Ukončené nájemní smlouvy ze zákonných důvodů
Předáno MÚ Hořice 12.12.2013
Oddělení
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
Číslo
Adresa nájemce
8 Vidasová Libuše
10 Wendlíková Eva
85 Šoltysová Zdena
108 Krejčí Ladislav
125 Ševčíková Ivana
177 Hronová Jarmila
195 Samohrdová
251 Lhota Jaroslav
252 Vinopalová
255 Procházková
3 Matohlínová Anna
6 Najman Josef
8 Chramostová Libuše
25 Němcová Božena
31 MUDr. Štěpánková
32 Ulrych Josef
43 Stuchlík Rudolf
46 Kráčmar Vlastimil
47 Jungová Anna
83 Valášková Věra
84 Stránská Marie
107/108Baliharová Vlasta
126 Fof Antonín
127 Háková Emma
145 Saal Miroslav
147 Janečková
170 Setikovská Růžena
177 Černotová Jiřina
181 Ing. Bárta
183/184Kosť Richard
200 Zima Vladimír
210 Ing.Beránek Jaromír
215 Mešejda Zdeněk
218 Šandera Miloslav
222 Luštincová Eva
229 Nečesaná Božena
235 Hanuš Rudolf
240 Holanec Miroslav
249 Durdík Josef
254 Šimková Marie
262 Fiedler František
267 Rubeš Přemysl
Oddělení
Číslo
Adresa nájemce
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
85
92
105
106
110
130
133
136
145
147
158
170
188
174
196
197
198
207
212
213
214
226
237
239
251
257
264
271
278
282
286
295
299
4
7
25
29
33
49
51
68
69
Schejbalová Vlasta
Šmejcová
Kothera Bedřich
Špůr Václav
Kříž Antonín
Jarošová Marie
Zamouřil
Hlušičková Miluše
Chadima Josef
Albrechtová
Vaníček Josef
Lodrová Pavlína
Kuntová Marie
Malá Josefa
Josífko František
Věchková Věra
Foff František
Kráčmar František
Hilmar Alois
Keř Josef
Karlová Anna
Kašparová
Hromádka
Vlasáková Eva
Pilná Božena
Mach Oldřich
Seifrtová Marie
Novotná Ludmila
Mišáková Marie
Jarošová Hana
Hlavatý Josef
Karlová Marie
Hlaváčková Libuše
Nosek Karel
Trnka Jaroslav
Jirásek Alois
Vavřenová Antonie
Polzová Magda
Nováková Hana
Holanová Alena
Knap Josef
Krišpínová
1
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
285 Kukanová Jana
288/289Sedláček František
7 Vondrová Anna
8 Křížová Milada
23 Hermanová Milada
27 Podešvová Růžena
28 Plášilová Jaroslava
39 Stria Jaroslav
47 Mrkvička Karel
54 Erben Jaroslav
57 Vondráčková Alena
64 Velichová Libuše
65 Pražák Josef
78 Kocián Ladislav
99 Havlová Eliška
104 Splítek Karel
107 Slavíková
109 Machková Emílie
128 Peršín Oldřich
130 Perníková Marie
134 Kollertová Eva
137 Uhlík Josef
139 Gruntová Marie
145 Dyntar Josef
146 Šuková Růžena
148 Karešová Bedřiška
156 Malý Bohumil
169 Prokop Vilém
179 Dürrerová Miluše
180 Šubrt Jiří
184 Konířová Barbora
187 Ludvíková Anna
209 Švendová Vlasta
211 Vacek Josef
216 Švajgrová Anna
221 Viková Anežka
227 Ing.Novotný Lubomír
231 Jirmanová Marie
295 Gotschnerová Marie
3 Keřová Vlasta
5 Novotná Hana
10 Floriánová Eva
11 Mikulecký František
16 Hladík Zdeněk
31 Kulhavý Bohumil
33 Souček František
38 Turnovský Josef
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VII.
VII.
VII.
VII.
2
70
88
89
97
99
106
115
131
132
134
143
144
147
148
155
158
167
168
183
2
30
48
66
70
96
97
109
117
122
125
190
196
205
207
229
239
246
251
257
274
280
294
316
1
12
21
46
Kapička Vojtěch
Mudrychová Eva
Nosková Anna
Venzar Miroslav
Šlejharová Milada
Kratochvílová Marie
Lacinová Irena
Nožičková Zdena
Mádlová Marie
Dušek František
Magnusová
Koldovská
Dufek Jiří
Kráčmar Jaroslav
Flégl Václav
Hrnčíř Miroslav
Vágenknecht
Dreslerová Růžena
Dytrichová Věra
Hilmar Oldřich
Nováková Jana
Nehasilová Františka
Mikešová Marie
Brabcová Anna
Bučková Jos.
Mikešová Marta
Karožejová Božena
Stejskalová Anna
Mareček Alois
Čech František
Dědicová Anna
Běšková
MUDr. Václavík
Žáková Ludmila
Sárová Ludmila
Maissnerová Anna
Podrazilová
Vaxnerová Milada
Kavaschová
Tůma Leopold
Jonová Eva
Kramářová Lenka
Petříková Milena
Charvátová Anna
Bělinová Milada
Novotná
Hátlová
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
Cu.
Cu.
Cu.
Cu.
Cu.
Hrobka
Hrobka
39
41
42
44
47
48
50
51
53
56
59/60
65
69
78
84
39
40
42
48
52
82
85
Seibt František
Mádlová Anna
Kavaschová Hedvika
Malá Aloisie
Nemelka Josef
Keřová Vlasta
Čebišová Marie
Kulhavý Milan
Záveský Jaroslav
Ferčáková Marie
Kloutvorová Růžena
Pospíšilová Milena
Holečková Věra
Mošnová Věra
Kracíková Ludmila
Honců Hana
Horňáková
Fišerová Vlasta
Lisec Josef
Bubla Drahoslav
Frýdlová Emílie
Andrejs Josef
VII.
VII.
VII.
55
56
70
Šimků František
Bělinová Marie
Nováková Eva
VII.
VII.
VII.
VII.
Vu.
Vu.
Cu.
Cu.
Cu.
Cu.
Cu.
Cu.
Cu.
VIIuř.
Hrobka
Hrobka
Hrobka
Hrobka
90
103
104
143
51
59
10
13
24
26
32
64
75
155
32
43
61
81
Nejedlý Lubomír
Hladíková Anna
Bandová Helena
Stria Josef
Voborníková
Čipera Oldřich
Poláková Hana
Pastorková Jindra
Kropáč Zdeněk
Velich Miroslav
Sláma Jaroslav
Rodina Růžičkova
Drbohlavová Naďa
Lavický Václav
Tomsová Marie
Vojtěchová Anna
Preusler Miroslav
Šafránek Josef
3
Download

Ukončené nájemní smlouvy ze zákonných důvodů Předáno MÚ