AKRİLİK KÜVETLER
ve DUŞ TEKNELERİ
t½;&-,Ã7&5-&3
t$0.1"$54ƞ45&.-&3
t&-ƞ5&4&3ƞ4ƞ
t,½Ƶ&,Ã7&5-&3
t%ƞ,%½35(&/,Ã7&5-&3
t05&-5ƞ1ƞ,Ã7&5-&3
t1"/&--ƞ%6Ƶ5&,/&-&3ƞ
t.0/0#-0,%6Ƶ5&,/&-&3ƞ
t05&-5ƞ1ƞ'-"5
%6Ƶ5&,/&-&3ƞ
t'-"5%6Ƶ5&,/&-&3ƞ
t5&.1&3-ƞ,"#ƞ/7&10-ƞ453ƞ-&/,"#ƞ/
KÜVETLER
özel küvetler
190 x 90
61
81
5
MARINE FULL Masajlı Küvet
110
190
&O
#PZ
%‘ǵ:àLTFLMJL
ƞÎ:àLTFLMJL
190 x 90
90
190
81
57-76
Ã3Ã/,0%6
30012020203
ÜRÜN ADI
.BSJOF'VMM.BTBKM‘,àWFU
)BWBWF4V)BWBWF4V.JOJ"ZBL.BTBKM‘)BWBWF4V.BLSP4‘SU.BTBKM‘-àLT4JTUFN
Ürün üzerinde bulunan ekran opsiyoneldir.
396
396
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
-ƞ45&'ƞ:"5*
5-
183 x 90
ORCA Oval Küvet
57cm
45cm
183cm
90cm
4cm
5cm
115cm
165cm
183cm
&O
#PZ
%‘ǵ:àLTFLMJL
ƞÎ:àLTFLMJL
Y
Ã3Ã/,0%6
30012000200
30012000201
30012000202
30012000203
ÜRÜN ADI
0SDB0WBM,àWFU
0SDB.JOJ.BTBKM‘0WBM,àWFU
)BWBWF4V+FUMJ
0SDB.BYJ.BTBKM‘0WBM,àWFU
)BWBWF4V)BWBWF4V.JOJ"ZBL.BTBKM‘)BWBWF4V.BLSP4‘SU.BTBKM‘4JTUFN
0SDB'VMM.BTBKM‘0WBM,àWFU
)BWBWF4V)BWBWF4V.JOJ"ZBL.BTBKM‘)BWBWF4V.BLSP4‘SU.BTBKM‘-àLT4JTUFN
-ƞ45&'ƞ:"5*
5555Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat,
görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
397
397
80cm
45cm
91.5cm
KÜVETLER
175 x 70
KOVBOY KÜVET Gümüş Ayaklı
&O
#PZ
%‘ǵ:àLTFLMJL
ƞÎ:àLTFLMJL
Y
Ã3Ã/,0%6
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
30012020200
,PWCPZ,àWFU(àNàǵ"ZBLM‘
5-
#BUBSZBàSàOFEBIJMPMNBZ‘QTBU‘ǵ‘ZPLUVS
DN
DAİRE KÜVET
Ã3Ã/,0%6
ÜRÜN ADI
30012050200
%BJSF,àWFUDN
5-
30012050201
.*/*%BJSF,àWFUDN
5-
30012050202
."9*%BJSF,àWFUDN
5-
30012050203
'6--%BJSF,àWFUDN
5-
1BOFMöZBUMBSBEBIJMEJS
398
-ƞ45&'ƞ:"5*
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
ONDA FULL Masajlı Küvet
Ã3Ã/,0%6
120 x 200
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
0/%"'VMM.BTBKM‘,àWFU
)BWBWF4V)BWBWF4V.JOJ"ZBL.BTBKM‘)BWBWF4V.BLSP4‘SU.BTBKM‘-àLT4JTUFN
5-
1BOFMGJZBUBEBIJMEJS
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
399
$0.1"$54ƞ45&.-&3
duş compact
Ã3Ã/,0%6
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
91010900012
92010900012
93010900012
Y07"-.*/*
Y07"-."9*
Y07"-'6--
5-
5-
5-
91010900002
92010900002
93010900002
Y,"3&.*/*
Y,"3&."9*
Y,"3&'6--
5-
5-
5-
91011000012
92011000012
93011000012
Y07"-.*/*
Y07"-."9*
Y07"-'6--
5-
5-
7.98100 TL
91011000002
92011000002
93011000002
Y,"3&.*/*
Y,"3&."9*
Y,"3&'6--
5-
5-
5-
91011000022
92011000022
93011000022
Y%ƞ,%½35(&/.*/*
Y%ƞ,%½35(&/."9*
Y%ƞ,%½35(&/'6--
5-
5-
5-
91011100022
92011100022
93011100022
Y%ƞ,%½35(&/.*/*
Y%ƞ,%½35(&/."9*
Y%ƞ,%½35(&/'6--
5-
5-
5-
91011350022
92011350022
93011350022
Y%ƞ,%½35(&/.*/*
Y%ƞ,%½35(&/."9*
Y%ƞ,%½35(&/'6--
5-
5-
5-
MINI:
(½7%&%67"35&.1&3-ƞ4Ã3(Ã-Ã,"#ƞ/&-%6Ƶ65&1&%6Ƶ6Ƶ".16"/-*,)"7"-"/%*3."4ƞ'0/.&5"-5656$60#+&4*35+&5-&3ƞ
:0--6#"5"3:"":/"
MAXI:
(½7%&%67"35&.1&3-ƞ4Ã3(Ã-Ã,"#ƞ/&-%6Ƶ65&1&%6Ƶ6Ƶ".16"/-*,)"7"-"/%*3."4ƞ'0/.&5"-5656$60#+&4*35+&5-&3ƞ
:0--6#"5"3:"":/"%*+*5"-&,3"/3"%:0$%#"Ɨ-"/5*4*'"/)01"3-½3-".#"$".-*3"'
FULL:
(½7%&%67"35&.1&3-ƞ4Ã3(Ã-Ã,"#ƞ/&-%6Ƶ65&1&%6Ƶ6Ƶ".16"/-*,)"7"-"/%*3."4ƞ'0/.&5"-5656$60#+&4*35+&5-&3ƞ
:0--6#"5"3:"":/"%*+*5"-&,3"/5&-&'0/#"Ɨ-"/5*4*3"%:0$%#"Ɨ-"/5*4*5&3"1ƞ-".#"4*#6)"3#"/:046":",."4"+*'"/
)01"3-½3
%6Ƶ5&,/&-&3ƞ/&4ƞ45&.6:(6-"/.".",5"%*3
COMPACT SİSTEMLERDE STANDART KABİN UYGULAMASI 4 mm. ŞEFFAF TEMPERLİ CAM VE BEYAZ ALÜMİNYUM PROFİLDİR.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
'6--%6Ƶ$0.1"$5
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
$0.1"$54ƞ45&.-&3
köşe küvet
compact sistem
Ã3Ã/,0%6
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
91011100302
94011100302
92011100302
95011100302
93011100302
96011100302
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
4.585,00 TL
5.411,00 TL
5.664,00 TL
6.475,00 TL
8.403,00 TL
9.195,00 TL
91011200302
94011200302
92011200302
95011200302
93011200302
96011200302
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5.246,00 TL
6.066,00 TL
6.325,00 TL
7.094,00 TL
9.006,00 TL
9.721,00 TL
91011300302
94011300302
92011300302
95011300302
93011300302
96011300302
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5.531,00 TL
6.359,00 TL
6.587,00 TL
7.463,00 TL
9.253,00 TL
10.049,00 TL
91011400302
94011400302
92011400302
95011400302
93011400302
96011400302
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5.910,00 TL
6.808,00 TL
7.103,00 TL
7.894,00 TL
9.689,00 TL
10.586,00 TL
91011500302
94011500302
92011500302
95011500302
93011500302
96011500302
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
6.288,00 TL
7.195,00 TL
7.500,00 TL
8.291,00 TL
10.173,00 TL
11.088,00 TL
91011510302
94011510302
92011510302
95011510302
93011510302
96011500302
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5.211,00 TL
6.052,00 TL
6.272,00 TL
7.144,00 TL
9.005,00 TL
9.861,00 TL
91011610302
94011610302
92011610302
95011610302
93011610302
96011610302
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5.263,00 TL
6.135,00 TL
6.355,00 TL
7.214,00 TL
9.088,00 TL
9.944,00 TL
MINI:(½7%&%67"35&.1&3-ƞ4Ã3(Ã-Ã,"#ƞ/&-%6Ƶ65&1&%6Ƶ6Ƶ".16"/-*,)"7"-"/%*3."4ƞ'0/.&5"-5656$60#+&4*35+&5-&3ƞ:0--6#"5"3:"":/"
MAXI:(½7%&%67"35&.1&3-ƞ4Ã3(Ã-Ã,"#ƞ/&-%6Ƶ65&1&%6Ƶ6Ƶ".16"/-*,)"7"-"/%*3."4ƞ'0/.&5"-5656$60#+&4*35+&5-&3ƞ:0--6#"5"3:"":/"%ƞ+ƞ5"-&,3"/
3"%:0$%#"Ɨ-"/5*4*'"/)01"3-½3-".#"$".-*3"'
FULL:(½7%&%67"35&.1&3-ƞ4Ã3(Ã-Ã,"#ƞ/&-%6Ƶ65&1&%6Ƶ6Ƶ".16"/-*,)"7"-"/%*3."4ƞ'0/.&5"-5656$60#+&4*35+&5-&3ƞ:0--6#"5"3:"":/"%ƞ+ƞ5"-&,3"/
5&-&'0/#"Ɨ-"/5*4*3"%:0$%#"Ɨ-"/5*4*5&3"1ƞ-".#"4*#6)"3#"/:046":",."4"+*'"/)01"3-½3
SİSTEM:)"7"46+&5ƞ
COMPACT SİSTEMLERDE STANDART KABİN UYGULAMASI 4 mm ŞEFFAF TEMPERLİ CAM VE BEYAZ ALÜMİNYUM PROFİLDİR.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
'6--,½Ƶ&$0.1"$5
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
$0.1"$54ƞ45&.-&3
dikdörtgen küvet
compact sistem
Ã3Ã/,0%6
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
91011510202
92011510202
95011510202
93011510202
96011510202
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5-
5-
5-
5-
5-
5-
91011610202
92011610202
95011610202
93011610202
96011610202
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5-
5-
5-
5-
5-
5-
91011650202
92011650202
95011650202
93011650202
96011650202
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5-
5-
5-
5-
5-
5-
91011750202
92011750202
95011750202
93011750202
96011750202
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5-
5-
5-
5-
5-
5-
91011800202
92011800202
95011800202
93011800202
96011800202
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5-
5-
5-
5-
5-
5-
91011850202
92011850202
95011850202
93011850202
96011850202
Y.*/*
Y.*/*4ƞ45&.
Y."9*
Y."9*4ƞ45&.
Y'6-Y'6--4ƞ45&.
5-
5-
5-
5-
5-
5-
MINI:
(½7%&%67"35&.1&3-ƞ4Ã3(Ã-Ã,"#ƞ/&-%6Ƶ65&1&%6Ƶ6Ƶ".16"/-*,)"7"-"/%*3."4ƞ'0/.&5"-5656$60#+&4*35+&5-&3ƞ:0--6#"5"3:"":/"
MAXI:
(½7%&%67"35&.1&3-ƞ4Ã3(Ã-Ã,"#ƞ/&-%6Ƶ65&1&%6Ƶ6Ƶ".16"/-*,)"7"-"/%*3."4ƞ'0/.&5"-5656$60#+&4*35+&5-&3ƞ:0--6#"5"3:"":/"%ƞ+ƞ5"-&,3"/3"%:0$%#"Ɨ-"/5*4*
'"/)01"3-½3-".#"$".-*3"'
FULL:
(½7%&%67"35&.1&3-ƞ4Ã3(Ã-Ã,"#ƞ/&-%6Ƶ65&1&%6Ƶ6Ƶ".16"/-*,)"7"-"/%*3."4ƞ'0/.&5"-5656$60#+&4*35+&5-&3ƞ:0--6#"5"3:"":/"%ƞ+ƞ5"-&,3"/5&-&'0/#"Ɨ-"/5*4*
3"%:0$%#"Ɨ-"/5*4*5&3"1ƞ-".#"4*#6)"3#"/:046":",."4"+*'"/)01"3-½3
SİSTEM:
)"7"46+&5ƞ
COMPACT SİSTEMLERDE STANDART KABİN UYGULAMASI 4 mm. ŞEFFAF TEMPERLİ CAM VE BEYAZ ALÜMİNYUM PROFİLDİR.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
'6--%ƞ,%½35(&/$0.1"$5
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KÜVETLER
elite serisi
ELITE DİKDÖRTGEN KÜVET
150 x 70
170 x 70
160 x 70
180 x 70
b
a
Ã3Ã/,0%6
40031500500
150 x 70
40031500700
40031500800
30021500200
B
C
D
E
150 x 70
150
70
75
20
160 x 70
160
70
80
20
170 x 70
170
70
85
20
180 x 70
180
70
90
20
ÜRÜN ADI
150 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
d
c
-ƞ45&'ƞ:"5*
4.571,00 TL
2.776,00 TL
2.326,00 TL
943,00 TL
62021500000
ÖN PANEL
229,00 TL
62010700000
YAN PANEL
135,00 TL
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
Ã3Ã/,0%6
40031600500
160 x 70
40031600700
40031600800
30021600200
160 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
4.673,00 TL
2.878,00 TL
2.429,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
1.024,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
249,00 TL
62010700000
YAN PANEL
135,00 TL
40031700700
170 x 70
-ƞ45&'ƞ:"5*
62021600000
40031700500
40031700800
30021700200
170 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
4.747,00 TL
2.951,00 TL
2.502,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
1.090,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
62021700000
ÖN PANEL
257,00 TL
62010700000
YAN PANEL
135,00 TL
40031800500
40031800700
180 x 70
ÜRÜN ADI
40031800800
30021810200
180 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
4.849,00 TL
3.053,00 TL
2.604,00 TL
1.184,00 TL
62021810000
ÖN PANEL
265,00 TL
62010700000
YAN PANEL
135,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat,
görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KÜVETLER
elite serisi
ELITE DİKDÖRTGEN KÜVET
150 x 80
170 x 80
160 x 80
180 x 80
b
a
Ã3Ã/,0%6
40021500500
150 x 80
40021500700
40021500800
30021510200
B
C
D
E
150 x 80
150
80
75
20
160 x 80
160
80
80
20
170 x 80
170
80
85
20
180 x 80
180
80
90
20
ÜRÜN ADI
150 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
d
c
-ƞ45&'ƞ:"5*
4.638,00 TL
2.882,00 TL
2.433,00 TL
1.033,00 TL
62021510000
ÖN PANEL
229,00 TL
62010800000
YAN PANEL
151,00 TL
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
Ã3Ã/,0%6
40021600500
160 x 80
40021600700
40021600800
30021610200
160 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
4.714,00 TL
2.918,00 TL
2.469,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
1.049,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
249,00 TL
62011800000
YAN PANEL
151,00 TL
40021700700
170 x 80
-ƞ45&'ƞ:"5*
62021610000
40021700500
40021700800
30021710100
170 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
4.824,00 TL
3.029,00 TL
2.580,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
1.151,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
62021710000
ÖN PANEL
257,00 TL
62010800000
YAN PANEL
151,00 TL
40021800500
40021800700
180 x 80
ÜRÜN ADI
40021800800
30021800200
180 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
180 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
180 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
4.939,00 TL
3.143,00 TL
2.694,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
1.257,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
62021800000
ÖN PANEL
265,00 TL
62010800000
YAN PANEL
151,00 TL
-VYTJTUFNMFSEFTVTFWJZFTFOTÚSàEJKJUBMFLSBOSBEZPIPQBSMÚSDEÎBMBSCBǘMBOU‘T‘TVBMU‘MBNCBT‘USBGPWFUFMFGPOCBǘMBOU‘T‘CVMVONBLUBE‘S
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat,
görünüş ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
elite panelli duş tekneleri
ELITE PANELLİ DUŞ TEKNELERİ
90 x 90
Y
90 x 110
Y
90 x 130
Y
90 x 150
90 x 160
b
a
c
d
90 x 110
90 x 100
90 x 90
Ã3Ã/,0%6
52020900100
ÜRÜN ADI
90 x 90 PANELLİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
B
C
D
E
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-ƞ45&'ƞ:"5*
800,00 TL
75030900000
ÖN PANEL
53,00 TL
75040800000
YAN PANEL
53,00 TL
52021000100
90 x 100 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
833,00 TL
75031000000
ÖN PANEL
61,00 TL
75040800000
YAN PANEL
53,00 TL
52021100100
90 x 110 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
853,00 TL
75031100000
ÖN PANEL
65,00 TL
75040800000
YAN PANEL
53,00 TL
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
90 x 160
90 x 150
Y
90 x 130
90 x 120
Ã3Ã/,0%6
52021200100
ÜRÜN ADI
90 x 120 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
902,00 TL
75031200000
ÖN PANEL
73,00 TL
75040800000
YAN PANEL
53,00 TL
52021300100
90 x 130 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
935,00 TL
75031300000
ÖN PANEL
78,00 TL
75040800000
YAN PANEL
53,00 TL
52021400100
90 x 140 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
988,00 TL
75031400000
ÖN PANEL
82,00 TL
75040800000
YAN PANEL
53,00 TL
52021500100
90 x 150 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
1.029,00 TL
75031500000
ÖN PANEL
86,00 TL
75040800000
YAN PANEL
53,00 TL
52021600100
90 x 160 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
1.106,00 TL
75031600000
ÖN PANEL
94,00 TL
75040800000
YAN PANEL
53,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
ELITE PANELLİ DUŞ TEKNELERİ
80 x 90
Y
80 x 110
Y
80 x 130
Y
b
80 x 150
80 x 160
c
a
d
e
f
80 x 110
80 x 100
80 x 90
Ã3Ã/,0%6
52030900100
ÜRÜN ADI
80 x 90 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
80x 160
80
160
138
68
-ƞ45&'ƞ:"5*
735,00 TL
75010900000
ÖN PANEL
53,00 TL
75020800000
YAN PANEL
45,00 TL
52031000100
80 x 100 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
771,00 TL
75011000000
ÖN PANEL
61,00 TL
75020800000
YAN PANEL
45,00 TL
52031100100
80 x 110 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
788,00 TL
75011100000
ÖN PANEL
65,00 TL
75020800000
YAN PANEL
45,00 TL
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
80 x 160
80 x 150
Y
80 x 130
80 x 120
Ã3Ã/,0%6
52031200100
ÜRÜN ADI
80 x 120 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
808,00 TL
75011200000
ÖN PANEL
73,00 TL
75020800000
YAN PANEL
45,00 TL
52031300100
80 x 130 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
845,00 TL
75011300000
ÖN PANEL
78,00 TL
75020800000
YAN PANEL
45,00 TL
52031400100
80 x 140 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
894,00 TL
75011400000
ÖN PANEL
82,00 TL
75020800000
YAN PANEL
45,00 TL
52031500100
80 x 150 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
963,00 TL
75011500000
ÖN PANEL
86,00 TL
75020800000
YAN PANEL
45,00 TL
52031600100
80 x 160 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
1.024,00 TL
75011600000
ÖN PANEL
94,00 TL
75020800000
YAN PANEL
45,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
elite monoblok
duş tekneleri
ELITE MONOBLOK DUŞ TEKNELERİ
90 x 90
Y
90 x 110
Y
90 x 130
Y
90 x 150
90 x 160
b
a
c
d
90 x 90
54120900100
90 x 100
54121000100
90 x 110
Ã3Ã/,0%6
54121100100
ÜRÜN ADI
90 x 90 MONOBLOK KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 100 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 110 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
B
C
D
E
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-ƞ45&'ƞ:"5*
731,00 TL
751,00 TL
782,00 TL
90 x 120
54121200100
90 x 130
54121300100
Y
54121400100
90 x 150
54121500100
90 x 160
Ã3Ã/,0%6
54121600100
ÜRÜN ADI
90 x 120 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 130 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 140 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 150 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 160 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
833,00 TL
878,00 TL
914,00 TL
951,00 TL
988,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
ELITE MONOBLOK DUŞ TEKNELERİ
80 x 90
Y
80 x 110
Y
80 x 130
Y
b
80 x 150
80 x 160
c
a
d
e
f
80 x 90
54130900100
80 x 100
54131000100
80 x 110
Ã3Ã/,0%6
54131100100
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
80x 160
80
160
138
68
ÜRÜN ADI
80 x 90 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 100 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 110 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
-ƞ45&'ƞ:"5*
653,00 TL
686,00 TL
718,00 TL
80 x 120
54131200100
80 x 130
54131300100
Y
54131400100
80 x 150
54131500100
80 x 160
Ã3Ã/,0%6
54131600100
ÜRÜN ADI
80 x 120 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 130 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 140 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 150 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 160 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
751,00 TL
792,00 TL
841,00 TL
878,00 TL
910,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
elite flat duş
tekneleri
ELITE SERAMİK ÜZERİ FLAT DUŞ TEKNELERİ
90 x 90 90 x 110 90 x 130 90 x 150
Y Y Y 90 x 160
b
a
c
d
90 x 90
59020900200
90 x 100
59021000200
90 x 110
Ã3Ã/,0%6
59021100200
ÜRÜN ADI
90 x 90 FLAT KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 100 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 110 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
B
C
D
E
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-ƞ45&'ƞ:"5*
707,00 TL
731,00 TL
769,00 TL
90 x 120
59021200200
90 x 130
59021300200
Y
59021400200
90 x 150
59021500200
90 x 160
Ã3Ã/,0%6
59021600200
ÜRÜN ADI
90 x 120 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 130 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 140 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 150 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 160 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
805,00 TL
838,00 TL
875,00 TL
914,00 TL
951,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
ELITE SERAMİK ÜZERİ FLAT DUŞ TEKNELERİ
80 x 90
Y
80 x 110
Y
80 x 130
Y
b
80 x 150
80 x 160
c
a
d
e
f
80 x 90
59030900200
80 x 100
59031000200
80 x 110
Ã3Ã/,0%6
59031100200
ÜRÜN ADI
80 x 90 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 100 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 110 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
80x 160
80
160
138
68
-ƞ45&'ƞ:"5*
631,00 TL
655,00 TL
694,00 TL
80 x 120
59031200200
80 x 130
59031300200
Y
59031400200
80 x 150
59031500200
80 x 160
Ã3Ã/,0%6
59031600200
ÜRÜN ADI
80 x 120 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 130 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 140 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 150 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 160 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
711,00 TL
761,00 TL
788,00 TL
814,00 TL
862,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KÜVETLER
köşe küvetler
90 x 90
100 x 100
MİNİ KÖŞE KÜVET
110 x 110
120 x 120
120 x 120
110 x 110
100 x 100
90 x 90
Ã3Ã/,0%6
31010900200
62010900000
31011000200
62011000000
31011110200
62011110000
31011210200
62012100000
ÜRÜN ADI
90 x 90 KÖŞE KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
100 x 100 KÖŞE KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
110 x 110 KÖŞE KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
120 x 120 KÖŞE KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
.JOJLÚǵFLàWFUMFSEFKBLV[JVZHVMBNBT‘ZPLUVS
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
B
C
D
E
90 x 90
90
100 x 100
100
63
97
57
71
125
72
110 x 110
Y
110
75
137
80
F
G
H
92
50
100
107
50
125
112
50
130
-ƞ45&'ƞ:"5*
585,00 TL
195,00 TL
658,00 TL
213,00 TL
717,00 TL
240,00 TL
819,00 TL
260,00 TL
110 x 110
KÖŞE KÜVET
120 x 120
Y,ÚǵF,àWFU
Y,ÚǵF,àWFU
Ã3Ã/,0%6
110 x 110
31011100200
62011100000
120 x 120
31011200200
62012000000
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5'6-)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5."9*
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5.*/*
555-
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y,½Ƶ&,Ã7&5
5-
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
½/1"/&-
5-
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5'6-)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5."9*
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5.*/*
555-
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y,½Ƶ&,Ã7&5
5-
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
½/1"/&-
5-
-VYTJTUFNMFSEFTVTFWJZFTFOTÚSàEJKJUBMFLSBOSBEZPIPQBSMÚSDEÎBMBSCBǘMBOU‘T‘TVBMU‘MBNCBT‘USBGPWFUFMFGPOCBǘMBOU‘T‘CVMVONBLUBE‘S
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
KÜVETLER
YY
KÖŞE KÜVET
a
a
d
c
b
b
e
f
Ã3Ã/,0%6
130 x 130
41011300700
41011300800
31011300200
62013000000
Y
41011400500
41011400700
41011400800
31011400200
62014000000
B
C
D
E
F
G
Y
Y
ÜRÜN ADI
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5'6-)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5."9*
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5.*/*
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y,½Ƶ&,Ã7&5
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
½/1"/&Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5'6-)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5."9*
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5.*/*
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y,½Ƶ&,Ã7&5
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
½/1"/&-
-VYTJTUFNMFSEFTVTFWJZFTFOTÚSàEJKJUBMFLSBOSBEZPIPQBSMÚSDEÎBMBSCBǘMBOU‘T‘TVBMU‘MBNCBT‘USBGPWFUFMFGPOCBǘMBOU‘T‘CVMVONBLUBE‘S
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
-ƞ45&'ƞ:"5*
5555555555-
YY
KÖŞE KÜVET
a
a
d
c
b
b
e
f
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Ã3Ã/,0%6
Y
150 x 150
31011500200
62015000000
%‘ǵ:àLTFLMJL"
,ÚǵF%FSJOMJL$
Y
150 x 150
59
12
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5'6-)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5."9*
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5.*/*
555-
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y,½Ƶ&,Ã7&5
5-
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
½/1"/&-
5-
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5'6-)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5."9*
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*,½Ƶ&,Ã7&5.*/*
555-
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y,½Ƶ&,Ã7&5
5-
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
½/1"/&-
5-
-VYTJTUFNMFSEFTVTFWJZFTFOTÚSàEJKJUBMFLSBOSBEZPIPQBSMÚSDEÎBMBSCBǘMBOU‘T‘TVBMU‘MBNCBT‘USBGPWFUFMFGPOCBǘMBOU‘T‘CVMVONBLUBE‘S
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
KÜVETLER
YTBǘTPM
YTBǘTPM
YTBǘTPM
YTBǘTPM
KÖŞE KÜVET (SAĞ-SOL)
Görsel sağ köşe küvete aittir.
Yükseklik 52 cm.
Görsel sol köşe küvete aittir.
B
C
D
E
F
G
H
Y4Bǘ
Y4PM
Y4Bǘ
Y4PM
Y4Bǘ
Y4PM
Y4Bǘ
Y4PM
Görsel sağ köşe küvete aittir.
a
c
c
f
b
e
d
g
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
165 x 105 sağ köşe küvet.
Yükseklik 57 cm
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir.ÜRÜN
Tavsiye edilen
Ã3Ã/,0%6
ADIbayi satış fiyatlarıdır.
165 x 105
150 x 100
165 x 105 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - FULL
4.179,00 TL
165 x 105 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - MAXI
2.562,00 TL
165 x 105 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - MAXI
2.562,00 TL
165 x 105 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - MINI
2.205,00 TL
165 x 105 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - MINI
2.205,00 TL
43011650500
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
43011650700
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
42011650800
(6 HAVA VE SU JETLİ, PANEL DAHİLDİR)
43011650800
(6 HAVA VE SU JETLİ, PANEL DAHİLDİR)
165 x 105 KÖŞE KÜVET (SAĞ)
900,00 TL
33011650200
165 x 105 KÖŞE KÜVET (SOL)
(KABUK, AYAK, SİFON DAHİLDİR)
900,00 TL
62016500000
ÖN PANEL (SAĞ)
297,00 TL
62016600000
ÖN PANEL (SOL)
297,00 TL
42011500500
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
43011500500
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
42011500700
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
43011500700
(KABUK, AYAK, SİFON DAHİLDİR)
150 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - FULL
4.130,00 TL
150 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - FULL
4.130,00 TL
150 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - MAXI
2.477,00 TL
150 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - MAXI
2.477,00 TL
150 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - MINI
2.112,00 TL
150 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - MINI
2.112,00 TL
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
42011500800
(6 HAVA VE SU JETLİ, PANEL DAHİLDİR)
43011500800
(6 HAVA VE SU JETLİ, PANEL DAHİLDİR)
32011500200
(KABUK, AYAK, SİFON DAHİLDİR)
150 x 100 KÖŞE KÜVET (SAĞ)
840,00 TL
33011500200
150 x 100 KÖŞE KÜVET (SOL)
(KABUK, AYAK, SİFON DAHİLDİR)
840,00 TL
62015100000
ÖN PANEL (SAĞ)
265,00 TL
62015200000
ÖN PANEL (SOL)
265,00 TL
42011600500
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
43011600500
160 x 100
4.179,00 TL
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
32011650200
170 x 100
165 x 105 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - FULL
42011650500
42011650700
-ƞ45&'ƞ:"5*
160 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - FULL
4.179,00 TL
160 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - FULL
4.179,00 TL
160 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - MAXI
2.554,00 TL
160 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - MAXI
2.554,00 TL
160 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - MINI
2.213,00 TL
160 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - MINI
2.213 ,00TL
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
42011600700
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
43011600700
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
42011600800
(6 HAVA VE SU JETLİ, PANEL DAHİLDİR)
43011600800
(6 HAVA VE SU JETLİ, PANEL DAHİLDİR)
160 x 100 KÖŞE KÜVET (SAĞ)
872,00 TL
32011600200
(KABUK, AYAK, SİFON DAHİLDİR)
33011600200
(KABUK, AYAK, SİFON DAHİLDİR)
160 x 100 KÖŞE KÜVET (SOL)
872,00 TL
62016100000
ÖN PANEL (SAĞ)
288,00 TL
62016200000
ÖN PANEL (SOL)
288,00 TL
42011700500
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
170 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - FULL
4.221,00 TL
43011700500
170 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - FULL
4.221,00 TL
42011710700
170 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - MAXI
2.617,00 TL
43011700700
170 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - MAXI
2.617,00 TL
42011700800
170 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SAĞ) - MINI
2.243,00 TL
43011700800
170 x 100 MASAJLI KÖŞE KÜVET (SOL) - MINI
2.243,00 TL
32011710200
170 x 100 KÖŞE KÜVET (SAĞ)
895,00 TL
33011710200
170 x 100 KÖŞE KÜVET (SOL)
(KABUK, AYAK, SİFON DAHİLDİR)
895,00 TL
62011730000
ÖN PANEL (SAĞ)
290,00 TL
62011740000
ÖN PANEL (SOL)
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
(6 HAVA VE SU JETLİ, PANEL DAHİLDİR)
(6 HAVA VE SU JETLİ, PANEL DAHİLDİR)
(KABUK, AYAK, SİFON DAHİLDİR)
290,00 TL
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
KÜVETLER
170 x 110
KÖŞE KÜVET
180 x 110
a
b
d
c
e
b
i
g
h
f
Küvet Yükseklik: 56 cm.
Ürünün ön paneli ovaldir.
Ã3Ã/,0%6
170 x 110
42011710500
42011700700
42011710800
32011700200
62017100000
180 x 110
42011800500
42011800700
42011800800
32011800200
62018100000
B
C
D
E
F
G
H
I
J
170 x 110
170 160
39
80
110
85
98
60
35
180 x 110
180 160
39
80
130
90
98
60
35
ÜRÜN ADI
170 x 110 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 110 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET."9*
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*%ƞ,%½35(&/,Ã7&5.*/*
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 110 KÖŞE KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
½/1"/&180 x 110 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 110 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET."9*
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
Y."4"+-*%ƞ,%½35(&/,Ã7&5.*/*
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 110 KÖŞE KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
½/1"/&-
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
-ƞ45&'ƞ:"5*
4.292,00 TL
2.688,00 TL
2.310,00 TL
972,00 TL
330,00 TL
4.347,00 TL
2.730,00 TL
2.360,00 TL
1.020,00 TL
358,00 TL
dikdörtgen küvetler
YYY
g
e
f
d
h
b
OTURMALI DİKDÖRTGEN KÜVET
c
a
B
C
D
E
F
G
H
I
105 x 70
105
70
87
55
35
35
52
22
120 x 70
120
70
102
60
52
35
65
22
Y
22
Y
120 x 70
105 x 70
Ã3Ã/,0%6
30011050200
ÜRÜN ADI
105 x 70 OTURMALI KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
517,00 TL
60011050000
ÖN PANEL
127,00 TL
61010700000
YAN PANEL
87,00 TL
30011210200
120 x 70 OTURMALI KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
534,00 TL
60011200000
ÖN PANEL
137,00 TL
61010720000
YAN PANEL
85,00 TL
30011410200
140 x 70 OTURMALI KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
604,00 TL
60011400000
ÖN PANEL
169,00 TL
61010740000
YAN PANEL
90,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KÜVETLER
110 x 70
Y
DİKDÖRTGEN KÜVET
130 x 70
Y
b
d
a
c
Küvet Yükseklik: 51 cm
120 x 70
110 x 70
Ã3Ã/,0%6
30011100200
ÜRÜN ADI
110 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
C
D
E
110
70
55
25
120 x 70
120
70
60
25
130 x 70
130
70
65
25
Y
-ƞ45&'ƞ:"5*
499,00 TL
60011100000
ÖN PANEL
126,00 TL
61010710000
YAN PANEL
82,00 TL
30011200200
120 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
530,00 TL
60011200000
ÖN PANEL
137,00 TL
61010720000
YAN PANEL
85,00 TL
Bu ölçülerde jakuzi uygulaması yoktur.
B
110 x 70
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
130 x 70
Y
DİKDÖRTGEN KÜVET
,½Ƶ&,Ã7&5
Y
130 x 70
Ã3Ã/,0%6
30011300200
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
130 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
561,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
60011300000
ÖN PANEL
153,00 TL
61010730000
YAN PANEL
86,00 TL
30011400200
140 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
601,00 TL
(KABUK, AYAK, SİFON DAHİLDİR)
60011400000
ÖN PANEL
169,00 TL
61010740000
YAN PANEL
90,00 TL
Bu ölçülerde jakuzi uygulaması yoktur.
,½Ƶ&,Ã7&5
DİKDÖRTGEN KÜVET
150 x 70
170 x 70
160 x 70
175 x 70
b
d
a
c
B
C
D
E
150 x 70
150
70
75
25
160 x 70
160
70
80
25
170 x 70
170
70
85
25
Y
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KÜVETLER
Ã3Ã/,0%6
40011500500
150 x 70
40011500700
40011500800
30011500200
160 x 70
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
3.786,00 TL
2.195,00 TL
1.866,00 TL
657,00 TL
ÖN PANEL
168,00 TL
61010780000
YAN PANEL
93,00 TL
40011600700
40011600800
30011600200
160 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
3.869,00 TL
2.259,00 TL
1.923,00 TL
696,00 TL
60011600000
ÖN PANEL
172,00 TL
61010780000
YAN PANEL
93,00 TL
40011700500
40011700700
170 x 70
150 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
-ƞ45&'ƞ:"5*
60011500000
40011600500
40011700800
30011700200
170 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
170 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
170 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
3.933,00 TL
2.342,00 TL
1.987,00 TL
725,00 TL
60011700000
ÖN PANEL
198,00 TL
61010730000
YAN PANEL
86,00 TL
40011730500
40011730700
175 x 70
ÜRÜN ADI
40011730800
30011760100
175 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI LUX SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
175 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
175 x 70 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
(6 HAVA VE SU, 4 HAVA VE SU MİNİ AYAK MASAJLI, 4 HAVA VE SU MAKRO SIRT MASAJLI SİSTEM, PANEL DAHİLDİR)
175 x 70 DİKDÖRTGEN KÜVET
(KABUK, AYAK, SİFON DAHİLDİR)
3.809,00 TL
2.352,00 TL
1.974,00 TL
728,00 TL
60011730000
ÖN PANEL
208,00 TL
61010780000
YAN PANEL
93,00 TL
-VYTJTUFNMFSEFTVTFWJZFTFOTÚSàEJKJUBMFLSBOSBEZPIPQBSMÚSDEÎBMBSCBǘMBOU‘T‘TVBMU‘MBNCBT‘USBGPWFUFMFGPOCBǘMBOU‘T‘CVMVONBLUBE‘S
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
170 x 75
175 x 75
DİKDÖRTGEN KÜVET
b
d
a
Küvet Yükseklik: 59 cm
Ã3Ã/,0%6
40011720500
170 x 75
40011720700
40011720800
30011720100
B
C
D
E
170 x 75
170
75
85
25
Y
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
170 x 75 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 75 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 75 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
3.500,00 TL
2.357,00 TL
2.002,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 75 DİKDÖRTGEN KÜVET
756,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
60011700000
ÖN PANEL
198,00 TL
61010760000
YAN PANEL
96,00 TL
40011740500
40011740700
175 x 75
c
40011740800
30011740100
175 x 75 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
175 x 75 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
175 x 75 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
175 x 75 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
4.035,00 TL
2.443,00 TL
2.088,00 TL
768,00 TL
60011730000
ÖN PANEL
208,00 TL
61010760000
YAN PANEL
96,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KÜVETLER
150 x 80
165 x 80
DİKDÖRTGEN KÜVET
175 x 80
180 x 80
185 x 80
b
d
a
Ã3Ã/,0%6
40011510500
150 x 80
40011510700
40011510800
30011510200
C
D
E
150 x 80
150
80
75
25
Y
Y
180 x 80
180
25
Y
80
90
ÜRÜN ADI
150 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
150 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
3.914,00 TL
2.323,00 TL
1.994,00 TL
713,00 TL
ÖN PANEL
193,00 TL
61010800000
YAN PANEL
92,00 TL
40011650700
165 x 80
B
60011510000
40011650500
40011650800
30011650200
c
165 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
165 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
165 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
165 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
4.04952.45752.1085759,00 TL
60011650000
ÖN PANEL
192,00 TL
61010860000
YAN PANEL
99,00 TL
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
Ã3Ã/,0%6
40011750500
175 x 80
40011750700
40011750800
30011750200
175 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
175 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
175 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
4.144,00 TL
2.553,00 TL
2.143,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
175 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
799,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
219,00 TL
61010820000
YAN PANEL
105,00 TL
40011800700
180 x 80
-ƞ45&'ƞ:"5*
60011750000
40011800500
40011800800
30011800200
180 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
4.197,00 TL
2.610,00 TL
2.199,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
828,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
60011800000
ÖN PANEL
236,00 TL
61010830000
YAN PANEL
107,00 TL
40011850500
40011850700
185 x 80
ÜRÜN ADI
40011850800
30011850200
185 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
185 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
185 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
4.257,00 TL
2.679,00 TL
2.253,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
185 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
852,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
60011850000
ÖN PANEL
253,00 TL
61010840000
YAN PANEL
110,00 TL
-VYTJTUFNMFSEFTVTFWJZFTFOTÚSàEJKJUBMFLSBOSBEZPIPQBSMÚSDEÎBMBSCBǘMBOU‘T‘TVBMU‘MBNCBT‘USBGPWFUFMFGPOCBǘMBOU‘T‘CVMVONBLUBE‘S
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KÜVETLER
160 x 80
DİKDÖRTGEN KÜVET
Ürünün ön paneli ovaldir.
Ã3Ã/,0%6
40011610500
160 x 80
40011610700
40011610800
30011610200
ÜRÜN ADI
160 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
160 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
4.014,00 TL
2.422,00 TL
2.078,00 TL
763,00 TL
60011610000
ÖN PANEL
202,00 TL
61010860000
YAN PANEL
99,00 TL
-VYTJTUFNMFSEFTVTFWJZFTFOTÚSàEJKJUBMFLSBOSBEZPIPQBSMÚSDEÎBMBSCBǘMBOU‘T‘TVBMU‘MBNCBT‘USBGPWFUFMFGPOCBǘMBOU‘T‘CVMVONBLUBE‘S
-ƞ45&'ƞ:"5*
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
170 x 80
DİKDÖRTGEN KÜVET
Küvet Yükseklik: 57 cm
Ã3Ã/,0%6
40011710500
170 x 80
40011710700
40011710800
30011730100
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
170 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 80 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
4.002,00 TL
2.410,00 TL
2.056,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
170 x 80 DİKDÖRTGEN KÜVET
737,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
60011710000
ÖN PANEL
209,00 TL
61010810000
YAN PANEL
100,00 TL
-VYTJTUFNMFSEFTVTFWJZFTFOTÚSàEJKJUBMFLSBOSBEZPIPQBSMÚSDEÎBMBSCBǘMBOU‘T‘TVBMU‘MBNCBT‘USBGPWFUFMFGPOCBǘMBOU‘T‘CVMVONBLUBE‘S
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KÜVETLER
185 x 85
DİKDÖRTGEN KÜVET
b
d
a
Küvet Yükseklik: 59 cm
c
185 x 85
Ã3Ã/,0%6
40011860500
B
C
D
E
185
85
95.5
25
ÜRÜN ADI
185 x 85 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-
-ƞ45&'ƞ:"5*
4.326,00 TL
%")ƞ-%ƞ3
185 x 85
40011860700
40011860800
30011860200
185 x 85 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
185 x 85 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
185 x 85 DİKDÖRTGEN KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
2.310,00 TL
872,00 TL
60011860000
ÖN PANEL
253,00 TL
61010850000
YAN PANEL
114,00 TL
-VYTJTUFNMFSEFTVTFWJZFTFOTÚSàEJKJUBMFLSBOSBEZPIPQBSMÚSDEÎBMBSCBǘMBOU‘T‘TVBMU‘MBNCBT‘USBGPWFUFMFGPOCBǘMBOU‘T‘CVMVONBLUBE‘S
2.730,00 TL
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
180 x 90
190 x 90
DİKDÖRTGEN KÜVET
b
d
a
c
Küvet Yükseklik: 59 cm
Ã3Ã/,0%6
40011810500
180 x 90
40011810700
40011810800
30011810200
C
D
E
180 x 90
180
90
90
25
190 x 90
190
90
95
25
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
180 x 90 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 90 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 90 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
4.218,00 TL
2.626,00 TL
2.224,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
180 x 90 DİKDÖRTGEN KÜVET
883,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
60011810000
ÖN PANEL
236,00 TL
61010900000
YAN PANEL
128,00 TL
40011900500
40011900700
190 x 90
B
40011900800
30011900200
190 x 90 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - FULL
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*-694ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
190 x 90 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MAXI
)"7"7&46)"7"7&46.ƞ/ƞ":",."4"+-*)"7"7&46.",304*35."4"+-*4ƞ45&.1"/&-%")ƞ-%ƞ3
190 x 90 MASAJLI DİKDÖRTGEN KÜVET - MINI
3.930,00 TL
2.788,00 TL
2.388,00 TL
)"7"7&46+&5-ƞ1"/&-%")ƞ-%ƞ3
190 x 90 DİKDÖRTGEN KÜVET
941,00 TL
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
60011900000
ÖN PANEL
275,00 TL
61010900000
YAN PANEL
128,00 TL
-VYTJTUFNMFSEFTVTFWJZFTFOTÚSàEJKJUBMFLSBOSBEZPIPQBSMÚSDEÎBMBSCBǘMBOU‘T‘TVBMU‘MBNCBT‘USBGPWFUFMFGPOCBǘMBOU‘T‘CVMVONBLUBE‘S
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KÜVETLER
otel tipi küvetler
110 x 70
Y
OTEL TİPİ OTURMASIZ KÜVET
130 x 70
Y
150 x 70
Y
170 x 70
b
d
Otel tipi küvet yükseklik: 45 cm.
a
B
C
D
E
110 x 70
110
70
55
25
120 x 70
120
70
60
130 x 70
130
70
Y
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
c
B
C
D
E
150 x 70
150
70
75
25
25
160 x 70
160
70
80
25
65
25
170 x 70
170
70
85
25
170 x 70
160 x 70
150 x 70
Y
130 x 70
120 x 70
110 x 70
Ã3Ã/,0%6
35011100200
ÜRÜN ADI
110 x 70 OTEL TİPİ OTURMASIZ KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
547,00 TL
60031100000
ÖN PANEL
112,00 TL
61030700000
YAN PANEL
63,00 TL
35011200200
120 x 70 OTEL TİPİ OTURMASIZ KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
579,00 TL
60031200000
ÖN PANEL
123,00 TL
61030700000
YAN PANEL
63,00 TL
35011300200
130 x 70 OTEL TİPİ OTURMASIZ KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
631,00 TL
60031300000
ÖN PANEL
133,00 TL
61030700000
YAN PANEL
63,00 TL
35011400200
140 x 70 OTEL TİPİ OTURMASIZ KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
652,00 TL
60031400000
ÖN PANEL
142,00 TL
61030700000
YAN PANEL
63,00 TL
35011500200
150 x 70 OTEL TİPİ OTURMASIZ KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
671,00 TL
60031500000
ÖN PANEL
152,00 TL
61030700000
YAN PANEL
63,00 TL
35011600200
160 x 70 OTEL TİPİ OTURMASIZ KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
719,00 TL
60031600000
ÖN PANEL
175,00 TL
61030700000
YAN PANEL
63,00 TL
35011700200
170 x 70 OTEL TİPİ OTURMASIZ KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
732,00 TL
60031700000
ÖN PANEL
184,00 TL
61030700000
YAN PANEL
63,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
KÜVETLER
110 x 70 130 x 70 150 x 70 170 x 70
YYY
OTEL TİPİ OTURMALI KÜVET
c
f
d
e
a
Otel tipi küvet yükseklik: 45 cm
B
C
D
E
F
G
H
110 x 70
110
70
57
35
22
35
92
120 x 70
120
70
67
35
22
35
102
130 x 70
130
70
77
35
22
35
112
Y
150 x 70
150
70
97
35
22
35
132
Y
170 x 70
170
70
117
35
22
35
152
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
b
170 x 70
160 x 70
150 x 70
Y
130 x 70
120 x 70
110 x 70
Ã3Ã/,0%6
34011100200
ÜRÜN ADI
110 x 70 OTEL TİPİ OTURMALI KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
547,00 TL
60021100000
ÖN PANEL
112,00 TL
61020700000
YAN PANEL
63,00 TL
34011200200
120 x 70 OTEL TİPİ OTURMALI KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
579,00 TL
60021200000
ÖN PANEL
123,00 TL
61020700000
YAN PANEL
63,00 TL
34011300200
130 x 70 OTEL TİPİ OTURMALI KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
631,00 TL
60021300000
ÖN PANEL
133,00 TL
61020700000
YAN PANEL
63,00 TL
34011400200
140 x 70 OTEL TİPİ OTURMALI KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
652,00 TL
60021400000
ÖN PANEL
142,00 TL
61020700000
YAN PANEL
63,00 TL
34011500200
150 x 70 OTEL TİPİ OTURMALI KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
671,00 TL
60021500000
ÖN PANEL
152,00 TL
61020700000
YAN PANEL
63,00 TL
34011600200
160 x 70 OTEL TİPİ OTURMALI KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
719,00 TL
60021600000
ÖN PANEL
175,00 TL
61020700000
YAN PANEL
63,00 TL
34011700200
170 x 70 OTEL TİPİ OTURMALI KÜVET
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
732,00 TL
60021700000
ÖN PANEL
184,00 TL
61020700000
YAN PANEL
63,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
panelli duş tekneleri
70 x 70
80 x 80
PANELLİ KÖŞE DUŞ TEKNELERİ
85 x 85
90 x 90
100 x 100
110 x 110
a
c
f
b
e
i
d
h
g
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Y
Y
Y
Y
Y
Panelli duş teknelerinin yüksekliği 18 cm ‘dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
70 x 70
80 x 80
51010800100
85 x 85
51010850100
90 x 90
51010900100
51011000100
110 x 110
51010700100
100 x 100
Ã3Ã/,0%6
71010700000
71010800000
71010850000
71010900000
71011000000
51011100100
71011100000
ÜRÜN ADI
70 x 70 PANELLİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
80 x 80 PANELLİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
85 x 85 PANELLİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
90 x 90 PANELLİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
100 x 100 PANELLİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
110 x 110 PANELLİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
-ƞ45&'ƞ:"5*
321,00 TL
80,00 TL
375,00 TL
89,00 TL
407,00 TL
76,00 TL
448,00 TL
96,00 TL
491,00 TL
106,00 TL
573,00 TL
118,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş
ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
70 x 70 90 x 90 80 x 80 100 x 100 110 x 110
PANELLİ KARE DUŞ TEKNELERİ
c
a
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Panelli duş teknelerinin yüksekliği 18 cm ‘dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
b
d
e
f
110 x 110
100 x 100
90 x 90
80 x 80
70 x 70
Ã3Ã/,0%6
50010700100
ÜRÜN ADI
70 x 70 PANELLİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
362,00 TL
70010700000
ÖN PANEL
41,00 TL
74010700000
YAN PANEL
41,00 TL
50010800100
80 x 80 PANELLİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
380,00 TL
70010800000
ÖN PANEL
48,00 TL
74010800000
YAN PANEL
48,00 TL
50010900100
90 x 90 PANELLİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
476,00 TL
70010900000
ÖN PANEL
54,00 TL
74010900000
YAN PANEL
54,00 TL
50011000100
100 x 100 PANELLİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
506,00 TL
70011000000
ÖN PANEL
57,00 TL
74011000000
YAN PANEL
57,00 TL
50011100100
110 x 110 PANELLİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
549,00 TL
70011100000
ÖN PANEL
61,00 TL
74011100000
YAN PANEL
61,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
Y Y
70 x 110 70 x 130
PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNELERİ
Y Y Y
70 x 150 70 x 170 75 x 110
f
b
d
a
c
e
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
75 x 110
75 x 90
70 x 170
70 x 160
70 x 150
Y
70 x 130
70 x 120
70 x 110
70 x 100
Ã3Ã/,0%6
52011020100
ÜRÜN ADI
70 x 100 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
452,00 TL
72011000000
ÖN PANEL
50,00 TL
73010700000
YAN PANEL
34,00 TL
52011100100
70 x 110 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
478,00 TL
72011140000
ÖN PANEL
58,00 TL
73010710000
YAN PANEL
38,00 TL
52011210100
70 x 120 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
500,00 TL
72011160000
ÖN PANEL
59,00 TL
73010720000
YAN PANEL
39,00 TL
52011300100
70 x 130 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
549,00 TL
72011300000
ÖN PANEL
63,00 TL
73010750000
YAN PANEL
41,00 TL
52011410100
70 x 140 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
566,00 TL
72011400000
ÖN PANEL
64,00 TL
73010750000
YAN PANEL
41,00 TL
52011510100
70 x 150 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
586,00 TL
72011500000
ÖN PANEL
60,00 TL
73010720000
YAN PANEL
39,00 TL
52011610100
70 x 160 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
626,00 TL
72011600000
ÖN PANEL
71,00 TL
73010720000
YAN PANEL
39,00 TL
52011700100
70 x 170 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
646,00 TL
72011700000
ÖN PANEL
83,00 TL
73010710000
YAN PANEL
38,00 TL
52010900100
75 x 90 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
416,00 TL
72010900000
ÖN PANEL
58,00 TL
73010750000
YAN PANEL
41,00 TL
52011000100
75 x 110 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
502,00 TL
72011100000
ÖN PANEL
61,00 TL
73010760000
YAN PANEL
42,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
Y Y Y Y Y
80 x 100 80 x 120 80 x 135 80 x 150 80 x 170
PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNELERİ
f
b
d
a
c
e
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Panelli duş teknelerinin yüksekliği 18 cm ‘ dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
80 x 170
80 x 160
80 x 150
Y
80 x 135
80 x 130
80 x 120
80 x 110
80 x 100
80 x 90
Ã3Ã/,0%6
52010910100
ÜRÜN ADI
80 x 90 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
424,00 TL
72010910000
ÖN PANEL
60,00 TL
73010800000
YAN PANEL
39,00 TL
52011010100
80 x 100 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
470,00 TL
72011110000
ÖN PANEL
60,00 TL
73010810000
YAN PANEL
39,00 TL
52011101100
80 x 110 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
528,00 TL
72011100000
ÖN PANEL
62,00 TL
73010820000
YAN PANEL
40,00 TL
52011200100
80 x 120 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
546,00 TL
72011200000
ÖN PANEL
63,00 TL
73010830000
YAN PANEL
41,00 TL
52011310100
80 x 130 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
596,00 TL
72011310000
ÖN PANEL
65,00 TL
73010860000
YAN PANEL
42,00 TL
52011350100
80 x 135 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
607,00 TL
72011350000
ÖN PANEL
65,00 TL
73010860000
YAN PANEL
42,00 TL
52011400100
80 x 140 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
627,00 TL
72011410000
ÖN PANEL
63,00 TL
73010830000
YAN PANEL
41,00 TL
52011500100
80 x 150 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
639,00 TL
72011510000
ÖN PANEL
68,00 TL
73010820000
YAN PANEL
40,00 TL
52011600100
80 x 160 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
680,00 TL
72011610000
ÖN PANEL
75,00 TL
73010830000
YAN PANEL
41,00 TL
52011710100
80 x 170 PANELLİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
692,00 TL
72011710000
ÖN PANEL
85,00 TL
73010810000
YAN PANEL
39,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
80 x 100
80 x 110
PANELLİ DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNELERİ
80 x 120
80 x 130
a
f
g
d
c
b
e
B
C
D
E
F
G
H
Y
80 x 110
110
80
107
50
50
17
17
80 x 120
120
80
117
60
60
17
17
80 x 130
130
80
127
70
70
17
17
Panelli duş teknelerinin yüksekliği 18 cm ‘ dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
80 x 100
53011010100
80 x 100
53011010101
80 x 110
53011110100
80 x 110
53011110101
80 x 120
Ã3Ã/,0%6
53011200100
72011150000
72011170000
72011180000
72011190000
80 x 120
53011200101
80 x 130
53011310100
80 x 130
72011210000
53011310101
72011220000
72011320000
72011330000
ÜRÜN ADI
80 x 100 PANELLİ DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SAĞ)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
80 x 100 PANELLİ DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SOL)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
80 x 110 PANELLİ DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SAĞ)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
80 x 110 PANELLİ DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SOL)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
80 x 120 PANELLİ DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SAĞ)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
80 x 120 PANELLİ DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SOL)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
80 x 130 PANELLİ DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SAĞ)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
80 x 130 PANELLİ DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SOL)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
ÖN PANEL
-ƞ45&'ƞ:"5*
467,00 TL
99,00 TL
467,00 TL
99,00 TL
513,00 TL
99,00 TL
513,00 TL
99,00 TL
519,00 TL
99,00 TL
519,00 TL
99,00 TL
547,00 TL
99,00 TL
547,00 TL
99,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
monoblok duş tekneleri
70 x 70
80 x 80
MONOBLOK KÖŞE DUŞ TEKNELERİ
85 x 85
90 x 90
100 x 100
110 x 110
a
b
c
f
i
d
h
g
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Y
Y
Y
Y
Y
Monoblok duş teknelerinin yüksekliği 15 cm ‘ dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
70 x 70
55010700100
80 x 80
55010800100
85 x 85
55010850100
90 x 90
55010900100
100 x 100
55011000100
110 x 110
Ã3Ã/,0%6
55011100100
ÜRÜN ADI
70 x 70 MONOBLOK KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 80 MONOBLOK KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
85 x 85 MONOBLOK KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 90 MONOBLOK KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
100 x 100 MONOBLOK KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
110 x 110 MONOBLOK KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
326,00 TL
359,00 TL
382,00 TL
445,00 TL
486,00 TL
578,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
70 x 70
80 x 80
MONOBLOK KARE DUŞ TEKNELERİ
85 x 85
90 x 90
100 x 100
110 x 110
c
a
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Monoblok duş teknelerinin yüksekliği 15 cm ‘ dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
b
d
e
f
70 x 70
54010700100
80 x 80
54010800100
90 x 90
54010900100
100 x 100
54011000100
110 x 110
Ã3Ã/,0%6
54011100100
ÜRÜN ADI
70 x 70 MONOBLOK KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 80 MONOBLOK KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 90 MONOBLOK KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
100 x 100 MONOBLOK KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
110 x 110 MONOBLOK KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
326,00 TL
389,00 TL
439,00 TL
534,00 TL
620,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
Y Y Y Y Y
70 x 110 70 x 130 70 x 150 70 x 170 75 x 110
MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNELERİ
f
b
d
a
c
e
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
W
Y
Monoblok duş teknelerinin yüksekliği 15 cm ‘ dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
70 x 100
54111000200
70 x 110
54111100200
70 x 120
54111210200
70 x 130
54111300200
Y
54111410200
70 x 150
54111510200
70 x 160
54111610100
70 x 170
54111700100
75 x 90
54110900100
75 x 110
Ã3Ã/,0%6
54111100100
ÜRÜN ADI
70 x 100 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 110 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 120 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 130 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 140 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 150 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 160 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 170 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
75 x 90 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
75 x 110 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
410,00 TL
440,00 TL
519,00 TL
559,00 TL
551,00 TL
597,00 TL
622,00 TL
668,00 TL
393,00 TL
432,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
Y Y Y
80 x 100 80 x 120 80 x 135
MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNELERİ
Y
80 x 150
Y
80 x 170
f
b
d
a
c
e
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Monoblok duş teknelerinin yüksekliği 15 cm ‘ dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
80 x 90
54110910100
80 x 100
54111000100
80 x 110
54111110100
80 x 120
54111200100
80 x 130
54111310100
80 x 135
54111350100
Y
54111400100
80 x 150
54111500100
80 x 160
54111600100
80 x 170
Ã3Ã/,0%6
54111710100
ÜRÜN ADI
80 x 90 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 100 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 110 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 120 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 130 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 135 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 140 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 150 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 160 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 170 MONOBLOK DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
359,00 TL
429,00 TL
462,00 TL
486,00 TL
534,00 TL
526,00 TL
570,00 TL
608,00 TL
630,00 TL
689,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
80 x 100
80 x 110
MONOBLOK DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNELERİ
80 x 120
80 x 130
a
f
g
d
c
b
e
B
C
D
E
F
G
H
Y
80 x 110
110
80
197
50
50
17
17
80 x 120
120
80
117
60
60
17
17
80 x 130
130
80
127
70
70
17
17
Monoblok duş teknelerinin yüksekliği 15 cm ‘ dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
80 x 100
55111000100
80 x 100
55111000101
80 x 110
55111110100
80 x 110
55111110101
80 x 120
55111200100
80 x 120
55111200101
80 x 130
55111300100
80 x 130
Ã3Ã/,0%6
55111300101
ÜRÜN ADI
80 x 100 MONOBLOK DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SAĞ)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 100 MONOBLOK DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SOL)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 110 MONOBLOK DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SAĞ)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 110 MONOBLOK DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ(SOL)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 120 MONOBLOK DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SAĞ)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 120 MONOBLOK DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SOL)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 130 MONOBLOK DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SAĞ)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 130 MONOBLOK DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNESİ (SOL)
,"#6,":",4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
437,00 TL
437,00 TL
475,00 TL
475,00 TL
529,00 TL
529,00 TL
580,00 TL
580,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
otel tipi duş tekneleri
70 x 70
80 x 80
OTEL TİPİ (FLAT) KÖŞE DUŞ TEKNELERİ
85 x 85
90 x 90
100 x 100
110 x 110
a
c
f
b
e
d
i
h
g
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Y
Y
Y
Y
Y
Otel tipi (Flat) duş tekneleri 10 cm yere gömülür. Dışarıdan görünen yüksekliği 5 cm ‘ dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
70 x 70
57010700100
80 x 80
57010800100
85 x 85
57010850100
90 x 90
57010900100
100x100
57011000100
110x110
Ã3Ã/,0%6
57011100100
ÜRÜN ADI
70 x 70 OTEL TİPİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 80 OTEL TİPİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
85 x 85 OTEL TİPİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 90 OTEL TİPİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
100 x 100 OTEL TİPİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
110 x 110 OTEL TİPİ KÖŞE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
287,00 TL
340,00 TL
361,00 TL
412,00 TL
421,00 TL
473,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
70 x 70
80 x 80
OTEL TİPİ (FLAT) KARE DUŞ TEKNELERİ
90 x 90
100 x 100
110 x 110
c
a
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Otel tipi (Flat) duş tekneleri 10 cm yere gömülür.
Dışarıdan görünen yüksekliği 5 cm ‘dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
b
d
e
f
70 x 70
56010700100
80 x 80
56010800100
90 x 90
56010900100
100x100
56011000100
110x110
Ã3Ã/,0%6
56011100100
ÜRÜN ADI
70 x 70 OTEL TİPİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 80 OTEL TİPİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 90 OTEL TİPİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
100 x 100 OTEL TİPİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
110 x 110 OTEL TİPİ KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
316,00 TL
339,00 TL
427,00 TL
457,00 TL
494,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
Y Y Y Y Y
70 x 110 70 x 130 70 x 150 70 x 170 75 x 110
OTEL TİPİ (FLAT) DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNELERİ
f
b
d
a
c
e
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Otel tipi (Flat) duş tekneleri 10 cm yere gömülür.
Dışarıdan görünen yüksekliği 5 cm‘dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
70 x 100
56111010200
70 x 110
56111120100
70 x 120
56111210100
70 x 130
56111310100
Y
56111410100
70 x 150
56111510100
70 x 160
56111610100
70 x 170
56111700100
75 x 90
56110900100
75 x 110
Ã3Ã/,0%6
56111100100
ÜRÜN ADI
70 x 100 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 110 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 120 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 130 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 140 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 150 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 160 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 170 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
75 x 90 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
75 x 110 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
382,00 TL
416,00 TL
434,00 TL
480,00 TL
490,00 TL
497,00 TL
542,00 TL
584,00 TL
353,00 TL
421,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
Y Y
80 x 100 80 x 120
OTEL TİPİ (FLAT) DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNELERİ
Y
80 x 135
Y Y
80 x 150 80 x 170
f
b
d
a
c
e
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Otel tipi (Flat) duş tekneleri 10 cm yere gömülür.
Dışarıdan görünen yüksekliği 5 cm‘dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
80 x 90
56110910100
80 x 100
56111000100
80 x 110
56111110100
80 x 120
56111200100
80 x 130
56111300100
80 x 135
56111350100
Y
56111400100
80 x 150
56111500100
80 x 160
56111600100
80 x 170
Ã3Ã/,0%6
56111710100
ÜRÜN ADI
80 x 90 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 100 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 110 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 120 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 130 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 135 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 140 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 150 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 160 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 170 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
371,00 TL
411,00 TL
467,00 TL
482,00 TL
529,00 TL
534,00 TL
548,00 TL
545,00 TL
599,00 TL
630,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
80 x 100
80 x 110
OTEL TİPİ (FLAT) DİKDÖRTGEN OVAL DUŞ TEKNELERİ
80 x 120
80 x 130
a
f
g
d
c
b
e
B
C
D
E
F
G
Y
Y
Y
Y
Otel tipi (Flat) duş tekneleri 10 cm yere gömülür.
Dışarıdan görünen yüksekliği 5 cm‘dir.
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
80 x 100
57111000100
80 x 100
57111000101
80 x 110
57111110101
80 x 110
57111200100
80 x 120
57111200100
80 x 120 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN OVAL (SAĞ)
470,00 TL
80 x 120
-ƞ45&'ƞ:"5*
87111200101
80 x 120 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN OVAL (SOL)
470,00 TL
80 x 130
ÜRÜN ADI
87111200100
80 x 130 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN OVAL (SAĞ)
491,00 TL
80 x 130
Ã3Ã/,0%6
57111300101
80 x 130 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN OVAL (SOL)
491,00 TL
80 x 100 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN OVAL (SAĞ)
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 100 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN OVAL (SOL)
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 110 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN OVAL (SAĞ)
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 110 OTEL TİPİ DİKDÖRTGEN OVAL (SOL)
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
(KABUK, SİFON DAHİLDİR)
(KABUK, SİFON DAHİLDİR)
(KABUK, SİFON DAHİLDİR)
(KABUK, SİFON DAHİLDİR)
428,00 TL
428,00 TL
449,00 TL
449,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TEKNELER
flat duş tekneleri
80 x 80 90 x 90 100 x 100
FLAT KÖŞE DUŞ TEKNELERİ
80 x 80
58010800200
90 x 90
58010900200
100 x 100
Ã3Ã/,0%6
58011000200
ÜRÜN ADI
80 x 80 FLAT KÖŞE DUŞ TEKNESİ
80 x 80
58010800100
90 x 90
58010900100
100 x 100
58011000100
90 x 90 FLAT KÖŞE DUŞ TEKNESİ
412,00 TL
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
100 x 100 FLAT KÖŞE DUŞ TEKNESİ
421,00 TL
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 80 90 x 90 100 x 100
ÜRÜN ADI
80 x 80 FLAT KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
90 x 90 FLAT KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
100 x 100 FLAT KARE DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
* Flat duş tekneleri seramik üzeri kullanıma uygundur.
Dış yükseklik 5 cm olup, sifon yere gömülmelidir.
340,00 TL
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
FLAT KARE DUŞ TEKNELERİ
Ã3Ã/,0%6
-ƞ45&'ƞ:"5*
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
-ƞ45&'ƞ:"5*
339,00 TL
427,00 TL
457,00 TL
70 x 100
59011000200
70 x 110
59011100200
70 x 120
59011200200
70 x 130
59011300200
Y
59011400200
70 x 150
59011500200
70 x 160
59011600200
70 x 170
59011700200
80 x 100
59011011200
80 x 110
59011110200
80 x 120
59011210200
80 x 130
59011310200
Y
59011411200
80 x 150
59011510200
80 x 160
59011610200
80 x 170
Ã3Ã/,0%6
59011710200
ÜRÜN ADI
70 x 100 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 110 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 120 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 130 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 140 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 150 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 160 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
70 x 170 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 100 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 110 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 120 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 130 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 140 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 150 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 160 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
80 x 170 FLAT DİKDÖRTGEN DUŞ TEKNESİ
,"#6,4ƞ'0/%")ƞ-%ƞ3
-ƞ45&'ƞ:"5*
382,00 TL
416,00 TL
434,00 TL
480,00 TL
490,00 TL
497,00 TL
542,00 TL
584,00 TL
411,00 TL
467,00 TL
482,00 TL
529,00 TL
548,00 TL
545,00 TL
599,00 TL
630,00 TL
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
,"#ƞ/-&3
temperli ve polistrilen
kabinler
%Ã;,Ã7&5-&3NN5&.1&3-ƞ,"#ƞ/
Ã3Ã/,0%6
90011050202
90011210202
90011100202
90011200202
90011300202
90011500202
90011600202
90011700202
90011770202
90011720202
90011760202
90011510202
90011650202
90011750202
90011800202
90011850202
90011610202
90011730202
90011860202
90011810202
90011900202
ÜRÜN ADI
Y0563."-*,Ã7&5
Y0563."-*,Ã7&5
Y0563."-*,Ã7&5
110 x 70 KÜVET
120 x 70 KÜVET
130 x 70 KÜVET
Y,Ã7&5
150 x 70 KÜVET
160 x 70 KÜVET
170 x 70 KÜVET
175 x 70 KÜVET
170 x 75 KÜVET
175 x 75 KÜVET
150 x 80 KÜVET
165 x 80 KÜVET
175 x 80 KÜVET
180 x 80 KÜVET
185 x 80 KÜVET
160 x 80 KÜVET
170 x 80 KÜVET
185 x 85 KÜVET
180 x 90 KÜVET
190 x 90 KÜVET
-ƞ45&'ƞ:"5*
55555555555555555555555-
,½Ƶ&,Ã7&5-&3NN5&.1&3-ƞ,"#ƞ/
Ã3Ã/,0%6
ÜRÜN ADI
90010900302
Y.ƞ/ƞ,½Ƶ&,Ã7&5
90011000302
90011110302
90011210302
90011100302
90011200302
90011300302
90011500302
Y.ƞ/ƞ,½Ƶ&,Ã7&5
Y.ƞ/ƞ,½Ƶ&,Ã7&5
Y.ƞ/ƞ,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,Ã7&54"Ɨ40-
Y,Ã7&54"Ɨ40-
Y,Ã7&54"Ɨ40-
Y,Ã7&54"Ɨ40-
Y,Ã7&54"Ɨ40-
Y,Ã7&54"Ɨ40-
#FMJSUJMFOöZBUMBSCFZB[NBUFMPLTBMWFQBSMBLFMPLTBMQSPöMMFSJÎJOHFÎFSMJEJS
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
-ƞ45&'ƞ:"5*
5555555555555555-
Ã3Ã/,0%6
90010700002
90010700012
90010800002
90010800012
90010850012
90010900002
90010900012
90011000002
90011130022
90011000012
90010900022
90011100022
90011010022
90011110022
90011210022
90011310022
90011510022
90011610022
90011710022
90010910022
90011000022
90011120022
90011200022
90011300022
90011350022
90011500022
90011600022
90011700022
90011000122
90011100122
90011200122
90011300122
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
Y,"3&%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y,"3&%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y,"3&%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y,"3&%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y,"3&%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ4"Ɨ40-
Y%ƞ,%½35(&/07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ4"Ɨ40-
Y%ƞ,%½35(&/07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ4"Ɨ40-
Y%ƞ,%½35(&/07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ4"Ɨ40-
555555555555555555551.208555555555555555-
%Ã;,Ã7&5-&310-ƞ453ƞ-&/,"#ƞ/
Ã3Ã/,0%6
90011050201
90011210201
90011100201
90011200201
90011300201
90011500201
90011600201
90011700201
90011760201
90011720201
90011770201
90011510201
90011650201
90011750201
90011800201
90011860201
90011610201
90011730201
90011850201
90011810201
90011900201
ÜRÜN ADI
Y0563."-*,Ã7&5
Y0563."-*,Ã7&5
Y0563."-*,Ã7&5
110 x 70 KÜVET
120 x 70 KÜVET
130 x 70 KÜVET
Y,Ã7&5
150 x 70 KÜVET
160 x 70 KÜVET
170 x 70 KÜVET
175 x 70 KÜVET
170 x 75 KÜVET
175 x 75 KÜVET
150 x 80 KÜVET
165 x 80 KÜVET
175 x 80 KÜVET
180 x 80 KÜVET
185 x 80 KÜVET
160 x 80 KÜVET
170 x 80 KÜVET
185 x 85 KÜVET
180 x 90 KÜVET
190 x 90 KÜVET
-ƞ45&'ƞ:"5*
672577258095755577257935809582655969595158675959585755966598951.0005926596351.007551.0655-
#FMJSUJMFOöZBUMBSCFZB[NBUFMPLTBMWFQBSMBLFMPLTBMQSPöMMFSJÎJOHFÎFSMJEJS
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
,"#ƞ/-&3
,½Ƶ&,Ã7&5-&310-ƞ453ƞ-&/,"#ƞ/
Ã3Ã/,0%6
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
90010900301
90011000301
90011110301
90011210301
90011100301
90011200301
90011300301
90011500301
Y.ƞ/ƞ,½Ƶ&,Ã7&5
Y.ƞ/ƞ,½Ƶ&,Ã7&5
Y.ƞ/ƞ,½Ƶ&,Ã7&5
Y.ƞ/ƞ,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,½Ƶ&,Ã7&5
Y,Ã7&54"Ɨ40-
Y,Ã7&54"Ɨ40-
Y,Ã7&54"Ɨ40-
Y,Ã7&54"Ɨ40-
Y,Ã7&54"Ɨ40-
Y,Ã7&54"Ɨ40-
7215761578258325773579558025827569855573957395803575658175-
%6Ƶ5&,/&-&3ƞ10-ƞ453ƞ-&/,"#ƞ/
Ã3Ã/,0%6
90010700001
90010700011
90010800001
90010800011
90010850011
90010900001
90010900011
90011000001
90011100001
90011000011
90011100011
90010900021
90011100021
90011010021
90011110021
90011210021
90011310021
90011510021
90011610021
90011710021
90010910021
90011000021
90011100021
90011200021
90011300021
90011350021
90011500021
90011600021
90011700021
90011000221
90011100221
90011200221
90011300221
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
Y,"3&%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y,"3&%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y,"3&%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y,"3&%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y,"3&%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/%6Ƶ5&,/&4ƞ
Y%ƞ,%½35(&/07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ4"Ɨ40-
Y%ƞ,%½35(&/07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ4"Ɨ40-
Y%ƞ,%½35(&/07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ4"Ɨ40-
Y%ƞ,%½35(&/07"-%6Ƶ5&,/&4ƞ4"Ɨ40-
57095786557565835578258765583255821586955586755923593555555866592755551.06951.105557775811555-
&-*5&%6Ƶ5&,/&-&3ƞNN5&.1&3-ƞ,"#ƞ/-&3
Ã3Ã/,0%6
90121000022
90121100022
90121200022
90121300022
90121500022
90121600022
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
9%6ƵÃ;&3ƞ..4&''"'$".,"#ƞ/
9%6ƵÃ;&3ƞ..4&''"'$".,"#ƞ/
9%6ƵÃ;&3ƞ..4&''"'$".,"#ƞ/
9%6ƵÃ;&3ƞ..4&''"'$".,"#ƞ/
9%6ƵÃ;&3ƞ..4&''"'$".,"#ƞ/
9%6ƵÃ;&3ƞ..4&''"'$".,"#ƞ/
9%6ƵÃ;&3ƞ..4&''"'$".,"#ƞ/
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
5555555-
#FMJSUJMFOöZBUMBSCFZB[NBUFMPLTBMWFQBSMBLFMPLTBMQSPöMMFSJÎJOHFÎFSMJEJS
kabin desenleri
t1PMJTUSJMFOLBCJOMFSEBNMBEFTFOMJEJS
t%FTFOMJDBNöZBUGBSL‘UàNEFTFOMFSJÎJO
CSàU5-,%7EJS
t,:BUBZ±J[HJ
t,%JLFZ±J[HJ
t,:VOVT
t,"TJNFUSJL±J[HJ
t,%BMHB
t,±JÎFL
t,0WBM
t,,BSF
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’ nin ürünlerin fiyat, görünüş ve
teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
",4&46"3-"3
Ã3Ã/,0%6
ÜRÜN ADI
-ƞ45&'ƞ:"5*
81010001000
,6."/%"-*,Ã7&54ƞ'0/6
5-
81010001100
±"1-*%6Ƶ5&,/&4ƞ4ƞ'0/6
5-
KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİ
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
"LSJMJLàSàOàOà[àOJÎJOJZVNVǵBLCJSCF[ZBSE‘N‘ZMBTBEFDFTVWFZBBǵ‘OE‘S‘D‘PMNBZBOOÚUSCJST‘W‘UFNJ[MFZJDJJMFUFNJ[MFZJOJ[
ÃSàOàOUFNJ[MJǘJOEFLFTJOMJLMFTFOUFUJLFMZBGTFSUÎJ[JDJCF[UFNJ[MFNFUFMJBǵ‘OE‘S‘D‘EFUFSKBOMBSLBU‘T‘W‘
ÎBNBǵ‘STVZVUV[
SVIVBMLPMFWLVMMBO‘N‘JÎJOBTJUMFSBTFUPOWFZBZà[FZJ[FEFMFZFCJMFDFLEJǘFSTPMWFOUMFSEFOLVMMBONBZ‘O‘[
#BOZPLÚQàǘàCBOZPZBǘ‘WCE‘ǵ‘OEBEVǵNBM[FNFMFSJLVMMBONBZ‘O‘[
4VZVOV[ÎPLLJSFÎMJJTFTVZVNVǵBUNBTJTUFNJLVSVOV[
ÃSàOàOà[àEJSFLHàOFǵ‘ǵ‘ǘ‘TPMBSZVNHJCJZPǘVOVMUSBWJZPMF‘ǵ‘OMBSBNBSV[C‘SBLNBZ‘O‘[
"LSJMJLZà[FZJOEFPMVǵBCJMFDFLVGBLÎJ[JLMFSJEFSJOMJǘJOFCBǘM‘PMBSBLZVNVǵBLWFJODFCJS[‘NQBSBWFZBiWBLTT‘[wQPMJTBK
NBEEFMFSJJMFΑLBSBCJMJSTJOJ[
)JESPNBTBKTJTUFNJOJ[JQFSJZPEJLPMBSBLUFNJ[TVJMFWFZBIJESPNBTBKTJTUFNMFSJJÎJOÚ[FMPMBSBLàSFUJMNJǵEF[FOGFLUBOMBSMB TJTUFNJTJSLàMFFEFSFLUFNJ[MFNFOJ[UBWTJZFFEJMJS
)JESPNBTBKTJTUFNJOEFCVMVOBOTVKFUMFSJOJQFSJZPEJLPMBSBLBǵBǘ‘EBCFMJSUJMEJǘJǵFLJMEFUFNJ[MFNFOJ[UBWTJZFFEJMJS
ÃSàOàOà[àBMFWWFTJHBSBEBOV[BLUVUVOV[
.POUBKEBOTPOSBBLSJMJLàSàOàOCVMVOEVǘVPSUBNEBJOǵBBUEFWBNFEFDFLTFZà[FZEFLJLPSVZVDVGPMZPZVTÚLNFZJOJ[
HİDROMASAJLI SİSTEM KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Sistemi Çalıştırmadan Önce:
t ƞMLLVMMBO‘NEBLàWFUJOJÎJOJOUFNJ[PMNBT‘OBEJLLBUFEJOJ[
t ±PDVLMBSWFFOHFMMJMFSJÎJONVUMBLHFSFLMJÚOMFNMFSJBM‘O‘[
t 4VTFWJZFTJOJOTVKFUMFSJOJOà[FSJOFΑLU‘ǘ‘OEBOFNJOPMVOV[
t ,àWFUFHJSNFEFOÚODFTVZVOT‘DBLM‘ǘ‘O‘LPOUSPMFEJOJ[
Sistem Çalışırken:
t 4JTUFNFZBCBOD‘DJTJNMFSJOLBÎNBNBT‘OBÚ[FOHÚTUFSJOJ[
Sistemi Durdurduktan Sonra:
t ,àWFUJCPǵBMUNBEBOÚODFNVIBLLBLQPNQBZ‘EVSEVSVOV[
t #BOZPOV[EBZFSMFSJIFSIBOHJCJSLB[BZBTFCFQPMNBNBLJÎJOUFNJ[WFLVSVUVUNBZBÚ[FOHÚTUFSJOJ[
Taşıma ve Montaj Esnasında:
t )PSUVNCPSVLBCMPWTZFSMFSEFOUVUNBZ‘O‘[ÃSàOEFIBTBSWFLBÎBLPMVǵNBT‘OBTFCFQPMBCJMJS
Genel Uyarı ve Öneriler:
t :FNFLMFSEFOIFNFOTPOSBNBTBKM‘LàWFUJOJ[JLVMMBONBZ‘O‘[
t 4JTUFNJLVMMBO‘SLFOWFZBLVMMBONBEBOÚODFBMLPMVZLVUFTJSMJNBEEFWTLVMMBONBZ‘O‘[
t :BOBOTJHBSBJMFLàWFUFZBLMBǵNBZ‘O‘[
t 4JTUFNEFBS‘[BWFCBL‘NEVSVNMBS‘OEBVMBǵ‘MBCJMNFTJJÎJOQPNQBUBSBG‘OEBOFOB[YDNBΑMBCJMJSBMBOC‘SBL‘O‘[
"LTJUBLEJSEFTJTUFNJOCBL‘N‘WFUBNJSJNàNLàOPMBNBZBDBǘ‘JÎJOTPSVNMVMVLNàǵUFSJZFBJUUJS
t #BOZPOV[EBLJIBWBMBOE‘SNBO‘OZFUFSMJPMNBT‘OBÚ[FOHÚTUFSJOJ[
t ,BMQIBTUBM‘ǘ‘UBOTJZPOZàLTFLEàǵàL
EJZBCFULBOEPMBǵ‘N‘PCF[JUFWCö[JLTFMSBIBUT‘[M‘ǘ‘PMBOMBS‘OZBǵM‘WFIBNJMFMFSJO
IJESPNBTBKLVMMBO‘N‘LPOVTVOEBNVUMBLBEPLUPSBCBǵWVSNBMBS‘O‘ÚOFSJSJ[
Katalogda yer alan resimler ve teknik çizimler bilgi içindir.
Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatlarıdır.
Download

Akrilik Küveletler Ve Duş Tekneleri Kataloğu İçin Tıklayınız