PA M Á T K O V Á P É Č E
V O J E N S K Ý Ú J E Z D L I B AV Á
73
74
75
76
77
78
79
80
81
6
82
83
84
85
86
87
88
89
90
6
91
92
93
94
95
17
17
16
16
15
15
14
14
32
1
18
!
(
!
(
!
(!
(
(!
13
35
!
(
13
34 33
6
!
(
31
!
(
20
!
(
12
23
!
(
4
!
(
19
3
!
(
11
2 1
(
!
(!
12
!
(
!
(
21
41
!
(
11
2
!
(
40
!
(
55
10
55
39
!
(
09
10
09
29
4
!
(
!
(
30
!
(
08
08
36
!
(
42
(
!!
(
15
07
07
06
06
05
05
37
!
(
38
!
(
5
!
(
04
04
5
!
(
17
!
(
03
03
16
!
(
02
02
01
01
9
Legenda:
2
hranice vojenského újezdu
!
(!
(
!
(
8
7
55
00
státem evidované kulturní památky
(
!
55
1
2
3
4
5
6
kulturní památky místního významu
(
!
99
1
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
10
!
(
14
!
(
!
(
11
13
!
(
97
25
!
(
12
!
(
96
26
!
(
(
!
(!
22
!
(
3
!
(
27
24
95
44
!
(
!
(
43
28
!
(
94
00
poutní kostel sv.Jakuba Většího a sv. Anny na katastru bývalé obce Stará Voda
Větrný mlýn v Městě Libavá
památník Zákřovský žalov na katastru obce Kozlov, bývalé osady Kyjanice
Hraniční kámen na katastru bývalé obce Olověná (Barnov) - místní trať Štolgrund
hrad Hluboký, zřícenina, na katastru obce Hrubá Voda - Hlubočky
zřícenina hradu Drahotuš
99
bývalý farní kostel Povýšení svatého Kříže
kamenný dvouklenbový most přes Libavský potok
kamenný jednoklenbový most přes Heroltovický potok
kamenný kříž z roku 1850 u silnice z Města Libavá do Staré Vody
památník zaniklé obce Čermná
kamenný kříž z počátku 20. století u silnice
do Domašova nad Bystřicí
98
památník zaniklé obce Jestřabí
svatý kříž Jestřabí (dubový)
torzo kostela Nejsvětější Trojice - Jestřabí
hraniční kámen z roku 1735 u horního toku potoka Jezernice
kaple svatého Josefa - Kozlov
kamenný kříž z 2.poloviny 19.století u státní silnice v místní části Kyjanice
bývalý hřbitov v Kozlově
pomník obětem 1. sv.války v Kozlově
97
památník zaniklé obce Zigartice
památník zaniklé obce Nepřívaz
památník zaniklé obce Nová Ves nad Odrou
železobetonový, trámový, parapetní most přes Odru z roku 1908
torzo kostela Všech Svatých - Barnov
památník zaniklé obce Barnov
pomník obětem 1. světové války z roku 1922 - Barnov
pomník obětem 1. světové války z roku 1931 u Ranošova
památník zaniklé obce Rudoltovice 96
kostel sv. Františka Serafinského - Slavkov
podstavec litinového kříže z roku 1893 u cesty nad potokem Říkou
podstavec kříže z roku 1906 u cesty do Ranošova
bývalý hřbitov ve Slavkově
kamenný kříž u Lipnické myslivny
kamenný kříž z roku 1869 u silnice ze Smilova do Města Libavá
památník zaniklé obce Smilov
Královská studánka, kaple svaté Anny
95 - Stará Voda
kamenný kříž z roku 1844 před kostelem sv.Anny a sv.Jakuba Většího - Stará Voda
kamenný kříž z roku 1866 u presbytáře kostela sv.Anny a sv.Jakuba Většího - Stará Voda
torzo bývalého kláštera - Stará Voda
bývalý hřbitov ve Staré Vodě
kamenný kříž z roku 1873 u silnice do Města Libavá
středověké tvrziště na východním okraji zaniklé obce (nazývané dříve Altes Haus)
památník zaniklé obce Velká Střelná
socha Panny Marie z roku 1912 u bývalé
cesty z Vojnovic do Staré Vody
94
torzo kaple z konce 18.století u cesty z Vojnovic do Mastníku
památník zaniklé obce Vojnovice
památník zaniklé obce Zigartice
kamenný most na přístupové cestě k hradu Drahotuš
přírodní památky
93
1
2
92
pramen Odry
přírodní rezervace Smolenská luka
Velitelství společných sil AČR
VÚ 3739 - Centrum geografického zabezpečení Olomouc
VLS ČR 92
, s.p. Praha
Náčelník CGeoZ:
mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.
Akce:
93
VLS ČR, sp. Praha:
Ing. Ladislav TOMEŠ
Vypracoval:
Vlasta MERTOVÁ
ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU LIBAVÁ
ZMĚNA č. 1
54
91 000m.N
VEŘEJNÁ ČÁST
73 000m.E
6
74
75
76
77
78
79
80
6
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
6
91
92
93
94
95
Termín odevzdání:
Razítko a podpis:
Formát:
09. 2009
1051 x 1189 mm
Měřítko:
1 : 25 000
PAMÁTKOVÁ PÉČE
Výkres:
Autorizovaný architekt:
Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ
Výkres číslo:
91
11.
Download

Památková péče.pdf - Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá