VÝPRODEJ KRBOVÝCH VLOŽEK - MOC
Protinávrh k objednávce odběratele:
Strana:
Kupní smlouva č. : GN/2014/300867
1/3
Dodavatel
Odběratel
IČ: 29376793
DIČ: CZ29376793
IČO: 5571120604
DIČ:
Objednávka:
Zápis do OR : KOS Brno oddíl C, vl. 76771
Technická Zařízení Budov spol. s r.o.
Obecný odběratel (maloprodej) - OZ1
Kvítkovická 1633
CZ - 763 61
Číslo zboží
Napajedla
Název zboží
Množství
Zákl. c./MJ
Nab. c./MJ
Nab. c.
Nab.c/MJ s DPH Nab. c s DPH Sleva
12 008 005 BD LECHMA PAN19 KLAPKA
OBLOUK.SKLO A-10-018 + A11-008
1,00 KS
38 478,70
29 243,81
29 243,81
35 385,01
35 385,01
24 %
4 112 079 BEF AQUATIC WH 800 1252.
1,00 KS
52 650,00
41 067,00
41 067,00
49 691,07
49 691,07
22 %
1,00 KS
34 050,00
19 408,50
19 408,50
23 484,29
23 484,29
43 %
4 115 630 CTM EKOPIANO 18 ROVNE
SKLO
1,00 KS
34 577,00
24 895,44
24 895,44
30 123,48
30 123,48
28 %
4 102 136 ANDALUSIA EVITA ROHOVA
OBESTAVBA
1,00 KS
7 986,00
5 350,62
5 350,62
6 474,25
6 474,25
33 %
4 102 124 ANDALUSIA EVITA ROVNA
OBESTAVBA
1,00 KS
7 986,00
5 350,62
5 350,62
6 474,25
6 474,25
33 %
4 101 916 INVICTA DOUBLE PORTE S
KLAPKOU 6271-45
1,00 KS
19 403,00
13 582,10
13 582,10
16 434,34
16 434,34
30 %
12 023 341 BEF BLANZEK 71DCL
Nabídka
Protinávrh k objednávce odběratele:
Strana:
Kupní smlouva č. : GN/2014/300867
2/3
4 101 918 INVICTA PSE FORTIS 600632
1,00 KS
7 302,00
5 111,40
5 111,40
6 184,79
6 184,79
30 %
4 115 080 HAKR ZEUS B 103
1,00 KS
29 000,00
15 080,00
15 080,00
18 246,80
18 246,80
48 %
1,00 ks
5 997,00
4 437,78
4 437,78
5 369,71
5 369,71
26 %
4 120 562 KRATKI ZUZIA 15 +TV -BSLEVE BOCNI PROSKLENI
+EXT.
1,00 ks
27 473,00
17 033,26
17 033,26
20 610,24
20 610,24
38 %
4 101 400 KRATKI ZUZIA 19 +TV
PRUHLEDOVA
1,00 KS
22 956,00
17 676,12
17 676,12
21 388,11
21 388,11
23 %
12 020 276 READON KV 101 KRBOVA
VLOZKA
1,00 KS
11 133,00
5 789,16
5 789,16
7 004,88
7 004,88
48 %
4 115 157 SEGUIN CELSIUS BLACK
LINE F0200+SR02
1,00 KS
27 624,00
20 994,24
20 994,24
25 403,03
25 403,03
24 %
1,00 KS
26 565,00
17 001,60
17 001,60
20 571,94
20 571,94
36 %
319 924 KRATKI JAS 670/450
VERMICULIT
12 031 699 STEKO VENUS 16.1 R S
POPELNIKEM
Nabídka
Protinávrh k objednávce odběratele:
Strana:
Kupní smlouva č. : GN/2014/300867
3/3
Celkem v základní ceně:
353 180,70 Kč
Celkem v nabídkové ceně:
242 021,65Kč
Sleva:
111 159,05 Kč
31,47%
Základ daně
Základní sazba DPH
242 021,65
Celkem brutto
292 846,20Kč
DPH
50 824,55Kč
NABÍDKU PŘED OBJEDNÁNÍM DŮKLADNĚ PŘEKONTROLUJTE!!! NEJASNOSTI RÁDI UPŘESNÍME.
Stanovená záloha: 0 Kč
· Neskladová položka dle Dohody o obchodních podmínkách
Potvrzením této nabídky ve lhůtě platnosti ze strany dodavatele i odběratele vznikla kupní smlouva, vedená pod evidenčním číslem GN/2014/300867.
Kupní smlouva se řídí podle platných ustanovení občanského zákoníku a podle dohody o obchodních podmínkách, popřípadě rámcové dohody o prodeji
zboží.V případě neodebrání objednaného neskladového zboží nebo jeho části může být odběrateli vyfakturován náklad spjatý s vrácením nebo likvidací
daného zboží.
Dodavatel vylučuje a odmítá jakékoliv, byť nepodstatné, dodatky, výhrady, odchylky, omezení nebo jiné změny této nabídky, dále vylučuje a odmítá
aplikaci obchodních a reklamačních podmínek odběratele.
Platnost nabídky do:
4.7.2014
Termín dodání:
sdělíme na vyžádání
....................................................................................................
Dodavatel, podpis
Datum vystavení: 4.6.2014
Vystavil:
Chupáň Lukáš
....................................................................................................
Odběratel, podpis, datum
Download

VÝPRODEJ KRBOVÝCH VLOŽEK - MOC