TECHNICKÝ LIST
CHING EP Grundbeschichtung - základní nátěr
EMC 182 bílý K-DB
TUŽIDLO:
CHING-HÄRTER M 038
POMĚR MÍCHÁNÍ:
100 : 15 váhově
KI : K
100 : 30 objemově K I : K II
POPIS VÝROBKU:
Vnitřní a vnější nátěr na bázi EP
OBLAST POUŽITÍ:
Pískovaná ocel Sa 2½, pískovaná VA - ocel, hliník zinek
Dodávaný v odstínu:
Bílá
SLOŽENÍ
Pojivová báze:
Epoxidová pryskyřice
Pigmentová báze:
Fosfát a barevné pigmenty
Rozpouštědlo:
Aromáty a alkoholy
TECHNICKÁ DATA
Stupeň lesku:
Matný
Viskozita:
30-70 DIN-6-sek
Hustota:
1,56
Objem sušiny:
Teoretická spotřeba:
Teoretická vydatnost:
Tepelná odolnost:
349 cm³/kg
229 g/m2
54,7 objemově %
4,3 m2/kg při 80 µm
120°C suché zatížení
Zpracovatelné: 6-8 hod : 10kg při 20°C
henelit - CZ spol.s r.o., Želechovice, Výpusta 626, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 851 - 52
fax: 577 900 015 e-mail: [email protected] www.henelit.cz Jednatel: Jaromír Chlud DIČ: 303 - 18559816
TECHNICKÝ LIST
SCHNUTÍ
TG1 odolnost prachu:
TG5 odolnost osahání:
TG7 mechanické zatížení:
cca
1 hod při 80 µm normální klima
cca 8 hod při 80 µm normální klima
cca 24 hod při 80 µm normální klima
Přetíratelné:
po: 6 - 8 hod shodným nátěrem, nebo vrchní nátěr
UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ
Příprava povrchu:
Natírání:
Válečkování:
Vysokotlaké
stříkání:
Airless:
Jiné aplikace:
Dle DIN EN ISO 12944
VA - ocel, zinek a hliník
vhodné podmíněně
vhodné podmíněně
cca DIN-6 sek.
Přísada ředidla
Tlak
Tryska
50 - 70
Cca 7 - 15%
ředidlo EM 01
4 - 6 barů
1,5 - 2,0 mm
donaná
konzistence
Cca 5% možné
ředidlo EM 01
140 - 260 barů
0,28 - 0,45 mm
---
Teplota objektu/vzduchu:
Minimum +7°C, maximum +35°C
Rosný bod:
Min. 3°C méně, než teplota objektu a vzduchu
Doporučená tloušťka nátěru: 40 - 80 µm
JINÉ:
Skladování:
12 měsíců v původně uzavřeném originálním obalu, skladovat v chladu
ne v mrazu
Chlud P. 10.02.2014
henelit - CZ spol.s r.o., Želechovice, Výpusta 626, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 851 - 52
fax: 577 900 015 e-mail: [email protected] www.henelit.cz Jednatel: Jaromír Chlud DIČ: 303 - 18559816
Download

TECHNICKÝ LIST CHING EP Grundbeschichtung - henelit-CZ