameny vyvěrají na malém území, dokonce často těsně vedle sebe, je balneologickou
raritou. Výrazná rozdílnost v chemickém složení pramenů umožňuje ovlivnit již samotnou pitnou léčbou celou řadu nemocí různých orgánů.
Léčebné metody: pitná kúra, inhalace, minerální koupele, koupele přísadové, suchá plynová lázeň CO2, plynové injekce, slatinný zábal, rašelinová
koupel, klasická masáž, reflexní masáže, vodoléčba: perličková koupel, podvodní masáž, elektroléčebné procedury, parafinové zábaly, relaxační cvičení, oxygenoterapie
Indikace: nemoci pohybového ústrojí, onemocnění ledvin a močových cest, nespecifické nemoci dýchacího ústrojí, ženské nemoci, nemoci poruch
výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci onkologické
Danubius Health Spa Resort Nové Lázně *****
Danubius Health Spa Resort Centrální Lázně ****
Poloha: impozantní budova Nových
Lázní se nachází přímo u lázeňského
parku, nedaleko kolonády a v těsné blízkosti Zpívající fontány. Budova je propojena s hotely Centrální Lázně **** a Maria
Spa Courtyard **** krytými promenádami
a koridory v jeden lázeňský komplex.
Popis resortu: původní klasicistní budova Nových lázní byla přestavěna ve
stylu monumentální neorenesance na
luxusní lázeňskou budovu: recepce,
několik výtahů, Royal restaurace, Lobby
bar a Vídeňská kavárna, fitnesscentrum,
kosmetický a kadeřnický salon, pedikúra a manikúra, zmodernizované balneoologické oddělení, využívající
přírodní léčivé zdroje a garantující nejkvalitnější léčebnou kúru. K dispozici
jsou m.j. unikátní Římské lázně (tři
různé bazény s masážními tryskami,
whirlpoolem, finskou saunou, sanariem, parní lázní, Kneippovou kúrou,
odpočinkovou místnostní), Královskou
a Císařskou kabinu pro minerální koupele a od června 2011 nově rekonstruované Maria Spa Courtyard.
Vybavení pokoje: nabízené pokoje
kat. superior plus mají k dispozici kou-
Poloha: Centrální Lázně mají výhodnou polohu nedaleko Ambrožova pramene a lázeňské kolonády. Budova je
propojena s hotely Nové Lázně*****
a Maria Spa Courtyard **** superior
krytými promenádami a koridory
v jeden lázeňský komplex.
Popis resortu: v přízemí se nachází
příjemný lobby bar společně s recepcí.
V hotelu je restaurace, 2 výtahy a kompletní balneologické centrum a dále
wellness a beauty služby (koupele, masáže, solárium, kadeřnictví, kosmetika),
Danubius Premier Fitness. Celková kapacita hotelu je 108 pokojů
Vybavení pokoje: hotel má 2 kategorie
pokojů, Superior a Superior Plus (s výhledem do parku) - všechny jsou vybaveny
koupelnou s vanou nebo sprchou, WC,
SAT-TV, minibarem, telefonem, trezorem,
připojením na internet (zdarma), vysoušečem vlasů, pantoflemi a županem.
Program ML AS 01
pelnu s vanou nebo se sprchou, WC,
SAT-TV, telefon, internet, minibar, trezor,
vysoušeč vlasů, pantofle a župan.
Ostatní kategorie pokojů - na vyžádání,
za příplatek.
Stravování: v Royal restauraci, snídaně
a večeře - bufet, obědy - menu (výběr
z více variant vč. dietní stravy).
Procedury poskytované resortem:
komplexní lázeňský servis: minerální
koupele, slatinné zábaly, suchá plynová
lázeň CO2 (plynová obálka), plynové injekce, vodoléčba, podvodní, klasické,
reflexní a reflexní nožní masáže, masáže horkými kameny, masáže Dolce
vita, manuální lymfodrenáže, vřídelní
lázeň, inhalace, léčebný tělocvik, léčebný tělocvik v bazénu, elektroléčba,
ultrazvuk, parafínové zábaly, lavaterm,
oxygenoterapie, hydro-colon terapie,
vitasalin, bahenní zábaly, kryosauna,
minerální koupel v Královské kabině
Poznámka: Parkování před hotelem
zdarma, vedle hotelu a na centrálním
parkovišti za poplatek. Pobyt malého
psa je možný (za poplatek).Pes nesmi
do restaurace a balneoprovozu.
„KOUZLO RAŠELINY“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek na přivítanou, 7x ubytování s polopenzí,
vstupní a výstupní lékařskou konzultaci, závěrečnou lékařskou zprávu, pitnou kúru,
2x slatinný zábal, 2x minerální koupel s rašelinovým extraktem, 2x klasickou masáž
částečnou, 1x minerální koupel se suchým zábalem, 1x podvodní masáž částečnou,
3x suchou plynovou lázeň CO2, 1x aqua fitness v historických Ŕímských lázních, 1x
dárek-originální mýdlo z rašelinového extraktu, volný vstup do komplexu historických Římských lázní se 3 rehabilitačními bazény, whirlpoolem, saunou, sanariem,
parní lázní, Kneippovou terapií, relaxační místností a Danubius Premier fitnessem
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
www.lazne.net
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně a večeře - bufet, obědy - menu +
salátový bufet (výběr z více variant vč.
možnosti dietní stravy).
Procedury poskytované resortem:
komplexní balneo-centrum Centrálních lázní poskytuje léčebné procedury
při využití přírodních zdrojů a další široké spektrum léčebných procedur
(minerální koupele, slatinné zábaly,
suchá plynová lázeň CO2 (plynová
obálka), plynové injekce, vodoléčba,
podvodní, klasické, reflexní a regenerační nožní masáže, masáže horkými
kameny, manuální lymfodrenáže, vřídelní lázeň, inhalace, léčebný tělocvik,
elektroléčba, ultrazvuk, parafínové zábaly, lavatherm, oxygenoterapie, aj.).
Poznámka: Parkování na hotelovém
parkovišti (za poplatek). Pobyt malého
psa je možný (za poplatek).Pes nesmi
do restaurace a balneoprovozu.
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
ML AS 01
08.01.-15.03.13 15.03.-15.04.13 15.04.-21.10.13
Kategorie
11.11.-20.12.13 21.10.-11.11.13
Centrální
1/2 Superior
14.770,16.590,18.760,lázně
1/1 Superior
18.130,19.950,22.120,1/2 Superior plus
15.610,17.430,19.600,1/1 Superior plus
18.970,20.790,22.960,Nové Lázně 1/2 Superior plus
17.640,19.460,22.120,1/1 Superior plus
21.000,22.820,25.480,Pozn.: pro oba hotely - další programy – viz. str. 29
27
Mariánské Lázně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázeňský
Hotel Butterfly ****
Lázeňský
hotel Vltava *** superior
Poloha: ve středu města, blízko kolonády (cca 800 m), v sousedství krásných parků, pavilon Alexandriina
pramene v parku před hotelem.
Popis hotelu: hotel je kombinací tradičního stylu a komfortu mezinárodního hotelu. Interiér a exteriér je
vyzdoben jedinečnými díly předních
umělců. Hotel poskytuje služby 24hodinové recepce, room service, internet
v Lobby baru (zdarma), hostům slouží
restaurace La Fontaine s vodní fontánou a doprovodem harfy (140 míst),
Lobby Bar a Cafe de Paris, moderní
konferenční salonek Bellevue s výhledem na Hlavní třídu. V hotelu se nachází lázeňské oddělení a Beauty
centrum (solárium, kadeřnictví, kosmetika, manikúra a pedikúra, dále bazén
s masážními tryskami (12 x 5,5 m)
whirlpoolem, saunou a pool barem.
Hotel má sedm podlaží, podzemní garáže mají kapacitu 25 míst.
Vybavení pokoje: hotel má 96 pokojů.
Pokoje kat. Superior jsou vybaveny
koupelnou (sprcha, WC, vysoušeč
vlasů), SAT-TV, rádiem, telefonem, WiFi
připojením na internet (zdarma), minibarem, županem, klimatizací a trezorem. V hotelu je dále 9x suite (na
vyžádání za příplatek)
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně - bufet, obědy a večeře – servírovaný hlavní chod (ze 4 výběrů). Saláty,
polévka, dezerty nebo předkrmy formou bufetu (výběr z nabídky jídel
české i mezinárodní kuchyně vč. možnosti dietní stravy).
Procedury poskytované hotelem:
v hotelovém wellness a Beauty centru
jsou poskytovány lázeňské i wellness
procedury: různé druhy masáží, aqua
gymnastika, hydroxeur, suchá plynová
lázeň CO2, plynové injekce, slatinné zábaly, parafínové zábaly na ruce, oxygenoterapie, sauna, reflexní nožní masáž,
whirlpool, minerální koupele aj. K dispozici je dále bazén.
Poznámka: Parkování v podzemních
garážích hotelu (za poplatek). Pobyt
malého psa je možný (za poplatek).
Poloha: Lázeňský hotel Vltava se nachází na okraji lesoparku v blízkosti lázeňského centra a kolonády.
Popis hotelu: v hotelu najdete kromě
recepce s Lobby barem a výtahů restauraci Regina, letní terasu s lehátky
a slunečníky, jakož i wellness a beauty
služby (bazén s vířívými proudy, whirlpool, koupele, masáže, fitness-centrum, saunu, kadeřnictví, kosmetiku,
pedikúru a manikúru) a vlastní balneoologické centrum.
Vybavení pokoje: 2 kategorie pokojů:
Standard (výhled na les a do zadního
traktu): pokoje se starším vybavením,
sprchou/WC, SAT-TV, telefonem, WiFi
přípojení na internet (za poplatek), minibarem, vysoušečem vlasů. Pokoje kat.
Komfort mají nový nábytek, navíc trezor, župan a výhled na město. Pro pohodlí a relaxaci hostům doporučujeme
pokoje kat. Komfort.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně a večeře - bufet, obědy servírované (výběr z 5 menu vč. možnosti
dietní stravy).
Procedury poskytované hotelem:
balneologické centrum se zaměřuje na
léčbu pohybového aparátu, ledvin
a močových cest, gynekologických
a metabolických onemocnění. Zajišťuje lék. vyšetření, komplexní balneoterapii, vodoléčbu, minerální koupele,
slatinné zábaly, různé druhy masáží,
hydroxeur, inhalace, oxygenoterapii,
parafínové zábaly a specialitu Mariánských Lázní - suchou plynovou lázeň
CO2, jakož i wellness procedury.
Poznámka: Parkování u hotelu (za poplatek 3 místa, pro invalidy 3 místa)
nebo na centrálním parkovišti (za poplatek). Pobyt malého psa je možný (za
poplatek).
28
Program ML AS 02
„MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ SEZONNÍ NABÍDKA“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek na přivítanou, 3x ubytování s polopenzí
(z toho 1x slavnostní večeři při svíčkách se sklenkou sektu a hudebním doprovodem harfy), 1x osvěžující nápoj, 1x klasickou masáž částečnou, 1x parafinový
zábal na ruce, 1x minerální koupel se suchým zábalem, 1x suchou plynovou lázeň
CO2, volný vstup do hotelového bazénu s vodními atrakcemi, sauny, whirlpoolu
a prostoru k relaxaci
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
ML AS 02
08.01.-15.03.13 15.03.-15.04.13 15.04.-21.10.13
Kategorie
11.11.-20.12.13 21.10.-11.11.13
Butterfly
1/2 Superior
5.340,6.330,6.990,1/1 Superior
6.420,7.410,8.070,-
Program ML AS 03
„PŘÍRODNÍ LÉČBA REVMATISMU KLOUBŮ“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek na přivítanou, 7x ubytování s polopenzí,
vstupní a závěrečné lékařské vyšetření, závěrečnou lékařskou zprávu, základní laboratorní vyšetření, pitnou kúru, 3x minerální koupel se suchým zábalem, 2x slatinný zábal nebo 2x vodoléčbu, 3x plynovou injekci, 2x klasickou masáž částečnou,
2x parafínový zábal nebo 2x lavaterm, 3x léčebný tělocvik, 3x elektroterapii a dále
volný vstup do hotelového bazénu s vodními atrakcemi, whirlpoolu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
ML AS 03
08.01.-15.03.13 15.03.-15.04.13 15.04.-21.10.13
Kategorie
11.11.-20.12.13 21.10.-11.11.13
Vltava
1/2 Standard
9.660,11.480,13.300,1/1 Standard
11.340,13.160,14.980,1/2 Komfort
11.340,13.160,14.980,1/1 Komfort
13.020,14.840,16.660,Pozn.: pro oba hotely - další programy – viz. str. 29
www.wellness-hotel.cz
Mariánské Lázně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program ML AS 04
„KLASICKÝ LÉČEBNÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek na přivítanou, 7x ubytování s plnou penzí,
vstupní a závěrečné lékařské vyšetření, závěrečnou lékařskou zprávu, kontrolní
vyšetření dle potřeby, laboratorní vyšetření, max. 24 léčebných procedur týdně
dle předpisu lékaře (mimo neděle), pitnou kúru, 24 hod. lékařskou pohotovostní
službu a službu zdravotní sestry, volné využití bazénu s vodními atrakcemi
a whirlpoolem v hotelech Pacifik, Hvězda, Butterfly, Vltava.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Spa Hotel Svoboda ***
Poloha: hotel leží v klidném prostředí lesoparku, nedaleko kolonády se Zpívající
fontánou. V sousedství hotelu se nachází
pavilon Lesního pramene s promenádou.
Popis hotelu: Spa Hotel Svoboda tvoří
s depandancí Margareta, Palladio
a Windsor velmi oblíbený lázeňský resort. V hotelu najdete kromě recepce
a Lobby baru restauraci Carlton, výtah
a vlastní balneoologické centrum. Bazén
s vířivými proudy, whirlpool, fitnesscentrum, sauna, kadeřnictví, kosmetika,
pedikúra a manikúra se nacházejí
v Grandhotelu Pacifik **** asi 150m od
hotelu. Hotel má vlastní minerální pramen, celý hotel je nekuřácký. V blízkosti
hotelu se nachází tenisový areál s vyhřívanou nafukovací halou. Celková kapacita hotelu je 127 pokojů.
Program ML AS 05
Vybavení pokoje: 2 kategorie pokojů:
Standard (depandance Margareta)
a Komfort (hotel Svoboda) jsou vybaveny koupelnou (sprcha nebo vana,
WC), TV, telefonem, připojením na internet (za poplatek). Většina pokojů kategorie Komfort má výhled do parku.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně a večeře - bufet, obědy servírované, salátový bufet.
Procedury poskytované hotelem:
minerální koupele, procedury z přírodního CO2, slatinné zábaly, různé druhy
masáží, vlastní minerální pramen
Poznámka: Parkování v hlídaném parkovacím domě v centru města za divadlem (za poplatek) Pobyt malého psa
je možný (za poplatek). Spa hotel Svoboda bude otevřen od 01.03.2013
„RELAXAČNÍ LÁZEŃSKÁ DOVOLENÁ“
Cena programu zahrnuje:7x ubytování spolopenzí, přípitek na přivítanou, vstupní azávěrečnou lékařskou konzultaci vč. lékařské zprávy, pitnou kúru, denně 2 lázeňské procedury dle
předpisu lékaře (mimo so a ne), a dále volné vstupy dle ubytovacího objektu – viz. info dole.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
ML AS 05
08.01.-15.03.13 15.03.-15.04.13 15.04.-21.10.13
Kategorie
11.11.-20.12.13 21.10.-11.11.13
Spa Hotel
1/2 Standard/Margareta
7.770,8.610,9.660,Svoboda
1/1 Standard/Margareta
9.450,10.290,11.340,1/2 Komfort/Svoboda
8.960,9.800,10.850,1/1 Komfort/Svoboda
10.640,11.480,12.530,Vltava
1/2 Standard
8.820,10.640,12.460,1/1 Standard
10.500,12.320,14.140,1/2 Komfort
10.500,12.320,14.140,1/1 Komfort
12.180,14.000,15.820,Butterfly
1/2 Superior
12.670,14.980,16.520,1/1 Superior
15.190,17.500,19.040,Centr. Lázně 1/2 Superior
14.140,15.960,18.130,1/1 Superior
17.500,19.320,21.490,1/2 Superior Plus
14.980,16.800,18.970,1/1 Superior Plus
18.340,20.160,22.330,Nové Lázně 1/2 Superior Plus
17.010,18.830,21.490,1/1 Superior Plus
20.370,22.190,24.850,Volné vstupy – platí pro programy ML AS 05-07
Nové Lázně a Centrální Lázně: volný vstup do komplexu historických Římských lázní se 3 rehabilitačními bazény, whirlpoolem, saunou a sanariem, parní
lázní, Kneippovou terapií, relaxační místností a Danubius Premier fitnessem.
Butterfly: volný vstup do hotelového bazénu s vodními atrakcemi, sauny, whirlpoolu a prostoru k relaxaci
Vltava: volný vstup do hotelového bazénu s vodními atrakcemi, whirlpoolu.
Volné vstupy – platí pro program ML AS 05
Spa Hotel Svoboda: volné využití bazénu s vodními atrakcemi a whirlpoolem
v hotelech Pacifik, Hvězda, Butterfly, Vltava
www.lazne.net
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,- /os. /noc)
ML AS 04
01.03.-15.03.13 15.03.-15.04.13 15.04.-21.10.13
Kategorie
11.11.-20.12.13 21.10.-11.11.13
Spa Hotel
1/2 Standard/Margareta
10.290,11.130,12.180,Svoboda
1/1 Standard/Margareta
11.970,12.810,13.860,1/2 Komfort/Svoboda
11.480,12.320,13.370,1/1 Komfort/Svoboda
13.160,14.000,15.050,-
Program ML AS 06
„MINIRELAX“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, přípitek na přivítanou,
1x minerální koupel se suchým zábalem, 1x klasickou masáž částečnou, 1x suchou
plynovou lázeň CO2, a dále volné vstupy dle ubytovacího objektu – viz. info dole.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
ML AS 06
08.01.-15.03.13 15.03.-15.04.13 15.04.-21.10.13
Kategorie
11.11.-20.12.13 21.10.-11.11.13
Spa Hotel
1/2 Standard/Margareta
2.400,2.640,2.940,Svoboda
1/1 Standard/Margareta
2.880,3.120,3.420,1/2 Komfort/Svoboda
2.740,2.980,3.280,1/1 Komfort/Svoboda
3.220,3.460,3.760,Vltava
1/2 Standard
2.700,3.220,3.740,1/1 Standard
3.180,3.700,4.220,1/2 Komfort
3.180,3.700,4.220,1/1 Komfort
3.660,4.180,4.700,Butterfly
1/2 Superior
3.800,4.460,4.900,1/1 Superior
4.520,5.180,5.620,Centr. Lázně 1/2 Superior
4.220,4.740,5.360,1/1 Superior
5.180,5.700,6.320,1/2 Superior Plus
4.460,4.980,5.600,1/1 Superior Plus
5.420,5.940,6.560,Nové Lázně 1/2 Superior Plus
5.040,5.560,6.320,1/1 Superior Plus
6.000,6.520,7.280,-
Program ML AS 07
„MINIKÚRA“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, přípitek na přivítanou, 2
léčebné procedury denně (z určeného výběru procedur), a dále volné vstupy dle
ubytovacího objektu – viz. info dole.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
ML AS 07
08.01.-15.03.13 15.03.-15.04.13 15.04.-21.10.13
Kategorie
11.11.-20.12.13 21.10.-11.11.13
Spa Hotel
1/2 Standard/Margareta
3.450,3.810,4.260,Svoboda
1/1 Standard/Margareta
4.170,4.530,4.980,1/2 Komfort/Svoboda
3.960,4.320,4.770,1/1 Komfort/Svoboda
4.680,5.040,5.490,Vltava
1/2 Standard
3.900,4.680,5.460,1/1 Standard
4.620,5.400,6.180,1/2 Komfort
4.620,5.400,6.180,1/1 Komfort
5.340,6.120,6.900,Butterfly
1/2 Superior
5.550,6.540,7.200,1/1 Superior
6.630,7.620,8.280,Centr. Lázně 1/2 Superior
6.180,6.960,7.890,1/1 Superior
7.620,8.400,9.330,1/2 Superior Plus
6.540,7.320,8.250,1/1 Superior Plus
7.980,8.760,9.690,Nové Lázně 1/2 Superior Plus
7.410,8.190,9.330,1/1 Superior Plus
8.850,9.630,10.770,Pozn.: možnost prodloužení až na 6 nocí.
29
Mariánské Lázně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program ML OL 02
„LAST MINUTE“
Cena programu zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, pozdější odjezd
(check-out) – 13 hod., 1x uvolňující
masáž s olejem nebo klasickou celkovou masáž (50 min.), volný vstup do hotelového bazénu, parní sauny a finské
sauny se solnými kameny, internetové
připojení na pokoji a internetový koutek v hotelové hale, zapůjčení županu
nástupní den: pouze so
první služba: večeře
Hotel Olympia ****
Poloha: hotel Olympia se nachází
přímo v centru lázeňské čtvrti.
Popis hotelu: hostům nabízí maximální pohodlí a poskytuje veškeré dostupné služby moderního hotelu.
Recepce je spojená s prodejem drobného sortimentu, nabízí služby směnárny, hotelový trezor, faxové
a kopírovací služby, čištění obuvi, praní
a žehlení oděvů. V 1. patře hotelu se
rozkládá balneocentrum o celkové rozloze 700 m2, kde probíhají nejen veškeré léčebné procedury, ale i lékařské
prohlídky a konzultace. Balneorecepce
je k dispozici denně - sedm dní v týdnu
od 8 do 20 hodin. V ceně pobytu lze využít bazén se slanou vodou (9 x 5 m),
saunu se solnými kameny a parní
saunu. Pobyt klientů lze příjemně obohatit také návštěvou hotelového kosmetického salonu. Velmi oblíbeným
bonusem hotelu jsou pravidelné taneční nebo klavírní večery. V Lobby
baru je připravena denně nabídka
Happy Hours, Hosté mají také možnost
využít WiFi a internetový koutek přímo
v hotelové hale zdarma.
Vybavení pokoje: celková kapacita je
97 pokojů. Hotel je vybaven moderními
pokoji kat. standard se sprchou, WC,
SAT-TV, županem, vysoušečem vlasů,
osobní váhou, minibarem, trezorem, telefonem,připojením na internet a pokojovým regulátorem teploty. Prostorné
apartmány a suite (na vyžádání za příplatek).
Stravování: restaurace Athéna a Sophia v hotelové hale nabízejí přátelskou
obsluhu a vynikající mezinárodní i tradiční českou kuchyni. Snídaně a večeře
jsou zajištěny formou švédských stolů
s bohatým výběrem teplých i studených pokrmů, dezertů, čerstvého
Program ML OL 01
Program ML OL 03
ovoce a zeleniny. Obědy jsou formou
výběru z menu. Po celý den mají hosté
možnost objednávek „a la carte“.
Procedury poskytované hotelem
(v rámci léčebných pobytů): masáže:
klasická částečná masáž, reflexní
masáž, a dále termoterapie (infačervený zářič, infrasauna, lavaterm, parafinový zábal na ruce, na prostatu,
slatinný zábal), fyzioterapie (míčová terapie individuální, rehabilitační cvičení),
hydroterapie (Aquagym, Kneippova
nožní koupel, koupel bylinná, perličková, přísadová, slatinná, uhličitá), přístrojová terapie (biostimulační laser,
elektroléčba, inhalace, lymfatická část.
masáž přístrojová, magnetoterapie),
plynové injekce, částečná koupel
plynová, ultrazvuk. Nadstandardní léčebné procedury: masáže - anticelulitidová, aroma regenerační, čokoládová,
lomi-lomi, manuální lymfatická, plosky
nohou, romantická, shiatsu, thajská, tibetská, uvolňující, wellness, ajurvéda,
Dále pak termo spa zábaly, Dornova individuální terapie, flexi-bar, hydroxeur,
twiggy koupel, hydrocolon, oxygenoterapie, solárium.
Poznámka: Parkování v hotelové garáži (za poplatek). Pobyt s domácími
zvířaty je možný (za poplatek + nutné
složení kauce při příjezdu).
„RELAXAČNÍ LÁZEŇSKÝ POBYT“
„RELAXAČNÍ
VÍKENDOVÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x Thermo Spa zábal
z mořských řas (25 min.), 1x thajskou
olejovou masáž nebo thajskou masáž
(50 min.), volný vstup do hotelového
bazénu, parní sauny a finské sauny se
solnými kameny, internetové připojení
na pokoji a internetový koutek v hotelové hale, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML OL 06
„RELAXAČNÍ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x bylinnou koupel
(20 min.), 1x aroma regenerační masáž
(50 min.), 1x tibetskou masáž (50 min.),
1x hydromasážní vířivou koupel celkovou (15 min.), 1x masáž plosky nohou
(25 min.), volný vstup do hotelového
bazénu, parní sauny a finské sauny se
solnými kameny, internetové připojení
na pokoji a internetový koutek v hotelové hale, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML OL 07 „AFRODITE – LUXUSNÍ
RELAXAČNÍ POBYT PRO ŽENY“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 2x masáž plosky
nohou (25 min.), 1x relaxační masáž
hlavy (20 min.), 1x Spa manikúru nebo
Spa pedikúru (30 min.), 1x speciální
kosmetické ošetření (60 min.), 1x masáž
dle valstního výběru (50 min.),
1x Thermo Spa zábal Kleopatra
(25 min.), 1x Ajurvéda masáž (50 min.),
1x hydromasážní vířivou koupel celkovou (15 min.), volný vstup do hoteloProgram ML OL 04 „ROMANTICKÝ
VÍKEND PRO DVA“ vého bazénu, parní sauny a finské
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- sauny se solnými kameny, internetové
vání s polopenzí (snídaně na pokoj), připojení na pokoji a internetový kou1x oběd (3-chodové menu á la carte), tek v hotelové hale, zapůjčení županu
1x Prosecco DOC Col Mesian 0,7l na nástupní den: individuálně
pokoj, 1x společnou romantickou první služba: večeře
masáž pro dva (50 min.), volný vstup do
hotelového bazénu, parní sauny a finské
sauny se solnými kameny, internetové
připojení na pokoji a internetový koutek
v hotelové hale, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
Cena za osobu a program v Kč
první služba: večeře
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
6.1.-1.5.13 1.5.-1.11.13
Program ML OL 05 „WELLNESS POBYT“ Olympia
Kategorie 1.11.-20.12.13
Cena programu zahrnuje: 3x ubyto1.175,- 1.500,vání s polopenzí, 1x masáž plosky ML OL 02 1/2 standard
1/1 standard
1.800,- 2.125,nohou (25 min.), 1x celkovou hydroma3.550,- 4.200,sážní koupel (15 min.), 1x Thermo Spa ML OL 03 1/2 standard
1/1 standard
4.800,- 5.450,zábal olejový (25 min.), 1x wellness
3.550,- 4.200,masáž (50 min.), volný vstup do hote- ML OL 04 1/2 standard
5.325,- 6.300,lového bazénu, parní sauny a finské ML OL 05 1/2 standard
1/1 standard
7.200,- 8.175,sauny se solnými kameny, internetové
7.100,- 8.400,připojení na pokoji a internetový kou- ML OL 06 1/2 standard
1/1 standard
9.600,- 10.900,tek v hotelové hale, zapůjčení županu
ML OL 07 1/2 standard 12.425,- 14.700,nástupní den: individuálně
1/1 standard 16.800,- 19.075,první služba: večeře
Program ML OL 08
„HOTELOVÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, vstupní a výstupní lékařskou konzultaci, pitnou kúru z minerálních pramenů, denně 2 lékařské procedury
dle konzultace s lékařem, zprávu a potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, volný vstup
do hotelového bazénu, parní sauny a finské sauny se solnými kameny, internetové
připojení na pokoji a internetový koutek v hotelové hale, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování se snídaní, volný vstup do hotelového
bazénu, parní sauny a finské sauny se solnými kameny, internetové připojení na
pokoji a internetový koutek v hotelové hale, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: ubytování
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Olympia
06.01. - 01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-01.07.13 01.07. -15.08.13
Kategorie
01.11.- 20.12.13
15.08.-01.11.13
ML OL 01 1/2 standard
7.375,8.875,10.500,9.625,1/1 standard
10.500,12.000,13.625,12.750,-
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Olympia
06.01. - 01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-01.07.13 01.07. -15.08.13
Kategorie
01.11.- 20.12.13
15.08.-01.11.13
ML OL 08 1/2 standard
2.350,2.350,3.000,2.650,1/1 standard
3.600,3.600,4.250,3.900,-
30
www.wellness-hotel.cz
Mariánské Lázně
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program ML HR 01
„LÁZEŇSKÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, přípitek na přivítanou,
pitnou kúru (možnost denně 07 – 10
Rudolfův pramen), 1x vstupní lékařskou
prohlídku, 2x klasickou masáž částečnou, 2x termoterapii, 2x perličkovou
koupel, 2x plynovou obálku, 1x lymfoven, 1x parafínový zábal rukou, volný
vstup do bazénu, whirlpoolu a fitness,
zdarma internet, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML HR 02
Hotel Richard ****
Poloha: nově adaptovaný hotel v roce
2002 s výhledem na pravoslavný kostel
sv. Vladimíra, ležící v centru města
a u vstupu do lázeňských lesoparků,
které nabízející pohodu a klid při lázeňských procházkách.
Popis hotelu: hotel poskytuje hostům
služby recepce (směnárna, doplňkový
prodej), restauraci, kavárnu s letní terasou, výtah. Součástí objektu je krytý rehabilitační bazén se saunou (po 7-12h,
ut-ne 7-18h), rehabilitační a relaxační
centrum, fitness, kryokomora. Internet
zdarma, WiFi v celém hotelu, v zimní
zahradě pevná stanice Internetu. Zimní
zahrada slouží večer jako kavárna
s obsluhou a společenská místnost
s velkou plazma TV. Hotel je nekuřácký.
Vybavení pokoje: 59 dvoulůžkových
a 2 jednolůžkové pokoje jsou vybaveny
koupelnou (vana nebo sprcha, WC, vysoušeč vlasů), SAT-TV, telefonem, minibarem (poplatek), trezorem.
„WELLNESS DNY
PRO DÁMY“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, přípitek na přivítanou,
pitnou kúru (možnost denně 07 – 10
Stravování: v hotelové restauraci: sní- Rudolfův pramen), 1x termo – spa
daně - bufet, obědy, večeře - menu + vanu + speciální zábal (20 min.), 1x parafínový zábal rukou (15 min), 1x relasalátový bufet u večeře
Procedury poskytované hotelem: xační masáž hlavy s prvky Ajurvedy (50
masáže, elektroléčba, uhličité a perlič- min), volný vstup do bazénu, whirlpokové koupele, inhalace, magnetotera- olu a fitness, zdarma internet, zapůjpie, plynové injekce, plynové obálky, čení županu
rašelinové zábaly, lavaterm, parafín, nástupní den: individuálně
oxygenoterapie, léčebný tělocvik, kos- první služba: večeře
metika, pedikúra a manikúra – procedury navíc je možno domluvit předem
přímo s vedením balnea
Poznámka:
Pobyt s domácími zvířaty je možný (za
poplatek Kč 150,- / noc). Hotel disponuje 3 garážemi (Kč 200,-/ noc - nutno
rezervovat předem), hostům se doporučuje parkovat v krytém parkovišti cca
500 m od hotelu (za poplatek).
UPOZORNĚNÍ: V době akutního onemocnění klientů (viróza, nachlazení, aj.)
je přísně zakázáno poskytovat jakékoliv
procedury a služby balneo-centra.
Program ML HR 03
„RELAXAČNÍ DNY
PRO MUŽE“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, přípitek na přivítanou,
pitnou kúru (možnost denně 07 – 10
Rudolfův pramen), 1x Termo-Spa vanu
(20 min.), 1x reflexní masáž nohou
(50 min.), 1x klasickou masáž zad
s prvky Ajurvédy (30 min.), volný vstup
do bazénu, whirlpoolu a fitness,
zdarma internet, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML HR 04
„MAXI
WELLNESS POBYT“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, přípitek na přivítanou,
pitnou kúru (možnost denně 07 – 10
Rudolfův pramen), 1x klasickou masáž
částečnou, 1x termoterapii, 1x perličkovou koupel, 1x lymfoven, volný vstup
do bazénu, whirlpoolu a fitness,
zdarma internet, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Richard
02.01.-30.03.13 30.03.-08.06.13 08.06.-12.10.13
Kategorie
09.11.-08.12.13 12.10.-09.11.13
ML HR 01
1/2 standard
8.600,9.600,9.990,1/1 standard
10.100,11.100,11.490,ML HR 02,03 1/2 standard
4.330,4.850,5.330,1/1 standard
5.080,5.600,6.080,ML HR 04
1/2 standard
7.220,8.080,8.880,1/1 standard
8.470,9.330,10.130,Pozn.: Příplatek za plnou penzi Kč 150,-/osoba/den
www.lazne.net
31
Mariánské Lázně
Hotel Krakonoš ***
Poloha: hotel se nachází v klidném
prostředí nad Mariánskými Lázněmi,
nedaleko golfového hřiště. V blízkosti
naleznete jízdárnu, dančí oboru, park
miniatur. Lázeňské centrum je dosažitelné městskou dopravou nebo i místní
lanovkou.
Popis hotelu: moderní hotelová budova se 6 podlažími (výtah do 5. patra)
nabízí komplexní servis pro odpočinkovou, stejně jako aktivní dovolenou.
V hotelu najdete recepci, non-stop
lobby-bar, restauraci (07 - 22 hod.), 2 salonky, manikúru, pedikúru, kadeřnictví,
kosmetiku, bazén a relaxačně-rehabilitační centrum vč. mikroklimatické
solné jeskyně, rybiček Garra Rufa (od
března 2012). Po rekonstrukci velké
části v roce 2011 patří nyní hotel do
mezinárodně uznávané kategorie 3,5
hvězd.
Vybavení pokoje: 86 pokojů kat. standard (zrekonstruovaných v 2010) je vybaveno sprchou, WC, vysoušečem
vlasů, SAT-TV, lednicí, telefonem. K dispozici je i 5 apartmánů (na vyžádání za příplatek).
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně - bufet, večeře - 3-chodové menu
(výběr ze 3 hl. jídel den předem)
Procedury poskytované hotelem:
masáže (klasické, aromatické, lávové
kameny), elektroléčba, rašelinné zábaly,
suché uhličité koupele, parafín, plynové injekce, perličková koupel, podvodní masáže, inhalace, vodní
gymnastika, solná jeskyně, rybičky
Garra Rufa (kožní nemoci) aj.
Poznámka: Parkování na hlídaném
parkovišti u hotelu (za poplatek Kč
100,-/noc). Pobyt domácích zvířat je
možný za poplatek Kč 180,-/den.
32
wellness pobyty
Program ML KR 01
„SHORT BREAK“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x klasickou masáž,
1x perličkovou koupel, 1x solnou jeskyni, volný vstup do bazénu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML KR 02
„MINIPOBYT
PRO NÁROČNÉ“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x masáž lávovými
kameny, 1x koupel se solí z Mrtvého
moře, 1x solnou jeskyni, volný vstup do
bazénu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML KR 03
„WELLNESS
NA KRAKONOŠI“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x klasickou masáž,
1x lymfoven, 1x perličkovou koupel,
1x solnou jeskyni, volný vstup do bazénu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML KR 04
„WELLNESS POBYT
NA KRAKONOŠI“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x klasickou masáž,
1x perličkovou koupel, 1x lymfoven,
1x rašelinový zábal, 1x solnou jeskyni,
volný vstup do bazénu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML KR 05 „POBYT PRO NÁROČNÉ“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x masáž lávovými
kameny, 1x aroma masáž, 1x koupel se
solí z Mrtvého moře, 1x lymfoven se
skořicovým gelem, 2x solnou jeskyni,
volný vstup do bazénu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML KR 06
„WELLNESS DNY
NA KRAKONOŠI“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 1x klasickou masáž,
1x aroma masáž, 1x perličkovou koupel,
1x koupel se solí z Mrtvého moře, 2x solnou jeskyni, volný vstup do bazénu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML KR 08
„WELLNESS TÝDEN
NA KRAKONOŠI“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x klasickou masáž,
1x aroma masáž, 1x perličkovou koupel,
1x koupel se solí z Mrtvého moře, 3x
solnou jeskyni, volný vstup do bazénu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ML KR 07 „ANTISTRESOVÉ DNY“
Program ML KR 09 „ANTISTRESOVÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 1x aroma masáž,
1x masáž lávovými kameny, 1x bylinnou koupel, 1x teplý rašelinový zábal,
2x solnou jeskyni, volný vstup do bazénu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x aroma masáž,
1x masáž lávovými kameny, 1x bylinnou koupel, 1x teplý rašelinový zábal,
1x parafínový zábal na ruce, 3x solnou
jeskyni, volný vstup do bazénu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Krakonoš
03.01.-01.05.13 01.06.-01.09.13 01.05.-01.06.13
Kategorie
01.11.-20.12.13 01.10.- 01.11.13 01.09.-01.10.13
ML KR 01
1/2 standard
2.560,2.710,2.840,1/1 standard
3.190,3.460,3.710,ML KR 02
1/2 standard
2.790,2.990,3.190,1/1 standard
3.410,3.740,4.060,ML KR 03
1/2 standard
3.730,3.840,3.960,1/1 standard
4.670,4.780,5.080,ML KR 04
1/2 standard
4.440,4.590,5.590,1/1 standard
5.690,5.840,7.090,ML KR 05
1/2 standard
4.580,4.690,4.810,1/1 standard
5.520,5.630,5.930,ML KR 06
1/2 standard
5.980,6.360,6.670,1/1 standard
7.540,7.920,8.540,ML KR 07
1/2 standard
6.190,6.880,7.190,1/1 standard
7.760,8.440,9.070,ML KR 08
1/2 standard
7.860,8.380,8.820,1/1 standard
10.040,10.570,11.440,ML KR 09
1/2 standard
8.270,9.230,9.670,1/1 standard
10.460,11.420,12.290,-
www.wellness-hotel.cz
Lázně Mšené
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Slatinné lázně Mšené se nacházejí asi 30 minut jízdy autem z Prahy nedaleko starobylého města Budyně nad Ohří v malebném, lesnatém údolí
Mšenského potoka. Historie lázní sahá až do roku 1796 a od té doby se
zde úspěšně léčí nemoci pohybového ústrojí. V sedmi rekonstruovaných
lázeňských pavilonech naleznete kompletní služby pro vaše zdraví.
Významnou architektonickou památkou v areálu lázní je secesní pavilon
Dvorana - dílo architekta Jana Letzela (1905), který je také autorem průmyslového paláce v Hirošimě. Celý lázeňský areál je velmi klidná zóna, ve
které najdete dostatek klidu k relaxaci a odpočinku. Blízké okolí lázní nabízí možnosti zajímavých vycházek a cyklotras.
Indikace: pohybové ústrojí, záněty nervů, pooperační stavy, funkční onemocnění páteře, ploténkové syndromy, nemoci z povolání, osteoporóza.
Léčivé zdroje: základním přírodním léčivým zdrojem je slatina, aplikovaná v kombinaci pohybovou terapií.
Léčivé metody: slatinné zábaly, vodní koupele, podvodní masáže, elektroléčba, parafín, klasické masáže, skotské střiky, léčebný tělocvik, reflexní
terapie, plynové injekce a další speciální léčebné procedury.
Lázeňský dům VILLA KYSELKA***+
Program LM 01 „LÉČEBNÝ PROGRAM 50+“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování
Poloha: lázeňský dům Villa Kyselka je Poznámka: Parkování na hlídaném par- s plnou penzí, 1x lékařskou prohlídku,
umístěn v samotném centru lázní ne- kovišti přímo u objektu (vjezd pouze 2x klasickou masáž zad, 1x magnesiovou
daleko hlavní budovy Říp s centrálním s čipovou kartou, kterou klient obdrží při koupel, 1x parafínový zábal rukou, 1x slabalneo-provozem.
příjezdu na recepci - za poplatek). Pobyt tinný zábal zad, 1x bylinnou koupel
z Lázní Mšené, 1x koupel s rašelinovým
Popis lázeňského domu: v lázeňském domácích zvířat není povolen.
extraktem, 1x plavání v bazénu (30 min.)
objektu se nachází recepce s možností
nástupní den: ne (15 – 17 hod.)
zakoupení nápojů, občerstvení a upoprvní služba: večeře
mínkových předmětů. Celková kapacita objektu je 41 pokojů. Lázeňský
dům disponuje výtahem.
Program LM 02
„LÉČEBNÝ SLATINNÝ
Vybavení pokoje: zrenovované pokoje
TÝDEN“
jsou vybaveny koupelnou (sprcha, WC),
Cena programu zahrnuje: 6x ubytoTV, pohotovostním telefonem s nepřevání s polopenzí, 1x lékařskou protržitou linkou na recepci, apartmány (na
hlídku, 3x slatinný zábal na záda,
vyžádání - za příplatek) také lednicí a tre1x klasickou masáž zad, 1x bylinnou
zorem. Některé z pokojů mají balkon. Cena za osobu a program v Kč
masáž zad, 1x koupel s rašelinovým exVšechny pokoje jsou nekuřácké.
traktem, 1x magnesiovou koupel,
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 7,-/os./noc)
Stravování: v lázeňském domě Dvo- Kyselka Kategorie 11.1.-1.5.13 1.5.-30.11.13
1x parafínový zábal na ruce
rana v centrální jídelně, snídaně - bufet, LM 01 1/2 standard
nástupní den: po (do 13 hod.)
5.620,- 6.370,oběd jako 2 chodové menu, večeře
první služba: procedury, večeře
1/1 standard
6.620,- 7.370,jako 1 chodové menu (výběr ze 3 hlav- LM 02 1/2 standard
6.030,- 6.930,ních menu od 2. dne pobytu). Po předProgram LM 03
„VÍKEND SENIOR“
1/1 standard
7.230,- 8.130,chozí dohodě s dietní sestrou možné LM 03 1/2 standard
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto2.690,- 3.040,zajistit dietní či vegetariánskou stravu.
vání s plnou penzí, 1x klasickou masáž
1/1 standard
3.150,- 3.500,Procedury poskytované lázeňským LM 04 1/2 standard
zad, 1x bylinnou koupel z Lázní Mšené,
2.755,- 3.105,domem: lázeňské procedury (masáže,
1x parafínový zábal na ruce, 1x plavání
1/1 standard
3.215,- 3.565,zábaly a koupele) jsou poskytovány LM 05 1/2 standard
v bazénu (30 min.), 1x koupel s rašeli3.340,- 3.690,v hlavní lázeňské budově Říp s centrálnovým extraktem
1/1 standard
3.800,- 4.150,ním balneo-provozem. Využít můžete LM 06 1/2 standard
nástupní den: individuálně
4.470,- 5.070,také wellness centrum v budově Praprvní služba: oběd
1/1 standard
5.270,- 5.870,děd (k dispozici Vám je sauna, solárium, Pozn.: Možnost dokoupení plné penze
Pozn.: pobyt končí obědem
kosmetika, pedikúra, manikúra, kadeř– LM 04 Kč 135,-/osoba/den
nictví posilovna a další služby).
– LM 02, 06 Kč 120,-/osoba/den
www.lazne.net
Program LM 04
„VÍKEND MANAGER“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x klasickou masáž
zad, 1x koupel s rašelinovým extraktem, 1x zábal dolních končetin se zeleným čajem, 1x koupel se solí z Mrtvého
moře, 1x čínskou masáž hlavy
nástupní den: individuálně (15 – 17
hod.)
první služba: ubytování
Program LM 05
„VÍKEND BEAUTY“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s plnou penzí, 1x esenciální olejovou aroma lázeň, 1x čokoládový zábal
dolních končetin, 1x aroma masáž zad,
1x základní kosmetické ošetření,
1x lázeň s esencí růže
nástupní den: individuálně
první služba: oběd
Pozn.: pobyt končí obědem
Program LM 06 „KONOPNÝ LÉČEBNÝ TÝDEN“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x lékařskou prohlídku, 1x klasickou masáž zad,
1x koupel s výtažky z konopí, 1x bylinnou masáž zad – konopnou, 1x zábal
dolních končetin – konopný, 1x parafínový zábal na ruce, 1x vulkanpack
(záda)
nástupní den: po (do 13 hod.)
první služba: procedury, večeře
33
Lázně Poděbrady
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Známé české lázně Poděbrady vznikly na důležitém přechodu přes Labe
v r. 1224. Dominantu města tvoří zámek, kde se podle některých historiků
narodil český král Jiří z Poděbrad. Již v 17. století zde vznikly malé lázně,
jejichž pramen se řadí mezi nejlepší železité vody. Nejvýznamnějším
rokem pro novodobé dějiny města Poděbrady byl rok 1905, kdy byl na
nádvoří zámku objeven pramen minerální vody s výbornými léčivými
účinky.
Léčivé zdroje: silný pramen minerální vody s velkým obsahem kysličníku
uhličitého, magnesia a vápníku, mikroklima.
Léčebné metody: pitná kúra, minerální koupele, koupele přísadové, plynové injekce, podvodní masáže, vodní gymnastika elektroterapie, magnetoterapie, inhalace, dietní programy.
Indikace: nemoci srdce a krevního oběhu, vysoký krevní tlak, nemoci látkové výměny, nemoci pohybového aparátu, diabetes, nemoci kožní.
Program POD Z 02
Spa Hotel Zámeček ****
„VÍKEND PRO DVA
NA ZÁMEČKU“
Program POD Z 07
„DÁMSKÝ VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x ibiškovou koupel, 1x čáss plnou penzí, 1x infrasaunu, 1x vstup do tečnou masáž jalovcovou s rakytníkem, 1x
solné jeskyně, 1x poukázku do kavárny jogurtový zábal obličeje a dekoltu, 1x
Modrý salonek. Pro ženu: 1x brusinkovou zpevňující zábal „Vital“, 1x návštěvu solné
koupel, 1x jogurtový zábal obličeje a de- jeskyně, 1x poukázku do kavárny Viola
koltu, pro muže: 1x konopnou koupel, 1x nástupní den: výhradně pá (ve 13 hod.)
konopnou masáž částečnou
nástupní den: výhradně pá (ve 13 hod.) Program POD Z 08 „DÁMSKÁ RELAXACE
PO VÍKENDU“
Program POD Z 03
„ZÁMECKÝ VÍKEND
PRO DÁMY“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytoPoloha: unikátní architektonický Poznámka: Pobyt se psem je možný
vání s polopenzí, 1x ibiškovou koupel,
skvost z 20.let minulého století je zasa- (za poplatek Kč 150,-/den). Parkoviště
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování 1x částečnou masáž jalovcovou s rakytzen do krásného prostředí lužního le- pro omezený počet vozů u hotelu (za
s polopenzí, 1x originální poděbradskou níkem, 1x jogurtový zábal obličeje
soparku v blízkosti řeky Labe.
poplatek). Časy příjezdů u programů
uhličitou koupel, 1x zpevňující konopnou a dekoltu, 1x zpevňující zábal „Vital“,
Popis lázeňského hotelu: hotel pro- prosíme respektovat vzhledem k možmasáž, 1x jogurtový zábal obličeje a de- 1x návštěvu solné jeskyně, 1x poušel citlivou rekonstrukcí a nabízí svým nosti časování procedur v odpoledních
koltu, 1x manikúru, 1x infrasaunu, 1x pou- kázku do kavárny Viola
hostům moderní komfort ve stylovém hodinách v den příjezdu.
nástupní den: ne – stř (ve 13 hod.)
kázku do kavárny Modrý salonek
prostředí. Hotelový komplex je tvořen
nástupní den: výhradně čt (ve 13 hod.)
hlavní budovou (47 pokojů) a depanProgram POD Z 09
„LÁZEŇSKÝ POBYT
„LÉČEBNĚ
dancí (14 pokojů). Hostům slouží re- Program POD Z 01
Program POD Z 04
„ZÁMECKÝ TÝDEN“
PRO SENIORY”
REHABILITAČNÍ
PROGRAM
SRDCE”
cepce a směnárna s nepřetržitým
Cena
programu
zahrnuje:
5x
ubytoCena
programu
zahrnuje:
6x ubytoprovozem, a la carte restaurant, konfe- Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, 1x originální vání s polopenzí, 5x originální poděvání
s
plnou
penzí,
1x
vstupní
lékařské
renční centrum (2 místnosti s moderpoděbradskou uhličitou koupel, 1x bru- bradskou uhličitou koupel, 1x klasickou
ním technickým vybavením), jednací vyšetření vč. EKG a spirometrie, 1x císinkovou koupel, 1x levandulovou kou- masáž částečnou, 3x vstup do solné
lené
biochemické
a
hematologické
vysál s kapacitou 25 míst a Modrý salonek
pel, 1x klasickou masáž částečnou, jeskyně, zapůjčení županu.
s kapacitou 28 míst. Hotel má balneo- šetření, 1x zátěžové EKG, 2x léčebný
1x mořskou masáž, 1x vstup do bazénu, Zdravotnické úkony a léky nejsou zahrlogické zázemí vč. vlastního minerál- tělocvik, 1x léčebný tělocvik v rehabilitačním bazénu s teplou vodou, 2x er- 1x solnou jeskyni, 1x infrasaunu, 1x po- nuty v ceně pobytu.
ního pramene.
ukázku do kavárny Modrý salonek. Pro nástupní den: výhradně po
Vybavení pokoje: jedno- a dvoulůž- gometrický trénink (ergometr, vesla,
ženu: 1x jogurtový zábal obličeje a deběhátko),
2x
terénní
chodecký
test
sníkové pokoje kat. standard jsou vybakoltu, pro muže: 1x zpevňující konopveny moderním nábytkem, sprchou maný přístrojem Polar, 2x uhličitou kouPoznámka pro všechny programy:
nou masáž
pel,
1x
perličkovou
koupel,
1x
reflexní
nebo vanou a WC, SAT-TV, telefonem,
první služba: večeře
nástupní
den:
výhradně
ne
(ve
13
hod.)
připojením na internet (kabelové při- masáž, zapůjčení županu na pobyt
nástupní
den:
doporučená
ne,
nebo
pojení, zdarma) a minibarem. K dispoProgram POD Z 05
„VÍKEND PRO Cena za osobu a program v Kč
zici jsou i prostorné apartmány (na individuálně (ve 14 hod. - so-ne, v 10
ŽENU
A MUŽE” (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os/noc)
vyžádání, za příplatek). Zapůjčení žu- hod.- po-pá)
2.1.-1.4.13 1.4.-1.11.13
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- Spa Hotel Zámeček
první služba: večeře
panu na dobu pobytu zdarma.
Kategorie
1.11.-20.12.13
vání
s
plnou
penzí,
1x
uhličitou
koupel,
Stravování: v hotelové restauraci: sní- Poznámka: některé procedury probí2.800,- 3.500,1x návštěvu solné jeskyně, 1x vstup do POD Z 02 1/2 standard
daně - bufet, obědy a večeře jako hají v jiných lázeňských domech.
POD Z 03 1/2 standard
3.900,- 4.400,infrasauny,
1x
poukázku
do
kavárny
menu s možností výběru z více variant.
1/1 standard
4.500,- 5.000,Viola,
zapůjčení
županu.
Pro
ženu:
Cena
za
osobu
a
program
v
Kč
Léčebné procedury poskytované lá6.200,- 7.600,1x částečnou masáž s Aloe Vera, pro POD Z 04 1/2 standard
zeňským hotelem: hotelová Vital & (cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os/noc)
1/1 standard
7.200,- 8.600,muže:
1x
částečnou
konopnou
masáž
Spa
Hotel
Zámeček
02.01.-20.12.13
Relax zóna poskytuje wellnessové
3.100,- 3.400,nástupní den: výhradně pá (ve 13 hod.) POD Z 05 1/2 standard
Kategorie
služby jako relaxační i sportovní maPOD Z 06 1/2 standard
3.300,- 3.900,POD
Z
01
1/2
standard
11.400,sáže, perličkové koupele a infra saunu.
1/1 standard
3.700,- 4.300,Program POD Z 06
„RELAX PRO MUŽE“
1/1 standard
12.800,Zároveň zde hosté čerpají za dohledu
3.300,- 4.000,Cena programu zahrnuje: 2x ubytování POD Z 07 1/2 standard
odborného lékaře také lázeňské lé1/1 standard
3.700,- 4.400,s polopenzí, 1x levandulovou koupel, 1x
čebné procedury jako uhličité a přísa3.050,- 3.580,celotělová konopnou masáž, 1x uhličitou POD Z 08 1/2 standard
dové koupele nebo ruční podvodní
1/1 standard
3.450,- 3.980,koupel,
1x
poukázku
do
kavárny
Viola
masáže. Další léčebné procedury jsou
7.410,- 7.770,nástupní den: výhradně pá (ve 13 hod.) POD Z 09 1/2 standard
poskytovány v nedalekých zařízeních
1/1 standard
8.610,- 8.970,Lázní Poděbrady a.s.
34
www.wellness-hotel.cz
Lázně Poděbrady
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program POD F 04
SPA Hotel Felicitas ****
Poloha: moderní lázeňský hotel leží
přímo v lázeňském centru na kolonádě
přímo naproti centrální fontáně na
okraji lázeňského parku.
Popis lázeňského hotelu: hotel je vybaven recepcí (prodej suvenýrů, zajištění kancelářských služeb, zajištění
vstupenek, prodej výletů), dále internetovým koutkem (použití zdarma), designovou restaurací s kavárnou a letní
terasou, barem a kongresovým centrem. Součástí hotelu je moderní lázeňsko-rehabilitační centrum s bazénem
(12,5x5,5m) a whirlpoolem, saunou
a parní lázní, wellness a beauty-centrum (kosmetika, manikúra, fitness a solárium). Hotel nabízí půjčovnu kol,
kolečkových bruslí, hry pétanque a holí
nordic walking. Hotel je zcela nekuřácký (kromě letní terasy).
Vybavení pokoje: 48 pokojů kat. standard (25 m2): sprcha, WC, vysoušeč
vlasů, SAT-TV, rádio, minibar, trezor,
župan, částečně internet - zdarma,
a dále (2 apartmány de luxe - 90 m2 ložnice, obývací pokoj, zařízená kuchyňka, vana, sprchový kout, bidet, individuální servis - za příplatek). Možnost
zapůjčení dětské postýlky (za poplatek).
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně
a večeře - bufet (možnost dietní stravy),
resp. viz popis u jednotlivých programů.
Oběd na vyžádání: 3 chodové menu výběr z více variant 1 den předem.
Léčebné procedury poskytované lázeňským hotelem: lázeňsko-rehabilitační centrum se zabývá léčbou
srdečních a cévních chorob a nemocí
pohybového ústrojí a diabetes: procedury vodoléčebné (přírodní uhličité,
perličkové, přísadové, vířivé a aromatické koupele, podvodní masáže, hydrojet, whirlpool, bazén), masáže
(klasické, reflexní, lymfodrenážní,
aroma, baňkování), masážní vodní
lůžko hydrojet, zábaly (parafinové, rašelinové), elektroléčba (magnetoterapie, laser, rebox, diadynamik, endomed,
solux, biolampa, ultrazvuk atd.), plynové injekce, inhalace, oxygenoterapie,
léčebná rehabilitace (skupinová, individuální, s míčem, v bazénu), pitná kúra.
V nabídce je dále řada speciálních wellness masáží (lávovými kameny, medové, čokoládové, aroma, havajské,
čínské, tělový peeling) a zábalů. Dále se
poskytují vysoce relaxační a účinná tělová ošetření Thalgo (zábaly z mořských řas, spec.ošetření proti tukovým
www.lazne.net
polštářkům, spec.antistresové zábaly
a peelingy) a Sothys (relaxační rituál
poskytující uvolnění těla i mysli). K novinkám patří vinné a pivní koupele
a masáže (vinný a pivní extrakt) a tělová
ošetření mořskými řasami Laminaria.
Poznámka: Parkování v hotelové podzemní garáži (za poplatek). Pobyt domácích zvířat je možný (za poplatek).
Program POD F 01 „LÁZEŇSKÝ POBYT VITAL“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, 1x přípitek na přivítanou, pitnou kúru minerální vody
Poděbradka, 1x vstupní lékařskou prohlídku, 12 procedur za týden (po-so),
volný vstup do hotelového bazénu
s whirlpoolem ve vypsaných termínech, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: oběd
Program POD F 02
„VINNÝ
RELAXAČNÍ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x přípitek na přivítanou (0,2l lahodného vína), uvítání na
pokoji vinným hroznem, pitnou kúru
minerální vody Poděbradka,1x relaxační
vinnou lázeň, 1x klasickou ruční částečnou masáž vinným olejem, 1x masážní
lůžko hydrojet, volný vstup do hotelového bazénu s whirlpoolem ve vypsaných termínech, 1x saunu a parní lázeň,
1x fitness, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
„POBYT FELICITAS“
Program POD F 08 „MOŘSKÉ POHLAZENÍ“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x přípitek na přivítanou, pitnou kúru minerální vody
Poděbradka,1x lékařskou konzultaci,
1x barevnu vířivou koupel, 1x částečnou
aromamasáž, 1x rašelinový obklad, 1x
masážní lůžko Hydrojet, volný vstup do
hotelového bazénu s whirlpoolem ve
vypsaných termínech, 1x saunu a parní
lázeň, 1x fitness, zapůjčení županu.
nástupní den: čt - so (nejpozději do 16
hod.)
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x přípitek na přivítanou, pitnou kúru minerální vody
Poděbradka, 1x Mořskou předehru
Thalgo (75 min.), 1x ošetření mořskými
řasami Laminaria (75 min.), 1x přísadovou koupel s mořskou solí, 1x masážní
lůžko hydrojet, volný vstup do hotelového bazénu s whirlpoolem ve vypsaných termínech, 1x saunu a parní lázeň,
1x fitness, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn.: vysoce relaxační a luxusní tělová
Program POD F 05
„POBYT BEAUTY“ ošetření francouzskou tělovou kosmeCena programu zahrnuje: 2x ubyto- tikou THALGO a LAMINARIA
vání s polopenzí, 1x přípitek na přivítanou, pitnou kúru minerální vody Program POD F 09 „POBYT SPA DE LUXE“
Poděbradka,1x lékařskou konzultaci, Cena programu zahrnuje: 5x ubyto1x barevnou vířivou koupel, 1x vonný vání s polopenzí, 1x přípitek na přivítaparafínový zábal na ruce, 1x kosmetiku, nou, pitnou kúru minerální vody
1x částečnou aromamasáž, 1x lymfod- Poděbradka, 1x lékařskou konzultaci
renáž - pneuven, volný vstup do hote- (pokud si zákazník přeje), 1x částečnou
lového bazénu s whirlpoolem ve masáž lávovými kameny, 1x celotělovypsaných termínech, 1x saunu a parní vou čokoládovou masáž, 1x barevnou
vířivou koupel, 1x přísadovou koupel,
lázeň, 1x fitness, zapůjčení županu.
nástupní den: čt – so (nejpozději 1x částečnou aromamasáž, 1x masážní
lůžko Hydrojet, 2x rehabilitační cvičení
do 16 hod.)
v bazénu, volný vstup do hotelového
první služba: večeře
bazénu s whirlpoolem ve vypsaných
Program POD F 06
„ROMANTICKÝ termínech, denně vstup do sauny +
POBYT TY & JÁ“ parní lázně a fitness, zapůjčení županu.
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- nástupní den: individuálně, mimo ne
vání s polopenzí (1x večeře bufet, (nejpozději do 16 hod.)
1x Gurmán -5 ti chodové menu), 1x pří- první služba: večeře
pitek na přivítanou, pitnou kúru minerální vody Poděbradka, 1x společnou
barevnou vířivou koupel s lahví sektu,
1x čokoládovou masáž zad, 1x relaxační rituál 3 vůní (75 min.) – peeling +
masáž, volný vstup do hotelového bazénu s whirlpoolem ve vypsaných termínech, 1x saunu a parní lázeň,
1x fitness, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program POD F 07
„POBYT
POMERANČOVÝ SEN“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x přípitek na přivítanou, pitnou kúru minerální vody
Poděbradka, 1x lékařskou konzultaci,
1x pomerančový sen (peeling, zábal,
částečná masáž), 1x přísadovou koupel,
1x vonný parafínový zábal na ruce,
Program POD F 03
„PIVNÍ 1x masážní lůžko Hydrojet, 1x sameRELAXAČNÍ POBYT“ tový zábal na chodidla, volný vstup do
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- hotelového bazénu s whirlpoolem ve
vání s polopenzí, 1x přípitek na přivíta- vypsaných termínech, 1x saunu a parní
nou (0,3l Pilsner Urquell), pitnou kúru lázeň, 1x fitness, zapůjčení županu.
minerální vody Poděbradka,1x relaxační nástupní den: st - so (nejpozději do 16
pivní lázeň, 1x klasickou ruční částeč- hod.)
nou masáž chmelovým olejem, 1x ma- první služba: večeře
sážní lůžko hydrojet, volný vstup do
hotelového bazénu s whirlpoolem ve
vypsaných termínech, 1x saunu a parní
lázeň, 1x fitness, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Felicitas
2.1.-1.5.13 1.5.-1.11.13
Kategorie 1.11.-20.12.13
POD F 01 1/2 standard 10.780,- 12.040,1/1 standard 13.230,- 15.190,POD F 1/2 standard
3.990,- 4.390,02, 03 1/1 standard
4.390,- 4.790,POD F 04 1/2 standard
4.190,- 4.590,1/1 standard
4.590,- 4.990,POD F 05 1/2 standard
4.590,- 4.990,1/1 standard
4.990,- 5.390,POD F 06 1/2 standard
5.490,- 5.890,POD F 07 1/2 standard
5.440,- 6.130,1/1 standard
6.040,- 6.730,POD F 08 1/2 standard
6.490,- 6.990,1/1 standard
7.090,- 7.590,POD F 09 1/2 standard
8.490,- 8.990,1/1 standard
9.490,- 9.990,-
35
Lázně Poděbrady
Hotel Bellevue – Tlapák ****
Poloha: hotel má ideální polohu - leží
na kolonádě uprostřed lázeňského
parku u proslulých květinových hodin.
Popis hotelu: hotel nabízí dokonalé
pohodlí, klid, soukromí a množství služeb: recepce se směnárnou a prodejem suvenýrů a doplňkového zboží,
zapůjčení denního tisku a časopisů, internetový koutek - připojení zdarma,
příjemná hotelová restaurace s letní terasou v příjemném prostředí lázeňského parku, vinárna (pravidelné
páteční a sobotní taneční večery), kosmetika, kadeřnictví, fitness-centrum,
a především vlastní balneorehabilitační
a wellness centrum se širokou nabídkou služeb. Hotel disponuje výtahem,
k jeho službám patří také půjčovna kol.
Příjemné a klidné prostředí hotelu je
ideální nejen pro lázeňskou péči, ale
i pro rekreaci a sport.
Vybavení pokoje: pokoje kat.standard: 41 dvoulůžkových pokojů, s možností přistýlky, 5 jednolůžkových:
všechny s koupelnou (sprcha nebo
vana), WC, SAT-TV, telefonem, minibarem, trezorem, bezdrátovým připojením na internet zdarma a županem
k zapůjčení na dobu pobytu. Dále 5
apartmánů a 8 dvoulůžkových pokojů
kat. de luxe (oboje za příplatek).
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně a večeře - bufet, obědy - 3 chodové menu (možnost předchozího
výběru z více variant) vč. pitné kúry minerální voda Poděbradka.
Program POD BT 01 „SENIORSKÝ POBYT“
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program POD BT 03 „ODPOČINKOVÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytoLéčebné procedury poskytované vání s polopenzí, 1x přísadovou koupel,
hotelem: v přízemí hotelu je možno 1x hydrojet-vodní masážní lůžko,
využít balneo-rehabilitačního centra 1x ruční masáž šíje a zad, 1x solno jos možnosti odborného lékařského a re- dovou jeskyni
habilitačního vyšetření. Léčebné po- nástupní den: individuálně (ve 14 hod.)
byty jsou pouze pro pacienty první služba: večeře, event. procedury
s chronicky stabilizovanými chorobami.
Přímo do hotelu je zavedena minerální Program POD BT 04 „RELAXAČNÍ POBYT
voda Poděbradka, používaná k uhličiV POLABÍ“
tým koupelím i pitným kúrám. V hotelu Cena programu zahrnuje: 2x ubytodále bazén s protiproudem, vířivá kou- vání s polopenzí, 1x odpolední kávu se
pel, sauna, Floating (vodoléčebné zaří- zákuskem, 1x klasickou ruční masáž
zení s koncentrátem soli, mající zad a šíje, 1x podvodní masáž, 1x mucharakter vody z Mrtvého moře), dále zikoterapii, 1x bazén s protiproudem,
se poskytují podvodní a klasické ma- 1x přísadovou koupel, 1x hydrojet,
sáže. V sousední budově (přístup přes 1x solno jodovou jeskyni
chodník) ve Wellness-centru Alfa jsou nástupní den: individuálně (ve 14 hod.)
dále poskytovány speciální typy masáží první služba: večeře, event. procedury
(aroma, medové masáže), zábaly (čokoládové, termozábaly - parafín, rašelina Program POD BT 05
„THERAPY PERLA“
aj), jakož i přísadové koupele a bylinné. Cena programu zahrnuje: 2x ubytoK dispozici je i multifunkční box Spa vání s polopenzí, 1x odpolední kávu se
Oceana (vodoléčebné zařízení - pod- zákuskem,1x míchaný drink, 1x Thevodní masáže v kombinaci s parní sau- rapy Perla (speciální kosmetické ošetnou - zkrášlení pleti aj.). V areálu hotelu ření- přípravky obsahujícími mořské
je také samostatná solná jeskyně.
perly), 1x pedikúru, 1x masáž zad lávoPoznámka: Pobyt domácích zvířat je vými kameny, 1x solno jodovou jeskyni
možný (za poplatek Kč 150,-/den). Par- nástupní den: individuálně (ve 14 hod.)
kování - přímo u hotelu - 25 míst pro první služba: večeře, event. procedury
osobní automobily - Kč 100,-/den.
Zákaz kouření ve společných prosto- Program POD BT 06 „POBYT PLNÝ VŮNÍ“
rách hotelu, pokoje jsou nekuřácké, ve Cena programu zahrnuje: 2x ubytovinárně je kouření povoleno. Příjezd vání s polopenzí, Aroma kosmetiku
u všech programů je do 14 hod., od 15 (ošetření obličeje a dekoltu), 1x aromahod. jsou již připraveny procedury. terapeutickou masáž šíje a zad, 1x maEvent. pozdější nástup prosíme avizo- nikúru s parafinovým zábalem,
vat při objednávce, aby Vám byly pro- 1x solno jodovou jeskyni
cedury řádně načasovány.
nástupní den: individuálně (ve 14 hod.)
první služba: večeře
Program POD BT 02 „LÉČEBNÁ DOVOLENÁ“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 1x lékařské vyšetření,
10 léčebných procedur za pobyt,
2x odpolední kávu se zákuskem
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, vstupní lékařské vyšetření, pitnou kúru, léčebné procedury
v rozsahu 6 procedur za týden
nástupní den: ne
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Bellevue Tlapák
2.1.-1.4.13 1.4.-20.12.13
Kategorie
POD BT 01 1/2 standard
6.350,- 7.050,1/1 standard
6.980,- 7.750,-
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Bellevue Tlapák
1.1.-31.3.13 31.3.-27.10.13
Kategorie 27.10.-20.12.13
POD BT 02 1/2 standard
6.720,- 7.740,1/1 standard
7.560,- 8.880,-
36
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Bellevue Tlapák
2.1.-1.4.13 1.4.-20.12.13
Kategorie
POD BT 03 1/2 standard
2.420,- 2.690,1/1 standard
2.710,- 3.010,POD BT 04 1/2 standard
3.350,- 3.720,1/1 standard
3.640,- 4.040,POD BT 05 1/2 standard
3.380,- 3.750,1/1 standard
3.660,- 4.070,POD BT 06 1/2 standard
3.610,- 4.010,1/1 standard
3.900,- 4.330,-
Program POD BT 07
„PRODLOUŽENÝ
POBYT PRO MANAŽERY“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s plnou penzí, 1x podvodní masáž,
1x muzikoterapii, 1x klasickou ruční
masáž šíje a zad, 1x bazén s protiproudem, 1x uhličitou koupel, 1x floating –
Mrtvé moře, 1x hydrojet, 1x solno-jodovou jeskyni
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program POD BT 08
„PRODLOUŽENÝ
DÁMSKÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s plnou penzí,1x odpolední kávu
se zákuskem, 1x hydrojet, 1x podvodní
masáž, 1x klasickou ruční masáž zad
a šíje, 1x teplý parafínový zábal na ruce,
1x kadeřnictví, 1x kosmetiku, 1x masáž
nohou relaxační emulzí, 1x solno-jodovou jeskyni
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Bellevue Tlapák
2.1.-20.12.13
Kategorie
POD BT 07
1/2 standard
6.020,1/1 standard
6.620,POD BT 08
1/2 standard
6.340,1/1 standard
6.940,-
www.wellness-hotel.cz
Lázně Poděbrady
wellness pobyty
Program POD HP 01
„RELAXACE
S AYURVÉDOU“
Program POD HP 05 „KOUZELNÝ VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytoCena programu zahrnuje: 2x ubyto- vání s polopenzí, 1x aromasáž, 1x afrování se snídaní, 1x Shirobhyangam diziakální koupel, PRO DÁMU
(uklidňující masáž hlavy), 1x Padava- 1x Mukabhyangam (masáž obličeje),
PRO PÁNA 1x Shirobhyangam (uklidgaha (masáž plosek nohou)
ňující masáž hlavy), 1x koupel v přínástupní den: individuálně
rodní uhličité vodě
první služba: ubytování
nástupní den: individuálně
Program POD HP 02
„REGENERACE první služba: večeře
A RELAXACE“
Lázeňský hotel Park ****
Poloha: hotel je umístěn na pěší zóně
kolonády v centrální části lázeňského
parku v krásném a klidném prostředí.
Jedinečná poloha zaručuje ideální možnosti relaxace.
Popis hotelu: moderní budova s 6
nadzemními a 1 podzemním podlažím, je vybavena plně bezbariérovým
přístupem ve standardu „First class“.
K dispozici je recepce, restaurace s kapacitou 120 míst, salonek s kapacitou
30 míst, medicínské wellness, masážní
a terapeutické místnosti. Lázeňský
hotel Park je nestátní zdravotnické zařízení poskytující léčebné regenerační
a relaxační terapie dle principů klasické
i Ajurvédské medicíny. K internetu je
možné připojení v celé budově. Celý
hotel je nekuřácký. Celková kapacita
hotelu je 56 dvoulůžkových pokojů, 5
apartmánů a 1 bezbariérový apartmán.
Vybavení pokoje: všechny pokoje
jsou vybaveny účelným moderním nábytkem, koupelnou (sprcha, WC, vysoušeč vlasů), telefonem s přímou
volbou, minibarem, trezorem, připojením na internet.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně – bufet, obědy a večeře servírované
– výběr z menu.
Léčebné procedury poskytované hotelem: klasické procedury - masáže (rekondiční, medová, lávovými kameny,
www.lazne.net
detoxikační, aromamasáž, reflexní, lomilomi, lymfatická, čokoládová, podvodní,
aj.), koupele (uhličitá, bylinná, perličková,
jódobromová, se solí z Mrtvého moře,
postřižinská pivní, syrovátková, hořečnatá, suchá uhličitá, aj.), zábaly, inhalace,
laserová gelová maska, peeling, solno-jodová jeskyně Ajurvédské procedury –
různé druhy masáží, koupelí a zábalů prováděny kvalifikovanými terapeuty z Indie
a Srí Lanky. Používané oleje a přípravky
jsou přírodní a nejvyšší kvality.
Poznámka: Pobyt domácích zvířat není
preferován, ale je možný za poplatek Kč
590,- /den. Zvíře musí být pod dohledem majitele a nesmí obtěžovat ostatní
hosty. Poplatek za parkování na zabezpečeném hotelovém parkovišti Kč 60,/den, v suterénní garáži Kč 160,-/den.
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x podvodní masáž,
1x peeling + masáž plosky nohy solí
z Mrtvého moře s kokosovým olejem
a vitamínem E, 1x masáž teplými lávovými kameny, 1x bylinnou perličkovou
koupel
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program POD HP 06
„PROGRAM PRO
REDUKCI VÁHY A DETOXIKACI ORGANISMU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x Udvarthanam (bylinný peeling), 1x lymfatickou masáž –
dolní končetiny, 1x suchou uhličitou
koupel, 1x koupel v přírodní uhličité
vodě, 6x chůze pro snížení hmotnosti
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program POD HP 03 „WELLNESS & BEAUTY“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x Jambeera Pinda
Swedam (celotělová masáž měšci s citrony a bylinami), 1x relaxační koupel
v lázni s bambuckým a kakaovým máslem a bylinami, 1x koupel v přírodní
uhličité vodě, 1x masáž obličeje + laserová gelová maska
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program POD HP 07
„MOJE ZÁDA 4“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x masáž lávovými kameny, 1x Shirobhyangam (uklidňující
masáž hlavy), 1x Kati Vasti/Greeva Vasti)
pro odstraění bolesti bederní
oblasti/šíje), 1x podvodní masáž, 1x rašelinovou koupel, 1x nepřímé narovnání
krční a bederní páteře přes plosku nohy,
1x baňkování, 1x jódobromovou koupel, 1x bahenní zábaly z mrtvého moře
Program POD HP 04
„MOJE ZÁDA 2“ + masáž plosky nohy, 1x pivní koupel
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- nástupní den: individuálně
vání s polopenzí, 1x masáž lávovými první služba: večeře
kameny, 1x Shirobhyangam (uklidňující Cena za osobu a program v Kč
masáž hlavy), 1x podvodní masáž, (cena obsahuje lázeňskou taxu)
1x rašelinovou koupel
Park
02.01.-20.12.13
nástupní den: individuálně
Kategorie
první služba: večeře
POD HP 01
1/2 standard
2.590,1/1 standard
1/2 standard
1/1 standard
POD HP 03, 04 1/2 standard
1/1 standard
POD HP 05
1/2 standard
POD HP 06
1/2 standard
1/1 standard
POD HP 07
1/2 standard
1/1 standard
POD HP 02
3.290,3.990,4.690,4.590,5.290,4.590,5.590,6.640,8.990,10.390,-
37
Lázně Teplice nad Bečvou
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Teplice nad Bečvou leží na levém břehu řeky Bečvy v kopcovitém terénu s překrásným výhledem do kotliny. K lázeňskému využití místa položil základ tehdejší majitel hranického
panství Jan Kropáč z Nevědomí, který nechal roku 1553 vybudovat kamennou nádrž ke
koupání, do níž byly svedeny nejvydatnější prameny minerální vody. V roce 1711 byla na
levém břehu řeky Bečvy postavena první lázeňská budova. Ve třicátých letech 20. století
byly vědecky prokázány léčebné účinky zdejší unikátní minerální vody pro léčení srdečněcévních onemocnění a začalo období velkého rozmachu lázní.
V současnosti lázně Teplice nad Bečvou představují špičkové kardiorehabilitační zařízení,
které se specializuje na moderní rehabilitaci klientů s počínajícími srdečně-cévními potížemi.
Léčivé zdroje: termální alkalická zemitá kyselka s vysokým obsahem oxidu uhličitého
a stálé teploty 22,5 °C - tři prameny: Kropáčův (60,5 m) Gallašův (143 m) a Jurikův (101,8 m).
Léčivé metody: vodoléčba (CO2 uhličité koupel, CO2 uhličité koupele přísadové, podvodní masáž ruční, vířivá lázeň nožní, vířivá lázeň celotělová,
střídavá nožní lázeň, skotské střiky, suchý plynový bazén aj.). Aplikace tepla a chladu (koupele se solí z Mrtvého moře, zábaly z bahna Mrtvého moře,
tepelné parafínové, parafangové a rašelinové zábaly, kryoterapie), elektroléčba (iontoforézy, galvanizace, diatermie, elektroterapie VAS 07, ultrazvuk,
magnetoterapie aj.), různé typy léčebných a relaxačních masáží, novinka: ájurvedské balíčky masáží, lymfodrenáž ruční a přístrojová, oxygenoterapie,
inhalace, Polárium Arktika, zapůjčení NW holí za poplatek, možnost trenéra NW, VacuShape.
Indikace: nemoci srdce a cév (stavy po prodělaném infarktu myokardu, po zánětech srdečního svalu, chronická ischemická choroba srdeční, vysoký krevní
tlak I. - III. stupně, ischemická choroba dolních končetin, stavy po zánětech žil, chronická onemocnění žilního a lymfatického systému aj.), pohybový aparát.
lékařem, EKG vyšetření, biochemické laboratorní vyšetření, předpis procedur),
dové masáže, Thajské olejové masáže, aj., 3 léčebné procedury denně dle doporuVacuShape, individuální tělocvik, lokální čení lékaře (mimo ne), zapůjčení županu
tepelné zábaly - parafín, parafango, raše- nástupní den: denně kromě so
lina, inhalace, elektroterapie, vasotrain, di- první služba: večeře
atermie, magnetoterapie, lymfodrenáž
ruční a přístrojová, oxygenoterapi, aj., vy- Program TNB 04 „RELAXACE – VÍKEND“
šetření EKG, vstupní lékařské prohlídky Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s plnou penzí, 1x malou vstupní lémalé, velké
Poznámka: Parkování na monitorova- kařskou prohlídku, 2x celkovou uhličitou
ném parkovišti přímo u sanatoria (za koupel + zábal, 1x částečnou klasickou
poplatek). Pobyt domácích zvířat je masáž, 2x 1 hod. vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu, zapůjčení županu
možný (za poplatek).
nástupní den: pá
první služba: večeře
Lázeňské sanatorium Moravan ***
Poloha: komfortně vybavené lázeňské
sanatorium se nachází v poklidné části
lázní a je obklopeno zelení lázeňského
parku.
Popis lázeňského sanatoria: recepce
s non-stop provozem, příjemná nekuřácká kavárna s letní terasou, společenský sál, salónek a jídelna. Sanatorium
poskytuje komplexní lázeňské služby
související s kardiorehabilitací, s nemocemi pohybového aparátu, nervového
systému a jiné služby pro relaxaci, odpočinek a celkovou prevenci (rehabilitační bazén s protiproudem, finskou
saunu, nově vybudované wellness centrum skvělé pro chvíle relaxace, kosmetiku, pedikúru, půjčovnu kol a dalšího
sportovního vybavení, zapůjčení NW
holí, knihovnu). Solárium a posilovna je
k dispozici v LS Janáček (200 m chůze).
Vybavení pokoje: cca 60 pokojů kat.
Standard plus disponuje koupelnou
s vanou nebo sprchou, WC, SAT-TV, lednicí/minibarem, telefonem, připojením
k internetu zdarma, vysoušečem vlasů.
V nabídce je 8 nově vybudovaných pokojů Exclusive s prostornou koupelnou
se sprchovým koutem, WC, SAT-TV, lednicí/minibarem, trezorem, telefonem,
připojením k internetu zdarma, vysoušečem vlasů, z toho 4 pokoje mají terasu
s venkovním posezením (na vyžádání za příplatek).
Stravování: v jídelně sanatoria, snídaně - bufet, oběd a večeře - menu výběr ze tří variant.
Procedury poskytované lázeňským
sanatoriem: uhličité koupele, uhličité
koupele přísadové (oves, růže, ovoce, exotika), uhličité koupele se solí z Mrtvého
moře, celotělové vířivé koupele, klasické
masáže částečné, celotělové, aromamasáže, podvodní masáže ruční, reflexní masáže, masáže lávovými kameny, relaxační
masáž obličeje, čokoládové masáže, me-
38
Program TNB 07
Program TNB 08
Program TNB 05
Program TNB 01
„SENIOR“
„ZADÁNO MUŽŮM“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s plnou penzí, 1x denně nealkoholický nápoj nebo pivo v kavárně
Moravan nebo Janáček, 1x vstupní lékařskou prohlídku do polária, 1x zábal
zad z bahna Mrtvého moře, 1x celkovou
uhličitou koupel + zábal, 1x částečnou
klasickou masáž, 1x vstup do polária,
1x zapůjčení oděvu do polária, 1x 1 hod.
vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu,
1x 2 hod. vstup do wellness centra ve
vyhrazenou dobu, zapůjčení županu
nástupní den: denně kromě so
první služba: večeře
„NEVŠEDNÍ DNY“
„MOŘSKÉ KLIMA
– VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s plnou penzí, 1x malou vstupní léCena programu zahrnuje: 2x ubyto- kařskou prohlídku, 1x celkovou uhličitou
vání s plnou penzí, 1x malou vstupní koupel + zábal, 1x částečnou klasickou
lékařskou prohlídku, 2x celkovou uhli- masáž, 1x kyslíkovou terapii + vitamíčitou koupel se solí z Mrtvého moře nový nápoj, 1x vířivou nožní koupel, zas briliantem + zábal, 2x solnou jeskyni půjčení županu
SALTIKA (45 min.), 1x 1hod. vstup do nástupní den: po
bazénu ve vyhrazenou dobu, 1x 2 hod. první služba: večeře
vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu, zapůjčení županu
nástupní den: pá
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, 1x malou vstupní lékařskou prohlídku, 1x vyšetření EKG,
5x celkovou uhličitou koupel + zábal,
2x částečnou klasickou masáž, 2x lokální tepelný zábal (parafín, rašelina)
nebo elektroléčbu dle doporučení lékaře, zapůjčení županu
Program TNB 06
„ZADÁNO ŽENÁM“
nástupní den: denně kromě so
Cena programu zahrnuje: 3x ubytoprvní služba: večeře
vání s plnou penzí, 1x denně nealkohoProgram TNB 02 „MALÝ LÉČEBNÝ POBYT“ lický nápoj nebo pivo v kavárně
Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- Moravan nebo Janáček, 1x malou
vání s plnou penzí, 1x malou vstupní lé- vstupní lékařskou prohlídku, 1x zábal
kařskou prohlídku,1x vyšetření EKG, zad z bahna Mrtvého moře, 2x celkovou
2 léčebné procedury denně dle doporu- uhličitou koupel + zábal, 1x částečnou
čení lékaře (mimo ne), zapůjčení županu klasickou aromamasáž, 1x relaxační
masáž obličeje vč. očištění, tonizace a vinástupní den: denně kromě so
tamínového nápoje, 1x 1 hod. vstup do
první služba: večeře
bazénu ve vyhrazenou dobu, 1x 2 hod.
Program TNB 03
„ZDRAVÉ SRDCE“ vstup do wellness centra ve vyhrazenou
Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- dobu, zapůjčení županu
vání s plnou penzí, 1x velkou vstupní lé- nástupní den: denně kromě so
kařskou prohlídku (interní vyšetření první služba: večeře
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
Moravan
4.1.-1.5.13 1.5.-1.10.13
Kategorie 1.10.-23.12.13
TNB 01 1/2 standard plus 7.840,- 9.065,1/1 standard plus 8.435,- 9.800,TNB 02 1/2 standard plus 7.980,- 9.205,1/1 standard plus 8.575,- 9.940,TNB 03 1/2 standard plus 9.030,- 10.255,1/1 standard plus 9.625,- 10.990,TNB 04 1/2 standard plus 2.700,- 3.050,1/1 standard plus 2.870,- 3.260,TNB 05 1/2 standard plus 2.950,- 3.300,1/1 standard plus 3.120,- 3.510,TNB
1/2 standard plus 4.065,- 4.590,06,07 1/1 standard plus 4.320,- 4.905,TNB 08 1/2 standard plus 4.120,- 4.820,1/1 standard plus 4.460,- 5.240,-
www.wellness-hotel.cz
Lázně Teplice v Čechách
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Město Teplice nazývané dříve „malá Paříž“ je zasazeno do příjemné krajiny mezi Českým středohořím a masivem Krušných hor nedaleko od hranic se SRN. Horké léčivé prameny byly objeveny již v roce 762, další
vývoj zařadil Teplice mezi nejstarší lázně v Evropě. Jejich sláva dosáhla celoevropského rozměru, což potvrzují pobyty mnohých slavných osobností, které využily léčivých účinků teplických pramenů.
Léčivé zdroje: vzácné přírodní termální vody 38,5° C teplé, které již 2000 let navrací nemocným zpět jejich
zdraví. Prameny jsou hydrouhličitano-sodného typu s obsahem fluoridu a s velkým množstvím stopových
prvků včetně vzácných prvků.
Léčebné metody: kombinace přírodních termálních koupelí s podvodními masážemi, rehabilitace, akupunktura, plynové injekce, parafinové zábaly, elektro- a magnetoterapie, oxygenoterapie.
Indikace: onemocnění pohybového ústrojí, nemoci oběhového ústrojí, nervová a duševní onemocnění, nemoci z povolání.
Lázeňský dům Císařské lázně ****
Lázeňský dům Beethoven ***
Poloha: impozantní budova Císařských lázní leží v klidné části města, náleží k historicky nejstarším domům
v Teplicích a nese jméno německého
císaře Františka Josefa.
Popis lázeňského domu: velmi příjemná a klidná atmosféra Vás bude
provázet celým domem, kde se nachází recepce, manikúra, pedikúra, kardio zóna, Orient SPA Center, půjčování
županů (za poplatek – u některých pobytů), restaurace a kavárna s letní terasou a výhledem do Lázeňského sadu.
Objekt je vybaven výtahy.
Vybavení pokoje: jedno a dvoulůžkové pokoje kat. standard, které jsou
vybaveny sprchou, WC, vysoušečem
vlasů, telefonem, trezorem, chladničkou a SAT-TV.
Stravování: v hotelové restauraci: snídaně - bufet, obědy a večeře - menu výběr z více variant, vč. nápojů. Polopenze
Speciál: snídaně formou bufetu, večeře
předkrm, salátový bufet, studené a teplé
nápoje na objednávku, ovoce a moučník,
hlavní chod jako výběr z minutkového jídelního lístku do počtu 20 klientů, nad 20
osob výběr z teplého bufetu.
Poloha: komplex je součástí historického jádra města. Vznikl citlivým architektonickým propojením původních
lázeňských domů. Leží v klidné části Teplic obklopen rozsáhlými parky.
Popis lázeňského domu: hostům je
k dispozici recepce, jídelna, Café Restaurant Beethoven, společenský sál
(koncerty, přednášky), fitness-centrum,
solárium, kosmetika – Kosmetické
centrum BABOR, pedikúra, Orient SPA
Center a půjčování županů (za poplatek – u některých pobytů).
Vybavení pokoje: 193 jedno - a dvoulůžkových pokojů kat. standard, které
jsou vybaveny sprchou, WC, telefonem,
chladničkou a SAT-TV, trezorem.
Stravování: v jídelně: snídaně - bufet,
obědy a večeře - menu - výběr z více
variant, vč.nápojů. Polopenze Speciál:
snídaně formou bufetu, večeře předkrm, salátový bufet, studené a teplé nápoje na objednávku, ovoce a moučník,
hlavní chod jako výběr z minutkového
jídelního lístku do počtu 20 klientů,
nad 20 osob výběr z teplého bufetu.
Procedury poskytované lázeňským
domem: různé formy hydroterapie,
Program TvČ 01 „PREVENTIVNĚ-RELAXAČNÍ
POBYT“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, vstupní lékařskou
prohlídku, na základě předpisu lékaře
až 11 procedur od pondělí do soboty
(neděle bez léčení)
bonus: sleva 20% na volně prodejné
procedury při nákupu na místě
nástupní den: individuálně (od 12
hod.)
první služba: večeře
Procedury poskytované lázeňským
domem: komplexní balneologické centrum - koupele (termální, vířivé, aromaterapeutické, bylinné), masáže (ruční,
reflexní, podvodní, bylinnými měšci, horkými kameny, Lomi-Lomi), termoterapie,
elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, kryoterapie, laser, plynové injekce,
pitná kúra, vakuokomresní terapie, inhalace, termální rehabilitační bazén s protiproudem, podlahovými perličkovými
masážemi a bočními masážními tryskami,
součástí balneoprovozu je sauna. V budově je umístěna klinika CLT zajišťující odbornou péči v takřka všech medicínských
oborech včetně zubní ordinace.
Poznámka: Parkování na hlídaném
parkovišti přímo u LD (za poplatek).
Pobyt domácích zvířat není povolen.
WiFi připojení v prostoru recepce, internet pro klienty. LD Císařské lázně má
plánovanou odstávku v termínu 03.01.
– 03.02.2013.
Program TvČ 02 „LÉČEBNÝ POBYT KLASIK“
Program TvČ 03 „RYCHLOKURZ ENERGIE“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, vstupní a výstupní
lékařskou prohlídku, na základě předpisu lékaře až 21 procedur od pondělí
do soboty, 1x denně volný vstup do termálního bazénu, pitnou kúru – Bílinská
kyselka bez pohárku, zapůjčení županu
bonus: sleva 20% na volně prodejné
procedury při nákupu na místě.
nástupní den: individuálně (od 12
hod.)
první služba: oběd
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí Speciál, 1x termální
koupel, 1x přísadovou aromaterapeutickou koupel, 1x částečnou ruční
masáž, 1x bahenní obklad, volný vstup
do termálního bazénu a fitnessu, zapůjčení županu, 1x láhev 0,75l vína Terroir Porta Bohemica na pokoj
bonus: sleva 20% na volně prodejné
procedury při nákupu na místě
nástupní den: individuálně (doporučený příjezd v 15 hod.)
první služba: procedury, večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Program /LD
02.01.-01.03.13 01.03.-01.05.13 01.05.-01.10.13
Kategorie
01.11.-20.12.13 01.10.-01.11.13
TvČ 01
1/2 standard
8.400,9.275,11.025,Beethoven 1/1 standard
9.100,9.975,11.725,Císařské Lázně 1/2 standard
9.450,10.325,12.075,1/1 standard
10.150,11.025,12.775,TvČ 02
1/2 standard
10.500,11.375,13.125,Beethoven 1/1 standard
11.200,12.075,13.825,Císařské Lázně 1/2 standard
11.550,12.425,14.175,1/1 standard
12.250,13.125,14.875,Pozn.: v den příjezdu jednotné jídlo, od druhého dne pobytu výběr.
www.lazne.net
Program TvČ 04
„LUDWIG
VAN BEETHOVEN“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí Speciál, 1x termální
koupel, 1x perličkovou koupel, 1x přísadovou bylinnou koupel, 1x částečnou ruční masáž, 1x masáž plosky
nohy, 1x fototerapii v kombinaci s oxygenoterapií, volný vstup do termálního
bazénu a fitness, 1x lázeňskou čokoládu Beethoven, zapůjčení županu
elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, masáže (podvodní, reflexní, ruční,
plosky nohy, thajské, lávovými kameny,
ájurvédské), léčebný tělocvik, plynové injekce, parafinové zábaly, akupunkturu,
laser, kryoterapie, vakuokompresní terapie,
inhalace, pulsní signální terapie, plavání
v rehabilitačním termálním bazénu. Lázeňský dům je rovněž vybaven EKG, rentgenem a veškerým potřebným lékařským
a diagnostickým zařízením. Orient SPA
Center - Thajské masáže tradiční, Thajské
masáže olejové, Ájurvédské masáže, Masáže horkými kameny, Medové masáže
detoxikační, Rituální masáže mušlemi.
Poznámka: Parkování na hlídaném
parkovišti před LD (za poplatek). Pobyt
domácích zvířat není povolen. WiFi připojení v prostoru Zimní zahrady, Internet pro klienty. V blízkosti Lázeňské
centrum Pelikán (informace, suvenýry).
LD Beethoven má plánovanou odstávku v termínu 04.02. – 04.03.2013.
bonus: poukázka do Café Restaurant
Beethoven na kávu a dezert,
vstupenka do regionálního muzea
v Teplicích,
sleva 20% na volně prodejné procedury při nákupu na místě.
nástupní den: individuálně (doporučený příjezd v 15 hod.)
první služba: procedury, večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Program / Hotel
02.01 - 20.12.13
Kategorie všední den víkend *
TvČ 03 1/2 standard
3.400,- 3.900,Beethoven1/1 standard
3.600,- 4.100,Císařské 1/2 standard
3.700,- 4.200,Lázně 1/1 standard
3.900,- 4.400,TvČ 04 1/2 standard
5.800,- 6.800,Beethoven1/1 standard
6.200,- 7.200,Císařské 1/2 standard
6.400,- 7.400,Lázně 1/1 standard
6.800,- 7.800,Pozn.: * víkendová cena se uplatňuje u všech pobytů,
které jsou absolvovány zcela nebo částečně v sobotu.
39
Lázně Třeboň
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Třeboň je jedním z nejkrásnějších jihočeských měst, jehož vznik sahá do 12. stol. Historii města Třeboně
psaly rody a osobnosti zvučných jmen: Rožmberkové, Jakub Krčín z Jelčan, Švamberkové a Schwarzenberkové.
Léčebných vlastností rašeliny využívali obyvatelé města Třeboň a okolí po staletí, skutečný počátek lázeňství se zde váže k roku 1883, kdy byl v blízkosti historického centra vybudován první lázeňský dům
„Bertiny lázně“.
Léčivé zdroje: slatina (speciálně upravená slatina se používá ve formě koupelí nebo zábalů). Výsledkem
je uvolnění svalového napětí, snížení bolesti, lepší prokrvení tkání a snadnější regenerace).
Léčebné metody: slatinné koupele a zábaly, koupele (bylinné, perličkové, vířivé, přísadové) masáže (klasické ruční, mechanické, reflexní, lymfodrenážní), fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, světloléčba, laser), parafínové zábaly, pohybové terapie (fysioterapie, léčebná tělesná výchova, jóga, cvičení v bazénu, fitness, plavání, nordic walking, speciální procedury: akupunktura, inhalace,
oxygenoterapie, plynové injekce, lymfodrenáže.
Indikace: bolestivé stavy páteře a kloubů, artrózy, ostereoporózy, revmatická onemocnění (Bechtěrevova nemoc), stavy po úrazech a operacích
pohybového aparátu vč. operací s náhradou kloubní, dna a hyperurikemický syndrom, bolestivé stavy měkkých tkání, pobyty sloužící k regeneraci
těla, navození psychické pohody a odpočinku.
Bertiny lázně ***
Poloha: v těsné blízkosti historického
centra.
Popis lázní: lázeňský komplex nabízí
vše pro pohodlí - recepci, nekuřáckou
restauraci Adéla, lázeňskou kavárnu
s terasou, Denní bar, pizza restaurant
Top-Spin – bowling bar s velkoplošnými obrazovkami. V objektu lázní dále
najdete kadeřnictví, kosmetiku, pedikúru, manikúru, a knihovnu a hlavně
komplexní Balneocentrum s vlastním
rehabilitačním bazénem vč. masážních
efektů. V areálu Bertiných lázní je široká
nabídka sportovních aktivit za poplatek
- tenis (venkovní kurty+hala), squash,
fitness, volejbal, pétanque, stolní tenis,
úschovna kol. Navštívit můžete také
tzv. Pergolu - restaurační zařízení mimo
objekt lázní. V celé budově lázní je bezplatné WiFi připojení. Celková kapacita
budovy Bertiných lázní je 186 lůžek.
Vybavení pokoje: v naší nabídce jsou
zahrnuty pokoje I. kat. Klasik, všechny se
sprchou, WC, SAT-TV, radiem, lednicí
a telefonem s přímou volbou. Část
dvoulůžkových pokojů má balkon
nebo terasu. Apartmány (za příplatek),
disponují navíc minibarem a klimatizací.
Stravování: v restauraci: snídaně bufet, oběd a večeře - menu (vč. nápojů) - možnost výběru z více variant.
Procedury poskytované lázněmi:
procedury na bázi kombinace slatinných koupelí a zábalů s ručními masážemi,
vodoléčebné
procedury
(podvodní, vířivé a perličkové masáže,
přísadové koupele, vířivky horních
a dolních končetin a střídavá nožní
koupel v tzv. Kneippově chodníku).
Dále se využívá laserové techniky, elektroléčby, parafinových zábalů a plynových injekcí, rehabilitační bazén,
whirlpool pro osm osob s podvodní vířivou a perličkovou masáží, klasická
sauna a parní lázeň včetně ochlazovacího bazénku, masážní přístroj Sigoroll
pro ženy, vodní lůžko Hydrojet pro intenzivní celotělovou masáž aj.
Poznámka: Parkování: nekryté monitorované stání – Kč 45,-/den, kryté moni-
40
Program TRE B 02
torované stání – Kč 75,-/den. Pobyt s domácími zvířaty není možný. Bazénový
komplex je z důvodu údržby mimo provoz v termínu: 23.6. – 26.6.2013
U osob starších 75 let požadují lázně při
příjezdu přeložení potvrzení obvodního lékaře o vhodnosti absolvování
zvoleného pobytu.
Program TRE B 01
„DIETOLOGICKÝ
PROGRAM“
Cena programu zahrnuje: 6 x ubytování s plnou penzí (strava bude stanovena), 1x vstupní lékařskou konzultaci,
3x slatinnou koupel, 2x částečnou ruční
masáž, 2x rotoped, 1x konzultaci s dietní sestrou, 1x citrusovou koupel, 1x
mechanickou masáž Hydrojet, 1x květinovou koupel, 1x manuální lymfodrenáž, 1x Nordic walking, 1x fitness,
vstupní a výstupní měření na lékařské
váze Tanita – rozbor tělesné hmotnosti,
volný vstup do bazénu s whirlpoolem
po celou dobu pobytu
nástupní den: ne, nebo individuálně
první služba: oběd
„VITAL – RELAXAČNÍ
PROGRAM“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, vstupní vyšetření, léčebný paušál a procedury v počtu
a skladbě dle ordinace lékaře – léčebné
procedury v počtu a skladbě dle ordinace lékaře v hodnotě Kč 600,-/den
(procedury nejsou časovány v den příjezdu, odjezdu a v neděli). V ceně volný
vstup do bazénu a sauny.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program TRE B 03
„SPA – LÉČEBNÝ
PROGRAM“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, vstupní vyšetření,
léčebný paušál a procedury v počtu
a skladbě dle ordinace lékaře – léčebné
procedury v počtu a skladbě dle ordinace lékaře v hodnotě Kč 750,-/den
(procedury nejsou časovány v den příjezdu, odjezdu a v neděli). V ceně volný
vstup do bazénu a sauny.
nástupní den: individuálně
první služba: oběd
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Bertiny Lázně
02.01.-01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-15.06.13
01.11.-21.12.13 15.06.-01.09.13 01.09.-01.10.13
Kategorie
01.10. – 01.11.13
TRE B 01
1/2 kat. I Klasik
8.140,9.270,9.540,1/2 kat. I Klasik B/T
8.400,9.540,9.810,TRE B 02
1/2 kat. I Klasik
9.030,10.500,10.850,1/2 kat. I. Klasik B/T
9.380,10.850,11.200,1/1 kat. I. Klasik
10.360,11.550,11.900,TRE B 03
1/2 kat. I. Klasik
10.920,12.390,12.740,1/2 kat. I. Klasik B/T
11.270,12.740,13.090,1/1 kat. I. Klasik
12.250,13.440,13.790,Pozn.: B/T = balkon / terasa; procedury se poskytují od 18ti let; příplatek za plnou penzi Kč 120,-/os./den (lze
čerpat jen na plný počet nocí pobytu)
Program TRE B 04 „TŘEBOŇSKÉ OSVĚŽENÍ“
Program TRE B 05 „PROGRAM PRO SENIORY“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
konzultaci, 1x slatinnou koupel,
1x ruční masáž částečnou, 1x citrusovou koupel, 1x mechanickou masáž
Hydrojet, volný vstup do bazénu
s whirlpoolem po celou dobu pobytu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
konzultaci, 2x Aubertinu zlatou lázeň
(slatinný extrakt), 2x částečnou ruční
masáž, 2x bylinnou koupel, 2x cvičení
v bazénu, 1x mechanickou masáž Hydrojet, 1x skupinové cvičení, 1x parafín
na ruce, 1x lázeňské oplatky, 1x vstupenku na expozici Dům přírody Tře-
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Bertiny Lázně
10.01.-01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-15.06.13
01.11.-20.12.13 15.06.-01.09.13 01.09.-01.10.13
Kategorie
01.10.-01.11.13
TRE B 04
1/2 kat. I Klasik
3.160,3.730,3.860,1/2 kat. I Klasik balkon / terasa 3.290,3.860,4.000,TRE B 05
1/2 kat. I Klasik
6.290,7.420,7.690,1/2 kat. I Klasik balkon / terasa 6.560,7.690,7.960,TRE B 06
1/2 kat. I Klasik
6.890,8.020,8.290,1/2 kat. I Klasik balkon / terasa 7.160,8.290,8.560,Pozn.: příplatek za plnou penzi Kč 120,- / os. / den (lze čerpat jen na plný počet nocí pobytu)
pro nedostatek jednolůžkových pokojů tento typ pokoje není nabízen.
boňska, volný vstup do bazénu s whirlpoolem po celou dobu pobytu
nástupní den: doporučeno – ne, nebo
individuálně
první služba: večeře, při čerpání plné
penze oběd
Program TRE B 06 „LÁZEŇSKÉ UVOLNĚNÍ“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
konzultaci, 2x slatinnou koupel, 2x částečnou ruční masáž, 2x mechanická
masáž Hydrojet, 2x sauna + pára, 2x fitness, 1x perličkovou koupel, 1x podvodní masáž, 1x vířivku horních
končetin, 1x poukaz do lázeňských restaurací, volný vstup do bazénu s whirlpoolem po celou dobu pobytu
nástupní den: doporučeno – ne, nebo
individuálně
první služba: večeře, při čerpání plné
penze oběd
www.wellness-hotel.cz
Lázně Třeboň
lázeňské pobyty & wellness pobyty
konzultaci, 1x klasickou masáž částečnou,
1x slatinnou koupel, 1x perličkovou koupel s bylinkami, 1x mechanickou masáž,
1x bylinkovou koupel, poukázka do restaurace Harmonie v hodnotě 150 Kč,
volný vstup do bazénového komplexu,
sauny a fitness po celou dobu pobytu.
nástupní den: po, nebo individuálně
koupel, 1x perličkovou koupel s bylinkami, 1x mechanickou masáž, 1x masáž
„Aurora“, 1x havajskou masáž „Lomi
Lomi“, 1x indickou antistresovou masáž
Noll, 1x celotělovou vířivku, 1x floating,
volný vstup do bazénového komplexu,
sauny a fitness po celou dobu pobytu
nástupní den: ne, nebo individuálně
první služba: večeře
Program TRE A 06 „TŘEBOŇSKÝ RELAX – 7“
Lázně Aurora ***
Poloha: komplex se nachází v klidném
prostředí rozsáhlého parku na břehu
rybníka Svět.
Popis lázeňského domu: hlavní budova byla v roce 2012 rekonstruována.
Součástí lázeňského domu jsou i kongresové prostory, restaurace, bary, obchody, bazénový komplex se slanou
vodou a vodními atrakcemi (plavecký
bazén, parní kabina, tobogán, divoká
řeka, whirlpooly, hydromasážní lavice,
chrliče, vodní hřib), fitness, tělocvična,
sauna, solárium, squash, bowling, kulečník, kadeřnictví, kosmetika, manikúra,
pedikúra, knihovna, půjčovna a úschovna jízdních kol (duben - říjen) a internetová místnost. Možnost zapůjčení
županů (za poplatek Kč 300,-/pobyt).
Nabídka v blízkém okolí: tenis, golf, minigolf, jízda na koni, petanque. Ubytovací kapacitu tvoří 500 lůžek ve 287
pokojích (dvoulůžkové pokoje s balkonem nebo bez balkonu event. apartmá).
Vybavení pokoje: nově zrekonstruované dvoulůžkové pokoje superior
(částečně s balkonem) mohou být nabízeny i jako jednolůžkové. Pokoje jsou
vybaveny sprchou, vysoušečem vlasů,
samostatným WC, rádiem, lednicí, SAT
-TV, telefonem a trezorem, WiFi připojení na internet. Apartmány na vyžádání – za příplatek.
Stravování: v lázeňských jídelnách:
snídaně, oběd a večeře - bufet, nápoje:
voda, džus a pivo 8°, káva a čaj
Procedury poskytované lázeňským
domem: lázeňský dům disponuje moderně zrenovovaným balneologickým
provozem přímo v objektu, ve kterém
jsou poskytovány veškeré procedury viz léčebné metody.
Poznámka: Pobyt s domácími zvířaty
není možný. Parkování: monitorované
parkoviště za poplatek Kč 45,- / den.
Bazénový komplex je z důvodu údržby
mimo provoz v termínu: 16.6. –
20.6.2013. U osob starších 75 let požadují lázně při příjezdu přeložení potvrzení obvodního lékaře o vhodnosti
absolvování zvoleného pobytu.
„SIESTA“
Cena programu zahrnuje: 6x ubyto- Program TRE A 08
vání s polopenzí, 1x vstupní lékařskou Cena programu zahrnuje: 6x ubytokonzultaci, 2x slatinnou koupel, 2 x kla- vání s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
sickou masáž částečnou, 1x perličko- konzultaci, 2x slatinnou koupel, 1x klavou koupel s bylinkami, 1x podvodní sickou masáž částečnou, 1x masáž
masáž, 1x mechanickou masáž, volný plosky nohy, 1 x perličkovou koupel
Program TRE A 01 „VITAL – RELAXAČNÍ vstup do bazénového komplexu, sauny s bylinkami, 1x mechanickou masáž,
1x pivní koupel, 1x podvodní masáž,
PROGRAM“ a fitness po celou dobu pobytu
Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- nástupní den: ne, nebo individuálně 1x havajská masáž Lomi Lomi, volný
vstup do bazénového komplexu, sauny
vání s polopenzí, vstupní vyšetření, lé„VIVA EXKLUSIV“ a fitness po celou dobu pobytu
čebný paušál (výkony lékařů, sester Program TRE A 07
a pomocná vyšetření dle požadavku lé- Cena programu zahrnuje: 6x ubyto- nástupní den: doporučeno – ne, nebo
kaře), léčebné procedury v počtu vání s polopenzí, 1x vstupní lékařskou individuálně
a skladbě dle ordinace lékaře – cca 2 konzultaci, 1x slatinnou koupel, 1x klasic- první služba: večeře
v pracovní den a v sobotu v hodnotě Kč kou masáž částečnou, 1x citrusovou
600,-/den (procedury nejsou časovány
v den příjezdu, odjezdu a v ne). Volný Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
vstup do bazénového komplexu, sauny Aurora
02.01.-01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-15.06.13
a fitness po celou dobu pobytu.
01.11.-21.12.13 15.06.-01.09.13 01.09.-01.10.13
nástupní den: individuálně
Kategorie
01.10.-01.11.13
TRE A 01
1/2 superior
10.290,12.040,12.740,Program TRE A 02 „TŘEBOŇSKÝ RELAX – 10“
1/2 superior balkon
10.990,12.740,13.440,Cena programu zahrnuje: 9 x ubytování
1/1 superior
11.340,13.440,14.140,s polopenzí, 1x vstupní lékařskou konzul1/1 superior balkon
12.040,14.140,14.840,taci, 2x slatinnou koupel, 2x klasickou TRE A 02
1/2 superior
10.620,12.640,13.450,masáž částečnou, 1x perličkovou koupel
1/2 superior balkon
11.430,13.450,14.260,s bylinkami, 1x bylinkovou koupel, 1x vib1/1 superior
11.830,14.260,15.070,rosaunu, 1x podvodní masáž, 1x masáž
1/1 superior balkon
12.640,15.070,15.880,„Aurora“, 1x mechanickou masáž, volný TRE A 03
1/2 superior
14.320,16.320,17.120,vstup do bazénového komplexu, sauny
1/2 superior balkon
15.120,17.120,17.920,a fitness po celou dobu pobytu
1/1 superior
15.520,17.920,18.720,nástupní den: individuálně
1/1 superior balkon
16.320,18.720,19.520,Pozn.: procedury se poskytují od 18ti let
Program TRE A 03
„SPA – LÉČEBNÝ
příplatek za plnou penzi Kč 170,- / os. / den (lze čerpat jen na plný počet nocí pobytu)
PROGRAM“
Cena programu zahrnuje: 8x ubytování s plnou penzí, vstupní vyšetření, léčebný paušál (výkony lékařů, sester
a pomocná vyšetření dle požadavku lékaře), léčebné procedury v počtu
a skladbě dle ordinace lékaře – cca 3-4
v pracovní den a v sobotu v hodnotě Kč
750,-/den (procedury nejsou časovány
v den příjezdu, odjezdu a v ne). Volný
vstup do bazénového komplexu, sauny
a fitness po celou dobu pobytu.
nástupní den: individuálně
Program TRE A 04
Program TRE A 05
Poznámka pro všechny programy:
první služba: večeře
www.lazne.net
„HARMONIE“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x slatinnou koupel,
1x klasickou masáž částečnou, 1x perličkovou koupel s bylinkami, 1x mechanickou masáž, volný vstup do
bazénového komplexu, sauny a fitness
po celou dobu pobytu
nástupní den: individuálně
„LÁZEŇSKÝ KOKTEJL“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Aurora
02.01.-01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-15.06.13
01.11.-21.12.13 15.06.-01.09.13 01.09.-01.10.13
Kategorie
01.10.-01.11.13
TRE A 04
1/2 superior
3.860,4.540,4.810,1/2 superior balkon
4.130,4.810,5.080,1/1 superior
4.270,5.080,5.350,1/1 superior balkon
4.540,5.350.5.620,TRE A 05
1/2 superior
6.710,8.060,8.600,1/2 superior balkon
7.250,8.600,9.140,1/1 superior
7.520,9.140,9.680,1/1 superior balkon
8.060,9.680,10.220,TRE A 06
1/2 superior
7.310,8.660,9.200,1/2 superior balkon
7.850,9.200,9.740,1/1 superior
8.120,9.740,10.280,1/1 superior balkon
8.660,10.280,10.820,TRE A 07
1/2 superior
9.000,10.350,10.980,1/2 superior balkon
9.540,10.980,11.430,1/1 superior
9.810,11.430,11.970,1/1 superior balkon
10.350,11.970,12.510,TRE A 08
1/2 superior
8.510,9.860,10.400,1/2 superior balkon
9.050,10.400,10.940,1/1 superior
9.320,10.940,11.480,1/1 superior balkon
9.860,11.480,12.020,Pozn.: procedury se poskytují od 18ti let
příplatek za plnou penzi Kč 170,- / os. / den (lze čerpat jen na plný počet nocí pobytu)
41
Lázně Velichovky
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Východočeské lázně Velichovky se zapsaly na mapu českého lázeňství koncem 19.století díky nalezišti a léčivým účinkům zdejší křídové slatinné zeminy. V r. 1897 dochází
k výstavbě lázní a již v r. 1898 byl zahájen jejich provoz. Ve dvacátých letech minulého
století byla postavena hlavní budova, dodnes překvapující svým průbojným architektonickým vzhledem, byly zřízeny parky a další vily.
Léčivé zdroje: křídová slatinná zemina, velmi hustá, svým složením v ČR ojedinělá,
která je napájena přírodními prameny vody s obsahem uhličitanu vápenatého a železa.
Léčebné metody: slatinné koupele a zábaly, koupele, podvodní masáže, klasické a reflexní masáže, elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie, skotské střiky, Amma masáže,
oxygenoterapie, aroma masáže, lymfodrenáže, thajská masáž, masáž horkými kameny, reflexní terapie plosky nohy, kraniosakrální terapie, indická masáž hlavy aj.
Indikace: nemoci pohybového ústrojí, poúrazová léčba, léčba před a po operacích
kostí a kloubů, včetně kloubních náhrad, Bechtěrevova choroba, Parkinsonova
nemoc, zhoubné nádory.
Lázeňské depandance – Vila Čechie, Vila Zátiší ***
Poloha: hlavní budovou a dominantou lázeňského areálu je Lázeňský dům
Masarykův dům, ve kterém je poskytována většina léčebných a wellness procedur. Nachází se zde také recepce
a lázeňská kavárna. Pro ubytování
klientů komerčních pobytů jsou využívány depandance Vila Čechie a Vila Zátiší, sloužící výhradně jako ubytovací
objekty.
Popis lázeňských dependancí: Vila
Čechie, Vila Zátiší - samostatně stojící
vily v klidném lázeňském parku - bez
vlastní recepce (ubytování a výdej klíčů
probíhá na hlavní recepci LD Masarykův dům) jsou moderně vybavené, disponují výtahy a poskytují dostatek
klidu a soukromí.
Vybavení pokoje: moderní pokoje
kat. standard: koupelna/WC, SAT-TV,
minibar, telefon, radiobudík a trezor.
Stravování: snídaně - bufet (v Lázeňské kavárně LD Masarykův dům), oběd
a večeře - výběr ze 3 jídel (v lázeňské
restauraci Castanum nebo v centrální
jídelně).
Léčebné procedury: jsou poskytovány částečně v lázeňských domech,
ponejvíce však v LD Masarykův dům ve
zmodernizovaném balneo-centru (vodoléčba, slatinné koupele a zábaly,
koupele, podvodní masáže, skotské
střiky, klasické a reflexní masáže, oxygenoterapie, lymfodrenáže, elektroléčba,
ultrazvuk, magnetoterapie, plynové injekce, parafínové zábaly, insulface, léčebná tělovýchova aj.) K dispozici je
rehabilitační bazén. Samostatnou částí
v LD Masarykův dům je „Institute Medical Wellness“, který nabízí pestrou
42
Program VEL 01
„AKTIVNÍ SENIOR“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytopaletu wellness a beauty procedur na vání s polopenzí, 2x klasickou masáž
vysoké profesionální úrovni (aplikace částečnou, 1x bylinnou koupel, 2x slafrancouzské kosmetiky Sothys (ošetření tinný zábal, 2x oxygenoterapii, 1x indictěla a obličeje). Z nabízených procedur kou masáž hlavy, 1x reflexní terapii
uvádíme: Ultrazvuková liposukce, thaj- plosky nohy
ské masáže, masáž horkými kameny, nástupní den: ne (15 – 17 hod.)
aroma masáž, amma masáž, reflexní te- první služba: večeře
rapie plosky nohy, koupele aj.
Poznámka: Parkování – centrální par- Program VEL 02 „ANTISTRESOVÝ POBYT“
koviště zdarma, u Vily Zátiší za popla- Cena programu zahrnuje: 7x ubytotek Kč 50,-/den, nebo garážová stání za vání s polopenzí, 1x aroma masáž,
poplatek Kč 70,-/den. Pobyt domácích 1x indickou masáž hlavy, 1x perličkozvířat je možný (poplatek Kč 50,-/den). vou koupel, 1x jógu, 2x klasickou masáž
Nabídka lázní: taneční zábavy, prome- částečnou, 1x bylinnou koupel, 2x slanádní koncerty, přednášky, besedy, de- tinný zábal, 2x oxygenoterapii
gustace vín, trhy aj., produkce živé nástupní den: ne (15 – 17 hod.)
hudby v lázeňské kavárně, výlety do první služba: večeře
okolí (vše za poplatek na místě).
Program VEL 04
„BAHENNÍ ROŠÁDY“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x amma masáž,
1x africkou xypolopovou koupel, 1x slatinnou koupel celkovou, 1x slatinný
zábal, 2x klasickou masáž částečnou
nástupní den: individuálně mimo so
(po-pá 11-15, ne 15-17 hod.)
první služba: večeře
Program VEL 05
Program VEL 06 „ČOKOLÁDOVÉ ROŠÁDY“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x amma masáž,
1x čokoládovou anticelulitidní masáž,
1x perličkovou koupel, 1x čokoládovou
masáž zad (20 min.), 1x cristalline
masáž, 1x přístrojovou lymfodrenáž
nástupní den: individuálně mimo so
(po-pá 11-15, ne 15-17 hod.)
první služba: večeře
„MEDOVÉ ROŠÁDY“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x medový zábal,
1x medovou masáž (20 min.), 1x klasickou masáž částečnou, 1x perličkovou
koupel, 1x přístrojovou lymfodrenáž,
1x reflexní terapii plosky nohy
nástupní den: individuálně mimo so
(po-pá 11-15, ne 15-17 hod.)
první služba: večeře
Program VEL 07
„RELAX“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x thajskou masáž,
1x bylinnou koupel, 1x klasickou masáž
částečnou, 1x indickou masáž hlavy,
1x aroma masáž, 1x slatinný zábal,
nástupní den: individuálně mimo so
(po-pá 11-15, ne15-17 hod.)
první služba: večeře
Program VEL 03
„LÉČEBNÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x lékařskou konzultaci 12 procedur za pobyt
nástupní den: ne (12 – 14 hod.)
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Vila Čechie
02.01.-20.12.13
Vila Zátiší
Kategorie
VEL 01
1/2 standard
9.415,1/1 standard
11.970,VEL 02
1/2 standard
9.975,1/1 standard
12.530,VEL 03
1/2 standard
10.245,1/1 standard
12.800,Pozn.: Příplatek za plnou penzi VEL 01 – 03:
Kč 960,- (6x oběd)
Cena za osobu a program v Kč
(cena obsahuje lázeňskou taxu)
Vila Čechie
02.01.-20.12.13
Vila Zátiší
Kategorie
VEL 04
1/2 standard
5.055,1/1 standard
6.375,VEL 05
1/2 standard
5.420,1/1 standard
6.740,VEL 06
1/2 standard
5.625,1/1 standard
6.945,VEL 07
1/2 standard
5.660,1/1 standard
6.980,Pozn.: Příplatek za plnou penzi VEL 04 – 07:
Kč 320,- (2x oběd)
www.wellness-hotel.cz
Lázně Vráž
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Obec Vráž leží v Jihočeském kraji, 95 km jižně od Prahy, 60 km severně
od Českých Budějovic a 10 km od města Písek. V blízkém okolí se nacházejí rozsáhlé lesní komplexy, historické a kulturní památky. Jmenujme
alespoň hrad Zvíkov, zámky Orlík a Hluboká i historická města Tábor
a Český Krumlov. Výhodná geografická poloha sanatoria umožňuje
snadný příjezd různými dopravními prostředky. Provoz sanatoria nabízí
celoročně bohaté možnosti léčby a odpočinku.
Léčivé zdroje: využití přírodního léčivého zdroje (peloidu) kombinovaného s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami a příhodným klimatickým prostředím.
Léčebné metody: masáže, koupele, obklady, zábaly, oxygenoterapie,
magnetoterapie, inhalace, plynové injekce, UV záření, diatermie, galvanoterapie, kryoterapie, oxyterapie, léčebná tělesná výchova, aj.
Indikace: neurologické onemocnění a poruchy pohybového aparátu.
Lázně Hotel Vráž ***
Poloha: lázně Vráž se nachází v rozlehlém anglickém parku a jsou obklopeny
komplexem rozsáhlých lesů v těsné
blízkosti vodní nádrže Orlík.
Popis lázní: lázně jsou tvořeny komplexem tří budov, které jsou navzájem
bezbariérově spojeny zastřešeným
a vytápěným koridorem, takže je
možno absolvovat všechny léčebné
procedury pod jednou střechou. Ubytování je zajištěno v budově „Zámek“
a v budově „Jubilejní pavilon“. K občerstvení lázeňských hostů slouží 3 jídelny,
restaurace/kavárna a letní terasa s celodenním provozem (v budově
„Zámek“). Dále je zde k dispozici recepce, kulečníkový salon, internet/WiFi,
společenská místnost, kadeřník, kosmetika, manikúra, pedikúra, sauna, solárium, fitness, 2 tenisové kurty, stolní
tenis, venkovní bazén, venkovní kuželková dráha, venkovní šachy, hřiště na
petanque, půjčovna kol.
Vybavení pokoje: 150 lůžek v pokojích kat. standard - sprcha, WC, TV, telefon, lednice, WiFi připojení k internetu.
Některé pokoje mají trezor a vysoušeč
vlasů (pokud ne, možnost bezplatného
využití/zapůjčení na recepci). Ubytování v budově „Zámek“ či v budově „Jubilejní pavilon“ nelze předem
garantovat, pokud není u programů
výslovně vyznačeno. K dispozici jsou
i bezbariérové pokoje.
Stravování: v budově „Zámek“, snídaně - bufet, oběd (3 chodové menu)
a večeře - (2 chodové menu - výběr možnost dietní, vegetariánské, diabetické nebo šetřící stravy).
Léčebné procedury poskytované
lázněmi: balneoprovoz nabízí komplexní lázeňskou péči - masáže (klasické, reflexní, podvodní, medové,
masáž lávovými kameny, masáž baňkami), přístrojová lymfodrenáž, zábaly
(parafínové, rašelinové, medové, čokoládové, skořicové, jílové), koupele (vířivé, přísadové, rašelinové, suché
uhličité), individuální a skupinový
www.lazne.net
Program VRA 03
„ROMANTICKÝ TÝDEN
NA ZÁMKU VRÁŽ“
léčebný tělocvik, inhalace, plynové
injekce, oxygenoterapie, magnetoterapie, galvanizace, iontoforéza, interferenční proudy, krátkovlnná diatermie,
diadynamik, solux, ZUV záření, kryoterapie, myostimulátor, EKG.
Poznámka: Parkování na hlídaném
parkovišti v areálu (za poplatek). Pobyt
domácích zvířat není povolen. Všechny
prostory lázní jsou nekuřácké.
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, přípitek na přivítanou,
1x konzultaci s lékařem, 2x čokoládový
nebo medový zábal, 1x floating, 1x medovou masáž, 1x masáž lávovými kameny – 45 min, 2x relaxační bylinnou
koupel, 1x klasickou částečnou masáž
– 25 min, 1x bazén, 1x saunu, 1x hodinovou vyjížďku v kočáře kouzelnou
okolní krajinou (v každém ročním období), volný vstup do fitness, zdarma
Program VRA 01 „POBYT PRO SENIORY“ k dispozici kulečník, stolní fotbálek,
Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- šipky, v letních měsících tenisové kurty,
vání s polopenzí, přípitek na přivítanou, venkovní bazén, zapůjčení županu
1x konzultaci s lékařem, 2x perličkovou nástupní den: individuálně, mimo so
koupel, 2x klasickou částečnou masáž první služba: večeře
– 25 min., 6x oxygenoterapii, 2x cvičení
„DÁMSKÁ JÍZDA“
v bazénu, 2x Nordic walking, 1x hodi- Program VRA 04
novou vyjížďku v kočáře kouzelnou Cena programu zahrnuje: 7x ubytookolní krajinou (v každém ročním ob- vání s polopenzí, přípitek na přivítanou,
dobí), volný vstup do fitness, zdarma 1x konzultaci s lékařem, 2x rašelinou
k dispozici kulečník, stolní fotbálek, koupel a rašelinovou masku, 2x klasicšipky, v letních měsících tenisové kurty, kou částečnou masáž – 25 min, 2x parafínové rukavice, 2x přístrojovou
venkovní bazén, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně, mimo so lymfodrenáž, 2x čokoládový nebo medový zábal, 1x masáž lávovými kameny
první služba: večeře
– 45 min, 1x hodinovou vyjížďku v koProgram VRA 02
„PÁNSKÁ JÍZDA“ čáře kouzelnou okolní krajinou (v kažCena programu zahrnuje: 7x ubyto- dém ročním období), volný vstup do
vání s polopenzí, přípitek na přivítanou, fitness, zdarma k dispozici kulečník,
1x konzultaci s lékařem, 3x rašelinový stolní fotbálek, šipky, v letních měsících
obklad, 2x klasickou částečnou masáž tenisové kurty, venkovní bazén, zapůj– 25 min, 1x vířivou koupel, 2x přísado- čení županu
vou pivní koupel, 1x masáž lávovými nástupní den: individuálně, mimo so
kameny – 45 min, 1x hodinovou vy- první služba: večeře
jížďku v kočáře kouzelnou okolní krajinou (v každém ročním období), volný
vstup do fitness, zdarma k dispozici kulečník, stolní fotbálek, šipky, v letních
měsících tenisové kurty, venkovní
bazén, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně, mimo so
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
Lázně Vráž
22.01.-20.12.13
Kategorie
VRA 01
1/2 standard
8.200,1/1 standard
8.200,VRA 02
1/2 standard
9.270,1/1 standard
9.270,VRA 03
1/2 standard
9.470,1/1 standard
9.470,VRA 04
1/2 standard
9.870,1/1 standard
9.870,-
Program VRA 05
„VÍKENDOVÉ SNĚNÍ“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s plnou penzí, přípitek na přivítanou,
1x relaxační bylinnou koupel, 1x vířivou
koupel, 1x klasickou částečnou masáž
(25 min.), 1x čokoládový nebo medový
zábal, volný vstup do fitness, zdarma
k dispozici kulečník, stolní fotbálek, šipky,
v letních měsících tenisové kurty, venkovní bazén, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program VRA 06 „ŠTASTNÍ IVE VŠEDNÍ DEN“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování
s polopenzí, přípitek na přivítanou, 1x relaxační bylinnou koupel, 1x čokoládový nebo
medový zábal, 2x klasickou masáž částečnou (25 min.), 1xvířivou koupel, volný vstup
do fitness, zdarma kdispozici kulečník, stolní
fotbálek, šipky, v letních měsících tenisové
kurty, venkovní bazén, zapůjčení županu
nástupní den: po, út
první služba: večeře
Program VRA 07 „PRODLOUŽENÝ VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování
s polopenzí, přípitek na přivítanou, 2x bylinnou relaxační koupel, 1x masáž lávovými
kameny (45 min.), 1x čokoládový nebo
medový zábal, 1x vířivou koupel, 1x klasickou částečnou masáž, volný vstup do fitness, zdarma k dispozici kulečník, stolní
fotbálek, šipky, v letních měsících tenisové
kurty, venkovní bazén, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu Kč 15,-/os./noc)
LÁZNĚ VRÁŽ
22.01.-20.12.13
Kategorie
VRA 05
1/2 Zámek
3.890,1/1 Zámek
3.890,1/2 Pavilon Jubilejní 3.490,1/1 Pavilon Jubilejní 3.490,VRA 06
1/2 Zámek, Jubilejní 3.890,1/1 Zámek, Jubilejní 3.890,VRA 07
1/2 Zámek
5.290,1/1 Zámek
5.290,1/2 Pavilon Jubilejní 4.890,1/1 Pavilon Jubilejní 4.890,-
43
Harrachov
wellness pobyty
Harrachov, dnes jedno z nejhezčích středisek zimních sportů a rekreace
v Čechách, vznikl v 17. století jako ves Dörfl. V 18. století byla obec přejmenována podle majitelů místního panství na Harrachov. Tradice místní
sklářské výroby sahá až do 14. století a dnes se město v západní části Krkonoš může pyšnit druhou nejstarší sklárnou v Čechách (založena
v r. 1712). I provozování zimních sportů zde má letitou tradici, vždyť Spolek zimních sportů zde byl založen již v roce 1908. A v roce 1923 se v Harrachově konaly první mezinárodní závody v klasických disciplinách. Od
roku 1990 dochází k prudkému rozvoji cestovního ruchu. Výrazně se zlepšila infrastruktura města. Bylo otevřeno nebo zrekonstruováno množství
nových ubytovacích a stravovacích zařízení, přibyla bobová dráha a byla
zrekonstruována lanovka na Čertovu horu (1.020 m).
Wellness Hotel Svornost ***
Poloha: hotel se nachází uprostřed přírody, a přitom 5 minut od centra města.
Lanovka na Čertovu horu je vzdálena jen
10 minut od hotelu.
Popis hotelu: v hotelu najdete recepci,
směnárnu, restauraci s barem, jídelní
sál, společenskou místnost, terasu,
2 výtahy, biliard a wellness centrum
(krytý bazén, fitness, sauna, 2 solária, vířivka). Dále je k dispozici půjčovna lyží,
úschovna lyží (zimní období), půjčovna
kol (letní období). Parkoviště je přímo
u hotelu.
Vybavení pokoje: pokoje kat. standard jsou vybaveny sprchou, WC, SATTV a telefonem s přímou volbou,
některé pokoje mají balkon. Apartmá
na vyžádání - za příplatek.
Stravování: snídaně a večeře - bufet,
vč. 1 nápoje k večeři. Obědy je možné
dokoupit na místě - výběr z výhodných
denních menu.
Wellness centrum: hotelové wellness
centrum nabízí krytý bazén, fitness,
saunu, 2 solária a dále poskytuje různé
druhy masáží (aroma masáž, antistresovou, klasickou, čokoládovou, baňkovou,
masáž lávovými kameny, medovou,
Program HAR 01
„KRÁTKÝ RELAX“
Cena programu zahrnuje: 1x ovoce
podvodní, reflexní terapie plosky). Dále na pokoj, 3x ubytování s polopenzí (vč.
zábaly (parafinový a rašelinový), kou- 1 nápoje k večeři), 1x perličkovou koupele (perličkovou, přísadová, suché uh- pel, 1x částečnou aroma-masáž, 1x raličité koupele, vířivou lázeň dolních šelinový zábal, denně volný vstup do
končetin) a cvičení (skupinový tělocvik, bazénu a fitness
skupinový léčebný tělocvik v bazénu). nástupní den: individuálně
Poznámka: pobyt domácích zvířat je první služba: večeře
možný (na vyžádání, po dohodě s hotelem, za poplatek - Kč 250,- / noc). Par- Program HAR 02
„ODPOČINEK
kování u hotelu (za poplatek - Kč 100,V KRKONOŠÍCH“
/ noc). Procedury se neposkytují dětem Cena programu zahrnuje: 4x ubytodo 18 let. Hotel je nekuřácký.
vání s polopenzí (vč. 1 nápoje k večeři),
1x vstupní konzultace s personálem
wellness-centra, 6x wellness procedura
dle konzultace, denně volný vstup do
bazénu a fitness, zapůjčení županu
(vratná kauce Kč 500,-)
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program HAR 03 „UVOLNĚNÍ SVORNOST“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí (vč. 1 nápoje k večeři),
1x billiard, 1x podvodní automatickou
masáž, 1x suchou uhličitou koupel,
1x oxygenoterapii, 1x Kneippovu koupel
dolních končetin, denně volný vstup do
bazénu a fitness, zapůjčení županu
(vratná kauce Kč 500,-), 10% sleva na
wellness procedury zakoupené na místě.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program HAR 04
„WELLNESS TÝDEN“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí (vč. 1 nápoje k večeři),
1x oběd (2-chodové menu), 1x káva
a koláč, 1x vstupní konzultace s personálem wellness-centra, 8x wellness
procedura dle konzultace, denně volný
vstup do bazénu a fitness, zapůjčení
županu (vratná kauce Kč 500,-)
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje pobytovou taxu)
Svornost
Kategorie
02.01.-26.01.13 03.02.-16.03.13 16.03.-06.04.13 06.04.-29.06.13 29.06.-31.08.13 31.08.-26.10.13 26.10.-30.11.13
HAR 01
1/2 standard
2.680,2.680,2.540,2.680,2.810,2.680,2.540,1/1 standard
3.060,3.060,2.910,3.060,3.190,3.060,2.910,HAR 02
1/2 standard
3.810,4.000,2.870,3.120,3.270,3.120,2.740,1/1 standard
4.310,4.320,3.380,3.640,3.790,3.640,3.250,HAR 03
1/2 standard
3.870,3.870,3.340,3.190,3.340,3.190,2.870,1/1 standard
4.510,4.510,3.970,3.820,3.980,3.830,3.510,HAR 04
1/2 standard
6.360,6.360,5.290,5.710,5.890,5.670,5.290,1/1 standard
7.250,7.250,6.190,6.570,6.780,6.570,6.190,Pozn.: Program HAR 01 – nelze realizovat v období 26.01.-23.02.2013
44
www.wellness-hotel.cz
Nové Hrady
wellness pobyty
Panenská krása zdejší přírody, hojnost unikátních přírodních, technických
a historických památek a jistá nedotčenost tohoto kraje činí Nové Hrady
a celé Novohradsko vyhledávaným cílem domácích i zahraničních turistů.
V samotných Nových Hradech najdete hned několik historických skvostů
- Novohradský hrad, zámek, klášter či hrobku rodu Buquoyů. Okolí pak
skýtá nepřeberné množství turistických a naučných stezek jak pro pěší
tak pro cyklisty a za zmínku rovněž bezesporu stojí i technické památky
jako Buškův hamr či kovárna a další. V zimním období můžete navštívit
blízká horská střediska Novohradských hor, které volně přecházejí do
sousedního Dolního Rakouska (Harmanschlag, Karlstift), v létě je pak
možné využít síť značených turistických cest a cyklostezek, lukostřelby,
paintballu či jízdy na koni.
Wellness Hotel Rezidence ****
Poloha: hotel je dominantou Městské
památkové zóny v Nových Hradech,
nachází se přímo v centru města na
malebném náměstí, jehož celou východní stranu uzavírá.
Popis hotelu: Jedná se o historický objekt postavený v 1.polovině 17.století,
který až do roku 1810 sloužil jako reprezentativní sídlo šlechtického rodu Buquoyů. Komplex prošel rozsáhlou,
avšak velmi citlivou rekonstrukcí, díky
níž byl zachován celkový historický
vzhled budovy. V objektu najdete v přízemí recepci, lobby bar, příjemnou nekuřáckou restauraci Regenia s letní
terasou, hudební klub a dva výtahy. Relaxační centrum - tzv. Wellness oáza nabízí hotelový bazén (10x5 m), saunu,
parní komoru, solnou jeskyni, vířivku
a také možnost občerstvení (nealko nápoje, káva aj.). K dispozici je dále solárium, fitness s malou tělocvičnou,
kosmetické studio a služby pedikúry
a manikúry. V 1. patře najdete zrekonstruovaný historický sál s kapacitou 120
osob, který slouží pro jednání, uzavřené
oslavy apod.
Vybavení pokojů: 61 pokojů (1 - 5 lůžkové pokoje - celkem 140 lůžek), každý
pokoj kat. standard je vybaven ledničkou, SAT- TV, telefonem, vlastním WC
a koupelnou s vanou nebo sprchovým
koutem a vysoušečem vlasů (apartmány jsou prostornější, vybaveny minibarem). Všechny pokoje jsou
nekuřácké.
Stravování: v hotelové restauraci: snídaně - bufet, večeře - výběr ze 3 menu
(polévka, hlavní chod, salátový bufet,
dezert), vč. rozlévaných nápojů.
www.lazne.net
Program NV 01
„KOUZLO PŘÍRODY“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytoWellness procedury poskytované vání s polopenzí, 1x reflexní masáž zad,
hotelem: klasické celkové a částečné krku a šíje (ca 25 min.), 1x medovou
ruční masáže, aromamasáže, reflexní masáž (ca 25 min.), 1x rašelinový termasáže, parafinové zábaly rukou moobklad (ca 20 min.), neomezený
a nohou, ruční lymfodrenáže, medová vstup do hotelové wellness oázy
masáž, indická masáž hlavy, aj. Tyto (bazén, sauna, vířivka, solná jeskyně,
služby se neposkytují dětem do 12 let. parní komora)
Součástí některých programů je ná- nástupní den: čt
vštěva Sole Felsen Bad v rakouském první služba: večeře
městečku Gmünd s cca 6 tis. obyvateli
- cca 15 km jízdy z Nových Hradů. Ná- Program NV 02
„RELAXACE
vštěva zahrnuje volný vstup do tzv. baVE VODNÍM KRÁLOVSTVÍ“
zénového světa (celkem 7 bazénů, Cena programu zahrnuje: 3x ubytoz toho 3 se speciální slanou vodou, vč. vání s polopenzí, 1x medovou masáž
65 m dlouhé skluzavky), a dále sauno- zad (ca 25 min.), 1x rehabilitační podvého světa - kde najdete více druhů vodní cvičení v bazénu (30 min.), 1x 2saun. Další služby v Sole Felsen Bad - hodinové vstupné do Sole-Felsen-Bad
masáže aj. je možné dokoupit na místě Gmünd, neomezený vstup do hote(není v ceně volného vstupu).
lové wellness oázy (bazén, sauna, víPoznámka: Parkování na hotelovém řivka, solná jeskyně, parní komora)
monitorovaném parkovišti (cca 300 m nástupní den: čt
od hotelu za poplatek), při příjezdu první služba: večeře
možno ponechat vůz po dobu cca Pozn.: Dopravu do Gmündu si zajišťují
20 min. před hotelem. Pobyt domácích klienti sami
zvířat je možný (za poplatek). Služby za
poplatek: praní prádla, půjčovna kol, Program NV 03
„VÍKENDOVÝ
prodej trepek, zapůjčení županů.
NOVOHRADSKÝ LÁZEŃSKÝ SPECIÁL“
Služby bez poplatku: zapůjčení vysou- Cena programu zahrnuje: 3x ubytošeče vlasů.
vání s polopenzí, 1x reflexní masáž zad,
krku a šíje (ca 25 min.), 1x rehabilitační
podvodní cvičení v bazénu (30 min.),
1x fyzioterapeutické sezení – základní
kloubní mobilita, zaměření na uvolnění
šíje a krční páteře (ca 45 min.), neomezený vstup do hotelové wellness oázy
(bazén, sauna, vířivka, solná jeskyně,
parní komora)
nástupní den: čt
první služba: večeře
Program NV 04
„NOVOHRADSKÝ
LÁZEŃSKÝ SPECIÁL“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x reflexní masáž zad,
krku a šíje (ca 25 min.), 1x rehabilitační
podvodní cvičení v bazénu (30 min.),
1x fyzioterapeutické sezení – základní
kloubní mobilita, zaměření na uvolnění
šíje a krční páteře (ca 45 min.), neomezený vstup do hotelové wellness oázy
(bazén, sauna, vířivka, solná jeskyně,
parní komora)
nástupní den: ne
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje pobytovou taxu Kč 5,-os./noc)
Rezidence
1.1.-1.7.13 1.7.-1.9.13
Kategorie 1.9.-17.12.13
NV 01,02 1/2 standard
3.600,- 3.400,1/1 standard
4.200,- 4.000,1/2 apartmá
4.200,- 4.000,NV 03 1/2 standard
3.900,- 3.600,1/1 standard
4.500,- 4.200,1/2 apartmá
4.500,- 4.200,NV 04 1/2 standard
3.900,- 3.600,1/1 standard
4.700,- 4.400,1/2 apartmá
4.700,- 4.400,Pozn.: Ceny za apartmá se rozumí při obsazení min.
2 osobami.
Bonus: hotelovým hostům jsou ve wellness oáze
denně volně k dispozici očistné čaje
Dětské ceny: na postýlce/přistýlce v pokoji dvou
plně platících osobu – dítě do 4,9 let zdarma
45
Termální lázně Bojnice
lázeňské pobyty
První písemná zpráva o existenci města Bojnice je z r. 1113, další vývoj města a regionu je spjat s mnoha šlechtickými rody, výstavbou dnes velmi známého a populárního zámku a hlavně také díky existenci léčivých termálních pramenů. Jejich zdokumentovaná historie sahá do 16. stol, rozvoj lázně zažívají na přelomu 19.-20.
stol, kdy gróf Ján Pálfy provedl rekonstrukci zámku a lázní. Novodobý rozvoj lázní je spjat i s majitelem Janem
Baťou (30.-léta min. stol). Až v r. 1959 dostaly lázně statut lázeňského města.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 393 km, od Brna 187 km, od Ostravy 169 km.
Léčivé zdroje: přírodní, léčivá, hydrogen-uhličitanovo-síranová a vápenito-hořečnatá voda s teplotou
28–52 °C, vyvěrající z 9 pramenů.
Léčebné metody: koupele v různých termálních bazénech, podvodní masáže, perličkové, uhličité a vířivé koupele, hydrokineziterapie, skotské střiky, léčebná tělesná výchova, mechanoterapie, reflexní léčba (masáže: klasické, reflexní, vibrační, podvodní, manipulační léčba), akupunktura, termo-terapie (parafango, parafinové a rašelinové zábaly a obklady, solux,
diatermie), elektro-léčba, světlo-léčba, kyslíková terapie, doplňkové léčby (solná jeskyně, vodní aerobic, terénní kúry, nordic walking aj.)
Indikace: nemoci pohybového ústroji (revmatické, degenerativní, pozánětlivé, poúrazové a pooperační stavy aj.), nemoci nervové (stavy po zánětech
centrálního a periferního nervového systému, pooperační stavy, stavy po cévních mozkových příhodách, ischias aj.), gynekologická onemocnění,
onemocnění ledvin a močových cest, nemoci z povolání.
Léčebný dům Baník ***
Léčebný dům Lysec ****
Léčebný dům Mier ***
Poloha: v těsné blízkosti léčebného
domu Mier, v klidném prostředí.
Popis léčebného domu: nově vybudovaný léčebný dům je propojen spojovací chodbou s léčebným domem
Mier. V LD je vlastní recepce, restaurace,
kavárna, letní terasa, kosmetický salon
a vlastní moderní stylové balneo-centrum, které poskytuje kompletní balneologické služby. K využití slouží Vodní
svět a Relax centrum LD Mier.
Vybavení pokoje: moderní standardní
dvoulůžkové pokoje a apartmány (za
příplatek): koupelna/WC, vysoušeč
vlasů, SAT-TV, telefon, lednice, trezor,
bezplatně internet (částečně s terasou
nebo balkonem).
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně - bufet, obědy a večeře - výběr
z více menu (od 2. dne pobytu), salátový bufet (možnost dietní a vegetariánské stravy).
Procedury poskytované léčebným
domem: všechny procedury jsou poskytovány v LD Lysec, event. některé
specifické mohou být poskytnuty ve
specializovaných zařízeních mimo objekt (LD Mier - Vodní svět, Relax centrum, Janúv kúpel - bazén, solná jeskyně
apod.).
Poznámka: Pobyt dětí do 15 let není
vedením lázní umožněn. V letním období (červenec-srpen) děti od 3-15 let
- možnost hotelového ubytování +
volný vstup na koupaliště Čajka. Parkování na monitorovaném, nehlídaném
parkovišti přímo v areálu lázní (za poplatek). Pobyt domácích zvířat není povolen. Možnost vypůjčení županu (za
poplatek).
Poloha: střed lázeňského areálu - je
postaven na místě původních kamenných lázní (klidná poloha v lázeňském
parku).
Popis léčebného domu: objekt je kulturní památkou, která je však zcela
zmodernizovaná na ubytovací objekt
kat. ***: recepce s nabídkou doplňkových služeb (vč. centrálního trezoru), jídelna, kavárna, cukrárna, herna
a vlastní knihovna a kaple, dále vlastní
balneologické centrum, tzv. Vodní svět
- tj. soustava termálních bazénů (dvou
vnitřních - tzv. Žlutý 38 °C a tzv. Zelený
32 °C a venkovní termální bazén 34 °C
s celoročním provozem). Do komplexu
hotelu dále patří moderní Relax centrum (wellness a saunový svět).
Vybavení pokoje: pokoje standard:
koupelna (sprcha, WC), SAT-TV, telefon
a lednice.
Stravování: v jídelně, snídaně - bufet,
oběd a večeře - výběr z více hlavních
jídel + salátový bufet (od 2. dne pobytu).
Procedury poskytované léčebným
domem: všechny procedury jsou poskytovány přímo v LD Mier, event. některé specifické mohou být poskytnuty
ve specializovaných zařízeních mimo
objekt (Janúv kúpel - bazén, solná jeskyně apod.).
Poznámka: Pobyt dětí do 15 let není
vedením lázní umožněn. Parkování na
monitorovaném, nehlídaném parkovišti přímo v areálu lázní (za poplatek).
Pobyt domácích zvířat není povolen.
Možnost vypůjčení županu (za poplatek).
46
Program BOJ 01
„POBYT KLASIK“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytoPoloha: lázeňský dům se nachází vání s plnou penzí, 1x vstupní lékařv klidné části areálu lázní, nedaleko od skou prohlídku, až 3 procedury denně
dle předpisu lékaře (po– so)
LD Mier a jiných depandancí.
Popis léčebného domu: v r. 1975 po- nástupní den: ne, po
stavená půlkruhová budova má vlastní první služba: oběd
recepci s nabídkou doplňkových služeb (centrální trezor), výtahy, jídelnu, Program BOJ 02
„POBYT DYNAMIK“
kavárnu (taneční večery), knihovnu, Cena programu zahrnuje: 6x ubytodenní bar, společenskou místnost vání s plnou penzí, 1x vstupní lékařa vlastní komplexní balneoterapii. K ho- skou prohlídku, až 3 procedury denně
telu patří venkovní termální bazén dle předpisu lékaře (po– so), volný
Strand (32 °C - 36 °C) s provozem vstup do Vodního světa (hosté ubyto(duben - říjen). Použití internetu na re- vaní v LD Mier a Lysec), resp. do vencepci (za poplatek).
kovního termálního bazénu Strand
Vybavení pokoje: standardní pokoje (hosté ubytovaní v LD Baník).
jsou vybaveny koupelnou (sprcha, WC), nástupní den: ne, po
SAT-TV, telefonem, lednicí a balkonem. první služba: oběd
Stravování: v jídelně domu, snídaně bufet, oběd a večeře - výběr z více hlav- Program BOJ 03
„REDUKČNÍ POBYT“
ních jídel a salátový bufet (od 2. dne Cena programu zahrnuje: 7x ubytopobytu).
vání s plnou penzí, 1x vstupní lékařProcedury poskytované léčebným skou prohlídku, až 3 procedury denně
domem: všechny procedury jsou po- dle předpisu lékaře (po – so), volný
skytovány přímo v LD Baník, event. ně- vstup do Vodního světa
které specifické mohou být poskytnuty nástupní den: ne
ve specializovaných zařízeních mimo první služba: oběd
objekt (Janúv kúpel - bazén, solná jes- Pozn.: Procedury jsou zaměřené na rekyně apod.).
dukci hmotnosti
Poznámka: Pobyt dětí do 15 let není
vedením lázní umožněn. Parkování na
monitorovaném, nehlídaném parkovišti přímo v areálu lázní (za poplatek).
Pobyt domácích zvířat není povolen.
Možnost vypůjčení županu (za poplatek). LD Baník bude v provozu od
01.02.2013
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu € 1,-/os./noc)
Hotel
03.01.-01.05.13 01.05.-01.11.13 01.11.-20.12.13
Program
Kategorie
BOJ 01
1/2 standard
6.400,7.180,6.400,Mier, Baník 1/1 standard
7.490,8.890,7.490,Lysec
1/2 standard
6.710,7.490,6.710,1/1 standard
9.830,11.230,9.830,BOJ O2
1/2 standard
7.960,9.200,8.270,Mier, Baník 1/1 standard
9.670,10.920,9.830,Lysec
1/2 standard
8.270,9.520,8.580,1/1 standard
12.010,13.260,12.170,BOJ 03
1/2 standard
9.650,11.100,10.010,Lysec
1/1 standard
14.020,15.470,14.200,-
www.wellness-hotel.cz
Termální Lázně Dudince
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázně Dudince najdete východně od Bratislavy a jižně od Banské Bystrice. Vlastní lázně leží v nadmořské výšce
140 m.n.m. a vyznačují se stabilním teplým klimatem s největším počtem slunečných dní v roce na Slovensku.
Historie lázní sahá až do doby Římanů, po kterých zůstalo celkem 32 kamenných římských bazénů. Velký rozmach lázeňství nastal v Dudincích po r. 1960, kdy byla postavena řada nových lázeňských domů a Dudince se
od té doby až do dnešních dnů staly významným a uznávaným lázeňským místem, vybudovaným na vědeckém
hydrogeologickém a medicínském základě.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 453 km, od Brna 249 km, od Ostravy 262 km.
Léčivé zdroje: přírodní léčivá dudinská voda vyvěrá o teplotě 27,2 °C - voda se nachází v hluboce položeném podzemním prostoru, cirkuluje do velkých
hloubek, ve kterých se neustále ohřívá. Složením je to přírodní léčivá vysoce mineralizovaná voda, uhličitá, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodíkovápenatá, sulfidická, obsahující množství stopových prvků - hořčík, fluór, bróm, bór, draslík, aj. V evropském měřítku se jedná o ojedinělé složení s obsahem sirovodíku (vysoká účinnost na poškozené chrupavky a kosti) a oxidu uhličitého (vysoká účinnost na léčbu srdce, cév a krevního oběhu).
Léčebné metody: minerální koupele (vanové a bazénové koupele při teplotě 34-38 °C, podvodní masáže, vířivé koupele, skotské střiky, šlapací
koupel aj.), pohybová léčba (klasické masáže, reflexní masáže aj.), parafínové zábaly, rašelinové zábaly, elektroléčba vč. magnetoterapie.
Indikace: nemoci pohybového aparátu (páteř, klouby, svaly), neurologické choroby (centrální a periferní nervový systém), srdeční a cévní onemocnění (infarkt, ischemické choroby srdce a periferních cév), Bechtěrevova nemoc, revmatická artritida.
Program DUD 01 „LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ“
Lázeňský komplex LH Rubín *** a LH Smaragd ***
Poloha: lázeňský komplex se nachází
na rozhraní lázeňské zóny a lesoparku,
nedaleko pramenů a veřejného termálního koupaliště. Veškerá městská vybavenost je lehce dosažitelná pěšky.
Popis komplexu: lázeňský komplex
s kapacitou cca 560 lůžek má k dispozici v každém z lázeňských domů samostatnou vstupní halu s recepcí
(směnárna, centrální trezor – v LD Smaragd internetový koutek - za poplatek),
výtahy, kongresový sál v LD Smaragd
(cca 200 osob), á la carte restauraci
Rubín, jídelnu v každém lázeňském
domě, kavárnu a dva bary. Oba lázeňské domy jsou vzájemně propojeny vyhřívanou chodbou (cca 50 m)
a disponují: venkovním letním plaveckým bazénem (25x12m, 28 °C), moderním balneologickým centrem (vč.
vnitřního sedacího minerálního termálního bazénu (12x12 m, 34 °C). Součástí
balneo-provozu jsou dále dvě samostatná střediska: Thai Relax Center (thajské masáže), Vitální svět Wellnea - vířivý
bazén pro 25 osob (12x12 m, 32 °C), vířivka pro 6 osob, 2 finské a 2 parní
sauny, ochlazovací bazén, Kleopatra relaxační vana pro 2 osoby, tepidárium
- vyhřívané lehátko pro 6 osob, masáže,
oddychová zóna, solárium.
Další služby: kosmetika, kadeřnictví,
pedikúra, manikúra, stomatologická
ambulance, squash, bowling, tenis, petanque, biliard, aerobic, půjčovna kol,
venkovní posezení s grilem - koliba.
Nedaleko komplexu (cca 300 m) je
letní venkovní koupaliště Dudinka –
letní Aqua-park - soustava bazénů:
atrakční (tobogány, skluzavka, trysky,
www.lazne.net
divoká voda aj.), termální sedací, dětský
a rekreační. Dále bar, bufet, šatny, plážové hřiště, lehátka aj. Kulturní oddělení nabízí množství kulturních
a společenských programů, jakož i výletů do okolí.
Vybavení pokoje: LH Rubín: moderní
pokoje kat. standard s balkonem, koupelnou (sprcha) a WC, SAT-TV, minibarem a telefonem.
LH Smaragd: pokoje kat. standard
s koupelnou (vana/ sprcha), WC, SATTV, lednicí, telefonem, rádio-budíkem.
Všechny pokoje mají balkon.
Stravování: v hotelových jídelnách:
snídaně - bufet, oběd nebo večeře menu o 3 chodech - výběr z 5 hl. jídel
+ salátový bufet.
Procedury poskytované komplexem: lázeňský komplex nabízí cca 72
procedur – viz.léčebné metody. Nabídka se však dynamicky rozšiřuje
o nové technologie a procedury –
kupř. přísadové koupele, masáže chodidel, japonská masáž, medová, přísadová
masáž,
bankovaní
aj.
nadstandardní procedury (možnost
dokoupit na místě – za poplatek).
Poznámka: dětem do 3 let je povolen
vstup do bazénů pouze s doprovodem
dospělého a s plenkami vhodnými do
vody. Dětem do 18 let se procedury
neposkytují. Pobyt s domácími zvířaty
není možný. Parkování na monitorovaném parkovišti cca 150 m od LD Rubín
(zdarma) nebo na nehlídaném parkovišti přímo před komplexem (za poplatek). Možnost zapůjčení županu (za
poplatek).
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 1x lékařskou konzultaci, 1 léčebnou proceduru za
přenocování (po-so), 1x denně 2 hod.
návštěvu Vitálního světa Wellnea
(mimo masáže a relax vany), denní využití vnitřního vířivého bazénu Wellnea
(celoročně) a venkovního bazénu (květen-září – dle počasí).
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program DUD 02
„LÉČEBNÝ POBYT
MEDICAL SILVER“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, 1x lékařskou konzultaci, 2 procedury denně (po-so), denní
využití vnitřního vířivého bazénu (celoročně) a venkovního bazénu (květenzáří – dle počasí).
nástupní den: ne – st
první služba: večeře
Pozn: Pobyt možno na vyžádání prodloužit - od 13 nocí sleva Kč 260,-/noc
Program DUD 03
„LÉČEBNÝ POBYT
MEDICAL GOLD“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s plnou penzí, 1x lékařskou konzultaci, 3 procedury denně (po-so), denní
využití vnitřního vířivého bazénu (celoročně) a venkovního bazénu (květenzáří – dle počasí).
nástupní den: ne - st
první služba: večeře
Pozn: Pobyt možno na vyžádání prodloužit - od 13 nocí sleva Kč 260,-/noc
Program DUD 04 „ODPOČINKOVÝ VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s plnou penzí (snídaně na pokoj),
2x 2 hod. vstup do Vitálního světa Wellnea (mimo masáže a relax-vany),
denně lenošení v relaxačním bazéně
Wellnea, volný vstup do venkovního
bazénu Rubín (květen – září-dle počasí)
nástupní den: pá - doporučený
první služba: večeře
Program DUD 05
„ROMANTIC MAXI“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s plnou penzí (z toho 1x romantickou večeři s míchaným nápojem lásky,
1x snídaní do postele), dárek, 2x 2 hod.
vstup do vitálního světa Wellnea (mimo
masáže a relax-vany),1x aromatickou
částečnou masáž, 1x společnou Kleopatřinu koupel, volný vstup do venkovního
bazénu Rubín (květen – září-dle počasí)
nástupní den: po - pá
první služba: večeře
Program DUD 06
„PRODLOUŽENÝ
LÉČEBNÝ VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s plnou penzí, 1x lékařskou konzultaci, 7 léčebných procedur dle
doporučení lékaře, denní využití vnitřního vířivého bazénu Wellnea (celoročně) a venkovního bazénu
(květen-září – dle počasí).
nástupní den: po - čt
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu–cca € 1,-/os./ noc)
Program LD
14.1.-1.5.13 1.5.-1.11.13
Kategorie 1.11.-20.12.13
DUD 01 1/2 standard
4.940,- 4.940,Smaragd 1/1 standard
5.720,- 5.720,Rubín 1/2 standard
6.110,- 6.110,1/1 standard
6.890,- 6.890,DUD 02 1/2 standard
7.640,- 8.270,Smaragd 1/1 standard
8.270,- 8.890,Rubín 1/2 standard
9.050,- 9.670,1/1 standard
9.670,- 10.300,DUD 03 1/2 standard
8.740,- 9.360,Smaragd 1/1 standard
9.360,- 9.980,Rubín 1/2 standard 10.140,- 10.760,1/1 standard 10.760,- 11.390,DUD 04 1/2 standard
1.820,- 1.820,Smaragd 1/1 standard
2.080,- 2.080,Rubín 1/2 standard
2.340,- 2.340,1/1 standard
2.600,- 2.600,DUD 05 1/2 standard
2.590,- 2.590,Rubín
DUD 06 1/2 standard
5.070,- 5.390,Rubín 1/1 standard
5.380,- 5.690,-
47
Termální Lázně Dudince
Hotel Flóra **
Poloha: hotel najdete v okrajové části
lázeňské zóny, v blízkosti veřejného termálního koupaliště Dudinka, uprostřed
zeleně a v klidném prostředí.
Popis hotelu: hotel s příjemnou atmosférou nabízí služby recepce (bezplatné
využití hotelového trezoru, směnárna),
která vám zprostředkuje pronájem tenisového kurtu, vč. raket, kol aj. služby
(vše za poplatek na místě). V prostorného hotelového lobby dále najdete internetový koutek (použití za poplatek),
nebo WiFi připojení zdarma, a dále se
dostanete do hotelové jídelny s kapacitou pro 150 osob, či do hotelového
baru s letní terasou, kde v letním období pořádají zpravidla 3x týdně taneční večery. V hotelu dále najdete
služby kadeřnictví, kosmetiky a pedikúry, jakož i vlastní hotelový bazén
(28 °C) s klidovou zónou a lehátky
(v létě spojeno s venkovní terasou), dále
sedací bazének s teplotou vody 36 °C
a vířivku. K bazénovému komplexu také
patří sauna a kabiny pro poskytování
procedur. Hotel disponuje výtahem
a celkovou kapacitou 124 lůžek.
Vybavení pokoje: všechny standard
pokoje (jedno- a dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky (pevného lůžka)
pro 1 dítě, vč. apartmánů vhodných
pro ubytování 2 dospělých a 2 dětí dvě místnosti (na vyžádání za příplatek)
disponují koupelnou (sprcha) s WC, telefonem s přímou volbou, SAT-TV a lednicí. Všechny pokoje mají balkon.
Stravování: v hotelové jídelně, snídaně - bufet, oběd nebo večeře menu- výběr ze 3 variant (večeře 3chody, oběd-2 chody).
48
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program DUD F 01 „LÉČEBNĚ RELAXAČNÍ
POBYT FLÓRA“
Program DUD F 03
„RELAX FLÓRA“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytoProcedury poskytované hotelem: Cena programu zahrnuje: 6x ubyto- vání s polopenzí, denně volný vstup do
přímo v hotelu se poskytují léčebně-re- vání s polopenzí, 1x vstupní lékařskou hotelového bazénu, denně volné vyuhabilitační procedúry: vodoléčba (vířivá, prohlídku, 10 procedur za pobyt (2 pro- žití tenisového kurtu (pouze v letním
perličková nebo přísadové koupele, cedury denně pondělí-pátek), denně období), 2x zapůjčení kola na 1 hod.,
koupel s mořskou vodou, cvičení v ba- volný vstup do hotelového bazénu, 2x využití sauny (1 hod.), 2x klasickou
masáž zad, 1x vířivou koupel
zénu), dále elektroléčba, masáže (kla- 1x využití sauny
nástupní den: ne nebo individuálně
sické, sportovní, relaxační, masáže nástupní den: ne
první služba: večeře
plosky nohy, masáž lávovými kameny, první služba: večeře
aromamasáž, bańkování), lymfodrenáž,
plynové injekce, zábaly (parafinové a raProgram DUD F 04
„RODINNÝ RELAX
šelinové), skupinová a individuální gym- Program DUD F 02
„VÍKEND FLÓRA“
FLÓRA“
nastika. Procedury se poskytují na Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- Cena programu zahrnuje: 6x ubytování
základě doporučení odborného lékaře, vání s plnou penzí, denně volný vstup s polopenzí ve dvoulůžkovém pokoji s přiresp. dle vypsaných programů, a to oby- do hotelového bazénu, denně volné stýlkou nebo v apartmánu, denně volný
čejně v pracovní dny.
využití tenisového kurtu (pouze v let- vstup do hotelového bazénu, denně volné
Poznámka: Pobyt domácích zvířat ním období), 1x klasickou částečnou využití tenisového kurtu (pouze v letním
(pouze malé rasy) je možný (za popla- masáž, 1x vířivou koupel
období), 2x zapůjčení kola (1 hod.), 2x vytek € 5,-/noc). Župan je možné zapůjčit nástupní den: pá nebo individuálně
užití sauny (1 hod.), 1x vířivou koupel
na recepci (za poplatek € 2,-/den). Par- první služba: večeře
nástupní den: ne nebo individuálně
kování je možné u hotelu na kamerově
první služba: večeře
monitorovaném parkovišti (za poplatek
€ 2,50,-/noc).
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu–€ 1,-/os./noc)
Flora
02.01.-24.03.13 24.03.-28.04.13 28.04.-06.10.13
Kategorie
27.10.-20.12.13 06.10.-27.10.13
DUD F 01
1/2 standard
5.300,5.770,6.240,1/1 standard
6.080,6.550,7.020,DUD F 02
1/2 standard
2.320,2.320,2.320,1/1 standard
2.570,2.570,2.570,DUD F 03
1/2 standard
4.420,4.650,4.920,1/1 standard
5.070,5.300,5.560,DUD F 04
1/2 standard
4.810,5.120,5.430,apartmán 2+2
5.590,5.900,6.600,Pozn.:
Dětské ceny: Programy DUD F 01- 03: na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob dítě do 2,9 let zdarma
Program DUD F 02: dítě od 3 do 11,9 let – Kč 1.270,- (bez masáže)
Program DUD F 04: (v apartmánu2+2)
1. dítě od 3 do 15 let –Kč 3.170,-/3.480,-/3.800,-; 2. dítě od 3 do 15 let –Kč 2.390,-/2.570,-/2.760,Cena za apartmán platí při obsazení min. 2 dospělými osobami.
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Lúčky
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázně Lúčky se nacházejí východně od masívu Vysokých Tater, asi 14 km
od Ružomberka, na rozhraní Oravy a Liptova. Lázně leží na jižním úpatí
vrcholu Choč, v nadmořské výšce 621 m, v příznivé klimatické oblasti tatranského horského pásma. Vlastní lázně nabízejí mnoho příležitostí pro
rekreační turistiku (vrchol Choč, travertinové vodopády aj.), v blízkém
okolí je pak možno navštívit množství atrakcí (Liptovská Mara, termální
koupaliště Bešeňová, Oravský hrad a Oravská přehrada, velmi známý
a oblíbený Aqua Park Tatralandia), jakož i další známá horská střediska.
V zimě využívají lyžaři služby snowboardové dráhy v Turíku (4 km), známého lyžařského centra Ski Park Ružomberok (14 km) a Jasná - Demänovská dolina (35 km). Lázně Lúčky se zapsaly na mapu slovenských lázní již
v dávné minulosti, a to díky termálním pramenům, které zde vyvěrají.
Vlastní historie lázeňství je však datována r. 1761, kdy tehdejší majitel
lázní - Adam Turjanský - nechal postavit první lázeňskou budovu. Od té
doby jsou Lúčky neustále vyhledávaným lázeňským místem, a to pro léčebné účinky místní termální minerální vody.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 440 km, od Brna 233 km, od Ostravy 181 km.
Léčivé zdroje: hlavním léčivým zdrojem je pramen Valentin o teplotě 32 °C, který je charakterizován jako lehce mineralizovaná, sirnato-hydrouhličitanová voda, která je v přírodní formě využívána v bazénu, po dalším ohřevu pak ke koupelím, vynikající voda na léčbu osteoporózy s vysokým
obsahem vápníku. Dalším léčivým zdrojem je rašelina.
Léčebné metody: termální léčivý minerální bazén, koupele (minerální, perličkové, aromatické aj.), zábaly (rašelinové, parafínové), masáže (klasické,
podvodní, lávovými kameny, medová masáž, thajské masáže), skotské střiky, elektroléčba (diadynamické proudy, ultrazvuk, solux, horské slunce
aj.), plynové injekce, léčebný tělocvik, ušní a tělové svíčky, aj.
Indikace: nemoci pohybového ústrojí, ženské nemoci, léčba sterility, nervové onemocnění, nemoci z povolání.
Program LÚČKY 01
Lázeňský hotel Choč ***
Poloha: dominantní budova celých
lázní, tvořící centrum celého lázeňského areálu.
Popis lázeňského hotelu: vícepatrová
budova s kapacitou necelých 214 pokojů, se dvěma výtahy. Recepce je v přízemí, dále jídelna, denní bar, espresso,
kadeřnictví, kosmetika, knihovna, společenský sál (kinosál), ordinace lékařů
a laboratoře. Lázeňský hotel je spojen
vyhřívanou chodbou se zmodernizovaným balneo-provozem, vč. vnitřního
termálního minerálního léčebného bazénu a nově otevřeného Aqua-Vitalparku: venkovní bazény (sedací bazén
s termální vodou až 38 °C, a plavecký
rekreační bazén - až 33 °C), dále Vitální
svět (římská pára, mentolová pára,
sauna, Kneippův chodník, tepidárium),
jehož součástí je i snack-bar, klidová
místnost, terasa a společenská místnost. Zdarma je hostům k dispozici internetové připojení.
Vybavení pokoje: všechny pokoje kat.
standard jsou vybaveny koupelnou
(sprcha) a WC, SAT-TV, rádiem, lednicí
a telefonem, WiFi internetovým připojením (zdarma), pokoje na západní
stranu jsou prostornější se stejným vybavením a možností přistýlky (standard
plus).
www.lazne.net
Stravování: v jídelně: snídaně - bufet,
obědy a večeře -2 chodové menu výběr z 5 jídel vč. salátového bufetu.
Procedury poskytované léčebným
domem: všechny procedury - viz.léčebné metody se poskytují v balneoprovozu a Aqua-Vitalparku.
Poznámka:
Parkování před lázeňským hotelem
zdarma. Pobyt domácích zvířat není
povolen.
„LÉČEBNĚ
PREVENTIVNÍ POBYT“
Program LÚČKY 03
„KRYSTAL VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytoCena programu zahrnuje: 6x ubyto- vání s plnou penzí, konzultaci s lékavání s plnou penzí (možnost dietní řem, 4 procedury za pobyt, 1x denně
stravy), vstupní a výstupní lékařskou vstup do vnitřního nebo venkovního
prohlídku, průměrně 2 procedury termálního bazénu dle výběru
denně (mimo neděle a svátků), nástupní den: pá (do 16 hod.)
1x denně vstup do vnitřního nebo ven- první služba: večeře
kovního termálního bazénu dle výběru,
Program LÚČKY 04 „DIAMANT VÍKEND“
1x vstup do vitálního světa
Cena programu zahrnuje: 3x ubytonástupní den: individuálně
vání s plnou penzí, 6 procedur za
první služba: oběd
pobyt, konzultaci s lékařem, 1x denně
Program LÚČKY 02
„LÉČEBNÝ POBYT“ vstup do vnitřního nebo venkovního
Cena programu zahrnuje: 6x ubyto- termálního bazénu dle výběru
vání s plnou penzí (možnost dietní nástupní den: čt nebo pá (do 16 hod.)
stravy), vstupní a výstupní lékařskou první služba: večeře
prohlídku, průměrně 3 procedury
denně (mimo neděle a svátků), Cena za osobu a program v Kč
1x denně vstup do vnitřního nebo ven- (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,-/ os./noc)
Kategorie
07.01.-20.12.13
kovního termálního bazénu dle výběru, Choč
LÚČKY 03 1/2 standard
3.510,1x vstup do vitálního světa
1/1 standard
3.900,nástupní den: individuálně
1/2 standard plus
4.030,první služba: oběd
1/1 standard plus
4.550,LÚČKY 04 1/2 standard
5.200,1/1 standard
6.140,Cena za osobu a program v Kč
1/2 standard plus
5.460,(cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,-/ os./noc)
1/1 standard plus
6.370,Choč
7.1.-1.4.13 1.4.-1.11.13
Kategorie 1.11.-20.12.13
LÚČKY 01 1/2 standard
7.650,- 8.110,1/1 standard 10.610,- 11.230,1/2 standard plus 8.110,- 8.740,1/1 standard plus 12.320,- 13.100,LÚČKY 02 1/2 standard
8.420,- 9.050,1/1 standard 11.390,- 12.010,1/2 standard plus 9.200,- 9.670,1/1 standard plus 13.260,- 13.880,Pozn.: Dětské slevy:
děti do 5,9ti let zdarma bez nároku na lůžko a stravu
děti 6 – 13,9let sleva 30% z ceny pobytu (z procedur se dětem poskytují pouze vanové koupele)
49
Klimatické lázně Nový Smokovec
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Nový Smokovec leží v centrální části Vysokých Tater, navazuje na Starý Smokovec ve směru na Štrbské Pleso.
Vzhledem ke své poloze je Nový Smokovec předurčen pro množství neopakovatelných výletů, cyklistických
tras do okolí (Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Ždiar, aj.) nebo horských túr na tatranské velikány. V zimním
období zde najdete perfektní možnosti pro lyžování. Lázně leží v nad. výšce 1 018 m n.m.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 526 km, od Brna 340 km, od Ostravy 245 km.
Léčivé zdroje: tatranské klima se vyznačuje neobyčejnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slunečního
svitu, sníženým atmosférickým tlakem, přiměřenou vlhkostí aj. Výhodou lázní je, že se nacházejí nad vrstvou
prachové a dýmové zóny, čímž je dána vysoká čistota vzduchu, téměř bez bakterií a alergenů.
Léčebný metody: klimoterapie a aktivní pohyb klientů na čerstvém vzduchu spojený s procházkami a lehčími túrami. Dále inhalace, masáže, hydroterapie, elektroléčba, magnetoterapie, oxygenoterapie, rašelinové obklady, plynové injekce, suchá uhličitá koupel, perličková koupel, skotské
střiky, biotronová lampa, dechová, relaxační cvičení, léčebná tělesná výchova.
Indikace: choroby dýchacích cest, poruchy látkové výměny, lehké duševní choroby, nemoci z povolání.
Léčebný komplex Hotel Palace***, Hotel Branisko***,
Depandance Palace Grand ***+
Poloha: Léčebné lázně Nový Smokovec se nachází přímo v centru Nového
Smokovce.
Popis hotelů: Kúpele Smokovec a.s.
provozují lázeňský komplex, který sestává ze 3 samostatně stojících objektů
- Hotel Palace, Hotel Branisko a Depandance Palace Grand, které jsou od sebe
vzdáleny cca 50 m. V areálu lázní dále
najdete stylovou restauraci Svišť (sleva
10%). V hotelu Palace se nachází centrální recepce (směnárna, centrální trezor), denní bar s kavárnou (zdarma WiFi
připojení), společná jídelna pro
všechny hotely, výtah. Celková kapacita
hotelu je 75 pokojů. Hotel je současně
propojen s kongresovým centrem
(moderně vybavené 2 sály, 1 konferenční místnost, 2 salónky). Hotel Branisko disponuje Vitálním světem
a balneoterapií, kde se podávají
všechny procedury. Vedle hotelu se nachází bazén se slanou vodou (otevřen
úterý – sobota). Celková kapacita ubytovací části je 20 pokojů. Depandace
Palace Grand disponuje vstupní halou,
lyžárnou a moderním fitness centrem.
Vybavení pokoje: Hotel Palace: pokoje
kat. standard jsou vybaveny koupelnou
(sprcha), WC, telefonem, SAT-TV, rádiem
a balkonem. Všechny pokoje mají bezplatné připojení na internet. Hotel Branisko: pokoje kat. standard jsou vybaveny
koupelnou, WC, SAT-TV, rádiem, bezplatným připojením na internet a balkonem.
Depandance Palace Grand: moderně vybavené pokoje kat. lux mají koupelnu
(vana nebo sprcha), WC, SAT-TV s LCD obrazovkou, minibar, trezor, bezplatné připojení na internet, balkon (není u pokojů
v přízemí). Polovina pokojů má výhled
přímo na Lomnický štít, druhá polovina
na Popradskou kotlinu.
Stravování: společné pro všechny hotely v jídelně hotelu Palace: snídaně bufet, obědy a večeře výběr z menu
(3 chody).
Procedury poskytované komplexem:
procedury se poskytují výhradně v balneoterapii hotelu Branisko - masáže, koupele (perličková, suchá uhličitá, vířivá),
inhalace, léčebná tělesná výchova, mag-
50
Program NS 01
„POBYT PRO SENIORY“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, lékařskou konzultaci,
denně 1 procedura dle konzultace s lénetoterapie, oxygenoterapie, ultrazvuk,
kařem (mimo neděle a svátků), volné
tatranská nosová sprcha aj. V hotelu Bravyužití internetu, tělocvičny, zapůjčení
nisko se nachází i Vitální svět (v provozu
společenských her
středa, pátek, sobota)- infrasauna, parní
nástupní den: individuálně
sauna, finská sauna, aromaterapie, solná
BONUS: na místě možnost dokoupení
inhalace, Kneippův chodník, vířivka,
vstupu do bazénu se slevou 50%
whirlpool, ochlazovací káď, zážitkové sprZvýhodněné dokoupení obědů –
chy, Slavkovský pramen, tepidárium.
nutno předem Kč 90,-/oběd.
Poznámka: Procedury se poskytují osoPobyt je určen klientům nad 55 let.
bám starším 15 let. Parkování (kamerově
„LÁZEŃSKÝ POBYT
střeženo) je možné přímo u hotelu Pa- Program NS 02
V TATRÁCH MINI 7=6“
lace nebo Palace Grand (za poplatek).
Pobyt domácích zvířat není povolen. Ši- Cena programu zahrnuje: 7x ubytoroká nabídka aktivit přímo v areálu lázní: vání s polopenzí, lékařskou konzultaci,
bazén se slanou vodou, stolní tenis, bil- 1 léčebnou proceduru denně (mimo
liard, elektronické šipky, ricchochet, půj- neděle a svátků), volné využití interčovna společenských her, kol a zimních netu, tělocvičny, zapůjčení společenských her
sáněk, dětský koutek aj.
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,-/os./noc)
Program/Hotel
13.01.-28.03.2013 01.06.-15.10.2013
01.04.-01.06.2013
Kategorie
15.10.-20.12.2013
NS 01
1/2 standard
4.290,x
Palace, Branisko
1/1 standard
5.980,x
Palace Grand
1/2 lux
4.940,x
1/1 lux
7.410,x
NS 02
1/2 standard
7.640,8.420,Palace, Branisko
1/1 standard
9.670,10.450,Palace Grand
1/2 lux
9.200,9.980,1/1 lux
12.320,13.100,NS 03
1/2 standard
2.570,2.570,Palace, Branisko
1/1 standard
3.090,3.090,Palace Grand
1/2 lux
2.830,2.830,1/1 lux
3.870,3.870,NS 04
1/2 standard
2.890,2.890,Palace, Branisko
1/1 standard
3.820,3.820,Palace Grand
1/2 lux
3.670,3.670,1/1 lux
5.230,5.230,NS 05
1/2 standard
4.130,4.390,Palace, Branisko
1/1 standard
5.170,5.430,Palace Grand
1/2 lux
4.910,5.170,1/1 lux
5.950,6.210,NS 06
1/2 standard
5.770,5.770,Palace, Branisko
1/1 standard
7.640,7.640,Palace Grand
1/2 lux
7.330,7.330,1/1 lux
10.450,10.450,NS 07
1/2 standard
6.730,7.250,Palace, Branisko
1/1 standard
8.420,8.940,Palace Grand
1/2 lux
7.770,8.290,1/1 lux
9.850,10.370,Pozn.: příplatek za oběd/večeři Kč 220,-; Dětské ceny na vyžádání. Programy NS 01, 02, 05, 07 - první služba večeře.
nástupní den: po, út, st, čt
BONUS: na místě možnost dokoupení procedur a vstupu do bazénu se slevou 50%
Program NS 03
„VÍKEND V TATRÁCH“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování se snídaní, 2x poukázku na € 5,- do
restaurace Svišť, 1x vstup do Wellness
(1 hod.), volné využití stolního tenisu,
biliardu, ricochetu, zapůjčení holí Nordic walking, cyklistických kol, volné využití internetu, tělocvičny, zapůjčení
společenských her
nástupní den: pá
první služba: ubytování
Program NS 04
„TATRY NA ZKOUŠKU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování se snídaní, volné využití internetu,
tělocvičny, zapůjčení společenských her
nástupní den: individuálně
první služba: ubytování
BONUS: možnost dokoupení procedur
se slevou 50% na místě
Zvýhodněné dokoupení večeří –
nutno předem Kč 90,- / večeře.
Program NS 05
„WELLNESS
PRODLOUŽENÝ VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí (večeře ve slovenské
restauraci Svišť), lékařskou konzultaci,
1x masáž, 1x rašelinový obklad, 1x vstup
do Wellness (1hod), volný vstup do bazénu, volné využití internetu, tělocvičny,
zapůjčení společenských her
nástupní den: čtvrtek
Program NS 06 „TATRY NA ZKOUŠKU 7=6“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování se snídaní, volné využití internetu,
tělocvičny, zapůjčení společenských her
nástupní den: individuálně
první služba: ubytování
BONUS:na místě možnost dokoupení procedur a vstupu do bazénu se slevou 50%
Zvýhodněné dokoupení večeří –
nutno předem Kč 90,-/večeře.
Program NS 07
„WELLNESS TÝDEN“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, mísu ovoce, lékařskou
konzultaci, 2x masáž, 2x rašelinový obklad, 2x oxygenoterapii, 2x vstup do
Wellness (1hod), volné využití internetu,
tělocvičny, zapůjčení společenských her
nástupní den:individuálně mimo ne
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Piešťany
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázně Piešťany jsou nejznámější slovenské lázně, a to především díky léčivým účinkům termálních minerálních
vod a sirnatého bahna. Piešťany leží uprostřed širokého údolí řeky Váhu v nadmořské výšce 162 m.n.m. a kromě
vlastního lázeňského centra nabízejí i možnosti sportovního vyžití v nedalekém jezeře Sľňava. Historie lázní Piešťany
je velmi bohatá, v poslední době utvářena rozvojem lázeňství, ke kterému se váže pověst o muži se zlomenou
nohou, kterou si vyléčil díky bahenní jámě. Jeho socha, muž lámající berli, se stala symbolem těchto lázní.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 345 km, od Brna 140 km, od Ostravy 183 km.
Přírodní léčivé zdroje: v Piešťanech najdete 10 zřídel přírodních léčivých sírano-uhličitých, vápenato-sodných
a sirných termálních vod s teplotou od 67 do 69 ºC s vysokým obsahem minerálních látek, které se využívají k vanovým (36-38 ºC) i bazénovým koupelím
- tzv. zrkadliskám (38-40 ºC). Některé prameny je možno aplikovat k pitné kúře. Dále se používá sirné bahno.
Léčebné metody: základem léčebných metod v Piešťanech jsou dva hlavní léčivé zdroje - termální koupele a vodoléčba: vanové koupele, bazénové
koupele, podvodní manuální masáže, whirlpool, hydromasážní vana, skotské střiky, koupele perličkové, uhličité aj. - bahenní koupele (bahniska),
bahenní zábaly celotělové či částečné, parafango aj.
Dále: masáže (klasické, reflexní, podvodní), elektroterapie a magnetoterapie: (ultrazvuk, galvanizace, diatermie aj.), léčebná tělesná výchova (skupinová a individuální v bazénu, fitness, mechanoterapie, škola chůze aj.). Ostatní procedury: inhalace, akupunktura, manuální lymfodrenáž, oxygenoterapie, solná jeskyně aj.
Indikace: nemoci pohybového ústrojí (revmatická artritida, nemoci kloubů, artróza, mimokloubní revmatismus aj.), nemoci nervové (stavy po zánětových onemocněních centrálního nervového systému, ochrnutí aj.).
Hotel Park ***+
Poloha: hotel Park se nachází v příjemném prostředí městského parku, vedle
ramene řeky Váh, asi 500 m od pěší
zóny a 700 m od lázeňského ostrova.
Popis hotelu: hotel prošel v r. 2007
komplexní rekonstrukcí a modernizací.
V hotelu najdete lobby s recepcí (trezor
zdarma), restauraci Park, kavárnu, bar
panoramatickou střešní terasou (otevřeno dle sezony), konferenční sál, historický salon Biedermaier, Rytířský
salon a multifunkční salon. Hotel dále
disponuje vlastním balneologickým
oddělením (viz procedury), wellness
(krytý bazén 16 x 8,3 m o teplotě 29 31 °C s vodními atrakcemi a vířivkou),
saunovým komplexem (finská sauna,
infra sauna, parní lázeň, jacuzzi), kosmetickým salonem a kadeřnictvím
(omezený provoz) a fitness. K dispozici
je též dětské hřiště a dětský koutek.
WiFi připojení je na recepci, v kavárně
a konferenčních prostorách. Hotel je
nekuřácký.
Vybavení pokoje: celková kapacita
hotelu je 89 dvoulůžkových pokojů, 5
apartmánů a 2 studia. Pokoje kategorie
standard jsou vybaveny koupelnou
(sprcha a WC, vysoušeč vlasů), kabelovou LCD-TV, rádiem, telefonem, balkonem. Apartmány mají 2 pokoje, vanu,
navíc disponují lednicí, rychlovarnou
konvicí s čajovým servisem.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně - bufet, obědy - menu o 3 chodech (výběr ze 4 menu) + salátový
bufet, večeře - bufet.
Procedury poskytované hotelem:
hotel poskytuje více jak 30 léčebných
procedur: masáže (klasické, reflexní, reflexní plosky nohy, podvodní masáž,
manuální lymfodrenáž, shiatsu, thajské,
ayurvedské, champi, Dorn Breuss,
masáž lávovými kameny aj.), koupele
(perličkové, vířivé aj.). Dále parafango
a skořicové zábaly, elektroterapii, magnetoterapii, oxygenoterapii, laser, plynové injekce, léčebný tělocvik, nordic
walking aj. Hotel zabezpečuje koupele
www.lazne.net
Program PIE PARK 03 „KOMPLEXNÍ LÉČENÍ“
Cena programu zahrnuje: 1x uvítací
v termální minerální vodě (zrkadliská) nápoj, 7x ubytování s polopenzí, vstupní
a bahenní zábaly externě v sousedních a výstupní lékařské vyšetření s lékařskou
lázeňských domech (do vzdálenosti zprávou, léčebný program na základě
doporučení lékaře – výběr 15ti procedur
700 m od hotelu).
Poznámka: Parkování na uzavřeném viz program 02, denně volné vstupy viz
kamerově monitorovaném parkovišti popis níže
(za poplatek € 2,-/noc). Pobyt domá- nástupní den: individuálně
cích zvířat je možný na vyžádání (za první služba: večeře
poplatek € 10,-/noc).
Program PIE PARK 04:
nástupní den: individuálně
první služba: ubytování
příplatek za prodlužovací noc – ubytování s polopenzí a denní služby:
Kč 1.460,- ve dvoulůžkovém pokoji
All inclusive program- 7 – 21 hod. – nápoje – nealko, káva, čaj, pivo, víno,
moučníky dle denní nabídky,
„RELAX VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 1x uvítací
nápoj, 2x ubytování s polopenzí, 1x paProgram PIE PARK 01:
„SENIOR
rafango
zábal
(bahno+parafín)
PROGRAM PIEŠŤANY 55+“
(20 min.), 1x oxygenoterapii s vitamínoCena programu zahrnuje: 1x uvítací
vým nápojem (20 min.), denně volné
nápoj, 1x ovocný košík na pokoj, 5x ubyvstupy viz popis níže
tování s polopenzí, 1x orientační lékařské
nástupní den: individuálně
vyšetření, 1x měkké techniky s fyzioteraprvní služba: večeře
peutkou (20 min.), 1x hydromasážní
příplatek za prodlužovací noc – ubytovanu (20 min.), 1x částečnou klasickou
vání s polopenzí a denní služby:
masáž (20 min.), 1x parafango zábal
Kč 1.060,- ve dvoulůžkovém pokoji
(bahno+parafín) (20 min.), 1x oxygenoKč 1.380,- v jednolůžkovém pokoji
terapii s vitamínovým nápojem (20 min.),
denně volné vstupy viz popis níže
Program PIE PARK 05:
„ANTISTRESS
nástupní den: individuálně
PROGRAM PARK“
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 1x uvítací
Pozn.: pobyt je určený pro seniory nad
nápoj, 4x ubytování s polopenzí,
55 let
1x champi-indickou
antistresovou
masáž hlavy (20 min.), 1x shiatsu – japonProgram PIE PARK 02:
„LÉČEBNÁ
skou masáž (40 min.), 1x perličkovou
DOVOLENÁ“
koupel s přísadou (20 min.), 1x oxygenoCena programu zahrnuje: 1x uvítací
terpii s vitamínovým nápojem (20 min.),
nápoj, 7x ubytování s polopenzí, 1x oridenně volné vstupy viz popis níže
entační lékařské vyšetření, léčebný pronástupní den: individuálně
gram na základě doporučení lékaře –
první služba: večeře
výběr 10ti procedur z následujících (čáspříplatek za prodlužovací noc – ubytotečný bahenní zábal, minerální koupel –
vání s polopenzí a denní služby:
zrkadlisko, částečná klasická masáž, reKč 1.060,- ve dvoulůžkovém pokoji
flexní masáž, měkké techniky, podvodní
masáž, Breuss masáž, parafango zábal,
Program PIE PARK 06:
„RELAXUJ
škola zad, perličková a vířivá koupel,
A ODDYCHUJ – ALL INCLUSIVE“
TENS, interferenční a diadynamické
Cena programu zahrnuje: 1x uvítací
proudy, ultrazvuk, magnetoterapie, oxynápoj, 4x ubytování s plnou penzí,
genoterapie, plynové injekce, individu1x oxygenoterpii s vitamínovým nápoální léčebný tělocvik, hydrokineziterapie,
jem (20 min.), 1x aniticelulitidní masáž
nordic walking), denně volné vstupy viz
pro dámy (20 min.), 1x tibetskou enerpopis níže
getickou masáž pro pány (20 min.),
nástupní den: individuálně
1x parafango zábal (20 min.), denně
první služba: večeře
volné vstupy viz popis níže
Cena za osobu a program v Kč
(neobsahuje lázeňskou taxu - € 1,-/os./noc)
Park hotel
02.01.-28.03.13
Kategorie
01.04.-20.12.13
PIE PARK 01 1/2 standard
6.810,1/1 standard
8.370,PIE PARK 02 1/2 standard
10.350,1/1 standard
12.530,PIE PARK 03 1/2 standard
11.650,1/1 standard
13.830,PIE PARK 04 1/2 standard
2.940,1/1 standard
3.560,PIE PARK 05 1/2 standard
6.630,1/1 standard
7.880,PIE PARK 06 1/2 standard
7.150,1/1 standard
8.400,Pozn.: Příplatek za plnou penzi – Kč 210,-/oběd/osoba
Dětské ceny na přistýlce:
do 4,99 zdarma (se snídaní); 5 – 11,99 let Kč 440,/ noc s polopenzí (bez nároku na procedury)
Sportovní program tzv. Fit program obsahuje: břišní tance ve vodě, pilates, aquafitness, cvičení s míči
Volné vstupy - platí pro všechny
programy: denně volný vstup do bazénu s vířivkou a do fitness, volný
vstup na sportovní a kulturní akce pořádané hotelem, zapůjčení kol, zapůjčení županu
51
Termální lázně Piešťany
lázeňské pobyty
Danubius Health Spa Resort Balnea Esplanade Palace **** Spa Resort Balnea Splendid Grand ***
Poloha: komplex dvou hotelů Esplanade a Palace se nachází přímo na tzv.
Lázeňském ostrově, je propojen s balneologickým komplexem a dále s hotely Balnea Splendid a Balnea Grand,
vč. tzv. Společenského centra.
Popis resortu: komplex čítá celkem 253
moderně zařízených pokojů v Esplanade
včetně 15 apartmánů a 192 pokojů a 6
apartmánů typu junior suite v hotelu Palace. V komplexu jsou k dispozici výtahy,
ordinace lékařů, společný balneo-provoz,
6 restaurací, z toho jedna a la carte, kavárna, noční klub, letní terasa, Bridge club,
Vodní a saunový svět (vnitřní a venkovní
bazén s masážní stěnou, jacuzzi, 3 druhy
sauny), dále kadeřnické a kosmetické studio, business-centrum s internetem,
klientské centrum, shopping-centrum
(suvenýry, módní obchody, zlatnictví
apod.)
Vybavení pokojů: oba hotely mají 3
kategorie pokojů: standard (vana/spr-
Poloha: resort leží také přímo na tzv.
Lázeňském ostrově. Jedná se o pokračování komplexu Esplanade Palace, se
kterým je komplex propojen, stejně
jako s balneologickým komplexem
a Společenským centrem.
Popis resortu: disponuje výtahy, bezbariérovým přístupem, vlastní ordinací
lékařů, společným balneo-provozem, 2
cha, vysoušeč vlasů), WC, SAT-TV, připo- konferenčními místnostmi. V resortu je
jení na internet, minibar, telefon, trezor, dále více jídelen, stylová vinárna Složupan. Dále pokoje superior (prostor- venská izba, letní terasa Ohnisko (spenější) a apartmány (oddělené 2 po- ciality na grilu). Součástí komplexu je
koje). Pokoje hotelu Esplanade maji dále vnitřní a venkovní bazén s termální Grand má k dispozici cca 163 pokojů ve
balkony, pokoje hotelu Palace mají vodou, kosmetický salón, kadeřnictví, dvou kategorií: pohodlné pokoje kat. stanfrancouzská okna a všechny jsou klima- manikúra, pedikúra, solárium, půjčovna dard disponují koupelnou svanou, WC, balkol. Nedaleko hotelu je golfový areál, konem, SAT-TV, minibarem, telefonem
tizované.
Stravování: snídaně - bufet, obědy či koupaliště, hřiště na plážový volejbal aj. smožností internetového připojení. Prostorvečeře- menu (výběrem z více variant). Vybavení pokojů: hotel Splendid nější pokoje kat. superior jsou zmodernizoProcedury poskytované resortem: disponuje celkem 138 pokoji vkat. standard vané a mají navíc vysoušeč vlasů a župan.
všechny lázeňské procedury se posky- (koupelna svanou, vysoušeč vlasů, WC, SAT- Stravování: snídaně - bufet, obědy či
tují přímo v Balneologickém centru re- TV, minibar, telefon s možností interneto- večeře - menu (výběr z více variant).
vého připojení, trezor, župan) a dále Procedury poskytované hotelem:
sortu.
moderně zrekonstruovanými pokoji kat. všechny lázeňské procedury se poskytují
Platí pro oba resorty a hotely: Parkování je možné přímo u hotelů (za poplasuperior se stejným vybavením. Hotel přímo v Balneologickém centru resortu.
tek), podzemní garáže (hotely Esplanade a Splendid) za poplatek. Pobyt domácích zvířat je možný (za poplatek). Ve Společenském centru se konají různá
Program PIE 02
„AKTIVNÍ TÝDEN SENIOR“
kulturní vystoupení a dále zde najdete další služby: kosmetiku, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, zubní ambulanci aj. Za Společenským centrem je v areálu Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 2 vitamínové nápoje
Lázeňského ostrova 9-jamkové golfové hřiště (zvýhodněné ceny pro ubytované denně, vstupní a výstupní konzultaci s lékařem, EKG test, stanovení individuálního
hosty). V tzv. „Napoleonských kúpeloch“ se poskytuje řada ambulantních pro- léčebného programu dle zdravotního stavu, tj. 12 procedur za týden, 4x skupicedur. Jejich součástí je mikroklimatická jódová solná jeskyně z přírodní mořské nové cvičení nebo fitness trénink s trenérem, a volné vstupy – viz. str. 53
první služba: večeře
soli (v kombinaci s termální koupelí má unikátní léčivý účinek – za poplatek na nástupní den: individuálně
místě). Nabídka procedur je v neděli a během státních svátků SR limitovaná. Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,-/os./noc)
Volný vstup je možný výhradně do bazénu resortu, ve kterém je host ubytován. PIE 02
07.04.-19.05.13 19.05.-22.09.13 17.11.-20.12.13
Program PIE 01
„PREVENTIVNÍ LÁZEŇSKÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, vstupní konzultaci s lékařem, vč. stanovení individuálního předpisu procedur, tj. max 12 procedur za pobyt,
BMI a WHR kontrola, konzultaci s fitness trenérem a volné vstupy – viz. str. 53
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
BONUS: pro pobyty v období 07.04. – 20.12.13 je navíc v ceně poradenství o životním style, konzultaci s dietní asistentkou, dotazník životního stylu, 2x skupinové cvičení nebo fitness trénink s trenérem
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,-/os./noc)
PIE 01
03.01.-17.03.13 17.03.-07.04.13 07.04.-19.05.13 19.05.-22.09.13 17.11.-20.12.13
Kategorie
22.09.-17.11.13
Grand
1/2 standard
9.500,10.390,12.380,13.650,11.450,1/1 standard
12.120,12.940,15.290,16.560,14.380,Grand
1/2 superior
10.810,11.630,13.830,15.110,12.920,1/1 superior
13.430,14.250,16.740,18.020,15.830,Splendid 1/2 standard
10.650,11.470,14.010,15.830,13.100,1/1 standard
13.270,14.090,16.930,18.750,16.020,Palace
1/2 standard
11.790,12.610,16.930,18.750,15.470,1/1 standard
14.740,15.560,20.200,22.020,18.750,Palace
1/2 superior
13.100,13.920,18.750,20.570,17.290,1/1 superior
16.050,16.870,22.020,23.850,20.570,Esplanade 1/2 standard
12.120,12.940,16.380,18.200,14.920,1/1 standard
15.070,15.890,19.660,21.480,18.200,Esplanade 1/2 superior
13.430,14.250,18.200,20.020,16.740,1/1 superior
16.380,17.200,21.480,23.300,20.020,Pozn.: procedury se poskytují od pondělí do soboty
Program PIE 03
„KOMPLEXNÍ LÉČEBNÝ POBYT - LIGHT“
Cena programu zahrnuje: 13x ubytování s polopenzí, vstupní lékařské vyšetření,
stanovení individuálního léčebného programu, výstupní lékařské vyšetření, vč. lékařské zprávy, základní laboratorní vyšetření, vč. testů, 1x za týden návštěva lékaře, max.
18 procedur / 7 nocí dle lékařského předpisu (po-so), a volné vstupy – viz. str. 53
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn.: Možnost čerpání dietní stravy.
52
Kategorie
22.09.-17.11.13
1/2 standard
9.650,1/1 standard
12.560,Grand
1/2 superior
11.100,1/1 superior
14.010,Splendid
1/2 standard
11.280,1/1 standard
14.200,Palace
1/2 standard
15.110,1/1 standard
18.380,Palace
1/2 superior
16.930,1/1 superior
20.200,Esplanade
1/2 standard
14.560,1/1 standard
17.840,Esplanade
1/2 superior
16.380,1/1 superior
19.660,Pozn.: procedury se poskytují od pondělí do soboty
Grand
10.920,13.830,12.380,15.290,13.100,16.020,16.930,20.200,18.750,22.020,16.380,19.660,18.200,21.480,-
8.740,11.650,10.190,13.100,10.370,13.290,13.650,16.930,15.470,18.750,13.100,16.380,14.920,18.200,-
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,-/os./noc)
PIE 03
03.01.-17.03.13 17.03.-07.04.13 07.04.-19.05.13 19.05.-22.09.13 17.11.-20.12.13
Kategorie
22.09.-17.11.13
Grand
1/2 standard
19.160,20.690,22.980,25.350,21.290,1/1 standard
24.030,25.550,28.390,30.760,26.700,Grand
1/2 superior
21.600,23.120,25.690,28.060,24.000,1/1 superior
26.460,27.990,31.090,33.460,29.410,Splendid 1/2 standard
21.290,22.810,26.030,29.410,24.330,1/1 standard
26.160,27.680,31.430,34.810,29.740,Palace
1/2 standard
23.420,24.940,31.430,34.810,28.730,1/1 standard
28.900,30.420,37.520,40.900,34.810,Palace
1/2 superior
25.860,27.380,34.810,38.190,32.110,1/1 superior
31.330,32.850,40.900,44.280,38.190,Esplanade 1/2 standard
24.030,25.550,30.420,33.800,27.720,1/1 standard
29.510,31.030,36.500,39.880,33.800,Esplanade 1/2 superior
26.460,27.990,33.800,37.180,31.100,1/1 superior
31.940,33.460,39.880,43.260,37.180,Pozn.: procedury se poskytují od pondělí do soboty
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Piešťany
wellness pobyty
Program PIE 04
„CHUŤ PIEŠŤAN NA 2 NOCI“
Program PIE 08
„CHUŤ PIEŠŤAN NA 5 NOCÍ“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, lékařskou konzultaci,
1x částečný bahenní zábal, 1x termální minerální koupel „zrkadlisko“, 1x částečnou
klasickou masáž a volné vstupy – viz. info níže.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, lékařskou konzultaci,
1x částečný bahenní zábal, 2x termální minerální koupel „zrkadlisko“, 2x částečnou
klasickou masáž, 1x hydroterapii, 1x Nordic Walking / skupinový tělocvik, 1x solnou jeskyni a volné vstupy – viz. info níže
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,-/os./noc)
PIE 04
03.01.-17.03.13 17.03.-07.04.13 07.04.-19.05.13 19.05.-22.09.13 17.11.-20.12.13
Kategorie
22.09.-17.11.13
Grand
1/2 standard
2.390,2.620,3.020,3.380,2.760,1/1 standard
3.140,3.370,3.850,4.210,3.590,Grand
1/2 superior
2.760,2.990,3.430,3.800,3.170,1/1 superior
3.510,3.740,4.260,4.630,4.000,Splendid 1/2 standard
2.720,2.950,3.480,4.000,3.220,1/1 standard
3.460,3.700,4.310,4.840,4.060,Palace
1/2 standard
3.040,3.280,4.580,5.090,4.160,1/1 standard
3.880,4.120,5.510,6.030,5.100,Palace
1/2 superior
3.420,3.650,5.090,5.620,4.680,1/1 superior
4.260,4.490,6.030,6.550,5.610,Esplanade 1/2 standard
3.130,3.370,4.420,4.940,4.000,1/1 standard
3.980,4.210,5.360,5.880,4.940,Esplanade 1/2 superior
3.510,3.740,4.940,5.460,4.520,1/1 superior
4.350,4.580,5.880,6.390,5.200,-
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,-/os./noc)
PIE 08
03.01.-17.03.13 17.03.-07.04.13 07.04.-19.05.13 19.05.-22.09.13 17.11.-20.12.13
Kategorie
22.09.-17.11.13
Grand
1/2 standard
5.970,6.550,7.540,8.450,6.890,1/1 standard
7.840,8.420,9.620,10.530,8.970,Grand
1/2 superior
6.900,7.490,8.580,9.490,7.930,1/1 superior
8.780,9.360,10.660,11.570,10.010,Splendid 1/2 standard
6.790,7.370,8.710,10.010,8.060,1/1 standard
8.660,9.240,10.790,12.090,10.140,Palace
1/2 standard
7.610,8.190,11.440,12.740,10.400,1/1 standard
9.710,10.300,13.780,15.080,12.740,Palace
1/2 superior
8.540,9.130,12.740,14.040,11.700,1/1 superior
10.650,11.230,15.080,16.380,14.040,Esplanade 1/2 standard
7.840,8.420,11.050,12.350,10.010,1/1 standard
9.950,10.530,13.390,14.690,12.350,Esplanade 1/2 superior
8.780,9.360,12.350,13.650,11.310,1/1 superior
10.880,11.470,14.690,15.990,13.390,-
Program PIE 06
„POZNEJTE PIEŠŤANY 4=3“
Program PIE 09
„CHUŤ PIEŠŤAN NA 6 NOCÍ“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, lékařskou konzultaci, 1x termální
koupel (zrkadlisko), 1x částečný bahenní zábal, 1x částečnou klasickou masáž, 1x hydroterapii, 1x Nordic Walking/skupinový tělocvik, 1x solnou jeskyni, a volné vstupy – viz.
info níže
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, lékařskou konzultaci,
1x částečný bahenní zábal, 2x termální minerální koupel „zrkadlisko“, 2x částečnou
klasickou masáž, 1x hydroterapii, 2x Nordic Walking / skupinový tělocvik, 1x solnou jeskyni a volné vstupy – viz. info níže
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,/-os./noc)
PIE 06
01.03.-17.03.13 17.03.-27.03.13 07.04.-30.04.13 17.11.-01.12.13
Kategorie
01.11.-17.11.13
Grand
1/2 standard
3.980,4.370,4.520,4.130,1/1 standard
5.230,5.620,5.770,5.380,-
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,-/os./noc)
PIE 09
03.01.-17.03.13 17.03.-07.04.13 07.04.-19.05.13 19.05.-22.09.13 17.11.-20.12.13
Kategorie
22.09.-17.11.13
Grand
1/2 standard
7.160,7.860,9.050,10.140,8.270,1/1 standard
9.410,10.110,11.540,12.640,10.760,Grand
1/2 superior
8.280,8.990,10.300,11.390,9.520,1/1 superior
10.530,11.230,12.790,13.880,12.010,Splendid 1/2 standard
8.140,8.850,10.450,12.010,9.670,1/1 standard
10.390,11.090,12.950,14.510,12.170,Palace
1/2 standard
9.130,9.830,13.730,15.290,12.480,1/1 standard
11.650,12.360,16.540,18.100,15.290,Palace
1/2 superior
10.250,10.950,15.290,16.850,14.040,1/1 superior
12.780,13.480,18.100,19.660,16.850,Esplanade 1/2 standard
9.410,10.110,13.260,14.820,11.990,1/1 standard
11.930,12.640,16.070,17.630,14.820,Esplanade 1/2 superior
10.530,11.230,14.820,16.380,13.570,1/1 superior
13.060,13.760,17.630,19.190,16.380,-
Program PIE 05
„CHUŤ PIEŠŤAN NA 3 NOCI“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, lékařskou konzultaci,
1x částečný bahenní zábal, 1x termální minerální koupel „zrkadlisko“, 1x částečnou
klasickou masáž, 1x hydroterapii a volné vstupy – viz. info níže
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,-/os./noc)
PIE 05
03.01.-15.01.13 15.01.-01.03.13 01.03.-17.03.13 17.03.-07.04.13 07.04.-19.05.13 19.05.-22.09.13 17.11.-20.12.13
Kategorie
AKČNÍ CENA
22.09.-17.11.13
Grand
1/2 standard
3.580,2.650,3.580,3.930,4.520,5.070,4.130,1/1 standard
4.700,3.480,4.700,5.060,5.770,6.320,5.380,Grand
1/2 superior
4.140,3.070,4.140,4.490,5.150,5.690,4.760,1/1 superior
5.270,3.900,5.270,5.620,6.400,6.940,6.010,Splendid
1/2 standard
4.070,3.020,4.070,4.420,5.230,6.010,4.840,1/1 standard
5.200,3.850,5.200,5.550,6.480,7.250,6.080,Palace
1/2 standard
4.560,3.380,4.560,4.910,6.860,7.640,6.240,1/1 standard
5.830,4.320,5.830,6.180,8.270,9.050,7.650,Palace
1/2 superior
5.120,3.800,5.120,5.480,7.640,8.420,7.020,1/1 superior
6.390,4.730,6.390,6.740,9.050,9.830,8.420,Esplanade
1/2 standard
4.700,3.490,4.700,5.050,6.630,7.410,6.010,1/1 standard
5.970,4.420,5.970,6.320,8.030,8.810,7.410,Esplanade
1/2 superior
5.260,3.900,5.260,5.620,7.410,8.190,6.790,1/1 superior
6.530,4.840,6.530,6.880,8.810,9.590,8.190,-
www.lazne.net
Poznámka pro všechny programy:
v ceně programu je vždy obsažen
volný vstup do vnitřního a venkovního
bazénu (Splendid, Grand), volný vstup
do Vodního a Saunového světa (Esplanade, Palace). Dále volný vstup do fitness-centra a na rehabilitační chodník.
Volný vstup je možný výhradně do bazénu hotelu, ve kterém je host ubytování. Procedury se poskytují i v nedělí
a v době státních svátků.
Příplatek za plnou penzi:
Kč 490,-/den - Balnea Esplanade, Palace
Kč 420,-/den - Balnea Splendid, Grand
53
Termální lázně Rajecké Teplice
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Rajecké Teplice jsou často označovány za jedny z nejpřitažlivějších slovenských lázní. Leží
uprostřed jehličnatých lesů mezi Strážovskými vrchy a Malou Fatrou – cca 15 km od Žiliny,
v údolí říčky Rajčanky. Historie lázní je datována od r. 1376, kdy byla písemně zdokumentována existence místních termálních pramenů. Už v 17. stol. zde rodina Thurzovců nechala
zprovoznit první lázně, v 18. století se vybudoval tzv. Kúpelný dom a 19. století znamená
pro Rajecké Teplice skutečný rozvoj lázeňství. Dnes jsou tyto lázně vyhledávaným cílem lázeňských hostů z celé Evropy, a to pro svoji jedinečnost, blahodárné účinky místní termální
vody a také díky moderní infrastruktuře, především v lázeňském domě Aphrodite.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 398 km, od Brna 204 km, od Ostravy 118 km.
Léčivé zdroje: prameny s termální, hydrouhličitanovo-vápenato-hořečnatou vodou o teplotě 38 °C.
Léčebné metody: vodoléčba (koupele – bazénové, vanové, skotské střiky, perličkové, uhličité), elektroléčba (interferenční proudy, ultrazvuk, magnetoterapie, laser aj.), masáže (klasické, relaxační, aromaterapeutické, reflexní aj.), manuální terapie, plynové injekce, parafínové zábaly, kyslíková
terapie, sauna, solárium, kondiční a rekondiční cvičení aj.
Indikace: nemoci pohybového ústrojí, nervová onemocnění, netuberkulózní nemoci dýchacích cest, nemoci z povolání.
Lázeňský hotel Aphrodite ****
Poloha: lázeňský hotel je centrem lázeňského areálu, neboť se nachází
v původním tzv. Kúpelnom dome. Je
obklopen lázeňským parkem a okolními zalesněnými kopci.
Popis lázeňského hotelu: moderní
budova, jejíž vnitřní interiérové řešení
ctí jméno bohyně, které má hotel ve
svém názvu. Hotel nabízí služby na vysoké úrovni: recepce se směnárnou,
restaurace, kavárna, kadeřnický a kosmetický salon a dále komplexní lázeňský provoz, vč. tzv. Vodního světa
(termální plavecký bazén - 31°C, relaxační termální bazén o teplotě 38 °C)
a Saunového světa (soustava několika
saun - 3x parní (arabská, bylinková,
solná), 1x finská, 1x mentolová)), tepidárium, vč. relaxačního a odpočinkového zázemí. Fitness-centrum. V roce
2012 byl částečně otevřen venkovní
Vodní svět s 2 bazény. Výtahy v budově.
Program RT 01
„LÉČEBNÝ POBYT BASIC“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytoBezplatné připojení na internet - vání s polopenzí, vstupní lékařskou
prohlídku, stanovení léčebného prov lobby.
Vybavení pokoje: moderní klasik po- gramu, 2 procedury denně, tj. cca 14
koje disponují koupelnou (sprcha, WC, procedur za pobyt, volný vstup do Vodvysoušeč vlasů), SAT-TV, rádio-budí- ního a Saunového světa a fitnesskem, telefonem, trezorem, interneto- centra
vým připojením a lednicí. K dispozici nástupní den: ne – čt
první služba: večeře
jsou župany.
Stravování: v restauraci, snídaně, večeře - bufet, obědy - 3-chodové menu Program RT 02
„RELAXAČNÍ TÝDEN
- možnost výběru ze 3 + salátový bufet.
EXCLUSIVE“
Procedury poskytované lázeňským Cena programu zahrnuje: 7x ubytohotelem: procedury s využitím mine- vání s polopenzí, 1x perličkovou olejorální vody (koupele), podvodní masáže, vou koupel, 2x klasickou částečnou
hydromasážní vany - Biarritz, Atlantis, masáž (30 min.), 1x masáž lávovými kaklasické, aromatické a speciální masáže, meny (45 min.), 1x reflexní masáž chooxygenoterapie, elektro a magnetote- didel (30 min.), 1x aromaolejovou
rapie, parafín, parafango - viz léčebné masáž (30 min.), 1x podvodní masáž, 1x
procedury.
masážní vanu Biarritz, 1x vanu Atlantis+
Poznámka: Parkování na hlídaném aromaterapii, volný vstup do Vodního
parkoviště přímo u hotelu. Pobyt do- a Saunového světa a fitness-centra
mácích zvířat není povolen.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program RT 03
„MIMOVÍKENDOVÝ
RELAX CLASSIC“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x klasickou částečnou masáž (30 min.),1x whirlpool
s masážní postelí, volný vstup do Vodního, Saunového světa, a fitness-centra
nástupní den: ne, po, út
první služba: večeře
54
Program RT 04 „VÍKEND RELAX EXCLUSIVE“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x klasickou částečnou masáž (30 min.), 1x perličkovou
olejovou koupel, 1x reflexní masáž chodidel (30 min.), volný vstup do Vodního,
Saunového světa, a fitness-centra
nástupní den: čt, pá
první služba: večeře
Pozn.: prodej tohoto pobytu možný až
3 týdny před nástupem
Program RT 05
„VŠEDNÍ DNY
RELAX CLASSIC“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 2x klasickou částečnou masáž (30 min.), 1x masážní vanu
Biarritz, 2x whirlpool s masážní postelí,
volný vstup do Vodního, Saunového
světa a fitness-centra.
nástupní den: ne
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu cca €
0,90/os./noc)
Aphrodite
02.01.-27.03.13
Kategorie
02.04.-20.12.13
RT 01
1/2 klasik
15.780,1/1 klasik
17.330,RT 02
1/2 klasik
16.240,1/1 klasik
17.790,RT 03
1/2 klasik
4.330,1/1 klasik
4.770,RT 04
1/2 klasik
5.460,1/1 klasik
5.980,RT 05
1/2 klasik
10.190,1/1 klasik
11.230,Pozn.: Příplatek za oběd: Kč 260,- /den
www.wellness-hotel.cz
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Termální lázně Sklené Teplice
Sklené Teplice leží ve středním Slovensku, na úpatí Štiavnické vrchoviny mezi Hliníkom na Hronom a Banskou Štiavnicí. Obec s cca 350 obyvateli byla a nadále zůstává
díky svým termálním pramenům vskutku světoznámá, neboť zde vyvěrá celkem 12
síranovo-hořečnato-vápenatých pramenů, ze kterých je živých 7 pramenů o teplotě
36 - 53 °C. Historie obce se píše od 14. století, kdy zde u potoka Teplá byla postavena
sklárna a v 16. století dnes již zaniklý hrad nad obcí. Díky místní těžbě stříbra se
v r.1786 konal mezinárodní kongres báňských a hutnických odborníků. Místní slogan
– „prohřejeme Vaše kosti“ je skutečně na místě.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 446 km, od Brna 240 km, od Ostravy 207 km.
Léčivé zdroje: 7 síranovo-hořečnato-vápenatých pramenů o teplotě 36 - 53 °C.
Léčebné metody: koupele v termální vodě - vnitřní a venkovní bazény (celoročně),
dále koupele (perličkové, vířivé), masáže, léčebný tělocvik, elektroterapie, rašelinové
a parafínové zábaly, plynové injekce, terapie za pomoci moderních přístrojů.
Indikace: nemoci pohybového aparátu (revmatická onemocnění, artrózy, poúrazové
a pooperační stavy), nemoci nervové.
Lázeňské domy Lenka ***,
Goethe ***, Park ***
Poloha: všechny domy se nacházejí
v blízkosti objektů, kde se poskytují
procedury, LD Goethe a Park navíc
uprostřed lázeňského parku
Popis lázeňských domů: LD Lenka je
dvoupatrová budova s výtahem, společnou jídelnou pro všechny domy, biliardem, dětským koutkem. LD Goethe
je dvoupodlažní budova, která zajišťuje
ubytování na vyšší úrovni. Vstup do
domu vede přes lázeňský pavilon, tzv.
Kursalón, kde je situována i lázeňská kavárna a společná recepce pro všechny
domy. V LD Goethe je také menší termální bazén (vodoléčebné procedury
a masáže). LD Park slouží jako ubytovací objekt s kapacitou 54 lůžek.
Vybavení pokoje: Lenka a Park:
účelně zařízené standardní pokoje sprcha, WC, SAT-TV, lednice, telefon
(pouze pro příjem hovorů).
Goethe: moderní pokoje kat. standard
(sprcha,WC) SAT-TV, telefon, minibar/
lednice.
Stravování: je poskytováno v LD
Lenka, snídaně - bufet, oběd i večeře –
menu (výběr ze 3 druhů jídel).
Procedury: přímo v lázeňských domech
se procedury neposkytují (kromě procedur v penzionu Goethe), avšak jednotlivé
lázeňské objekty jsou vzdáleny max. do
200 metrů od objektu: Ústřední dům
(vnitřní termální a venkovní bazén, Kúpel
Marie Terezie, solárium, cvičící rehabilitační přístroje), Léčebný dům Goethe
(vodoléčba, bazén), Banský kúpel (cvičení, plavání), Jaskynní kúpel (unikátní
přírodní výtvor - tzv. Parenica - termální
koupel přímo v travertinové jeskyni 42 °C, dále jeskynní relaxační místnost,
masážní křesla, masáže, fitness, rašelinové
zábaly). Další procedury v nabídce lázní:
královská masáž, masáž lávovými kameny, rituální masáž, solná jeskyně aj.
Poznámka – platí pro všechny domy:
Parkování - u LD Park je zdarma.
Pobyt domácích zvířat není možný.
www.lazne.net
Lázeňský dům
Relax Thermal ***
Program STEP 02 „LÉČEBNÝ POBYT ZDRAVÍ“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, 1x lékařskou prohlídku s konzultací, 2 procedury denně
Poloha: léčebný dům stojí nad lázeň- dle předpisu lékaře, 1x denně 1 hod.
ským parkem.
vstup do Báňského kúpela ve vyhrazePopis domu: v lázeňském objektu o 4 ném čase, volný vstup do fitness, využití
patrech s výtahem s celkovou kapaci- masážně-rekondičních strojů, parkovné
tou 72 lůžek najdete veškeré služby: re- nástupní den: ne (od 13 hod.)
cepci, jídelnu, kavárnu, společenskou první služba: večeře
místnost a komplexní rehabilitačně-lázeňské oddělení, vč. bazénu s termální Program STEP 03
„VÍKENDOVÝ POBYT“
vodou o teplotě 33-35 °C.
Cena programu zahrnuje: 2x ubytoVybavení pokoje: dvoulůžkové stan- vání s plnou penzí, 1x jeskynní koupel
dardní pokoje mají obývací část a sepa- Parenica s masážními křesly a oddychorátně ložnici, dále sprchu, WC, SAT-TV, vým zábalem, 1x klasickou částečnou
lednici, telefon, rádio, balkon.
masáž, 1x termální koupel Marie Terezie,
Stravování: v jídelně, snídaně - bufet, 1x vodoléčbu, 1x denně 1 hod. vstup
obědy a večeře - menu o 3 chodech, do Báňského kúpela ve vyhrazeném
výběr z více hlavních jídel.
čase, lékařskou prohlídku s konzultací,
Procedury poskytované lázeňským volný vstup do fitness, využití masážnědomem: termální bazén - cvičení a pla- rekondičních strojů, parkovné
vání, dále minerální koupele, perličkové nástupní den: pá (od 13 hod.)
a vířivé koupele, podvodní masáže, první služba: večeře
skotské střiky, masáže (klasické, reflexní),
zábaly, elektroléčba, magnetoterapie, aj.
Program STEP 04
„RELAXAČNÍ
V hotelu je dále moderní Wellness-SauVÍKEND ROMANTIK“
nový svět (3 parní sauny, finská sauna,
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
infrasauna, vířivka, tapidárium, ledopád
na přivítanou, 2x ubytování s plnou
a ochlazovací sprchy, masážní křesla).
penzí, 1x jeskynní koupel Parenica s maNa některé procedury se dochází do
sážními křesly a oddychovým zábalem,
dalších lázeňských zařízení (do cca
1x celotělovou masáž s vonnými oleji
400 m) Ústřední dom- Kúpel Marie Tev páru, 1x vířivou koupel pro 2 s láhví
rezie, Jaskynní kúpel, Bánský kúpel.
sektu, 1x 2 hod. wellness saunový svět
Poznámka: Parkování zdarma. Pobyt
s 5-ti druhy sauny, tepidariem, termáldomácích zvířat není možný.
ním bazénem s ledopádem, 1x denně
1hod vstup do Báňského kúpela ve vyProgram STEP 01 „LÉČEBNÝ POBYT SENIOR“ hrazeném čase, lékařskou prohlídku
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s konzultací, volný vstup do fitness, vys plnou penzí, 1x lékařskou konzultaci, 12 užití masážně-rekondičních strojů, připrocedur za pobyt dle lékaře, lékařskou pojení na internet, parkovné
prohlídku s konzultací, 1x denně 1 hod. nástupní den: pá (od 13 hod.)
vstup do Báňského kúpela ve vyhrazeném první služba: romantická večeře při
čase, volný vstup do fitness, využití ma- svíčkách
sážně-rekondičních strojů, parkovné
nástupní den: výhradně ne (od 13 hod.)
první služba: večeře
Podmínka pobytu: podmínkou pobytu je alespoň 1 osoba z dvojice ve
věku nad 55let. Při nástupu na pobyt je
nutné předložit výpis ze zdravotní dokumentace od ošetřujícího lékaře.
Program STEP 05
„LÁZNĚ NA ZKOUŠKU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s plnou penzí, 1x lékařskou prohlídku s konzultací, 2 procedury denně,
1x denně 1 hod. vstup do Báňského
kúpela ve vyhrazeném čase, volný
vstup do fitness, využití masážně-rekondičních strojů, parkovné
nástupní den: individuálně (od 13 hod.)
první služba: večeře
Pozn.:Pobyt možno prodloužit až na 6 nocí
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu € 0,50/os./noc)
Program
3.1.-28.3.13 1.7.-1.10.13
Láz.dům
2.4.-1.7.13
Kategorie 1.10.-20.12.13
STEP 01 1/2 standard
5.590,- 5.850,Lenka, 1/1 standard
7.270,- 7.610,Park
Relax
1/2 standard
6.110,- 6.370,Thermal 1/1 standard
7.940,- 8.280,Goethe 1/2 standard
6.240,- 6.500,1/1 standard
8.110,- 8.450,STEP 02 1/2 standard
7.280,- 7.640,Lenka, 1/1 standard
9.470,- 9.930,Park
Relax
1/2 standard
8.190,- 8.550,Thermal, 1/1 standard 10.650,- 11.120,Goethe
STEP 03 1/2 standard
2.860,- 2.960,Lenka, 1/1 standard
3.720,- 3.850,Park
Relax
1/2 standard
3.070,- 3.170,Thermal 1/1 standard
3.990,- 3.790,Goethe 1/2 standard
3.220,- 3.330,1/1 standard
4.190,- 4.330,STEP 04 1/2 standard
3.430,- 3.540,Goethe
STEP 05 1/2 standard
3.510,- 3.670,Lenka, 1/1 standard
4.560,- 4.770,Park
Relax
1/2 standard
3.820,- 3.980,Thermal 1/1 standard
4.970,- 5.170,Goethe 1/2 standard
3.900,- 4.060,1/1 standard
5.070,- 5.270,Pozn.: Dětské slevy při 2 plně platících osobách:
děti do 2,9 let zdarma
děti 3 – 11,9 let - (bez nároku na procedury, které se
dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
55
Lázně Sliač
lázeňské pobyty & wellness pobyty
V centrální části Slovenska, mezi Banskou Bystricí a Zvolenem leží lázeňské město Sliač, známé svými
minerálními prameny s vysokým obsahem kysličníku uhličitého. Asi 45 km severně leží oblíbené středisko zimních sportů Donovaly (modernizovaný Snowpark v nadmořské výšce 915 – 1 400 m n.m.), které
nabízejí sjezdové lyžování, snowboarding, snowtubing, snow-paraglidingu, snow-raftingu i výborné
běžkařské tratě. I v letním období jsou Donovaly významným centrem pěší turistiky. Z této centrální polohy Slovenska můžete lehce navštívit další zajímavá historická města či přírodní krásy Slovenska.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 458 km, od Brna 251 km, od Ostravy 217 km.
Léčivé zdroje: léčebný proces se opírá o účinky minerální vody z termálního pramene s klasifikací:
přírodní léčivá voda, středně mineralizovaná, uhličitá, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-hořečnatá se zvýšeným obsahem iontů, slabě kyselá, nízko termální, hypotonická s izotermickou teplotou 33,3 °C.
Léčebné metody: hydroterapie, balneoterapie, tepelná terapie, fyzioterapie, elektroléčba, odborné
lékařské vyšetření.
Indikace: nemoci oběhového ústrojí, ženské nemoci, poruchy a nemoci pohybového aparátu,
onkologické nemoci.
Lázeňský hotel Palace ***
Poloha: lázeňský hotel je součástí rozsáhlého areálu lázní, ležících nad městem v rozlehlém parku, který umocňuje
klid a relaxaci lázeňským hostům.
Popis hotelu: funkcionalistický lázeňský hotel se nachází v klidné části parku
obklopený zelení a květinovými záhony. V hotelu je k dispozici recepce
(prodej suvenýrů, základních hygienických potřeb), restaurace, denní bar (10
- 22 hod.), společenská místnost s kavárnou a vinárnou k pořádání tanečních večerů (za poplatek, otevřeno
pouze v neděli), výtah, masážní salón,
manikúra, pedikúra. Nedaleko hotelu je
hostům k dispozici obchod se suvenýry, drogerie, cukrárna, potraviny,
solná jeskyně, letní termální koupaliště,
tenisové kurty. V celém areálu lázní
není povoleno kouřit. Internetové připojení je možné ve společných prostorách domu.
Vybavení pokoje: celková kapacita
hotelu je 350 lůžek ve třech kategoriích
- ekonomy, klasik a komfort. Námi nabízené pokoje komfort a komfort plus
jsou zrekonstruované a mají koupelnu
(sprcha/WC), telefon, SAT-TV, rádio, ledničku. Většina pokojů má balkon. K dispozici jsou i apartmány (na vyžádání za příplatek).
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně - bufet, obědy a večeře - menu +
salátový bufet a minerální voda (výběr
ze 6-ti jídel)
Procedury poskytované hotelem:
masáže (klasická, reflexní, aromaterapeutická, havajská, bambusová) jsou
poskytovány i v masážním salonu hotelu Palace. Ostatní procedury jsou po-
56
Program SLI 01
„SENIORSKÝ POBYT „
Cena programu zahrnuje: 6x ubytoskytované v Kúpelném domě vzdále- vání s polopenzí, 1x vstupní a výstupní
ném cca 250 m od hotelu, který se lékařské vyšetření vč. lékařské zprávy, na
skládá ze dvou částí propojených základě lékařského vyšetření průměrně
chodbou. K dispozici jsou 2 bazény - 2 procedury za přenocování (po – so)
sedací (34 °C), rehabilitační (31°C). nástupní den: individuálně
Z procedur - masáže (reflexní, klasické, první služba: večeře
podvodní, lymfomasáž), vodoléčebné Pozn.: Pobyt je určen klientům nad 50 let
procedury (perličkové, uhličité, vířivé
koupele, skotské střiky, podvodní ma- Program SLI 02 „LÉČEBNÝ POBYT KLASIK“
sáže) zábaly (rašelinový, parafínový), Cena programu zahrnuje: 6x ubytoelektroléčba (ultrazvuk, biolampa, bi- vání s plnou penzí, 1x vstupní a výstupní
optron, hydrogalvan, solux, diadyna- lékařské vyšetření vč. lékařské zprávy, na
mické proudy aj.) inhalace s minerální základě lékařského vyšetření průměrně
vodou, plynové injekce, solná jeskyně, 3 procedury za přenocování (po – so)
léčebná tělesná výchova, sauna, fitness. nástupní den: individuálně
Poznámka: Parkování v areálu lázní na první služba: večeře (při nástupu
hlídaném parkovišti (za poplatek). v pracovní den je možné začínat i oběPobyt domácích zvířat není povolen.
dem a 1.den absolvovat vstupní lékařskou prohlídku)
Program SLI 03
„VÍKENDOVÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x klasickou masáž
částečnou, 1x suchou uhličitou koupel,
1x sedací uhličitou vanovou koupel +
zábal, 1x plynovou injekci (3 injekce),
1x perličkovou koupel + zábal, 1x vstup
do rehabilitačního bazénu, 1x vstup do
solné jeskyně
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program SLI 04
„RELAXAČNÍ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x vstupní a výstupní
lékařské vyšetření vč. lékařské zprávy, na
základě lékařského vyšetření průměrně
2 procedury za přenocování (po – so)
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 0,60/os/noc)
Palace
2.1.-1.5.13 1.5.-1.11.13
Kategorie 1.11.-20.12.13
SLI 01 1/2 komfort
6.240,- 6.550,1/1 komfort plus 6.710,- 7.020,SLI 02 1/2 komfort
7.640,- 7.960,1/1 komfort plus 8.110,- 8.420,SLI 03 1/2 komfort
2.570,- 2.570,1/1 komfort plus 3.220,- 3.220,SLI 04 1/2 komfort
3.360,- 3.510,1/1 komfort plus 3.590,- 3.740,Pozn.: příplatek za plnou penzi: Kč 140,- / oběd
Dětské ceny: na přistýlce vpokoji dvou plně platících osob
dítě do 2,9 let bez nároku služby – zdarma (poplatek za dětskou postýlku Kč 260,- / pobyt)
dítě od 3 – 14,9 let sleva 30 % na hotelové služby
(bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
www.wellness-hotel.cz
Lázně Smrdáky
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázně Smrdáky leží v západní části Slovenska – nedaleko česko-slovenské hranice, asi 80 km severně od Bratislavy. Podle pověsti objevil lázně pastýř, který si vyléčil nemocné nohy jejich koupáním v páchnoucí vodě pramene. Dřívější jméno obce bylo Nová Ves, později se do jména obce dostal název, odpovídající zápachu
místních – léčebně velmi účinných pramenů.
Historie těchto lázní sahá do začátku 17. století, od kdy se datují první písemné záznamy. V r. 1833 došlo ke
stavbě prvních lázeňských domů, což je skutečný začátek historie a fungování lázní. V dnešní době jsou Smrdáky optimálním cílem pro ty klienty, kteří vyhledávají speciální léčbu, nebo kteří hledají klidné prostředí a útěk od uspěchaného životního rytmu.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 289 km, od Brna 85 km, od Ostravy 199 km.
Léčivé zdroje: jedinečná sirovodíková minerální voda, s vysokým obsahem terapeuticky velmi účinného sirovodíku (680 mg sirovodíku s celkovou
mineralizací 3400 mg minerálních látkách na 1 litr), která se řadí k nejkoncentrovanějším v Evropě a dále sirné bahno – vysoce účinný peloid, který
vzniká protékáním sirovodíkové vody přes sprašové zeminy. Jeho využití v podobě zábalů na klouby a páteř je velmi účinné.
Léčebné metody: aplikace unikátní smrdácké minerální vody (minerální koupele celkové, částečné – ruce, nohy) a bahna (celkové nebo částečné
zábaly). Dále vodoléčebné procedury (perličkové a vířivé koupele, hydromasáže, podvodní masáže, skotské střiky aj.), masáže (klasické, reflexní aj.),
fototerapie (solárium, horské slunce aj.), elektroléčba (ultrazvuk, indiferentní a diadynamické proudy, aj.).
Indikace: kožní nemoci (zvláště lupenka), poruchy a nemoci pohybového aparátu.
Spa Hotel Central **
Hotel Vietoris **
Poloha: samostatně stojící objekt
v centrální části lázeňského areálu.
Popis hotelu: budova postavená
v roce 1993, která prodělala v r. 2005 rekonstrukci rehabilitační části a přestavbu 10 pokojů do kat. superior, které
jsou obsaženy v naší nabídce. Dalších
25 pokojů je v kategorii standard. V objektu je dále výtah, recepce, prodej suvenýrů, Café Espresso s terasou,
kavárna s tanečním parketem, centrální
trezor (za poplatek), fax, internetový
koutek, knihovna, společenská místnost, kadeřnictví, manikúra, pedikúra,
biliard, kino. V objektu se nachází dále
vyšetřovny lékařů a rehabilitační centrum. Celý hotel je nekuřácký. Internetové pokrytí - hotelová hala, business
centrum, pokoje v 1. patře.
Vybavení pokoje: prostorné pokoje kat.
superior jsou vybaveny moderním nábytkem, sprchou, vysoušečem vlasů, WC,
SAT-TV, minibarem, rádiem, telefonem,
připojením na internet (pokoje v 1. patře).
Stravování: je poskytováno v restauraci vedlejšího hotelu Vietoris, který je
vzdálený asi 50 metrů. Snídaně - bufet,
obědy a večeře – 2 chodové menu
(výběr ze 4 jídel) + salátový bufet možnost dietní stravy.
Procedury poskytované hotelem:
přímo v hotelu jsou poskytovány pouze
vybrané procedury (rehabilitace, fyzioterapie, léčba světlem, elektroterapie,
parafínové zábaly), ostatní procedury se
poskytují v tzv. Balneoterapii - samostatný objekt, vzdálený asi 200 metrů
a regeneračním centrum (tělocvična, fitness, sauna, vířivka, masážní místnost).
Poznámka: Pobyt domácích zvířat není
možný. Parkování v areálu lázní zdarma
ve dvoře či v garážích. V areálu lázní je
možné zapůjčit jízdní kola, sportovní
pomůcky, zakoupit Nordic Walking hole
a zúčastnit se všech animačních a kulturních programů (vše za poplatek).
Poloha: hotel se nachází při vstupu do
areálu, asi 50 metrů od hotelu Central.
Popis hotelu: hotel je pojmenovaný
po zakladateli lázní Jozefu Vietorisovi.
Byl postaven v r. 1993, po rekonstrukci
vzniklo 16 pokojů kat. superior, které
jsou obsaženy v naší nabídce. Celková
kapacita je 30 pokojů. Recepce se nachází v hotelu Central, k dispozici je
výtah, restaurace a lobby-bar s letní terasou. Celý hotel je nekuřácký.
Vybavení pokoj: prostorné pokoje kat.
superior jsou vybaveny moderním nábytkem, sprchou, WC, vysoušečem
vlasů, SAT-TV, minibarem, rádiem, telefonem, balkonem.
Stravování: je poskytováno v hotelové
restauraci. Snídaně - bufet, obědy a večeře – 2 chodové menu (výběr) - možnost dietní stravy.
Procedury poskytované hotelem:
jedná se pouze o ubytovací objekt
s restaurací, procedury jsou poskytovány v hotelu Central (50 m) a Balneoterapii (250 m).
Poznámka: Pobyt domácích zvířat je
možný za poplatek. Parkování v areálu
lázní ve dvoře či v garážích za poplatek.
V areálu lázní je možné zapůjčit jízdní
kola a zúčastnit se všech animačních
a kulturních programů (vše za poplatek).
www.lazne.net
Program SMR 01
„KOMPLEXNÍ
LÁZEŇSKÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s plnou penzí, vstupní, kontrolní
a výstupní lékařské vyšetření, vč. závěrečné zprávy (diagnostika a laboratorní
testy), max. 12 léčebných procedur za
6 nocí (po-pá) dle předpisu lékaře
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program SMR 02
„KRÁSNÁ PLEŤ“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, vstupní lékařskou konzultaci, max 12 léčebných procedur, 1x
medovou detoxikační masáž, 1x indickou
antistresovou masáž hlavy, 1x kosmetické
ošetření tváře, volný vstup do posilovny,
tělocvičny a na skupinové cvičení
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program SMR 03
„INTENZIVNÍ
LÁZEŇSKÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s plnou penzí, vstupní, kontrolní
a výstupní lékařské vyšetření, vč. závěrečné zprávy (diagnostika a laboratorní
testy), max. 25 léčebných procedur za
6 nocí (po-so) dle předpisu lékaře,
volný vstup do posilovny, tělocvičny
a na skupinové cvičení
nástupní den: ne
první služba: večeře
Program SMR 04
„CHUŤ SMRDÁKŮ“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, vstupní konzultaci
s lékařem, vč. individuálního předpisu
procedur, tj. max. 2 procedury za přenocování dle zdravotního stavu a přepisu lékaře (po-ne)
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 0,50/ os./noc)
Central
24.01.-24.03.13 24.03.-07.04.13 07.04.-30.06.13 30.06.-01.09.13 27.10.-14.12.13
Vietoris
Kategorie
01.09.-27.10.13
SMR 01
1/2 superior
7.440,8.140,9.050,9.520,8.270,1/1 superior
8.990,9.670,10.760,11.230,9.980,SMR 02
1/2 superior
8.680,9.500,10.560,11.100,9.650,1/1 superior
10.480,11.300,12.590,13.100,11.650,SMR 03
1/2 superior
9.130,9.830,10.920,11.390,10.140,1/1 superior
10.670,11.370,12.640,13.100,11.860,SMR 04
1/2 superior
2.480,2.720,3.020,3.170,2.760,1/1 superior
2.990,3.230,3.590,3.740,3.330,Pozn.: příplatek za plnou penzi Kč 210,- / den
Dětské ceny: na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob: dítě do 3,9 let bez nároku na služby - zdarma
dítě od 4 – 11,9 let - cena za ubytování se snídaní / noc: mimosezóna Kč 520,-; střední sezóna Kč 590,-; hlavní
sezóna Kč 620,-
57
Termální lázně Trenčianské Teplice
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Západoslovenské lázně Trenčianské Teplice leží v nadmořské výšce 272 m.n.m. v malebném
a tichém údolí, uprostřed listnatých a jehličnatých lesů Strážovských vrchů.
Lázně s 5 prameny mají velmi bohatou historii, sahající až ke starým Římanům, obývajícím
Trenčín. Od 13. do 19. století patřily lázně vždy k Trenčínskému hradu. Až finančnická vídeňská
rodina Sinů přinesla lázním velký stavební a architektonický rozmach, m.j. stavbu lázeňského
domu přímo v místě pramene, na tzv. zrkalisku, stavbu lázní Hammam (v arabštině „lázně“)
v orientálním stylu – kopie lázní postavených v Egyptě pro místokrále Ismaila aj. Dnes slouží
tato ojedinělá budova jako odpočinkový a masážní prostor. Blahodárné účinky místní vody,
zajistily Trenčianským Lázním významné jméno mezi evropskými lázněmi. Na tuto tradici, především balneologickou, navazují dnešní pokračovatelé a provozovatelé lázeňských zařízení.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 353 km, od Brna 147 km, od Ostravy 138 km.
Léčivé zdroje: originální léčivé prameny – 5 pramenů minerální sirné vody stejného chemického složení, ale různé teploty (37,7 - 40 °C), která je
optimální pro přímou aplikaci (koupele), čímž nedochází ke ztrátě sirovodíku. Tento fakt vytváří z místních pramenů ojedinělost, neboť je tím zachován významný léčebný prvek. Navíc pramen Ifigénia je pitný pramen. Dalším léčivým zdrojem je rašelina, jejíž kyselost způsobuje zvýšené prokrvení tkání v místech aplikace a minerální fango s vynikajícími tepelnými účinky.
Léčebné metody: koupele v místní termální vodě (5 bazénů, vanové koupele), rašelinové obklady, fango, parafango, vodoléčba (vířivé a perličkové
koupele, skotské střiky, Kneippova vodoléčba, aj.), pohybová výchova (cvičení, jóga, fitness, plavání, nordic walking aj.), masáže (klasické, reflexní,
podvodní, manuální lymfodrenáž, aj.), elektroléčba a doplňující procedury (oxygenoterapie, plynové injekce aj.).
Indikace: degenerativní choroby (artrózy, nemoci páteře, zánětlivé nemoci - klouby, mimokloubní revmatismus), pooperační stavy (operace kostí,
umělé klouby, aj.), nervové nemoci.
Lázeňský dům PAX ***
Poloha: budova leží v centru města na
pěší zóně.
Popis lázeňského domu: dům prošel
kompletní rekonstrukcí v roce 2010,
kterou se proměnil v moderní designovou budovu s velmi příjemnou atmosférou. Nadále 6 poschoďový objekt
s výtahy nabízí dále: recepci se směnárnou, jídelnu, kavárnu, taneční kavárnu,
letní panoramatickou kavárnu na
střeše budovy, kosmetický salon, internetový koutek (za poplatek). Dům je
propojen s jednotlivými budovami,
kde se poskytují procedury. K dispozici
je využití vnitřního termálního bazénu
a venkovního termálního bazénu
Grand. Lékařská služba je však přímo
v domě.
Vybavení pokoje: standardně a moderně vybavené pokoje komfort, se
sprchou/vanou, WC, fénem, LCD -SATTV, telefonem, rádiem, ledničkou, připojením na internet WiFi, trezorem,
stolkem na karty.
Stravování: v hotelové restauraci - snídaně, obědy, večeře – bufet.
Procedury poskytované lázeňským
domem: veškeré procedury jsou poskytovány denně (mimo neděle
a svátků) v okolních lázeňských zařízeních, která jsou však propojena s lázeňským domem chodbami - viz lázeňské
procedury.
Poznámka: Pobyt domácích zvířat je
možný (za poplatek). Hlídané parkoviště přímo u hotelu (za poplatek).
zóna, dále vodní atrakce - hydromasáže,
vodní trysky aj.). Půjčovna kol (za poplatek). V recepci je internetový koutek (za
poplatek), připojením WiFi je pokryto 2.a
3.patro - zdarma.
Vybavení pokoje: v domě jsou tři kategorie pokojů: ekonomy, standard,
comfort.V naší nabídce naleznete pokoje ekonomy (bez balkonu, vana, WC,
SAT-TV, rádio, telefon, lednice, fén lze
zapůjčit na recepci zdarma) a pokoje
kategorie comfort (balkon, sprcha, WC,
LCD-TV, lednice, telefon, radiobudík, vysoušeč vlasů).
Stravování: v jídelně, snídaně - bufet,
oběd - 3 chody, večeře - 2 chody (vždy
výběr z více menu - možnost dietní
stravy).
Procedury poskytované lázeňským
domem: veškeré procedury jsou poskytovány denně (mimo neděle
a svátků) přímo v lázeňském domě,
mimo fanga (cca 200 m vzdálenost dům Kaštiel) – viz. lázeňské procedury.
Poznámka: Pobyt domácích zvířat
není možný, parkoviště přímo u hotelu
(za poplatek).
v celém hotelu zdarma.
Vybavení pokoje: celková kapacita
hotelu je 140 lůžek. Všechny dvoua jednolůžkové pokoje mají koupelnu
(sprcha nebo vana), WC, TV, telefon,
rádio, balkon.
Stravování: snídaně formou bufetu,
obědy a večeře jako výběr z menu
(vždy výběr z více menu - možnost dietní stravy)
Procedury poskytované hotelem:
v domě je k dispozici vnitřní vyhřívaný
bazén, sauna a masáže. Na ostatní procedury se dochází do hotelu Krym
(20 m), do domu Kaštiel nebo Sina
(200 m) - viz lázeňské procedury.
Poznámka: Pobyt domácích zvířat je
možný (za poplatek), parkoviště přímo
u hotelu (za poplatek)
Lázeňský dům Krym ***
Poloha: dominantní budova, přímo
v centru města.
Popis lázeňského domu: 5 poschoďový objekt s výtahy a celkovou kapacitou 250 lůžek, dále recepce se
směnárnou, jídelna, kavárna, noční klub,
kadeřnictví, kosmetický salon a komplexní balneo-centrum, vč. ordinace lékařů a rehabilitačního termálního
bazénu (12x8 m). Nově je k dispozici
venkovní víceúčelový termální bazén
GRAND s celoročním provozem (hlavní
bazén 25 x 10 m - 33 °C, relaxační bazén
- 36 °C, 3 plavecké dráhy, odpočinková
Hotel Slovakia**
Poloha: hotel je situovaný v centru,
přímo na pěší zóně. V blízkosti je množství
restaurací, kaváren, obchodů. Zastávka
městské hromadné dopravy 100 m.
Popis hotelu: hotel nabízí recepci
(směnárnu), restauraci, kavárnu (s hudebními a tanečními večery), bar, konferenční prostory, relax centrum.
K dispozici je využití vnitřního vyhřívaného bazénu. V recepci je internetový
koutek (za poplatek), připojením WiFi je
58
www.wellness-hotel.cz
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program TREP 01
„SENIOR“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s plnou penzí,1x vstupní lékařské
vyšetření, 2 procedury denně (mimo
neděle a svátky) dle předpisu lékaře
z možných: termální koupel, rašelinový
zábal, masáž, oxygenoterapie, plavání
nebo perličková koupel, 3x vstup do
venkovního bazénu (60 min.), volný
vstup do fitness
nástupní den: ne
první služba: večeře
Pozn.: Pobyt je určen výhradně klientům starším 60 let.
Program TREP 02
„LÉČEBNÝ
POBYT KLASIK“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s plnou penzí, vstupní a výstupní lékařské vyšetření vč. Lékařské zprávy,
3 procedury denně (mimo neděle
a svátky) dle předpisu lékaře, 1x denně
volný vstup do venkovního bazénu
(60 min.),1x whirlpool, 1x volný vstup do
vnitřního bazénu, volný vstup do fitness
nástupní den: ne
první služba: večeře
Pozn.: AKČNÍ CENA - v období 02.01. –
23.03.2013 má 2.osoba nárok na 50% SLEVU.
Program TREP 03
„MEDICAL WELLNESS“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařské vyšetření, 2 procedury denně (mimo
neděle a svátky) dle předpisu lékaře
z možných: termální koupel, perličková
přísadová koupel, masáž, infrakabina
nebo whirlpool, rašelina, Kneipp, masáž
lávovými kameny, plavání, 1x denně
volný vstup do venkovního bazénu
(60 min.), 1x volný vstup do vnitřního bazénu, 1x whirlpool, volný vstup do fitness
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program TREP 04
„POBYT DR. REDUKT“
Cena programu zahrnuje: 10x ubytování s plnou penzí, 1x vstupní lékařské
vyšetření, 3 procedury denně (mimo
neděle a svátky) dle předpisu lékaře
z možných: termální koupel, cvičení ve
vodě, skupinové cvičení, severská
chůze, sauna a nebo infrakabina, plavání, masáž, podvodní masáž, whirlpool, hydromasáž, skotské střiky,
rašelina, 1x denně volný vstup do venkovního bazénu (60 min.), 2x volný
vstup do vnitřního bazénu, volný vstup
do fitness
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
www.lazne.net
Termální lázně Trenčianské Teplice
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 0,82/os./noc)
Program/LD
02.01.-24.03.13 24.03.-28.04.13 28.04.-27.10.13
Kategorie
27.10.-20.12.13
TREP 01
1/2 standard
5.930,6.710,7.180,SLOVAKIA
1/1 standard
7.020,7.800,8.270,KRYM
1/2 ekonomy
6.860,7.640,8.110,1/1 ekonomy
8.890,9.670,10.140,1/2 komfort
7.960,8.740,9.200,1/1 komfort
10.760,11.540,12.010,PAX
1/2 komfort
7.960,8.740,9.200,1/1 komfort
7.960,10.140,10.610,TREP 02
1/2 standard
6.550,7.800,8.270,SLOVAKIA
1/1 standard
7.640,8.890,9.360,KRYM
1/2 ekonomy
7.490,8.890,9.670,1/1 ekonomy
9.520,10.920,11.700,1/2 komfort
8.580,9.980,10.300,1/1 komfort
11.390,12.790,13.100,PAX
1/2 komfort
8.580,9.980,10.300,1/1 komfort
8.580,11.390,11.700,TREP 03
1/2 standard
x
8.190,8.740,SLOVAKIA
1/1 standard
x
9.460,10.010,KRYM
1/2 ekonomy
8.190,9.460,9.830,1/1 ekonomy
10.560,11.830,11.100,1/2 komfort
9.460,10.740,11.100,1/1 komfort
12.740,14.010,14.380,PAX
1/2 komfort
9.460,10.740,11.100,1/1 komfort
9.460,12.380,12.740,TREP 04
1/2 standard
11.960,13.520,14.300,SLOVAKIA
1/1 standard
13.780,15.340,16.120,KRYM
1/2 ekonomy
13.520,15.340,15.860,1/1 ekonomy
16.900,18.720,19.240,1/2 komfort
15.340,17.160,17.680,1/1 komfort
20.020,21.840,22.360,PAX
1/2 komfort
15.340,17.160,17.680,1/1 komfort
15.340,19.500,20.020,Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 0,82/os./noc)
Program/LD
02.01.-24.03.13 24.03.-28.04.13 28.04.-27.10.13
Kategorie
27.10.-20.12.13
TREP 05
1/2 standard
2.860,3.020,3.220,SLOVAKIA
1/1 standard
3.220,3.380,3.590,KRYM
1/2 ekonomy
3.020,3.220,3.380,1/1 ekonomy
3.690,3.900,4.060,1/2 komfort
3.280,3.540,3.690,1/1 komfort
4.210,4.470,4.630,PAX
1/2 komfort
3.120,3.540,3.690,1/1 komfort
3.120,4.000,4.160,TREP 06
1/2 standard
3.850,4.580,4.780,SLOVAKIA
1/1 standard
4.580,5.300,5.510,KRYM
1/2 ekonomy
4.470,5.200,5.410,1/1 ekonomy
5.820,6.550,6.760,1/2 komfort
5.200,5.930,6.140,1/1 komfort
7.070,7.800,8.010,PAX
1/2 komfort
5.200,5.930,6.140,1/1 komfort
5.200,6.860,7.070,TREP 07
1/2 standard
4.290,4.520,4.840,SLOVAKIA
1/1 standard
4.840,5.070,5.380,KRYM
1/2 ekonomy
4.520,4.840,5.070,1/1 ekonomy
5.540,5.850,6.080,1/2 komfort
4.910,5.300,5.540,1/1 komfort
6.320,6.710,6.940,PAX
1/2 komfort
4.680,5.300,5.540,1/1 komfort
4.680,6.010,6.240,-
Program TREP 05
„MINIRELAX 2 NOCI“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, lékařskou konzultaci
na vyžádání, 1x denně volný vstup do
venkovního bazénu (60 min.), 1x denně
vstup do vnitřního bazénu (30 min.)
a volný vstup do fitness
LD Krym: 1x termální vanovou koupel,
1x přísadovou koupel, 1x masáž,1x rašelinový zábal
LD Pax: 1x termální vanovou koupel,
1x masáž, 1x přísadovou koupel,
1x whirlpool
LD Slovakia: 1x termální vanovou koupel, 1x masáž, 1x přísadovou koupel,
1x whirlpool
nástupní den: individuálně, mimo so
první služba: večeře
Program TREP 06
„RELAX“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x lékařskou konzultaci, 1x whirpool, 2x vstup do
venkovního bazénu (60 min.), volný
vstup do fitness, 2 procedury denně
(mimo neděle a svátky) z možných: termální koupel, přísadová perličková
koupel, masáž, rašelinový zábal, sauna,
plavání ve vnitřním bazénu (pro ubytované v hotelu Krym a Pax), whirlpool
(pro ubytováné v hotelu Slovakia)
nástupní den: individuálně, mimo so
první služba: večeře
Program TREP 07
„MINIRELAX 3 NOCI“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, lékařskou konzultaci
na vyžádání, 1x denně volný vstup do
venkovního bazénu (60 min.),
1x denně vstup do vnitřního bazénu
(30min) a volný vstup do fitness
LD Krym: 2x termální vanovou koupel,
1x přísadovou koupel, 2x masáž,1x rašelinový zábal
LD Pax: 2x termální vanovou koupel,
1x masáž, 1x přísadovou koupel,
1x whirlpool, 1x rašelinu/limoplast
LD Slovakia: 2x termální vanovou koupel, 1x masáž, 1x přísadovou koupel,
1x whirlpool, 1x rašelinu/limoplast
nástupní den: individuálně, mimo so
první služba: večeře
59
Termální lázně Trenčianské Teplice
lázeňské pobyty & wellness pobyty
taneční večery s živou hudbou přes víkend, zapůjčení županu, parkování
Poloha: hotel se nachází na okraji lá- Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- nástupní den: pá
zeňského parku, do centra města Tren- vání s polopenzí, vstupní a výstupní lé- první služba: večeře
čianské Teplice s pěší zónou kařskou
prohlídku,
závěrečnou
„CARPE DIEM“
a venkovním termálním bazénem lékařskou zprávu, průměrně 20 léčeb- Program TRE PB 04:
Grand 10 min. chůze přes lázeňský ných procedur týdně na základě lékař- Cena programu zahrnuje: 4x ubytopark. Poloha hotelu je ideálním místem ské prohlídky, volný vstup do bazénu, vání s polopenzí, volný vstup do bapro odpočinek a relax.
finské sauny, parní koupele, taneční ve- zénu, finské sauny, parní koupele,
Popis hotelu: Parkhotel na Baračke je čery s živou hudbou přes víkend, za- zapůjčení županu, parkování
nástupní den: doporučená ne nebo po
menší hotel s vysokou kvalitou služeb. půjčení županu, parkování
první služba: večeře
Hostům je zde k dispozici recepce (smě- nástupní den: ne
nárna, praní, žehlení, zabezpečení tran- první služba: večeře
sferu, informace o výletech aj.),
restaurace, kavárna, zimní zahrada, letní Program TRE PB 02: „VÍKENDOVÉ LEHÁRO“
Program TRE PB 05:
„JAKO ZA MLADA“
terasa s krbem, hotelová pláž s lehát- Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- Cena programu zahrnuje: 4x ubytokami, konferenční místnost a salóny, vání s polopenzí, 1x ayurvédskou ole- vání s polopenzí, 4x odpolední svačinu
wellness centrum s bazénem (10x6m, jovo-bylinnou masáž pro dámy (domácí koláč a kávu), orientační lékařs protiproudem a vodopádem), finskou (20 min.), 1x částečnou klasickou masáž ské vyšetření, 1x částečnou klasickou
saunou, tureckou parní lázní, fitness pro pány (20 min.), 1x perličkovou kou- masáž (20 min.), 1x reflexní masáž
centrem. Pro děti je k dispozici dětské pel s přísadou (20 min.), 1x parafínový (20 min.), 1x perličkovou koupel s příhřiště u hotelu, dětský koutek, dětský zábal (20 min.), volný vstup do bazénu, sadou (20 min.), 1x Kneippovu vodominiklub, baby sitting. V těsné blízkosti finské sauny, parní koupele, taneční ve- léčbu (15 min.), 1x rašelinový zábal
hotelu se nachází sportovní areál s teni- čery s živou hudbou přes víkend, za- (20 min.), volný vstup do bazénu, finské
sovým kurty, minigolfem, půjčovnou kol půjčení županu, parkování
sauny, parní koupele, zapůjčení žua jezírko s možností článkování a rybo- nástupní den: pá
panu, parkování
lovu. Celý hotel je nekuřácký. Zdarma je první služba: večeře
nástupní den: doporučená ne, nebo po
internetové připojení v prostorách reprvní služba: večeře
cepce, kavárny, restaurace a v konfereč- Program TRE PB 03: „RANDE V LÁZNÍCH“ Pozn.: Pobyt je určený klientům nad
ních prostorách.
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- 55 let
Vybavení pokoje: hotel má k dispozici vání s polopenzí (snídani do postele, ve22 dvoulůžkových, 5 jednolůžkových čeře při svíčkách s individuální obsluhou
pokojů a 2 apartmány. Námi nabízené v samostatném salonku), láhev sektu
pokoje jsou vybaveny koupelnou (spr- a ovoce při příjezdu na pokoji, 1x masáž
cha/vana, WC, vysoušeč vlasů), TV, rá- lávovými kameny v páru (60 min.),
diem, telefonem, minibarem, trezorem, 1x Kleopatřinu královskou koupel při
rychlovarnou konvicí a připojením na svíčkách (30 min.), 1x romantickou jízdu
internet (za poplatek). Rodinné pokoje v kočáře a nebo na saních s koňským
a apartmány na vyžádání za příplatek. pohonem (60 min.), volný vstup do baStravování: v hotelové restauraci: sní- zénu, finské sauny, parní koupele,
daně - bufet, večeře - bufet nebo a la
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 0,82/os./noc)
carte (dle obsazenosti hotelu).
06.01.-28.04.13 28.04.-30.06.13 30.06.-01.09.13
Procedury poskytované hotelem: Parkhotel
Na
Baračke
Kategorie
27.10.-20.12.13 01.09.-27.10.13
masáže (klasická, podvodní, reflexní,
1/2 standard
10.920,11.830,11.830,manuální lymfodrenáž, medová deto- TRE PB 01
1/1
standard
13.100,14.010,14.010,xikační, masáž lávovými kameny,
1/2 standard
2.830,2.830,2.830,thajská, shiatsu, ayurvédská olejovo-by- TRE PB 02
1/1
standard
3.460,3.460,3.460,linná), perličková koupele, zábaly (pa1/2 standard
3.850,3.850,3.850,rafínový, rašelinový), hydromasáže, TRE PB 03
1/2 standard
4.060,4.580,4.780,vodoléčba, elektroléčba, laser, kyslíková TRE PB 04
1/1 standard
5.300,5.820,6.030,terapie, léčebný tělocvik, skotské střiky,
1/2 standard
4.780,5.300,5.510,kneippova vodoléčba, nordic walking. TRE PB 05
1/1 standard
6.030,6.550,6.760,Některé speciální procedury jsou po1/2 standard
5.620,6.140,6.350,skytovány na specializovaných praco- TRE PB 06
1/1 standard
6.870,7.380,7.590,vištích Kúpele Trenčianské Teplice a.s. –
TRE PB 07
1/2 standard
6.190,6.710,6.920,viz. popisy programů.
1/1 standard
7.440,7.960,8.160,Poznámka: Parkování na nehlídaném
1/2 standard
7.070,7.590,7.800,hotelovém parkovišti zdarma. Pobyt TRE PB 08
1/1 standard
8.320,8.840,9.050,domácích zvířat je možný (za poplatek
Pozn.: programy 02,03 neplatí pro období 28.03.-01.04.13; příplatek za plnou penzi Kč 390,- / den
- nutný očkovací průkaz a vodítko).
Dětské ceny: na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob: dítě do 2,9 let bez nároku na služby - zdarma
dítě od 3 – 9,9 let - ubytování zdarma, příplatek za polopenzi Kč 390,-/den
Parkhotel na Baračke****
60
Program TRE PB 01:
„ORDINACE
V ZELENÉ ZAHRADĚ“
Program TRE PB 06:
„TRADIČNĚ
ZDRAVÁ DOVOLENÁ“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x termální minerální
koupel + suchý zábal (20+15 min.),
1x podvodní masáž (20 min.), 1x klasickou masáž částečnou (20 min.), 1x reflexní masáž chodidla (20 min.),
1x perličkovou koupel s přísadou
(20 min.), 1x skotské střiky (15 min.),
1x rašelinový zábal (20 min.), 1x parafínový zábal (20 min.), 1x oxygenoterapii
(20 min.), volný vstup do bazénu s protiproudem, finské sauny, parní koupele,
zapůjčení županu, parkování
nástupní den: doporučená ne, nebo po
první služba: večeře
Program TRE PB 07: „KOČKY Z BARAČKY“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 4x odpolední svačinu
(čerstvou ovocnou nebo zeleninovou
šťávu), konzultaci s fyzioterapeutem,
1x kompletní kosmetické ošetření
tváře, krku a dekoltu, 1x manuální lymfodrenáž (45 min.), 1x tradiční thajskou
masáž (45 min.), 1x ayurvédskou olejovo-bylinkovou masáž (20 min.),
1x medovou detoxikační masáž
(20 min.), 1x Kleopatřinu královskou
koupel (30 min.), 1x anticelulitidní zábal
z mořských řas (20 min.), 1x aqua orient
dance – břišní tance ve vodě (45 min.),
1x cvičení s balóny (45 min.), volný
vstup do bazénu, finské sauny, parní
koupele, zapůjčení županu, parkování
nástupní den: doporučená ne, nebo po
první služba: večeře
Program TRE PB 08:
„VELKÝ ŠÉF“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování
s polopenzí, 4x odpolední svačinu (domácí
koláč a bylinný čaj), konzultaci se specializovaným psychoterapeutem zaměřenou
na syndrom vyhoření, 1x termální minerální koupel + suchý zábal (20+15 min.),
1x masáž lávovými kameny (60 min).,
1x shiatsu – japonská masáž (45 min.),
1x Dorn metóda Breuss masáž (20 min.),
1x kraniosakrální osteopatii (20 min.), 1x rašelinový zábal (20 min.), 1x antistresový
zábal z včelího vosku (20 min.), 1x jógu
(45 min.), 1x pilates (45 min.), volný vstup
do bazénu, finské sauny, parní koupele, zapůjčení županu, parkování
nástupní den: doporučená ne, nebo po
první služba: večeře
Pozn.: termální minerální koupel +
suchý zábal je poskytována v Kúpelech
Trenčianské Teplice a.s. cca 800 m od
hotelu
www.wellness-hotel.cz
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Termální lázně Trenčianské Teplice
Program TREP MS 01:
„LÉČEBNĚ
REHABILITAČNÍ POBYT“
Program TREP MS 05:
„ZVÝHODNĚNÝ
REGENERAČNÍ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, vstupní lékařskou
konzultaci, 7 procedur za pobyt dle doporučení lékaře, 1x kávu a zákusek
v hotelové kavárně, volný vstup do bazénu a slender studia, zapůjčení županu, parkovné
nástupní den: doporučená ne, po
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x klasickou masáž
částečnou (20 min.), 1x reflexní masáž
chodidel, 1x rašelinový nebo bahenní
zábal, 1x vířivou vanu, volný vstup do
bazénu a slender studia, zapůjčení županu, parkovné
nástupní den: ne
první služba: večeře
Program TREP MS 02:
Hotel Most Slávy ***
Poloha: hotel se nachází v centru
města, na okraji lázeňského parku,
v těsné blízkosti říčky Teplička.
Popis hotelu: hotelový komplex je
tvořen třemi vzájemně propojenými vilami MIRAMARE-CORFU, DEA a vila
VERA, pocházejícími z počátku minulého století a nabízí velmi příjemné
prostředí ve všech prostorách, které
jsou dobově či stylově zařízeny. Výtahem jsou vybaveny 2 budovy. V komplexu je recepce s centrálním trezorem
(zdarma), restaurace, kavárna, letní terasa, společenské a konferenční prostory vč. auly (firemní akce, školení,
rodinné oslavy apod.). Hotel je vybaven
bazénem (7,5 x 3,5 m, 28-30 °C) a whirlpoolem. Vedle klasických wellnessových služeb hotel nabízí rovněž
léčebné procedury pod dohledem lékaře-fyzioterapeuta a odborných rehabilitačních pracovníků. Pro rodiny
s dětmi je k dispozici dětský koutek,
dětské postýlky a židličky (zdarma).
V hotelu je biliard, recepce zajišťuje zapůjčení kol (za poplatek), v okolí hotelu
je možnost hrát tenis a minigolf a chytat ryby. Hotelové prostory jsou nekuřácké s výjimkou kavárny. Zdarma je
hostům k dispozici internetové připojení (na vyžádání).
Vybavení pokoje: hotel má 53 pokojů
www.lazne.net
„VÍKENDOVÝ
RELAXAČNÍ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 1x klasickou částečnou masáž (20 min.), 1x medovou
nebo reflexní masáž nohou, 1x whirlpool, 1x termální koupel SINA, volný
vstup do bazénu a slender studia, zakategorie standard, de luxe a apartmá. půjčení županu, parkovné
Námi nabízené pokoje kat. standard nástupní den: individuálně
mají stylový nábytek a jsou vybaveny první služba: večeře
koupelnou s vanou či sprchou a WC, Pozn.: termální koupel SINA je poskyvysoušečem vlasů, SAT-TV, rádiem, te- tována v Kúpelov Trenčianské Teplice
lefonem, připojením na internet (WiFi a.s. cca 300 m od hotelu.
nebo kabel – zdarma na vyžádání). Některé pokoje mají balkon či francouzská Program TREP MS 03:
„ROMANTICKÝ
okna. Pokoje kat de luxe a apartmány
VÍKEND“
jsou prostornější (na vyžádání, za pří- Cena programu zahrnuje: 2x ubytoplatek).
vání s polopenzí (z toho 1x snídani do
Stravování: v hotelové restauraci, sní- postele a 1x večeři při svíčkách),
daně - bufet, obědy a večeře jako výběr 1x kávu a zákusek v hotelové kavárně,
z menu (oběd 2 chody, večeře 3 chody) 1x whirpool s láhví sektu, 1x klasickou
Procedury poskytované hotelem: nebo reflexní masáž chodidel, volný
hotel je zaměřen na fyziatrii, balneolo- vstup do bazénu a slender studia, zagii a léčebnou rehabilitaci a poskytuje půjčení županu, parkovné
procedury: elektroterapii, magnetote- nástupní den: individuálně
rapii, ultrazvuk, laserovou terapii, první služba: večeře
oxygenoterapii, plynové injekce, biolampu, rašelinové a bahenní zábaly, Program TREP MS 04:
„REGENERAČNÍ
mobilizační a měkké techniky, cvičení
POBYT“
ve vodě, individuální a skupinové cvi- Cena programu zahrnuje: 3x ubytočení - kineziterapii, dále různé druhy vání s polopenzí, 1x klasickou masáž
masáží, využití sauny (finská a parní), částečnou (20min.), 1x reflexní masáž
bazénu, vířivky a slender studia. V pří- chodidel, 1x rašelinový nebo bahenní
padě zájmu lze zajistit procedury s ter- zábal, 1x vířivou vanu, volný vstup do
mální vodou v Kúpeľoch Trenčianske bazénu a slender studia, zapůjčení žuTeplice a.s. (300 m).
panu, parkovné
Poznámka: Parkování na hotelovém nástupní den: po – so
parkovišti zdarma. Pobyt domácích zví- první služba: večeře
řat je možný (za poplatek).
Program TREP MS 06:
„SENIOR“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 1x kávu a zákusek
v hotelové kavárně, konzultaci s fyzioterapeutem, 1x klasickou masáž částečnou (20 min.) nebo reflexní masáž
chodidel, 1x whirlpool, 1x oxygenoterapii, 1x elektroterapii, volný vstup do
bazénu a slender studia, zapůjčení županu, parkovné
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn: pobyt je určen klientům nad
50let
Program TREP MS 07:
„BEAUTY POBYT“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x kosmetickou lymfodrenáž, 1x detoxikační medovou
masáž, 1x bioptronovou lampu, 1x bahenní zábal AHAVA, 1x parní saunu +
sůl do sauny, volný vstup do bazénu
a slender studia, zapůjčení županu,
parkovné
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 0,82/os./noc)
MOST SLÁVY
8.1.-24.3.13 24.3.-4.11.13
Kategorie 4.11.-19.12.13
TREP
1/2 standard
7.370,- 8.190,MS 01 1/1 standard
8.280,- 9.100,TREP
1/2 standard
2.480,- 2.760,MS 02 1/1 standard
2.740,- 3.020,TREP
1/2 standard
2.690,- 2.990,MS 03
TREP
1/2 standard
3.720,- 4.130,MS 04 1/1 standard
4.110,- 4.520,TREP
1/2 standard
3.720,- 3.720,MS 05 1/1 standard
4.110,- 4.110,TREP
1/2 standard
4.660,- 5.170,MS 06 1/1 standard
5.310,- 5.820,TREP
1/2 standard
5.150,- 5.720,MS 07 1/1 standard
5.670,- 6.240,Pozn.: příplatek za plnou penzi: Kč 180,- / oběd
61
Termální lázně Turčianské Teplice
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Známé termální lázně leží v centrální části Slovenska, v oblasti Turiec, vzdálené asi 35 km od
Banské Bystrice a 19 km od Martina tj. mezi pohořími Malé a Velké Fatry. V blízkém okolí najdete
mnoho přírodních krás, romantických údolí, Kriváň, historické památky, čímž si tento region
zasloužil také označení „Ztracený ráj“. Historie lázní sahá do r. 1281, kdy král Ladislav IV. daroval
toto území s prameny grófovi Petrovi. Díky pobytům významných evropských panovníků došlo
ke stavbě prvních kamenných lázeňských budov a šíření věhlasu účinků místní termální vody.
Až ve 2. pol. 20. století došlo k výstavbě nových ubytovacích zařízení, lékařský personál navázal
a dále rozvíjel tradici místní léčby. V dnešní době jsou lázně dynamicky se rozvíjející společností,
která uspokojí jak po balneologické stránce, tak i v oblasti veškerého servisu všechny náročné
lázeňské hosty, jakož i účastníky wellness-pobytů.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 429 km, od Brna 223 km, od Ostravy 157 km.
Léčivé zdroje: hlavním léčivým zdrojem je termální minerální voda s vysokým obsahem vápníku, magnesia a fluoru. Dva prameny se využívají i pro
pitnou kúru. Teplota vody je od 38 do 47 °C na pramenu. Současně velkou roli sehrává místní klima a zdravé ovzduší.
Léčebné metody: koupele v termálním bazénu, vanové koupele (perličková, uhličitá vířivá), skotské střiky, masáže (klasické, reflexní, podvodní,
thajské, japonské, Shia-tsu, lymfatické, lávové kameny a baňkové), suché plynové koupele, zábaly (bahenní, parafínové, parafangové), sauna, oxygenoterapie, elektro- a magnetoterapie, laserová terapie, rehabilitace aj.
Indikace: nemoci pohybového ústrojí, nemoci ledvin a močových cest, ženské nemoci, nemoci trávicího ústrojí, onkologické nemoci, nervová onemocnění.
Lázeňský dům Veľká Fatra *** (hotelový komplex)
Poloha: lázeňský dům je centrální budova lázní, ležící na okraji velkého lázeňského parku
Popis lázeňského domu: moderní,
zrekonstruovaná 5-ti patrová budova
s výtahy, vlastní jídelnou, restaurací/moderním společenským sálem, recepcí
s trezorem, lobby-barem. Dále kosmetika, pedikúra/manikúra, kadeřnictví, internetová kavárna (za poplatek),
lékárna, několik menších obchůdků, fitness-centrum. V objektu jsou dále ordinace lékařů (24hod. služba), moderní
lázeňsko-rehabilitační oddělení s termálním bazénem. V roce 2010 bylo přistavěno nové křídlo s kapacitou 200
pokojů kategorie superior, balneologickou částí a venkovním termálním plaveckým bazénem 25 m. Celá tato část
má pokrytí WiFi zdarma.
Vybavení pokoje: standardní pokoje
v původní části lázeňského domu
s koupelnou (vana /sprcha), WC, vysoušečem vlasů, SAT-TV, rádiem, telefonem, minibarem, balkonem. Moderní
pokoje superior v nové části lázeňského domu jsou vybaveny koupelnou
(vana/sprcha), WC, vysoušečem vlasů,
SAT-TV, rádiem, telefonem, minibarem,
balkonem nebo terasou.
Stravování: v hotelové jídelně, snídaně, oběd i večeře - vždy bufet (možnost dietní a dělené stravy).
62
Program TUEP 01
„SENIOR“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytoProcedury poskytované lázeňským pem do venkovního termálního ba- vání s plnou penzí, 1x konzultaci/vyšetdomem: procedury se poskytují přímo zénu s celoročním provozem (25 metrů ření, 1 proceduru za přenocování dle
v objektu, některé speciální se posky- délka, masážní trysky, chrliče vody). doporučení lékaře, volný vstup do batují v novém Spa centru.
V létě je dále k dispozici bazén s atrak- zénu Olympic
Areál Spa & Aquapark
cemi - divoká řeka, houpací záliv, tobo- nástupní den: individuálně
Nedílnou součástí areálu lázní je nově gány aj.), jakož i dětský bazén se první služba: oběd
vybudované Spa, které je propojené skluzavkou, sluneční terasy a klidové leCena za osobu a program v Kč
spojovací vyhřívanou chodbou s Aqua- hátkové zóny.
parkem. Spa centrum má vlastní Poznámka: Parkování je možné na ne- (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca. € 1,-/os./noc)
02.01.-01.06.13
vchod, recepci, za kterou následují hlídaném parkovišti u hotelů (zdarma) Velká Fatra
Kategorie
šatny, dále rehabilitační bazény: tzv. nebo v garáži u LD Velká Fatra (za po7.830,Ĺudový kúpel´ - rehabilitační bazén platek). Pobyt domácích zvířat není po- TUEP 01 1/2 standard
1/1 standard
10.920,s termální vodou 33 °C (22 délka), s hy- volen. Lázně nabízejí bohatý kulturní
1/2 superior
8.370,dromasážními tryskami, chrliči, dále tzv. program, organizovaný celý rok, navíc
1/1 superior
15.470,sedací Červený kúpel´ - bazén s ter- v létě se pořádá Lázeňské kulturní léto,
mální, silně mineralizovanou vodou dále sportovní vyžití (kurzy jógy, aeroo teplotě 38 °C (dětem do 12 let není biku, tenisové kurty, ruské kuželky,
vstup povolen), a vířivku pro 8 osob stolní tenis, minigolf aj.)
o teplotě 35 °C. Součástí Spa je bylinková parní sauna, masážní kabiny, vč.
Ayurvedy a separátní zóny pro proceduru Rasul (zábaly z Mrtvého moře,
nebo kaolinový zábal, či zábal z mořských řas, aplikovaný v suché sauně
a následně v parní sauně). Dále se zde
poskytují kosmetická ošetření za použití speciální kosmetiky. V centru je
k dispozici snack-bar. Spojovací chodba
nás přivede do Aquaparku, který má
vlastní vchod s recepcí, šatnou, dvěma
bary s možností občerstvení, vnitřní
velkokapacitní vířivkou, klidovými zónami, vnitřními tobogány, a dále vstu-
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Turčianské Teplice
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Program TUEP 02
„LEČEBNÝ POBYT
SPA & AQUAPARK“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 1x konzultaci/vyšetření,
5x 3 hod. vstup do SPA & AQUAPARKu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program TUEP 03
„HARMONIE“
Program TUEP 04
„KLASICKÝ
LÉČEBNÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, 1x vstupní lékařskou prohlídku, 18 procedur dle
předpisu lékaře, volný vstup do bazénu
Olympic a do fitness
nástupní den: individuálně
první služba: oběd
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x konzultaci/vyšetření, 12 procedur dle předpisu lékaře za
pobyt, volný vstup do bazénu Olympic
a do fitness
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program TUEP 05
„VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s plnou penzí, 1x konzultaci/vyšetření, 1x klasickou masáž částečnou –
Zeus, 1x vířivou koupel, 1x Saunový
svět (finská sauna, infrasauna), volný
vstup do bazénu Olympic a do fitness,
1x 3 hod. vstup do SPA & AQUAPARKU,
1x bylinkovou parní saunu
nástupní den: individuálně
první služba: oběd
Program TUEP 07
„HARMONIE MINI“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x konzultaci/vyšetření, 8 léčebných procedur na základě
lékařské prohlídky, volný vstup do bazénu Olympic a do fitness
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program TUEP 08
„WELLNESS GOLD
– ALL INCLUSIVE“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s plnou penzí – all inclusive, láhev
Cena programu zahrnuje: 3x ubyto- sektu a ovocný košík při příjezdu,
vání s plnou penzí, 1x konzultaci/vyšet- 1x konzultaci/vyšetření, 1x perličkovou
ření, 1x perličkovou koupel, 1x speciální koupel, 1x asijskou masáž, 1x bylinkomasáž, 1x klasickou masáž částečnou – vou parní saunu, 1x klasickou masáž
Zeus, volný vstup do bazénu Olympic částečnou – Zeus, volný vstup do baa do fitness, 1x 3 hod. vstup do SPA & zénu Olympic a do fitness
AQUAPARKU, 1x bylinkovou parní nástupní den: individuálně
saunu
první služba: oběd
nástupní den: individuálně
GOLD BONUSY – snídaně do postele
první služba: oběd
dle vašeho výběru (francouzká, anglická, racio, slovenská), all inclusive
strava a kvalitní nápoje (restaurace
Maxmilián, Lobby bar, Drinkbar ve SPA
centru, Bar AQUAPARK), GOLD ZÓNA
pro nerušené stolování
Program TUEP 06
„WELLNESS MINI“
www.lazne.net
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca. € 1,-/os./noc)
Velká Fatra
02.01.-17.02.13 17.02.-01.06.13 01.06.-01.11.13
Kategorie
AKČNÍ CENA
01.11.-20.12.13
TUEP 02
1/2 standard
5.650,7.540,7.540,1/1 standard
7.310,9.750,9.750,1/2 superior
5.950,7.930,7.930,1/1 superior
8.390,11.180,11.180,TUEP 03
1/2 standard
7.230,9.650,10.920,1/1 standard
9.550,12.740,14.010,1/2 superior
7.640,10.190,11.450,1/1 superior
11.060,14.740,16.020,TUEP 04
1/2 standard
8.330,11.100,12.380,1/1 standard
10.650,14.200,15.470,1/2 superior
8.740,11.650,12.920,1/1 superior
12.150,16.200,17.470,Dětské ceny: na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob; dítě do 9,9 let - zdarma (strava dle programu,
denně volný vstup do bazénu nebo SPA & Aquaparku - v doprovodu rodičů)
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca. € 1,-/os./noc)
Velká Fatra
02.01.-17.02.13 17.02.-01.06.13 01.06.-01.11.13
Kategorie
AKČNÍ CENA
01.11.-20.12.13
TUEP 05
1/2 standard
3.000,4.000,4.470,1/1 standard
3.670,4.890,5.360,1/2 superior
3.120,4.160,4.630,1/1 superior
4.090,5.460,5.930,TUEP 06
1/2 standard
4.270,5.690,6.400,1/1 standard
5.270,7.020,7.720,1/2 superior
4.450,5.930,6.630,1/1 superior
5.910,7.880,8.580,TUEP 07
1/2 standard
4.600,6.140,6.860,1/1 standard
5.930,7.900,8.630,1/2 superior
4.840,6.450,7.180,1/1 superior
6.790,9.050,9.780,TUEP 08
1/2 standard
5.560,7.410,7.410,1/1 standard
6.550,8.740,8.740,1/2 superior
5.730,7.640,7.640,1/1 superior
7.190,9.600,9.600,Dětské ceny: na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob; dítě do 9,9 let - zdarma (strava dle programu,
denně volný vstup do bazénu nebo SPA & Aquaparku - v doprovodu rodičů)
63
Termální Lázně Veľký Meder
wellness pobyty
Veľký Meder – městečko s 8 tis. obyvateli se nachází v jihozápadní části Slovenska. Město dosáhlo své známosti v 70 létech min. stol., a to díky místním termálním pramenům, z nichž nejteplejší dosahuje 92 °C.
Místní areál termálních lázní je obklopen ca. 100 ha lesoparkem, nedaleko se nachází umělé jezero o rozloze
20 ha vodní plochy. Vlastní termální koupaliště – dříve známé jako Termálpark, nyní označováno jako Thermal Corvinus je unikátní areál, sestávající ze dvou částí: venkovní: – tj. plaveckého bazénu 50x25 m – 25 °C
(v provozu od 15.6. do 15.9.), tzv. Taliánského bazénu se dvěma tobogány – cca. 313 m2, teplota vody 28 °C
(v provozu od 1.5. do 30.9.), dětského bazénu s atrakcemi – ca. 263 m2, teplota vody 28 °C (v provozu od
1.7. do 1.9.) a dále z celé řady zábavních atrakcí, jako lanového parku Tarzania, množství sportovních hřišť
(volejbal, nohejbal, fotbal), zábavních hřišť pro děti aj.). Ve venkovním areálu najdete restauraci s živou hudbou. Krytý komplex nabízí soustavu bazénů:
plavecký bazén atypického tvaru o rozloze ca. 290 m2 a teplotě 30 °C, v němž se nachází perličkový bazén – ca. 16 m2 s teplotou 33 °C a dětský bazén
s atrakcemi - ca. 20 m2 s teplotou 30 °C. Dále zde najdete sedací bazén - 550 m2, s teplotou vody 37 °C, který je zčásti krytý a ze 2/3 venkovní (dětem
do 12 let se vstup nedoporučuje), jakož i rekreační bazén s hydromasážemi a vodopády o rozloze 483 m2 s teplotou vody 34 °C a v neposlední řadě
tzv. Rodinný bazén o rozloze 369 m2 s teplotou 32 °C, který nabízí řadu vodních her a atrakcím kterou jsou v provozu několikrát denně.
Nedílnou součástí Krytého komplexu jsou wellness oddělení: Saunacentrum s vířivým bazénem (finská, parní, bylinková a infra-sauna), Magnetoterapie, nabízející řadu léčebných a wellness procedur za dohledu odborného personálu, dále lze využít služby Akupresurního masážního lůžka Ceragem. Krytý komplex je v provozu celoročně.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 399 km, od Brna 196 km, od Ostravy 287 km.
Léčivé zdroje: termální voda, bohatá na sodík, draslík, vápník, železo a jiné látky.
Léčebné metody: koupele v termální vodě.
Indikace: nemoci pohybového ústrojí, především nemoci kloubů a páteře.
dvěma vstupy denně do Thermal Corvinus, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program VM 04
„DNY POHODY“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítání u 1. večeře, 5x ubytování
s polopenzí (pohár vína mimo 1. večeře, nealkoholický nápoj, dezert), 4x
celodenní vstupenku se dvěma vstupy
denně do Thermal Corvinus, 1x solnou
Poloha: hotel se nachází za hlavní par- parkoviště (za poplatek). Pobyt domá- komoru, 1x masáž, 1x mořskou koupel,
kovištěm areálu Thermal Corvinus, asi cích zvířat není povolen. Hotel bude od zapůjčení županu
80 m od jeho hlavního vchodu, přímo září 2013 mimo provoz.
nástupní den: individuálně
na pěší promenádě areálu.
první služba: večeře
Popis hotelu: rodinný hotel s velmi
příjemnou atmosférou. Má vlastní zaProgram VM 05
„TÝDENNÍ POBYT“
„AHOJ VELKY MEDER Cena programu zahrnuje1x přípitek na
hrádku s dětským hřištěm a hřištěm na Program VM 01
– 2 NOCI“ přivítání u 1. večeře, 7x ubytování s popetanque. Budova hotelu je jednopatrová, bez výtahu, v přízemí se nachází Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- lopenzí (pohár vína mimo 1. večeře,
non-stop recepce s lobby barem, res- vání s polopenzí s pohárem vína nealkoholický nápoj, dezert), z toho
taurací, letní terasou a hotelovým sa- (mimo 1. večeře), 1x přípitek na přiví- jedna večeře formou vepřových nebo
lonkem. V lobby je možno využít tání u 1. večeře, 1x celodenní vstup se kachních specialit, zapůjčení županu
zdarma WiFi připojení. Hotelová re- dvěma vstupy denně do Thermal Cor- nástupní den: v termínu 29.06. –
cepce zajistí půjčení kol, prodej vstupe- vinus, zapůjčení županu
07.09.2013 výhradně sobota, jinak indinek do Thermal Corvinus, aj. Celková nástupní den: individuálně
viduálně
kapacitu hotelu je 22 pokojů, z toho 20 první služba: večeře
první služba: večeře
dvoulůžkových pokojů, v některých
„POHODA“
z nich je možnost max. 2 přistýlek (dět- Program VM 02
Program VM 06
„POHODA TÝDEN“
ská postýlka zdarma pro děti do 3 let). Cena programu zahrnuje: 1x přípitek Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
Vybavení pokoje: všechny pokoje kat. na přivítání u 1. večeře, 3x ubytování na přivítání u 1. večeře, 7x ubytování
standard jsou nekuřácké, mají koupelnu s polopenzí (pohár vína mimo 1.večeře, s polopenzí (pohár vína mimo 1. ve(sprcha) a WC, SAT-TV, telefon, trezor nealkoholický nápoj, dezert), 2x celo- čeře, nealkoholický nápoj, dezert),
a balkon (pokoje v přízemí terasu). Hos- denní vstupenku se dvěma vstupy z toho jedna večeře formou vepřových
tům je k dispozici zdarma župan (mož- denně do Thermal Corvinus, 1x solnou nebo kachních specialit, 6x celodenní
komoru, 1x masáž, 1x mořskou koupel, vstupenku se dvěma vstupy denně do
nost používat i v Thermal Corvinus).
Stravování: v hotelové restauraci, sní- zapůjčení županu
Thermal Corvinus, 1x solnou komoru,
daně - bufet, večeře - bufet vč. 1 nápoje nástupní den: individuálně
1x masáž, 1x mořskou koupel, zapůjprvní služba: večeře
a 1 sklenky vína.
čení županu
Procedury poskytované hotelem:
nástupní den: v termínu 29.06. –
„AHOJ VELKY MEDER 07.09.2013 výhradně sobota, jinak indiv hotelu se procedury neposkytují, Program VM 03
– 5 NOCÍ“ viduálně
všechny procedury uvedené v programech jsou poskytovány v Thermal Cor- Cena programu zahrnuje: 5x ubyto- první služba: večeře
vání s polopenzí s pohárem vína
vinus (80 m).
Poznámka: Parkování - příjezd k ho- (mimo 1. večeře), 1x přípitek na přivítelu je možný pouze přes centrální tání u 1. večeře, 4x celodenní vstup se
Hotel Thermal Varga ***
64
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 0,70/os./noc)
Thermal Varga
02.01.-07.03.13
10.03.-26.03.13
Kategorie
01.04.-30.04.13
VM 01
1/2 standard
2.370,1/1 standard
2.700,VM 02
1/2 standard
4.290,1/1 standard
5.170,VM 03
1/2 standard
5.850,1/1 standard
6.660,VM 04
1/2 standard
6.990,1/1 standard
8.450,VM 05
1/2 standard
7.570,1/1 standard
9.620,VM 06
1/2 standard
9.420,1/1 standard
11.470,Dětské ceny: na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob: program VD 02 a 04-06:
dítě do 2,9 let – zdarma na dětské postýlce
dítě od 3 do 9,9 (nemají v ceně masáž a alkoholické
nápoje)
Program VD 02 – Kč 2.240,Program VD 04 – Kč 3 410,Program VD 05 – Kč 3.350,Program VD 06 – Kč 4.840,dítě od 10 do 14,9 (nemají v ceně masáž a alkoholické nápoje)
Program VD 02 – Kč 3.020,Program VD 04 – Kč 4.710,Program VD 05 – Kč 5.170,Program VD 06 – Kč 6.660,-
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Vyšné Ružbachy
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázně Vyšné Ružbachy (623 m n.m.) vznikly na vydatných minerálních pramenech v dolině Zálažného potoka na hranici dvou národních parků Tatranského a Pieninského národního parku. Historie lázní sahá do 13. stol. a již v 16.stol. nastal „Zlatý věk“, kdy polský
král Kazimír jmenoval grófa Sebastiana Ľubomirského za dědičného starostu, který začal
se stavbou prvních lázeňských budov. Rodina polských grófů Zamoyski vlastnila lázně
po staletí, a když si Jan Zamoyski vzal za manželku neteř španělského krále, Izabelu de
Bourbon, nechal jí postavit v r. 1923 tzv. Biely dom, který slouží dodnes. Jméno jeho manželky dalo název termálnímu pramenu Izabela, který naplňuje významnou dominantu
lázní - travertinové jezírko „Kráter“ a termální komplex letních bazénů.
Vyšné Ružbachy jsou ideálním místem pro lázeňský či wellnessový pobyt po celý rok (blízkost Vysokých Tater, nebo Slovenského ráje, letní turistika, zimní sporty - běžecké tratě,
Areál Červená Hora, SKI-Park přímo v místě s umělým zasněžováním, nočním lyžováním, sjezdovkami v délce až 1,2 km).
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 592 km, od Brna 390 km, od Ostravy 276 km.
Léčivé zdroje: hlavním přírodním léčivým zdrojem jsou prameny – slabě mineralizované, hydrogenuhličitanové, vápanatohořečnaté vody.
Léčebné metody: vodoléčba: hypertermický sedací bazén 36 °C, rehabilitační plavecký bazén, masážní bazén, vanové koupele (uhličité, perličkové,
šlapací, vířivé), skotské střiky, podvodní masáž, sauna. Fyzikální terapie: masáže, lymfodrenáž, parafínové zábaly, plynové injekce, tělocvik – cviky
na páteř, uvolňovací cviky, kardiovaskulární rehabilitace, monitorový zátěžový tělocvik, fitness, hipoterapie-jízda na koni, aj.(částečně za poplatek).
Psychoterapie: muzikoterapie, relaxace. Elektroléčba: magnetoterapie, laser, ultrazvuk, biolampa, solárium aj.
Indikace: srdečně-cévní onemocnění, duševní choroby, onkologické nemoci, netuberkulózní onemocnění dýchacích cest, ženské nemoci – klimakterický syndróm, nemoci z povolání.
Grand Hotel Strand ****
Poloha hotelu: hotel se nachází v areálu lázní, má klidnou polohu
Popis hotelu: budova hotelu z r. 192931 byla komplexně zrekonstruována
a nabízí maximální pohodlí. Hotel
disponuje výtahem, recepcí se směnárnou, trezorem, hotelovým lobbybarem, restaurací, nočním klubem
(taneční večery), letní terasou. Celková
kapacita hotelu je 44 pokojů, vč.
apartmá. Přední část hotelu s terasou
sousedí s komplexem venkovních termálních bazénů (plavecký, relaxační,
pro neplavce, dětské bazénky). Přímý
vstup z hotelu je do vnitřního termálního bazénu Izabela (34 °C) s celoročním provozem, jakož i do Thermal
Wellness (parní bylinná sauna, finská
sauna, infra-sauna, jacuzzi - 36 °C,
ochlazovací bazén, masážní trysky).
Hotel je propojen spojovací chodbou
s budovou Balneoterapie, kde se poskytují léčebné procedury.
Vybavení pokoje: standardní pokoje
s moderním nábytkem (koupelna
s vanou nebo sprchou, vysoušeč vlasů,
WC, SAT-TV, rádio, minibar, telefon, WiFi
připojení na internet-zdarma, zapůjčení županu). Apartmány jsou navíc
prostornější (ložnice a obývací část).
Stravování: je podáváno v moderní
útulné hotelové restauraci s letní terasou (snídaně a večeře - bufet, oběd menu)
Procedury poskytované hotelem: cca
45 druhů procedur se poskytuje v budově „Balneoterapie“, všechny na vysoké
úrovni: vodní terapie (termální koupele,
uhličité koupele, podvodní masáže, perličkové koupele, skotské střiky aj.), pohybová terapie (cvičení v bazénu, plavání,
nordic walking aj.) další procedury (masáže, zábaly, plynové injekce, inhalace,
elektroléčba, magnetoterapie, vibro-
www.lazne.net
Program VR 01
sauna, vacu well aj.) - viz Léčebné metody. V neděli a ve státní svátky SR se
procedury neposkytují.
Poznámka: Hlídané parkování v areálu
lázní u hotelu, pobyt domácích zvířat
není možný.
„SENIORSKÝ
LÉČEBNÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
konzultaci s návrhem individuálního léčebného programu, průměrně 2 léčebné procedury denně (mimo neděle
a státních svátků) +1 léčebná procedura zdarma (pitná procedura), 24-hod
sesterská služba, celodenní vstup do
Aqua thermal wellness IZABELLA
(bazén Izabella 34˚C, thermal jacuzzi,
parní bylinná sauna, finská sauna, infrasauna, ochlazovací minerální bazén,
masážní trysky, solárium), parkovné, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn.: program je určen klientům starším 55 let
Program VR 03
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s plnou penzí, 1x vstupní lékařskou
konzultaci s návrhem individuálního léčebného programu, průměrně 17 léčebných procedur na týden (mimo
neděle a státních svátků) + 1 léčebná
procedura zdarma (pitná procedura),
24-hod sesterská služba, celodenní
vstup do Aqua thermal wellness IZABELLA (bazén Izabella 34˚C, thermal jacuzzi, parní bylinná sauna, finská sauna,
infrasauna, ochlazovací minerální
bazén, masážní trysky, solárium), parkovné, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program VR 04
Program VR 02
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu –€ 0,50/os./noc)
Grand Hotel
15.3.-15.5.13 2.1.-15.3.13
Strand Kategorie 15.9.-20.12.13 15.5.-15.9.13
VR 01 1/2 standard
8.420,- 9.200,1/2 apartmá
9.980,- 10.760,1/1 standard 10.760,- 11.540,VR 02 1/2 standard 11.540,- 12.320,1/2 apartmá 13.100,- 13.880,1/1 standard 12.320,- 13.880,VR 03 1/2 standard 15.290,- 16.200,1/2 apartmá 17.110,- 18.020,1/1 standard 17.110,- 19.840,VR 04 1/2 standard
2.650,- 2.960,1/2 apartmá
3.170,- 3.480,1/1 standard
3.590,- 4.110,Pozn.: příplatek za plnou penzi – Kč 260,-/os./den
„RELAXAČNÍ
LÉČEBNÝ POBYT“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
konzultaci s návrhem individuálního léčebného programu, průměrně 2 léčebné procedury denně (mimo neděle
a státních svátků) + 1 léčebná procedura zdarma (pitná procedura), 24-hod
sesterská služba, celodenní vstup do
Aqua thermal wellness IZABELLA
(bazén Izabella 34˚C, thermal jacuzzi,
parní bylinná sauna, finská sauna, infrasauna, ochlazovací minerální bazén,
masážní trysky, solárium), parkovné, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn.: pobyt možno na vyžádání prodloužit.
„KOMPLEXNÍ
LÉČEBNÝ POBYT“
„WELLNESS VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, přípitek na přivítanou,
celodenní vstup do Aqua thermal wellness IZABELLA (bazén Izabella 34˚C,
thermal jacuzzi, parní bylinná sauna,
finská sauna, infrasauna, ochlazovací
minerální bazén, masážní trysky, solárium),volný vstup do fitness, parkovné,
slevu 15% na procedury dokoupené na
místě, zapůjčení županu
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn.: pobyt možno na vyžádání prodloužit.
65
Lázně Budapešť
wellness pobyty
Budapešť - hlavní město Maďarské republiky, leží na obou březích řeky Dunaje. Vzniklo
spojením Budy a Pešti v r. 1873. Dnes představuje živoucí metropoli s 2,1 mil. obyvatel.
Symbolem města Budapešť se stal řetězový most „Lánchíd“, který společně s dalšími pamětihodnostmi - Citadelou na Gellértově hoře, Hradní čtvrtí s královským palácem, Matyášovým kostelem a mnoha dalšími - přiláká každoročně milióny turistů.
Vzdálenost maďarské metropole od Prahy je 516 km, od Brna 318 km, od Ostravy 365 km.
Léčivé zdroje: hlavním léčivým zdrojem je termální voda, která je ze 70 °C ochlazována
na 34, 36 a 40ºC, aniž by ztrácela na svých léčivých účincích. Termální voda je bohatá na
sodík, vápník, hořčík, železo, hydrokarbonáty aj.
Léčebné metody: termální koupele, vodoléčba (vanové uhličité koupele, aromatické
a perličkové koupele, podvodní masáže aj.), masáže, bahenní zábaly, zdravotní gymnastika, pitná kúra, elektroterapie, inhalace aj.
Indikace: léčba revmatických nemocí pohybového ústrojí (klouby, páteř), dny, osteoporózy, nervových onemocnění, poruch krevního oběhu. Aplikace termálních pramenů
současně významně přispívá k regeneraci, uvolnění, posílení zdraví a celkové pohodě.
Program BUD 01
„ROMANTICKÝ
OSTROV V BUDAPEŠTI“
Program BUD 03 „LÁZEŃSKÉ ZASTAVENÍ“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování
Cena programu zahrnuje: 2x ubyto- se snídaní, 1x osvěžující aromatickou masáž
vání se snídaní, 1x slavnostní večeři, (20 min.), 1x Kleopatřinu koupel (20 min.),
1x láhev sektu na pokoji při příjezdu, 1xošetření pleti pro ženy nebo pro muže
denně volný vstup do termálního Vod- kosmetikou Clarins (60 min.) v Salonu krásy
ního světa (bazény, sauna, pára, aroma- Emporium, denně volný vstup do termálkabina), volný vstup na skupinová ního Vodního světa (bazény, sauna, pára,
uvolňovací cvičení (aqua-jogging, aero- aroma-kabina), volný vstup na skupinová
bic, step, jóga, Pilates), využití Danubius uvolňovací cvičení (aqua-jogging, aerobic,
Premier Fitness Clubu, zapůjčení županu step, jóga, Pilates), využití Danubius Premier
Fitness Clubu, zapůjčení županu a využití
a využití parkoviště, městský poplatek.
V hotelu je dále beauty Salon Anna, nástupní den: individuálně
parkoviště, městský poplatek.
Salon kosmetické chirurgie, zubní kli- první služba: ubytování
nástupní den: individuálně
nika, laserové centrum a mikrooční chiprvní služba: ubytování
rurgie. Lázeňské centrum na vysoké Program BUD 02 „MARGARETIN OSTROV“
úrovni disponuje diagnostickým oddě- Cena programu zahrnuje: 3x ubytování Program BUD 04
„PROGRAM
lením, vlastním balneologickým oddě- se snídaní, 1x slavnostní večeři (bez náPLNÝ ZÁŽITKŮ 4=3“
lením s termální vodou (koupele, poje), 1x osvěžující aromatickou masáž Cena programu zahrnuje: 4x ubytování
podvodní a perličkové koupele, hydro- (20 min.), 3-denní jízdenku MHD v Buda- s polopenzí, denně volný vstup do termálmasáže, trakce, Kneippova metoda, pešti, denně volný vstup do termálního ního Vodního světa (bazény, sauna, pára,
pitná kúra). Dále: mechanoterapie (lé- Vodního světa (bazény, sauna, pára, aroma-kabina), skupinová uvolňovací cvičebné masáže, cvičení na suchu i ve aroma-kabina), volný vstup na skupinová čení (aqua-jogging, aerobic, step, jóga, Pilavodě, ultrazvuk), elektroterapie, ba- uvolňovací cvičení (aqua-jogging, aerobic, tes), vyhrazené hodiny plavání jen pro
henní zábaly, inhalace, oxygenoterapie, step, jóga, Pilates), využití Danubius Pre- dámy (po+st+pá 12-13 hod.), využití Danusolné inhalace aj. V nabídce resortu je mier Fitness Clubu, zapůjčení županu a vy- bius Premier Fitness Clubu, zapůjčení žuširoká paleta wellnessových služeb užití parkoviště, městský poplatek.
panu avyužití parkoviště, městský poplatek.
(osvěžující a uvolňující aromamasáže, nástupní den: individuálně
nástupní den: individuálně
thajské masáže aj., aroma-koupele, fit- první služba: ubytování
první služba: večeře
ness aj.). Provoz Spa a Wellnesscentra je
denně 06.30 - 21.30 (některé balneo- Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje městský poplatek)
02.01.-01.04.13 01.04.-26.04.13 26.04.-16.06.13
provozy mohou mít kratší provozní Hotel Grand
16.06.-02.09.13* 02.09.-20.10.13
dobu). V blízkém okolí hotelu najdete
Kategorie
20.10.-31.10.13
veřejné termální koupaliště, můžete
1/2 DGR
3.510,4.080,4.710,provozovat tenis, jízdu na kole a další BUD 01
BUD 02
1/2 DGR
5.640,6.500,7.440,sportovní aktivity.
1/1 DGR
8.290,9.930,11.730,Poznámka: Parkování na parkovišti
BUD 03
1/2 DGR
6.080,6.940,7.880,u hotelu a v hotelové garáži za popla1/1 DGR
8.740,10.370,12.170,tek. Pobyt s domácími zvířaty je možný Prodluž. noc 1/2 DGR
1.170,1.460,1.770,(za poplatek). V době konání závodů
1/1 DGR
2.050,2.600,3.200,Formule 1 (26.07.-29.07.13) platí ceny Pozn.: prodlužovací noc – ubytování se snídaní vč. denních služeb
pouze na vyžádání.
*v době konání závodů Formule 1 (26.07.-29.07.13) platí ceny pouze na vyžádání.
Danubius Grand Hotel Margitsziget ****
Poloha: resort je přímo na Markétině
ostrově vedle hotelu Margitsziget, se
kterým je propojen podzemní chodbou.
Popis hotelu: původní historická budova slavného Grandhotelu byla komplexně zrekonstruována, při zachování
původního stylu. Atmosféru hotelu dokresluje stylová restaurace s letní terasou a živou hudbou, pivnice (v provozu
pouze v letním období) a bar. Dále jsou
k dispozici výtahy, konferenční zázemí,
recepce, obchod se suvenýry, půjčovna aut. V hotelu je celkem 164 pokojů.
Vybavení pokoje: pokoje kat. Danubius Guestroom (dále DGR) mají individ. nastavitelnou klimatizaci, koupelnu
(vana, WC, župan a vysoušeč vlasů),
dále minibar, trezor, SAT/PAY-TV, internet (za poplatek), telefon. Na každém
pokoji je vybavení pro přípravu čaje
a kávy.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně a večeře - bufet.
Léčebné procedury poskytované
hotelem: hosté Grandhotelu využívají
služby Health Spa Resortu Margitsziget
- kompletně zařízené balneo a wellness-centrum vč. tzv. Vodního světa
(soustava bazénů - plavecký bazén
18x9 m - 27 °C, venkovní bazén 11x5m
- 30°C, vířivka 8x5 m - 34°C, termální
bazén 8x8 m - 38 °C, termální bazénky
na rekondiční cvičení, bazén na Kneippovu terapii, jacuzzi, sauna, parní
a aroma-kabina, infra-sauna, solárium),
solná jeskyně (za polatek). Chloubou je
Danubius Premier Fitness Club o rozloze 400 m2 s 35 stroji a 2 aerobic-studii.
66
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje městský poplatek)
Hotel Grand
02.01.-01.04.13 01.04.-26.04.13 26.04.-16.06.13
16.06.-02.09.13* 02.09.-20.10.13
Kategorie
20.10.-31.10.13
BUD 04
1/2 DGR
5.460,6.400,6.940,1/1 DGR
6.630,8.580,9.360,Prodluž. noc 1/2 DGR
1.820,2.130,2.310,1/1 DGR
2.210,2.860,3.120,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování se polopenzí vč. denních služeb
*v době konání závodů Formule 1 (26.07.-29.07.13) platí ceny pouze na vyžádání.
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Bük
wellness pobyty
Lázně Bük jsou nejmladším lázeňským centrem Maďarska, ležícím v nadmořské výšce 150 m. V r. 1920
zde byly provedeny první zkušební ropné vrty, v r. 1957 se však podařilo navrtat mohutný termální pramen, který vedl ke vzniku termálních lázní. V r. 1963 se otevřel první termální bazén, v 70.-tých letech
pak město obdrželo statut lázeňského města. Dnešní Bük má charakter velkého lázeňského parku o rozloze cca 14 ha, ve kterém najdete celkem 26 venkovních a krytých bazénů, množství sportovních příležitostí (tenis, golf ) společně s bohatou nabídkou restaurací, pivnic a obchodů. V roce 2011 proběhla
rekonstrukce a dostavba komplexu lázní Bük, díky které byl komplex rozšířen o další atrakce v sektoru
zážitkových bazénů (tobogány a skluzavky) a o prostor nového Saunového světa, restauraci, prostory pro děti apod.
Vzdálenost lázní Bük od Prahy je 405 km, od Brna 235 km, od Ostravy 370 km.
Léčivé zdroje: léčivý termální pramen vyvěrající z hloubky 1 282 m o teplotě 56 °C, řadící se do skupiny alkalicko-vápenatých, hydro-uhličitanových
vod, s vysokým obsahem vápníku, hořčíku aj. prvků.
Léčebné metody: termální koupele, uhličité koupele, masáže, aroma-terapie (koupele, zábaly), antistresové programy (jóga, meditace, autogenní
trénink), pitná kúra, široká nabídka wellness a fitness programů.
Indikace: nemoci pohybového ústrojí (páteře), chronická onemocnění kloubů a svalů, rehabilitace po operacích implantátů a protéz, Bechtěrevova
nemoc, nemoci zažívacího traktu, manažerské nemoci.
Hunguest Hotel Répce Gold ****
Poloha: hotel se nachází vedle termálních „Lázní Bük“ (viz samostatný popis
dále) se kterými je spojen krytou chodbou. Kolem hotelu je park s odpočinkovými zónami.
Popis hotelu: z hotelu lze přejít krytou
spojovací chodbou rovnou do areálu
termálních lázní. Společenské prostory
hotelu jsou klimatizované. Hosté mají
k dispozici restauraci (400 míst), lobby
bar a letní terasou. Dále je v hotelu dětský koutek, biliard, šipky, půjčovna kol,
business center s možností připojení
na internet (za poplatek) a konferenční
sál s kapacitou 60 míst. Hotel má vlastní
wellness: bazén s pitnou vodou
(125 m2), whirlpool, jacuzzi, ledovou
sprchu, saunu, parní komoru, infrasaunu, fitness, kosmetiku a kadeřníka,
manikúru a pedikúru, masáže, solárium.
Vybavení pokoje: 185 pokojů kat.
standard: klimatizace, koupelna/ WC,
vysoušeč vlasů, SAT-TV, telefon, minibar, bezpečnostní schránka a možnost
připojit se na internet. S výjimkou 10
pokojů, do kterých je možno umístit
přistýlku, mají všechny ostatní balkón.
Stravování: v hotelové restauraci: snídaně, oběd a večeře - bufet (možnost
výběru oběda či večeře v rámci polopenze).
Léčebné procedury poskytované
hotelem: z hotelu lze přejít krytou spojovací chodbou do areálu léčebných
termálních lázní „Lázně Bük“.
Lázně Bük: V areálu o rozloze 14 hektarů najdete ke koupání kryté, částečně
kryté i otevřené bazény, bazény s léčivou vodou (32-38 °C), koupaliště a bazény vhodné pro sportování (26-28 °C),
dětské bazény, 4 skluzavky - Tobogán
anakonda (dlouhý a klikatý), Kamikadze
(strmý pád), rodinnou skluzavku (pro
více osob najednou), cibulovou skluzavku (rotace a následný volný pád),
další vodní atrakce (gejzíry, divokou
řeku), odpočívárny, sluneční terasy aj.
(v zimním období jsou v provozu jen
termální a vnitřní bazény). Vstup do
této části lázní je obsažen v prezento-
www.lazne.net
Program BÜK REPG 02
vaných programech. Zvláštní vstupné
(cca 2.500 HUF) je do separátní části
areálu tzv. Zážitkových lázní, které jsou
tvořeny taktéž soustavou termálních
vnitřních a venkovních bazénů aj.
atrakcí, avšak zajišťují větší klid a soukromí. Další samostatnou součástí je
tzv. Svět saun (3 hod. vstupné činí cca
1.500 HUF) s kapacitou pro 150 osob
(tepidarium, parní sauna, infračervená
i finská sauna, ledová kabina, aromatická sauna a venkovní finská sauna,
vnitřní odpočinková zóna vnitřní či
venkovní ochlazovací bazén, Jacuzzi,
Kneippův bazén). Nově vybudované
Léčebné středisko Wellness zajišťuje
pestrou škálu léčebných a wellness
procedur, ucelených balíčků (vše za příplatek na místě).
Poznámka: Parkování na monitorovaném parkovišti se závorou přímo před
hotelem (zdarma). Pobyt s domácími
zvířaty není povolen.
Program BÜK REPG 01
„WELLNESS
EXPRESS“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x základní vstup do
koupací zóny lázní Bük, denně volné
vstupy viz níže
nástupní den: výhradně neděle-úterý
první služba: večeře
Program BÜK REPG 03
„TÝDENNÍ
KOUPÁNÍ RÉPCE GOLD“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 5x základní vstup do
koupací zóny lázní Bük, denně volné
vstupy viz níže
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca € 1,60/os./noc)
Répce Gold
02.01.-14.03.13 01.04.-26.04.13 01.05.-17.05.13
17.03.-29.03.13 03.11.-20.12.13 20.05.-16.08.13
Kategorie
20.08.-31.10.13
BÜK REPG 01 1/2 standard
3.380,3.250,3.380,1/1 standard
4.450,4.060,4.240,BÜK REPG 02 1/2 standard
4.880,3.930,4.110,1/1 standard
6.400,4.680,4.970,BÜK REPG 03 1/2 standard
9.400,8.090,8.290,1/1 standard
13.550,10.710,11.130,Prodluž. noc 1/2 standard
1.630,1.300,1.380,ne-pá
1/1 standard
2.130,1.560,1.660,Prodluž.noc 1/2 standard
1.690,1.610,1.690,pá-ne
1/1 standard
2.220,2.030,2.130,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí vč. denních služeb
Příplatek za vstup do „rekreačního parku Lázní Bük“ – cca € 8,-/os./den bez záruky
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob dítě do 2,9 let – zdarma
dítě 3-11,9 let - bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují – sleva 50 % – přesná cena na vyžádání.
„WELLNESS
EXPRESS VÍKEND“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, denně volné vstupy
viz níže
nástupní den: výhradně pátek
první služba: večeře
Program BÜK REPG 04
„SVÁTEČNÍ DNY V RÉPCE GOLD 3“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x základní vstup do koupací zóny lázní Bük, denně volné vstupy viz níže
nástupní den: výhradně 14.03.13, 29.03.13, 17.05.13, 31.10.13 první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca € 1,60/os./noc)
Répce Gold
14.03.-17.03.13 29.03.-01.04.13 17.05.-20.05.13 26.04.-01.05.13
Kategorie
31.10.-03.11.13 16.08.-20.08.13
BÜK
1/2 standard
6.370,7.220,5.800,x
REPG 04 1/1 standard
8.240,9.000,7.200,x
Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí vč. denních služeb
Příplatek za vstup do „rekreačního parku Lázní Bük“ – cca € 8,- /os./den bez záruky
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob dítě do 2,9 let – zdarma
dítě 3-11,9 let - bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují – sleva 50 % – přesná cena na vyžádání.
Poznámka pro programy BUK REPG:
sleva za včasný nákup 5%
do 65 dní před nástupním dnem pobytu.
Platí pro všechny programy BÜK REPG:
denně volný vstup do hotelového bazénu, sauny, infrasauny, páry, whirlpoolu
a jacuzzi, účast na skupinových cvičeních a sportovních animačních programech hotelu. Zapůjčení županu na pobyt a parkování u hotelu.
67
Termální lázně Bük
wellness pobyty
Danubius Health Spa Resort Bük ****
Poloha: lázeňský komplex leží na okraji
lázní, v klidné poloze.
Popis hotelu: hotel Vás přivítá prostornou halou, ve které najdete recepci
(směnárna, sejf ), lobby-bar, prodejnu
suvenýrů, turistický a kulturní Danubius
servis, restauraci „Nils Holgersson“ s letní
terasou. V hotelu je dále Wiking Night
Club a Wasa-Brasserie s bowlingem
(v provozu jsou pouze na objednávku),
2 salonky, knihovna a tzv. Alfa-místnost
s relaxačním přístrojem AlfaSphere (za
poplatek), dětská herna. Hotelový lázeňský komplex nabízí vnitřní termální
bazén o ploše 63 m2 (37 °C), plavecký
bazén (15 x 8 m, 26-28 °C), venkovní
bazén (20 x 10 m, 25-26 °C), venkovní
termální bazén 170 m2 (32-36 °C), dále
whirlpool, parní lázeň, saunu a solárium.
U venkovních bazénů jsou k dispozici lehátka a další zázemí. V plně klimatizovaném hotelu o 6 patrech jsou 2 výtahy,
konferenční prostory a vlastní parkoviště. Internetové připojení WiFi v celém
hotelu i v pokojích je zdarma, dále je
možno využít bezplatně internetový
koutek u recepce. Služby ALL INCLUSIVE
začínají v den příjezdu ve 14 hod.
a končí v den odjezdu v 11 hod.
Vybavení pokoje: 200 pokojů kat. Danubius Guestroom (dále jen DGR): koupelna (vana, WC, vysoušeč vlasů), indiv.
klimatizace, SAT a Pay TV, telefon, rychlovarná konvice, minibar a balkon. Některé pokoje jsou propojitelné, jakož
i pro handicapované.
Stravování: v restauračních prostorách
formou ALL INCLUSIVE (dále AI):
07 - 10 hod. - snídaňový bufet v restauraci
10 - 12 hod. – káva, čaj, ovocné a zeleninové šťávy, pečivo, jogurty a ovoce
10 - 15 hod. - bylinné čaje a ovoce v lázeňském oddělení
11 - 22 hod. – stolní víno a točené pivo
12 - 14 hod. - polední bufet v restauraci
v duchu zdravého životního stylu - polévky, saláty, zelenina, těstoviny, hlavní
jídla připravovaná na grilu a ve woku (maďarská i mezinárodní kuchyně), koláče,
palačinky, ovoce, speciální jídla pro děti
14 - 18 hod. – pizza, palačinky, sušenky,
zmrzlina, káva/čaje a ovoce
18 - 22 hod. - večerní bufet v restauraci
(tematická kuchyně – těstovinový večer,
rybí, italský, maďarský, grilovací apod.)
Další služby v ceně AI: zapůjčení županu, neomezené využití všech termálních a plaveckých bazénů vnitřních
i vnějších a whirlpoolu, parní lázně
a sauny, dále využití fitnessu, zahrady,
68
sportovních aktivit: tenisu (v hale za
poplatek), squashe, bowlingu, minigolfu (podle počasí), skupinových
sportovních programů: cvičení ve vodě
(po-pá), aqua-jogging, sportovní animace, nordic walkingu, v letním období animační program pro děti,
parkování na hotelovém parkovišti.
Služby placené - nad rámec AI: pokojová služba, využití lázeňských, wellness
a kosmetických programů, kadeřnictví,
kosmetiky, manikúry, pedikúry, solária,
půjčování aut, jízdních kol, konzumace
obsahu minibaru (mimo minerální
vody), služby Apothek Drink Baru,
pobyt s domácím zvířetem (podle
předchozí domluvy), sportovních aktivit nad rámec AI.
Léčebné procedury poskytované
hotelem: Health Spa balneologické
centrum vč. diagnostického centra poskytuje hydro-mechanoterapii (podvodní masáže, podvodní trakce, uhličité
koupele, perličkové koupele, aj.), fyzioterapii (masáže, terapeutická cvičení,
zábaly aj.), elektroterapii (galvanická terapie, aj.), inhalace, pitnou kúru. Centrum nabízí také thalasso (řecky-moře)
terapii - tj. koupele a zábaly (protistresové účinky, regenerace kůže). K dispozici je dále speciální zubní oddělení.
Wellness Beauty a Relax služby poskytované hotelem: Danubius Premier Fitness Studio - centrum s moderními
přístroji, dále kosmetický salon, manikúra,
pedikúra, kadeřnictví. Sportovnímu vyžití
slouží půjčovna kol, cyklistické výlety
s průvodcem, aqua-jogging, tenis
Program BÜK 01
„PROGRAM 3=2:
SVÁTEČNÍ DNY V BÜKU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s all inclusive, 1x poukázka na wellnessové služby hotelu v hodnotě € 10,-,
denně volné vstupy viz program BÜK 04
nástupní den: 04.07.13, 25.10.13
první služba: all inclusive
Pozn.: programy nelze kumulovat.
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,60/os./noc)
Health Spa Resort 4.7.-7.7.13 25.10.-28.10.13
Bük
Kategorie
BÜK 01 1/2 DGR
4.840,- 4.520,1/1 DGR
5.670,- 5.250,Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob
dítě do 5,9 let – zdarma
dítě 6-13,9 let - bez nároku na procedury, které se
dětem neposkytují – sleva 50 % – přesná cena na
vyžádání.
(4x venkovní kurt, hala - 2 kurty), minigolf,
squash, stolní tenis, zahradní šachy, volejbal, basketbal, billiard, petanque (vše za
poplatek). Golfové hřiště nedaleko hotelu.
Poznámka: Parkování přímo u hotelu
(zdarma). Pobyt domácích zvířat je
možný (za poplatek).
Program BÜK 02
„HÝČKÁNÍ PRO NI
A PRO NĚHO V BÜKU“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s all inclusive, pro ni: 1x relaxační
aromatickou masáž (50 min.) a 1x koupel v červeném víně s anticelulitidním
účinkem (20 min.), pro něho: 1x hořkosladkou pivní masáž (50 min.) a 1xhořkosladkou pivní koupel (20 min.),
denně volné vstupy viz program BÜK 04
nástupní den: individuálně
první služba: all inclusive
Program BÜK 03
„PROGRAM
PLNÝ ZÁŽITKŮ V BÜKU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s all inclusive, denně volné vstupy
viz program BÜK 04
nástupní den: individuálně
první služba: all inclusive
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,60/os./noc)
Spa Resort Bük
02.01.-14.03.13 01.04.-17.05.13 22.06.-16.08.13 14.03.-17.03.13 17.05.-20.05.13 16.08.-20.08.13
17.03.-29.03.13 20.05.-22.06.13 20.08.-31.08.13 29.03.-01.04.13 31.10.-04.11.13
16.11.-20.12.13 31.08.-31.10.13
Kategorie
04.11.-16.11.13
BÜK 02
1/2 DGR
5.280,5.690,6.010,6.010,6.420,6.730,BÜK 03
1/2 DGR
5.770,6.400,6.860,6.860,7.490,7.960,1/1 DGR
6.710,7.490,8.110,7.800,8.580,9.200,Prodlužovací 1/2 DGR
1.920,2.130,2.290,2.290,2.500,2.650,noc
1/1 DGR
2.240,2.500,2.700,2.600,2.860,3.070,Pozn.: prodlužovací noc = ubytování s all inclusive
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob dítě do 5,9 let – zdarma
dítě 6-13,9 let - bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují – sleva 50 % – přesná cena na vyžádání.
Program BÜK 04
„ZVÝHODNĚNÝ
PROGRAM PLNÝ ZÁŽITKŮ 4=3 V BÜKU“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s all inclusive, 1x poukázka na wellnessové služby hotelu v hodnotě € 10,-,
denně volný vstup do soustavy vnitřních a vnějších bazénů, termálních bazénů, whirlpoolu, parní lázně, sauny,
účast na skupinových cvičeních, využití
Danubius Premier Fitness studia. Zapůjčení županu a parkování u hotelu.
nástupní den: individuálně
první služba: all inclusive
Pozn.: programy nelze kumulovat.
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,60/os./noc)
Spa Resort Bük
02.01.-14.03.13 01.04.-17.05.13 22.06.-16.08.13
17.03.-29.03.13 20.05.-22.06.13 20.08.-31.08.13
16.11.-20.12.13 31.08.-31.10.13
Kategorie
04.11.-16.11.13
BÜK 04
1/2 DGR
5.770,6.400,6.860,1/1 DGR
6.710,7.490,8.110,Prodlužovací 1/2 DGR
1.920,2.130,2.290,noc
1/1 DGR
2.240,2.500,2.700,Pozn.: prodlužovací noc = ubytování s all inclusive
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob dítě do 5,9 let – zdarma
dítě 6-13,9 let - bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují – sleva 50 % – přesná cena na vyžádání.
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Bük
wellness pobyty
Greenfield Hotel Golf & SPA ****
Poloha: hotel se nachází na okraji lázeňského města uprostřed romanticky
poklidné zeleně, od centra města je
vzdálen jen pár minut chůze.
Popis hotelu: hotel nabízí celkem 215
elegantně zařízených pokojů vč. suitů,
výtahy, a la carte bufetový restaurant
„Seasons“ s terasou, wellness bar,
„Piano“ bar, konferenční prostory o celkové ploše 305 m2- hlavní konferenční
sál (201 m2) a tři menší zasedací místnosti. Skvostné hotelové Spa nabízí 6
bazénů s celkovou vodní plochou
3 500 m2 (vnitřní a venkovní bazén
s atrakcemi, plavecký bazén 20 m, 2 termální bazény, dětské brouzdaliště),
dále rozsáhlý saunový svět s 8 druhy
saun (finská, parní, bylinná, turecká,
infra, tepidárium, frigidárium, světelná
a zvuková terapie), solnou jeskyni, kadeřnický salón, solárium a poskytuje na
80 exklusivních, klasických i exotické
spa a beauty procedur (např. ajurveda,
thajské, japonské, masáže, masáže lávovými kameny, aj. pro kosmetické
procedury se aplikuje značka Germanie
de Capuccini). Hotel dále poskytuje bohaté sportovní možnosti jako je fitness
studio a nabízí bezplatnou účast na
sportovních aktivitách (Nordic Walking,
aqua-fitness, cvičení páteře aj. - dle rozpisu hotelu). Dětem je k dispozici dětské hřiště, pokoj na hraní a dětský
bazén. Hotel přímo sousedí s jedinečným 18 jamkovým golfovým hřištěm
o rozloze 100 ha, je proto našimi golfisty velmi oblíben a vyhledáván, neboť
nabízí jedinečnou kombinaci golfu
a wellness.
Vybavení pokoje: 200 dvoulůžkových
pokojů (2 bezbariérové) se dělí do
dvou kategorií: Comfort View - s výhledem na parkoviště a lázně Bük a Golf
View - s výhledem na golfové hřiště (na
vyžádání za příplatek). Všechny pokoje
(cca 28 m2) jsou standardně vybaveny
koupelnou s WC, vysoušečem vlasů,
připojením na internet zdarma, SAT-TV
s rádiem, individuálně nastavitelnou
klimatizací, minibarem, trezorem
a rychlovarnou konvicí a županem. Většina pokojů má balkon. Max. obsazenost pokojů - 3 osoby.
Stravování: v hotelové restauraci: all
inclusive (od nástupu-tj. 15 do posledního dne, tj. do 12 hod.) neomezená
konzumace minerální vody, osvěžujících nápojů, kávy a čaje, polední bufet
(výběr - 2 polévky, 5 hl. jídel, salátový
www.lazne.net
Program BÜK GREEN 04
bufet, desert), odpolední káva a koláč,
večerní bufet (výběr - 2 polévky, předkrmy, 5 hl. jídel, sýrový, desertní a salátový bufet, neomezená konzumace
točeného piva a domácího vína do 22
vč. Piano baru).
Procedury poskytované hotelem:
viz popis hotelu.
Poznámky: Parkování na hotelovém
parkovišti před hotelem (za poplatek).
Pobyt domácích zvířat je možný (za
poplatek).
Program BÜK GREEN 01 „MINI-WELLNESS
V BÜKU“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítanou, 2x ubytování s all inclusive stravou, denně volný vstup do hotelového Spa, fitness-centra, účast na
sportovních programech hotelu, internet na pokoji zdarma, zapůjčení županu na pobyt, 25% sleva na green fee
golfového hřiště Greenfield (využítí
v závislosti na počasí)
nástupní den: individuálně
první služba: all inclusive (od 15 hod.)
Pozn.: Tento program nelze objednat
v následujících termínech: 29.03.01.04.13, 17.05.-20.05.13, 31.10.03.11.13 a 01.07.-31.08.13.
Program BÜK GREEN 02
„KRÁTKÝ
WELLNESS V BÜKU“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítanou, 3x ubytování s all inclusive stravou, denně volný vstup do hotelového Spa, fitness-centra, účast na
sportovních programech hotelu, internet na pokoji zdarma, zapůjčení županu na pobyt, 25% sleva na green fee
golfového hřiště Greenfield (využItí
v závislosti na počasí)
nástupní den: individuálně
první služba: all inclusive (od 15 hod.)
Program BÜK GREEN 03
„WELLNESS
V BÜKU 4=3“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítanou, 4x ubytování s all inclusive stravou, denně volný vstup do hotelového Spa, fitness-centra, účast na
sportovních programech hotelu, internet na pokoji zdarma, zapůjčení županu na pobyt, 25% sleva na green fee
golfového hřiště Greenfield (využItí
v závislosti na počasí)
nástupní den: individuálně
první služba: all inclusive (od 15 hod.)
„WELLNESS
& GOLF 7=5“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítanou, 7x ubytování s all inclusive stravou, denně volný vstup do hotelového Spa, fitness-centra, účast na
sportovních programech hotelu, internet na pokoji zdarma, zapůjčení županu na pobyt, 25% sleva na green fee
golfového hřiště Greenfield (využItí
v závislosti na počasí)
nástupní den: individuálně
první služba: all inclusive (od 15 hod.)
Program BÜK GREEN 05
„LETNÍ
WELLNESS V BÜKU 7=6“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
na přivítanou, 7x ubytování s all inclusive stravou, denně volný vstup do hotelového Spa, fitness-centra, účast na
sportovních programech hotelu, internet na pokoji zdarma, zapůjčení županu na pobyt, 25% sleva na green fee
golfového hřiště Greenfield (využItí
v závislosti na počasí)
nástupní den: individuálně
první služba: all inclusive (od 15 hod.)
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca € 1,60/os./noc)
Greenfield Hotel Golf & Spa
02.01.-01.03.13 01.03.-29.03.13 15.04.-17.05.13
01.12.-20.12.13 01.04.-15.04.13 20.05.-01.06.13
01.06.-01.07.13 01.10.-31.10.13
01.09.-01.10.13
Kategorie
03.11.-01.12.13
BÜK GREEN 01 1/2 comfort
3.640,3.870,4.130,1/1 comfort
3.640,3.870,4.130,Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca € 1,60/os./noc)
Greenfield Hotel
02.01.-01.03.13 01.03.-15.04.13 15.04.-01.06.13 01.07.-01.09.13
Golf & Spa
01.12.-20.12.13 01.06.-01.07.13 01.10.-03.11.13
01.09.-01.10.13
Kategorie
03.11.-01.12.13
BÜK
1/2 comfort
5.460,5.810,6.200,6.470,GREEN 02 1/1 comfort
5.460,5.810,6.200,6.470,Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca € 1,60/os./noc)
Greenfield Hotel
02.01.-01.03.13 01.03.-29.03.13 15.04.-17.05.13 01.07.-06.07.13
Golf & Spa
01.12.-20.12.13 01.04.-15.04.13 20.05.-01.06.13 24.08.-01.09.13
01.06.-01.07.13 01.10.-31.10.13
01.09.-01.10.13
Kategorie
03.11.-01.12.13
BÜK
1/2 comfort
5.460,5.810,6.200,6.470,GREEN 03 1/1 comfort
5.460,5.810,6.200,6.470,BÜK
1/2 comfort
9.100,9.690,10.340,10.790,GREEN 04 1/1 comfort
9.100,9.690,10.340,10.790,Prodlužovací 1/2 comfort
1.820,1.940,2.070,2.160,noc 01-04 1/1 comfort
1.820,1.940,2.070,2.160,Pozn.: prodlužovací noc pro všechny programy – ubytovaní vč. all inclusive
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca € 1,60/os./noc)
Greenfield Hotel
30.06.-31.08.13
Golf & Spa Kategorie
BÜK
1/2 comfort
12.950,GREEN 05 1/1 comfort
12.950,Prodluž. 1/2 comfort
2.160,noc 05
1/1 comfort
2.160,Pozn.: prodlužovací noc pro všechny programy –
ubytovaní vč. all inclusive
Dětské ceny: dítě do 14,99 let – na přistýlce při dvou
plně platících osobách – zdarma dítě 15 – 17,99 let –
na přistýlce při dvou plně platících osobách – 80%
sleva. Přesná cena na vyžádání.
dítě do 14,99 let – v pokoji s jednou plně platící osobou zdarma (platí se cena jednolůžkového pokoje)
Poznámka pro programy Buk
Green 01 – 05:
sleva za včasný nákup 10% při nákupu do 28.02.13, pak 5% sleva při nákupu 60 dní před dnem nástupu.
69
Termální lázně Eger
wellness pobyty
Eger se nachází na jižním úbočí pohoří Bük. Toto historické město je
známé lázeňské město a bývá rovněž nazýváno městem vín. Na území
starověkého hradu se nacházejí základové zdi Dómu ze 13. století, gotický
Biskupský palác z 15. století, Hradní muzeum s obrazárnou. Turecké lázně
v ulici Fürdő 1, které připomínají lázeňskou kulturu doby osmanské v Maďarsku (1526-1686). Koupaliště na náměstí Petőfi tér se 7 bazény je v provozu po celý rok a má přímý vchod z hotelu Flóra ***. Na pěší zóně
Széchenyi vybízejí pivnice a pouliční kavárny k posezení a vinárny k
ochutnání věhlasného egerského vína Býčí krev.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 593 km, od Brna 389 km, od Ostravy
354 km.
Léčivé zdroje: minerální voda, která obsahuje složky léčivého radonu.
Léčebné metody: bahenní zábaly, masáže, koupele, zdravotní tělocvik.
Indikace: nemoci pohybového ústrojí, revmatická onemocnění, některá
ženská onemocnění, poruchy trávení, nervová onemocnění.
Hunguest Hotel Flóra ***
Poloha: hotel, ležící uprostřed léčebných pramenů, nabízí svým hostům
pohodlí a klid. Hotel se nachází blízko
centra města, v sousedství městského
koupaliště a naproti impozantním tureckým lázním.
Popis hotelu: třípatrová budova hotelu má 2 výtahy. Hostům hotelu slouží
lobby bar, restaurace se střešní tureckou kavárnou (v provozu květen-září),
recepce s trezorem, solná jeskyně, solárium, kadeřnictví, pedikúra, manikúra,
obchod s dárkovými předměty, léčebné i wellnessové oddělení. Ve wellnessu je zážitkový i sedací bazén,
dětský bazén, aroma-, parní i finská
sauna, infrakabina, Kneippův chodník,
jacuzzi, privátní spa, vyhřívaná lehátka
a fitness. Z hotelového foyeru lze projít
do městského termálního koupaliště
(na ploše 5,3 ha se 7vnitřními i venkovními bazény, s termální a léčivou
vodou, plavecký, dětský, zážitkový
s řadou atrakcí). Internet v lobby je za
poplatek (WiFi).
Vybavení pokoje: v hotelu je celkem
184 pokojů (vč. 4 apartmánů za příplatek). Do 40 pokojů lze umístit přistýlku.
V pokojích se nachází telefon, SAT-TV
a minibar. Jednolůžkové pokoje mají
sprchový kout a WC, dvoulůžkové jsou
s balkonem, koupelnou a separátním
WC. Za příplatek jsou pokoje s výhledem na termální lázně (klimatizované).
Stravování: v hotelové restauraci snídaně a večeře - bufet.
Procedury poskytované hotelem:
hotel nabízí možnosti léčení ve vlastním léčebném traktu. Léčebné služby:
lékařská vyšetření (revmatolog, internista), léčebné masáže, zdravotní gymnastika (individuální i ve skupině),
hydroterapie (tangentor, cviky pod
vodou), elektroterapie (ultrazvuk, galvanoterapie, iontoforéza, diadynamika,
solux, interference, pulsotron, přihrádková galvanolázeň, krátkovlnná terapie,
bahenní zábaly fango), fyzioterapie,
perličková lázeň, kryoterapie. Wellnessové oddělení poskytuje různé druhy
70
Program EG 01
„VODNÍ RADOVÁNKY V EGERU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, denně volné využití wellnesmasáží a koupelí (aroma-, lávovými ka- sového oddělení (zážitkový a dětský bazén, jacuzzi, infra-, finská a parní sauna, aromakabina, Kneippův chodník, sedací bazén) a termálního městského koupaliště.
meny, thajské apod.).
první služba: večeře
Sportovní vyžití: v hotelu je biliárová nástupní den: individuálně
místnost, šipky, tenisový kurt (vše za
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca € 1,50/os./noc)
poplatek). Hoteloví hosté mohou po
Hunguest Hotel Flóra
02.01.-29.03.13 01.04.-27.04.13 27.10.-31.10.13
celý rok bezplatně využívat základních
01.05.-17.05.13 03.11.-20.12.13
služeb sousedních termálních lázní,
20.05.-16.08.13
avšak vitální lázně se hradí.
Kategorie
20.08.-27.10.13
Poznámka:
EG 01
1/2 standard
3.590,3.930,3.170,Parkování na uzavřeném parkovišti (za
1/1 standard
4.990,6.190,4.680,poplatek), u hotelu zdarma. Pobyt
Prodluž. noc 1/2 standard
1.200,1.310,1.070,s malými domácími zvířaty je možný
1/1 standard
1.660,2.050,1.560,po předchozí dohodě (za poplatek).
Pozn.: prodlužovací noc = ubytování s polopenzí.
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma, dítě
4-11,9 let (bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
Program EG 02
„ODPOČINEK V EGERU“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, denně volné využití wellnessového oddělení (zážitkový a dětský bazén, jacuzzi, infra-, finská a parní sauna, aromakabina, Kneippův chodník, sedací bazén) a termálního městského koupaliště.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program EG 03 „SVÁTEČNÍ DNY V EGERU 3“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, denně volné využití
wellnessového oddělení (zážitkový
a dětský bazén, jacuzzi, infra-, finská
a parní sauna, aromakabina, Kneippův
chodník, sedací bazén) a termálního
městského koupaliště.
nástupní den: výhradně 14.03., 29.03.,
17.05., 31.10.13
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca € 1,50/os./noc)
Hunguest Hotel Flóra
02.01.-29.03.13 29.03.-27.10.13 27.10.-20.12.13
Kategorie
EG 02
1/2 standard
7.920,7.640,6.550,1/1 standard
10.740,11.800,8.940,Prodluž. noc 1/2 standard
1.130,1.090,940,1/1 standard
1.530,1.690,1.270,Pozn.: prodlužovací noc = ubytování s polopenzí.
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma, dítě
4-11,9 let (bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
Program EG 04 „SVÁTEČNÍ DNY V EGERU 4“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, denně volné využití
wellnessového oddělení (zážitkový
a dětský bazén, jacuzzi, infra-, finská
a parní sauna, aromakabina, Kneippův
chodník, sedací bazén) a termálního
městského koupaliště.
nástupní den: výhradně 27.04,
16.08.13
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – cca € 1,50/os./noc)
Hunguest Hotel Flóra
14.03.-17.03.13 29.03.-01.04.13 31.10.-03.11.13 27.04.-01.05.13
Kategorie
17.05.-20.05.13
16.08.-20.08.13
EG 03
1/2 standard
3.850,4.260,3.460,x
1/1 standard
5.430,6.730,5.040,x
EG 04
1/2 standard
x
x
x
5.670,1/1 standard
x
x
x
9.000,Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma, dítě
4-11,9 let (bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Győr
wellness pobyty
Na poloviční cestě mezi Vídní a Budapeští, nedaleko hranice s Rakouskem a Slovenskem,
leží město Györ. Po Budapešti se řadí na druhé místo mezi historicky významnými městy
Maďarska. Získal evropskou cenu za ochranu historických budov s ohledem na velmi zdařilou rekonstrukci barokního městského centra. Návštěvníka zaujmou kostely, paláce,
muzea, úzké uličky i domy s typickými rohovými balkony. Mezi nejznámější památky patří
Biskupský palác s věží, Karmelitánský kostel i kostel sv.Ignáce, muzea v centru města vystavují umělecká díla, renesanční a barokní nábytek, keramiku apod.
Přímo ve městě se nacházejí moderní termální lázně Rába, které byly otevřeny v roce 2004,
ale jejichž historie sahá do roku 1931. V lázních je celkem 9 bazénů s průměrnou teplotou
vody mezi 32 až 38 °C (plavecké, zážitkové, léčivé).
Město Győr je vzdálené od Prahy asi 404 km, od Brna 201 a od Ostravy 302 km.
Léčivé zdroje: alkalická, hydrogen-uhličitanová termální voda (63 °C), s vyšším obsahem jodidu (tryská z hloubky 2000 m).
Léčivé metody: v lázních Rába je specializované balneologické oddělení, které poskytuje termální koupele, vanové koupele, masáže, podvodní
masáže, zábaly, v kombinaci s dalšími léčebnými metodami (elektroterapie, magnetoterapie, aj.).
Indikace: nemoci pohybového aparátu, revmatismus, gynekologické zánětlivé nemoci, chronická bronchitida, kožní onemocnění a nemoci trávicího ústrojí.
Program GY 01
„ZASTAVENÍ V GYŐRU“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování se snídaní, neomezené využití
sauny a fitnessu v hotelu, parkování
u hotelu, městský poplatek.
nástupní den: individuálně
první služba: ubytování
Hotel Rába City Center ****
Poloha: hotel se nachází přímo v historickém barokním centru města uprostřed pulzujícího života Györu.
Popis hotelu: historická budova hotelu má restauraci Baross letní zahrádkou, belgickou restauraci Belgian Beer
Café Royal s výběrem více než 25
druhů belgických pivních specialit,
noční bar, 4 konferenční místnosti pro
25-140 osob, recepci, centrální trezor,
půjčovnu kol i aut, praní prádla. V blízkosti hotelu jsou městské termální
lázně, v okolí je možné provozovat rybolov, jízdu na koni, tenis či bowling.
Vybavení pokoje: všech 134 standardních pokojů je vybaveno koupelnou a WC, vysoušečem vlasů, SAT-TV,
telefonem, radiem a minibarem. Hotel
má dále 21 pokojů kat. Executive Suite
www.lazne.net
Program GY 02
„RELAXACE V GYŐRU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování se snídaní, 1x za pobyt vstup do
městských lázní Rába v Györu, neomezené využití sauny a fitnessu v hotelu,
parkování u hotelu, městský poplatek.
nástupní den: individuálně
první služba: ubytování
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
Hotel Rába City Center
02.01.-01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-01.06.13
Kategorie
01.06.-01.08.13 01.08.-31.10.13
GY 01
1/2 standard
1.430,1.510,1.610,1/1 standard
2.370,2.500,2.760,GY 02
1/2 standard
2.160,2.240,2.440,1/1 standard
3.560,3.740,4.110,Prodlužovací 1/2 standard
730,750,810,noc
1/1 standard
1.200,1.250,1.380,Pozn.: prodlužovací noc - ubytování se snídaní, vč. denních služeb. Příplatek na polopenzi - Kč 290,-/os/den.
s individuálně nastavitelnou klimatizací, větší koupelnou, oddělenou pracovnou. Pokoje všech kategorií mají
připojení k internetu (za poplatek).
Stravování: snídaně – bufet, večeře
formou bufetu event. výběr z menu
Procedury poskytované hotelem: v hotelu se nachází hotelové Spa&Wellness
centrum, kde jsou hostům poskytovány
masáže, je zde sauna a solárium, kadeřník, Program GY 03
„VÍKEND V GYŐRU 3=2“
kosmetika, manikúra a pedikúra, fitness. Cena programu zahrnuje: 3x ubytování se snídaní, neomezené využití sauny
V blízkosti hotelu se nachází městské ter- a fitnessu v hotelu, parkování u hotelu, městský poplatek.
mální lázně Rába s termálními, léčebnými nástupní den: výhradně čt
první služba: ubytování
i zážitkovými bazény, skluzavkami, saunou,
Cena za osobu a program v Kč (cena obsahuje lázeňskou taxu)
parní lázní a aromaterapií.
02.01.-01.04.13 01.04.-01.05.13 01.05.-01.06.13
Poznámka: Parkování na 200 m vzdá- Hotel Rába City Center
Kategorie
01.06.-01.08.13 01.08.-31.10.13
leném hotelovém parkovišti je zdarma.
1/2standard
1.430,1.510,1.610,Pobyt domácích zvířat je možný (za GY 03
1/1 standard
2.370,2.500,2.760,poplatek).
71
Termální lázně Hajdúszoboszló
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázně Hajdúszoboszló leží ve východním Maďarsku na okraji slavné puszty neboli
Velké nížiny pouze 21 kilometrů od druhého největšího města země, Debrecenu.
Podobně jako v případě některých jiných lázní i lázně v Hajdúszoboszló jsou výsledkem neúspěšného hledání ropy (v roce 1925), které vedlo k objevu termálních vod.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 770 km, od Brna 575 km a od Ostravy 500 km.
Léčivé zdroje: termální voda, obsahující velké množství soli, sody, jódu, brómu, fluoridů, železa, manganu a více než dvacet dalších rozpuštěných minerálních látek
včetně asfaltu, který spolu s jódem propůjčuje léčivým vodám zvláštní temně hnědou barvu. Termální voda a bahno o teplotě 73-78 °C obsahují také estrogen.
Léčebné metody: termální koupele, bahenní koupele a zábaly, mechanoterapie (masáže), elektro- a magnetoterapie.
Indikace: termální voda je vhodná pro léčení potíží pohybového ústrojí, pro problémy se zažívacím ústrojím, léčení gynekologických potíží, kožních
chorob a při potížích dýchacího ústrojí.
Hunguest Hotel Aqua Sol ****
Hunguest Hotel Béke****
Poloha: hotel Aqua-Sol se nachází
v centru městské rekreační zóny, v těsném sousedství areálu léčebných termálních lázní Hungarospa, se kterým je
propojen spojovací chodbou stejně tak
jako s novým Aquapalace (velkoplošný
vodní areál s řadou vodních atrakcí).
Popis hotelu: k dispozici je hotelová recepce, lobby-bar, hotelová restaurace,
letní terasa, konferenční sál pro 100
osob, výtahy. Společné místnosti hotelu
jsou klimatizovány. Hotel má dále vlastní
menší wellness-centrum, ve kterém najdete - bazén (9 m), vířivku, saunu.
Vybavení pokoje: 142 pokojů kat. standard (vč. 8 apartmánů - za příplatek) a 6
pokojů pro handicapované osoby, mají
klimatizaci, telefon, bezdrátové připojení
na internet, minibar, SAT-TV a trezor.
Koupelny s vanou/sprchou, WC. S výjimkou 6 pokojů má každý pokoj lodžii, terasu nebo francouzský balkón. Na
každém pokoji je pro hosty připraven
župan (zapůjčení na pobyt zdarma).
Stravování: snídaně a večeře - bufet,
dále je poskytováno odpolední občerstvení káva/čaj a koláč.
Léčebné procedury poskytované hotelem: areál léčebných termálních lázní
Hungarospa se 17 bazény je rozdělen do
několika částí: přední část lázní s termálními bazény je v provozu celoročně, následuje letní část - koupaliště a pláže
(květen-září) s termálními bazény (32-36
°C), plaveckým bazénem, zážitkovými aj.
bazény, stánky s občerstvením, odpočívací zóny s lehátky u bazénů, jezero možnost projížděk na lodičkách aj. V areálu léčebných lázní je možné si zakoupit
z široké nabídky léčebné i wellness procedury. Na areál termálních lázní navazuje tzv. Aquapark (zvláštní vstupné, letní
provoz) - denně v měsících VII.-VIII., jinak
jen o víkendech (vodní atrakce, tobo-
Poloha: hotel se nachází v centru
městské rekreační zóny, centrum
města, Hungarospa a Aquapalace jsou
vzdáleny asi 10 minut pěší chůze.
Popis hotelu: zcela zrekonstruovaná
budova hotelu o 6 patrech je vybavena
výtahy, recepcí, v hotelu je dále restaurace, kavárna s terasou a lobby bar (internet WiFi), kadeřník, kosmetika,
pedikúra, manikúra, přírodní léčitel,
menší obchůdek a butik s oděvy, knihovna. Pro relaxaci slouží hotelový
Wellness: v kryté části 1 termální (3436 °C), 1 plavecký a 1 zážitkový bazén,
dále 2 venkovní plavecké bazény (v
provozu květen-září) a 1 termální
bazén (36-38 °C, celoroční provoz),
a Saunový svět: 4 sauny (aroma, finská,
infra a parní), solárium (za poplatek).
V blízkosti hotelu se nachází tenisové
a bowlingové hřiště a půjčovna jízdních kol a v létě speciálních šlapacích
vozítek. Celý hotel je nekuřácký.
Vybavení pokoje: v hotelu je celkem
204 pokojů kategorie standard (z toho
9 apartmánů za příplatek). Zrenovované pokoje mají balkón, telefon, minibar, trezor, LCD SAT-TV, internet WiFi.
V koupelnách je sprchový kout a WC.
Stravování: v hotelové restauraci: snídaně a večeře - bufet
Léčebné procedury poskytované
hotelem: hotel má vlastní léčebné oddělení, kde probíhají lékařské prohlídky
(všeobecná, revmatologická, interní,
zubní); masáže (léčebná, osvěžující, reflexní); zdravotní gymnastika (individuální, skupinová, v tělocvičně a pod
vodou); balneoterapie (trakce, bahenní
zábaly, tangentor, vířivá koupel, uhličitá
gány aj.). Od začátku r. 2010 je v provozu
nový Aquapalace - velkokapacitní krytý
a venkovní areál s množstvím vodních
atrakcí. Hotel je spojen přímo s areálem
léčebných termálních lázní, stejně tak
jako s Aquapalace.
Poznámka: Parkování na hotelovém
parkovišti za závorou (za poplatek),
nebo v hotelové garáži (za poplatek).
Pobyt s domácími zvířaty není povolen.
Program HAJAQ 01
„TERMÁLNÍ RÁJ
AQUA SOL“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, odpolední kávu
a koláč, denně volné využití hotelového
Wellness centra, volný vstup do Hungarospa (termální bazény, v letní období
i do areálu koupališť a pláží), volný vstup
do Aquapalace, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program HAJAQ 02
„TERMÁLNÍ TÝDEN
AQUA SOL“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, odpolední kávu
a koláč, denně volné využití hotelového
Wellness centra, volný vstup do Hungarospa (termální bazény, v letní období
i do areálu koupališť a pláží), volný vstup
do Aquapalace, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Fakultativní balíček k programu
HAJAQ 02:
„TÝDENNÍ MALÁ KÚRA“ - Cena za
osobu a program: Kč 2.680,Cena balíčku zahrnuje: 1x lékařskou
konzultaci, 10 léčebných procedur dle
předpisu lékaře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,60/os./noc)
Hunguest Hotel Aqua Sol
03.01.-01.04.13 01.04.-06.07.13 06.07.-01.09.13
Kategorie
01.11.-20.12.13 01.09.-01.11.13
HAJAQ 01
1/2 standard
4.320,4.860,5.430,1/1 standard
5.430,6.270,6.840,HAJAQ 02
1/2 standard
10.040,11.360,12.660,1/1 standard
12.660,14.640,15.940,Prodlužovací 1/2 standard
1.430,1.610,1.820,noc
1/1 standard
1.820,2.080,2.260,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí a denní služby.
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let = Kč 260,-/noc,
dítě 4-11,9 let (bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
72
lázeň); fyzioterapie (Tens, kryoterapie,
přihrádková galvanolázeň, vanová
elektrolázeň, ultrazvuk atd.); solná terapie, spektrální terapie.
Poznámka: U hotelu je nehlídané uzavřené parkoviště. Pobyt s domácími
zvířaty není povolen.
Program HAJ BE 01 „TERMÁLNÍ RÁJ BÉKE“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, denně volné využití
hotelového Wellness a Saunového
světa, dále zapůjčení županu a bezplatné parkování u hotelu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program HAJ BE 02
„TERMÁLNÍ
TÝDEN BÉKE“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, denně volné využití
hotelového Wellness a Saunového
světa, dále zapůjčení županu a bezplatné parkování u hotelu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Fakultativní balíček k programu
HAJ BE 02:
„TÝDENNÍ MALÁ KÚRA“ - Cena za
osobu a program: Kč 3.330,Cena balíčku zahrnuje: 1x lékařskou
konzultaci, 10 léčebných procedur dle
předpisu lékaře
Poznámka pro program
HAJ BE 01 a 02:
sleva za včasný nákup 5%
do 65 dní před nástupním dnem pobytu
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,60/os./noc)
Hunguest Hotel Béke
03.01.-01.04.13 01.04.-06.07.13 06.07.-01.09.13
Kategorie
01.11.-20.12.13 01.09.-01.11.13
HAJ BE 01
1/2 standard
3.380,3.850,4.210,1/1 standard
4.320,5.150,5.510,HAJ BE 02
1/2 standard
7.850,8.940,9.830,1/1 standard
10.040,12.010,12.900,Prodlužovací 1/2 standard
1.120,1.270,1.400,noc
1/1 standard
1.430,1.720,1.850,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí a denní služby.
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma.
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Harkány
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Lázeňské město Harkány se středomořským podnebím leží v jihozápadním cípu
země, přímo vedle řeky Drávy, která zde tvoří hranici s Chorvatskem. Při výkopech kanálu v r. 1823 došlo k objevení termálních pramenů, které měly léčivé
účinky, a hned rok nato byly vystaveny první lázně. Dnes jsou Harkány vyhledávaným lázeňským místem turisty z celé Evropy. Centrum města tvoří vlastní
termální lázně - areál v městském parku o rozloze 13,5 ha se šesti termálními
bazény (35 - 37°C), pěti rekreačním bazény (25 - 35°C) a bazény pro děti (v letním období atrakce - tobogán, vířivky aj.).
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 745 km, od Brna 550 km a od Ostravy
720 km.
Léčivé zdroje: místní termální léčivá voda je charakteristická vysokým obsahem síranů a sirouhličitanů, vyvěrá o teplotě 62°C a aplikuje se i jako pitná kůra.
Léčebné metody: především koupele a bahenní zábaly.
Indikace: lupénka, nemocí pohybového ústrojí, neplodnosti, revmatizmu,
Bechtěrevovy nemoci, rehabilitace po úrazech.
Thermal Hotel Harkány ****
Poloha: lázeňský hotel se nachází
v blízkosti centra lázeňského města,
jeho hosté zde najdou velmi klidnou
atmosféru, neboť hotel je obklopen
velkým – 3 ha parkem se středomořskými rostlinami a dřevinami.
Popis hotelu: v hotelu se dvěma výtahy na Vás čeká prostorné a příjemné
hotelové Lobby s barem, dále recepce,
hotelová restaurace, která se vyznačuje
výbornou místní kuchyní a v nabídce
najdete místní vína. Hotel disponuje
perfektním prostorovým a technickým
vybavením pro pořádání konferencí,
WiFi připojení je zdarma ve všech prostorách hotelu, jakož i na pokojích.
Hlavní předností hotelu je však jeho
vlastní balneologické a wellness centrum, které disponuje m.j. přívodem
místní léčivé vody do termálních bazénů (vnitřní, venkovní – ca. 16 x 6 m),
k dispozici je dále plavecký bazén (23 x
12 m) s vodními atrakcemi, Saunový
svět (parní, infračervená a turecká
lázeň). Ve wellness-centru najdete
komplexní služby, vč. kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry, manikúry a solária.
Samozřejmostí je nabídka množství lázeňských a wellness procedur. V nabídce hotelu je řada sportovních aktivit
–zdarma je k dispozici využití volejbalového hřiště, stolního tenisu, sluneční
terasy, za poplatek na místě dále zapůjčení kol, tenis, billiard.
Vybavení pokoje: hotel disponuje celkem 131 pokoji ve dvou kategoriích –
standard (jsou obsaženy v naší nabídce)
www.lazne.net
Program HAR THER 01
a superior (na vyžádání za příplatek). Pokoje kat. Standard mají cca 17 m2 a jsou
vybaveny koupelnou (sprcha, vysoušeč
vlasů, WC), minibarem, trezorem, SATTV, telefonem, WiFi připojením na internet (zdarma) a balkonem. K dispozici
jsou župany – zapůjčení zdarma. Klimatizace je možná – za příplatek na místě.
Stravování: v hotelové restauraci – snídaně a večeře formou bufetu.
Procedury poskytované hotelem:
hotel disponuje komplexním lázeňským
zařízením a profesionálním lékařských
a terapeutickým personálem a jeho
hlavní specializací je léčba lupénky.
Lázeňské oddělení poskytuje léčebné zábaly (bahenní, fango, parafín), elektroterapii, masáže různého druhu (léčebné
a wellness – aromatické, medové, lávovými kameny, thajské aj.), vanové koupele, podvodní masáže, magnetoterapii,
léčebnou gymnastiku, aj.
Poznámka: parkování na uzavřeném
hotelovém parkovišti (za poplatek).
Pobyt domácích zvířat možný (za poplatek na místě).
„MINIKÚRA“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x vstupní lékařskou
prohlídku, 5 procedur dle lékaře (masáže, elektroterapie, fango, koupel, hydroxér, gymnastika apod.), denně volné
využití vnitřních bazénů, vč. venkovního (pouze v letním období) a Saunového světa.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program HAR THER 04
„WELLNESS DNY
V HARKÁNY“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, denně volné využití
vnitřních bazénů, vč. venkovního (pouze
v letním období) a Saunového světa.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program HAR THER 05 „KRÁSNÁ A ZDRAVÁ“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, 3x masáž (25 min.), 2x hydroProgram HAR THER 02
„MALÁ KÚRA“ xér, 2x reflexní masáž nohou (20 min.),
Cena programu zahrnuje: 7x ubyto- 3x solárium (15 min.), zapůjčení kola na 6
vání s polopenzí, 1x vstupní lékařskou hodin/pobyt, denně volné využití vnitřprohlídku, 10 procedur dle lékaře (ma- ních bazénů, vč. venkovního (pouze v letsáže, elektroterapie, fango, koupel, hyd- ním období) a Saunového světa.
roxér, gymnastika apod.), denně volné nástupní den: individuálně
využití vnitřních bazénů, vč. venkov- první služba: večeře
ního (pouze v letním období) a Saunového světa.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,60/os./noc)
Program HAR THER 03 „LÉČBA LUPÉNKY“ Thermal
2.1.-24.6.13 24.6.-7.10.13
Cena programu zahrnuje: 7x ubytoKategorie 7.10.-20.12.13
vání s polopenzí, 1x vstupní lékařskou HAR THER 1/2 standard 10.480,- 11.290,prohlídku, 28 procedur dle lékaře, min. 01
1/1 standard 13.390,- 15.290,2x 30 min. vanovou koupel v čerstvé lé- HAR THER 1/2 standard 11.570,- 12.790,čebné vodě, světelnou terapii, ošetření 02
1/1 standard 14.490,- 16.790,anthralinem, lokální ošetření bez pou- HAR THER 1/2 standard 16.640,- 17.190,žití steroidních látek, denně volné vyu- 03
1/1 standard 19.550,- 21.190,žití vnitřních bazénů, vč. venkovního HAR THER 1/2 standard
4.670,- 4.600,(pouze v letním období) a Saunového 04
1/1 standard
5.930,- 6.090,světa.
HAR THER 1/2 standard 10.530,- 11.080,nástupní den: individuálně
05
1/1 standard 13.450,- 15.080,první služba: večeře
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji
dvou plně platících osob, max. 1 dítě 0-5,9 let zdarma,
6-13,9 let – 50% sleva – přesná cena na vyžádání.
73
Termální lázně Hévíz
wellness pobyty
Hévíz (5 tis. obyvatel) je jedno z největších a nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku.
Leží v údolí 6 kilometrů od Keszthely v jihozápadním cípu Balatonu. Návštěvníci Hevízu jsou
okouzleni jeho krásou, jedinečnou atmosférou a také přírodním divem - přírodním jezerem
s termální vodou o rozloze 4,4 ha. V létě dosahuje teplota vody 33-35 °C, v zimě je (dle klimatických podmínek) o poznání nižší (26-28 °C).
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 483 km, od Brna 317 km, od Ostravy 442 km.
Léčivé zdroje: termální, mírně radioaktivní voda obsahující síru, alkálie, hydrogenuhličitany
a zejména soli vápníku. Dalším významným zdrojem je bahno, které se nachází na dně jezera
a tvoří přechod mezi anorganickým bahnem (vápník, hořčík, sulfáty aj.) a fangem, bohatým
na organické části. Bahno se využívá v kombinaci s hevízskou vodou k zábalům.
Léčebné metody: balneoterapie (termální koupele, pitná kúra), hydroterapie (uhličité a střídavé koupele, podvodní masáže, podvodní trakce), mechanoterapie (léčebná gymnastika, masáže vč. reflexních a lymfo-masáží), elektroterapie (ultrazvuk, elektroléčba), zábaly (bahenní, parafango), inhalace (solné, kyslíkové), fototerapie, reflexologie.
Indikace: revmatická onemocnění, nemoci pohybového aparátu, chronické záněty kloubů, Bechtěrevova nemoc, revmatismus měkkých tkání, degenerativní změny pohybového aparátu, spondylóza, artrózy, léčba poúrazových a pooperačních stavů (kloubní náhrady).
Danubius Health Spa Resort Aqua ****
Poloha: resort najdete v centru lázeňského městečka asi 300 m od termálního jezera.
Popis hotelu: hotel z r. 1984, většina
provozů byla zrekonstruována: recepce
(směnárna, trezor), příjemné lobby s kavárnou, obchod se suvenýry a 3 výtahy,
restaurace s letní terasou a pivnice, letní
zahradní gril-bar. V hotelu jsou dále
konferenční prostory, zubní klinika, půjčovna aut, turistický servis (výlety, vstupenky aj.), internet. Hotel nabízí
Kneippův chodník a venkovní plavecký
bazén (12x 8m, 26 °C v provozu od pol.
dubna do pol. října), soustavu vnitřních
a venkovních bazénů o celkové rozloze
200 m2 a teplotě 29 °C (vč atrakcí jako
jacuzzi, masážní trysky, gejzír a vodopád), vnitřní termální bazén (14x 7,5 m,
35 °C), sauny (infra a finská), nově byla
otevřena solná jeskyně (za poplatek).
Hotel je nekuřácký. Parkoviště přímo
u hotelu, garáže (za poplatek).
Vybavení pokoje: 224 pokojů kat. Danubius Guestroom (dále DGR): francouzské balkony, koupelna (vana, WC,
vysoušeč vlasů), SAT-TV, rádio, telefon,
minibar a župan. Některé pokoje lze
navzájem propojit. Některá vyšší patra
s výhledem na zahradu za příplatek.
Stravování: v restauračních prostorách
formou ALL INCLUSIVE:
07 – 10 hod. - snídaňový bufet v restauraci
10 – 11 hod. - pozdní kontinentální snídaně
10 – 15 hod. - bylinné čaje a ovoce v terapeutickém oddělení
11 – 22 hod. - osvěžující nápoje - minerálka, ovocné a zeleninové šťávy, čaj,
káva, ovoce a zmrzlina
12 – 14 hod. - polední bufet v restauraci v duchu zdravého životního stylu
– polévky, saláty, zelenina, těstoviny,
jídla připravovaná na grilu a woku, koláče, palačinky, ovoce, zmrzlina
15 – 17 hod. - odpolední svačina ve
formě kávy/čaje a zákusků
18 – 21 hod. - večerní bufet v restauraci
(1x týdně bufet se specialitami maďarské
74
kuchyně), vč. nápojů - stolní víno, točené
pivo, čaj, káva
Další služby v ceně: zapůjčení županu,
neomezené využití všech termálních
a plaveckých bazénu vnitřních i vnějších a sauny, venkovního Kneippova
bazénku v zahradě (v létě) dále využití
fitness, sluneční terasy, stolního tenisu,
skupinových sportovních programů
(ranní a fitness-gymnastika, aqua-fitness, vycházky), nordic walkingu, volný
vstup na večery s živou hudbou, v letním období animační program pro děti,
využití servisu pro děti zdarma (herna,
dětské hřiště, dětská postýlka, dětská
židlička), WiFi v hotelové hale.
Služby placené - nad rámec all inclusive: pokojová služba, využití lázeňských,
wellness a kosmetických programů, využití solné jeskyně, kadeřnictví, kosmetiky, půjčování aut, jízdních kol,
internetové místnosti, konzumace obsahu minibaru, Quint Bar, parkování v garáži, pobyt s domácím zvířetem (podle
předchozí domluvy).
Léčebné procedury poskytované hotelem (nad rámec all inclusive): Health
Spa balneologické centrum vč. diagnostického centra poskytuje hydro- a mechanoterapii (podvodní masáže, podvodní
trakce), elektro-, foto- a magnetoterapii,
bahenní zábaly, inhalace, cca 15 druhů
masáží, aromatické koupele, pitnou kúru,
léčebnou gymnastiku aj.
Wellness Beauty a Relax služby poskytované hotelem (nad rámec all
inclusive): Fitness centrum s moderními přístroji a trenérem, dále kosmetické služby s exklusivními produkty
firmy Dr. Grandel, wellness-masáže
(aromatické, uvolňovací, kosmetické,
aj.), různé druhy koupelí (Kleopatřina,
se solí z Mrtvého moře, aromatické aj.)
manikúra, pedikúra, kadeřnictví, solárium. Sportovnímu vyžití slouží jóga,
aquafitness, ranní a fitness gymnastika,
vycházky a nordic walking s trenérem,
půjčovna kol, aj.
Poznámka: Služby all-inclusive jsou
k dispozici: v den příjezdu od 14 hodin
(dřívější check-in v době 06-14 hod. za příplatek na poptávku), v den odjezdu do 11
hod. (pozdní check-out v době 11-18
hod. za příplatek na poptávku). Parkování
Program HE AQ 01
na hotelovém parkovišti za závorou
a s kamerovým systémem dozoru
(zdarma). Pobyt domácích zvířat je možný
(za poplatek), platí však jistá omezení (restaurace, spa a wellness-centrum aj.).
„OSVĚŽENÍ AQUA 4=3“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s využitím všech služeb v rámci all inclusive
(viz popis hotelu), 1 poukázku na wellness-procedury v hodnotě € 10,-.
nástupní den: individuálně
první služba: all-inclusive
Pozn.: pobyty není možné kumulovat.
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,75/os./noc)
Spa Resort Aqua
02.03.-01.04.13 01.04.-29.06.13 29.06.-28.09.13 02.11.-20.12.13
Kategorie
28.09.-02.11.13
HE AQ 01 1/2 DGR
6.080,6.470,6.710,5.620,1/1 DGR
7.250,7.720,8.110,6.710,Prodlužovací 1/2 DGR
2.030,2.160,2.240,1.870,noc
1/1 DGR
2.420,2.570,2.700,2.240,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování vč. all-inclusive.
Dětské ceny: v dětské postýlce/na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 6 let - zdarma
dítě 6-13,9 - (bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
Program HE AQ 02
„RELAXAČNÍ TÝDEN AQUA 7 = 6“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s využitím všech služeb v rámci all inclusive
(viz popis hotelu), 1x přípitek na přivítanou, 1 poukázku na wellness-procedury v hodnotě € 10,-, zubní konzultaci (po-pá), lékařskou konzultaci, obecné poradenství v oblasti léčebné terapie.
nástupní den: individuálně
první služba: all-inclusive
Pozn.: pobyty není možné kumulovat.
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,75/os./noc)
Spa Resort Aqua
02.03.-01.04.13 01.04.-29.06.13 29.06.-28.09.13 02.11.-23.11.13 23.11.-20.12.13
Kategorie
28.09.-02.11.13
HE AQ 02 1/2 DGR
12.170,12.950,13.420,11.230,11.230,1/1 DGR
14.510,15.440,16.220,13.420,11.230,Dětské ceny: v dětské postýlce/na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 6 let - zdarma
dítě 6-13,9 - (bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Hévíz
wellness pobyty
Lotus Therme Hotel & Spa **** *
Program HE LT 01
„VŠEDNÍ DNY LOTUS“
Program HE LT 03
„LOTUS RELAX“
Cena programu zahrnuje: 1x uvítací Cena programu zahrnuje: 1x uvítací
koktejl, 2x ubytování s polopenzí, denní koktejl, 3x ubytování s polopenzí, 1x rePoloha: v parku o rozloze 17 ha, pouze masáží (reflexní masáž nohou, lymfonabídka bylinných čajů, volný vstup do laxační koupel (20 min.), 1x relaxační repár minut chůze od termálního jezera masáž, relaxační, masáž hlavy, Shiatsu,
bazénového a saunového světa, účast generační masáž (30 min.), 1x ošetření
se nachází exkluzivní Lotus Therme masáž lávovými kameny, masáž Lomi
na bezplatných sportovních a wellness obličeje – čištění, peeling, masáž – (40
Hotel & Spa *****.
Lomi, thajská, indická masáž hlavy, ajurprogramech hotelu, volný vstup do fit- min.), denní nabídka bylinných čajů,
Popis hotelu: moderní hotel s celkovou vedská aj.), koupele (perličková, relaness, internetové připojení, parkovné, volný vstup do bazénového a saunokapacitou 232 pokojů je vybaven recepcí, xační, bylinková, vanilková, Kleopatřina
zapůjčení županu
vého světa, účast na bezplatných sporvýtahem, Ildiko Lobby barem, Shali Mar koupel, koupel s mořskou vodou), banástupní den: ne - st
tovních a wellness programech hotelu,
barem s živou hudbou, restaurací Corvi- henní zábaly, elektroterapie, oxygenoprvní služba: večeře
volný vstup do fitness, internetové přinius s místní i mezinárodní kuchyní. Lá- terapie, inhalace, ultrazvuk apod.
pojení, parkovné, zapůjčení županu
zeňskou a wellness péči zajišťují Wellness Poznámka: Parkování na hlídaném zanástupní den: individuálně
Program
HE
LT
02
„LOTUS
POBYT“
a Spa centrum s venkovním i vnitřním střešeném parkovišti zdarma. Pobyt
první služba: večeře
Cena
programu
zahrnuje:
1x
uvítací
termálním bazénem (32 °C), 3 termální domácího zvířete není možný.
koktejl, 3x ubytování s polopenzí, denní
bazény, jacuzzi, saunový svět (finská
„LOTUS VITAL“
nabídka bylinných čajů, volný vstup do Program HE LT 04
sauna, aromatická světelná sauna, infrabazénového a saunového světa, účast Cena programu zahrnuje: 1x uvítací
červená kabina, Laconium, parní lázeň,
na bezplatných sportovních a wellness koktejl, 3x ubytování s polopenzí,
finská zahradní sauna, relaxační sprchy,
programech hotelu, volný vstup do fit- 1x malé ošetření obličeje (15 min.),
Kneippův chodník), solárium, solná jesness, internetové připojení, parkovné, 1x koupel s mořskou vodou (20 min.),
kyně, Beauty centrum (manikúra, pedizapůjčení županu
1x solnou jeskyni (45 min.), 1x wellness
kúra), zábaly, různé druhy masáží,
nástupní den: individuálně
masáž (60 min.), denní nabídka bylinkoupele aj. Sportovní vyžití zajišťuje fitprvní
služba:
večeře
ných čajů, volný vstup do bazénového
ness, 6-jamkové golfové hřiště, 4 tenisové
a saunového světa, účast na bezplatkurty (2 kurty v zimě kryté), lukostřelba,
ných sportovních a wellness prograstolní tenis, různé sportovní programy
mech hotelu, volný vstup do fitness,
pořádané hotelem (jóga, strečink, vyrovinternetové připojení, parkovné, zapůjnávací cvičení aj.). Hotel nabízí i konfečení županu
renční prostory (2 konferenční místností
nástupní den: individuálně
s moderním vybavením a denním světprvní služba: večeře
lem, 3 salonky 75m2, 75m2, 120 m2). K dalšímu hotelovému vybavení patří salon
Agra s krbem, dětský koutek, panoramatická terasa, obchod, sportovní obchod,
různé hotelové služby (pronájem aut,
směnárna, zajištění výletů aj.)
Celý hotel má WiFi internetové pokrytí.
Vybavení pokoje: kategorie standard
– jedno a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou/vanou,
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,75/os./noc)
WC, vysoušečem vlasů, LCD-TV, radiem,
Lotus Therme
07.01.-29.03.13 01.04.-02.06.13 29.03.-01.04.13
DVD -přehrávačem, klimatizací, mini02.06.-02.08.13 02.08.-20.08.13
barem, trezorem, telefonem, balkonem
20.08.-27.09.13 27.09.-03.11.13
nebo terasou. K dispozici jsou pokoje
Kategorie
03.11.-20.12.13
bezbariérové, pokoje se spojovacími
HE LT 01
1/2 standard
4.840,5.150,x
dveřmi. Za příplatek lze rezervovat po1/1 standard
5.880,6.190,x
koje s terasou nebo suite.
HE LT 02
1/2 standard
7.250,7.720,9.150,Stravování: v hotelové restauraci. Sní1/1 standard
8.810,9.280,10.710,daně a večeře – bufet.
HE LT 03
1/2 standard
9.390,9.850,11.280,Procedury poskytované hotelem:
1/1 standard
10.950,11.410,12.840,všechny procedury jsou poskytované
HE LT 04
1/2 standard
9.830,10.300,11.730,v hotelovém komplexu: různé druhy
1/1 standard
11.390,11.860,13.290,-
www.lazne.net
75
Termální lázně Hévíz
Hunguest Hotel Helios *** superior
Poloha: hotel leží v parku o rozloze cca
4,5 ha, který je chráněnou přírodní památkou, asi 500m od centra Hévízu
a také termálního jezera.
Popis hotelu: hotel Helios sestává
z hlavní budovy Anna a budovy Benjamin, které jsou spojeny zastřešenou
chodbou. V hlavní budově Anna se nachází hotelová restaurace Borostyán
a hotelový lobby bar, kde večer hraje
živá hudba. Hotel disponuje vnitřním
a venkovním bazénem (provozovaným
v letních měsících) s normální vodou,
protiproudem, masážními tryskami
a Kneippovým bazénkem. Hostům
dále slouží kadeřník, kosmetika, manikúra, pedikúra, solárium, sauna, whirlpool, parní kabina, infrasauna, solná
komora, ordinace zubního lékaře, pronájem tenisového kurtu, obchod se suvenýry, půjčovna kol, v recepci je
kopírka a trezor. V hotelu jsou pořádány
1x týdně kurzy vaření (za poplatek),
v úterý módní prohlídky, ve středu trh
s místními produkty, ve čtvrtek tematické večery (Maďarský, Operetní),
dietní poradna.
Vybavení pokoje: hotel Anna má 150
klimatizovaných pokojů a 12 apartmá,
v každém pokoji standard je koupelna
s vanou, samostatné WC, SAT-TV, telefon, minibar, trezor, balkon. Hotel Benjamin má 48 pokojů se sprchou a WC,
SAT-TV, minibarem a trezorem.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně a večeře – bufet. V poledne je pro
hotelové hosty připraven polévkový
bufet. Hotel je výjimečný přístupem ke
stravování, nabízí bufet s označením
všech podávaných potravin podle
vhodnosti pro 8 druhů diet včetně
diety bezlepkové. Pro tyto účely má
speciální kuchyni, peče vlastní bezlepkové pečivo i zákusky.
Léčebné procedury poskytované
hotelem: hotel má vlastní balneologické zařízení a vlastní termální pramen
(zdarma pitná kúra). V hotelu je krytý
termální bazén 13x9 m s teplotou 34 °C.
Možné procedury: masáže, zdravotní
gymnastika, trakce, ultrazvuk, galvanoterapie, bahenní zábaly, fyzioterapeutické ošetření, vodní gymnastika,
koupele, hydroxeur apod. Kromě toho
je v hotelu široká nabídka alternativních
terapií a holistických programů.
Poznámka: Parkování přímo před hotelem za závorou (za poplatek). Pobyt
malých domácích zvířat je možný po
předchozí dohodě (za poplatek).
76
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,75/os./noc)
Hunguest Helios
04.01.-28.02.13 28.02.-27.04.13 27.04.-15.07.13 15.07.-26.09.13 07.04.-21.10.13 21.10.-20.12.13
Kategorie
20.11.-20.12.13 23.10.-20.11.13 26.09.-23.10.13
HE HEL 01
1/2 standard Anna
3.560,3.740,4.110,4.390,x
x
1/1 standard Anna
3.560,4.580,5.150,5.330,x
x
HE HEL 02
1/2 standard Anna
x
x
x
x
4.160,3.740,1/1 standard Anna
x
x
x
x
5.100,4.650,Prodluž. noc 1/2 standard Anna
1.200,1.250,1.380,1.470,1.380,1.250,pr. HEL 01-02 1/1 standard Anna
1.200,1.530,1.720,1.780,1.720,1.530,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí a denní služby.
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma, dítě 4-17,9 let (bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
Poznámka pro všechny programy:
sleva za včasný nákup 5%
do 65 dní před nástupním dnem pobytu
Program HE HEL 03
„SVÁTEČNÍ DNY
V HELIOSU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x částečnou masáž
(20 min.), 1x rezonanční muzikoterapiíi,
denně dopoledne bylinkové čaje v terapeutickém centru, volný vstup do bazénů, sauny, infrasauny, whirlpoolu,
páry, Kneippova bazénku, účast na skupinových cvičeních (aqua- a léčebná
gymnastika, účast na vycházce Power
nebo Nordic Walking s trenérem nebo
vyjížďka na kolech s doprovodem trenéra - kola a hole lze zapůjčit v hotelu
za poplatek), využití Fitness centra, pitnou kúru v hotelu. Zapůjčení županu.
nástupní den: 14.03.13, 29.03.13,
05.07.13, 17.08.13
první služba: večeře
Program HE HEL 04
Program HE HEL 01
„WELLNESSOVÝ
POBYT HELIOS“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, denně dopoledne bylinkové čaje v terapeutickém centru,
volný vstup do bazénů (bazény v zahradě v provozu jen v létě), sauny, infrasauny, whirlpoolu, páry, Kneippova
bazénku, účast na skupinových cvičeních (aqua- a léčebná gymnastika,
účast na vycházce Nordic Walking s trenérem nebo vyjížďka na kolech s doprovodem trenéra - kola a hole lze
zapůjčit v hotelu za poplatek), využití
Fitness centra, pitnou kúru v hotelu. Zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program HE HEL 02
„OSVĚŽUJÍCÍ
WELLNESS HELIOS“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x osvěžující masáž
nebo ošetření těla (40 min.), denně dopoledne bylinkové čaje v terapeutickém centru, volný vstup do bazénů,
sauny, infrasauny, whirlpoolu, páry,
Kneippova bazénku, účast na skupinových cvičeních (aqua- a léčebná gymnastika, účast na vycházce Nordic
Walking s trenérem nebo vyjížďka na
kolech s doprovodem trenéra - kola
a hole lze zapůjčit v hotelu za poplatek), využití Fitness centra, pitnou kúru
v hotelu. Zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
„ZIMNÍ POHÁDKA
V HELIOSU“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 1x relaxační částečnou
masáž (20 min.) nebo 1x aromatickou
koupel (15 min.), 1x solnou komoru
(60 min.),1x rezonanční muzikoterapii
(30 min.), denně dopoledne bylinkové
čaje v terapeutickém centru, volný vstup
do bazénů, sauny, infrasauny, whirlpoolu,
páry, Kneippova bazénku, účast na skupinových cvičeních (aqua- a léčebná
gymnastika), využití Fitness centra, pitnou kúru v hotelu. Zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,75/os./noc)
Hunguest Helios
4.1.-14.3.13 14.3.-17.3.13
17.3.-29.3.13 29.3.-1.4.13
1.4.-27.4.13 5.7.-8.7.13
Kategorie
17.8.-20.8.13
HE HEL 03 1/2 standard Anna
x
3.770,1/1 standard Anna
x
4.060,HE HEL 04 1/2 standard Anna 5.360,x
1/1 standard Anna 5.360,x
Prodl.noc 1/2 standard Anna 1.090,x
pr.HEL 04 1/1 standard Anna 1.090,x
Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí
a denní služby.
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji
dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma,
dítě 4-17,9 let (bez nároku na procedury, které se
dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
Program HE HEL 05
„TÝDENNÍ POBYT HELIOS“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, denně dopoledne bylinkové čaje v terapeutickém centru, volný vstup do bazénů (bazény v zahradě
v provozu jen v létě), sauny, infrasauny, whirlpoolu, páry, Kneippova bazénku,
účast na skupinových cvičeních (aqua- a léčebná gymnastika, účast na vycházce
Nordic Walking s trenérem nebo vyjížďka na kolech s doprovodem trenéra - kola
a hole lze zapůjčit v hotelu za poplatek), využití Fitness centra, pitnou kúru v hotelu. Zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,75/os./noc)
Hunguest Helios
04.01.-28.02.13 28.02.-27.04.13 27.04.-15.07.13 15.07.-26.09.13
Kategorie
20.11.-20.12.13 23.10.-20.11.13 26.09.-23.10.13
HE HEL 05 1/2 standard Anna 8.290,8.740,9.620,10.270,1/1 standard Anna 8.290,10.710,12.010,12.450,Prodluž. 1/2 standard Anna 1.200,1.250,1.380,1.470,noc
1/1 standard Anna 1.200,1.530,1.720,1.780,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí a denní služby.
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma, dítě
4-17,9 let (bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
Fakultativní balíček ke všem programům HE HEL:
„HELIOS RELAX“ - Cena za osobu a program: Kč 2.030,Cena balíčku zahrnuje: 1x Scen Tao wellnessovou masáž lávovými kameny
(60 min.), 1x osvěžující masáž (30 min.), 2x aromatickou koupel (15 min.), 1x rezonanční muzikoterapii (30 min.), 1x solnou terapii (60 min.), denně 1 léčivý čaj
nebo 1 minerální vodu
Fakultativní balíček k programům HE HEL 04 a 05:
„MALÁ KÚRA HELIOS“ - Cena za osobu a program: Kč 3.070,Cena balíčku zahrnuje: 1x lékařskou konzultaci, 7 léčebných procedur podle
doporučení lékaře (masáže, léčebná gymnastika, vodní gymnastika, akupunktura, zábaly, fyzioterapie, hydroterapie apod.)
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Hévíz
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Hunguest Hotel Panorama ***
Poloha: hotel Panoráma se nachází
v centru Hévízu asi 100 m od termálního jezera. Vytápěnou chodbou je
spojen s léčebným centrem Szt. András
(sv. András). Z vyšších pater hotelu se
naskýtá nádherný výhled na město
a na hory Keszthelyi.
Popis hotelu: hosty očekává recepce
(trezor, zapůjčení vysoušeče vlasů –
zdarma), restaurace Márvány a hotelový
lobby bar, obchod s dárkovými předměty,
infrasauna, solárium, masáže, kadeřník,
kosmetika, manikúra, pedikúra, čínské léčivé metody Dr. Yanga, biliard a úschova
zavazadel. V pondělí se koná módní přehlídka, ve středu trh s místními produkty,
ve čtvrtek v rámci polopenze tematický
večer: maďarský nebo operetní.
Vybavení pokoje: 109 pokojů typu
superior (po celkové rekonstrukci) a 96
částečně renovovaných pokojů typu
Program HE PAN 01
„WELLNESSOVÝ
POBYT PANORAMA“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, denně jednorázový
vstup (3 hodiny) do termálních bazénů
v centru sv.Andráše nebo do Hévízského jezera, využití centrálního trezoru na recepci, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program HE PAN 02
„OSVĚŽUJÍCÍ
WELLNESS PANORAMA“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x osvěžující masáž
(30 min.), denně jednorázový vstup
(3 hodiny) do termálních bazénů
v centru sv.Andráše nebo do Hévízského jezera, využití centrálního trezoru na recepci, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program HE PAN 03
classic, v každém z nich je SAT-TV, telefon a minibar, koupelna s WC a balkon.
Stravování: v hotelové restauraci: snídaně i večeře - bufet. V poledne je pro hotelové hosty připraven polévkový bufet.
Léčebné procedury poskytované
hotelem: pouze tento hotel v Hévízu
má výhodu spojení krytou a vytápěnou chodbou s termálními bazény
hévízského nemocničního revmatologického a rehabilitačního centra sv. Andráše. V hotelovém léčebném centru
se podávají různé procedury: lékařské
prohlídky, elektroterapie, různé druhy
koupelí, léčebné masáže, zdravotní
gymnastika, trakce, bahenní zábaly,
balneoterapie apod.
Poznámka: Parkování za hotelem ve
dvoře nebo v podzemní garáži (za poplatek). Pobyt domácích zvířat (do 5 kg)
je možný (za poplatek).
„SVÁTEČNÍ DNY
V PANORAMĚ“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x částečnou masáž
(15min.), denně jednorázový vstup
(3 hodiny) do termálních bazénů
v centru sv.Andráše nebo do Hévízského jezera, využití centrálního trezoru na recepci, zapůjčení županu.
nástupní den: 14.03.13, 29.03.13,
05.07.13, 17.08.13
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu cca €
1,75/os./noc)
Panorama
14.03.-17.03.13
29.03.-01.04.13
05.07.-08.07.13
Kategorie
17.08.-20.08.13
HE PAN 03 1/2 superior
3.150,1/1 superior
3.590,Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji
dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma,
dítě 4-17,9 let (bez nároku na procedury, které se
dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
Poznámka pro všechny programy:
sleva za včasný nákup 5%
do 65 dní před nástupním dnem pobytu
Program HE PAN 04
„TÝDENNÍ POBYT PANORAMA“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, denně jednorázový vstup
(3 hodiny) do termálních bazénů v centru sv.Andráše nebo do Hévízského jezera,
využití centrálního trezoru na recepci, zapůjčení županu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,75/os./noc)
Hunguest Panorama
04.01.-28.02.13 28.02.-27.04.13 27.04.-15.07.13 15.07.-26.09.13
Kategorie
20.11.-20.12.13 23.10.-20.11.13 26.09.-23.10.13
HE PAN 04 1/2 superior
7.200,7.440,8.090,8.530,1/1 superior
7.200,9.180,9.830,10.270,Prodluž. 1/2 superior
1.040,1.070,1.160,1.220,noc
1/1 superior
1.040,1.310,1.400,1.470,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí a denní služby.
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma, dítě
4-17,9 let (bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
Fakultativní balíček ke všem programům HE PAN:
„PANORAMA RELAX“ - Cena za osobu a program: Kč 1.220,Cena balíčku zahrnuje: 1x celotělovou masáž aromatickými oleji (50 min.),
2x celotělovou osvěžující masáž (30 min.), 1x masáž bylinnými oleji (30 min.)
nebo 1x reflexní masáž nohou (30 min.), 2x infrasaunu (2x30 min.)
Fakultativní balíček k programu HE PAN 04:
„MALÁ KÚRA PANORAMA“ - Cena za osobu a program: Kč 3.070,Cena balíčku zahrnuje: 1x lékařskou konzultaci, 7 léčebných procedur podle
doporučení lékaře (elektroterapie, 3x skupinová léčebná nebo 3x vodní gymnastika, zábaly, fyzioterapie, hydroterapie apod.)
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,75/os./noc)
Panorama
04.01.-28.02.13 28.02.-27.04.13 27.04.-15.07.13 15.07.-26.09.13 07.04.-21.10.13 21.10.-20.12.13
Kategorie
20.11.-20.12.13 23.10.-20.11.13 26.09.-23.10.13
HE PAN 01
1/2 superior
3.090,3.170,3.460,3.640,x
x
1/1 superior
3.090,3.930,4.210,4.390,x
x
HE PAN 02
1/2 superior
x
x
x
x
3.430,3.150,1/1 superior
x
x
x
x
4.160,3.870,Prodluž. noc 1/2 superior
1.040,1.070,1.160,1.220,1.160,1.070,PAN 01-02
1/1 superior
1.040,1.310,1.400,1.470,1.400,1.310,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí a denní služby.
Dětské ceny: na přistýlce/v dětské postýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma, dítě 4-17,9 let (bez nároku na procedury, které se dětem neposkytují) – přesná cena na vyžádání.
www.lazne.net
77
Termální lázně Mosonmagyaróvár
wellness pobyty
Mosonmagyaróvár je město v západním Maďarsku v župě Győr-MosonSopron. Nachází se nedaleko rakouských a slovenských hranic. Město je
správním centrem stejnojmenného okresu. Mosonmagyaróvár má kolem
32 tisíc obyvatel. Mezi významné pamětihodnosti města patří hrad ze
13.století, řada kostelů, barokní domy a paláce, muzea. Ve městě jsou termální městské lázně, které mají zastřešenou i venkovní část a celkem 7
bazénů s vodou různého druhu (plavecké, léčebné, sedací, wellness, na
cvičení, dětský). Mimo relaxace poskytují lázně i léčení, k dispozici jsou
lékařské konzultace, koupele, masáže, podvodní masáže, bahenní zábaly,
elektroterapie, léčebný tělocvik.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 366 km, od Brna 163 km, od Ostravy
294 km.
Léčivé zdroje: místní termální pramen s certifikací Státního zdravotního
ústavu produkuje alkalicko-hydrogensodnou a chloridovou vodu s vysokým obsahem minerálních solí, jodidů, fluoridů a křemičitanů.
Léčebné metody: především koupele, inhalace a pitná kúra.
Indikace: místní voda pomáhá při léčení onemocnění pohybového aparátu, chronických dýchacích obtíží i při léčení zažívacího ústrojí.
Termál Hotel Aqua ***
Program MOS AQ 01 „AQUA-ROMANTIKA“
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
Poloha: hotel leží nedaleko centra na přivítanou (sekt), 2x ubytování s poměsta hned za městskými termálními lopenzí, 1x medovou masáž zad, 2x
volný (vícenásobný) vstup do městlázněmi.
Popis hotelu: hotel s kapacitou 59 po- ských termálních lázní, využití hotelokojů má recepci, restauraci a bar. Hotel vého bazénu, sauny a infrasauny,
je vybaven výtahem. V hotelu je vlastní parkování u hotelu a zapůjčení županu
wellnessové a léčebné oddělení vč. ba- na dobu pobytu (pro dospělé).
zénu s termální vodou, sauny a infra- nástupní den: individuálně
první služba: večeře
sauny.
Vybavení pokoje: pokoje kategorie
standard jsou vybaveny koupelnou se Program MOS AQ 02
„KOUPÁNÍ AQUA“
sprchou či vanou a WC, vysoušečem Cena programu zahrnuje: 3x ubytovlasů, županem, SAT-TV, telefonem, tre- vání s polopenzí, 3x volný (vícenázorem a minibarem. Pokoje kategorie sobný) vstup do městských termálních
standard plus (celkem 32) mají navíc lázní, využití hotelového bazénu, sauny
klimatizaci a připojení na internet a infrasauny, parkování u hotelu a za(zdarma).
půjčení županu na dobu pobytu (pro
Stravování: v hotelové restauraci, sní- dospělé).
daně - bufet, večeře jako výběr z menu. nástupní den: individuálně
Léčebné procedury poskytované hote- první služba: večeře
lem: léčebná část poskytuje lékařské
konzultace, koupele, masáže, podvodní Program MOS AQ 03 „RELAXACE AQUA“
masáže, bahenní zábaly, elektroterapii, Cena programu zahrnuje: 3x ubytoléčebný tělocvik. Wellnessová část za- vání s polopenzí, 3x volný (vícenáhrnuje bazén s termální vodou, saunu sobný) vstup do městských termálních
a infrasaunu, různé druhy masáží lázní, 1x léčivou masáž (15 min.), využití
(aroma, medové, čokoládové apod.)
hotelového bazénu, sauny a infrasauny,
Poznámka: Parkování pod uzavřením parkování u hotelu a zapůjčení županu
u hotelu, nebo v podzemní garáži na dobu pobytu (pro dospělé).
(zdarma). Pobyt domácích zvířat není nástupní den: individuálně
povolen.
první služba: večeře
78
Program MOS AQ 04 „AQUA VITÁLNÍ DNY“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x masáž dle výběru
z možných: medovou nebo čokoládovou nebo aromatickou, 4x volný (vícenásobný) vstup do městských
termálních lázní, využití hotelového bazénu, sauny a infrasauny, parkování
u hotelu a zapůjčení županu na dobu
pobytu (pro dospělé).
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program MOS AQ 05
„WELLNESS
DNY AQUA“
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, pro dámy 1x čokoládovou masáž, pro pány 1x léčebnou
masáž částečnou, 5x volný (vícenásobný) vstup do městských termálních
lázní, využití hotelového bazénu, sauny
a infrasauny, parkování u hotelu a zapůjčení županu na dobu pobytu (pro
dospělé).
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,-/os./noc)
Termál Hotel Aqua 2.1.-3.4.13 3.4.-29.10.13
Kategorie 29.10.-20.12.13
MOS
1/2 standard
3.120,- 3.380,AQ 01 1/1 standard
3.900,- 4.290,1/2 standard plus 3.380,- 3.640,1/1 standard plus 4.160,- 4.550,MOS
1/2 standard
3.900,- 4.160,AQ 02 1/1 standard
4.940,- 5.330,1/2 standard plus 4.160,- 4.420,1/1 standard plus 5.200,- 5.590,MOS
1/2 standard
4.160,- 4.420,AQ 03 1/1 standard
5.200,- 5.590,1/2 standard plus 4.420,- 4.680,1/1 standard plus 5.460,- 5.850,MOS
1/2 standard
5.590,- 5.980,AQ 04 1/1 standard
6.630,- 7.150,1/2 standard plus 5.980,- 6.370,1/1 standard plus 7.020,- 7.540,MOS
1/2 standard
7.020,- 7.280,AQ 05 1/1 standard
8.450,- 8.840,1/2 standard plus 7.280,- 7.670,1/1 standard plus 8.710,- 9.230,Prodluž. 1/2 standard
1.440,- 1.440,noc
1/1 standard
1.900,- 1.900,1/2 standard plus 1.550,- 1.550,1/1 standard plus 2.000,- 2.000,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí
a denní služby.
Dětské ceny: na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma,
dítě 4-11,9 let – přesné ceny na vyžádání
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Mosonmagyaróvár
lázeňské pobyty & wellness pobyty
Thermal Hotel Mosonmagyaróvár *** superior
Poloha: hotel stojí v samotném srdci
Mosonmagyaróváru v klidném a tichém prostředí a bezprostředně sousedí s městskými termálními lázněmi
„Flexum“.
Popis hotelu: lázeňský hotel spojuje
léčebnou a wellnessovou část, hostům
slouží recepce, obchod s dárky, společenská místnost, restaurace Thermal
s mezinárodní, vegetariánskou i dietní
kuchyní (každý pátek večeře formou
švédských stolů s tradičními maďarskými jídly a s doprovodem živé
hudby), zimní zahrada. Hotel má vlastní
lékařskou ordinaci a léčebnou část
včetně zubní ordinace a ordinace plastického chirurga. Ve wellnessové části
hotelu je finská sauna, infrasauna a jacuzzi, masážní jadeitové lůžko, solná
jeskyně, kosmetika, pedikúra, manikúra
a kadeřnictví.
Vybavení pokoje: kapacita hotelu je
44 prostorných dvoulůžkových pokojů,
2 propojitelné rodinné pokoje a 1
Program MOS THE 01
„LÉČENÍ
V THERMALU“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 1x lékařskou konzultaci, 10 léčebných procedur podle
doporučení lékaře, 7x jednorázový
vstup do městských termálních lázní,
využití hotelové sauny, infrasauny a jacuzzi, parkování u hotelu a využití WiFi.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
apartmá. Všechny pokoje kat. superior
mají individuální klimatizaci, koupelnu
s WC, vysoušeč vlasů, LCD-TV, telefon,
trezor, a minibar. V pokojích je bezplatné WiFi připojení.
Stravování: v hotelové restauraci, snídaně - bufet, večeře jako 3 chodové
menu (v pátek bufet).
Léčebné procedury poskytované
hotelem: podvodní masáž, uhličitá
koupel, léčivé zábaly s bahnem z termální vody, ritexový a antiflogistický
zábal, fyzioterapie, léčebný tělocvik, inhalace a ušní svíčky, léčebné masáže
zad, reflexní masáž chodidel, masáž lávovými kameny, indická masáž hlavy,
aromamasáž, hloubková ultrazvuková
masáž, dále wellnessové masáže: solí
z Mrtvého moře, čokoládová, povzbuzující kávová a exotická kokosová
Poznámka: Parkování na hotelovém
parkovišti (bezplatně). Zapůjčení županu za poplatek € 1,- /den při složení
vratné kauce € 20,- /ks.
Program MOS THE 03
„NA SKOK
V THERMALU“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, 2x jednorázový vstup
do městských termálních lázní, využití
hotelové sauny, infrasauny a jacuzzi,
parkování u hotelu a využití WiFi.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
poznámka: tento pobyt není možný
v termínech 14.03. -17.03.13, 29.03. 02.04.13, 17.05.-20.05.13, 04.07.07.07.13, 25.10.-29.10.13
www.lazne.net
„RELAXACE
V THERMALU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 3x jednorázový vstup
do městských termálních lázní,
1x pobyt v solné jeskyni (45 min.), využití hotelové sauny, infrasauny a jacuzzi,
parkování u hotelu a využití WiFi.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program MOS THE 04
Program MOS THE 02
Program MOS THE 05
„KRÁTKÁ
DOVOLENÁ V THERMALU“
„KOUPÁNÍ
V THERMALU“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 4x jednorázový vstup
do městských termálních lázní,
1x pobyt v solné jeskyni (45 min.), využití hotelové sauny, infrasauny a jacuzzi,
parkování u hotelu a využití WiFi.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 5x jednorázový vstup
do městských termálních lázní,
1x pobyt v solné jeskyni (45 min.), využití hotelové sauny, infrasauny a jacuzzi,
parkování u hotelu a využití WiFi.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program MOS THE 06
„DOVOLENÁ
V THERMALU“
Cena programu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, 6x jednorázový vstup
do městských termálních lázní,
1x pobyt v solné jeskyni (45 min.), využití hotelové sauny, infrasauny a jacuzzi,
parkování u hotelu a využití WiFi.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program MOS THE 07
„TÝDEN
V THERMALU“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 7x jednorázový vstup
do městských termálních lázní,
1x masáž zad (15 min.), využití hotelové
sauny, infrasauny a jacuzzi, parkování
u hotelu a využití WiFi.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,- /os./noc)
THERMAL
03.01.-01.03.13 01.03.-14.03.13 14.03.-17.03.13 04.07.-07.07.13
01.06.-04.07.13 17.03.-29.03.13 29.03.-02.04.13
07.07.-01.08.13 02.04.-17.05.13 17.05.-20.05.13
01.11.-27.12.13 20.05.-01.06.13 25.10.-29.10.13
01.08.-25.10.13
Kategorie
29.10.-01.11.13
MOS THE 01 1/2 superior
11.210,11.570,11.570,11.210,1/1 superior
14.480,14.850,14.850,14.480,MOS THE 02 1/2 superior
3.070,3.120,x
x
1/1 superior
4.000,4.060,x
x
MOS THE 03 1/2 superior
4.210,4.320,4.320,4.210,1/1 superior
5.620,5.720,5.720,5.620,MOS THE 04 1/2 superior
5.620,5.750,5.750,5.620,1/1 superior
7.490,7.620,7.620,7.490,MOS THE 05 1/2 superior
6.860,7.020,7.020,6.860,1/1 superior
9.200,9.360,9.360,9.200,MOS THE 06 1/2 superior
8.240,8.420,8.420,8.240,1/1 superior
11.050,11.230,11.230,11.050,MOS THE 07 1/2 superior
9.180,9.390,9.390,9.180,1/1 superior
12.450,12.660,12.660,12.450,Prodlužovací 1/2 superior
1.330,1.350,1.350,1.330,noc
1/1 superior
1.780,1.820,1.820,1.780,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí a denní služby.
Dětské ceny: na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 3,9 let – zdarma,
dítě 4-11,9 let – přesné ceny na vyžádání
79
Termální lázně Sárvár
wellness pobyty
Sárvár (16 tis. obyvatel) je příjemné městečko, bohaté na kulturně historické památky a turistické pozoruhodnosti.
Sárvár byl důležitou křižovatkou vojenských cest v antice. Od 16. století byla tato oblast významným střediskem
vzdělanosti a kultury, a to díky vybudovanému hradu Nádasdy-vár, který byl následně přestavěn v renesanční
hradní zámek a stal se symbolem města. Na místě jeho dřívějšího vodního příkopu dnes najdeme platanový park.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 418 km, od Brna 249 km, od Ostravy 384 km.
Léčivé zdroje: 1) termální pramen vyvěrající z hlouby 1.300 m o teplotě 48 °C, obsahující sodík, chlorid sodíku,
hydrogenkarbonát, stopové prvky.
2) termální pramen vyvěrající z hloubky 2 000 m o teplotě 83 °C, obsahující soli jódu, brómu, fluoru a rašelinu,
jehož odpařený solný roztok představuje další důležitý léčivý zdroj.
Léčebné metody: balneoterapie (termální koupele, pitná kúra), hydroterapie (uhličité koupele, podvodní masáže, podvodní trakce, bylinné koupele),
mechanoterapie (léčebná gymnastika, masáže), elektroterapie (ultrazvuk, elektroléčba), zábaly (bahenní), inhalace (solné, kyslíkové, dechová gymnastika), laserová terapie.
Indikace: revmatická onemocnění, nemoci pohybového aparátu, chronické záněty kloubů, degenerativní změny pohybového aparátu, léčba poúrazových a pooperačních stavů (kloubní náhrady), neplodnost, chronická onemocnění dýchacího ústrojí.
Hotel Spirit Thermal Spa *****
Poloha: hotel se nachází v klidné části
na okraji města Sárvár asi 5 minut
chůze od jeho centra a je obklopeno
lesy a jezery.
Popis hotelu: luxusní hotel, označený
za nejlepší spa-hotel Maďarska s celkovou kapacitou 273 pokojů disponuje
v přízemí recepcí, posezením u fontánky, lobby barem, venkovní terasou,
restaurací, relaxační místností s krbem,
další místností s klavírem, prodejem suvenýrů a jedinečným wellness a spa
komplexem „Oase“, rozkládajícím se na
ploše více jak 10 000 m2 - 22 vnitřních
a venkovních bazénů (11 z nich s termální vodou z vlastního pramene
(46 °C), plavecký bazén 25x12 m, vířivky,
obří vířivka, Kneippův bazén. Návštěva
dvoupatrového tzv. „Saunového ostrova“ (9 druhů saun, např. parní, finská,
bio, aroma-kabina, infra, růžová, Laconium, Frigidarium, jeskynní sauna,
ochlazovací bazén vč. tropické zážitkové
sprchy, relaxační místnost s lehátky,
krbem a výhledem do okolní zeleně)
zpříjemní Váš pobyt, stejně jako prostorné, designové, romanticky nasvětlené klidové zóny se spoustou
soukromí, rekreační louka, fitness-centrum a bar. V 1. patře se rozkládá prostorný lázeňský komplex (masáže,
inhalace, rehabilitační cvičení, zábaly,
koupele, akupunktura, solná jeskyně,
elektroterapie, magnetoterapie, jóga
atd.) a beauty-komplex (pleťové masky,
depilace, solárium, pedikúra, manikúra
atd.). Hotel nabízí široké spektrum sportovního vyžití – jízda na koni, rybaření
(na 7 jezerech o celkové ploše 9 ha), petanque, tenis (2 venkovní kurty), squash,
bowling a kulečník, ranní rozcvička, nordic walking, pilates, softbal, fitbal a jízdu
na kole (samostatné i organizované túry,
půjčovna kol). Luxusní hotelová restaurace „Onyx“ pojme 300 hostů, dále jsou
k dispozici pool-bar a letní terasa.
Vybavení pokoje: všech 273 moderně
zařízených pokojů kat. premium disponuje balkonem, klimatizací, koupelnou
se sprchou a WC a vysoušečem vlasů,
LCD SAT-TV, minibarem, trezorem,
80
Program SAR SPI 02
„SPIRIT PUR“
Program SAR SPI 04
„ZVÝHODNĚNÝ
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
TÝDEN SPIRIT 7=6“
připojením na internet WiFi a župa- na přivítanou, 2x ubytování s polopenzí, Cena programu zahrnuje: 1x přípitek
nem. Pokoje kategorie Oriental se liší denně účast na sportovních a fitness na přivítanou, 7x ubytování s polopenzí,
kulatým typem manželské postele, programech, neomezené využití Well- denně účast na sportovních a fitness
suity a pokoje kategorie king mají navíc ness komplexu „Oase“ a„Saunového ost- programech, neomezené využití Wellobývací pokoj, rychlovarnou konvici rova“, neomezené využití fitness-studia, ness komplexu „Oase“ a „Saunového
a v koupelně whirlpool (na vyžádání - bezplatné připojení na internet v pokoji, ostrova“, neomezené využití fitness-stuzapůjčení županu a trepek.
za příplatek).
dia, bezplatné připojení na internet
Stravování: bohatá a zdravá snídaně – nástupní den: individuálně
v pokoji, zapůjčení županu a trepek.
první služba: večeře
bufet, večeře formou bufetu.
nástupní den: výhradně so, nebo ne
Procedury poskytované hotelem: léprvní služba: večeře
„VELIKONOCE
čebné procedury (lékařská prohlídka, Program SAR SPI 03
VE SPIRITU“ Cena za osobu a program v Kč
poradna životosprávy, masáže – celého
těla, aromatické, thajské, reflexní, rela- Cena programu zahrnuje: 1x přípitek (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,70/os./noc)
xační, ajuverdské, podvodní, regene- na přivítanou, 3x ubytování s polopenzí, Spirit Thermal Spa
01.02.-14.03.13
rační atd., léčebný tělocvik – skupinový, denně účast na sportovních a fitness
17.03.-29.03.13
individuální, ve dvojicích, speciální pá- programech, neomezené využití Well02.04.-14.04.13
teřní a dýchací, inhalace, koupele – kys- ness komplexu „Oase“ a „Saunového
20.05.-01.07.13
líkové, perličkové, masážní, střídavé atd. ostrova“, neomezené využití fitness-stu02.09.-30.09.13
(hotel disponuje vlastním termálním lé- dia, bezplatné připojení na internet
Kategorie
08.12.-24.12.13
čebným pramenem z 1056 m hloubky), v pokoji, zapůjčení županu a trepek.
SAR SPI 04 1/2 premium
15.500,ultrazvuk, bahenní zábaly, laser, hydro- nástupní den: 29.03.13 nebo 30.03.13
1/1 premium
17.580,sauna, tepelné a světelné terapie, elekt- první služba: večeře
roterapie, hydroterapie, biorezonance,
ajuverda, solná jeskyně, lymfodrenáž Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,70/os./noc)
08.01.-14.03.13 14.03.-17.03.13 29.03.-02.04.13
atd.), kosmetické procedury (pleťové Spirit Thermal Spa
17.03.-29.03.13
14.04.-20.05.13
masky – africké, ajuverdské, klasické, ma02.04.-14.04.13 26.07.-02.09.13
sáže obličeje, šíje a dekoltu, solárium,
20.05.-26.07.13 30.09.-08.12.13
kosmetické úpravy – trhání a barvení
02.09.-30.09.13
obočí a řas, depilace, elektro-kosmetické
Kategorie
08.12.-20.12.13
a laserové úpravy, anticelulitidní ošetSAR SPI 01
1/2 premium
5.120,5.750,x
ření, manikúra, pedikúra atd.
1/1
premium
5.800,6.370,x
Poznámka: Parkování na hlídaném
1/2 premium
5.430,6.110,x
parkovišti u hotelu (za poplatek). Pobyt SAR SPI 02
1/1 premium
6.110,6.680,x
domácích zvířat je možný (za poplatek).
SAR SPI 03
1/2 premium
x
x
11.570,1/1 premium
x
x
12.610,Prodluž. noc 1/2 premium
2.550,2.860,3.170,ne-pá
1/1 premium
2.910,3.170,3.540,2.700,3.070,3.170,Program SAR SPI 01
„ZVÝHODNĚNÝ Prodluž. noc 1/2 premium
1/1 premium
3.070,3.330,3.540,SPIRIT PUR“ pá-ne
Cena programu zahrnuje: 1x přípitek Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí, vč. denních služeb
na přivítanou, 2x ubytování s polo- Dětské ceny: na přistýlce v pokoji dvou plně platících osob, 08.01.-01.07.13 + 01.09.-20.12.13:
penzí, denně účast na sportovních dítě do 2,9 let - zdarma, dítě 3 – 5,9 let = Kč 1.250,-/noc, dítě 6 – 11,9 let = Kč 1.870,-/noc;
a fitness programech, neomezené vy- 01.07. – 01.09.13: dítě do 5,9 let - zdarma; dítě 6 – 11,9 let = Kč 1.870,-/noc
užití Wellness komplexu „Oase“ a „SauFakultativní balíček ke všem programům SAR SPI:
nového ostrova“, neomezené využití
„SPIRIT LUXUS“ - Cena za osobu a program: Kč 3.610,fitness-studia, bezplatné připojení na
Cena balíčku zahrnuje: 1x koupel Caracalla Sensation (20 min.), 1x ayurvédinternet v pokoji, zapůjčení županu
skou reflexní masáž nohou (30 min.), 1x volitelnou luxusní proceduru z nabídky:
a trepek.
královskou proceduru Pharmos Natur (90 min.) nebo proceduru Thali´sens
nástupní den: výhradně ne - st
(90 min.) nebo proceduru Jean D´Arcel-Méthode Aphrodite (90 min.) nebo proprvní služba: večeře
ceduru Jean D´Arcel Homme KIT Excluciv.
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Sárvár
wellness pobyty
Danubius Health Spa Resort Sárvár ****
Poloha: hotel leží v rovinatém centru
města, nedaleko zámku a na hranici arboreta, které je chloubou hotelu.
Popis hotelu: velmi příjemně působící
hotel Vás přivítá recepcí (směnárna, trezor), restaurací s letní terasou, átriovou
kavárnou „Espresso“ v 1. patře hlavní
budovy (příjemné posezení - hudební
produkce), stejně jako zahradním
barem u hotelového bazénu (v letním
období). K dalším službám patří několik
obchodů a butik, zubní klinika, půjčovna aut, turistický a animační servis
(výlety, vstupenky), knihovna, internet
v celém resortu zdarma (WiFi). Hotel
má 4 patra (2 výtahy). Nejcennější součástí hotelu je však soustava bazénů
uvnitř i vně hotelu (celková rozloha 104
m2, teplota vody 30-34 °C) s vířivkou,
masážními tryskami, relaxačními podvodními lavicemi, podvodní masáží aj.
Dále zde najdete krytý termální bazén
12,5x8 m (36 °C), zahradní bazén
(13,5x8 m, 28-32 °C) a saunový svět
(140 m2 - finská sauna, parní jeskyně,
infra-sauna, aroma-kabina, pitný pramen, vyhřívané odpočívací lavice, odpočívárna s terasou a následným
východem přímo do arboreta). Nově
byla v hotelu otevřena Solná jeskyně
pro 6 osob (za poplatek).
Vybavení pokoje: 136 pokojů kat. Danubius Guestroom (dále DGR) s balkony nebo francouzským oknem
(o rozměr balkonu prostornější): koupelna (vana, WC, vysoušeč vlasů), dále
SAT-Pay-TV, rádio, telefon, minibar,
župan. Pokoje jsou částečně klimatizo-
Program SAR 01
„PROGRAM 3=2:
SVÁTEČNÍ DNY V SÁRVÁRU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, 1x káva s koláčem,
1x poukázka na wellnessové služby hotelu v hodnotě € 10,-, volný vstup do
bazénů, saunového světa, účast na skupinových cvičeních (denně po-pá: ranní
gymnastika, gymnastika s hudbou,
vodní fitness, vodní jogging, autogenní
trénink, uvolňovací cvičení – Jacobsonova metoda), vstup do arboreta, využití Danubius Premier Fitness studia.
Zapůjčení županu a parkování u hotelu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn.: programy nelze kumulovat
www.lazne.net
Program SAR 02
„PROGRAM PLNÝ ZÁŽITKŮ V SÁRVÁRU“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, volný vstup do bazénů, sauvány a všechny jsou vybaveny starším nového světa, účast na skupinových cvičeních (denně po-pá: ranní gymnastika,
nábytkem (nově tapety, textilie, do- gymnastika s hudbou, vodní fitness, vodní jogging, autogenní trénink, uvolňovací
plňky). Některé pokoje lze propojit, část cvičení – Jacobsonova metoda), vstup do arboreta, využití Danubius Premier Fitness
studia. Zapůjčení županu a parkování u hotelu.
pokojů jsou nekuřácké.
první služba: večeře
Stravování: v hotelové restauraci: po- nástupní den: individuálně
lopenze - snídaně -bufet, přesnídáv- Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,70/os./noc)
ková polévka, večeře- výběr hl.jídla a la Spa Resort Sárvár
02.01.-14.03.13 01.04.-17.05.13 31.08.-28.09.1314.03.-17.03.13 17.05.-20.05.13
carte (cca 4 varianty), předkrmy,
17.03.-29.03.13 20.05.-16.08.13
29.03.-01.04.13 16.08.-20.08.13
polévky, saláty a deserty jako bufet
16.11.-20.12.13 20.08.-31.08.13
31.10.-04.11.13
(možnost dietní, wellness, nebo vege28.09.-31.10.13
tariánské stravy, 1x týdně speciality maKategorie
04.11.-16.11.13
ďarské kuchyně, vč. folklorního SAR 02
1/2 DGR
4.990,5.380,5.770,5.770,6.160,programu). Oběd - výběr hl. jídla +
1/1 DGR
5.930,6.470,7.020,6.710,7.250,bufet (za příplatek).
Prodluž. 1/2 DGR
1.660,1.790,1.920,1.920,2.050,Procedury poskytované hotelem: noc
1/1 DGR
1.980,2.160,2.340,2.240,2.420,balneologické centrum „Health Spa“ vč.
diagnostického centra: hydro-mechaProgram SAR 03
„ZVÝHODNĚNÝ PROGRAM PLNÝ ZÁŽITKŮ 4=3 V SÁRVÁRU“
noterapie (podvodní masáže, podCena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x káva s koláčem, 1x povodní trakce), elektroterapie, bahenní
ukázka na wellnessové služby hotelu v hodnotě € 10,-, volný vstup do bazénů,
zábaly, inhalace, masáže, koupele, pitná
saunového světa, účast na skupinových cvičeních (denně po-pá: ranní gymnakúra, léčebná gymnastika, léčba půsstika, gymnastika s hudbou, vodní fitness, vodní jogging, autogenní trénink, uvoltem (za lékařského dohledu). Dětem se
ňovací cvičení – Jacobsonova metoda), vstup do arboreta, využití Danubius
procedury neposkytují.
Premier Fitness studia. Zapůjčení županu a parkování u hotelu.
Wellness Beauty a Relax služby ponástupní den: individuálně
první služba: večeře
skytované hotelem: Danubius PrePozn.: programy nelze kumulovat
mier Fitness Studio - centrum
s moderními přístroji a trenérem. Kos- Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,70/os./noc)
02.01.-14.03.13 01.04.-17.05.13 31.08.-28.09.13
metický salón, manikúra, pedikúra, ka- Spa Resort Sárvár
17.03.-29.03.13 20.05.-16.08.13
deřnictví, solárium.
16.11.-20.12.13 20.08.-31.08.13
Sportovní vyžití: jogging v zámeckém
28.09.-31.10.13
parku, stolní tenis, badminton, basketKategorie
04.11.-16.11.13
bal, zahradní šachy, petanque, vy1/2 DGR
4.990,5.380,5.770,cházky a nordic walking s trenérem, SAR 03
1/1 DGR
5.930,6.470,7.020,půjčovna kol (za poplatek), aj.
1.660,1.790,1.920,Poznámka: Parkování na hotelovém Prodlužovací 1/2 DGR
1/1 DGR
1.980,2.160,2.340,parkovišti (zdarma). Pobyt malých do- noc
mácích zvířat je možný po předchozí
Program SAR 04
„HÝČKÁNÍ V SÁRVÁRU“
dohodě (za poplatek).
Cena programu zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, 1xrelaxační masáž
(20 min.), 1x manikúru nebo pedikúru, volný vstup do bazénů, saunového světa,
účast na skupinových cvičeních (denně po-pá: ranní gymnastika, gymnastika
s hudbou, vodní fitness, vodní jogging, autogenní trénink, uvolňovací cvičení –
Jacobsonova metoda), vstup do arboreta, využití Danubius Premier Fitness studia. Zapůjčení županu a parkování u hotelu.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,70/os./noc)
Spa Resort Sárvár
04.07.-07.07.13
Kategorie
25.10.-28.10.13
SAR 01
1/2 DGR
3.850,1/1 DGR
4.580,-
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu – € 1,70/os./noc)
Spa Resort Sarvár
02.01.-14.03.13 01.04.-17.05.13 31.08.-28.09.13 14.03.-17.03.13 17.05.-20.05.13
17.03.-29.03.13 20.05.-16.08.13
29.03.-01.04.13 16.08.-20.08.13
16.11.-20.12.13 20.08.-31.08.13
31.10.-04.11.13
28.09.-31.10.13
Kategorie
04.11.-16.11.13
SAR 04
1/2 DGR
9.050,9.700,10.350,10.350,11.000,1/1 DGR
10.610,11.520,12.430,11.910,12.820,Poznámka pro všechny programy: prodlužovací noc = ubytování s polopenzí; příplatek na plnou penzi
- Kč 390,- /os./den; příplatek za klimatizovaný pokoj 01.04.-01.10.13: Kč 210,- /pokoj/noc
Dětské ceny: v pokoji dvou plně platících osob, dítě do 1,9 let – zdarma, jinak se slevy pro děti neposkytují.
Procedury se dětem neposkytují.
81
Termální lázně Sárvár
wellness pobyty
Hotel Park Inn Sárvár ****
Poloha: hotel se nachází v bezprostřední blízkosti městského Lázeňského
a wellness areálu Sárvár Spa, který byl
nedávno zmodernizován, a se kterými
je hotel spojen vytápěnou chodbou.
Popis hotelu: moderní hotel má útulnou restauraci La Caraffa a denní Graffiti Lobby & Lounge Bar s pestrou
nabídkou nápojů a zákusků. V herně
hosté najdou billiard, stolní fotbal,
šipky, Aero Hokey (vše za poplatek).
Moderní, multifunkční a světlé konferenční prostory vč. plesového sálu pojmou více než 300 hostů.
Vybavení pokoje: 223 pokojů: většinou standard dvoulůžkové s možností
max. 1 přistýlky pro 1 dítě do 12 let,
omezeně standard propojené rodinné
pokoje (2 dospělí a 2 děti do 12 let)
a suity (na vyžádání - za příplatek). Většina pokojů má vlastní balkon. Standardní pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchou a WC, vysoušečem vlasů, SAT-pay-TV s radiem, bezplatným WiFi připojením na internet,
minibarem, trezorem, individuálně nastavitelnou klimatizací. Po dobu pobytu mají hosté k dispozici župan.
Stravování: v hotelové restauraci: snídaně a večeře - bufet.
Léčebné procedury poskytované
hotelem: hotel Park Inn je spojen
chodbou přímo s komplexem „Termálních lázně Sárvár“, který má rozlohu
65 000 m2, z čehož více než 5 000 m2
tvoří vodní plocha s dvěma druhy léčivé vody, která je vhodná pro léčbu
pohybového ústrojí. Vodní plochu tvoří
vnitřní i venkovní zážitkové bazény, plážový a wellnessový bazén, bazény s termální i léčivou vodou, laguna pro
skákání do vody, obří skluzavky, 3 nové
tobogány, jacuzzi, bazén s vlnobitím, 3
skluzavky, bazény se skluzavkami a vlnobitím s pirátskou lodí nebo hradem
pro větší děti, nové rodinné centrum
s dětským světem, brouzdalištěm pro
batolata a dětským koutkem, dále je
k dispozici lezecká stěna, nový saunový
svět (za poplatek) s prostorným zázemím pro relaxaci (vnitřní a venkovní
finská sauna, Bio-, parní a aroma-sauna,
Kneippův chodník). Místní Spa a Wellness centrum nabízí léčebné procedury (koupele i inhalace, zábaly,
masáže, oxygenoterapie, léčebná
gymnastika, ultrazvuk, lymfodrenáže,
82
Program SAR PARK 04
„ZVÝHODNĚNÝ
WELLNESSOVÝ TÝDEN 7=6“
solná jeskyně s využitím sárvárské termální soli aj. dále rozmanitou škálu
wellness procedur (masáže, východní
metody terapií jako reiki, joga, chi
qong, relaxační koupele apod.). Součástí areálu je dále fitness, bowling,
salon krásy, víceúčelová hřiště, odpočívárny a další. Areál je vhodný pro
všechny věkové kategorie návštěvníků.
Poznámka: Parkování na hotelovém
parkovišti nebo v hotelové garáži (za
poplatek). Pobyt s malými domácími
zvířaty je možný po předchozí dohodě
(za poplatek).
Program SAR PARK 01
„NA SKOK
DO SÁRVÁRU“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, denně volný vstup do
komplexu „Termální lázně Sárvár“
(mimo saunového světa), využití Fitness centra, zapůjčení županu, zdarma
WiFi-připojení na internet.
nástupní den: výhradně ne - st
první služba: večeře
Program SAR PARK 02 „VÍKEND V SÁRVÁRU“
Cena programu zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, denně volný vstup do
komplexu „Termální lázně Sárvár“
(mimo saunového světa), využití Fitness centra, zapůjčení županu, zdarma
WiFi-připojení na internet.
nástupní den: výhradně pá
první služba: večeře
Program SAR PARK 03
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, denně volný vstup do
komplexu „Termální lázně Sárvár (mimo
saunového světa), využití Fitness
centra, zapůjčení županu, zdarma WiFipřipojení na internet.
nástupní den: individuálně, neplatí
pro termín 28.10.-01.11.13
první služba: večeře
„PRÁZDNINY
V SARVÁRU“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, denně volný vstup do
komplexu „Termální lázně Sárvár“
(mimo saunového světa), využití Fitness centra, zapůjčení županu, zdarma
WiFi-připojení na internet.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,70/os. /noc)
PARK INN
03.01.-14.03.13 01.04.-17.05.13 01.07.-01.09.13 14.03.-17.03.13
17.03.-29.03.13 20.05.-01.07.13
29.03.-01.04.13
03.11.-20.12.13 01.09.-26.10.13
17.05.-20.05.13
28.10.-01.11.13
26.10.-28.10.13
01.11.-03.11.13
Kategorie
(svátkové termíny)
SAR
1/2 standard
3.070,3.070,x
x
PARK 01 1/1 standard
4.860,4.860,x
x
SAR
1/2 standard
3.300,3.590,x
x
PARK 02 1/1 standard
5.360,5.880,x
x
SAR
1/2 standard
4.580,4.580,5.380,5.380,PARK 03 1/1 standard
7.310,7.310,8.790,8.790,SAR
1/2 standard
9.410,9.700,x
x
PARK 04 1/1 standard
15.110,15.600,x
x
SAR
1/2 standard
x
x
12.560,x
PARK 05 1/1 standard
x
x
20.540,x
prodl. noc 1/2 standard
1.530,1.530,1.790,1.790,ne-pá
1/1 standard
2.440,2.440,2.940,2.940,prodl. noc 1/2 standard
1.660,1.790,1.790,1.790,pá-ne
1/1 standard
2.680,2.940,2.940,2.940,Pozn.: prodlužovací noc – ubytování s polopenzí vč. denních služeb.
Program SAR PARK 06
„ZVÝHODNĚNÝ
WELLNESSOVÝ POBYT 4=3“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, denně volný vstup do
komplexu „Termální lázně Sárvár (mimo
saunového světa), využití Fitness
centra, zapůjčení županu, zdarma WiFipřipojení na internet.
nástupní den: výhradně ne, po
první služba: večeře
„WELLNESSOVÝ
POBYT“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, denně volný vstup do
komplexu „Termální lázně Sárvár“
(mimo saunového světa), využití Fitness centra, zapůjčení županu, zdarma
WiFi-připojení na internet.
nástupní den: výhradě ne- út, resp.
dle svátkových termínů.
V době 1.7.-1.9.13 nástupní den – individuálně.
první služba: večeře
Program SAR PARK 05
Poznámka pro všechny programy:
Dětské slevy: Na přistýlce v pokoji
dvou plně platících osob: - platí pro
max. 1 dítě do 12 let
dítě do 5,9 let – 100%
dítě 6-11,9 let – jednotná cena ke
všem programům - Kč 610,-/dítě/noc
Na pevném lůžku v pokoji jedné plně
platící osoby (cena jednolůžkového
pokoje): dítě do 11,9 let – 100%
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu cca € 1,70/os./noc)
PARK INN
03.01.-14.03.13
17.03.-29.03.13
01.04.-17.05.13
20.05.-01.07.13
01.09.-26.10.13
28.10.-01.11.13
Kategorie
03.11.-20.12.13
SAR
1/2 standard
4.580,PARK 06 1/1 standard
7.310,-
www.wellness-hotel.cz
Termální lázně Zalakaros
wellness pobyty
Zalakaros leží v jihozápadní části země ve vzdálenosti asi 200 km od Budapešti. Toto městečko s osmisetletou historií proslavily termální prameny, které byly objeveny v roce 1962 při průzkumných vrtech během
vyhledávání ložisek nafty. Na místě byly otevřeny roce 1965 pro veřejnost
Léčebné lázně Gránit. V nedalekém Zimány lze navštívit ptačí rezervaci,
asi 10 km od lázní se chovají zubři. Blízký Zalavár je proslulý svými zříceninami staroslovanského hradiště, k jezeru Balaton je to jen 30 km.
Vzdálenost těchto lázní od Prahy je 514 km, od Brna 348 km, od Ostravy
495 km.
Léčivé zdroje: léčivé prameny jódového a brómového charakteru, ze
všech maďarských lázeňských vod mají nejvyšší obsah fluoru.
Léčebné metody: termální koupele, uhličité koupele, masáže, zábaly, široká nabídka wellness a fitness programů.
Indikace: léčení nemocí pohybového ústrojí, rehabilitace a léčení pooperačních stavů, léčení chronických gynekologických potíží.
Hotel Karos Spa **** superior
Poloha: hotel je leží v okrajové části
Zalakarose, uprostřed zeleně, naproti
Léčebným termálním Lázním a cca 500
metrů od centra městečka.
Popis hotelu: hotel s celkovou kapacitou 320 pokojů je tvořen dvěma budovami, které jsou propojeny vyhřívanou
podzemní chodbou. V hlavní budově je
hostům k dispozici restaurace, lobby
bar, kavárna, letní zahrada s grilem, hotelový obchod, vedlejší budova je tvořena apartmány. Hotel disponuje
velkým lázeňským komplexem, který se
rozkládá na ploše téměř 1 000 m2. Součástí komplexu jsou vnitřní (plavecký,
termální - 38 °C, zážitkový, odpočinkový) a venkovní (plavecký, zážitkový)
bazény, whirlpool, perličková koupel,
dětské brouzdaliště, různé druhy saun
(parní, bio, infra, finská aj.) ochlazovací
bazén a ledová jeskyně. V kosmetickém
institutu „Alma Spa“ si hosté mohou vybrat ze široké nabídky kosmetických
a tělových procedur (alternativní pohybové a masážní terapie) a dále je k dispozici solárium, manikúra, pedikúra,
kadeřnický salón. Hotel disponuje velkou konferenční „Gala-síní“ pro 300
osob a třemi menšími konferenčními
prostory pro 15-20 osob se samostatným barem a terasou. Pro děti je v hotelu široká nabídka zábavných
programů - loutkové divadlo, promítání
filmů, stavění hradů z písku, hledání pokladu v zahradě, vodní hry v bazénech,
v dětském koutku různé kutilské práce
- navlékání korálků, zhotovení pohlednic atd. O sportovní vyžití je postaráno
- fitness centrum, vodní gymnastika,
cyklistika. Hotel je vhodný pro návštěvníky různých věkových kategorií.
Vybavení pokoje: Hlavní budova:
dvoulůžkové pokoje kat. spa superior
lze obsadit i jednou osobou, komfortní
pokoje (vč. bezbariérových a pro alergiky) s vanou nebo sprchovým koutem,
WC, bidetem, vysoušečem vlasů, županem, telefonem, SAT-TV, internetovou
přípojkou, trezorem, minibarem, klimatizací, balkonem. Budova apartmánů:
prostorné Spa superior baby apartmány
jsou vhodné pro rodiny s batolaty, další
apartmány pro max. 3 dospělé nebo 2
www.lazne.net
dospělé a 2 děti - na vyžádání (za příplatek) disponují navíc rozvodem termální
vody do koupelen (vana), k dispozici je
i běžný sprchový kout.
Stravování: v restauraci: snídaně a večeře - bohatý bufet
Léčebné procedury poskytované hotelem: vlastní lázeňský komplex, dále
posilovna, tenis, stolní tenis, boccia, aerobic, vodní gymnastika, solárium, půjčovna kol. Možnost dokoupení masáží
a léčebných procedur - balneo, hydro,
elektro a oxygenoterapie, bahenní zábaly, masáže - švédské, japonské, thajské, shiatsu, indické atd. Možnost
návštěvy nedalekých Léčebných termálních lázní „Gránit“ (za poplatek).
Poznámka: Parkování je možné na hotelovém parkovišti nebo v hotelové garáži (vždy za poplatek). Pobyt domácích
zvířat není povolen. Výměna županu
během pobytu je možná (za poplatek).
Program ZAL KAR 01 „KOUZLO KAROS SPA“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování v kat. spa superior s polopenzí,
denně volný vstup do termálních bazénů (vnitrních a venkovních vč. všech
zážitkových bazénů), do saunového
světa, fitnessu, účast na programech,
pořádaných hotelem (vodní gymnastika, uvolňovací svalová cvičení, gymnastika na míčích, vitální trénink,
cvičení při hudbě apod. dle týdenního
rozpisu hotelu), bezplatné zapůjčení
županu (jen pro dospělé), zdarma internet na pokoji.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ZAL KAR 02
„ZVÝHODNĚNÝ
POBYT KAROS SPA“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování v kat. spa superior s polopenzí,
denně volný vstup do termálních bazénů (vnitrních a venkovních vč. všech
zážitkových bazénů), do saunového
světa, fitnessu, účast na programech,
pořádaných hotelem (vodní gymnastika, uvolňovací svalová cvičení, gymnastika na míčích, vitální trénink,
cvičení při hudbě apod. dle týdenního
rozpisu hotelu), bezplatné zapůjčení
županu (jen pro dospělé), zdarma internet na pokoji.
nástupní den: individálně
první služba: večeře
Program ZAL KAR 03
„ZVÝHODNĚNÝ
TÝDEN KAROS SPA“
Cena programu zahrnuje: 7x ubytování v kat. spa superior s polopenzí,
denně volný vstup do termálních bazénů (vnitrních a venkovních vč. všech
zážitkových bazénů), do saunového
světa, fitnessu, účast na programech,
pořádaných hotelem (vodní gymnastika, uvolňovací svalová cvičení, gymnastika na míčích, vitální trénink,
Cena za osobu a program v Kč (cena neobsahuje lázeňskou taxu € 1,50/os./noc)
Karos Spa
02.01.-14.03.13 01.05.-17.05.13
Kategorie
17.03.-29.03.13 20.05.-01.07.13
01.04.-01.05.13 25.08.-25.10.13
03.11.-20.12.13
ZAL KAR 01
1/2 superior
4.210,1/1 superior
5.380,ZAL KAR 02 1/2 superior
5.060,1/1 superior
6.460,ZAL KAR 03 1/2 superior
8.350,1/1 superior
10.670,Prodlužovací 1/2 superior
1.400,noc
1/1 superior
1.790,Pozn.: prodlužovací noc - ubytování s polopenzí vč. denních služeb
Dětské ceny: 1. dítě do 5,9 let – zdarma v pokoji i jedné platící osoby
4.450,5.620,5.340,6.740,8.820,11.140,1.480,1.870,-
14.03.-17.03.13
29.03.-01.04.13
17.05.-20.05.13
01.07.-25.08.13
25.10.-03.11.13
4.840,6.010,x
x
x
x
1.610,2.000,-
cvičení při hudbě apod. dle týdenního
rozpisu hotelu), bezplatné zapůjčení
županu (jen pro dospělé), zdarma internet na pokoji.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ZAL KAR 04
„MÁJOVÉ SVÁTKY
V KAROS SPA“
Cena programu zahrnuje: 4x ubytování v kat. spa superior s polopenzí,
denně volný vstup do termálních bazénů (vnitrních a venkovních vč. všech
zážitkových bazénů), do saunového
světa, fitnessu, účast na programech, pořádaných hotelem (vodní gymnastika,
uvolňovací svalová cvičení, gymnastika
na míčích, vitální trénink, cvičení při
hudbě apod. dle týdenního rozpisu hotelu), bezplatné zapůjčení županu (jen
pro dospělé), zdarma internet na pokoji.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Program ZAL KAR 05
„PODZIMNÍ
SVÁTKY V KAROS SPA“
Cena programu zahrnuje: 3x ubytování v kat. spa superior s polopenzí,
denně volný vstup do termálních bazénů (vnitrních a venkovních vč. všech
zážitkových bazénů), do saunového
světa, fitnessu, účast na programech, pořádaných hotelem (vodní gymnastika,
uvolňovací svalová cvičení, gymnastika
na míčích, vitální trénink, cvičení při
hudbě apod. dle týdenního rozpisu hotelu), bezplatné zapůjčení županu (jen
pro dospělé), zdarma internet na pokoji.
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Cena za osobu a program v Kč
(cena neobsahuje lázeňskou taxu € 1,50/os. /noc)
Karos
1.5.-8.5.13 28.10.-3.11.13
Spa
Kategorie
ZAL
1/2 superior
4.730,x
KAR 04 1/1 superior
5.750,x
ZAL
1/2 superior
x
4.120,KAR 05 1/1 superior
x
4.970,Dětské ceny: dítě do 5,9 let – zdarma v pokoji
plně platících osob (sleva platí max. pro tolik dětí,
kolik je plně platících osob)
83
Všeobecné smluvní podmínky
1. Úvodní ustanovení
Všeobecné smluvní podmínky Czech holidays – cestovní kancelář,
s.r.o. jsou platné pro všechny účastníky zájezdu, pobytu a služeb
cestovního ruchu cestovní kanceláře Czech holidays – cestovní kancelář, s.r.o., Národní 28, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen
"Podmínky") a tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné
smlouvy.
2. Účastníci smluvního vztahu:
a) provozovatel cestovní kanceláře: Czech holidays – cestovní kancelář s.r.o., se sídlem Národní 28, 110 00 Praha 1, ČR, IČO 25672665,
zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, odd. C, vložka 59998 (dále jen
„prodejce“) resp. smluvní cestovní kancelář nebo cestovní agentura,
která má zplnomocnění k zastupování na základě uzavřené řádné
smlouvy o obchodním zastoupení
b) zákazník – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „zákazník“).
3. Předmět smluvního vztahu
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti „prodejce“ při prodeji
zájezdů dle § 1, odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb. nebo ubytovacích,
stravovacích a jiných služeb „zákazníkovi“.
4. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi „prodejcem“ a „zákazníkem“ vzniká uzavřením
cestovní smlouvy, tj. doručením podepsané písemné objednávky
„zákazníkem“ a jejím písemným potvrzením„prodejcem“. V případě,
že „zákazník“ je právnická osoba, musí být cestovní smlouva uzavřena způsobem a osobou v souladu s právními předpisy. U nezletilých osob do 18ti let musí cestovní smlouvu podepsat jejich zákonný zástupce. Cestovní smlouva platí a je závazná i pro osoby
uvedené na cestovní smlouvě. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí „zákazník“ jako za své vlastní. Vzájemný smluvní
vztah je upraven těmito „podmínkami“ a řídí se ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.
5. Platební podmínky
„Prodejce“ má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a „zákazník“ je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Povinnost „zákazníka“ vzniká uzavřením smluvního
vztahu, kdy je „zákazník“ povinen uhradit zálohu ve výši 50% stanovené ceny služeb. Doplatek celkové ceny služeb je „zákazník“ povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací zájezdu/pobytu.
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před
realizací služeb, je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny
služeb. Za zaplacení ceny služeb se považuje podle formy úhrady
den převzetí hotovosti nebo den připsání platby na účet „prodejce“
do výše 100% stanovené ceny služeb. Při porušení tohoto závazku
zákazníkem má „prodejce“ právo od smlouvy odstoupit, čímž není
dotčeno jeho právo na náhradu škody.
6. Ceny a jejich změny, změny objednaných služeb
Ceny pobytů a případných dalších služeb jsou uvedené v katalogu,
resp. na webových stánkách „prodejce“ a jsou platné výhradně pro
pojištěnce českých zdravotních pojišťoven. Pro„zákazníka“ je však závazná ta cena, která je uvedena v cestovní smlouvě.
“Prodejce“ má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu,
uvedenou v cestovní smlouvě v případě, že dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny, použitého pro stanovení ceny zájezdu
o více jak 10%. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být „zákazníkovi“ odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník
je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit
rozdíl. Při porušení tohoto závazku má „prodejce“ právo od cestovní
smlouvy odstoupit (§ 852g obč. zák.). Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu.
Uzavřená cestovní smlouva zákazníkem je platná i v případě, že
„prodejce“ event. následně sníží cenu v rámci „last minute“ aj. prodejních akcí na podporu dalšího prodeje.
Pokud „zákazník“ z jakýchkoliv důvodů nevyužije sjednané a zaplacené služby (opožděný nástup, předčasné ukončení pobytu, nečerpání některé z dílčích služeb apod.), nepřísluší mu žádná náhrada,
stejně tak jako při nečerpání služeb z důvodu nedoporučení jejich
čerpání lázeňským lékařem (kontraindikace, momentální zdravotní
stav aj.)
Při požadavku na změnu znění cestovní smlouvy, která nemění
sjednaný předmět smlouvy, jako jsou např. změna jména klienta,
typ služeb apod. zaplatí „zákazník“ paušální poplatek Kč 200,-.
Změna termínu je považována za odstoupení od smlouvy.
7. Práva a povinnosti „zákazníka“
„Zákazník“ má právo:
- na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
- na získání informací o skutečnostech, týkajících se sjednaných
a zaplacených služeb
- být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných
službách
- na odstoupení od smlouvy, resp. na změnu v osobě účastníka zájezdu dle článku 6.
- na reklamaci vad a její vyřízení
- na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, před nepovolanými osobami
- na poskytnutí písemných podrobných informací„Pokyny na cestu“,
a to nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, resp. čerpáním první
služby.
„Zákazník“ má za povinnost:
- poskytnout„prodejci“ potřebnou součinnost pro zabezpečení a poskytnutí služeb zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled
dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob,
jejichž zdravotní stav to vyžaduje
- bez zbytečného odkladu sdělovat „prodejci“ své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
- převzít od „prodejce“ doklady potřebné pro čerpání služeb
- nahlásit účast cizích státních příslušníků
- zaplatit sjednanou cenu služeb nebo výši odstupného při zrušení
služeb
- splnit zdravotnické povinnosti před cestou, dbát pokynů zdravotnického personálu během pobytu, respektovat Ubytovací řády
dodavatelů a předpisy v navštívených zemích
- počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku
na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo „prodejce“
a uhradit případnou způsobenou škodu
- zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků
- oznámit „prodejci“ případné odstoupení od smlouvy a zaplatit
odstupné dle článku 9.
- v případě změny osoby – účastníka zájezdu v možných lhůtách:
- učinit změnu písemně u „prodejce“
- předložit písemné prohlášení zákazníka o jeho akceptu cestovní smlouvy a souhlasu či nesouhlasu se zpracováním jeho
osobních údajů dle článku 12.
„Zákazník“ - právnická osoba má dále za povinnost
- seznámit účastníky zájezdu/pobytu s těmito„Podmínkami“ a s rozsahem a kvalitou sjednaných služeb
- zabezpečit plnění základních povinností „zákazníka“ všemi účastníky zájezdu/pobytu
- odevzdat jmenný seznam účastníků a určit odpovědného zástupce
jako partnera pro jednání s dodavateli „prodejce“, resp. s „prodejcem“
8. Práva a povinnosti „prodejce“
Práva a povinnosti „prodejce“ se váží na práva a povinnosti zákazníka.
„Prodejce je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech
skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb.
„Prodejce“ není povinen poskytnout„zákazníkovi“ plnění nad rámec
předem sjednaných, potvrzených a zaplacených služeb.
Czech Holidays - Váš partner pro lázně a wellness
„Prodejce“ je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro
případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění, na základě
které vzniká zákazníkovi, s nímž uzavřel„prodejce“ cestovní smlouvu,
právo na plnění v případě pojistné události. „Prodejce“ je povinen
v těchto případech předat „zákazníkovi“ společně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny o uzavřeném pojištění.
„Prodejce“ - Czech holidays – cestovní kancelář, s.r.o. je pojištěna
proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. u Generali Pojišťovna a.s.
9. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka,
stornopoplatky
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před nástupem
na zájezd/pobyt, či zahájením čerpání služeb. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu
je doručení písemného oznámení „prodejci“.
Výše odstupného za každého účastníka je následující:
do 30 dní před čerpáním první služby
200,- Kč / osoba
29-21 dní před čerpáním první služby
10% ze stanovené ceny/osoba
20-14 dní před čerpáním první služby
30% ze stanovené ceny/osoba
13-07 dní před čerpáním první služby
50% ze stanovené ceny/osoba
06-03 dny před čerpáním první služby
75% ze stanovené ceny/osoba
02 a méně dní před čerpáním první služby
100%ze stanovené ceny/osoba
10. Zrušení zájezdu ze strany „prodejce“
„Prodejce“ je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např.
změna dodavatelů služeb, nepředvídatelné okolnosti aj.) změnit
dohodnuté podmínky pobytu. Změny musí oznámit nejpozději 10
dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li„zákazník“ s těmito
změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za pobyt. „Zákazníkovi“ nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.
11. Reklamace
V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež
byly sjednány ve smlouvě s „prodejcem“, vzniká „zákazníkovi“ právo
na reklamaci. Uplatnění práva „zákazníka“ z odpovědnosti za vady
služeb poskytovaných „prodejcem“ (reklamace) musí být učiněno
vážně, určitě a srozumitelně.
Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě
(reklamaci) má „zákazník“ právo uplatnit v sídle „prodejce“ a pokud
byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce „prodejce“ také u tohoto obchodního zástupce.„Prodejce“ vydá písemné
potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem
reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje;
a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V případě reklamace je„zákazník“ povinen dbát též o včasné a řádné
uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v místě
konání pobytu v tuzemsku či v zahraničí tak, aby mohly být závady
odstraněny ještě na místě.
Uplatnění reklamace může „zákazník“ provést buď ústně, nebo písemně s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace požaduje.
Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není
závislý na vůli, činnosti a postupu „prodejce“ (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně „zákazníka“ (zdravotní stav), na jejichž
základě„zákazník“ zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené
a „prodejcem“ zabezpečené služby, nevzniká „zákazníkovi“ nárok
na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny vč. jakýchkoliv
dalších finančních náhrad a vyrovnání.
12. Zvláštní ujednání – ochrana osobních údajů
„Prodejce“ zpracovává osobní údaje „zákazníka“ s jeho souhlasem:
- za účelem uzavření cestovní smlouvy, příp. jejich změn a zajištění
plnění ze smlouvy vyplývající
- za účelem evidence zákazníků pro potřeby realizace a poskytování
služeb
- za účelem nabízení obchodu a služeb a pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.
Podpisem cestovní smlouvy dle článku 4. vyslovuje „zákazník“ souhlas s tím, aby „prodejce“ v souladu s ustanovením § 5 odst. 2
a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném
znění, zpracovával a shromažďoval osobní údaje„zákazníka“ v tomto
rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon,
elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jim uvedenou
jinou kontaktní adresu.
Poskytnuté osobní údaje „zákazníka“ k tomuto účelu mohou být
zpřístupněny zaměstnancům „prodejce“, pověřenému zpracovateli
a také předávány těm, kteří jsou oprávněni poskytovat služby cestovního ruchu.
Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí
nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.
„Zákazník“ má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat
dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat.
Osobní údaje „zákazníka“ zpracovávané v rozsahu a k účelu podle
tohoto článku nesmí „prodejce“, nebo jím pověřený zpracovatel
dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas.
V případě, že „zákazník“ uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob,
podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve
smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů
a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů.
Při zpracovávání osobních údajů „zákazníka“ je „prodejce“, nebo
jím pověřený zpracovatel povinen dbát, aby „zákazník“ neutrpěl
újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho
soukromého a osobního života.
Poskytnuté osobní údaje „zákazníka“ v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou zpracovávány „prodejcem“, nebo jím pověřeným
zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné
formě.
Poskytnuté osobní údaje„zákazníka“ je„prodejce“ nebo jím pověřený
zpracovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat v rozsahu
a k účelu podle tohoto článku po dobu 5ti let. Po uplynutí této
lhůty je „prodejce“, nebo jím pověřený zpracovatel povinen tyto
údaje „zákazníka“ zlikvidovat.
V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má„zákazník“
právo zdarma nebo na účet„prodejce“ odmítnout souhlas s využitím
jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy
i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení „prodejce“
dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.
Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu
osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona
č. 101/2000 Sb.
13. Pojištění zákazníka
Cestovní pojištění zákazníka: zákazníci nejsou ze strany„prodejce“ po
dobu konání zájezdu pojištěni. Zákazník má možnost uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že
zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od
smlouvy. Prodejce na vyžádání zákazníka takovéto pojištění zprostředkuje.
14. Závěrečná ustanovení
„Podmínky” vstoupily v platnost dnem 15. 12. 2012 a vztahují
se na pobyty publikované v katalogu pro příslušný rok, kde je uvedeno jejich úplné znění.
Tímto se taktéž ruší Všeobecné smluvní podmínky, vyhlášené
15. 12. 2011.
Download

Termální lázně Hévíz