Konal(a) zkoušku
Vyloučen(a)
Nepřítomen(na) či nedokončil(a)
List 1 ze 2
ANGLICKÝ JAZYK
ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI
CVIČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE
POKYN PRO ŽÁKY: DO NÍŽE UVEDENÝCH TABULEK NIC NEVPISUJTE!
ZÁZNAM O HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
VZOR KŘÍŽKOVÁNÍ:
ANGLICKÝ JAZYK - ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI
0
BODŮ CELKEM - 1. ČÁST
Zakřížkujte právě jedno pole
1. část
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ:
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
BODŮ CELKEM - 2. ČÁST
Body
A
B
Bodů celkem
2. část
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ:
I
II
III
IV
Zakřížkujte právě jedno pole
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jméno a příjmení hodnotitele výsledného hodnocení:
Číslo osvědčení hodnotitele:
Datum výsledného hodnocení:
Podpis hodnotitele:
1. ČÁST
max. 24 bodů
cca 120 slov
cca 150 slov
List 2 ze 2
I
A
B
II
III
IV
Body celkem
2. ČÁST
max. 12 bodů
Komu...
Kopie...
Odeslat
Předmět:
cca 60 slov
cca 70 slov
I
II
III
IV
Body celkem
Download

ANGLICKÝ JAZYK List 1 ze 2