CENÍK DOPRAVY, KONTEJNERU A MECHANIZACE
PRODEJ PÍSKU, KAMENE
DOPRAVA
do 50 km – 1.000,- Kč
nad 50 km – 1.000,- Kč + 20,- Kč/km
MECHANIZACE
Bobcat
500,- Kč/hod.
KONTEJNERY
malý 3 m3/3 t
velký 9 - 12 m3/3 t
suť tříděná
suť směsná
komunální odpad malý
komunální odpad velký
1.500,-/kontejner
2.100,-/kontejner
2.500,-/kontejner
3.700,-/kontejner
Ceny jsou uvedeny bez DPH a po domluvě je možná jejich úprava
Cena za kontejnery je včetně dopravy a uložení odpadu na skládku
Bližší informace a kontakty najdete na našich stránkách
www.romado.cz
Download

ceník dopravy, kontejneru a mechanizace prodej písku