restaurace Masné kráMy
Krajinská 29/13, České Budějovice
• restaurace doporučená v rámci „Stolů pro štamgasty“
• restaurant recommended within „Round Tables“
• Restaurant empfohlen im Rahmen der "Stammtische“
2
hotel dVořák
Nám. Přemysla Otakara II. 123/36, České Budějovice
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
2
restaurace Macelis
Pražská Třída 574, České Budějovice
• restaurace doporučená v rámci „Stolů pro štamgasty“
• restaurant recommended within „Round Tables“
• Restaurant empfohlen im Rahmen der "Stammtische“
3
hotel Malý piVoVar
ul. Karla IV 8-10, České Budějovice
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
3
4
hotel zátkůV důM
Krajinská 41, České Budějovice
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
restaurace pandora
Kanovnická 376/5, České Budějovice
• restaurace, ve které lze uplatnit poukaz na české jídlo
v rámci sponzorského balíčku
• restaurant where the voucher for Czech food
(from sponsorship package) can be applied
• Restaurant, wo man den Gutschein für die tschech.
Küche, aus dem Sponzorenpaket, verwenden kann
• restaurace doporučená v rámci „Stolů pro štamgasty“
• restaurant recommended within „Round Tables“
• Restaurant empfohlen im Rahmen der "Stammtische“
5
pension klika
Hroznová 25, České Budějovice
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
4
6
hotel u solné Brány
Radniční 11, České Budějovice
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
restaurace Mlýnská krČMa
Šindlovy Dvory 6, Litvínovice
• restaurace, ve které lze uplatnit poukaz na české jídlo
v rámci sponzorského balíčku
• restaurant where the voucher for Czech food
(from sponsorship package) can be applied
• Restaurant, wo man den Gutschein für die tschech.
Küche, aus dem Sponzorenpaket, verwenden kann
• restaurace doporučená v rámci „Stolů pro štamgasty“
• restaurant recommended within „Round Tables“
• Restaurant empfohlen im Rahmen der "Stammtische“
5
7
hotel adler
Klostermannova 6, České Budějovice
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
restaurace alchyMista
U Tří Lvů 10, České Budějovice
• restaurace, ve které lze uplatnit poukaz na české jídlo
v rámci sponzorského balíčku
• restaurant where the voucher for Czech food
(from sponsorship package) can be applied
• Restaurant, wo man den Gutschein für die tschech.
Küche, aus dem Sponzorenpaket, verwenden kann
• restaurace doporučená v rámci „Stolů pro štamgasty“
• restaurant recommended within „Round Tables“
• Restaurant empfohlen im Rahmen der "Stammtische“
Mlýnská stodola
Šindlovy Dvory 6 , Litvínovice
• rozlučkový večírek
• farewell party
• Abschiedsparty
VýstaViště piVoVarská zahrada
exhiBtion Grounds Brewery Garden
MesseGelände BrauereiGarten
• zahajovací večírek
• get–together party
• Eröffnungsparty
8
park hotel
Masarykova 602, Hluboká nad Vltavou
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
9
hotel záViš z Falkenštejna
Armády 25, Hluboká nad Vltavou
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
Sponzorské balíčky
Sponsorship packages | Sponsorenpakete
1
2
lázně orient spa
Skuherského 2, České Budějovice
• lázně, ve kterých lze uplatnit poukaz na lázeňské
služby v rámci sponzorského balíčku
• spa, where the voucher for spa services
(from sponsorship package) can be applied
• Kurbad, wo man den Spa-Gutschein aus dem
Sponzorenpaket verwenden kann
záMek | castle | schloss
hluBoká nad VltaVou
• projížďka kočárem
• carriage ride
• Kutschenfahrt
10
residence – apartMány
U Černé věže 13, České Budějovice
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
11
hotel Budweis
Mlýnská 165/6, České Budějovice
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
Pořadatel | Organizer | Veranstalter
5
1
Svaz zakládání a údržby zeleně
Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek
Křídlovická 68
603 00 Brno
4
VýstaViště České BudějoVice parkoViště
exhiBition Grounds České BudějoVice parkinG
MesseGelände České BudějoVice parkplatz
• parkování pro návštěvníky kongresu a výstavy zdarma
• free parking for congress and exhibition visitou
• Parkplätze für die Kongress-und Ausstellungsbesucher
kostenlos
Grandhotel zVon
Nám. Přemysla Otakara II. 90/28, České Budějovice
• hotel se sjednanou speciální kongresovou cenou
• hotel with a special congress agreed price
• Hotel mit einem speziellen Kongresspreis
Patron:
3
VýstaViště České BudějoVice
exhiBition Grounds České BudějoVice
MesseGelände České BudějoVice
• hala T – výstavní hala
• hall T – exhibition hall
• Halle T – Ausstellungshalle
1
IOB - Internationale Organisation für naturnahe
Badegewässer e. V.
Überseetor 14
D-28217 Bremen
2
VýstaViště České BudějoVice
exhiBition Grounds České BudějoVice
MesseGelände České BudějoVice
• hala Z – kongresová hala
• hall Z – congress hall
• Halle Z – Kongresshalle
Restaurace | Restaurant | Restaurant
Organizátor | Realizer | Organisator
1
Ubytování | Accommodation | Unterkunft
Greenplan, s.r.o.
Lány na Důlku 10
530 02 Pardubice
Místa spojená s kongresem a výstavou
Places connected with the Congress and
the Exhibition | Mit dem Kongress und
der Ausstellung verbundene Plätze
ČESKÉ BUDĚJOVICE
BUDWEIS
PLÁNMĚSTA | TOWNPLAN | STADTPLAN
Mapa areálu
Map of the Exhibition Grounds
Geländerkarte
Koupací jezírka bez hranic
6. MEZINÁRODNÍ KONGRES KOUPACÍCH JEZÍREK
Swimming Ponds Without Borders
6th INTERNATIONAL CONGRESS OF NATURAL BATHING WATER
Schwimmteiche ohne Grenzen
6. INTERNATIONALER SCHWIMMTEICH-KONGRESS
2
8
9
směr Hluboká nad Vltavou
2
7
2
3
1
5
1
4
11
10
5
1
3
6
1
2
3
5
4
4
copyright © PLANstudio, spol. s r.o.
Download

českébudějovice budweis - 8. internationaler schwimmteich