Ženšen
Číslo 3/2012
Časopis Komory TČM
Svět čínské medicíny . Akupunktura . Fytoterapie . Dietetika . Čínská kosmologie . Pohyb a energie ...
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Číslo tři a nové tradice ve světě tradiční medicíny
Drazí přátelé tradiční čínské medicíny, členové Komory TČM, praktici, studenti, dámy a pánové,
třetí číslo časopisu Ženšen je na světě. Na jeho vzniku se podílela rozsáhlá skupina lidí, a to nejen šéfredaktorka, autoři
a překladatelé, ale v neposlední řadě též čerstvě ustanovená redakční rada složená z odborníků našeho oboru, která bdí
nad formální i obsahovou kvalitou článků. Jsem velmi potěšen, že na prvním pracovním setkání rady byl do jejího čela
zvolen člověk z nejpovolanějších, pan Vladimír Ando. Pod jeho vedením a poctivým drobnohledem, jenž je pro jeho práci
typický, chce časopis Ženšen přispět k pročištění a ustálení terminologie čínské medicíny založené na kvalitním překladu
čínských termínů, správném užití pravidel pro pinyin, mezinárodně uznávaných a srozumitelných zkratek při současném
respektování českého pravopisu. V zájmu sjednocení metody citací a bibliografických záznamů budou zápisy v Ženšenu
uváděny podle mezinárodních citačních norem ISO 690 a ISO 692, které jsou u nás nejrozšířenější. V tomto čísle záznamy
upravila redakční rada, v následujícím čísle budou uvedeny návody, které poslouží autorům k vytváření zápisů v souladu s
uvedenými normami.
Říká se, že třetí opakování dává vznik tradici. Věřím, že tradice vydávání časopisu Ženšen bude mít dlouhého trvání, bude
pomáhat rozvíjet obor čínské medicíny, bude zdrojem inspirace pro své čtenáře a zároveň nástrojem pro šíření hodnot, na
nichž byla založena Komora TČM.
Komora oslaví v lednu druhé výročí svého vzniku a v tomto čase se, také již tradičně, bude konat v pořadí třetí valná hromada.
V souvislosti s valnou hromadou bychom rádi založili též jednu novou tradici a tou je datum konání vždy v sobotu následující
po Chunjie, čínském novém roce. Letos předání vlády draka hadovi vychází právě na sobotu 9. února 2013, a proto jsme
rádi sáhli po tomto symbolicky i energeticky silném datu. Díky neúnavné a úspěšné práci naší předsedkyně pro fundraising
Ireně Hejkalové Vás můžeme všechny pozvat do architektonicky výjimečných prostor Národní technické knihovny v Praze 6,
Dejvicích, jež obohatí naše pracovní a společenské setkání o nevšední kulturní zážitek.
Valná hromada je důležitou příležitostí pro sdílení informací o činnosti komory, hodnocení roku předchozího, ale též plánů
pro rok následující. Je také příležitostí přímo a aktivně zasáhnout do dění organizace pečující o rozvoj našeho oboru, jejímž
hlavním cílem je legalizace profese praktika TČM. Doufáme, že se sejdeme v hojném počtu, abychom nashromáždili dostatek
čchi pro další fungování.
Čchi je v taoistické tradici představována právě číslem tři. Vzniká z duality vztahem mezi jin a jangem, vytváří střed, umožňuje
směřování, orientaci a je základem pro vytváření struktur. To jsou všechno kvality, které komora pro svou činnost potřebuje.
V následujícím, třetím období bychom chtěli překročit pověstný Rubikon a začít směřovat své kroky také směrem ven.
Plánujeme zorganizovat petici na podporu TČM, jež nám pomůže zmapovat podporu ze strany veřejnosti a zároveň posílí
naši legitimitu pro jednání s úřady. Zde bychom vás rádi požádali o pomoc v podobě kontaktů na politiky či úředníky s
pozitivním či alespoň neutrálním vztahem k čínské medicíně, kteří by nás mohli v našem záměru podpořit. Jsme připraveni
jít s kůží na trh. Ne zbrkle, ale tak, aby čchi našeho konání směřovala vpřed a vzhůru, nikoli do chaosu, jenž by naboural
křehkou rovnováhu současnosti a zhoršil situaci praktiků.
Přeji vám, aby vám třetí číslo časopisu Ženšen zpříjemnilo časy všední i sváteční a to nejen advent a příchod nového
kalendářního roku, ale též příchod jarního období, než vyjde číslo čtvrté.
Těším se na shledání na valné hromadě.
MUDr. Jiří Bílek
Prezident Komory TČM
03
2
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
OBSAH
4 | Autoři a přispěvatelé
8 | Sloupek o legislativní (ne)úpravě prostoru pro
TČM
10 | Rozhovor: MUDr. Štefánia Ebenová Ph.D
předsedkyně akreditační komise KTČM
12 | Setkání s čínským vzdělancem – 2.díl
Jak se dostal profesor Leung k evropským
studentům čínské medicíny a kdo byl Michel Picard
14 | Akupunktura v těhotenství a perinatálním
období - Úvod do tématu
18 | Bronchiální astma
20 | Vlhká horkost - klinické postřehy
26 | Bylinám pod kůži – užívání chvojníku
30 | Anděliky východu a západu
36 | Léčba syndromu bi u psů
40 | Vánoce na našem talíři
42 | Česká kuchyně pod drobnohledem čínské medicíny
aneb co kdyby měla Magdalena Dobromila Rettigová
šikmé oči
43 | „Zdravé“ cukroví
44 | Starý čínský bojový styl - Wudangské baguazhang
46 | Horoskopy starých čínských Mistrů - rok Vodního
Hada
48 | Pravidla pro autory článků
04
3
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Autoři
Jana Arcimovičová
Dlouhodobě se věnuje tradiční čínské medicíně. Absolvovala výuku TČM podle učení prof. Leunga Kok Yuena,
zabývá se qigong tuina (studium u profesora Baie) a dalšími metodami udržení zdraví (kurzy Daisy Lee). Je autorkou
publikací a článků, které jsou zaměřené na bylinnou léčbu, tradiční čínskou medicínu a dietetiku.
MUDr. Ludmila Bendová
Je internistka, v roce 1990 založila ČSBS. Do roku 1998 spolupracovala s UEMC - prof. Leung Kok Yuen, dosud spolupracuje
s Guangming Zhongyi Hanshou Daxue v Pekingu a TUTCM v Tianjinu Čína, kam jezdí na opakované stáže. Přednáší
nepovinný předmět čínská fytoterapie na 1.FarmF. UK v HK. Pracuje na klinice Pivoňka zabývá se fytoterapií i akupunkturou.
MUDr. Jiří Bílek
je odborník v oblasti gynekologie. V současné době je prezidentem Komory TČM. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, obor všeobecné lékařství s atestací v oboru gynekologie-porodnictví. Absolvoval postgraduální studium „Akupunktura
a teorie tradiční čínské medicíny“ na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Pekingu (Beijing zhongyiyao daxue) a kurz „Základy
akupunktury“ na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha. Věnuje se akupunktuře v centrech Most ke
zdraví a Nature Care v Praze. Přednáší akupunkturu na 1. lékařské fakultě UK a na 1.škole tradiční čínské medicíny.
MVDr. Jaroslava Bláhová
Po ukončení studia na Veterinární a farmaceutické universitě v Brně navázala tříletým studiem čínské medicíny
– obor akupunktura v rámci Československé SinoBiologické společnosti ve spolupráci s pekingskou univerzitou
Guangming a Institutem Chuzen ve Francii. V letech 2007-2012 absolvovala Školu tradiční čínské medicíny studium pěti dovedností organizovanou Vzdělávacím institutem TČM Bohemia.
Zuzana Drahovzalová
V roce 2003 ukončila studium sinologie na FF UK v Praze, kromě toho studovala také na Univerzitě Nankai v Tianjinu. Od roku 2001
tlumočí na seminářích TČM v ČSBS a na stážích TČM v Číně. Věnuje se také tradičnímu taoistickému kung-fu.
MUDr. Štefánia Ebenová, Ph.D.
Je předsedkyní akreditační komise Komory TČM. Působí jako terapeutka při TCM Clinic, praktikuje akupunkturu
i fytoterapii. Je lektorkou TCM Institutu. Absolventka LF UK v Hradci Králové, TCM Institutu, pregraduální i
postgraduální stáže na Nanjing University of TCM.
Zhai Feng
Od 18 let se zabývá tradičním taoistickým kung-fu: wudangskými vnitřními styly se zaměřením na xingyiquan,
baguazhang a taijiquan a také „vnitřní prací“ (neigong). Pod vedením svého taoistického mistra procestoval velkou
část Číny, setkal se s mnohými známými mistry a seznámil se s mnohými školami a styly wushu. Do České republiky
přicestoval v červnu roku 1996 a od roku 2006 začal oficiálně učit, nejprve ve spolupráci se svou starší sestrou Zhai
Jun, od roku 2008 i ve své vlastní škole. Začátkem roku 2009 inicioval založení Asociace wudangského kung-fu
(wutao.cz), aby se vytvořil lepší prostor pro rozšiřování tradičního taoistického kung-fu, a aby mělo více lidí přístup
ke vhodným metodám cvičení tradičních bojových umění.
MUDr. Erika Goetzová
byla první prezidentkou Komory TČM. Pracuje v Mostu ke zdraví v Praze 5 a je lektorkou TCM Institutu. Své znalosti
načerpala studiem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, během studia tradiční čínské medicíny při ČSBS
(dálkové studium university GuangMing): obor fytoterapie (5 let), obor akupuktura (3 roky), další doplňkové
semináře pořádané ČSBS ve spolupráci s univerzitou GuangMing, M. Vinogradoffem, G. Maciociou,V.Nachatoyem:
Feng Shui, Yi Jing, Wen Bing, Shan Han Lun, pediatrie, gynekologie,hepatologie, emoce a psyche v TCM.
4
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Redakční rada
Eva Joachimová
Eva Joachimová vystudovala Čínskou kosmologii a astrologii (Brin B.) a Ham Yu (LI ZI), studovala na Evropské univerzitě TCM
(Leung K. Y.), zabývala se studiem Yijingu (Vinogradoff M.). Od roku 1993 pracuje v soukromé praxi v Mladoticích, Ronov nad
Doubravou, v praxi Ham Yu kombinuje přístupy TČM, Feng shui, Yijing. Vede tříletou školu základů Ham Yu – Cesta bílého jeřába.
MUDr. Dagmar Komárková
MUDr. Dagmar Komárková absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a atestovala v oboru interní lékařství.
Akupunkturu studovala při IPVZ a ČSBS. Působila na TCM Clinic, absolvovala mezinárodní akupunkturní tréninkový
kurz v nemocnici TČM, Beijing a odbornou klinickou stáž na Univerzitě TČM Guangming, Beijing. V současné době
pracuje v soukromé praxi Inspirita a je lektorkou akupunktury TCM Institutu.
Giovanni Maciocia
Má za sebou 37 let klinické praxe a výzkumů, přednáší a napsal sedm učebnic čínské medicíny, které byly přeloženy
do devíti jazyků. Vytvořil dvě kategorie směsí: Tři poklady na léčbu běžných onemocnění a Ženský poklad na léčbu
gynekologických potíží. Inovativně přizpůsobuje čínské receptury západním podmínkám. Od roku 1974 vyučuje
akupunkturu a čínskou medicínu. Je hostujícím profesorem University TČM v Nanjingu.
Martin Pavelka
je sinolog, tlumočník a překladatel. Studoval na Karlově univerzitě, na Renmin Daxue v Pekingu a Shifan Daxue v
Taipei. Od roku 1997 tlumočí čínským lékařům TČM, v současnosti v TCM Clinic.
Martin Řezníček
Narodil se roku 1965, tedy ve znamení Hada a praktikuje jako terapeut na TCM Clinic. Je členem představenstva
Komory TČM. Potřebné znalosti načerpal studiem Školy pěti dovedností, Tajemství bylinných směsí Chinese Dragon
Formulas, Akupunktury 12 velkých kloubů, Omlazovacích technik a Skalpové akupunktury podle Dr. Jiao při
Institutu TČM.
Karel Šimonovský
Čínskou medicínu studuje od roku 1996 v Československé SinoBiologické společnosti (ČSBS/TČM), kde nyní i
lektorsky působí. Překladatelsky i autorsky se podílí na tvorbě výukových materiálů zejména pro obor fytoterapie.
Zajímá se o možnosti prolínání západního a tradičního východního přístupu k léčivým bylinám. Je členem Výboru
pro kontrolu kvality bylinných přípravků Celoevropské federace společností TČM (PEFOTS).
Ženšen č. 3/2012 pro Vás připravili:
Redakční rada ve složení: Mgr. Vladimír Ando, Ph.D,
MUDr. Ludmila Bendová,
MUDr. Jozef Lucký,
MUDr. Dagmar Komárková,
Karel Šimonovský,
MUDr. Erika Goetzová,
MUDr. Michal Strnad
Šéfredaktorka: Nina Fibigerová
Design: Jozef Nevedel
Kontakt: [email protected], [email protected]
5
Congres
a rt n er
2013
u n tr y
Co
sP
A u s tria
Announcement
44th international tcm Kongress in Rothenburg o. d. T.
May 7th – May 12th 2013
Psychiatry | Psychosomatic Medicine | Geriatrics
Kongres TČM v německém Rothenburgu je každoročním
svátkem všech, kdo se pohybují ve světě orientální
medicíny. Je to akce, jež svou velkorysostí a šířkou záběru
nemá obdoby a přitom si stále drží vlídnou a přátelskou
atmosféru, podpořenou magií středověkého města
vystavěného na ostrohu nad říčkou Tauber.
Vzpomínám si na svoji první návštěvu tohoto kongresu i
na radost až dětinskou, s níž jsem objevoval mně doposud
netušené pohledy a zkušenosti přednášejících doslova
ze všech kontinentů. Potvrdila se mi tam představa, že
současný svět TČM je nohem hlubší a barevnější než ten,
který jsem znal ze svých studií v Pekingu. Mohu s jistou
dávkou nadsázky říci, že se mi tam otevřely oči. Rothenburg
má již řadu let takové jméno, že umí přitáhnout osobnosti,
jež jsme zvyklí vídat pouze na přebalech knih.
Na své si přijdou ti, kdo hledají praktické informace o léčbě konkrétních obtíží, kdo
chtějí zabrousit do filosofických kořenů našeho oboru, zájemci o specifické směry
jako je například japonská akupunktura, o výzkum, každodenní qigong v parku nebo
zenovou meditaci. V neposlední řadě je Rothenburg také společenskou událostí a
příležitostí pro navázání nových kontaktů.
V minulém měsíci nám kolegové z AGTCM (německá obdoba naší komory) poslali
již hotový program pro 44. ročník kongresu konající se v první polovině května 2013.
Podrobné informace najdete na http://www.tcm-kongress.de/en/index_cz.htm. Na
webových stránkách kongresu se můžete i přímo online zaregistrovat. Členové komory
mohou díky naší vzájemné spolupráci využít nabídku slevy z ceny kongresového
poplatku a totéž platí i pro studenty a ty, kdo se zaregistrují do 11. března 2013.
presented by
Jiří Bílek
Vážení členové Komory TČM, praktici, studenti, přátelé TČM i vy, kteří o členství v Komoře teprve
uvažujete,
zveme Vás co nejsrdečněji
na
3. Valnou hromadu Komory Tradiční čínské medicíny
Koná se v sobotu 9. února 2013, v den oslav čínského Nového roku
od 9 do 17 hodin
v budově Národní technické knihovny v Dejvicích,
Technická 6 / 2710, Praha 6
Rezervujte si, prosím, tento termín ve svých diářích.
Klíčovým tématem Valné hromady bude otázka legalizace oboru tradiční čínské medicíny v České republice. Hlavními
body programu budou zpráva představenstva o činnosti Komory za rok 2012 a plán na rok 2013, volby do uvolněných
funkcí v orgánech Komory, úprava výše členských příspěvků na rok 2013 atd.
Prostor bude věnován také diskusi se členy komory o připomínkách a podnětech k dalšímu fungování naší stavovské organizace.
Jednáme o doplňkovém programu na odpolední část setkání, jako je např. kaligrafie, čajovnictví apod.
Podrobný program bude po Novém roce vyvěšen na našich stránkách www.komoratcm.cz, kde najdete mimo jiné
informace o uvolněných funkcích a výzvu k podávání kandidatur.
Příspěvek na Valnou hromadu ve výši 490,- Kč zahrnuje občerstvení, oběd, pronájem sálu a tisk materiálů. Posílejte jej na
účet Komory TČM č. 2535087359/0800. Variabilní symbol je Vaše telefonní číslo. Do textu pro příjemce uveďte Vaše příjmení.
Na stejný účet popřípadě i přímo na Valné hromadě bude možno uhradit členské příspěvky na rok 2013.
Máte-li zájem na Valné hromadě vystoupit, zašlete teze Vaší prezentace na [email protected] Na tuto adresu směřujte
také veškeré Vaše dotazy.
Těšíme se na setkání s Vámi,
Představenstvo Komory TČM
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Aktuality
Sloupek o legislativní (ne)úpravě
prostoru pro TČM
Napsal: Karel Šimonovský
T
radiční čínská medicína zažívá ve světě
svůj rozmach od 70. let minulého století, v
evropském kontextu má náš obor historii
již půl století. V Česku a na Slovensku
se start rozvoje TČM datuje do roku
1990, kdy byla založena Československá
SinoBiologická společnost.
Uvážíme-li délku „kontaktu“ čínské medicíny s
Evropany i stále rostoucí oblibu využívání postupů
různých tradičních medicín populací, je třeba
se oprávněně ptát, proč establishment Starého
kontinentu ještě téměř vůbec nezareagoval. Proč
nevytvořil pro tyto staletími prověřené metody
legislativní prostor, který by jim umožnil důstojně
se zapojit do mixu možností dostupné zdravotní
péče, aby přidaná hodnota staletími ověřených
postupů byla přístupná co nejširší veřejnosti, a tak
byla naplněna charta práv pacientů na možnost
svobodného výběru metody léčby.
Téměř každý rok při předávání Nobelových cen
sledujeme, že jsou mj. odměňováni objevitelé
různých mechanismů lidské fyziologie, i když třeba
aktuálně žádný přímý dopad na zdraví nemají,
ale „jen“ naznačí nové směry pro další výzkum,
nebo znamenají příslib velkých věcí budoucích.
Vidíme tedy, že rozšiřování horizontů v oblasti
péče o zdraví se těší velké prestiži. Neměli bychom
se tedy ptát, proč se ze strany národních vlád i
vlády unijní stále nedostává potřebné podpory
tradičním medicínám, které jsou schopny
8
pomáhat již nyní a již nyní rozšířovat paletu dostupných možností v péči o
zdraví? Proč se podobné osobní prestiži jako držitelé Nobelových cen netěší
i věrozvěsti tradičních medicín, kteří se již zasloužili na úrovni jednotlivých
států či dokonce v širším měřítku o zpřístupnění těchto metod, které jsou
pro nás bohužel dosud nové, i když jsou velmi dobře využitelné pro zvýšení
zdravotního komfortu obyvatelstva? Proč se musí stále opakovat stejný
vzorec „západní evaluace“, který např. u nás předcházel uznání a zdržoval
rozšíření metody paní Mojžíšové?
Zkrátka a špatně, kromě několika dílčích světlých výjimek vycházejících z
různých místních specifik v některých členských státech Unie nevznikl za 50 let
nikde v EU dostatečný legislativní prostor pro vykonávání plné praxe tradiční
čínské medicíny zahrnující všech jejích pět metod: akupunkturu, fytoterapii,
masáže tuina, dietetiku a zdravotní cvičení.
Tváří v tvář uvedeným faktům by každý příznivec tradičních medicín, který
přestává doufat v osvícenou změnu stavu shora, odkud stejně zatím přicházejí
jen další a další restrikce, měl v zájmu zachování svého oblíbeného přírodního
a přirozeného způsobu udržování a znovunabývání zdraví vyhradit alespoň
malou část svého času nějaké činnosti, která bude směřovat k revoluci ze
spodu. Vždyť i my jsme občané a na všech úrovních si volíme naše zástupce,
kteří by měli být citliví k názorům osob, které reprezentují. Šiřme proto osvětu,
prezentujme se našimi výsledky, spojujme se aktivně do profesních organizací,
které budou naším jménem konat tak, aby (v našem případě čínská) tradiční
medicína zůstala nadále k dispozici pro užití nejen nám, ale i našim blízkým a
altruisticky veškerému ostatnímu unijnímu člověčenstvu.
Tentokrát se podíváme, co pro nás znamená aktuální unijní nařízení o
zdravotních tvrzeních, které nabylo účinnosti 14. prosince t. r. (1).
Jak jste jistě zaznamenali v médiích, nařízení se týká potravin, resp. k nim se
vztahujících tvrzení o jejich zdravotních účincích; navazuje a provádí šest let
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Aktuality
staré nařízení o výživových tvrzeních (2). V základech
obou nařízení stojí snaha unijních zákonodárců umožnit
uvádění pravdivých výživových a zdravotních tvrzení
o potravinách a nastavit jednotná unijní pravidla pro
jednotlivá tvrzení. Dosud totiž byla jakákoliv tvrzení
o potravinách zakázána, a to hned z několika stran.
(3) To jistě bylo třeba řešit, neboť o významu potravin
pro zdraví osob zákonodárci nepochybovali, nicméně
obyvatelstvo mohlo slyšet zdravotní tvrzení jen v
souvislosti s farmaky, pokud nemělo dojít k rozporu s
platnou legislativou.
Ale jak už to tak bohužel bývá, dobré úmysly dláždí
cestu do pekel, a tak se s vaničkou vylilo i dítě. A v
případě nařízení o výživových tvrzeních bylo těch dětí
snad i několik a velkých.
Například bylinné přípravky byly z prvních kol
posuzování zdravotních tvrzení pro složitost vyjmuty
(4), a kdyby nebyly, stejně by přes tzv. „Zlatý standard“
posuzování Evropským úřadem pro potraviny (EFSA)
neprošly (5). Současné nastavení hodnotících kritérií
si totiž neumí poradit s posuzováním složek typu
komplexních přírodních látek (celých bylin, směsí
bylin), jelikož je pevně zakotveno v modelovém
uvažování, kdy jedna účinná látka ovlivňuje přesným
mechanismem jednu či více hodnot; tento typ evaluace
kopíruje posuzování léčiv, pro komplexní přírodní látky
však není vhodný.
Dále současná podoba schválených zdravotních tvrzení
popírá i axiom potravinářského práva, že „pestrá strava
poskytuje dostatečné množství vitaminů aminerálních
látek“, a to kouzlem nechtěného – ze schválených
zdravotních tvrzení (cca 220) se jen tři týkají potravin v
plné kráse celé přirozené podoby, tedy nikoliv různých
extraktů, derivátů či jiných „přírodně identických
složek“: jsou to maso a ryby (pomáhají vstřebávat
železo, ale tvrzení je složitější, až nesrozumitelné),
voda (přispívá k udržení normálních tělesných a
rozpoznávacích funkcí, když se jí vypije 2 litry denně
ze všech zdrojů). Nejhezčí tvrzení mají vlašské ořechy
(přispívají k lepší pružnosti krevních cév, když se jich
konzumuje alespoň 30 g denně). Ostatní schválená
zdravotní tvrzení se týkají vitamínů, minerálů,
polysacharidů, vlákniny, nenasycených mastných
kyselin, umělých sladidel (!) a žvýkaček bez cukru,
tedy komerčních produktů, za kterými stál solventní
výrobce, který měl prostředky na sestavení žádosti
včetně povinných příloh v podobě nákladných studií,
nebo se to už vlastně ani nedalo neschválit (minerály,
vitamíny). To je důvod, proč si nikde nepřečteme
posvěcené tvrzení, které by nám na zimu doporučilo
kysané zelí, například na podporu krvetvorby, zvýšení
obranyschopnosti, podporu snižování krevního tlaku,
aktivaci funkcí střev či diuretické působení. Česnek,
zázvor, mrkev, kurkuma, celer, kustovnice, hrušky,
schizandra, kopřiva, pazvonek, lipový květ, topinambury, pohanka – na
cokoliv ze základních potravin či přírodních prostředků našich či „cizích“
předků si vzpomenete – nic nemá schválené zdravotní tvrzení. Není to
divné? Je takto vyvedenou normu o elementární součásti našich životů,
tedy o potravinách,možno ještě v 21. století považovat za krok vpřed a
doprovodné vynucovací nástroje za oprávněné? Omezuje nás, v rozporu
se svým veřejně deklarovaným záměrem, ve snaze dozvídat se přímo od
výrobce či prodejce relevantní informace o možném zdravotním potenciálu
toho, co konzumujeme?
Ve formulování otázek bychom mohli pokračovat, ale pokud bychom chtěli
na ně znát odpovědi, museli bychom se obrátit na soud. Musíme však být
realisté, neboť evidentně v EU nežijí jen samí zastánci přírodních postupů
a celostního nahlížení na zdraví i na „palivo“ organismu. Jinak by legislativa
nevypadala tak, jak vypadá; z čehož je zřejmé, že buď jsme s našimi názory
v neskutečné menšině, nebo je to smutný výsledek setrvačnosti systému.
Nebo snad mají pravdu ti, kteří upozorňují na různé typy propojení
farmako-nutraceutického komplexu s politikou? Každopádně ani soudy
už nejsou dnes schopny dávat za pravdu tomu slabšímu, i kdyby ji měl,
protože rozkrytí složitých oblastí vyžaduje vynakládat nemalé prostředky
na zajištění nejrůznějších důkazů, což slabšího dále znevýhodňuje. Roli
Davida v nerovném duelu si vybrala Alliancefor Natural Health (6), které
může pomoci i každý z nás – například překladem textů do národních
jazyků. (7)
Aktualitku k nařízení o zdravotních tvrzení můžeme tedy uzavřít
tím, že „nám“tato norma žádnou změnu stavu nepřinesla, protože
zakazuje neschválená zdravotní tvrzení, což již stejně bylo zakázáno, a
povolujenová tvrzení, která však s celostním přístupem, potravinami
a bylinnými přípravky používanými v tradičních medicínách vůbec
nesouvisí.
________________
(1) Nařízení Komise 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených
zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji
a zdraví dětí
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska
jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 83/2001 o kodexu Společenství týkajícím se
humánních léčivých přípravků vyjímá veškeré náznaky možností léčení z domény potravin a
vyhrazuje je do kategorie léčiv, tedy do působnosti této směrnice: „Léčivým přípravkem je jakákoliv
látka nebo kombinace látek určená k léčení nebo předcházení nemoci u lidí. Za léčivý přípravek se
rovněž považuje jakákoliv látka nebo kombinace látek, které lze podat lidem za účelem stanovení
lékařské diagnózy nebo k obnově, úpravě či ovlivnění fyziologických funkcí u lidí.“
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 13/2000 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich
nutriční hodnoty a vlivu na zdraví.
Český zákon 40/1995 Sb. o reklamě.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 225/2008, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na
obohacování potravin.
(4) Nařízení Komise 432/2012, preambule odst. 10
(5) Byrne J. Irish group questions EFSA’s reliance on ‘gold standard’.
http://www.foodnavigator.com [cited 07-12-2009]
(6) http://www.anh-europe.org/campaigns-background
(7) http://www.anh-europe.org/node/3393
9
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Rozhovor
Rozhovor:
MUDr. Štefánia Ebenová Ph.D
předsedkyně akreditační komise KTČM
P
roč se vlastně klade takový důraz na
akreditaci škol?
Je to ze tří dílčích důvodů: potřebujeme
zajistit, aby školy nabízely podobnou
strukturu studia, aby studium bylo kvalitní,
a aby splňovalo standardy ETCMA (Evropská asociace
TČM), jejímž je Komora členem. Zástupci evropských škol
a členských asociací, včetně té naší, se v loňském roce
shodli na minimálních kritériích pro vzdělání v TČM s
cílem sladit úroveň škol a nastolit v budoucnu podmínky
pro vzájemné uznání vzdělání a praxe napříč evropskými
státy. V budoucnu by se akreditace studia měla stát
synonymem pro jeho kvalitu. Studenti si budou moci
vybírat školy podle toho, zda jsou či nejsou akreditovány.
V neposlední řadě jsou též přehledná a mezinárodně
uznávaná kritéria tvořící standard vzdělání v TČM jedním ze
základních argumentů na cestě k legalizaci profese praktika
TČM.
V jiných evropských zemích je vývoj v tomto směru už
mnohem dál. Zřejmě nelze čekat, že by školy dokázaly
akreditační kritéria splnit od příštího roku?
V současné době běží pětileté přechodné období,
naplno by měla kritéria začít platit od roku 2016.
I na tomto časovém horizontu se shodli zástupci
evropských škol. Cílem je zlepšení kvality vzdělání v
zemích sdružených v ETCMA, nikoli “represívní příkaz
shora”. Pokud se vyskytnou se zaváděním kritérií zásadní
problémy, budeme to řešit s kolegy v zahraničí.
Proč je pro nás členství v ETCMA důležité?
Hlavním cílem Komory TČM je legalizace profese praktika
TČM. Abychom na této cestě mohli být rovnocenným
partnerem pro oficiální instituce, jako je například
ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví,
zdravotní pojišťovny apod., potřebujeme pádné
argumenty podporující oprávněnost a důležitost nejen
naší organizace, ale i tradiční čínské medicíny jako takové
a její uplatnění v systému zdravotní péče u nás. Jedním
z našich silných argumentů je právě členství v ETCMA –
důvěryhodné evropské organizaci s jasnými pravidly i
cíli, která sdružuje mnoho národních organizací, jejichž
praktici jsou již legálně zapojeni do systému zdravotní
10
péče ve svých zemích (například Švýcarsko, Německo, Izrael, z části Anglie). V jiných
zemích se o legalizaci snaží, tak jako my u nás, a proto můžeme navzájem sdílet
zkušenosti.
Co bude znamenat zavedení nových akreditačních kritérií pro studenty?
Studium bude náročnější, kritéria se zpřísní a to zejména v oblasti znalostí západní
medicíny a praxe. Na druhou stranu ale absolvent školy, která bude tato kritéria
splňovat, se bude moci po složení závěrečné zkoušky bez problémů stát kandidátem
a následně i praktikem v Komoře TČM – tedy věříme, že jednoho dne bude moci
svoje povolání vykonávat v souladu s platnými zákony a nařízeními, legálně.
Také je pravděpodobné, že při hledání uplatnění v zahraničí, v zemi jejíž národní
organizace do ETCMA patří, mu bude jeho vzdělání z ČR uznáno.
Co budou muset splnit školy?
Především musí být splněno určité penzum hodin výuky TČM, západní medicíny a
klinické praxe studentů. Akreditační řád dále přesně definuje kompetenční model,
tj. náplň studia pro akupunkturu a fytoterapii jako dva základní obory a také náplň
studia pro západní medicínu. Kompetenční model je zaměřen prakticky a určuje
znalosti a dovednosti, jimiž by měl absolvent vládnout. Řád též definuje závěrečnou
zkoušku i vlastní proces akreditace.
Školy TČM u nás zatím bohužel nepatří do systému veřejného vzdělávání, všechny
jsou soukromé, a proto navýšení počtu výukových hodin bude pravděpodobně
znamenat nejen delší, ale i dražší studium.
A vyšší školné pro studenty?
Bohužel i toto se zvýšením kvality souvisí. Obnáší to větší časovou náročnost a
dražší školné. Zdražení však musí být přiměřené, aby to studenti byli schopní
zvládnout. Časově se studium prodlouží asi o rok. Tak to alespoň plánuje Institut
TČM, kde působím jako lektor. Od února 2013 by se měl rozběhnout přípravný
ročník pro první čtyřleté studium.
Za to ale získá student akreditované školy vzdělání srovnatelné s jinými členskými
zeměmi ETCMA.
Existuje u nás škola, která by mohla být akreditovaná už dnes?
Jedná se o dvě školy, které se podílely na založení Komory TČM. Jsou to První škola
TČM a TČM Institut – obě v současnosti splňují pravidla platná pro „přechodné
období“, to znamená, že mají plné hodinové dotace ve výuce tradiční čínské
medicíny. Tyto dvě školy jsou nyní dočasně akreditovány, do budoucna však
budou muset nabídnout vyšší penzum vzdělání v západní medicíně a studentům
též více klinické praxe, než doposud. Je třeba aby splňovaly nejen hodinové
dotace, ale především vybavily studenty znalostmi a dovednostmi stanovenými
kompetenčním modelem, potřebnými pro vykonávání dobré praxe TČM. I tyto dvě
školy pak budou muset o akreditaci znovu požádat.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Rozhovor
Kdy k tomu dojde?
Na konci přechodného období (k 31.12. 2015) by neměla
být žádná škola, která nebude mít akreditaci na celé
studium nebo alespoň na nějakou jeho část. Škola může
mít akreditaci pro celý obor, tzn. pro fytoterapii nebo
akupunkturu, případně fytoterapii i akupunkturu. Její
absolvent se pak může stát rovnou kandidátem, a po
splnění požadavků i praktikem TČM. Jiné instituce se mohou
rozhodnout školit jen v nějakých dílčích tématech a nabízet
například postgraduální doplňkové studium k základnímu
oborovému studiu, například ušní akupunkturu apod. Školy
se též nemusí akreditovat pro celý obor, ale jen pro jeho části
v rámci kompetenčního modelu, případně jako předstupeň
pro některou ze škol akreditovaných pro celý obor. Platí
však, že pouze absolventi škol, jež mají akreditovaný celý
obor, mohou složit závěrečné zkoušky a získat řádný titul
kandidát, posléze pak praktik TČM.
Kolik škol zatím požádalo o akreditaci?
Kromě První školy TČM a TČM Institutu se nám ozvala i jedna
škola z Brna. Zatím je ale ještě příliš brzy se ptát, jestli mají
školy o akreditaci zájem, protože dosud neměly potřebné
informace. Práce na akreditačním řádu jsme dokončili v
srpnu, odhlasován byl představenstvem komory 7. září. Nyní
je vyvěšený na webových stránkách www.komoratcm.cz .
Před valnou hromadou, která bude v únoru 2013, se asi do
všeobecného povědomí nedostane.
A teď mají školy tři roky na to, aby splnily ta kritéria…
Zmínila jsem, že je již splňují, pokud jde o tradiční čínskou
medicínu. Rozšířit budou muset vzdělávání v západní
medicíně a též praxi studentů. Problém je, že zatím u nás
neexistují žádné instituce jako například nemocnice v
klasické západní medicíně, kde se zaučují budoucí lékaři.
V TČM, kde jsou všichni pacienti samoplátci, nemůžeme
nikoho nutit, aby na sobě nechal někoho „praktikovat“.
Tady by se měl vytvořit systém soukromých nebo
polosoukromých klinik, kde pacienti budou platit menší
peníze za ošetření, budou mít ale zaručené kvalitní ošetření
studenty pod dozorem zkušeného praktika – lektora. Ale
to je zatím hudba budoucnosti, protože je třeba například
vyřešit legislativní status studentů. V tomto jsou pro nás
zatím bohužel zákony ČR nepříznivé. Pro zakotvení tohoto
statutu je právě důležité alespoň základní vzdělání v západní
medicíně, abychom mohli studenty vůbec k pacientům
oficiálně pustit.
všech zemích, kde je TČM oficiální
součástí zdravotní péče, je toto
základním předpokladem.
Jak to bude zajištěno?
Zajištění podmínek stanovených
v akreditačním řádu je plně v
kompetenci škol. Uvědomujeme
si, že zajistit vzdělání v západní
medicíně je nesmírně náročné a
proto chce být komora školám
nápomocna při hledání řešení.
Plánujeme zahájit jednání
s některou z fakult, které již
podobné vzdělání nabízí a v
ideálním případě společně
vytvořit na míru ušitý program hrazený z veřejných prostředků. V tomto jsme
zatím na začátku. Nový akreditační řád stanovuje, čeho má být dosaženo a nyní je
třeba hledat způsoby, jak to udělat.
Jednou budeme muset oficiálním institucím a úřadům dokázat, že absolventi škol
s naší akreditací, můžou zcela bezpečně sáhnout na člověka. Pokud neprokážeme,
že jejich vzdělání je komplexní, to znamená dostatečné i v oblasti moderní
medicíny, porovnatelné s evropskými standardy a že k tomu mají i odpovídající
klinickou praxi, legalizace dosáhneme jen těžko. A akreditační řád coby záruka
standardů komplexního vzdělání v TČM je proto velmi důležitým krokem.
Co bude s absolventy škol z doby před akreditací?
V současné době těm, kdo mají řádně ukončené vzdělání, platí vzdělání a diplomy
ze škol nyní akreditovaných. Mají maximální vzdělání, které bylo dosažitelné
v době, kdy studovali. Co se týče komplexního vzdělávání v TČM, dle stanov
komory si další vzdělání doplňovat nemusí. Komora však pracuje na systému
postgraduálního vzdělávání. Každý praktik TČM se bude muset v budoucnu
vzdělávat dál, tak jako například střední zdravotnický personál nebo lékaři v
systému celoživotního vzdělávání v západní medicíně.
Hodinové dotace
1
TČM
ZM
Praxe
Celkem
Kontaktní hodiny
s lektorem
533
266
400
1200
Strukturované
samostudium*
1067
534
800
2400
Celkem
1600
800
1200
3600
* Za strukturované samostudium jsou považovány činnosti zadané lektorem s jasným výstupem: např. vypracovávání prací na dané téma, zpracování kazuistik, samostatná práce ve skupinách, studentské diskuse apod.
Studenti musí mít dostatečné vzdělání i v moderní
medicíně. Dá se jeho rozsah přirovnat k některé z
existujících škol v této oblasti?
Zhruba by měl odpovídat střední zdravotní škole, případně
bakalářské úrovni ve zdravotnickém oboru. Není možné, aby
praktik TČM neměl kvalitní znalosti z anatomie, fyziologie,
základů patologie, neuměl řešit akutní stavy a podobně. Ve
Hlavní dokumenty použité při tvorbě Akreditačního řádu Komory TČM:
1. Minimum Educational Requirements for Membership of the ETCMA
2. Benchmarks for Training in Traditional Chinese Medicine, WHO
3. Regulatory and educational frameworks for the practice of acupuncture
and TCM in Canada and Quebec
11
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Svět čínské medicíny
Setkání s čínským vzdělancem – 2.díl
Jak se dostal profesor Leung k evropským
studentům čínské medicíny a kdo byl Michel Picard
Napsala: MUDr. Ludmila Bendová
V
šedesátých letech 20. století nebylo
ve Francii mnoho možností ke studiu
akupunktury, vlastně nebyli ani kvalitní
učitelé, proto se pozdější zakladatel
Evropské univerzity čínské medicíny
(UEMC) Michel Picard vypravil do Hongkongu, kde se
mu podařilo seznámit se s profesorem Leungem, který
tehdy zastával funkci ředitele Hongkongského institutu
tradiční čínské medicíny. Postupně během několika
let se Picardovi podařilo jej přemluvit ke spolupráci
a k natáčení unikátních výukových videokazet, jež
12
později sloužily jako základ výuky v UEMC (Université Européenne de
médecine chinoise). Prozíravý pan profesor se mezitím i s rodinou přemístil
z Hongkongu do kanadského Vancouveru, protože věděl, že Hongkong
přejde pod správu kontinentální Číny, které se obával.
Bohužel jihočínské nářečí pana profesora se od běžně studované
mandarínské čínštiny značně lišilo, a sehnat kvalitního překladatele bylo
zpočátku velmi obtížné, proto byly překlady do francouzštiny zatíženy
chybami. Překladem těchto kazet z francouzštiny do češtiny jsem se
zabývala v době, kdy moje znalosti čínské medicíny byly mizivé, takže jsem
nebyla schopna docílit kvalitní opravy textu.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Svět čínské medicíny
Moje první setkání s čínštinou tak mělo podobu
dlouhých hodin zpěvavých zvuků podivného
osmitónového nářečí pana profesora, i když s
nádhernou uklidňující dikcí, prokládané krásnou
francouzštinou. Odlišit překrývající se originál a
francouzštinu, stíhat to vše překládat bylo i nad mé
fyzické síly v té době a výsledek tomu odpovídal…
Nebýt následné systematické korektorské práce
dvojice ing. Jan Soldán a MUDr. Jozef Lucký, byly
by výsledné překlady horší kvality. Zpětně dlužíme
velké poděkování i panu Picardovi, který velkoryse
posílal své lektory do Prahy. V roce 1990 totiž nebyla
československá koruna volně směnitelná, rezervy
valut jsme nevlastnili a poplatky běžné za výuku na
Západě byly zcela mimo naše finanční možnosti.
Lektorům jsme byli schopni platit jen dopravu a
veškeré náklady s pobytem spojené. Jejich pionýrské
úsilí jsme se snažili jim vynahradit tím nejlepším z
našich zemí, co jsme byli schopni pro ně sehnat jako
dar. Přesto nám přednášeli s nadšením Francouzům
vlastním, a někteří překladatelé z této doby s námi
spolupracují dosud, jako třeba PhDr. Ludmila
Karlachová.
Životopis prof. Leung Kok Yuena
Když mi bylo 9 let, začal jsem nahlas recitovat
rýmované recepty vycházející ze Su-wen a Ling-šu
(Suwen, Lingshu) 8, abych se je naučil nazpaměť.
Když mi bylo 11 let, recitoval jsem nazpaměť dvě
knihy od Čung-ťinga (Zhongjinga) 9 zepředu i zezadu,
aniž bych cokoli vynechal. Můj otec mi dal za odměnu
dvacet zlatých.
Když mi bylo 16 let, doprovázel jsem na svátek Čistého
světla Čching-ming (Qingming 10) svoji matku do
její rodné vesnice, protože tam chtěla navštívit hrob
svých předků. Sousedé se z klepů doslechli, že mám
hluboké znalosti medicíny (maili, doslova: teorie
pulsu), a vyhledali mě. Ve vesnici bylo jedno nemocné
dítě, které trpělo velmi vážnou formou břišní
plynatosti. Několik lékařů na něm již vyzkoušelo své
umění, ale marně. Dítě stále více sláblo. Jeho otec mě
osobně navštívil a požádal mě o pomoc. Poté, co jsem
dítě vyšetřil, konstatoval jsem, že nemoc je aktivní ve
vyčerpaném těle. Proto jsem etapu po etapě aplikoval
metodu, která měla nejprve zaútočit na nemoc a
potom obnovit energii. Použil jsem recept Wang
Čching-žena (Wang Qingren)11, který je zaměřen na
odstranění stagnace. Jeden jediný odvar postačil na
navození žádoucího účinku. Nemoc byla postupně
odstraněna.
Bylo to pro mě něco jako zkouška, a od té doby moje
reputace rostla. Začali mi pochvalně říkat „Paprička“,
což mělo znamenat, že jsem sice mladý, ale velmi
schopný.
Když mi bylo 19, skončila má učednická léta. Jeden přítel mého otce, strýček
Čeng (Zheng), otevřel hospic za účelem distribuce léčiv a zajištění lékařské
péče pro chudé. Svěřil mi tam ordinaci. Můj smysl pro povinnost mi nedovolil
tento úkol odmítnout.
Tato zkušenost bohužel trvala pouze půl roku, protože Japonci vtrhli na
jih země a rozpoutali ozbrojený konflikt. Boje měly za následek mnoho
raněných po celé zemi. S plným odhodláním jsem se věnoval záchraně
lidí na bitevních polích, staral jsem se o raněné a poskytoval první pomoc.
(pokračování příště)
Vysvětlivky k textu
8 – Su-wen a Ling-šu (Suwen, Lingshu): dvě knihy, které tvoří klasický kánon čínské medicíny
nazývaný Vnitřní kniha Žlutého císaře – Chuang-ti nej-ťing (Huangdi neijing).
9 – Čung-ťing (Zhongjing): jedná se o Čang Čung-ťinga (Zhang Zhongjing, 150–219 n. l.),
velkého lékaře dynastie Chan, kterému se přezdívá „svatý čínské medicíny“, jeho dvě knihy,
Ťin-kchuej jao-lüe (Jinkui yaolüe) a Šang-chan-lun (Shanghanlun), patří mezi základní díla
čínské medicíny.
10 – Čching-ming (Qingming)10: svátek mrtvých, něco jako naše Dušičky; slaví se na jaře.
11 – Wang Čching-žen (Wang Qingren, 1768–1831): slavný lékař dynastie Čching, autor
ceněného díla I-lin kaj-cchuo (Yilin gaicuo, Oprava omylů lékařských kruhů).
13
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Akupunktura
Akupunktura v těhotenství
a perinatálním období - Úvod do tématu
Napsal: MUDr. Jiří Bílek
N
ejstarší zmínky o řešení problémů souvisejících
s porodem nalezneme již na rytinách zvířecích
kostí a želvích krunýřů pocházejících z
dynastie Shang (cca 16. stol. – 1066 př. n. l.). Ve
slavném díle Shanghanlun najdeme odkazy,
které ukazují, že již v obdobích předcházejících dynastii
Han (206 př. n. l. – 220 n. l.) existovaly texty věnující
se čistě porodnické problematice, byť se do dnešních
dnů nedochovaly. Prvním dochovaným uceleným
porodnickým textem je pak Jingxiao chanbao – Poklad
porodnictví, sepsán za vlády dynastie Tang (618–907
n. l.), jenž obsahuje 12 kapitol o onemocněních během
těhotenství, čtyři o obtížném porodu a 25 o problémech
poporodního období. Během vlády poslední dynastie
Qing (1644–1911) a v následujících letech dochází k
propojování čínské medicíny se západními vlivy za
podpory mnohých významných lékařů (1).
14
Navzdory této dlouhé historii nepatří dodnes akupunktura v těhotenství
mezi obecně rozšířené metody, a to ani v Číně. Jejího nástupu jsme svědky
až v posledních desetiletích, a to zejména v západních zemích s liberálním
přístupem společnosti, kde se ženy hlásí o své právo na volbu péče během
těhotenství a perinatálního období. Významným impulsem pro rozvoj této
metody je fakt, že akupunktura na rozdíl od mnohých farmak západní medicíny
je péčí bezpečnou bez nežádoucích účinků pro matku i plod, což dokazuje
řada studií (2) i roky zkušeností z praxe. Ona bezpečnost je samozřejmě
garantována jen v rukou profesionála, který zná specifika těhotenství a zásady,
jež je třeba mít na paměti a řídit se jimi. Zároveň je důležité mít na paměti, že
praktik-akupunkturista nenahrazuje plně péči o těhotnou, ale spolupracuje s
gynekologem, a to zejména v rizikových případech, které patří výhradně do
rukou lékaře (výčet těchto stavů uvedu v závěru tohoto textu).
Přestože je těhotenství fyziologickým stavem ženského organismu, prochází
již od okamžiku početí mnoha změnami. Z pohledu čínské medicíny
můžeme považovat těhotenství za “chtěnou stagnaci” v dolním ohništi.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Akupunktura
Jelikož nedochází k menstruačnímu krvácení, chongmai
a renmai (ústřední dráha a dráha početí) se plní jinovou
krví, jež vyživuje rostoucí plod. Přeplněnost krve se však
týká pouze zmíněných mimořádných drah, celkově se
žena nachází ve stavu prázdnoty krve a plnosti čchi. Proto
je často ženám v těhotenství tepleji. Plnost čchi má za
následek akumulaci jin v dolní části trupu a jangu v části
horní.
Těhotenství, jak je známo z teorie TČM, je řízeno systémem
ledvin, jehož prázdnota je kořenem mnoha následných
obtíží. Setkáváme se s ní zejména u žen starších, u
matek s krátkým intervalem mezi těhotenstvími, po
opakovaných potratech a dále pak u těhotných po IVF a u
žen s hypertenzí. Jiným běžným syndromem souvisejícím
s těhotenstvím je prázdnota krve jater se stagnací jaterní
čchi. Rizikovým důsledkem déletrvající stagnace čchi
je horkost krve, jež může vést k předčasnému ukončení
těhotenství.
Celé těhotenství se točí kolem esence jing, čchi a krve,
a proto bychom se měli vždy pídit po kořenových
syndromech nejen ledvin a jater, ale nezapomínat ani na
další orgány zang, které se na jejich metabolismu podílí.
Těmi jsou zejména slezina, coby důležitý zdrojový systém
a orgán transformující v těhotenství často akumulovanou
vlhkost, a také srdce, které je s dělohou přímo spojeno
drahou baomai a skrze ducha shen řídí vše, co se v
organismu děje.
Změny v těhotenství odráží též kvalita pulzu.
Vzhledem k nadbytku čchi a tepla je rychlejší (shuo),
často též hladký (hua) a strunovitý (xian), což odráži
akumulaci vlhkosti a reakci jater na stagnaci. Při
takovém pulzovém nálezu nemusíme hned začínat
s léčbou, pokud nenalezneme příznaky vedoucí k
diagnóze určitého syndromu. V historických textech
nalezneme několik odkazů na pulzovou diagnózu
těhotenství. Například v Knize o pulzech – Maijing,
sepsané mezi lety 265–316 za vlády dynastie Jin,
píše lékař Wang Shuhe: “Ledviny řídí dělohu, a proto
se její stav odráží na pozici chi. Nevymizí-li pulz na
této pozici po silném stisku, značí to těhotenství”. Z
mnohem pozdějšího období za vlády dynastie Qing
(1644–1911) se dochoval citát lékaře-gynekologa
Chen Jiayuana: “Pokud je pulz hladký a velký pouze
na pozici chi, může to znamenat hromadění vlhkosti
v děloze, těhotenství můžeme diagnostikovat pouze
tehdy, nalezneme-li nadbytkový pulz na levé pozici
cun.” (3) Pulzy na pozici srdce a perikardu mají k děloze
velmi úzký vztah zejména díky přímému spojení skrze
baomai.
V textech Chen Jiayuana najdeme též zmínky o
energetickém vývoji orgánů plodu v jednotlivých
týdnech těhotenství:
1.–4. týden
játra
4.–8. týden
žlučník
8.–12. týden
perikard
12.–16. týden
trojitý zářič
16.–20. týden
slezina
20.–24. týden
žaludek
24.–28. týden
plíce
28.–32. týden
tlusté střevo
32.–36. týden
ledviny
36.–40. týden
močový měchýř
V těchto obdobích bychom se měli vyvarovat napichování korespondujících
meridiánů, abychom tento vývoj nenarušili. (4)
Základními předpoklady pro akupunkturu v těhotenství je zkušenost praktika
a znalost zásad, jež platí pro aplikaci jehel v tomto specifickém období.
Při prvním setkání je třeba pečlivě zhodnotit konstituci budoucí rodičky a
eventuelní stavy nedostatečnosti, jež je třeba brát v úvahu při volbě bodů a
techniky napichování.
Obecně platí, že v průběhu těhotenství používáme minimum jehel. Osobně
doporučuji ne více než 6–8 jehel během jednoho sezení. Rovněž je třeba se
vyvarovat silnější stimulace, která je vyhrazena pouze pro období porodu. Ze
stejného důvodu volím tenké jehly do průměru 0,20 mm.
Těhotné ženy reagují na akupunkturu poměrně dobře, a proto si ve většině
případů vystačíme po jemném dosažení deqi s prostým ponecháním jehel
po dobu 15–20 min, a to i při stavech plnosti, kdy bychom za jiných okolností
volili vypouštěcí techniky. V případě doplňování u žen ve stavu prázdnoty jehly
ponecháme po vpichu bez jakékoli rotace. Doplňování můžeme provádět též
jemným dosažením deqi bez ponechání jehel.
K použití moxy je u těhotných třeba přistupovat s obezřetností. Vzhledem k
obecné plnosti čchi a z ní plynoucí převaze horkosti není ve většině případů
vhodné dodávat do organismu další teplo. Naopak nepřímé moxovací
techniky používáme pro otočení plodu v poloze koncem pánevním, při
bolestech s chladem v bedrech, případně při stavech prázdnoty krve, růstové
retardace plodu apod. Zásadní je před použitím moxy vyloučit prázdnotu jin a
patologickou vnitřní horkost.
V literatuře všech autorů se setkáme s výčtem akupunkturních bodů, které
jsou v těhotenství kontraindikované. Jedná se o body se silným účinkem na
rozhýbání čchi, body s úzkým vztahem k děloze či oblasti pánve a body výrazně
stimulující pohyb čchi směrem dolů. V praxi se naopak těchto bodů využívá v
období přípravy k porodu a během porodu samotného. Konkrétně se jedná o
tyto akupunkturní body a zejména pak jejich kombinace:
• LI4 hegu
• SP6 sanyinjiao
• GB21 jianjing
• BL60 kunlun
• BL67 zhiyin
• BL31 shangliao
• BL32 ciliao
15
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Akupunktura
Stejně jako v případě dvou posledně jmenovaných bodů s
lokálním vztahem k děloze musíme obezřetně přistupovat
i k bodům v oblasti hypogastria a abdominální oblasti
celkově podle toho, jak se v průběhu těhotenství zvyšuje
úroveň děložního fundu (viz. obrázek).
36. týden
CV12 zhongwan
32. a 40. týden
28. týden
24. týden
20. týden
18. týden
CV4 guanyaun
16. týden
14. týden
12. týden
spona
D. Betts varuje před výraznou stimulací bodů yuan
jinových drah (LU9 taiyuan, SP3 taibai, HT7 shenmen,
KI3 taixi, PC7 daling, LR3 taichong) aby nebyla oslabena
yuanqi matky potřebná pro zdravý vývoj plodu. (5)
Přestože harmonizace mimořádných drah může být
v průběhu těhotenství prospěšná, např. chongmai v
případě těhotenského zvracení, G. Maciocia varuje
před otevíráním renmai , např. použitím bodů LU7
lieque a KI6 zhaohai. (6)
Shrneme-li tyto kontraindikace a varování, můžeme říct,
že existují akupunkturní body, jejichž svévolné užití je v
průběhu těhotenství zapovězené a jejichž eventuelní
stimulaci lze provést pouze v přísně indikovaných
případech s ohledem na celkový stav ženy. Jako příklad
mohu uvést napíchnutí bodu CV4 guanyuan kraniálním
směrem při hrozícím potratu nebo jemnou stimulaci
bodu LR3 taichong při stagnaci jaterní čchi.
Dalším důležitým pravidlem pro praxi akupunktury
těhotných, jenž zmíním v tomto článku, je poloha
ženy během ošetření. Přirozeně by tato poloha měla
být především pohodlná, avšak ve druhé polovině
těhotenství a zejména ve třetím trimestru bychom se
s ohledem na hmotnost plodu měli vyhnout poloze
na zádech kvůli riziku tzv. syndromu dolní duté žíly.
Ten vzniká omezením žilního návratu z dolní poloviny
těla tlakem dělohy na v. cava inferior a může být
potenciálně nebezpečný pro matku i plod. Proto v
pokročilém stadiu těhotenství volíme raději polohu v
polosedě, případně na boku (ideálně levém), abychom
zajistili volný průtok krve směrem k srdci.
V úvodu článku jsem zmínil důležité pravidlo, že
akupunktura v těhotenství by měla být prováděna
16
zkušeným praktikem v návaznosti na gynekologickou péči. Praktik musí
znát rizikové stavy, při jejichž výskytu je třeba ženu předat do péče
specializovaného pracoviště.
Jedná se zejména o:
• přetrvávající zvracení s příznaky dehydratace – přestože je těhotenské
zvracení poměrně dobře léčitelné metodami TČM, pokud přesáhne hranici
rizika dehydratace a rozvratu vnitřního prostředí, je třeba rodičku hospitalizovat
• krvácení – krvácení je v průběhu těhotenství vždy rizikový jev! V prvním
trimestru může být příznakem hrozby potratu, případně mimoděložního
těhotenství, a to ať už společně s bolestmi nebo bez jejich přítomnosti.
I v pokročilejších fázích těhotenství může krvácení předznamenávat
předčasné ukončení, případně závažné patologie placenty.
• silné bolesti břicha – mohou provázet mimoděložní těhotenství i
závažné placentární patologie
• silné bolesti hlavy – zejména pokud se vyskytují ve třetím trimestru a
jsou doprovázeny poruchami vidění a výraznou progresí otoků, v sobě
nesou riziko preeklampsie
• svědění kůže – může být příznakem těhotenské cholestázy potenciálně
nebezpečné pro plod
• infekce močových cest, vaginální infekce – přestože i tyto stavy jsou
metodami TČM ovlivnitelné, vzhledem k tomu, že infekce jsou jednou
z nejčastějších příčin předčasného ukončení těhotenství, měly by být
konzultovány s ošetřujícím lékařem
S přihlédnutím k přetrvávajícímu konzervativnímu přístupu mnoha porodníků
k metodám komplementární a alternativní medicíny bych doporučoval, aby
praktik pečující o těhotné ženy měl kontakt na specialistu podporujícího
akupunkturní léčbu, s nímž by mohl případné riziko konzultovat. Jsem
přesvědčen, že podobný typ spolupráce může napomoci rozšíření
akupunktury v těhotenství alespoň v takové míře, v jaké to vidíme například
ve Švédsku, Nizozemí, Spojených státech, Austrálii, Novém Zélandu apod.
V následujících číslech časopisu Ženšen bude seriál “Akupunktura v těhotenství”
pokračovat pojednáním o specifických obtížích v průběhu gravidity i
perinatálního období a o možnostech jejich ovlivnění metodami TČM.
Citace
1. MACIOCIA, G. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine, s. 3–6.
2. Příklady studií prokazující účinnost a bezpečnost akupunktury v těhotenství:
- SMITH, Caroline; CROWTHER, Caroline; BEILBY, Justin. Acupuncture to treat nausea and
vomiting in early pregnancy: a randomized trial. Birth. 2002 Mar, vol. 29, no.1, s. 1–9.
- SMITH, Caroline; CROWTHER, Caroline; BEILBY, Justin. Pregnancy outcome following
women’s participation in a trial of acupuncture to treat nausea and vomiting in early
pregnancy. Complement Therapies in Medicine. 2002 June, vol. 10, no. 2, s. 78–83.
- CARDINI, Francesco; HUANG, Weixin. Moxibustion for correction of breech presentation.
Journal of American Medical Association, 1998, vol. 280, no. 18. s. 1580–1584.
- RABL, M.; AHNER, R.; BITSCHNAU, M. ; ZEISLER, H.; HUSSLEIN, P. Acupuncture for
cervical ripening and induction of labour at term – a randomised controlled trial.
Wiener Klinische Wochenschrift. 2001, vol. 113, no. 23–24, s. 942–946.
3. MACIOCIA, G. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine, s. 75–76.
4. WEST, Z. Acupuncture in Pregnancy and Childbirth, s. 27.
5. BETTS, Debra. Acupuncture in Pregnancy and Childbirth. The Journal of Chinese
Medicine. 2006, str. 3
6. MACIOCIA, G. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine, s. 445.
Použitá literatura
MACIOCIA, Giovanni. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine. 2nd edition.
Churchill Livingstone, 2008. 959 s. ISBN 978-0-443-05458-7.
WEST, Zita. Acupuncture in Pregnancy and Childbirth. 2d edition. Churchill
Livingstone, 2008. 272 s. ISBN 9780443103711.
BETTS, Debra. Acupuncture in Pregnancy and Childbirth. 1st edition. The Journal of
Chinese Medicine. 2006, str. 3, ISBN 0 9510546 9 4
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
„Ze tří desetin léčí lék, ze sedmi desetin správná
životospráva.”
17
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
AKUPUNKTURA
BRONCHIÁLNÍ ASTMA
Napsala: MUDr. Dagmar Komárková
B
ronchiální astma je chronické onemocnění
dýchacích cest. Jde o alergický zánět průdušek,
který vede ke spasmu, otoku a nadprodukci
hlenu. To vyvolává u pacienta stavy
dušnosti, hvízdání na plicích, sípání, sevření
na hrudníku, kašel. Uvedené symptomy se vyskytují
s různou frekvencí a intenzitou, nejvíce v noci a nad
ránem. Někteří pacienti jsou v období mezi astmatickými
záchvaty zcela bez obtíží, u jiných pozorujeme stav
trvalé dušnosti a pokašlávání. Kromě známých alergenů,
infekčních onemocnění a fyzické námahy bývá důležitým
spouštěcím mechanismem astmatických projevů také
psychický stres. Mezi další etiologické faktory řadíme
dědičnost, klimatické vlivy, dietní chyby, očkování, užívání
kortikosteroidů při léčbě ekzému.
Výskyt astmatu se celosvětově pozvolna zvyšuje,
především v dětském věku. Touto nemocí trpí asi 300
miliónů lidí na světě, 800 tisíc lidí v České republice.
Čínská medicína se astmatem zabývá už od dávnověku.
Zmínky o tomto onemocnění nacházíme ve Vnitřní knize
Žlutého císaře, Huangdi neijing, ve spisu Jingui yaolüe od lékaře
Zhang Zhongjinga i v dílech z období dynastií Sui a Song.
Čínský název pro astma je XIAOCHUAN. Xiao znamená
sípání, hvízdání, chuan znamená dušnost – oba tyto
symptomy jsou u astmatu vyjádřeny.
Základní úlohu při vzniku astmatu hraje slabost qi sleziny,
která vede k oslabení obranné weiqi a k nadprodukci hlenu,
který se hromadí v plicích. Nedostatečná weiqi umožní
zevním škodlivinám snadný průnik do těla, dochází k
narušení sestupné a rozptylovací funkce plic. Situace
se komplikuje přítomností hlenu tan v plicích a, trvá-li
déle, jeho přeměnou na horkost. Stav bývá zhoršován
prázdnotou ledvin, které dostatečně nenasávají qi. Když
yang ledvin nerozhýbává tekutiny, jsou plíce vysušovány.
Nedostatečnost yangu ledvin vede dále opět ke slabosti
yangu sleziny, a tím k hromadění hlenů. Protože plíce a
18
játra společně zodpovídají za volný průtok qi tělem, hraje u astmatu často roli
i stagnace qi jater.
Léčba astmatu čínskou medicínou se rozděluje do dvou částí: léčba akutní fáze
a léčba v mezidobí mezi astmatickými záchvaty.
Při akutní atace (anebo v období, kdy k akutním atakám dochází často)
rozlišujeme, zda se jedná o stav větrného chladu, anebo větrné horkosti.
NAPADENÍ PLIC VĚTRNÝM CHLADEM
Příznaky: akutní anebo počáteční stadium astmatu, dušnost zhoršená vleže,
sípání, tlak na hrudi, zimomřivost, kašel s vykašláváním bílého, vodnatého
anebo zpěněného sputa, zatuhlost šíje a trapézů, pacient je bledý, nemá pocit
žízně anebo má žízeň na teplé nápoje. Averze k chladu. Jazyk je bledě červený
anebo bledý, s tenkým bílým povlakem, puls je plovoucí fu, strunovitý xian.
Terapeutický princip: rozptýlit větrný chlad, doplnit plíce, utišit dušnost,
přeměnit hleny
Akupunkturní body:
EX-BW-1 dingchuan – zastavuje astmatický záchvat
BL12 fengmen – odstraňuje vítr
BL13 feishu, CV22 tiantu, LU7 lieque – obnovují klesání qi plic
LU6 kongzui – zastavuje astmatický záchvat, utišuje kašel
HT7 shenmen, PC6 neiguan, BL15 xinshu – uklidňují ducha, uvolňují hrudník
GB21 jianjing – uvolňuje šíji, napomáhá klesání qi, otevírá hrudník
VĚTRNÁ HORKOST NAPADÁ PLÍCE
Příznaky: dušnost, sípání, škrábání v krku, tíha a bolest na hrudi, rozšíření
nosních dírek, dýchání s otevřenými ústy a zvednutými rameny, obtížné
vykašlávání hustého, žlutého hlenu, pocení, averze k větru, žízeň, může
být teplota. Jazyk s tenkým bílým nebo žlutým povlakem, puls rychlý shuo,
plovoucí fu.
Terapeutický princip: pročistit horkost, posílit plíce, utišit dušnost, přeměnit hleny
Akupunkturní body:
GV14 dazhui, LI4 hegu – otevírají povrch, pročišťují horkost
BL13 feishu – doplňuje plíce, obnovuje klesání qi plic
LU5 chize – pročišťuje horkost plic
CV22 tiantu – utišuje dušnost, obnovuje klesání qi plic, rozpouští hleny
Při akutní atace dušnosti, která se zhoršuje v poloze vleže, se doporučuje 0,2
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
AKUPUNKTURA
cuny hluboké napíchnutí GV25 suliao. Pacient by měl
pociťovat bolest a rozpínání v oblasti nosu.
V mezidobí mezi astmatickými záchvaty anebo v
případě, že je astma dobře kontrolováno preparáty
západní medicíny, je možno léčit kořen onemocnění –
tedy doplňovat qi ledvin, plic a sleziny, obnovit sestupnou
funkci qi plic, utišit ducha a rozpustit hleny.
Obecně doporučovanými body v tomto období jsou:
DOPLNĚNÍ QI PLIC A LEDVIN: BL23 shenshu, CV4 guanyuan,
BL52 zhishi, KI16 huangshu, LU9 taiyuan, BL13 feishu
POSÍLENÍ SLEZINY A ROZPUŠTĚNÍ HLENŮ: ST36 zusanli,
ST40 fenglong, CV12 zhongwan, BL20 pishu, BL21 weishu
OBNOVENÍ SESTUPNÉ FUNKCE QI PLIC: LU7 lieque, LU5
chize, CV17 danzhong, BL13 feishu
UTIŠENÍ DUCHA: GV24 shenting, GB13 benshen, HT7
shenmen, CV15 jiuwei
Zejména u dětí bývá astmatický záchvat často vyvolán
nebo zhoršen akumulací potravy. Pozorujeme přitom
nechutenství, nadmutí a bolesti břicha, nauzeu, říhání,
zapáchající dech, průjem, silný, mastný, žlutý povlak na
jazyku a hladký puls. V tomto případě přidáváme do
sestavy akupunkturních bodů CV12 zhongwan, ST25
tianshu, CV6 qihai, ev. extrabody EX-UE-9 sifeng.
V terapii astmatu se s úspěchem používají i mimořádné
dráhy. Renmai, dráhu početí, napichujeme zejména u
konstituční nedostatečnosti plicní a ledvinové qi, pacienti
jsou často štíhlí a astma mívá alergický původ. Tehdy
nabodáváme LU7 lieque na jedné straně a KI6 zhaohai
na druhé straně (lateralita podle pohlaví), popř. přidáme
bod CV17 danzhong. U stagnace vlhkosti a hlenu, kdy
pozorujeme hojné vykašlávání, nadváhu, hladký (hua)
puls a tlustý mastný povlak na jazyku, upřednostníme
chongmai, ústřední dráhu, tedy SP4 gongsun na jedné a
PC6 neiguan na druhé straně (opět určeno pohlavím).
Díky moderní medicíně v dnešní době nemívá astma
tak dramatický průběh jako dříve. Užívání léků západní
medicíny není v rozporu s léčbou akupunkturou a čínskými
bylinami – naopak potřeba inhalace bývá příhodným
ukazatelem efektu terapie čínskou medicínou. Používání
kortikosteroidů však z našeho pohledu prodlužuje dobu
léčby. Jejich vysazování je našim cílem, musí být ale
samozřejmě postupné.
Ostatní techniky užívané v léčbě astmatu podle principu
„zimní nemoci léčíme v létě“:
Moxibusce: nepřímá moxa na zázvoru na body BL13 feishu,
BL43 gaohuangshu, GV14 dazhui, BL20 pishu, BL23 shenshu
– aplikujeme vždy 10 dní v červnu, červenci a srpnu.
Baňkování: pohyblivé baňkování mezi body BL13 feishu
a BL43 gaohuangshu do tmavočerveného zbarvení kůže.
Provádíme 1x týdně v červenci a srpnu.
KAZUISTIKA 1
Sedmiletý chlapec přichází v březnu letošního roku s
pětiletou anamnézou astmatu, které se rozvinulo po zápalu plic v r. 2007.
Mívá časté záněty průdušek s febriliemi, 3–4x za rok přeléčené antibiotiky.
Užívá dlouhodobě inhalační kortikosteroidy (Seretide 250 mg 2x denně) a
bronchodilatancia (Ventolin). Kromě astmatických obtíží má chlapec ekzém
– červená, suchá, svědivá ložiska na pažích a v podkolení. Maminka udává
hyperaktivitu a poruchy koncentrace.
Při vstupním vyšetření trápí pacienta suchý, dráždivý kašel, námahová dušnost,
obtížný nádech. Měl i teplotu přes 38°C, ale užívá Azitromycin, takže přichází
afebrilní. Na plicích je poslechový nález pískotů. Jazyk je červený, s červenými
tečkami, povlak tenký, žlutý. Puls je tenký xi a rychlý shuo.
Dg. Napadení plic větrnou horkostí
Terapie: GV14 dazhui, BL12 fengmen, BL13 feishu, LU1 zhongfu, LU5 chize, ST36
zusanli, KI7 fuliu; jehly ponechány 10–15 minut, nabodávání 2x týdně. Po 14
dnech pacient bez kašle, bez dušnosti, plíce jsou poslechově čisté.
V dalším období dochází pacient na akupunkturu 1x týdně, později 1x za 2–3
týdny, léčba je zaměřena na doplňování qi plic, sleziny a ledvin, napichovány
body BL13 feishu, BL20 pishu, BL23 shenshu, BL25 dachangshu, LU9 taiyang
nebo LU7 lieque, ST36 zusanli, KI7 fuliu nebo KI3 taixi. Po dvou měsících snížen
Seretide na 100 mg 2x denně, po dalších dvou měsících na 100 mg 1x denně.
Po celou dobu terapie je chlapec bez výraznějších obtíží, občasná nachlazení s
kašlem a mírnou dušností zvládáme bez použití chemických preparátů. Ekzém
na pažích i v podkolenních jamkách vymizel. V říjnu vzhledem k výbornému
klinickému stavu a zcela negativní spirometrii doporučeno plicním lékařem
vysazení kortikoidů.
KAZUISTIKA 2
Třiatřicetiletá pacientka onemocněla před dvěma roky vleklým nachlazením
s febriliemi, od té doby přetrvával kašel, někdy suchý, dráždivý, někdy s
vykašláváním bílého vodnatého sputa. Potíže se zhoršovaly v zimě, přidaly
se záchvaty dušnosti, tlak a pískání na plicích, na spirometrii zjištěna středně
těžká obstrukce, bronchodilatační test pozitivní, diagnostikováno astma. Na
naši kliniku přichází v únoru 2011 po čerstvě prodělané viróze, s vlhkým kašlem
a pískáním na průduškách, obtíže se zhoršují v noci a v chladném prostředí,
které pacientka špatně snáší. Má mírnou vodnatou rýmu, je bledá, zimomřivá,
unavená. Užívá Symbicort 200 2x denně dva vdechy. Jazyk je lehce červenější,
s bílým vlhkým povlakem, puls je mírně strunovitý weixian.
Dg. Napadení plic větrným chladem
Terapie: Ex-BW-1 dingchuan, BL12 fengmen, BL13 feishu, BL23 shenshu, LU7
lieque, PC6 neiguan, CV17 danzhong, ST40 fenglong, KI3 taixi
Pacientka dochází na akupunkturu 1–2x týdně, později 1x za 2–3 týdny, v
srpnu 2011 provedena kontrolní spirometrie pouze s nálezem lehké obstrukce,
Symbicort snížen na 1x denně jeden vdech. Subjektivně se pacientka cítí
výborně. V říjnu 2011 léčba kortikoidy vysazena úplně, stav je zcela stabilizován,
přes zimu dochází pacientka na jehličky cca 1x za měsíc – trvale bez obtíží.
Citace:
Deadman, Peter. Asthma. Journal of Chinese Medicine, May 1982, No 10
Flaws, Bob; Sionneau, Philippe. TheTreatment of Modern Western Medical Diseases
with Chinese Medicine. Blue Poppy Press, 2001, s. 95–107.
Maciocia, Giovanni. The Channels of Acupuncture. Churchill Livingstone, 2006, s.
455–456, 482, 513.
Maciocia, Giovanni. The Practice of Chinese Medicine. Churchill Livingstone, 1994,
s.105–143.
Wang, Yue; Guo, Haiying: Typical TCM Therapy for Bronchial Asthma. Shanghai
University of Traditional Chinese Medicine Press, 2004.
Zheng, Qiwei; Qian, Chunyi: Clinical wonders of acupuncture and moxibustion.
Beijing, Foreign Languages Press, 2002, s. 8–14.
19
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
AKUPUNKTURA + FYTOTERAPIE
Vlhká horkost - klinické
postřehy
Napsal: Giovanni Maciocia
Přeložil: Martin Pavelka
D
říve, než se pustíme do naší diskuze, bych
rád vyjasnil určité rysy, které se týkají povahy
vlhké horkosti. U vlhké horkosti je převládající
škodlivinou vlhkost. Je to vlhkost, která je
horká; ne horkost, která je vlhká. Ve skutečnosti
by bylo správnější říkat „horká vlhkost“ spíš než „vlhká
horkost“. Nicméně budu dále používat termín „vlhká
horkost“, protože je tak vžitý. Znamená to tedy, že při léčbě
vlhké horkosti se spíš musíme soustředit na vysoušení či
odvádění vlhkosti než na pročišťování horkosti.
Také bych chtěl poukázat na skutečnost, že čínské texty i
čínští doktoři nadsazují četnost výskytu vlhké horkosti, vždy
mluví o vlhké horkosti, ale málokdy o „vlhkosti“. Například v
Číně všechny urologické problémy vyvolává vlhká horkost,
zatímco my se setkáváme s mnoha urologickými problémy
z vlhkosti, ale bez horkosti. A řada dalších urologických
problémů bývá způsobena stagnací čchi nebo jejím
propadem. Podobně jakýkoliv problém se žlučníkem bývá
připisován vlhké horkosti žlučníku, zatímco na Západě
vidíme mnoho pacientů se žlučníkovými obtížemi a
vlhkostí, ale bez výraznější horkosti.
Budu zde mluvit o vlhkosti v kontextu horkosti, protože jde o
častý patologický faktor mnoha různých příznaků a nemocí.
PŘÍČINY VZNIKU VLHKOSTI VNĚJŠÍ PŘÍČINY
Vlhkosti může dát vzniknout okolní prostředí nebo
klima: může být vyvolána vlhkým počasím (ať už
horkým nebo chladným), ale také pobytem ve vlhkých
prostorách, například ve vlhkých domech.
Vnější vlhkost nás také může napadnout z nošení
vlhkého oblečení, brodění ve vodě, práce na vlhkých
místech nebo sezení na vlhké zemi.
Vliv ročního období
Vnější vlhká horkost je nejsilnější v průběhu léta a časného
podzimu, a to obzvláště v době od období „Velkého
horka“ (jedna z 24 částí roku) do období „Bílé rosy“, tedy
přibližně dva měsíce před podzimní rovnodenností.
20
Převládající čchi konkrétního místa
Vliv ročního období je nebeský vnější faktor. Převažující čchi konkrétního místa
je pozemský vnější faktor. Jde o podmínky, které v daném konkrétním místě
jsou nejsilnější, nejvýraznější – např. když se jedná o nízko položené, vlhké
místo, místo s častým výskytem mlh, vlhké obytné prostory v domě atd.
VNITŘNÍ PŘÍČINY
Strava
Vlhkost může vznikat v důsledku nadměrné konzumace tučných jídel,
mléčných výrobků, sladkostí, cukru a studené-syrové stravy. Vlhká horkost
může také vznikat z nadměrného pití alkoholu v kombinaci s pojídáním
tučných a smažených jídel.
Vlhkost také může vznikat z přejídání (mechanismus je stejný jako u
stagnace potravy) nebo z návyků na nepravidelné stravování.
Práce
Přehnaná fyzická námaha (včetně sportování, posilování atd.) může oslabit
slezinu a vést ke vzniku vlhkosti.
Vnitřní zranění sleziny
Nedostatečnost sleziny způsobená chronickým onemocněním.
VLIV TĚLESNÉ KONSTITUCE
Vrozená (konstituční) slabost prvku země předurčuje pacienta k
nedostatečnosti sleziny s tendencí k tvorbě vlhkosti. Na druhou stranu
vrozená tendence k plnosti prvku země (např. lidé s konstitučními sklony
ke vzniku horkosti v žaludku) může vést k horkosti žaludku a sleziny, které
se kombinuje s vlhkostí.
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI VLHKOSTI
Pro vlhkost je typické, že:
• je lepkavá
• obtížně se jí zbavuje
• je těžká
• zpomaluje věci
• šíří se směrem dolů
• způsobuje opakovaní se obtíží
• přetrvává
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
AKUPUNKTURA + FYTOTERAPIE
Když vnější vlhkost napadá tělo, má sklon napadat
nejdříve jeho spodní část, obvykle nohy. Z nich se může
přesouvat nahoru drahami nohou a může se usadit v
kterémkoliv orgánu pánevní dutiny. Usadí-li se u žen v
pohlavním systému, způsobí vaginální výtoky; usadí-li
se ve střevech, způsobí neformovanou stolici; a usadí-li
se v močovém měchýři, způsobí obtížné, časté a řezavé
močení. Nicméně vlhkost je také častá v hlavě a je vždy
například příčinou sinusitid.
Obrázek 1. roztřídění vlhkosti
Klinické projevy vlhkosti se nesmírně liší v závislosti
na místě jejího výskytu a její povaze (horká, nebo
chladná); její obecné projevy jsou:
• pociťování tíže těla či hlavy
• nechutenství
• pociťování plnosti v hrudi či v nadbřišku (epigastriu)
• lepkavý pocit v ústech
• vaginální výtoky
• lepivý povlak jazyka
• hladký (hua) a rozbředlý (ru) puls
Podle místa výskytu vnitřní vlhkosti se klinické projevy
upřesňují následovně:
• hlava: pocit těžké hlavy
• oči: rudá, napuchlá víčka, mokvající oči, ječná zrna
• ústa: vřídky na dásních, oteklé rudé rty
• žaludek a slezina: pocit plnosti v epigastriu, plnost
po jídle, lepkavý pocit v ústech, neformovaná stolice,
nechutenství, rozbředlý puls (ru)
• spodní zářič: nadměrný vaginální výtok, bolestivá
menstruace, neplodnost, kalná moč, obtížné a
bolestivé močení, pocení či ekzém na šourku, genitální
ekzém, svědění genitálu
• kůže: papuly (vlhká horkost s převahou horkosti),
vezikuly (puchýřky vyplněné čirou tekutinou –
vlhkost bez horkosti), pustuly (vlhká horkost s horkou
jedovatostí), mastný pot, furunkly, jakékoliv mokvající léze, mokvavé
ekzémy
• klouby: nateklé bolestivé klouby (zafixovaný syndrom bi)
• spojničky luo: brnění a ztráta citu
Obrázek 1 objasňuje roztřídění vlhkosti
PRINCIPY LÉČBY VLHKOSTI
Principů léčby vlhkosti je mnoho. Vychází se z její povahy (zda je chladná nebo horká)
a místa, kde se nachází. Proberu pouze tři hlavní principy: odvedení vlhkosti močením
pomocí fádních a vyrovnaných bylin (dan, ping), odstranění vlhkosti z trávicího traktu
a svalů pocením pomocí aromatických štiplavých bylin (fangxiang, xin) a vysušením
vlhkosti pomocí hořkých a chladných bylin (ku, han). V tabulkách 1, 2 a 3 jsou
nejdůležitější byliny a směsi podle výše zmíněných třech léčebných principů
Tab. 1 – mdlé, neutrální byliny a směsi, které odvádějí vlhkost močením
Povaha
Jak
Odkud
Obraz
Nemoc
Byliny
Směs
Mdlá,
neutrální
Močením
Z celého tělo,
trávicí ho nebo
močového traktu
Vlhkost (horká či
chladná) v močovém
nebo trávicím traktu
Onemocnění
linzheng, onemocnění
trávicího traktu
Fuling, zhuling, yiyiren,tongcao,
dengxincao, bianxu, bixie,
jinqiancao, chixiaodou, yumixu
Wuling san, supi san, baizhu san,
weiling tang, yinchen wuling san,
chunze tang, shenzhi zhuzling tang
Tab. 2 – aromatické, pálivé byliny a směsi na vlhkost v trávicím traktu a svalech, které odstraňují vlhkost pocením
Povaha
Jak
Odkud
Obraz
Nemoc
Byliny
Směs
Aromatická,
pálivá
Pocením
Z prostoru mezi
kůží a svaly (couli),
trávicího traktu
Vlhkost ve svalech
a v trávicím traktu
Únavový syndrom po viróze, wei
syndrom, kožní nemoci, ztráta
citlivosti, nemoci trávicího traktu
Huoxiang, peilan, houpo,
cangzhu, baidoukou,
caodoukou, caoguo, sharen
Pingwei san, buhuanjin zhengqi
san, xiangsha pingwei san, chu shi
weiling tang, huoxiang zhengqi san
Tab. 3 – hořké, chladné byliny a směsi na vlhké horko, které vysušují vlhkost
Povaha
Jak
Odkud
Obraz
Nemoc
Byliny
Směs
Hořká,
chladná
Močením
Trávicí trakt, kůže,
močový trakt
Vlhké horko
Epigastrické bolesti,
linzheng, průjmy, bolesti
břicha, kožní nemoci
Huangqin, huanglian,
huangbo, longdancao, kushen, qinpi
Sanren tang, huopo xialing tang, lianpo yin, huangqin
huashi tang, ganlu xiaodu dan, yinchenhao tang, zhongman
fenxiao wan, bazheng san, wulin san, ermiao san
21
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
AKUPUNKTURA + FYTOTERAPIE
SHRNUTÍ CHUTÍ, POVAH A ÚČINKŮ
Shrnutí tří hlavních léčebných principů na vlhkost s
příklady bylin (viz obrázek 2):
• odvedení vlhkosti močením, diuretika (fuling)
• odstranění vlhkosti pocením (cangzhu)
• vysušení vlhkosti (huangqin)
Obrázek č. 2 Důsledky působení vlhkého horka
VLHKÁ HORKOST
Vlhkou horkost, tak často se vyskytující škodlivinu
zapříčiňující široké spektrum obtíží, je třeba probrat
odděleně od horkosti.
Vlhká horkost je škodlivina obzvláště významná,
protože se sama o sobě může stát příčinou nemoci.
Nejenže vlhkost narušuje mechanismus oběhu čchi
(qiji), což vede ke vzniku další vlhkosti, navíc ještě
horkost vysušuje tekutiny, které se jejím vlivem
zhutňují na další vlhkost. Navíc horká složka horké
vlhkosti (zvláště převládá-li) může zraňovat yin. Tyto
patologické procesy jsou zobrazeny v obrázku č. 3.
CHARAKTERISTIKY VLHKÉ HORKOSTI
1) Je sezónního charakteru:
Nejběžněji se vyskytuje v období léta a pozdního léta,
a to dokonce i v zemích, kde léto není horké, ale jen
vlhké. Toto sezónní vlhké horko zhoršuje již v těle dříve
přítomnou vlhkou horkost (např. močové obtíže, potíže
s močovým měchýřem, syndrom wei, RS (roztroušená
skleróza), střevní obtíže atd.).
2) Přetrvává v organismu, má vleklý průběh nemoci
Vlhká horkost zůstává v organismu. Horká složka vlhké
horkosti pomáhá škodlivině zůstávat v těle, protože
horkost zhutňuje tělní tekutiny a tvoří z nich vlhkost.
3) Vyvolává vznik hlenů tan
Vlivem působení vlhké horkosti snadno vznikne tan a
horký tan, protože horkost umí tělní tekutiny zhutnit v tan.
4) Projevuje se spletitými příznaky
Protože kombinace vlhkosti a horkosti může vyvolávat
navzájem si odporující příznaky a signály. Pacientovi
může například být horko, ale kůži může mít na dotek
chladnou, nebo může mít studené nohy. Nebo může
být celkově zimomřivý, ale přesto se velmi snadno
přehřeje. Může pociťovat horko, ale pulz nebude rychlý
a naopak. Může mít žízeň (z horkosti), ale nemá chuť pít
(kvůli vlhkosti). Stolice může být občas neformovaná
(vlhkost), jindy zase suchá (horkost).
5) Vlhká horkost může zraňovat yin
Převládá-li ve vlhké horkosti horkost, může zranit yin: to
vede k ještě spletitějším klinickým projevům, např. pacient
má jasné příznaky vlhké horkosti, ale jazyk je bez povlaku.
6) Vlhká horkost je často doprovázena jedovatostí
(jedovatá horkost)
Z vlhké horkosti často vzniká horká jedovatost.
22
Pro horkou jedovatost jsou typické horkost, otoky, bolest a často hnis.
Bakteriální kožní infekce způsobující pustuly (vřídky) jsou příkladem horké
jedovatosti.
7) Vlhká horkost snadno poškozuje žaludek a slezinu
Vlhkost sama o sobě samozřejmě poškozuje žaludek a slezinu, ale vlhká
horkost je poškozuje ještě více, protože vlhkost má sklon zraňovat slezinu,
zatímco horkost má sklon zraňovat qi a yin žaludku.
PŘÍZNAKY VLHKÉ HORKOSTI
Následuje shrnutí příznaků vlhké horkosti. Uvědomte si, prosím, že
příznaky, jako jsou zvýšená teplota či odpolední horečka, nejsou obvyklé a
objevují se jen tehdy, pokud horkost je výrazná:
• mastnákůže,
• únava,
• bolesti svalů,
• noční pocení,
• zvýšená teplota,
• pocity horka,
• tělo je horké na dotek,
• odpolední horečka (vzácně),
• nechutenství,
• pocity tlaku v epigastriu,
• pocit těžkého těla a hlavy,
• pocity na zvracení - nauzea,
• zvracení,
• roztažení břicha,
• lepkavost v ústech,
• žízeň bez potřeby pít,
• kalná moč,
• malé množství tmavé moči,
• obtížné močení,
• neformovaná a zapáchající stolice.
PŘÍZNAKY VLHKÉ HORKOSTI NA POKOŽCE
Vlhká horkost se projevuje mnoha kožními onemocněními, například
ekzémem a akné. O vlhké horkosti musíme uvažovat i v případě tří
nejčastějších postižení kůže – papul, vezikul a pustul.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
AKUPUNKTURA + FYTOTERAPIE
Papuly
Papuly jsou červené a vyčnívají. Mohou ukazovat na
vlhkou horkost, ale mohou také ukazovat na horkost.
Příkladem papul vyvolaných vlhkou horkostí jsou
ekzém, akné a herpes.
Vezikuly
Vezikuly také vyčnívají, ale nejsou červené a jsou
vyplněny čirou tekutinou. Příkladem vezikul je vyrážka,
která se objevuje při planých neštovicích.
Na obrázku níže je příklad vlhké horkosti s horkou jedovatostí.
Při diagnostikování vlhké horkosti musíme rozlišovat, zda převažuje
vlhkost, nebo převažuje horkost, protože mají různý způsob léčby. Pokud
bude převažovat vlhkost, použijeme fádní a vyrovnané, nebo aromatické a
štiplavé byliny a směsi. Pokud bude převládat horkost, použijeme hořké a
chladné byliny a směsi.
Nyní si objasníme rozdíly mezi převládající vlhkostí, nebo horkostí u vlhké horkosti:
Pustuly
Pustuly vypadají podobně jako vezikuly, ale jsou
červené a naplněné hnisem. Akné se projevuje
pustulami, když jsou boláky velké, červené a bolestivé.
Na vlhkou horkost mohou ukazovat i další projevy,
jako např. kožní výsevy s výtokem, oteklé a bolestivé
oči, ječná zrna na víčkách, slzící oči nebo afty.
Na následujících obrázkách jsou příklady vlhké horkosti:
Vlhká horkost s převahou vlhkosti
• teplota, pocit horka, mastný pot, mastná kůže
• bledě nažloutlá pleť na obličeji
• pocit těžkých očí a těžké hlavy
• sladká lepkavá chuť v ústech, bez žízně, preference teplých nápojů
• únava, obliba polehávání, pocit tísně na hrudi, nenápadné chování, rád
bývá potichu, není podrážděný
• nechutenství
• stolice vodnatá nebo s hlenem, kalná moč
• bílý mastný nebo žlutý mastný povlak jazyka
• puls pomalý, slabý-plovoucí
Vlhká horkost s převahou horkosti
• vyšší teploty nebo pocit horka, pleť není mastná
• rudý v obličeji
• mírně zarudlé oči, točení hlavy, bolesti hlavy
• hořko v ústech, bez žízně na nápoje
• podrážděnost, nespavost
• pocit hladu, ale bez chuti k jídlu
• zácpa, malé množství tmavé moči
• červené tělo jazyka, nebo červené strany, lepivý suchý žlutý povlak
• puls rychlý a slabý-plovoucí, nebo rychlý a strunovitý
LÉČBA VLHKÉ HORKOSTI AKUPUNKTUROU
Při léčbě vlhké horkosti akupunkturou se musíme soustředit na odvedení
nebo přeměnu vlhkosti. Abych toho dosáhl, podporuji pohyb, přeměňování
a vylučování tekutin ve všech třech zářičích. Používám tyto body:
• horní zářič: GV26 shuigou, LU7 lieque, LI4 hegu, LI6 pianli, TE4 yangchi, TE6
zhigou, CV17 danzhong
• střední zářič: CV9 shuifen, CV12 zhongwan, ST22 guanmen, CV11 jianli
• spodní zářič: ST28 shuidao, BL22 sanjiashu, CV5 shimen, BL39 weiyang, SP9
yinlingquan, SP6 sanyinjiao, KI7 fuliu
23
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
AKUPUNKTURA + FYTOTERAPIE
Například u vlhkosti ve spodním zářiči bych pooužil
několik bodů uvedených v seznamu, ale také nějaké
ze středního a horního zářiče. Např. CV5 shimen, BL39
weiyang, SP9 yinlingquan, BL22 sanjiaoshu (spodní
zářič) plus LU7 lieque (horní zářič) a CV9 shuifen (střední
zářič).
Nyní uvedu nejčastějších zangfu syndromy vlhké
horkosti a jejich léčbu.
VLHKÁ HORKOST VE SLEZINĚ
Klinické projevy:
Pocit plnosti v epigastriu a/nebo v podbřišku, bolest
v epigastriu a/nebo v podbřišku, nechutenství, pocit
tíhy, žízeň bez potřeby pít, nauzea, neformovaná
stolice s nepříjemným zápachem, pálení v konečníku,
pocit horka, malé množství tmavé moči, zvýšená
teplota, tupá bolest hlavy doprovázená pocitem těžké
hlavy, mdle nažloutlá pleť (jako kůra mandarinky),
žluté bělmo, olejnatý pot, hořko v ústech, svědící
kůže nebo vřídky (papuly či vezikuly), je-li horečka a
pocení, pak to nepřináší úlevu od horečky a nevede k
pročištění horkosti.
Jazyk: červený se žlutým lepivým povlakem
Puls: hladký-rychlý (hua-shuo)
Akupunktura:
SP9 yinlingquan, SP6 sanyinjiao, GV9 zhiyang, LI11
quchi, BL20 pishu, GB34 yanglingquan, CV9 shuifen,
CV11 jianli, ST22 guanmen, ST28 shuidao, BL22
sanjiaoshu.
Směs:
lian-po yin
VLHKÁ HORKOST V JÁTRECH
Klinické projevy:
Pocit plnosti v podžebří, břiše nebo podbřišku, hořko v
ústech, nechutenství, nauzea, pocit těžkého těla, žlutý
vaginální výtok, vaginální svědění, ekzém nebo bolavá
místa na vnějších rodidlech, krvácení uprostřed cyklu
a/nebo bolesti, bolesti, zarudlý a oteklý šourek, genitál,
vyrážky typu papul či vezikul se svěděním, obtíže při
močení, tmavá moč.
Jazyk: červený s červenějšími stranami, lepivý žlutý
povlak
Puls: hladký-strunovitý-rychlý (hua-xian-shuo)
Akupunktura:
LR14 qimen, GB34 yanglingquan, CV12 zhongwan, CV9
shuifen, SP9 yinlingquan, BL18 ganshu.
Směs:
longdan xiegan tang
24
VLHKÁ HORKOST VE ŽLUČNÍKU
Klinické projevy:
Bolesti v podžebřích, plnost a roztažení, nauzea, zvracení, neschopnost
trávit tuky, žlutá pokožka, malé množství tmavě žluté moči, teplota, žízeň
bez chuti pít, hořkost v ústech, závratě, zvuky v uších, podrážděnost,
pocit těžkého těla, necitlivost končetin, otoky nohou, neformovaná
stolice nebo zácpa, střídání se pocitu horka a chladu, žluté bělmo,
pociťování horka.
Jazyk: silný lepivý žlutý povlak, buď oboustranně ve dvou pruzích nebo
jen na jedné straně.
Puls: hladký-strunovitý-rychlý (hua-xian-shuo)
Akupunktura:
GB24 riyue, LR14 qimen, CV12 zhongwan, GB34 yanglingquan, extra bod
dannangxue, GV9 zhiyang, BL19 danshu, BL20 pishu, LI11 quchi, TE6
zhigou, ST19 burong.
Směs:
yinchenhao tang
VLHKÁ HORKOST V JÁTRECH A ŽLUČNÍKU
Klinické projevy:
Pocit plnosti v podžebří, břichu nebo podbřišku, hořko v ústech,
nechutenství, nauzea, pocit těžkého těla, žlutý vaginální výtok,
vaginální svědění, ekzém nebo bolavá místa s poraněnou kůží na
vnějších rodidlech, krvácení uprostřed cyklu a/ nebo bolesti, bolesti,
zarudnutí a otoky šourku, genitálu, vyrážky typu papula či vezikula se
svěděním, potíže s močením, pálení při močení, tmavá moč, bolesti v
podžebří, horečka, žlutá pleť a oči, zvracení.
Jazyk: červený s červenějšími stranami, oboustranně či jednostranně
žlutý povlak
Puls: hladký-strunovitý-rychlý (hua-xian-shuo)
Akupunktura:
LR14 qimen, G24 riyue, GB34 yanglingquan, BL18 ganshu, BL19 danshu,
GV9 zhiyang, CV12 zhongwan, SP9 yinlingquan, SP6 sanyinjiao, SP3
taibai, LI11 quchi, LR2 xingjian, LR3 taichong.
Směs:
longdan xiegan tang
VLHKÁ HORKOST V ŽALUDKU
Klinické projevy:
Pocit plnosti a bolest v epigastriu, pocit tíhy, bolesti v obličeji, ucpaný
nos, nebo s výtokem hustých lepkavých hlenů, žízeň bez potřeby pít,
nauzea, pocit horka, matně žlutá pleť, lepkavo v ústech, afty.
Jazyk: červený jazyk s lepivým žlutým povlakem
Pulz: hladký-rychlý (hua-shuo)
Akupunktura:
ST44 neiting, ST34 liangqiu, ST21 liangmen, CV12 zhongwan, CV13
shangwan, LI11 quchi, LI4 hegu, CV11 jianli, ST25 tianshu, ST40 fenglong,
SP9 yinlingquan, CV9 shuifen.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
AKUPUNKTURA + FYTOTERAPIE
Směs:
lian-po yin
Pulz: hladký-rychlý (hua-shuo) a mírně strunovitý (xian) na levé zadní
pozici
VLHKÁ HORKOST V TENKÉM STŘEVĚ
Klinické projevy:
Neformovaná stolice nebo průjem s hlenem ve
stolici, pocity plnosti břicha s bolestí, psychický
neklid, malé množství tmavé moči, pálení a bolest
při močení, krev v moči.
Akupunktura:
SP9 yinlingquan, SP6 sanyinjiao, BL22 sanjiaoshu, BL28 pangguangshu,
CV3 zhongji, BL63 jinmen, BL66 tonggu, ST28 shuidao
Jazyk: červený s červenější a oteklou špičkou, žlutý
povlak
Pulz: vlnovitý-rychlý (hong-shuo), zvláště na přední
pozici. Pokud jsou problémy při močení, na levé
zadní pozici bude pulz strunovitý (xian).
JAZYK PŘI VLHKÉ HORKOSTI
Vlhkost se na jazyku projevuje zejména povlakem a horkost barvou
těla jazyka. Vlhká horkost se tedy projevuje lepivým žlutým povlakem
a červenou barvou těla jazyka. Čím je více horkosti, tím červenější tělo
jazyka. Čím více je vlhkosti, tím silnější povlak.
Na fotografiích jsou příklady jazyků se žlutým lepivým povlakem z vlhké
horkosti:
Akupunktura:
ST25 tianshu, ST37 shangjuxu, ST39 xiajuxu, ST28
shuidao, SP9 yinlingquan, BL27 xioaochangshu.
Směs:
bazhengtang
Směs:
baitouweng tang
VLHKÁ HORKOST V TLUSTÉM STŘEVĚ
Klinické projevy:
Bolesti břicha, které se nezlepší po stolici, průjem,
hlen a krev ve stolici, stolice silně zapáchá, pálení
konečníku, malé množství tmavé moči, horečka,
žízeň bez potřeby pít, pocení nesnižující horečku,
pocit horka, pocit těžkého těla a končetin.
Jazyk: červený s lepivým žlutým povlakem
Pulz: hladký-rychlý (hua-shuo)
Akupunktura:
SP9 yinlingquan, SP6 sanyinjiao, BL22 sanjiaoshu,
ST25 tianshu, ST27 daju, CV6 qihai, BL25 dachangshu,
LI11 quchi, CV12 zhongwan, ST37 shangjuxu, BL20
pishu.
Zdroj: maciociaonline.blogspot.com
Směs:
gegen qin-lian tang
baitouweng tang
shaoyaotang
VLHKÁ HORKOST V MOČOVÉM MĚCHÝŘI
Klinické projevy:
Časté a nutkavé močení, pálení při močení, obtížné
močení (proud moči se uprostřed přeruší), tmavě
žlutá a/nebo kalná moč, krev v moči, horečka, žízeň
bez potřeby pít, bolest a pocit plnosti v podbřišku,
pocit horka.
Jazyk: silný lepivý žlutý povlak na kořeni s červenými
skvrnkami
25
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
FYTOTERAPIE
Bylinám pod kůži
– užívání chvojníku
Napsala: MUDr. Ludmila Bendová
V
e sdělovacích prostředcích bývá náš národ často
informován o problémech s léčivy západní
medicíny určenými na nachlazení, jež obsahují
(pseudo)efedrin a které to díky neutuchajícímu
zájmu národní drogové scény dotáhly tak
daleko, že jsou v současné době buď na recept, nebo
se vydává maximálně jedno balení léku. Žijeme v době
velkého cestování, a tak se následně ze zpráv dozvídáme,
že si je „vařiči“ pervitinu ve velkém opatřují z okolních
států, zmiňováno bývá nejčastěji Polsko…
Využití pseudoefedrinu v západních léčivech navazuje
na zkušenosti bylinkářů s používáním chvojníku
- přírodního zdroje efedrinu, a to zejména tisícileté
zkušenosti tradiční čínské medicíny, která užívá hlavně
chvojník čínský (Ephedra sinica) a z něj pak nať – mahuang
(Ephedrae herba) nebo kořen – mahuanggen (Ephedrae
26
radix). Bohužel v našich zeměpisných šířkách, které jsou historicky pověstné
preferencí jednodušší cesty kompletních zákazů oproti pracnějšímu
poučenému budování plastičtějších mantinelů, je používání chvojníku
v potravinách legislativou zakázáno (1). Na vahách zákonodárců prostě
převažuje zájem ochrany obyvatel před (vědomým) zneužíváním chvojníku
(zejména produkce drog, ale též v kombinaci s dalšími látkami např. na
hubnutí, zvyšování sportovních výkonů, urychlování metabolismu atp.),
čímž se ale poškodil zájem poučených obyvatel, kteří by ho chtěli využívat
pro podporu svého zdraví v indikacích ověřených tisíciletými zkušenostmi.
Protože i s bylinami ale žijeme v globální vesnici, nelze vyloučit, že se někdo
pro přípravky s chvojníkem vypraví do Číny, resp. kamkoliv do Asie…
Vzdělaní praktici čínské medicíny uváděné informace samozřejmě znají,
nicméně laičtí uživatelé čínské medicíny se nemusí vždy v problematice
orientovat, mj. i díky překladům popularizačních knih, kde mohou být zastaralé
informace (v USA bylo používání chvojníku po několika zvratech definitivně
zakázáno až v letech 2004–06). Navíc opakování je matka moudrosti.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
FYTOTERAPIE
Při respektování zaznamenané teorie a historické praxe
a v souladu s ní lze dosáhnout vysoké míry bezpečnosti,
což je v případě čínské medicíny předmětem
několikaletého odborného studia. Připomeňme si
tedy jen tradiční kontraindikace mahuangu, které jsou:
spontánní pocení při prázdnotě povrchu, kradmé
pocení z prázdnoty jin, pokašlávání s podkladovým
syndromem ledvin nenasávajících čchi, oheň z prázdnoty
jin; součástí kontraindikací je i upozornění, že jeho časté
používání může podnítit stav prázdnoty; rovněž se nemá
používat na jaře a v létě u horečnatých epidemických
nemocí (2). Z toho je zřejmé, že jakékoliv paušální (tj.
bez individuálního zhodnocení stavu praktikem TČM)
používání je rozporuplné, vždyť uvažme vysoké procento
kardiaků, hypertoniků, osob na antidepresivní medikaci,
nebo četnost prázdnoty jin v populaci.
Navíc člověk nemusí být zrovna kardiak, aby u něj
mahuang zejména při vyšším dávkování (>8 g v odvaru,
> 2 g v prášku) vyvolal bušení srdce, arytmie, neklid a
nespavost, neboť tato bylina stimuluje centrální nervový
i kardiovaskulární systém. Může tedy zvyšovat krevní
tlak, takže by se měla užívat jen velmi opatrně u osob
se sklony k němu. Nadměrné pocení a jeho důsledky
jsou známým účinkem mahuangu. (Rovněž antidotum,
tedy prostředek proti nadměrnému pocení, je v čínské
medicíně notoricky znám, a je jím kořen chvojníku –
mahuanggen.) Upozorňuje se i na možnost alergické
reakce, tu ale nelze vyloučit u žádné byliny.
Upozornění na závažné interakce s kardiologickými
a antidepresivními léčivy, které nyní krátce zmíníme,
až tak často uváděno nebývá. Jedná se o léky proti
vysokému krevnímu tlaku obecně (konkrétně např.
typu betablokátorů: tenormin, metoprolol, sotalol,
inderal atd.), léky proti depresím (tzv. tricyklická
antidepresiva a MAO inhibitory: amitryptylin,
clomipramin, desipramin, doxepin, nardil atd.), neboť
hrozí riziko vzniku hypertenze a srdečních arytmií (4, 6).
Stejné riziko hrozí i u kardiotonik typu digoxinu, které
se dnes užívají vzácně, ale také u nitroglycerinu, který
se naopak stále užívá. Opatrnost je třeba i v případě
léků proti epilepsii, při užívání antihistaminik (léků
proti alergiím), bronchodilatancií (léky proti dušnosti a
astmatu) a samozřejmě i při současném užívání dalších
léků, které obsahují efedrin nebo pseudoefedrin, což
mohou být léky proti nachlazení, alergiím apod.(5)
Chvojník také údajně snižuje účinnost kortikosteroidů
a při dlouhodobém užívání může způsobovat poruchy
močení. (3). Protože stimuluje CNS, tak by se zároveň s
ním neměla užívat káva, silný čaj, guarana, energetické
nápoje či další stimulancia.
Problémy se samozřejmě netýkají jen chvojníku
užívaného samostatně, ale též bylinných směsí, ve
kterých je obsažen. Obtíže s některými složkami
tradičních receptů řešil v 60.–70. letech i profesor Leung, proto ve svém
fytoterapeutickém systému na odstraňování větrného chladu z povrchu
upřednostňoval namísto mahuangu varianty směsí s oddenkem šáchoru
(xiangfu, Cyperi rhizoma) a listy perlily (zisuye, Perillae folium), jako je tomu
například ve směsi jiawei xiang-su yin – EAX1. Je vhodné zdůraznit, že
dávkování mahuangu musí vždy brát ohled na konkrétního pacienta. Pro
zeslabení účinků se tradičně například doporučuje mahuang předvářet a
odstraňovat vzniklou pěnu, která má největší potopudné a dráždivé účinky.
Mahuang má být užit jen u vážnějších případů atak větrného chladu s
přítomností dušnosti a astmatických spastických fenoménů (tzv. hvízdání)
na plících, a případnou přítomností vlhkosti. Pokud pacient překoná úvodní
stádia těchto atak, ale stále přetrvává kašel, dušnost či astmatické obtíže, a
nelze-li jinak, je vhodnější užít mahuang opražený v medu, tedy zhimahuang;
ale i v těchto případech je nutná velká opatrnost u hypertoniků. Navíc
obecně silný potopudný účinek neopraženého mahuangu není žádoucí ani
u oslabených pacientů s prázdnotou čchi a/nebo krve.
V posledních letech proběhlo tiskem i několik případů úmrtí po užití
vysokých dávek chvojníku za účelem stimulace tělesného výkonu sportovců.
(7) Snad ani není nutno připomínat, že se tak dělo bez jakékoli souvislosti s
čínskou medicínou, nicméně při hledání informací o této droze je možno na
tyto tragédie narazit; často hned následuje informace, že se jedná o léčivo
tradiční čínské medicíny, bohužel však již nikdy nenásleduje jasná informace
o tom, že pro takové použití nelze v čínské medicíně oporu nalézt.
Závěrem je třeba uvést, že respektují-li se tradiční pokyny, mj. že se tedy
mahuang nejčastěji užívá jen krátkodobě a v individuálně přiměřené dávce,
není se čeho bát. Tato rostlina byla v Číně užívána po tisíciletí a její účinnost
dokládá i zájem a využití v západní farmakologii. Jako prostředek se silným
účinkem by však měla být vyhrazena jen pro kvalifikované použití.
Citace:
1. Zákon ČR č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog
2. Ando, Vladimír. Farmakologie klasické čínské medicíny. Svítání, 2007, s. 82-87.
3. McGuffin, M. et al. Botanical safety handbook. CRC Press LLC, 1997, s. 45.
4. Chan, K.; Cheung, L. Interactions between Chinese Herbal Medicinal products.
Taylor and Francis, 2003, s. 90, 94.
5. Meletis, C. D. Instant Guide to Drug-Herb Interactions. Philip Lief Group Inc., 2001,
s. 20, 33, 56, 71, 72, 88, 90, 128, 131.
6. Chen, J. K.; Chen, T. T. Chinese Medical Herbology and Pharmacology. Art of
Medicine Press, 2004, s. 39
7. Jennes, F.; Flaws, B. Herb toxicities and Drug Interactions, Blue Poppy Press 2004
27
Placená inzerce
Vítejte ve světě
medicinálních hub
Společnost MycoMedica vyrábí produkty
z čínských léčivých hub.
Více nám o ní i o jejích výrobcích řekl
Milan Schirlo, její zakladatel a odborný konzultant.
Můžete nám Vaši společnost krátce představit?
Společnost MycoMedica jsme založili před dvěma lety.
Specializujeme se na výrobu produktů z medicinálních hub.
Už od začátku jsme si stanovili jasný cíl: používat nejkvalitnější zdroje suroviny, které se dají ve světě sehnat. Pro
dosažení tohoto cíle jsme se spojili s jednou německou
rodinnou firmou, která se mykoterapií zabývá více než 25 let.
Důležité pro nás také je, že všechna surovina je testovaná v
Agrolabu (prestižní německá laboratoř). Kvalita suroviny je v
praxi opravdu znát. A to nejen v účinku, ale i ve vzhledu.
O tom, že jsme zvolili správnou cestu, svědčí stále se rozšiřující počet spokojených odběratelů.
Kdo jsou Vaši odběratelé?
Je to většina českých a slovenských praktiků čínské medicíny, ale i lékaři západní medicíny, homeopati, lékárny. Já sám
jsem praktik TČM. Snažíme se maximálně dbát na vysokou
kvalitu produktů, a zároveň je nabízet za solidní ceny jak
maloodběratelům, tak i velkoodběratelům. Jsme rodinná
nízkonákladová firma, nemáme žádné obchodní zprostředkovatele, takže se nám to docela daří.
Jaké druhy hub najdeme ve Vaší nabídce?
Mezi nejprodávanější produkty patří Cordyceps CS-4,
Reishi či Coriolus. Stále častěji se užívá Maitake, hlavně
u metabolických syndromů. Trochu neprávem opomíjené je
Hericium, které je úžasné nejen u gastritid, ale hlavně
u různých neurologických problémů. Dále nabízíme kombinaci čtyř hub MycoComplex či spojení Resihi s řasami pod
názvem MycoDetox. Pro děti máme v nabídce lahodný
Dračí sirup. Od prosince budeme prodávat brazilský žampión, mezi jehož hlavní účinky patří boj s nádorovými onemocněními. V nejbližších dnech začneme nabízet také sušené
houby. Jejich léčebný účinek je sice nižší než u extraktů, ale
budou za výrazně přijatelnější ceny a najdou uplatnění i v
gastronomii. Na našich stránkách najdete nejrůznější recepty na jejich přípravu.
V čem se Vaše výrobky liší od ostatní nabídky
na trhu?
Tělo houbové buňky je tvořeno chitinem. Člověk nemá
potřebné enzymy pro trávení chitinu, takže nemůže z houby
uvolnit účinné látky. Existují různé způsoby narušení chitinové stěny – třeba lyofilizace či jemné rozemletí sušené houby.
My jsme se rozhodli jít cestou šetrné extrakce teplou vodou.
Výhody extrakce jsou dvě: zvýšená biologická dostupnost
účinných látek a jejich vyšší koncentrace ve výsledném
produktu. A to při zachování celého spektra účinných látek,
jako v surové houbě. Podobným způsobem se vyrábí
i tabletky wan z čínských yao.
Proč by měl člověk užívat medicinální houby?
Chtěl bych zdůraznit, že medicinální houby nejsou všelék či
svatý grál, jak jsou občas prezentovány. Pokud jsou ale
správně nasazeny, jejich účinky bývají až zázračné...
Je určitá podobnost mezi lidským organismem a medicinálními houbami. Především mají houby z 33 procent stejnou
strukturu DNA jako člověk (u ostatních rostlin bývá shoda
kolem 10 procent) a bývají napadány stejnými patogeny, což
u ostatních rostlin také není obvyklé. A jelikož je historický
vývoj hub trochu delší než vývoj člověka, tak je logické, že
jejich hlavní léčebnou dominantou bude harmonizace
imunitního systému. A to nejen jeho posilování, ale i regulace, pokud je jeho odpověď nepřiměřená. Velmi často se
používají u nádorových onemocnění. Lze je použít i jako
doplňkovou léčbu u chemo či radioterapie. Nemalý význam
mají u stále častějších civilizačních neduhů – diabetes,
alergie, nespavost, únavové stavy apod.
Pracujete jako praktik TČM, používáte Vaše
produkty ve své ordinaci?
Samozřejmě. Často je dávám samostatně, ale i jako doplněk
k bylinným odvarům či k akupunktuře. Zvláště spojení
s akupunkturou se mi velmi osvědčilo. Výhodou je, že houby
můžeme použít nejen podle jejich indikací dle západní medicíny, ale u každé houby je popsán její tropismus, chuť či
povaha, takže ji můžeme krásně zařadit do diagnostickoléčebného systému čínské medicíny. Velmi často používám
jejich kombinace. Výhodou je pak jejich zesílené synergické
působení.
Milan Schirlo, zakladatel a odborný
konzultant MycoMedica,
praktik tradiční čínské medicíny
Placená inzerce
MycoMedica je předním výrobcem
produktů z medicinálních hub.
Naše produkty jsou vyrobené z extraktů, tzn.
jejich účinnost je 20x silnější než u sušené
houby. Prioritou firmy MycoMedica je kvalita,
bezpečnost a účinnost.
Reishi
Cordyceps CS-4
Coriolus
- nádorová onemocnění
- imunita
- sexuální dysfunkce
- astma
- přírodní antibiotikum
- chemoterapie
Ganoderma lucidum
- kašel, alergie
- padání vlasů
- nespavost a úzkosti
Cordyceps sinensis
Coriolus versicolor
- virové infekce
- detoxikační účinky
- autoimunitní problémy
Dračí sirup
Reishi, Coriolus, Acerola, Echinacea
- posílení imunitního systému u dětí
Dále v naší nabídce naleznete: Maitake, Hericium, MycoComlex či MycoDetox.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
FYTOTERAPIE
Anděliky východu a západu
J
e všeobecně známo, že představitelé rodu
Angelica byli a jsou významnými pomocníky
bylinkářů dlouhé lidské historie. Už při prvním
přiblížení to naznačuje například etymologie
slova andělika - jedná se prostě o „andělskou“
bylinu, v tradiční čínské medicíně je danggui pro svůj
mimořádný význam nazývána „ženským renshenem“.
V článku bych ráda shrnula a porovnala charakteristiky
a účinky jednotlivých druhů andělik využívaných ve
fytoterapii tradiční čínské medicíny (TČM) a také v
bylinkářství západním, zejména evropské tradice. Ve
snaze zachovat způsob charakterizování yao podle TČM
se budu dopouštět leckterých nepřesností při extrapolaci
účinků anděliky dle západní tradice, přesto doufám, že
hlavní smysl sdělení zůstane zachován.
Napsala: MUDr. Erika Goetzová
charakteristiky: teplá, sladká, ostrá (štiplavá), tropismus k drahám srdce, jater,
sleziny
účinky:
• doplňuje krev a reguluje menstruaci
• oživuje a harmonizuje krev a zastavuje bolesti
• rozptyluje chlad
• svlažuje střeva
• zmenšuje otoky, vytlačuje hnis, rodí maso
indikace:
• stavy nedostatečnosti krve (často i qi),
• menstruační poruchy a potíže,
• bolesti břicha, podbřišku, kloubů při blokádě krve (spíše s chladem),
• zácpa při nedostatku krve
• nehojící se vředy, abscesy apod. při nedostatečnosti qi a krve bez přítomnosti horkosti
Anděliky v TČM
danggui
Angelicae sinensis radix
Angelica sinensis (Oliv.) Diels a místně další druhy
30
baizhi
Angelicae dahuricae radix
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook f. a místně další druhy
charakteristiky: teplá, ostrá (štiplavá), tropismus k drahám plic, sleziny a žaludku
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
FYTOTERAPIE
účinky:
• odstraňuje vítr a zastavuje bolest
• zmenšuje otoky a vytlačuje hnis
• odstraňuje vlhkost a zmírňuje gynekologický výtok
• uvolňuje otvory nosu
indikace:
• napadení či přítomnost škodlivosti vnějšího původu (vítr, chlad, vlhkost) zejména v oblasti hlavy,
často s bolestí hlavy (zejména oblast yangming)
• kožní opouzdřené procesy, absces v prsou, ve střevě
• vaginální výtok z vlhkosti či vlhké horkosti
• ucpaný nos či dutiny
duhuo
Angelicae pubescentis radix
Angelica pubescens Maxim. f. biserrata a místně další
druhy
charakteristiky: teplá, ostrá (štiplavá), hořká, tropismus k
drahám jater, ledvin, močového měchýře
účinky:
• odstraňuje větrnou vlhkost, rozptyluje chlad a zastavuje bolest
• otevírá povrch
indikace:
• bolestivé blokády pohybového aparátu způsobené
větrem, chladem či vlhkem (zejména oblast beder,
nohou, event. po dráze močového měchýře)
bolesti zubů (oblast shaoyin)
Každá z těchto tří andělik se při dělení podle účinků řadí
do jiné skupiny:
danggui – buxue huoxue yao (léčiva doplňující krev)
baizhi - xin-wen jiebiaoyao (štiplavě zahřívající léčiva
otevírající povrch);
duhuo – qu fengshi yao (léčiva odstraňující větrnou vlhkost)
tropismem k plícím, slezině, žaludku, střevům a srdci.
Uvádí následující účinky:
• odstraňuje vítr, chlad a vlhkost
• pročišťuje chladný tan v plicích
• pročišťuje tan a vlhkost z oblasti hlavy
• doplňuje qi srdce
• zahřívá a doplňuje slezinu, (doplňuje krev a qi), přeměňuje vlhkost a tan
• zahřívá a podporuje pohyb ve střevech
• zahřívá a rozhýbává qi srdce
indikace:
• napadení vnější škodlivostí či přítomnost škodlivosti typu vítr, chlad, vlhkost
• revmatismy, artritidy zhoršované větrem, chladem, vlhkem
• záněty vedlejších nosních dutin, záněty průdušek
• zažívací obtíže, snížená chuť k jídlu, nadýmání s pocity chladu
• anemie
• obezita
• studené končetiny, vyčerpání
J. Ross mj. cituje například Dioscorida (1610), který používal A. archangelicu
pro dýchací a trávicí obtíže, či Culpepra (1651), jenž doporučoval
kořen anděliky v následujících indikacích: epidemie (infekce), plicní
nemoci, problémy žaludku a střev, revmatismy (bolesti pohybového
aparátu z chladu a větru), pro podporu menstruace a situace po
porodu, obtížné močení, hnisavé vředy – pro podporu „rození masa“.
Andělika byla a dosud je pěstována v klášterních bylinkářských zahradách
některých církevních řádů, je například součástí slavného likéru Chartreuse
vyráběného v kartuziánském klášteru ve Francii nesoucím stejné jméno, také
likér mnichů řádu Benediktinů nazývaný Bénédictine obsahuje výtažek z
anděliky. Patřila také k oblíbeným přísadám při výrobě medoviny ve středověku.
Matthioli o andělice (zahrnuje druhy rostoucí v Evropě)
Porovnávání podobných yao patří k tradičním metodám studia bylin, jak lze
vidět například při četbě ve starých čínských herbářích. Dovolila jsem si tento
způsob napodobit a na příkladech citací z Matthioliho herbáře bych se ráda
dotkla analogického využívání andělik v evropské tradici bylinkářství a v TČM.
Všechna tři zmíněná yao se vyskytují již v Shennong
bencaojingu.
I.
„Teď máme jednu z vznešených bylin, kterážto pro svou moc proti jedu a obzvláště
proti morové nemoci není penězi k zaplacení, jak potvrzuje mnohá zkušenost.“
Anděliky v evropském bylinkářství
Komentář: toto tvrzení pravděpodobně odráží účinek jiedu dle klasifikace v TČM.
Využívá se zejména andělika lékařská, Angelica
archangelica L.; bylina přirozeně rostoucí v
severnějších částech Evropy a Asie, již od středověku
s oblibou pěstovaná, snadno zplaňuje, má ráda vodu,
roste na březích řek a potoků. Co se původu anděliky
týče, existují teorie, že tato andělika pochází ze Sýrie, či
že ji do Evropy přivezli Vikingové.
Podrobnou klasifikaci kořene anděliky uvádí J. Ross ve
svých knihách. Zařazuje tuto bylinu mezi yao povahy
teplé, aromatické, chuti hořké a pálivé (štiplavé) s
II.
„Všechny angeliky jsou složení ohnivého na třetím stupni. Mají moc ztenčovati,
rozháněti a svou vůní rozpouštěti v hlavě vodnatelnosti a tyto ztekucovati, avšak
čím jest kořen peprnější, tím musí se pokládati za mocnější, jak jsme se dotkli toho
u malé angeličky, která roste na horách.“
Komentář: lze snad extrapolovat, že zde naznačuje povahu teplou (wen) a
chuť ostrou/štiplavou (xin), jak jí chápeme v rámci TČM, účinky zejm. xie typu
huashi, event. huatan, pravděpodobně aromatického charakteru (fangxiang
huashi). Prakticky shodné charakteristiky a účinky má čínská Angelica dahurica,
resp. její kořen (baizhi).
31
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
FYTOTERAPIE
III.
„Angelika má zvláštní moc vyháněti jed, rozdělovati krev
a zahřívati tělo.“
Komentář: „překlad“ do TČM by mohl být: jiedu, huoxue,
wenyang. V tomto popisu se snad evropská andělika
blíží účinkům huoxue známým u danggui (Angelica
sinensis).
IV.
„Pití odvaru z angeliky nebo vody pálené z angeliky,
anebo prášku z kořene s vínem, odnímá střevní dnu čili
břišní koliku, mající původ v studené příčině.“
Komentář: krásný popis účinku liqi (zahrnující teplou
povahu bylinky), který zmiňuje J. Ross i středověcí
bylinkáři. V tomto účinku je nejblíže baizhi (Angelica
dahurica).
V.
„Užitečná je proti zastaralému kašli a kapavému močení.“
Komentář: pro problém „zastaralého kašle“ lze používat
čínský pojem fuxie, v této indikaci lze opět snadno
udělat analogii s baizhi (Angelica dahurica). Problém
„kapavého močení“ je obtížnější interpretovat,
pravděpodobně to odráží účinek lishui či liniao. Asi bude
blízko schopnosti poradit si s yinovými škodlivostmi
typu vlhkosti či tanu. (Opět zejména stejné směřování
jako u baizhi (Angelica dahurica).
VI.
„Pomáhá ženám k jejich času, vyhání plod i lůžko,
rozděluje všeliké vnitřní šlemy, nadýmání a ssedlou krev, a
nedopouští jedovatosti, aby přistoupila k srdci.“
Komentář: zjevně účinky typu huoxue huayu, xingqi,
huashi možná poxue. Tyto účinky nacházíme u danggui
(huoxue) a baizhi (huashi, xingqi). Zajímavý je aspekt
zdůraznění účinku ochrany srdce před jedovatostí
(nějakou formou jedovaté horkosti). Podobný koncept
je známý v klasické čínské medicíně či meridiánové
akupunktuře, kde se prakticky nepřepokládá existence
srdečních syndromů/obrazů, protože „napadení
panovníka je totožné se smrtí“.
VII.
„Vpouštění a zasypávání ran šťávou, vodou a práškem je
užitečným lékem na staré, hluboké rány a děravé bolesti
zvané Fistulae – píštěle, které vyčišťuje a vyplňuje novým
masem. Voda přikládaná na neduživou a chromou kyčli
a jiné podagrické údy, odnímá bolest a rozhání sebranou
lepkavou vlhkost, pocházející ze studenosti.“
Komentář: viz účinek danggui (Angelica sinensis) ve smyslu
buxue huoxue a shengrou. Lokální účinek je spíše podobný
duhuo (Angelica dahurica) či baizhi (Angelica pubescens).
32
VIII.
„Kdo má hlavu plnou reumy, která se nespouští nosem, rozřež zelený kořen a
žlutou lepkavostí, vyprýštěnou z kořene, pomaž chřípí a dásně. To čistí mozek,
krotí bolest hlavy, otvírá průduchy mozku a jest dokonce dobré proti šlaku
nebo mrtvici i dně.“
Komentář: snad odkaz na schopnost anděliky účinku huashi huatan;
analogicky jako u baizhi (Angelica pubescens).
Přeložíme-li působení anděliky uváděné Matthiolim do jazyka TČM, zdá se,
že evropské anděliky mají podobný rozptyl účinků jako druhy využívané v
Číně. Za prozkoumání by jistě stálo, jak se mění spektrum účinků andělik
rostoucích v různých částech Evropy, lze předpokládat, že spektrum
působení těchto bylin nebude záležitostí jen druhovou, ale svou roli bude
hrát také nadmořská výška a zeměpisná šířka.
Angelicae archangelicae radix – Shrnutí, diskuse
Shrneme-li účinky druhu Angelica archangelica tak, jak je zmiňují
evropští bylinkáři středověku i novověku, lze říci, že nejvíce se podobá
baizhi (Angelicae dahuricae radix), dosti blízko je též duhuo (Angelicae
pubescentis radix) a relativně nejméně je podobná danggui (Angelicae
sinensis radix), zejm. je obtížné doložit schopnost doplňovat krev, spíš
se zdá, že A. archangelica má účinek na krev ve smyslu huoxue. Přestože
někteří současní bylinkáři doporučují evropskou anděliku pro regulaci
menstruace a klimakterických obtíží, je otázkou, za jakých okolností bude
kořen evropské anděliky skutečně vhodný; problematickým se zdá být stav
výrazné prázdnoty krve (xuexu) a přítomnost horkosti. Za zmínku stojí, že
podle dochovaných záznamů, slavná středověká bylinkářka a mystička
Hildegarda von Bingen nepoužívala anděliku pro menstruační obtíže,
přestože tuto bylinu zcela jistě znala. Zkoumání a porovnávání různých
druhů rodu Angelica mě vedlo k zamyšlení – nakolik je vlastně danggui
účinná pro doplňování krve. Samozřejmě, je jednou ze složek základní
směsi na doplnění krve (siwutang), ale nachází se v mnoha dalších směsích,
kde má roli zejména ve smyslu regulace krve, zjevně velmi osobitým,
jedinečným způsobem. Tomuto odpovídá i symbolika jejího čínského
jména – „řídit návrat“ (myšleno řídit návrat krve do míst, kde má být), navíc
se o danggui tradičně říká, že doplňuje qi nebo yang krve.
Legendy a příběhy tradované o Andělikách
Danggui
Jeden z příběhů vypráví o nespokojené manželce, která utekla od svého
manžela. Chytrý bylinkář jí předepsal danggui a manželka se vrátila ke
svému muži. (danggui znamená v čínštině „potřeba návratu“.)
Další čínský příběh popisuje osud bylinkáře Wang Fua, který se vydal na
nebezpečnou cestu do hor (plnou jedovatých hadů a dalších nástrah). Své
ženě řekl, aby na něj čekala tři roky, a pokud se do tří let nevrátí, aby se
vdala z někoho jiného. Jak se dalo očekávat, Wang Fuova žena se znovu
vdala, neboť její muž se nevrátil včas. Fytoterapeuticky je zajímavý závěr
příběhu, kdy hlavní hrdinka použije bylinu (danggui) přivezenou Wang
Fuem s cílem spáchat sebevraždu, ale bylinka způsobí naopak normalizaci
jejího menstruačního cyklu (tedy „návrat krve tam, kde má být“).
Andělika lékařská, Angelica archangelica L. Často citovaný je příběh mnicha z období, kdy lidi v Evropě sužovala
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
FYTOTERAPIE
epidemie moru. Zmíněnému mnichovi se zdál sen
zprostředkovaný archandělem Michaelem (podle
některých zdrojů Gabrielem či Rafaelem) o rostlině,
která má schopnost zachránit lidi od moru. Touto
rostlinou byla samozřejmě Angelica archangelica.
Od těch dob byla andělika vyhledávaná jako prostředek
proti všelijakému zlu, ať již užívána vnitřně nebo
nošena na těle či pěstována na zahrádce, aby „odháněla
čarodějnice“.
Andělika v tradici kultury severoamerických indiánů
Závěr
Mým přáním je prostřednictvím tohoto článku trošku
pomoci hlubšímu porozumění qi těchto krásných a
majestátních rostlinných druhů, a to nejen ve smyslu
prozkoumání zmíněných botanických druhů naším
intelektem, ale také získání respektu k našim druhům
– přátelům v rámci celého ekosystému naší planety
země.
Poznámka redakce:
Zájemci o sběr anděliky v přírodě by se ji měli naučit
bezpečně rozeznávat od jedovatých příbuzných ze
stejné čeledi rostoucích u nás: bolehlavu plamatého
(Conium maculatum) či rozpuku jízlivého (Cituta virosa);
a při cestách do Ameriky od prudce jedovaného
rozpuku skvrnitého (Cituta maculata).
Použitá literatura
Ando, V. Farmakologie klasické čínské medicíny. Svítání, 2007.
1456 s. ISBN 978-80-86198-47-7.
Bensky, D.; Gamble, A. Chinese Herbal Medicine: Materia
Foto: Michael Kesl
Některé druhy anděliky (včetně druhu Angelica
archangelica) patřily k tradičním léčivým rostlinám
indiánů Severní Ameriky, andělika je v této tradici
považována za mistrovskou bylinu mimořádné síly,
jejíž dutý stonek jakoby spojoval nebe a zemi. S. H.
Buhner, který se mnoho let zabývá tradičními léčivými
rostlinami Severní Ameriky, ve svých knihách anděliku
charakterizuje jako rostlinu impozantní, důstojnou,
celistvou, hluboce ženskou a moudrou, bylinu
symbolicky patřící k východu se schopností pomoci
ženám, „které v sobě mají prázdné místo“.
Fakt, že indiánští šamani či bylináři považovali anděliku
za rostlinu východu, je velice zajímavý, porovnáme-li
symbolický význam danggui v rámci slavné směsi TČM
na doplnění krve, siwutangu. V tradičních textech se
totiž píše, že siwutang je vystavěn analogicky podle
střídání ročních dob jako přirozeného cyklu rození (jaro),
růstu (léto), dozrávání (podzim) a uchovávání (zima).
Danggui (sladká teplá vyživující) reprezentuje zrození
krve (jaro /a také východ/), chuanxiong (pálivý teplý
dispergující) odpovídá fázi růstu a rozmachu energie
léta /jih/, baishao (kyselé, adstringentní) koresponduje s
fází sklizně na podzim /západ/, a shudihuang (bohatý a
vyživující) odpovídá fázi ukládání v zimě /sever/.
Medica. Seattle: Eastland Press, 1993.
Bensky, D.; Barolet, R. Chinese Herbal Medicine: Formulas & Strategies. Eastland Press,
1990. ISBN 0-939616-10-6.
Buhner, S. H. Posvátná rostlinná medicína. Volvox Globator, 2007. ISBN 978-80-7207639-0.
Buhner, S. H. Bylinná piva. Volvox Globator, 1998. ISBN 80-7207-484-4.
Chen, J. K.; Chen, T. T. Chinese Medical Herbology and Farmakology. City of Industry,
Art of Medicine Press, 2004.
Chen, J. K.; Chen, T. T. Chinese Medical Herbal Formulas and Applications. Art of
Medicine Press
Fischer, H. Babiččin receptář. Bylinky pro ženy. Ottovo nakladatelství, 2011. ISBN 97880-7451-025-0.
Ottův průvodce přírodou. Léčivé rostliny. Z německého originálu přeložila Jana
Jindrová. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Das neue Handbuch der
Heilpflanzen. Ottovo nakladatelství s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7360-588-9 (2010).
Mathioli, P. O. Herbář neboli bylinář. Dílo veškeré lékařské vědy. (První vydání z roku
1562). Dobra & Fontána, 1998.
Ross, J. Combining Western Herbs and Chinese Medicine. Principles, Practice & Materia
Medica. Greenfields Press, 2003.
Ross, J. Combining Western Herbs and Chinese Medicine. A Clinical Materia Medica –
120 Herbs in Western Use. Greenfields Press, 2010.
Wang, Ang. Bencao beiyao. Komentáře k Esenci z herbářů. Původní vydání
univerzitou Guangming, 1988. Překlad do francouzštiny Asociace Chuzen 1995.
Překlad do češtiny Československá Sinobiologická společnost, 2002.
33
Placená inzerce
Psychické
potíže z
pohledu TCM
aneb člověk je jak bez duše,
když stín se vkrádá do duše.
D
eprese, ale i smutek, žal, náladovost, hysterie, úzkost, frustrace, obavy, strachy, pocity napětí, neklidu a nepohody, pocity viny či
ukřivděnosti, podrážděnost, zlost, výbušnost, upjatost (postupně bychom mohli vyjmenovat všechny negativní emoce…) - to vše jsou typické
projevy pro stagnaci energie Qi, která spolu s hlenem TAN postihuje dnešního člověka více než by bylo zdrávo. Dle tradiční čínské medicíny (TCM)
duch sídlí v játrech a jeho správná funkce se projevuje duševní silou, tzv. živostí, tvořivostí, nápady, cílevědomostí, uskutečňovanými představami,
inspirací, plánováním, odhodláním, odvahou a sebe (na)směřováním - prostě duch zajišťuje jakýsi myšlenkový pohyb. Ve chvíli, kdy mysl sídlící v
srdci dostatečně nedostává v důsledku stagnující energie Qi tento „drajv“ (jenž bychom mohli v dnešní mluvě vyjádřit jako tah na branku), pak se člověk cítí
frustrovaný, beze smyslu života a ztrácí všechny výše zmíněné pozitivní vlastnosti včetně duchaplného pohledu. A to doslova, neboť duch se projevuje mimo
jiné i v očích, a v případě plného zdraví je i pohled a výraz zdravý. (Rovněž i spřízněné duše jsou lidé, jež spolu rezonují, souznějí, tzv. jdou si naproti, cítí, že jeden
druhému mluví z duše a jejich tělo a duše jedno jsou.) Takový člověk má pak i bezduché myšlenky a duchaprázdné řeči, jež nevycházejí zrovna z hloubi duše…
Zkrátka duše bolí, a ne že ne! Tím vším se takový člověk postupně dostává na pomyslnou křižovatku potíží, z které neví„kudy kam“. Neví, jak řešit vztahy, práci, jak
si uspořádat život - zkrátka upadá do deprese.
Jako tělo bez duše je deprese
Deprese je charakterizována dle západní medicíny 2 hlavními příznaky: ztrátou zájmu o každodenní činnosti a pokleslou náladou s pocitem
smutku, beznaděje, bezmoci a pláčem bez zjevné příčiny. K depresi patří i některé z dalších menších příznaků jako nespavost, nekoncentrovanost,
změny hmotnosti (jak minus, tak plus), neklid, pocit viny, menší zájem o sex, malá sebeúcta, únava, vyčerpání či časté myšlenky na smrt. Takový
člověk je pak jak píchlá duše (řečeno cyklistickým termínem vypustil duši) a je třeba poškozenou duši opravit, tzn. krom užívání bylin i promluvit
mu do duše a pohladit a pofoukat duši(čku) - nejlépe zkušeným psychoterapeutem. Rovněž dle TCM „emoce jsou matkou nemocí a špatná
strava jejich otcem“, proto i člověk, jež sice nejí předpisově, ale má pozitivní emoce, je na tom podstatně lépe než člověk, který sice dbá na svoji
stravu, ale zanedbává svoji duši a zatěžuje ji negativními emocemi.
Hněv (nechť) není dobrým rádcem ani sluhou, ani pánem
Ke stagnaci energie Qi, která nejčastěji postihuje játra, plíce, srdce a žaludek (resp. slezinu) dochází v důsledku nadměrných emocí. V případě jater je to hněv.
Tuto emoci chápe čínská medicína více než kteroukoli jinou pěkně zeširoka a zahrnuje do ní i potlačovaný hněv, závist, pocit ukřivdění, neklid, podrážděnost,
vznětlivost, vzdorovitost, rozhořčenost, nevraživost, zatrpklost, frustraci a vztek. Ze všech emocí se hněv nejsnáze vyvolává, ale nejhůře ovládá a je také
nejčastější příčinou této stagnace. Hněv způsobuje „vzbouření“ energie Qi, což znamená, že Qi se vydává špatným směrem, pak se jedná o tzv. QI NI (v čínském
překladu je to vzpurná, protikladná, odporující, neposlušná a vzdorující energie). Škoda jen, že tuto energii, kterou člověk promarní ve výbuších hněvu, neovládne
a nevyužije k dosažení svých životních cílů…I pravil jeden konfuciánský čínský myslitel Ču Si ve 12. století: Závazky člověka vůči druhým by se měly zakládat na
loajalitě a poctivosti. Chování člověka by mělo být založeno na vážnosti a obezřetnosti. Člověk by měl umět ovládat svůj hněv a umírňovat své touhy a měl by
napravovat své chyby a soustředit se na činění dobrých a správných skutků. Také v knize knih je psáno: Nad vaším hněvem ať slunce nezapadne. Snášejte se a
odpouštějte si navzájem. Svatá pravda, neboť jinak dojde k obávané stagnaci Qi...
V případě srdce a plic způsobuje stagnaci QI smutek, žal, obavy, pocit viny, v případě žaludku a sleziny je to trudnomyslnost, plačtivost, melancholie, zadumanost
či přemýšlivost. Nutno však podotknout, že všechny emoce ve svém důsledku vždy způsobují stagnaci energie čchi QI ZHI, a to nejčastěji v játrech a v
srdci! Tato stagnace se projevuje nejen psychickými příznaky (výše), ale i tělesnými příznaky (níže), a tak i naplňuje slova o propojení těla a duše, tedy o tzv.
psychosomatické medicíně.
Stagnace ve slepém rameni vede do slepé uličky
Jednou z nejčastějších příčin deprese a podobným psychickým rozladěním je dle TCM právě stagnace energie Qi. Obecně si
ji můžeme představit jako vodu v řece, jejíž průtok je u zdravého člověka tzv. hladký, avšak při její stagnaci se děje pravý opak
- voda nehybně spočívá ve slepém rameni, čímž se tak dostává do slepé uličky. Stojatá voda zde těžce sedí (asi jako kámen
na srdci), tlí, bobtná, kvasí,…prostě nežije. Zato zde žije a bobtná cosi nekalého (ba kalného), co zatemňuje nejen mysl a duši.
Stagnace Qi plic se projevuje příznaky, jako jsou pocit knedlíku v krku, obtížné polykání, pocit tlaku či napětí na hrudi,
povrchní dýchání, časté zívání a vzdychání, napětí v prsou u žen, předmenstruační napětí, časté infekty dýchacích
cest (chronický zánět hrtanu), únava, smutek, sebepozorování se. Pocit horka, červené tváře a žízeň se přidávají v
Placená inzerce
důsledku toho, že každá stagnace se dříve či později nakonec přemění na horko RE (jako uhlí, které se samovznítí v uzavřeném sklípku). Takový člověk má
pak pocit, že mu „cosi sedí“ na hrudi, na břiše, v podžebří, co ho dusí jak fyzicky (často se objevuje tzv. psychické astma, obzvláště u žen), tak deptá i psychicky.
Prostě je to„na… (s)padnutí“! Typický také je, opět obzvláště u žen, pocit hlasitého a kaskádovitého dechu, kdy člověk chce tímto způsobem jakoby mechanicky
„prodechnout a odblokovat“ pocit švestky či tíhy v krku a na hrudi, což je také často zaměňováno (jak už to tak bývá) s hysteroidními projevy. Zde se používá
bylinná směs Spadnutí kamene ze srdce (081).
Stagnace Qi srdce se projevuje příznaky (kromě některých výše zmíněných), jako jsou bušení srdce, slabost a chlad v končetinách, bledý vzhled, nechutenství,
napětí na hrudi a pod ní, event. i podrážděnost a duševní neklid. Zde se používá kombinace Spadnutí kamene ze srdce (081) + Radost přicházejícího spánku
(127).
Stagnace Qi jater se projevuje příznaky, jako jsou napětí a bolesti šíje a krčních svalů, bolesti hlavy, břišní napětí, nepravidelná stolice, zácpa, sucho a hořko
v ústech, u žen nepravidelná menstruace či premenstruační syndrom, napětí kolem žaludku a v podžebří (latinsky se řekne podžebří hypochondrium
- a tak pravděpodobně vznikl i název pro tzv. hypochondra, tedy člověka, kterému (dle všemožných medicínských vyšetření) nic není, ale trápí ho nejrůznější
neurčité obtíže, o nichž referuje svému okolí. TCM však nezná termín„hypochondr“, neb každý příznak má vždy i svoji příčinu. Zde se používají kupř. tyto 2 bylinné
směsi Zklidnění zčeřené hladiny (062) či Souznění kouzelné proměny (063).
Stagnace Qi sleziny a žaludku se projevuje špatným trávením, diskomfortem v oblasti břicha, nevolností, chronickým zánětem hltanu, refluxem
žaludečních šťáv a má za následek i vznik hlenu TAN, jenž stoupá v protisměru do hlavy, blokuje „mozkové otvory“ a tím i správné myšlení a uvažování a který
podobně jako mlha zastírá mysl a „zatemňuje mozek“. Takový člověk pak ztrácí přehled a porozumění pro řádný chod věcí v životě, neumí se zařadit, těžko
se orientuje ve světě lidí, jenž je pro něj pak jakousi „lidskou džunglí“, cítí se zmatený, neuspořádaný a bez cíle, prostě nejde mu „to do hlavy“ a „není
to k tomu“, jak se s oblibou říká hezky česky. Zde se používá kombinace Spadnutí kamene ze srdce (081) + Harmonie broskvového háje (192).
Spadnutí kamene ze srdce
Bylinná směs Spadnutí kamene ze srdce (081) je ideální pro všechny případy (a že jich dnes je!), které se objevují v důsledku emoční
nerovnováhy, způsobené stagnací Qi, měnící se na vnitřní horko RE a spolu s hlenem TAN pak blokují horní i střední ohniště.
Na rozdíl od původní klasické směsi, která neochlazovala, je zde přidána bylina Dan zhu ye, jež snižuje vnitřní horko RE a odstraňuje
podrážděnost a neklid ducha. Jak napovídá příznačný název Spadnutí kamene ze srdce na rozdíl od všemožných pseudostimulancií
(alkohol, drogy a rocknroll) působí tak, že se postupně navrací harmonie do duše i do těla - jako když „TO“ z vás spadne…
V případě srdce a plic způsobuje stagnaci QI smutek, žal, obavy, pocit viny, v případě žaludku a sleziny je to trudnomyslnost, plačtivost,
melancholie, zadumanost či přemýšlivost. Nutno však podotknout, že všechny emoce ve svém důsledku vždy způsobují stagnaci
energie čchi QI ZHI, a to nejčastěji v játrech a v srdci! Tato stagnace se projevuje nejen psychickými příznaky (výše), ale i tělesnými
příznaky (níže), a tak i naplňuje slova o propojení těla a duše, tedy o tzv. psychosomatické medicíně.
7 jestřábů kontra 7 hrdliček
Současná věda a technika umí vše dokonale popsat, rozebrat do posledního šroubečku či molekuly a atomu (ba i více), ale víme, že poručit větru ani dešti
neumíme, natož pak emocím. Ale člověk by měl a musí se neustále snažit a usilovat o pokoj v duši. My občas závidíme usměvavým a spokojeným, ale zato
chudým východním národům („chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí“), oni by si zase přáli naše výdobytky – prostě člověk
vždy touží po tom, co nemá.
Pokud bychom si chtěli čínské psychoterapeutické zásady a duševní příčiny nemoci jednodušeji přiblížit pro současného člověka, obraťme se ke kořenům naší
západní civilizace. Její pravidla a zákonitosti jsou shrnuty v 7 ctnostech a v 7 neřestech, které jasně a zřetelně každému nastavují zrcadlo duše. Každá akce má svoji
reakci, každý následek má i svoji příčinu, každé (ne)správné chování, jednání a myšlení se vždy odrazí v našem životě - a tedy ve zdraví i v nemoci. Více netřeba
dodávat, ať si každý udělá o sobě svůj úsudek sám. Lidé mají, na rozdíl od zvířat, duši neboli 2. signální soustavu - tedy cit, rozum a svobodnou vůli. Cítíme a
prožíváme emoce, rozumem chápeme a svobodně si volíme ctnosti či neřesti (hrdličky nebo jestřáby), čili máme náš život vždy plně ve svých rukou!
7 ctností
7 neřestí
Pokora - skromnost, zdravá sebedůvěra, zdravé pochybování o sobě, zdravá sebekritičnost, sebereflexe
Pýcha – nadměrná sebeláska, namyšlenost, zpupnost, nadutost, povýšenost, pohrdání druhými lidmi, nadměrná kritičnost
Štědrost - charita, velkorysost, ochota dávat, ochota pomoci, uskutečňovat šlechetné myšlenky nebo činy
Lakota - hrabivost, nenasytnost, neochota se dělit, přehnané lpění na majetku, klanění se mamonu, nadměrné hromadění majetku
Přejícnost - laskavost, vlídnost, lidskost, empatie, obdiv, soucit, přátelství bez předsudků, štědrost, dobrosrdečnost
Závist - žárlivost, nezkrotná touha po cizím majetku a snaha získat ho i zavrženíhodným způsobem
Mírumilovnost - trpělivost, shovívavost, tolerantnost, odolnost, vyrovnanost, schopnost odpustit a snášet utrpení
Hněv - zlost, závist, nenávist, vztek, násilí, pomstychtivost, diskriminace, agresivita, vytváření si falešných předsudků
Cudnost - zdrženlivost, bezúhonnost, prospěšnost, dosažení čistoty myšlenky a duše, mravní čistota
Zvrhlost - nekontrolovatelný chtíč, smilstvo, přemrštěná touha po sexuálním uspokojení či „přílišná láska k jiným“
Střídmost - zdrženlivost, umírněnost, sebeovládání, sebekontrola zpětnou vazbou „držet se na uzdě“
Obžerství - nenasytnost, přejídání se, opíjení, nesmyslná nebo zbytečná přemíra spotřeby, holdování hazardu a drogám
Činorodost - úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa, dobré hospodaření s časem a s myslí, kreativnost, houževnatost, vytrvalost
Lenost - odmítání využívat potenciál svých schopností, neochota jednat či se starat, chybí sebereflexe
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
JINÉ METODY: TČM VE VETERINĚ
Léčba syndromu bi u psů
Napsala: MVDr. Jaroslava Bláhová
S
pojení akupunktury a homeopatie
– 15 klinických případů
Souhrn:
V průběhu jeden a půl roku bylo v ordinaci
veterinární kliniky VETCENTRA Stodůlky ošetřeno
pomocí akupunktury v kombinaci s aplikací
homeopatických injekčních přípravků TRAUMEEL a
ZEEL do lokálních akupunkturních bodů v oblasti
postižených kloubů 15 pacientů, u nichž byl
diagnostikován bizheng.
Bolestivé stavy pohybového aparátu u psů vyvolávající
kulhání, neochotu k pohybu, ztížené změny polohy
těla v klidu, snížení citlivosti, otoky kloubů, teplé
klouby (nejčastější diagnosy záp. veterinární med.
– osteoartritida, revmatoidní artritida, spondylitida,
spondyloza, syndrom caudy eguiny, discospondylitida,
autoimunitní onemocnění…) jsou z pohledu
36
diagnostiky tradiční čínské medicíny řazeny k bizheng. Příčinou je napadení
vnějšími patogeny – větrem, chladem a vlhkosti, které se vzájemně
kombinují a pronikají do těla při jeho oslabení. U konstituce s převahou
jangu se stav lehce překlopí do stavu horka. Při dlouhodobém působení
vnějších patogenních činitelů zahražených v drahách dochází k vyčerpání
a dalším blokádám z nedostatečnosti.
Rozdělení do syndromů:
1. XINGBI (fengbi), pohyblivá (větrná) blokáda
Syndrom je charakterizován migrující bolestí. Dominantní patogen je vítr,
vedle chladu a vlhkosti.
Klinické projevy: rychlý vznik onemocnění, bolest v meridiánech a
kloubech, bolest “putuje“ z kloubu na kloub, při vystavení větru nastane
zhoršení
Terapeutickýé principy: odstranit vítr, zprůchodnit dráhy, odstranit chlad
a vlhkost
2. TONGBI (hanbi), bolestivá (chladná) blokáda
Pro syndrom je charakteristická veliká bolestivost. Dominantní patogen
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
JINÉ METODY: TČM VE VETERINĚ
je chlad, vedle větru a vlhkosti.
Klinické projevy: bolest kloubů ztěžující pohyb, bolest
poleví teplem, zhorší se chladem.
Terapeutické principy: zahřát dráhy a odstranit chlad,
vypudit vítr a vlhkost
3. ZHUOBI (shibi), lepivá (vlhká) blokáda
Pro syndrom je charakteristická ztuhlost a ztěžklost.
Dominantní patogen je vlhkost, vedle větru a chladu.
Klinické projevy: u chronických stavů obtížný pohyb,
spíše ztuhlost než bolestivost, otoky, bolest polevuje
v teple a suchu a zhorší se při změně počasí či ve
vlhku a chladu.
Terapeutické principy: odstranit vlhkost a zprůchodnit
dráhy, vypudit vítr a chlad.
4. REBI, horká blokáda
Pro syndrom je charakteristický lokální zánět
kloubu a jeho rychlý vznik. Tento syndrom můžeme
diagnostikovat u autoimunitních polyartritid.
Klinické projevy: bolestivost, začervenání, otok a
horko v oblasti kloubů
Terapeutické principy: pročistit horkost a zprůchodnit
dráhy, odstranit vítr a vlhko
5. STAV NEDOSTATEČNOSTI
Jedná se o chronický stav bizheng s postižením
kostí. Tento syndrom můžeme diagnostikovat u
degenerativnich kloubních onemocnění, spondylosy,
výhřezu meziobratlové ploténky a dalších.
Klinické projevy:
A. Nedostatek jangu ledvin: obtížné vstávání a chůze,
chladná oblast beder a tlapek, řídké exkrementy,
kulhání se zhorší v chladu a vlhku, vyhledávání
teplých míst.
Terapeutické principy: posílit jang ledvin, vyloučit
vítr, chlad a vlhko
B. Nedostatek jin ledvin: artritida, slabost zad
a končetin, záněty meziobratlových plotének,
spondylitis, obtížné vstávání a chůze, vyhledávání
chladných míst, zrychlené dýchání.
Terapeutické principy: posílit jin ledvin, odstranit
vlhkost a vítr
C. Nedostatek jin a jangu ledvin: artritida, slabost zad
a končetin, chronické onemocnění meziobratlových
plotének, spondylitida a degenerativní onemocnění
kloubů, obtížné vstávání a chůze, vyhledávání teplých
nebo chladných míst.
Terapeutické principy: posílit jin a jang ledvin,
odstranit vítr a vlhkost
Diagnostika a léčba
Za posledního jeden a půl roku do ordinace přišlo
se zdravotním problémem bizheng 15 psů, kteří byli ošetřeni pomocí
akupunktury, podáváním bylinných směsí a homeopatik v injekční formě.
Obecný postup
Psům byla napichována akupunkturní sestava dle syndromu jednou týdně, v
průběhu léčby se interval prodlužoval. Sestava byla individuálně upravována
dle momentálního stavu. V případě závažnějšího stavu byly součástí léčby i
bylinné tablety.
1) XINGBI: GB20 fengchi, LR3 taichong, BL17 geshu, SP10 xuehai
Bylinná léčba – fangfengtang
2) TONGBI : BL23 shenshu, CV4 guanyuan, tradiční vet. body baihui, shenshu, shenpeng
a. Používala se moxa
b. Bylinná směs – duhuo jisheng tang
3) ZHUOBI: pacient s tímto syndromem nebyl diagnostikován.
4) REBI: GV14 dazhui, LI11 quchi, LI4 hegu, ST44 neiting, tradiční vet. body
erjian, weijian
a. Bylinná směs – baihu simiaotang
5) STAV NEDOSTATEČNOSTI
A . Nedostatek jangu ledvin: BL23 shenshu, BL11 dazhu, BL40 weizhong,
BL60 kunlun, GB34 yanglingquan, GB39 xuanzhong, tradiční vet. body baihu,
jianjiao
Bylinná léčba – sangjisheng san
B. Nedostatek jin ledvin: takovýto případ nebyl diagnostikován.
C. Nedostatek jangu (čchi) a jin ledvin: KI3 taixi, KI10 yingu, BL23 shenshu,
BL26 guanyuanshu, LR3 taichong,
ST36 zusanli, LI10 shousanli, LI11 quchi,
SP6 sanyinjiao,tradiční vet. body shenshu,
shenjiao, shenpeng
Bylinná léčba – digupi
U všech pacientů byl aplikován do lokálních akupunkturních bodů v oblasti
postižených kloubů TRAUMEEL v případě náhlého akutního zhoršení nebo
ZEEL v případech chronické dlouhodobé bolestivosti v dávce 0,1–0,2 ml na
jeden bod.
TRAUMEEL ampullen – polykompositní homeopatický přípravek v injekční
formě obsahuje 14 homeopatik. Má příznivý účinek při zánětu a procesu
hojení.
ZEEL comp. – polykompositní homeopatický přípravek určený k úlevě od
bolesti spojené s artritidou a/nebo artrózou, léčí zánět a snižuje zatuhlost,
zlepšuje pohyblivost kloubů.
Lokální body:
RAMENO – LI14 binao, LI15 jianjing, LI16 jugu, SI9 qiangfeng, TE14 jianliao,
TE15 tianliao
LOKET – LI10 shousanli, LI11 quchi, LU5 chize, TE10 tianjing, SI8 xiaohai,
HT3 shaohai
37
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
JINÉ METODY: TČM VE VETERINĚ
OBLAST CARPU – LI4 hegu, SI3 houxi, TE5 waiguan,
LU7 lieque, LI6 pianli
BEDRA – huatuojiaji
KYČEL – BL54 zhibian, GB39 xuanzhong, GB29 juliao,
trad. vet. body - huanjiao, huanzhong,huanghou
KOLENO – ST34 liangqiu, ST35 dubi, ST36 zusanli,
GB33 xiyangguan, GB34 yanglingquan, SP10 xuehai,
SP9 yinlingquan, BL40 weizhong
HLEZNO – BL60 kunlun, BL62 shenmai, KI3 taixi, KI6
zhaohai, LR4 zhongfeng, SP4 gongsun
Zlepšila se bolestivost, což vedlo k výraznému snížení medikace
západními léčivy.
Z jedenácti psů mělo osm při začátku léčby nasazeno nesteroidní
antiflogistika nebo analgetika. Během čtyř měsíců léčby se podařilo u
čtyř psů léky zcela vysadit, u dvou snížit dávku a dva psi zemřeli z jiných
důvod – akutní generalizovaný lymfom, pooperační komplikace.
U všech psů přetrvává ztuhlost různého stupně a občasné výkyvy k
zhoršování a zlepšování.
Při opětovném kulhaní je zahájena znovu akupunktura jednou týdně
Průběh léčby a zhodnocení
1.
Nejčastěji
byl
diagnostikován
STAV
NEDOSTATEČNOSTI LEDVIN – 11 pacientů.
Průměrný věk byl při započetí léčby 9,5 roku.
Pohybové problémy se u sedmi psů vyskytovaly více
než tři roky.
Všichni psi patří k velikým či gigantickým plemenům.
Nárůst či zhoršení byl zaznamenán především v
jarním období říje.
Po prvních akupunkturních setkáních začaly
ustupovat přidružené příznaky – „špatná nálada“,
nechutenství, lenivost.
Průměrně po třetím až čtvrtém setkání se začaly
zlepšovat chronické pohybové obtíže.
Akupunktura byla prováděna jednou týdně do doby,
kdy po tři týdny za sebou došlo ke zlepšení stavu, pak
byla prováděna jednou za 14 dnů po dobu dvou měsíců.
Následně jsou pacienti, kteří trpěli pohybovými
problémy několik let, zváni přibližně v intervalu
jednoho měsíce na „kondiční“ akupunkturu s lokální
aplikací ZEELU.
38
2. U dvou psů byl diagnostikován tongbi, poprvé oba majitelé přišli se psy
v období loňské zimy s výraznou bolestivostí a reakcí na chlad.
Po ustoupení příznaků byla během jarního a letního období léčba
přerušena.
Od poloviny srpna se začala léčba „preventivně“ opakovat v intervalu
jednoho měsíce, oba pacienti jsou do této doby stále bez problémů.
3. U jednoho psa byl diagnostikován xingbi, kdy psa střídavě bolely
všechny klouby, po pěti akupunkturách nedošlo k výraznému zlepšení a
majitel se rozhodl léčbu pomocí akupunktury ukončit.
4. U jednoho psa s autoimunitním onemocněním byl diagnostikován
rebi, majitel si přál pouze lokální ošetření homeopatiky TRAUMEEL.
Ošetření bylo provedeno pouze jednou, pro velikou vzdálenost bydliště.
Léčba probíhá pomocí bylinných směsí.
Použitá literatura
MACIOCIA, G. The Practice of Chinese Medicine: The treatment of Diseases with
Acupuncture and Chinese Herbs. Churchill Livingstone, 1994.
SCHOEN, A. M. Veterinary Acupuncture: Ancient Art to Modern Medicine. Mosby, 2001.
SCHWARTZ, Ch.; SCHWARTZ, M. Ed. Four Paws, Five Directions: A Guide to Chinese
Medicine for Cats and Dogs. Celestian Arts Publishing, 2001.
XIE, H.; PREAST, V. Xie´s Veterinary Acupuncture. Blackwell Publishing, 2007. ISBN
9780813812472.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
“Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk
všechno v druhém. (Konfucius)”
39
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Zdraví které chutná
Vánoce na našem talíři
Napsala: Jana Arcimovičová
Foto autorka
V
šichni jsme součástí přírody a měli bychom žít
v souladu s jejími proměnami a zákonitostmi.
V zimě převládá jinová energie, je to období
klidu a skladování, den je krátký a my bychom
tomu měli přizpůsobit i svůj životní rytmus,
více spát, odpočívat, být v pohodě. Ovšem konec
kalendářního roku s sebou přináší zvýšené napětí,
předvánoční shon, starosti. A přes všechnu snahu se
tomuto kolotoči vyhneme jen velmi těžko. Můžeme ale
zkusit aspoň přibrzdit.
Tradiční půst
Vánoce jsou křesťanské svátky spojené s narozením
Krista, které ale vycházejí z pohanských oslav slunovratu.
Dvacátého prvního prosince se tradičně držíval půst,
který se později o 3 dny posunul. Mnoho z nás jistě v
dětství slýchavalo, že když na Štědrý den nebudou jíst,
40
uvidí „zlaté prasátko“. Pokud se navrátíme k tradici jednodenního půstu,
jistě svému tělu prospějeme.
Po půstu bychom se ale rozhodně neměli zase přecpávat vánočními
dobrotami. Každý extrém škodí a našemu tělu prospívá klid a pohoda.
Vánoční stůl našich předků
Naši předkové jedli na Štědrý večer poměrně jednoduché pokrmy. Byl to
černý kuba, čočková nebo hrachová polévka, sušené ovoce. Kuba se tradičně
připravoval z krup a stročku trubkovitého, který tomuto jídlu dodával
typickou černou barvu. Lze ale použít i jiné houby, které jsme si v létě nasušili.
Zapečený kuba je výtečný, zvláště když jeho chuť ještě doladíme za pomoci
česneku a dalšího koření.
Zdá se, že v minulosti byly hospodyňky na vánoce celkem v klidu. Příprava
kuby i polévky byla poměrně jednoduchá, také sušené ovoce, především
křížaly, bývalo v domácnosti již od podzimu. Výhodu bylo i to, že všechno
pocházelo z místních zdrojů a odpadalo tak vánoční běhání a shánění.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Zdraví které chutná
Rybí úskalí
Ryba se začala na našem vánočním talíři objevovat
až v 19. století. Přestože existuje celá řada receptů na
přípravu vánočního kapra, postupně začala převládat ta
nejméně zdravá úprava smažením.
Vzhledem k tomu, že smažené pokrmy mohou v těle
vyvolávat vlhkost, měli by ti, kteří se na vánoce bez kapra
neobejdou, zvážit, zda tentokrát nevybrat jiný recept.
Pokud si ale nedokážou Štědrý den představit jinak než
se smaženou rybou, měli by zvolit kvalitní olej, který po
každé várce vymění a přebytečný olej z jednotlivých
porcí ještě odsávat do ubrousku.
A cukroví?
Mnohé ženy se předhánějí v tom, kolik druhů cukroví už
na vánoce napekly a na co se ještě chystají. V některých
domácnostech není výjimkou, že mají i více než deset
druhů. Ženská část rodiny se často celý měsíc před vánocemi
otáčí kolem plotny a notně vysílená si pak doplňuje energii
laskominami, které jsou plné mouky, tuku a cukru.
Jejich slezina dostává pěkně zabrat, a pokud se peklo
opravdu hodně, ozývá se po novém roce: „Ježíšmarjá,
já se s tím celej měsíc dělala, musíte to sníst, ať se to
nezkazí!“ A všichni poctivě jedí a výsledkem může být
nejen oslabená slezina a žaludek, vlhkost a tan, ale i
únava, problémy s trávením a třeba i pár kilo navíc.
Plná mísa ovoce
Mísy plné různobarevných plodů zdobí vánoční stůl
přímo neodolatelně. Když ale takové ovoce kupujeme,
měli bychom myslet i na to, že je někdo bude muset
sníst. A zima není právě nejvhodnější k tomu, abychom
chladné tropické a subtropické plody konzumovali ve
velkém. Úplně odpírat si je ale nemusíme. Chladnější
ovoce můžeme zkusit okořenit, třeba chilli. V našem
jídelníčku by ale o vánocích měla kralovat především
místní jablka, hrušky, sušené ovoce a ořechy.
Návrat k tradicím
Zkusme si udělat pohodové vánoce. Věnujme se svým
blízkým, choďme na procházky do přírody a podřiďme
se jejímu klidu. Jídla, která máme rádi, si můžeme
dopřát, ale není potřeba se jimi přecpávat. Pokud
porušíme zásady, nic si nevyčítejme a zbytečně se proto
netrapme. Na přelomu roku je nejdůležitější pohoda.
Pár tipů:
V bramborovém salátu můžeme majonézu nahradit
kvalitním bílým jogurtem nebo panenským olejem,
třeba sezamovým, který dodá salátu jedinečnou chuť.
Místo cukroví dejme na stůj sušené ovoce a ořechy.
Pokud pečeme, snažíme se snížit množství cukru, použít
přírodní cukr nebo sirup, místo bílé mouky celozrnnou,
zkusíme péci druhy s nízkým obsahem tuku.
Staročeského kubu můžeme zkusit připravit z pohanky,
popř. z pohanky a slzovky. Obě obilniny vaříme zvlášť,
pak je promícháme s předem namočenými houbami,
osolíme, okořeníme a dáme do trouby zapéct.
Vyhýbáme se přeslazeným nápojům, můžeme pít černý
čaj, horkou vodu s citronem, zázvorový čaj apod.
Na Štědrý večer:
Kapr na pivu (recept jsem dostala od paní Mo z Yangshuo)
Potřebujeme: 1 kapra, 2 zelené papriky, 4 rajčata, 6 stroužků česneku, kousek
zázvoru, nakrájenou zelenou cibulku, sůl, kvalitní olej, sójovou omáčku, 1 pivo.
Rybu nařežeme z obou stran podélně i napříč (jako síť) trochu hlouběji, osolíme a
pak ji dobře opečeme v oleji v pánvi asi 7 minut (to záleží na velikosti ryby), oheň
musí být mírný a rybu několikrát otočíme, až je dobře udělaná. Olej necháme
odkapat. Na zvláštní pánvi lehce osmahneme na oleji zelenou papriku, rajče,
česnek, zázvor, pak přidáme sůl a sójovou omáčku. Rybu vložíme do většího
hrnce a podlijeme ji třetinou piva. Vaříme pod pokličkou, pak zvedneme plamen
a pokličku zdvihneme, aby se pivo aspoň z poloviny vyvařilo. Poté rybu otočíme,
opět vlijeme třetinu piva a postupujeme stejně. Nakonec ke kaprovi přidáme
zeleninu a nakrájenou zelenou cibulku a chvíli vše se zbytkem piva povaříme.
Bramborový salát se sójou
Potřebujeme: 10 brambor vařených ve slupce, 100g sóji, 1/4 čínského zelí, 2 papriky,
nať ze dvou cibulí, sůl, mletý pepř, sezamový olej, řeřichu naklíčenou na vatě.
Sóju namočíme přes noc a pak dobře uvaříme. Přidáme k ní oloupané a
nakrájené brambory, pokrájené zelí, papriku a cibulovou nať. Ochutíme
sezamovým olejem, solí a pepřem a vše dobře promícháme. Jednotlivé porce
posypeme naklíčenou řeřichou.
Ryba se sezamovým semínkem
Potřebujeme: 4 plátky ryby (tuňák, losos, filé, kapr), 1-2 dl čínského rýžového
vína (lze nahradit stolním bílým vínem), 6 lžiček solamylu, 1 lžíce čínské nebo
japonské sójové omáčky, olej (nejlépe sezamový), kousek čerstvého zázvoru,
sůl, sezamová semínka.
Do misky dáme sójovou omáčku, 2 lžičky oleje, jemně nastrouhaný čerstvý
zázvor. Osolíme, promícháme a přidáme solamyl. Opět promícháme. Ve směsi
obalíme rybí plátky a necháme cca 5-10 minut odležet. Prohřejeme pánev,
vlijeme na ni olej a zahřejeme. Pak na ni dáme rybí plátky a prudce je z obou
stran opečeme. Stáhneme oheň, přilijeme víno a chvilku povaříme. Hotové rybí
plátky posypeme opraženými sezamovými semínky.
41
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Zdraví které chutná
Česká kuchyně pod
drobnohledem čínské medicíny
aneb co kdyby měla Magdalena
Dobromila Rettigová šikmé oči
Napsal: Martin Řezníček
B
ylo by příliš jednoduché strčit skvosty české
kuchyně do jednoho pytle a označit je
nálepkou „těžké a nezdravé“. Jelikož všude
se střídá yin s yangem a nic není vysloveně
špatné či dobré, vedle vepřa knedla zela
zde najdeme např. houbového kubu, který
obsahuje mnohem více dobrého než nezdravého
a třeba hovězí vývar s játrovými knedlíčky, to je z
pohledu čínské dietetiky úplná slast pro naše orgány.
Nyní se z blízka podíváme na typicky český štědrovečerní
pokrm – smažený kapr s bramborovým salátem, a
když už jsme v čase předvánočním, rozebereme si i
toho houbového kubu.
(Smažený) kapr
Povaha:
vyrovnaná
Chuť: sladká
Tropizmus:
slezina, žaludek
Účinky: Odvádí
vodu
(např.
otoky, narušené
močení) a, což
málokdo
ví,
spouští laktaci
(nedostatečná
laktace).
P o p s a n é
vlastnosti
nám ale naruší
smažení,
které
vytváří
shire
a tanre. Ve světle této skutečnosti a s přihlédnutím
k vědomostem nabytým díky čínské medicíně
bychom se přiklonili spíše k rybí polévce, nebo k
výborné vánoční variantě kapra na černo, kde použité
ingredience hovoří samy za sebe – červené víno,
divoké koření, kořenová zelenina, skořice, mandle (lze
nahradit vlašskými ořechy), sušené meruňky, švestky a
jablka. Zejména v chladné části roku oceníme zahřívací
efekt, doplnění qi, krve i tekutin.
42
Bramborový salát
Brambory – povaha
vyrovnaná,
chuť
sladká,
účinky
–
doplňuje slezinu a
žaludek.
Mrkev
–
povaha
vyrovnaná, chuť sladká,
účinky – doplňuje
játra, prospívá zraku,
tráví potravu, posiluje
slezinu a staví kašel.
Celer – povaha svěží,
chuť ostrá a sladká,
účinky – otevírá povrch, odstraňuje vítr a otoky.
Hrášek – povaha vyrovnaná, chuť sladká, účinky – doplňuje slezinu,
vyživuje yin (žaludku)1.
Ocet - povaha neutrální, chuť sladká a kyselá, účinky – pomáhá trávit,
rozhýbává, hubí parazity2.
Pepř – povaha horká, chuť ostrá, účinky – rozhýbává qi, zahřívá střed, zvedá.
Sůl – povaha neutrální, chuť slaná, účinky – harmonizuje střední zářič,
doplňuje ledviny, zvlhčuje3.
Až sem dominuje zejména účinek doplnění sleziny, žaludku a jater.
Víceméně pozitivní účinky nám trochu neguje majonéza (vejce, mléko, olej,
sůl, hořčice,…), která silně doplňuje „hmotu“, ale často organizmus zahltí
(shi, tan), což má nepříznivý dopad na slezinu. Procentuální zastoupení
jednotlivých ingrediencí je ale koneckonců na nás, tedy i výsledný účinek,
který je průnikem účinků dílčích potravin, lze ovlivnit.
Ještě chvíli zůstaneme ovlivněni vánoční atmosférou a blíže si rozebereme
staročeského houbového kubu, který si, pro své veskrze pozitivní
vlastnosti, nachází stále více cestiček na náš vánoční stůl.
Houbový kuba
Kroupy – povaha svěží, chuť sladká, účinky – posiluje slezinu, harmonizuje
žaludek, odstraňuje vlhkost a zároveň doplňuje tekutiny.
Houby – (v závislosti na druhu) povaha vyrovnaná až teplá, chuť sladká, účinky –
posiluje slezinu, doplňuje qi i yin.
Česnek – povaha teplá, chuť sladká a ostrá, účinky – zahřívá střed, posiluje
slezinu, tráví potravu, hubí parazity (také je dobrý proti upírům J)
Koření – obecně, povaha teplá až horká, chuť ostrá, účinky – zahřívá,
rozhýbává a doplňuje qi.
Sůl - povaha neutrální, chuť slaná, účinky – harmonizuje střední zářič,
doplňuje ledviny, zvlhčuje.
Podtrženo sečteno, houbový kuba posiluje slezinu, harmonizuje střední
zářič, lehce zahřívá, doplňuje qi i yin.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Zdraví které chutná
Jestli se mi podařilo přimět vás alespoň trochu k zamyšlení nad letošní (nejen)
štědrovečerní večeří, ale i nad celkovým „image“ české kuchyně, budu rád.
Přeju vám veselou mysl, stálé zdraví, dobrou qi a dobrou chuť!
Citace:
1. LIU, Jilin. Chinese Dietary Therapy, str. 97.
2. LIU, Jilin. Chinese Dietary Therapy, str. 127.
3. LIU, Jilin. Chinese Dietary Therapy, str. 128.
Použitá literatura:
LIU, Jilin; Peck, Gordon (ed.). Chinese Dietary Therapy. Churchill Livingstone,
1995. 252 s. ISBN 978-0443049675.
„Zdravé“ cukroví
Napsala: Denisa Hunalová
Co se týká vánočního cukroví, já osobně se snažím u
dietetiky vycházet z našich kořenů. Proto ani klasické
vánoční cukroví nijak nezavrhuji a nepeču za každou
cenu s pohankovou, špaldovou a jinou moukou. Snažím
se ale používat co nejčerstvější suroviny, včetně másla a
čerstvého koření (vanilku apod.). Osobně si myslím, že
cukroví k nám patří, je součástí naší kultury a jedenkrát
za rok můžeme i malinko zahřešit.
A podle vlastní zkušenosti, k Vánocům patří byt
provoněný vanilkou, skořicí a zázvorem (což je koření
zahřívací a pro zimní období ideální) a vanilkové
rohlíčky z pohankové mouky prostě nejdou! Když nechci
používat klasickou mouku bílou, dá se zvolit celozrnná
žitná nebo pšeničná.
Pro ulehčení “tělu” využívám spíše nepečené cukroví:
Špaldové oříškové kuličky
200g špaldy, 2cm řasy kombu, 150g rozinek, 100g datlí,
1/4 lžička skořice, 100g vlašských nebo lískových ořechů, 1
lžička kakaa (popř. karob), špetka soli.
Špaldu přes noc namočíme, druhý den vaříme cca
45min. s řasou a špetkou soli v tlakovém hrnci. Z vařené
špaldy vyjmeme řasu, slijeme přebytečnou vodu,
smícháme s rozinkami, nakrájenými datlemi, kakaem,
skořicí a ořechy, které jsme opražili na suché pánvi. Směs pomeleme (v mlýnku,
popř. rozmixujeme), utvoříme kuličky a obalujeme v kokosu, kakau, skořici
nebo sezamu.
Ovesné sušenky
250g ovesných vloček s klíčky, 4 jablíčka, rozinky, datle, 2 lžíce ječného sladu,
vlašské oříšky, kokos, 1/2 lžičky kakaa, 1/2 lžičky melty, kardamon, skořice, mletý
hřebíček, strouhaná kůra z 1/2 citronu, špetka soli.
Nastrouháme jablka, opražíme kokos, ořechy (ty zvlášť). Najemno nakrájíme
rozinky a datle. Vše smícháme. Pokud nám jablíčka pustila více vody, přidáme
vločky. Směs dáme odpočinout na 30 minut, vločky tak nabobtnají. Z těsta
vytvarujeme sušenky, dáme na pečící papír a pečeme ve vyhřáté troubě na
150°C.
Kokosová rýže nebo kokosovo-rýžové kuličky
200g sladké rýže, 150ml kokosového mléka + 1 lžička kokosového tuku, 4 lžíce
rýžového sirupu, vanilka, 150g strouhaného kokosu.
Kokos upražíme na pánvi (trochu si schováme), rýži propláchneme, dáme vařit.
Rýži rozvaříme na hustou kaši. Po 15min. přidáme kokosové mléko, tuk, sirup,
trochu nepraženého kokosu, vanilku a větší část opraženého kokosu. Mícháme
a vaříme cca 5min. Pokud je potřeba, přidáme vodu. Kaši servírujeme v malých
mističkách (můžeme vytvarovat i kuličky, to ale musí být hmota tužší, proto
můžeme přidat kokos). Kaši můžeme přelít sirupem. Kuličky vyválíme v kokosu.
Co ale o Vánocích nesmí chybět, je perník. Koření obsažené v klasickém
perníku podporuje pohyb čchi.
43
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
POHYB A ENERGIE
Starý čínský bojový styl
- Wudangské baguazhang
Napsal: Zhai Feng
Přeložila: Zuzana Drahovzalová
N
utnost bránit své území a potřeba zajistit
bezpečí v zemi vedla v Číně k neustálému
zdokonalování
bojových
dovedností.
V průběhu několika tisícileté historie
této rozsáhlé říše se vyvinulo několik
významných směrů čínských bojových umění, přičemž
každý z těchto směrů se dělil na množství odvětví a
škol. Zkušenosti se dědily a vylepšovaly z generace na
generaci, výsledkem čehož byly velice účinné bojové
styly, které si vysloužily až legendární slávu. Mezi
takovéto styly patřil mimo jiné i baguazhang.
WUDANGSKÉ KUNG-FU
Baguazhang je v Číně velice rozšířeným stylem, v
44
rámci kterého také rozlišujeme množství různých škol. V tomto článku
si představíme wudangské baguazhang. Nejdříve se však zastavme u
bojových umění wudangského směru. Za zakladatele wudangského kung-fu
se považuje polomytický taoista Zhang Sanfeng, který měl na začátku dynastie
Ming (1368–1644 n. l.) založit ve Wudangských horách nový taoistický
směr a pozvednout poslední vlnu rozkvětu taoismu. Čínská bojová umění
taoistického směru zaznamenala v tomto období velký rozmach a začala
se rozšiřovat i do vnějšího světa. Tato bojová umění vychází samozřejmě z
principů taoistické filosofie. Pro tento směr jsou charakteristické tzv. vnitřní
styly (neijiaquan), které kladou velký důraz na jednotu mysli a těla a na práci
s vnitřní energií. Mezi nejznámější patří kromě baguazhang i taijiquan a
xingyiquan. Tyto tři styly se zpočátku od sebe vůbec neoddělovaly, tvořily
jeden ucelený systém. Až později se začaly na základě svých zvláštností
vydělovat a pojmenovávat uvedenými názvy.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
POHYB A ENERGIE
ZVLÁŠTNOSTI STYLU BAGUAZHANG
Baguazhang je v rámci wudangských vnitřních
stylů velice významným stylem, vyznačuje se
proměnlivými technikami dlaní a krouživými
kroky. I jeho principy vychází z taoistických teorií
o taiji, jin a jangu. V pohybech se horizontální
protíná s vertikálním, kroky jsou vedeny ve čtyřech
přímých a čtyřech šikmých směrech. Některé staré
příručky baguazhang vysvětlují principy tohoto
stylu prostřednictvím principů osmi trigramů
z Knihy proměn. Z tohoto důvodu se tento styl
nazývá baguazhang – dlaň osmi trigramů. Techniky
se neustále proměňují a jsou nesmírně jemné,
nepatrné. Kromě toho vytváří techniky baguazhang
a taoistická dechová cvičení jeden celek; vnitřní a
vnější se zušlechťuje zároveň, takže se netříbí pouze
schopnost obrany a útoku, ale posiluje se také
tělesná kondice.
Způsob využití síly ve stylu baguazhang se vyznačuje
tím, že se “měkké a tvrdé vzájemně doplňuje” a na
soupeře se útočí soustředěnou silou. V baguazhang
se lidské tělo dělí na devět dílů: hlava je koncem,
pas je středem a podbřišek je kořenem; ruce jsou
koncem, lokty jsou středem a ramena jsou kořenem;
chodidla jsou koncem, kolena jsou středem a kyčle
jsou kořenem. Rozhýbáním těchto devíti dílů proniká
síla skrze dlaně, a ta je pak drtící a nezměrná. Pro
všechny pěstní styly platí, že bez techniky nohou
postrádají ruce pružnost, proto je hlavní strategií
baguazhang ovládnutí nepřítele prostřednictvím
kroků. Vynikající zvládnutí techniky nohou je jedním
ze základních předpokladů osvojení si baguazhang.
Kroky se neustále mění, abychom se vyhnuli
nepříteli. Předstíráme, že směřujeme na východ,
ale zaútočíme na západě; ukazujeme nahoru, ale
zaútočíme dole. Takto je pro soupeře těžké se bránit.
BAGUAZHANG A ZDRAVÍ
Podobně jako taijiquan, i baguazhang se v dnešní
době cvičí často spíše pro zdraví. Základním
předpokladem pro úspěšné zvládnutí vnitřních
stylů je ztišení a soustředěnost. Když se mysl ztiší,
zklidní se i dech. Když se zklidní dech, čchi a krev
mohou ve svých drahách proudit bez překážky. A
když čchi a krev proudí bez překážky, odolává člověk
nemocem. Aby se tento efekt prozkoumal, sestavil
Tělovýchovný institut v Pekingu v posledních letech
výzkumný tým zkoumající vliv baguazhang na
fyziologii starších lidí. Ve výzkumu se tým zaměřil
na skupinu lidí, kteří vytrvale cvičí baguazhang již
několik let. Výsledky ukázaly, že cvičení baguazhang
zlepšuje činnost pohybového a dýchacího ústrojí a
působí příznivě na srdečně-cévní a nervový systém.
45
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Čínská kosmologie
Horoskop
Horoskopy starých
čínských Mistrů - rok
Vodního Hada
Napsala: Eva Joachimová
Č
ínský kalendář, sledující den po dni ubíhání času
již 4711 let, představí 9. února 2013 ve 23 hodin
rok Vodního HADA. Slavnostní průvody rozzáří
čínské čtvrti velkoměst prakticky celého světa,
obrovitý barevný drak východních tradic se proletí
ulicemi a oznámí všem příchod nového vládce, vládce
velmi zvláštního, jemného a charizmatického, příchod HADA.
Spolu s ním bude vládnout přizpůsobivá, životodárná, ale jako
vlna tsunami nelítostná, drsná, ničivá a nekompromisní – VODA.
HAD přijme její jméno a pro příští rok ho budeme nazývat Vodním.
Otevření času hmoty nebude od Vody daleko, přinese nám energii
VLHKA.
V cyklu času světa kráčíme pod vládou VODNÍHO DRAKA do
tajemného bezejmenného GUA středu[1]. Toto GUA ovládne jin
i jang, ve své syrové podobě bude škodit i pomáhat. Harmonizovat
ho budeme muset my sami – naší životní cestou GUA KAN (1).
Podívejme se, co nám předpovídal vládce roku 2012, Vodní Drak:
46
Vodní Drak zvedne vody, vyplaví na světlo světa vše, co dosud
bylo našim zrakům skryto pod převislými břehy, kořeny stromů,
nánosy bahna. Velmi pravděpodobně se můžeme těšit na aféry,
které mohou dokonce zatřást zaběhlými zvyklostmi. Jako lavina
se bude světem šířit boj o principy, boj, který začal dvojitý Kov
roku Zajíce[2]. Není to vůbec příjemná představa, urputnost a
neústupnost draků známe z pohádek dětských let a Drak, jako
vládce nastávajícího roku svou bezohledností a z určitého pohledu
i krutostí za nimi nezůstane pozadu. Hodně se bude hovořit o
vzdělání, pro tak charizmatického jedince, jakým je Drak, je
studium velmi důležité. Čeká nás úžasný rok. Ale nemylme se, ani
náhodou to nebude rok odpočinkový. Můžeme hodně získat, ale
také neuvěřitelně mnoho ztratit.
Jeho prognózy se naplnily do dna, afér jsme si zažili tolik, že by
se daly rozložit na několik let. Politická reprezentace ve vězení,
krutý dopad metanolové aféry, kdy jsme opravdu oplakali to
nejcennější – život. I další výživná sousta pro novináře položila
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Čínská kosmologie
Horoskop
spoustu otázek a ne na všechny jsme dostali odpověď.
Svět budoucí, svět v roce VODNÍHO HADA
Rok Vodního Draka byl v podstatě jednoduchý. Všechno odkrýt,
vyzvednout, na vše poukázat, protože pak nezbude nic jiného,
než to řešit. Had bude právě opačný. Všechno skrýt a vypořádat
se s tím sám. Základním rysem roku bude niternost, vnitřní
opravdovost stabilizace a zažití všeho, co otevřel Drak. Rok
Hada bude výrazně klidnější, než rok Draka, ale nejsem si vůbec
jistá, že bude jednodušší.
Podívejme se na charakteristiky jednotlivých vládců:
H a d (přirozenost – Oheň) 20. 4. – 19. 5., 09–11 hodin[3]
Inteligentní, sečtělý Had je těžkým introvertem, ač z jeho
dynamických reakcí odhadujeme pravý opak. Deprese mohou
dosáhnout u Hadů ohromujících rozměrů právě pro to, že
navenek se bude jednat o bujaré jedince. Prostě na tváři klaunův
smích a v duši pláč, vzhledem k jeho síle může končit hluboká
deprese až sebevraždou. Pro Hady dokonce existuje speciální
akupunktura.
Had má v křesťanských zemích špatnou pověst, v zemích Asie
však je Had ctěn a vážen pro svou moudrost a ostrovtip. Had má
vyvinutý instinkt, přemýšlí mnoho a hluboce. Had je ochoten
pomáhat svým přátelům, ale ne penězi, nýbrž jen radou nebo
činem. Bohužel všechny, kteří jsou mu povinováni, obtáčí tak,
že se sotva mohou hýbat.
Voda dává značnou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit jiné,
tichým, zato neúnavným úsilím dovede ohladit i nejtvrdší odpor,
přináší přesvědčivost, schopnost komunikace, hluboké myšlení,
soustředěnost, zdrženlivost, ale i pasivitu a přílišnou smířlivost.
LUO SHU - 515 – Slovy můžeme tyto cykly Letící hvězdy
charakterizovat:
Čas určený k návratu k sobě a k naší cestě. Ovšem pozor na
ublížené Já.
Působením na hmotu energetizují a aktivují STŘED[4]. Aktivity
ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem
za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU,
negativní působení očekáváme opět ze STŘEDU.
Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí.
Vyhodnocovat, ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit.
Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních myšlenek
či činů přinese místo úspěchu ztrátu.
Shrneme-li vše, co nám vládci přinášejí, vychází nám jediné:
rok, který bychom měli využít k položení a hlavně zodpovězení
otázek – kdo jsme, co jsme a kam jdeme. Had by měl doplnit
detaily všemu, co Drak s nevídaným úsilím, nicméně často
zbrkle a nepříliš realisticky začal. A hlavně by měl do dění světa
zakomponovat slovo, které je Drakovi zcela cizí: přiměřenost.
Vládnout bude Oheň Hada, Voda a Země (Vlhko - otevření
času hmoty)[5]. Pro nás to znamená jediné: pokud se dokážeme
udržet ve středu, pokud se nenecháme vykolejovat zvenčí,
pak Oheň a Voda umožní archetypální obnovu energie a věci
– včetně našeho zdraví -- se budou řešit za nás. Představit si to
můžeme jako mističku se živou vodou. Pokud nebudeme její
stěny nachylovat, budeme se po celý rok vlády Hada koupat v
její blahodárné tekutině.
Mimořádně důležité bude Já. Drak nás vláčel situacemi, často
jsme měli problémy se v nich vůbec zorientovat. Had se bude
muset zamýšlet nad svou životní cestou, řešení vyvozovat z ní.
A samozřejmě za ně pak přebírat zodpovědnost. Had nás bude
zastavovat a klást stejné otázky znovu a znovu, nespokojí se s
odpovědí na půl pusy. Půjde ke kořenům a bude nás válcovat
tak dlouho, dokud na jeho výzvu nepřistoupíme.
Velmi složité budou začátky. Směr působení bude zvenčí
dovnitř, takže vše co začneme, se bude hromadit v nitru, Had
jen tak něco nepustí. Vyrábět či psát můžeme do šuplíku, ven
to dostane až KŮŇ, který převezme vládu napřesrok. Co ale
stihneme do konce vlády Draka, ponese dál Had s veškerou
seriózností a odpovědností.
Obrovský pozor si budeme muset dát na svou vlastní sílu a
energii, na motivaci a chuť jít dál. Po dramatických výstupech
Draka jsme velmi unaveni, a Had nám cestu nucenými zastávkami
příliš neulehčí. Podíváme-li se na Hadovu charakteristiku,
trochu nás mrazí: „Inteligentní, sečtělý Had je těžkým introvertem,
ač z jeho dynamických reakcí odhadujeme pravý opak. Deprese
mohou dosáhnout u Hadů ohromujících rozměrů“.
Rok Hada bychom měli skutečně zaměřit na vlastní obnovu.
Měli bychom se poptat těla, jak se vlastně cítí, s dětmi si zahrát
na babu či mimořádně aktuální „člověče, nezlob se“, spravit
okap a natřít dveře, aby i dům se za sebe nemusel stydět, na
zahradě i posedět, nejen do ní rýpat rýčem. V roce Hada máme
na vybranou, buďto se dokážeme zastavovat sami, nebo to za
nás udělá čas s razancí ohnivého Hada.
Rok Krysy, počáteční rok dvanáctiletí Země (2008), nás vyzval
na cestu. V roce Buvola jsme měli překročit sebe sama. Tygr
nás vyzval k uhájení svého světa. Zajíc začal budovat domov
bez slitování se vším, co jeho noru ohrozí. Drak vložil do tohoto
budování principy. A HAD po nás bude chtít to nejtěžší,
abychom je zařadili do svého života, abychom se stali sami
sebou.
[1] GUA (kua) znamená v tomto případě trigram Knihy proměn
YI JING
[2] Kovový Zajíc a Kov na otevření hmoty
[3] Tato období budou pro Hada zvlášť důležitá
[4] Například centrum města, bytu…
[5] Magický čtverec LUO SHU – sektory 1,5,9
47
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny 3/2012
Horoskop
PRAVIDLA PRO AUTORY ČLÁNKŮ
D
ěkujeme všem autorům za příspěvky do časopisu
Ženšen. Vždy uvítáme, když se s námi formou článků
podělíte o své vědomosti a zkušenosti, ať už jste
zkušený praktik TČM nebo začátečník.
Pokud máte v úmyslu napsat článek pro časopis
Ženšen, oceníme, zkonzultujete-li s námi téma
předem. Obecně lze říci, že máme zájem jak o
aktuality z oboru, tak o odborné články z oblasti historie TČM,
akupunktury, fytoterapie, dietetiky a o kazuistiky z klinické praxe.
Pro širší veřejnost jsou určeny články o cvičení, fengshui, čínské
kosmologii nebo reportáže z Vašich pobytů v Číně, které mohou
být napsány populárnějším stylem.
Časopis je publikován čtvrtletně v internetové podobě na
stránkách Komory TČM, vždy v březnu, červnu, září a prosinci a je
tematicky zaměřen na příslušné roční období.
O tom, zda článek bude v časopisu zveřejněn, rozhoduje redakční
rada po jeho přečtení, publikaci nelze garantovat předem.
Můžeme se na Vás obrátit se žádostí o doplnění, vysvětlení nebo
změnu v textu.
Články posílejte v programu Word jako přílohu emailem na
adresu [email protected] nebo [email protected]
Oceníme, pokud nám pošlete také fotografie či obrázky a to
rovněž v příloze, ve formátu jpg.
Pokud přispíváte do časopisu poprvé, nabízíme Vám možnost
uveřejnění Vaší krátké prezentace v seznamu autorů. Pokud máte
zájem, pošlete nám emailem svoji malou fotografii a profesní
charakteristiku ve třech až čtyřech větách. Uveřejníme je v
příslušném čísle Ženšenu.
Copyright je definován v licenční smlouvě, která je ke stažení
zde.
Při psaní čínských odborných termínů TČM je třeba dodržovat
tato základní pravidla:
* Názvy akupunkturních bodů se píší v souladu se standardem
schváleným WHO (http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/
Jh2947e/4.2.html), tj. nejprve mezinárodní zkratka dráhy s
číslem bodu bez mezery či spojovníku, za nimi pak čínský název
bodu v pinyinu s malým počátečním písmenem. Podle stejného
standardu se píší i čínské názvy akupunkturních drah.
48
Např.: LR3 taichong, SP6 sanyinjiao, CV12 zhongwan, GV14
dazhui, shoushaoyin xinjing, zuyangming weijing apod.
* Čínská jména léčiv v pinyinu se píší s malým počátečním
písmenem jako jedno slovo.
Např.: danggui, maziren, shudihuang, dongchongxiacao,
chaobaizhu, zhigancao apod.
* Odborné termíny v pinyinu se píší s malým počátečním
písmenem. Víceslabičné lexikální jednotky se píší jako jedno
slovo.
Např.: yangxu – prázdnota jangu, ganyu – stísnění jater,
weihuo – žaludeční oheň, shenyinxu – prázdnota jin ledvin,
pangguangjing – dráha močového měchýře apod.
* Odděleně po slovech se píší víceslovná spojení, např.:
ganyu qizhi – stísnění jater ze stagnace čchi, feiqi shangni –
protichůdný vzestup čchi plic, huoxue huayu – oživovat krev
a přeměňovat sraženiny, ganqi fan wei – jaterní čchi napadá
žaludek, zutaiyang pangguangjing – taiyangová nožní dráha
močového měchýře apod.
* S počátečním velkým písmenem se píší jenom vlastní jména,
např. osob, děl, institucí apod.: Zhang Zhongjing, Li Shizhen,
Huangdi neijing, Shanghanlun, Bencao gangmu.
Citace:
V textech článků určených do odborné sekce časopisu jsou
vyžadovány citace pramenů, které dokládají hlavní tvrzení
článku.
V zájmu sjednocení metody citací a bibliografických záznamů
budou zápisy v Ženšenu uváděny podle mezinárodních
citačních norem ISO 690 a ISO 692, které jsou u nás
nejrozšířenější. V tomto čísle záznamy upravila redakční rada,
v následujícím čísle budou uvedeny návody, které poslouží
autorům k vytváření záznamů v souladu s uvedenými
normami.
Těšíme se na spolupráci s Vámi,
Redakce časopisu Ženšen
Download

Ženšen - Komora TČM