Lepidla a tmely pro průmyslové použití.
TRANSPORTATION
SIMSON Prep P
POPIS
Simson Prep P je tekutý primer, který je určen pro zlepšení adheze produktů Simson na pórovitých
materiálech. Jednotlivé aplikace lepidel se doporučuje porovnat s technickým listem konkrétního
produktu Simson.
OBLAST POUŽITÍ
- příprava pórovitých povrchů, jako je beton, pórobeton a cihla.
- příprava dřevěných povrchů (například před tmelením teakových palub)
Automobily 
Užitková vozidla 
Lodě 
Jachty 
Karavany 
Průmysl 
ZPŮSOB POUŽITÍ
Podklad musí být čistý, suchý, zbaven nečistot a mastnoty. Podklad může být očištěn pomocí Simson
Cleaner E. Do okamžiku použití mějte balení důkladně uzavřené. Nepoužívejte Simson Prep P přímo
z originálního balení. Odlijte do čisté sklenice, případně plechovky takové množství, které spotřebujete
během 30 minut a důkladně uzavřete originální balení. Vždy používejte čistý štětec pro aplikaci Simson
Prep P. Aplikujte primer na lepené povrchy pouze tak, že vytvoří kontinuální film na povrchu materiálů.
Aplikační teplota pro aplikaci Simson Prep P se může pohybovat v rozmezí +5°C až +30°C. Minimální
doba schnutí Simson Prep P je 60 minut. Nejlepších výsledků lze dosáhnout, pokud je lepeno, či
tmeleno v průběhu 6 hodin po aplikaci Simson Prep P. Proto neaplikujte Simson Prep P ve větším
množství, než na plochy, které mohou být zalepeny v průběhu 6 hodin. Zabraňte kontaktu s čistým a
primerem opatřeným povrchem, protože mastné prsty mohou způsobit špatnou následnou adhezi
lepidel Simson. Také kondenzace par může mít negativní vliv na adhezi. Z tohoto důvodu se
nedoporučuje použití Simson Prep P ani lepení v případě vysoké vzdušné vlhkosti (například pokud je
mlha).
TECHNICKÁ DATA
Obsah sušiny
Specifická hmotnost
Doba schnutí
Bod vzplanutí
Barva
Balení
Cca 65%
1,06 g/ml
›60 minut
‹ 21°C
Světle žlutá/transparentní
500 ml plechovka
SPOTŘEBA:
2
Spotřeba je závislá na použitém podkladu a pohybuje se mezi 8 a 10 m na 1 litr Simson Prep P.
SKLADOVATELNOST:
Simson Prep P je možno uzavřený skladovat na suchém místě při teplotě 5°C až 30°C po dobu 9
měsíců.
ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10
Tel: +420 271 096 610
Fax: +420 241 482 127
Email:[email protected]
www.anvitrade.cz
Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a testů. Záruku pro výsledný efekt
v
jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i
zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. S případnými nejasnostmi se můžete obrátit na náš
technicko-obchodní poradenský servis.
Download

SIMSON Prep P