VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI:
NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PRO VĚDU, VÝZKUM A MUZEOLOGII
Národní zemědělské muzeum Praha, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
v platové třídě:
Stručný popis pracovního místa
(charakteristika pracovní činnosti):
Požadavky kladené na uchazeče:
 vzdělání

požadovaná praxe


jazykové znalosti
další znalosti a schopnosti
Pracovní poměr na dobu:
Předpokládané datum vzniku
pracovního poměru:
Bližší informace poskytne:
Adresa pro zasílání přihlášek
a životopisů:
Přihlášky je možné podat pouze
elektronicky.
Náměstek generálního ředitele pro vědu, výzkum a
muzeologii
Tř. 14
Náměstek je přímým podřízeným generálního ředitele a řídí
sekci vědy, výzkumu a muzeologie. Koordinuje projekty
výzkumu, podílí se na výzkumu a připravuje nové projekty.
Metodicky řídí všechna témata související s muzeologií
(správa a ochrana sbírek, správná praxe prezentace atd.) na
všech pobočkách a zejména vůči hlavnímu depozitárnímu
areálu v Čáslavi. Podílí se připravovaných projektech do
strukturálních fondů, na investičních akcích do depozitářů a
ochrany sbírek.
vysokoškolské vzdělání magisterského stupně z muzeologie,
případně ochrany kulturního a přírodního dědictví
minimálně pětiletou praxi v muzejním sektoru, z toho
nejméně 3 roky ve vedoucí funkci
dále je nezbytné mít: zkušenosti s řízením a koordinací týmů,
zkušenosti se správou sbírky (kurátorská praxe), praxi
v oblasti vědecké činnosti
Znalost slovem i písmem AJ, popřípadě FJ nebo NJ.
znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové
organizace
schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu
schopnost dlouhodobé koncepční práce
znalost oborové legislativy
schopnost přípravy projektů
schopnost komunikace s médii
vlastní nebo je schopen získat řidičské oprávnění sk. B
neurčitou
co nejdříve (ideálně březen 2015)
informace o pozici: Mgr. Antonín Šimčík, pověřený řízením
Sekce vědy, výzkumu a muzeologie NZM; mobil:
702 137 237, mail: [email protected]
informace o výběrovém řízení: Ing. Dita Drozdová,
personalistka; mobil: 607093334, mail:
[email protected]
NZM
Ing. Dita Drozdová
Kostelní 44
170 00 Praha 7 (na obálku uvádějte: výběrové řízenínáměstek NZM)
Mail: [email protected] (do předmětu zprávy uvádějte:
výběrové řízení- náměstek NZM)
Poznámky a další informace, týkající se
výběrového řízení:
Datum vyvěšení inzerátu na internetu:
Přihlášky zaslat do: 22. 2. 2015
Součástí přihlášky musí být:
- strukturovaný životopis
- kopie dokladu o VŠ vzdělání
- představa uchazeče o řízení útvaru, prioritách a rozvoji (max.
3 stránky textu)
28. 1. 2015
Download

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI: - Národní zemědělské muzeum