Dálnice D3 ve Středočeském kraji EIA
Benešov, 31.1.2011
Úvod
V průběhu roku 2009 byla v součinnosti s Ministerstvem životního
prostředí dokončena „Technická studie“ variant D3 v obou
koridorech (východní a západní), jakožto podklad pro proces EIA
Koncem roku 2010 byla dokončena dokumentace pro proces EIA
Posudek na tuto dokumentaci není dosud zpracován, následující
prezentované stručné závěry jsou pouze předběžné.
31.1.2011 – Benešov
2
Důležité milníky v procesu EIA od r. 2007
03/2007 ŘSD ČR vypsalo výběrové řízení na „Oznámení“ podle §
6 zák. 100/2001 Sb. pro etapy I (st. 301 – 303) a II (st. 304 –
305) v koridoru stabilizovaná v souladu s platnou ÚPD
06/2007 PRAGOPROJEKT, a.s. Praha zpracoval „Oznámení“ pro I.
Etapu
07/2007 MŽP ČR zveřejnilo „Oznámení“ pro I. etapu a zahájilo
proces projednávání podle zákona
08/2007 SUDOP, a.s. Praha zpracoval „Oznámení“ pro II. Etapu
09/2007 MŽP vydalo v souladu se zákonem závěr zjišťovacího
řízení pro I. etapu ve kterém rozhodlo, že záměr bude dále
projednáván podle zákona a stanovil podmínky, m.j. zahrnutí
hodnocení variant ve východním koridoru (Promika)
10/2007 MŽP ČR zveřejnilo „Oznámení“ pro II. etapu a zahájilo
proces projednávání podle zákona
31.1.2011 – Benešov
3
12/2007MŽP vydalo v souladu se zákonem závěr zjišťovacího
řízení pro II. etapu ve kterém rozhodlo, že záměr bude dále
projednáván podle zákona a stanovil podmínky, m.j. zahrnutí
hodnocení variant ve východním koridoru (Promika)
01/2008 ŘSD ČR objednalo u f. PUDIS, a.s. Praha vypracování
„Studie alternativní trasy dálnice D3 v úseku Praha – Mezno“,
jejímž úkolem je návrh variant ve východním koridoru (Promika)
podle podmínek a požadavků MŽP. Tato studie byla několikrát
konzultována se zástupci MŽP a byla dokončena v 10/2009
05/2009 ŘSD ČR (oznamovatel záměru) vypsalo výběrové řízení
na vypracování „Technické studie“ variantního řešení a
„Dokumentace“ podle § 8 zák. 100/2001 Sb. pro obě etapy I (st.
301 – 303) a II (st. 304 – 305) v koridoru stabilizovaná
(západním) v souladu s platnou ÚPD a v koridoru východním
(Promika)
31.1.2011 – Benešov
4
08/2009 ŘSD ČR (oznamovatel záměru) objednalo u sdružení
„PRAGOPROJEKT/SUDOP – D3 Středočeská část“ „Technickou
studii“ a „Dokumentaci“
12/2009 Technická studie variant v obou koridorech předána
objednateli, řešení variant ve východním koridoru bylo převzato
ze studie PUDISu a dopracováno sdružením na úroveň nutnou
pro posuzování vlivů na životní prostředí
08/2010 „Dokumentace“ podle § 8 zák. 100/2001 Sb. předána
objednateli a na MŽP ke kontrole úplnosti
12/2010 ŘSD ČR (oznamovatel záměru) předložilo
v požadovaném množství výtisků a elektronických nosičů dat na
MŽP kompletní „Dokumentaci“ podle § 8 zák. 100/2001 Sb.
v 1. polovině ledna byla „Dokumentace“ MŽP rozeslána dotčeným
správním a samosprávním úřadům a zájmovým sdružením
31.1.2011 – Benešov
5
Výhled procesu EIA
Cca do poloviny února vybere MŽP zpracovatele posudku
Po zveřejnění dokumentace mají úřady a zájmová sdružení
podle zákona lhůtu 30 dnů na vyjádření k „Dokumentaci“ a
doručení na MŽP
Následně předá MŽP „Dokumentaci“, vyjádření úřadů a
sdružení zpracovateli posudku. Doba zpracování posudku je
zákonem určena na 60 dní (ve složitých případech +30 dní) od
předání dokumentace a vyjádření
Po zveřejnění posudku mají úřady a zájmová sdružení podle
zákona lhůtu 30 dnů na vyjádření k „Posudku“ a doručení na
MŽP
Následuje veřejné projednání a stanovisko
31.1.2011 – Benešov
6
Přehledná situace koridorů
VÝCHODNÍ KORIDOR
dl. cca 56,4 km
SOKP
ZÁPADNÍ KORIDOR
dl. cca 58,2 km
7
Přehledná situace variant – Západní
(dříve Stabilizovaná)
Z1
Z2
SOKP – Jílové u Prahy – Z1, Z2
8
Přehledná situace variant – Západní
(dříve Stabilizovaná)
Z3
Z2
Z1
Jílové u Prahy – křížení se sil. III/1057 (km 19) – Z1, Z2 ,Z3
9
Přehledná situace variant – Západní
(dříve Stabilizovaná)
Z2
Z3
Z1
Z1
Z2
křížení se sil. III/1057 (km 19) – křížení se sil. III/11434
(km 28) (Přibyšice) Z1, Z2 ,Z3
10
Přehledná situace variant – Západní
(dříve Stabilizovaná)
KŘENOVICE
Křenovice – podvarianta Křenovice
11
Přehledná situace variant – Východní
A2
(dříve PROMIKA)
B2
A3
A4
SOKP až MÚK Všechromy (D1) – A2, A3, A4
12
Přehledná situace variant – Východní
(dříve PROMIKA)
C3A
C3B
C3
B2
C1
C1
Olbramovice až Nová Hospoda – C1,C3(C3A, C3B)
13
Soulad s ÚPD
Západní koridor (Z1, Z2) je v souladu s ÚP VÚC Pražského regionu a ÚP
VÚC Benešovska, s Rozborem udržitelného rozvoje území Středočeského
kraje a s ÚPD většiny obcí. Východní koridor není v souladu. =>
ZPOŽDĚNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY VE VÝCHODNÍM KORIDU OPROTI
ZÁPADNÍMU CCA 5 – 10 LET!
14
Přehled střetů s vybranými prvky ÚSES a OPVZ
Koridor Západní
1)RBK 1197 – KM 7,0 – Z1 řešeno tunelem, Z2 řešeno tunelem
2)NRBK K-61, EVL Dolní Sázava – KM 12,0 – řešeno mostem
3)RBK 1219 – KM 26,0 – Z2 řešeno tunelem
Praha
3)
1)
2)
15
4)RBK 298 – KM 54,0 – řešeno mostem
BEZ ZÁSAHŮ DO OPVZ
Benešov
Votice
4)
16
Koridor Východní
1)RBC 1856 TEJČEK – KM 11,0 – částečně řešeno mostem
2)NRBK K-61 – KM 16,5 – řešeno mostem
3)RBK 1317, EVL Dolní Sázava – KM 21 – řešeno mostem
Benešov
2)
1)
3)
4)RBK 1219, KM 24,0 – řešeno mostem
5)RBC 947 ŠIBERNA, KM 28,0 – řešeno tunelem
4)
5)
17
6)RBK 300 – KM 49 (C1) – řešeno mostem
7)RBK 298 – KM 56,5 (C1) – řešeno mostem
8)RBC 840 BÁBIN KOUT – KM 51,5 (C3A, C3B) – částečně řešeno mostem
8)C3A, C3B – KM 51-52 PRŮCHOD OPVZ
8)
8)
7)
6)
18
Vliv na obce – Hluková studie
D3 - Z2
Zpracována na:
Oba koridory a
všechny varianty,
včetně nulové
Obchvat
Jílového
Přivaděč Týnec
nad Sázavou
Václavickou
spojku
Václavická spojka
Benešov
Součástí Hlukové studie je návrh protihlukových opatření
19
Protihluková opatření –
Západní koridor:
Součástí EIA je hluková studie s návrhem protihlukových opatření s
následným posouzením. Protihluková opatření jsou navržena v
následujících lokalitách:
Okrouhlo – most přes Záhořanský potok (limity splněny)
Jílové u Prahy – Svatováclavské Lázně, Z1 – (limity výrazně
překročeny) – ŘEŠENÍ VAR. Z2 (limity splněny), most přes
Sázavu (limity splněny)
Bohuliby – Okraj Bohulib (limity mírně překročeny)
Kamenný přívoz – Hostěradice (limity splněny)
Netvořice – Dunávice Z2 (limity splněny), Dunávičky Z3 (limity
mírně překročeny) (ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST)
Krusičany – Z3 (limity splněny)
Chrášťany –Z1 (limity splněny)
31.1.2011 – Benešov
20
Chlístov (Václavická spojka) – (limity splněny), Plíhalův mlýn
(limity výrazně překročeny) (2 BUDOVY)
Neveklov – Doloplazy (limity splněny)
Maršovice – Maršovice, Strnadice (limity splněny)
Vrchotovy Janovice – Šebáňovice (limity splněny)
Vojkov – (limity splněny)
Votice – Bučovice (podvar. Maršovice) (limity splněny)
Heřmaničky – lok. Balkán, Dědkov, Březina, Čišťovice-Bída (limity
splněny), Loudilka (limity splněny)
Sedlec-Prčice – Mrákotice (limity splněny)
Ješetice – Radíč (limity mírně překročeny)
Červený Újezd – Zátiší a Horní Borek (limity splněny)
31.1.2011 – Benešov
21
Protihluková opatření –
Východní koridor:
Říčany – Jažlovice – u varianty A3 (limity mírně překročeny), A2,
A4 (limity splněny)
Strančice – Otice, Svojšovice, Všechromy, A2 (limity splněny)
Kunice – Vidovice a Horní Lomnice (limity splněny)
Pětihosty – (limity hraniční), lokality Hájek, Na Altáně, Obora
(limity splněny)
Pyšely – Kovářovice (limity splněny), Borová Lhota (limity mírně
překročeny)
Čtyřkoly – lokalita Cihelna a Jericho (limity výrazně překročeny)
Čerčany – Vysoká Lhota (limity nejsou výrazně překročeny)
Nespeky – osada Městečko (limity výrazně překročeny)
Poříčí nad Sázavou – i přes návrh tunelu v lokálních místech (limity
výrazně překročeny)
Mrač – tunel (limity splněny)
Benešov – tunel (limity splněny), Pomněnice (limity splněny)
31.1.2011 – Benešov
22
Bystřice – Jírovice, Bystřice (limity mírně nesplněny), PetroviceKnihovka (limity výrazně překročeny), Radošovice-Boroví (limity
výrazně překročeny), Tožice (limity mírně překročeny)
Olbramovice – u varianty C1 u obce Podolí (limity splněny), C3 u
obce Křešice (limity splněny)
Votice – u varianty C1 u obce Košovice a Nazdice (limity splněny),
u varianty C3 u města Votice-Srbice (limity splněny), Beztahov
(limity mírně nesplněny), Hostišov (limity splněny)
Heřmaničky – Durdice, Peklo (limity splněny), Drahnova (limity
mírně nesplněny), Velké Heřmanice (limity splněny), Loudilka
(limity výrazně překročeny)
Smilkov – u varianty C3 u obce Oldřichovice, (limity výrazně
překročeny)
Ješetice – u varianty C1 u obce Radíč (limity splněny)
Červený újezd – u varianty C1 u obcí Zátiší, Horní Borek (limity
splněny), C3B – lokalita v Hájku (limity splněny)
Miličín – u varianty C3A u lokality Záhoří-Hataš, Záhoří, Reksyně
(limity splněny)
31.1.2011 – Benešov
23
Porovnání variant
Varianty v obou koridorech jsou vedeny poměrně blízko sebe a
rozdíl v jejich vlivech na celou posuzovanou trasu je poměrně
malý.
V první fázi byl proveden výběr nejvhodnější varianty v každém
koridoru
Nejvhodnější varianta pak následně reprezentuje koridor v další
fázi posouzení
31.1.2011 – Benešov
24
Nejvhodnější varianty
Koridor Západní
poměrně rovnocenné, Z2 vhodnější pro ochranu obyvatelstva a krajiny
Z2
SOKP – Jílové u Prahy – Z1, Z2
25
Z2 vhodnější pro ochranu obyvatelstva
Z2
Jílové u Prahy – křížení se sil. III/1057 (km 19) – Z1, Z2 ,Z3
26
Z2 vhodnější pro ochranu Dunávických rybníků (bez přivaděče Týnec)
Z3 vhodnější pro ochranu Dunávických rybníků (s přivaděčem Týnec)
Z2
Z3
Z2
křížení se sil. III/1057 (km 19) – křížení se sil. III/11434
(km 28) (Přibyšice) Z1, Z2 ,Z3
27
vhodnější podvarianta Křenovice
KŘENOVICE
28
Nejvhodnější varianty
Koridor Východní
I. Úsek – vhodnější A4, vedena ve stávajícím dopravním koridoru
(rozšíření D1)
B2
A4
29
III. Úsek – C3 + C3B menší dopad na obyvatelstvo
C3B
C3
B2
30
Porovnání koridorů – pracovní závěry
Pro hodnocení zvolena metoda multikriteriálního hodnocení na
základě metodik TUKP a AECOTEM
vlivy na životní prostředí nejsou zcela neřešitelné
nejvhodnější varianty z obou koridorů jsou z tohoto hlediska
realizovatelné
Západní je vhodnější z následujících hledisek:
prospěch obyvatel z hlediska dopravní obslužnosti
v souladu s ÚPD
menší celkové negativní vlivy na obyvatelstvo
Východní je vhodnější z následujících hledisek:
ochrana přírody a krajiny
31.1.2011 – Benešov
31
Porovnání koridorů – pracovní závěry
Celkové bodové hodnocení EIA
Koridor
Hodnota
Západní
73,77
Východní
73,38
Přesto považujeme za průkazné, že z hlediska celkových vlivů na
životní prostředí je západní koridor mírně vhodnější.
31.1.2011 – Benešov
32
Odhad stavebních nákladů doporučených variant
dle EIA
Západní:
Z1, Z2, Z2, Z2
Z2, Z2, Z2, Z2
36 564 308 tis. Kč bez DPH
38 957 539 tis. Kč bez DPH
Východní:
A4, B2, C3, C3b
37 240 870 tis. Kč bez DPH
31.1.2011 – Benešov
33
Doposud vynaložené finanční prostředky na
projektovou přípravu
Západní:
68 000 000 Kč
Východní:
10 000 000 Kč
31.1.2011 – Benešov
34
Výhledové intenzity dopravy pro rok 2030 u
nejvhodnějších variant dle EIA
Západní koridor – profil u Prahy (platí pro všechny varianty):
Celkem
48 400 voz./24 hod
Východní koridor – profil u Prahy vně SOKP (var. A4 – rozšíření
D1):
D3 samostatně
44 000 voz./24 hod
D1 samostatně
75 400 voz./24 hod
Celkem ve sdruženém koridoru
119 800 voz./24 hod
31.1.2011 – Benešov
35
Doporučení při rozhodování o výběru variant
Mimo hodnocení procesu EIA se doporučuje v dalším posuzování
přihlédnout mj. k následujícímu:
Další provedené studie (Komparativní studie CityPlan)
Skupina odborníků jmenovaná vládou
Stavební náklady
Stav ÚPD
Doposud vynaložené finanční prostředky na projektovou přípravu
Problémovost výstavby
Rozvoj dopravní infrastruktury v území
Rozložení dopravní zátěže
Dopady na rozvojová území obcí
O koridoru je nutno rozhodnout na základě obecné preference a dalších
provedených studií a posouzení.
31.1.2011 – Benešov
36
Doporučení pro obce
Při zpracování územních plánů obcí respektovat prostor, na
jehož hranici bude dodržen hygienický limit hladin hluku pro
denní i noční dobu (LAeq = 60/50 dB), a to vč. jeho režimu, tj.
vyhlášení stavební uzávěry a návrhu opatření na ochranu
stávajících chráněných objektů před hlukem
Při zpracování územních plánů nevymezovat ve volné krajině u
D3 plochy pro průmyslovou zástavbu. Výstavbu logistických a
jiných center umožnit pouze v zastavěném území.
31.1.2011 – Benešov
37
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

zde - Dálnice D3