Rotoblok VCB
Rozvaděč VN nové generace
ZPUE S.A. ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa,
e-mail: [email protected]
Struktura
Holdingu
ZPUE Trade, s.r.o., ul. Kvítkovická 583, 763 61
Napajedla, e-mail: [email protected]
Celková plocha
13,6 ha
Plocha výrobních hal a technického zázemí 29
518 m2
ZPUE S.A. vyrábí
Kontejnerové trafostanice
Rozvaděče VN
Rozvaděče NN
Sloupové trafostanice
Prvky nadzemních vedení
Spínací prvky VN
ZPUE S.A
v prostředí energetiky
Náš potenciál
Více než 1000 zaměstnanců
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Šířka polí
pouze 500 mm
Použití nových přístrojů umožnilo
zminiaturizovat pole a tím i celý rozvaděč
při zachování elektrických a užitných vlastností.
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Elektrické schéma a pohledy na rozvaděč
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Pohled z boku rozvaděče
V případě spojení polí rozvaděče VCB s poli
rozvaděče Rotoblok 17,5kV a Rotoblok SF (25kV)
je výška pole rozvaděče 1950mm a hloubka je 950mm
V případě spojení polí rozvaděče Rotoblok VCB
s poli rozvaděče Rotoblok 24 je výška pole
rozvaděče 1950mm a hloubka je 1150mm.
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Poloha
připojenozapnuto
Poloha
připojenovypnuto
Poloha
vypnutoodpojeno
Poloha
uzemněno
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Rozvaděč v poloze připojeno - zapnuto
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Rozvaděč v poloze připojeno - vypnuto
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Rozvaděč v poloze vypnuto - odpojeno
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Rozvaděč v poloze uzemněno
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Úspora
místa!
Trojfunkční spínač vysokého napětí
JEDEN
TROJFUNKČNÍ
SPÍNAČ
NOVÁ
GENERACE
ROZVADĚČE
VYSOKÉHO NAPĚTÍ
Trojfunkční spínač vysokého napětí
INOVACE!!!
ROZVOJ!!!
KOMPAKTNOST!!!
Trojfunkční spínač vysokého napětí
JEDEN SPÍNAČ
TŘI FUNKCE
VYPNI
ODPOJ
UZEMNI
Trojfunkční spínač vysokého napětí
Technické parametry:
• Jmenovité napětí
• Jmenovitý proud
• Jmenovitý krátkodobý proud
- 25 kV
- 630/1250 A
- 16 kA(1s) / 20 kA(1s)
Soulad s normami:
1. PN-EN 62271-1
„Vysokonapěťová spínačí a řídící zařízení–
Část 1: společná ustanovení”
2. PN-EN 62271-100
„ Vysokonapěťová spínačí a řídící zařízení–
Část 100: Vypínače střídavého proudu na napětí nad 1000V”
3. PN-EN 62271-200
„ Vysokonapěťová spínačí a řídící zařízení–
Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud
pro jmenovitá napětí nad 1kV do 52kV včetně”
Trojfunkční spínač vysokého napětí
Výhody:
• Kompaktní řešení pro realizaci tří funkcí: vypni, odpoj, uzemni
• Rozvaděč může být ovládán místně nebo dálkově (radiem)
• Vysoká bezpečnost obsluhy zajištěná blokováním
nesprávných manipulací
• Dvě viditelné rozpojení odpojovače poskytuje
nejvyšší možnou bezpečnost
• Zařízení ve stavu vypnuto a odpojeno vytváří mechanickou přepážku
mezi hlavními přípojnicemi a kabelovým prostorem
• Bylo dosaženo vyšší spolehlivost snížením počtu mechanických
a elektrických blokád
• Snižením počtu spojů připojnic bylo dosaženo snížení úbytku napětí
a ztrát energie.
Rozvaděč VN nové generace
Inovace rozvaděče:
• Rozvaděč je vyrobený z materiálu plně recyklovatelných
• Ke zhašení elekrického oblouku je použito vakuové komory.
• Systém blokování je soustředěn do jednoho zařízení.
• Miniaturizace polí a tím i celého rozvaděče při zachování
elektrických a užitných vlastností.
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Prezentace rozvaděče Rotoblok VCB na veletrhu ENERGETAB 2010
Rozvaděč VN nové generace Rotoblok VCB
Ocenění rozvaděče
Rozvaděč vysokého napětí
Ocenění Mezinárodní veletrh
ENERGETAB 2010
14.-16.9.2010
Bielsko-Biala
Ocenění 14. Mezinárodní
veletrh energetiky
ENEX 2011
1.-3.3.2011
Kielce
Ocenění rozvaděče
Rozvaděč vysokého napětí
Zlatý Ampér 2011
19. Veletrh elektrotechniky
a elektroniky
AMPÉR 2011
29.3.-1.4.2011 v Brně
Zlatá medaile
Mezinárodní veletrh
EXPOPOWER 2011
24.-26.5.2011 Poznaň
Děkujeme za pozornost
ZPUE Trade s.r.o
e-mail: [email protected]
www.zpuetrade.cz
Kvítkovická 583
Napajedla 763 61
Tel. (+420) 57 111 00 59
Mob. (+420) 774 221 291
Download

Rotoblok VCB -Rozvaděč VN nové generace